לוגו
הסתדרות הציונים הכלליים בישראל
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מפלגת המרכז

תל־אביב, ג' טבת תשי"ב – 21 בדצמבר 1952

לכבוד

מר ד. בן־גוריון,

ראש הממשלה,

ירושלים.

אדוני ראש הממשלה,

בהמשך לשיחות שניהלנו בדבר מינוי סגני־שרים על בסיס הדדי בין מפלגת פועלי ארץ־ישראל לבין הסתדרות הציונים הכלליים, אני מרשה לי להזכיר בכתב, כי הכוונה היא לאפשר מינוי של סגני־שרים מטעם מפלגתי במשרדים אחדים הנמצאים תחת ראשות חברי מפלגתך לעומת מינוי סגני שרים באופן מקביל מטעם מפלגתך במשרדים שנמצאים תחת ראשות חברי מפלגתי, הכל תוך שני חודשים ומתוך תקווה, שהעבודה המשותפת בממשלה תתפתח באווירה של אימון הדדי.

אהיה אסיר תודה אם תואיל לאשר לי, כי כוונתך לסידור כנ"ל.

בכבוד רב,

פ. ברנשטיין, יו"ר המפלגה.