לוגו
החקירה בברלין
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

“יש לי יסוד להניח” – כך פתח את ההתייעצות החוקר הבכיר במדור הלחימה בטרור בברלין – “שההתנקשות במסעדה ‘מפגש ישראל’ בברלין – בוּצעה על־ידי ארגון־הטרור הימני ‘החץ השחור’, שבעת האחרונה גברו בו היסודות הניאו־נאציים הימניים המטיפים בגלוי לגירוש שארית היהודים מגרמניה. ארגון זה, כידוע, נעזר באורח פעיל ביותר בפלג הימני של אש”ף".

“אינני רוצה לסתור את דברי עמיתי” – התערב בדיון החוקר־היותר־בכיר במדור־ללחימה־בטרור – “אבל מן החומר שהגיע למחלקה שלי עולה בבירור, שהפיצוץ בוּצע על־ידי ארגון הטרור השמאלי ‘הדגל האדום’, שבעת האחרונה גברו בו היסודות הניאו־נאציים השמאלניים הדוגלים בחיסול שארית היהודים בגרמניה. ארגון זה, כידוע, נעזר באורח פעיל ביותר בפלג השמאלי של אש”ף".

“הראיות שנצטברו בידי שני עמיתי הן ללא ספק סבירות” – אמר החוקר העוד־יותר־בכיר במדור ללחימה־בטרור. “אבל דומני שכדאי גם לייחס משקל רב יותר לקטעי־המידע שהצטברו על שולחני שלי. ידיעות אלה מצביעות באורח משכנע ביותר שההתנקשות בוּצעה על־ידי ארגון הטרור מן המרכז, ‘רומח הכסף’, שבעת האחרונה גברו בו מאוד היסודות הניאו־נאציים המרכזיים הדוגלים בהשלמת ‘הפתרון הסופי’ של הבעיה היהודית. ארגון זה, כידוע, נעזר באורח פעיל בפלג המרכזי של אש”ף".

“הרשו נא לי, עמיתי” – הצטרף לדיון החוקר הבכיר־מן־הבכיר – “להפנות שׂימת־לבכם לידיעה המוסמכת שקיבלתי אך אתמול. ידיעה זו, שהמקור שלה מהימן ביותר, והמסתמכת על מודיעין פנימי בדוּק מצביעה על כך, שההתנקשות בוּצעה על־ידי ארגון־הטרור הליבראלי, ‘צלב הזהב’, שבעֵת האחרונה גברו בו היסודות הניאו־נאציים הליבראליים, הדוגלים בגלוי בטיהור אדמת גרמניה משארית היהודים. ארגון זה, כידוע, נעזר באורח פעיל ביותר בפלג הליבראלי של אש”ף".

הדיון נמשך שעה ארוכה והשתתפו בו כמעט כל אנשי המדור.

ידיעות מודיעיניות בדוקות שהיו בידי חוקרים אלה הצביעו גם על כמה אפשרויות נוספות, כגון: ארגון־הטרור האנארכיסטי “העלה הירוק”, שגברו בו באחרונה היסודות הניאו־נאציים האנארכיסטיים, וארגון־הטרור הסינדיקליסטי “פטיש הפלדה”, שגברו בו באחרונה היסודות הניאו־נאציים הסינדיקליסטיים וארגון־הטרור הרדיקלי “מקל־החובלים” שגברו בו, באחרונה היסודות הניאו־נאציים הרדיקליים וכיו"ב ארגונים.

לבסוף פוּרסמה הודעה לאקונית, שהחקירה נמשכת והסתעפה לכל הכיוונים.