לוגו
כאותו הפתן...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

כל שוֹאָה, כל פורענות גדולה שולחת לפניה, כאותו הפתן, משהו מַרדים, כך שהקרבנות, אפילו יש לאל ידם, אינם נוקטים את אמצעי ההתגוננוּת הדרושים. כמה דוגמות לכך אפשר להביא מהעבר הקרוב.

מַשהוּ מַרדים זה, נדמה, חוזר ומרחף עתה בחללוֹ של עולם.