לוגו
זה כבר היה קודם...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

דברי יצירה אמיתיים כבר היו קודם, כלומר, עוד בטרם יצאו מתחת יד היוצר. זה האחרון רק קלט אותם, כאַנטנה זו, מתוך חללו של עולם. לא יש מאַין כאן, אלא משהו שנלקח מן המוּכן.

הנה פרקי נגינה מסוימים, פּוֹפּוּלאריים בזכות מתיקותם, ניגונים כה מובנים מאליהם, האם לא היו קיימים מקדמת דנה, עוד בטרם הולחנוּ? כיוצא באלה הם גם דברי שירה מן המין המובחר, גם אלה ריחפוּ קודם באויר, והמשורר לא יצר, אלא צד.

אבל הואיל והם דברים הקיימים מחוצה לנו, בהכרח שמִספרם מוגבל, ובמוקדם או במאוחר כלה יכלו. אז אוי ואבוי לקומפּוזיטורים, למשוררים וכו'. גם גאונותם לא תעמוד להם. כי כבר קדמום הראשונים וחטפו להם את הכל!