לוגו
אכן גדולה הארץ...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שני הידידים מותיקי הישוב טיילו בחולות שבין הקיבוץ הצעיר והקטן ובין הכפר הערבי, שנתרוקן מיושביו, חשו בהנאה את המדינה תחת רגליהם, והאחד העיר:

– בכל זאת טוב היה אילו היתה ארצנו גדולה קצת יותר…

ברגע זה זימזם כדור מעל לראשם בלוית קול־יריה. אחריו שני, שלישי…

– כדורים תועים הם אלה מיריות־אימונים אשר במושב הסמוך – עמדו על הדבר, ושניהם התכופפו וחתרו להגיע בהליכה לא נוחה זו, ראשם כבוש בקרקע, אל צלע הגבעה הקרובה, ששם ימצאו מחוץ לשטח הסכנה.

רק כששים מטר לפניהם – ואיזה מרחק! והם הרגישו פתאום: “אכן, גדולה הארץ – ואנחנו לא ידענו!”