לוגו
גֵר
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בתוך אולם מלא המון צפוף, לאחר ששני הרבנים הישישים, האצילים, נשאו את דבריהם הלבביים מעל הדוכן, קם הגר עצמו שישב על ידם, זה היפאני הנעלה, ודיבר בעברית טובה על המניעים, אשר הניעוהו לבוא ולחסות תחת כנפי אלוהי ישראל. קודם כל – התנ"ך. לא הרחיק עדותו, אלא דיקלם בפתוס רב: “בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים: יהי אור: ויהי אור” – –

אכן, אוצר כזה, פסוקים ראשונים אלה, יש לנו ואנחנו לא ידענו!