לוגו
שלוה וזעזועים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מקוּבל לחשוב, ובצדק, שאיש היצירה, כמשורר כמדען־מַמציא, זקוּק קודם כל לשלוה, לשלוה נפשית, אבל יש אשר דוקא זעזוּע, הלם, עלוּל להציל מנבכיו כוחות רוּחניים לא ישוערוּ, ומתוך דכּאון, מתוך יאוּש הוא מסוּגל לחוֹלל נפלאות, איש איש בשדהוּ, ולהשיג שׂיאי שׂיאים. כעין אטוֹם עם ביקוּעו.