לוגו
חידון
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הריני מתכבד בזה להגיש לקוראי מדור זה חידון בשיטה אמריקנית. מכל ארבע האפשרויות שבחידון, רק אחת מתקרבת לאמת והפותרים רשאים להעניק לעצמם נקודות על פי מספר התשובות שהם יעריכו כנכונות.

מי בעל הבית של הכנסת?

א) ראש הממשלה

ב) שר האוצר

ג) יו"ר הכנסת

ד) אתה

מי מוסמך לפקד על הצבא?

א) שר הביטחון

ב) הרמטכ"ל

ג) הרב של ימית

ד) חנן פורת

מיהו היום סגן שר־הדתות?

א) ד"ר יוסף בורג

ב) הרב חיים דרוקמן

ג) יגאל הורביץ

ד) הרב לוינגר

מה זה “פיליפ חביב”?

א) סוג של טיל

ב) דיפלומט

ג) יצרן של טלוויזיה

ד) פירמה של מאסטיק

מתי יבוא נשיא מצרים לישראל?

א) בסדר־פסח

ב) ביום כיפור

ג) ב“יום ירושלים”

ד) ב־24 באפריל