לוגו
דברי תשובה (כ״ט בחשוָן תש״י — 21.11.1949)
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בישיבה השמונים ושבע של הכּנסת הראשונה


אולי אגלה סוד מן החדר אם אודה שהיו לי ספקות וחששות כאשר נדרשתי על־ידי חברי בממשלה לפתוח הכנס הזה בסקירה על פעולות הממשלה בחדשים שעברו ושיבואו. אנו רק חוגרים ולא מפתחים, והיה לי ספק רב אם הגיעה כבד השעה לסכם תקופה קצרה זו, ששית מהזמן שניתן לנו בכנסת זו. לאחר שריכזתי וסיכמתי לעצמי מה עשתה המדינה במשך שמונה חדשים אלה, מה שנעשה בשטח העליה, ההתישבות, הבנין, הקמת ישובים חדשים, הרחבת שטח האדמה המעובדת, הגברת הייצור, ביצוע עבודות ציבוריות, התקנת כבישים ומסילות־ברזל, שיכון לעולים ולוותיקים, סידור שירותים ממלכתיים בבריאות, בחינוך, בתחבורה יבשתית, ימית ואווירית; שבירת גל ההתיקרות והוזלת המצרכים החיוּניים, ביצור ירושלים, הרחבת שטחי המדינה בדרכי שלום במשולש ובמסדרון ירושלים, חדירה לנגב וראשית עבודה באילת, משיכת הון ועידוד מפעלים חדשים; הרמת קרן ישראל בעולם, קבלתנו לאו״ם ועוד, — חששתי שתיאור הישגים וכיבושים