לוגו
אטאוויזם
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הפילוסופים שלנו יחסם לקאנט, להגל וכו' יחס רליגיוזי הוא; את זה ירשוּ מאבותינוּ הלמדנים, האמוּנים עלי גפ"ת ורק יחידי סגוּלה מעטים נחנוּ בכוח־מחשבה עצמאי בחינת “תנא הוא ופליג”.

יחי ההוגה־האפיקורס!