לוגו
נצטרפה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הנערה העריצה את המשורר ואהבה את שירתו, שירה זו, שכולה אהבה ויסורי אהבה. ניכר, שהרבה, הרבה סבל האיש מבנות מינה, אשר ברשתותיהן נלכד. והנה נתגלגלו הדברים ונפגשה עמו אף היא.

ההיכרות עברה לידידות, הפגישות תכפו, עד שלבסוף נשתעבד הפייטן גם לה. בתחילה אמרה להיות נוחה לו ביותר, כדי לפצותו על עברו ולרפא את פצעיו הישנים, אבל נמלכה וחששה, שעל ידי כך תבַדה את כל יצירתו הכואבת, היקרה לה – הקשתה את לבה ונצטרפה לראשונות.