לוגו
"בחרט אנוש" למאיר מוהר
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

(הוצאת דביר)

בספר קטן זה, ברוחו ובגרעינו, כאילו באו ספרי יראים מהמין המעוּלה על המשכם, על תיקונם, על “מוֹדרניוּתם”. סבינו הגדולים אמרו מה שאמרו בשפה רפה, בגמגוּם, ברמיזה, והנכד ממלא אחריהם בעוז, בהרחבה, בהגוּת לירית זכה ומזככת; ממלא אחריהם מתוך קרבת מַהוּת לירית זכה ומזככת; ממלא אחריהם מתוך קרבת מַהוּת ואין הדבר גורע כלוּם ממקוריותו. יש כאן מקדושת ראשונים ומתפיסת אחרונים גם יחד.

יושם נא לב לרשימות כגון: צער ישראל, זה לעומת זה, ילדים על שפת הים, קרבת אלוהים, אשת פינחס, מכס, על הלחם ועל החיוּך, צללי ערב שבת ועוד ועוד. כולן, כולן כאחת, רשימה רשימה וערכה המיוחד.

ספר קטן זה ספר גדול הוא.

הפוך בו והפוך בו.