לוגו
כאז
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

 

א    🔗

לפני אילו שנים. שם. הרים ובקעות, גבעות ועמקים: “אדמה טהורה” של קיוב, עיר הצלב הפּרבוֹסלבית.

בקרבת העיר ליד בית חרוש של “יהודי טמא” – שוחה אפלה ועמוּקה. ובתוכה, בתוך השוּחה, גוית נער עזוּב הרוּג, נער נוצרי.

ו“הקהל”… קהל עדת ישראל על תורתו ואמוּנתו, על צדיקיו ורבניו, על מוריו וחכמיו, כולם לפני כס המשפּט הוּבאוּ, מידם נדרש הדם…

השופטים, שנים־עשר מספּרם, בעלים בעמם: חמילה ארוכה, קשקט־כובע נוצץ, שער כחצי עגול גזוּז על הקדקד האדום, הצטלבוּת בקידה נוכח איקונין קדוש: “רוּסים אמיתיים!”

המשפט. סניגורים, קטיגורים, גלחים ואקדמאים. מוּמחים. פּלפּוּל, חקירה ודרישה והתנגחוּת בהלכות: על מצה שמוּרה וארבע כוסות, על סתרי זוהר ורזי קבּלה, ועל…

… “על כת חסידים ל”ו נסתרים, שדם נוצרים מוּתר להם בהנאה"…

על אדמת קיוֹב עיר הצלב הפּרבוסלבית. שם, בארץ הקור, הסוּפוֹת והקרח, לפני אילו שנים.


 

ב    🔗

לפני אילו ימים. כאן. הרים וּבקעות, גבעות ועמקים: אדמת קודש של ירוּשלים עיר הבחירה.

לא בשוּחה אפלוּלית, כי אם בראש חוּצות מאירות קרבנות אדם מישראל לעשרות נטבּחוּ.

וכאז…

הקהל, קהל עדת ישראל, על קדשיו וּמנהגיו, על מורשיו ומנהיגיו, על חוזיו וסופריו לפני כס חקירה, על הדם הזה נדרשוּ…

החוקרים, מספּרם הפּעם רק “מזוּמן”. אנשים בעלי מדע, תרבוּת והשכלה. לבוּשי מגבעות וסמוֹקינג, מגוּלחי שער ושפם, קומה זקוּפה ומבט גא: “בּריטים אמיתיים!”

החקירה, סניגוריה, קטיגורים, קצינים, מושלים ושרים־מוּמחים.

וכאָז…

פּלפּוּל, חקירה וּבדיקה: על ארון קודש מפלצת, על דגל תכלת־לבן איום וקול שופר מזעזע, על תמוּנת “מזרח”, שויתי ה' לנגדי תמיד, חרדת עם, ועל…

…“על כת ציונים, בעלי מכנסים קצרים, פּורצי־גדר וּמוּסר, שדם בני ערב מוּתר להם בהנאה”.

על אדמת ירושלים עיר הבחירה. כאן בארץ החום, השמש והאור, לפני אי־אלה ימים…