לוגו
כיצד נעשה הקוף
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

אשה אחת, אשת פלח, היתה אוֹפה לחמה בתבּוּן1, וּבנה, ילד בּן שנתוֹ, יוֹשב וּמשׂחק על ידה. כּשרדתה את הבּצק לתוֹך התבּוּן וישבה פּשוּקת רגלים, כּדי שהזבל הבּוֹער לא יאחיז בּה אש, עשׂה הילד את צרכיו. נתן את ידוֹ לתוֹך צוֹאתו ושלח את היד המטוּנפת לתוֹך העריבה. כּשראתה האֵם קללתהוּ קללה נמרצת, והוֹאיל ולא היה תחת ידה דבר לקנחוֹ, קראה: “לאלהים התשוּעה, רבּוני!”

הפּיל לה אלהים משמים שבעה סוּדרים של משי, שתקנח בּהם את התינוֹק. אבל הסוּדרים נשאוּ חן בּעיניה וּביקשה להתנאוֹת בּהם בּפני חברוֹתיה, נטלה פּיתה – והפּיתה אך הוּצאה מן התבּוּן – וקנחה בה את אחוֹרי בנה. כּשכּותה אחוֹריו, נתעוותוּ פּניו וכל גוּפוֹ וּמיד נהפך לקוֹף.

צא וּראה: פּניו כפני תינוֹק וידיו כידי אדם מגוֹאלוֹת, וּמקוֹם הכּוייה אדוֹם כּאש!  1. תנוּר של חוֹמר עוֹמד בּחוּץ.  ↩