לוגו
הקלאסיקנים מפסידים...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הקלאסיקנים מפסידים הרבה מההילה שלהם נוכח התקדמות המדעים לסוגיהם וההמצאות הטכניות המתחדשות לבקרים. עצם הרעיון, שטוֹלסטוֹי, למשל, לא ידע את הראדיו, את האֶוויאַטיקה וכו' עלול להקילו בעינינו. ומה ערך עכשיו ל“מלחמותיו”? מלחמות ללא מטוסי־קרב, ללא צוללות. וההווי החברתי ההוא בכלל וכל הכרוּך בו? הזמן מטשטש ומוחק, מטשטש ומוחק.

נשארו רק סוּפת השלג ב“האדון ועבדוֹ” וילל הזאב. אלה, למזלו, לא ישבוֹתוּ.