לוגו
למר פ. ברנשטיין!
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

(איני יודע אם מבחינה קונסטיטוציונית כבר מותר לי בשעה זו – ירושלים, ה' בטבת תשי"ג בוקר 23 בדצמבר 1952 – לכנותך בתואר שר המסחר ובתעשיה).


ידידי,

הריני מאשר ברצון שכוונתי בדבר הסגנים היא בדיוק כפי שאתה קובע במכתבך אלי מיום 21 בדצמבר 1952. עלי רק להוסיף שבדבר סגנות לשר החינוך והתרבות העירותי שתביעה זו תהיה גם לאחת הסיעות הדתיות (אם ישתתפו בקואליציה), ומבחינה מוסרית בעיה לתביעה הצדקה רבה. זוהי דעתי גם עכשיו.

בכבוד רב