לוגו
בכמה דרכים אישה נקנית
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בכמה דרכים

אישה נקנית לאיש?

בכמה דרכים היא נענית?

בהערצה שלו

בנדיבותו ורוחב ליבו.

בפתיחות של האיש

מול אישתו,

בנאמנותו,

בהקשבה של האיש לאשתו.

בשמיעת זיקותיה

נזקקותה.

במגעים.

ברוך. באהבה.

בפינוקים.

בהדדיות של אנשים

בני חורין ונכבדים.

בחיזורים.

בהיענות לחיזורים,

בהשתתפות בכאב

ועוד יותר בשמחות

בהישגים.

ביצירה.

בשותפות מועילה.

בקידום מעמד בחברה.

בחלוקת רכוש.

בהגשמת חלומות,

בנשיאה בעול

ושגרה

בקבלת החברה מסביבה,

באהבת משפחתה,

בכיבוד פרטיותה,

בפתיחות של הלב

לעובר אותה.

בבניה משותפת

של יצירה קדושה.

בבניית משפחה.

בסבלנות.

בהתמדה.

בקידושין.

בביאה.

בנסיעה משותפת

בנשיאה משותפת בעול

משלו ושלה ושלהם.

במחוייבות להמשיך

במקום שהיא נגמרת

ובמקום שהוא נגמר

היא מתחילה.

(19.4.1988)