לוגו
ארחות ושבילים - שלוש הערות
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

א

ספרי, הניתן בזה לרשות־הרבים, הוא כרך־משנה לקבוצת כתבי המכונסים על שמם הכולל: ארחות ושבילים, ושבעה שערים לו, שמוֹקדם משולש: המוקד האחד ענינו בסוד־העתים – הגות והרהור בקורות עם ואדם, כזכותו וכחובתו של בן־הדור; המוקד האחר ענינו חזיון האמונה – עיון ובירור בבעיות הדת, המוסר, התפילה, ההליכות; המוקד האחרון ענינו מסכת הספרות – דין־ודברים במרכזי בעיותיה והערות־פולמוס בשוליהם.


ב

שלושת המוקדים מחולקים בשבעת השערים, באופן ששער הפתיחה מוקדש לטיפוח הזכרון, ואם להיעזר במטבע, שטבע יוֹתם, הוא ישעיהו אברך: תרבות הזכרון; וכסיוע לכך בא השער שלאחריו וכהשלמה לו שער הנעילה – דיוקנאות של י"ד קהילות קודש; ואילו שני המוקדים האחרים ניתנו להם שערי־האמצע להרמיז על היותם גם הם אמצע חי בתוך ההיסטוריה ומתוכה.


ג

כל הכנוּס בספר כבר ראה אור בפיזורו, על־פני דוכנים שונים, ולא הוטל בו עתה כל שינוי, באופן שכל מאמר ומאמר בא כדיוק נתינתו הראשונה, ושעל־כן מפורש מתחתיו תאריך פרסומו תחילה, כציון גבול דעתי וידיעתי בשעת כתיבתו. ותודתי נתונה לועד הציבורי להוצאת כתבי ולאישים ולמוסדות המסייעים בידם, והוא סיוע נחשב בצוק־עתים זה לספר העברי, וחן־חן להוצאת “עם עובד”, שנטלה עליה את המשאוי הזה, ולעובדיה המסורים, ובמיוחד לידידי אברהם יבין, שנתן עליו, על ספרי, עינו לטובה ויקוּים בו, ובכל שעזרו על־ידו, ענין טוב עין הוא יבורך.


ד. ס.

שלהי אייר תשל"ח