לוגו
לקראת ההחתמה על מנייות הבאנק (24 במארס 1899)
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

12


הנה נכנסה אל שלב ההכרעה העבודה הגדולה, אשר האנשים הוטל עליהם בבאזל לעשותה התמסרו לה באימוץ כל כוחם, מתוך הקרבנות האישיים והחומריים הקשים ביותר. כל חברינו־לדעה האמיתיים יבינו את רצינות השעה. כבר אנו יודעים, לצערנו הרב, יפה מאוד, כי מתנגדינו יעשו עתה שוב את המאמצים הגדולים ביותר, בשביל לבטל את מפעלנו. התקפות לגוּיות והתקפות מן המארב לא תחסרנה. שום ציוני נאמן אל נא ירשה להתעותו בזה מן הדרך! בעוז ובערנוּת קדימה! ינסו להזיק לעבודתנו על־ידי החשדות ודיבות רעות. על־כן צריך להעיר ולחזור ולהעיר על־כך, שעל־ידי הצהרות מחייבות ועל־ידי הקביעות שבתקנון הוצאה מכלל האפשרות כל טובת־הנאה חומרית בשביל מייסדיו של הבאנק. ההשגחה על התנהגותו הגונה של הוועד־המפקח, המורכב אנשים נכבדים, מובטחת לקונגרס בקביעות. המתנגדים שלנו, שאינם רוצים בעם יהודי, גם המכשיר הזה שנוא עליהם בעומק נפשם, המכשיר שבו תוצא אל הפועל, כפי שאנו מקווים, משאלתו של עמנו. זאת יאמר לעצמו כל אחד ולפי זה ינהג כל אחד במקומו. אל יפול רוחנו, וסוף הניצחון לבוא!




  1. ) הופיע לראשונה ב“די ואֶלט”, שנה ג‘, גל’ 12 מ־24 במארס 1899, עמ' 5, במדור הבאנק, עם הסימן (ציור מגן דוד) בהתחלת המאמר. באותו מדור הופיעה בראשונה הידיעה על התחלת ההחתמה על מנייות הבאנק, בתאריך 28 במארס 1899, וזוהי גם העילה לפנייה זאת לציונים.  ↩

  2. 67  ↩