לוגו
עם המעשה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בישיבת מרכז החבל הימי לישראל

הפעולה בחוץ־לארץ

עודני מתלבט אם אמנם הגיע כבר הזמן להתחיל בפעולה ארגונית וביצירת תאים בחוץ־לארץ. נדמה לי, כי בטרם נגש לפעולה שם עלינו להעמיק שרשים פה בישוב. תמיד אפשר ליצור תאים, אולם – האם נוכל לקיימם? אנו מעונינים, כי הופעתנו הראשונה בחו“ל תהיה בקנה־מדה רחב. הפעולה בחו”ל מחייבת משלוח אנשים, דבר שאין אנו יכולים לעשותו כיום, ביחוד לאחר שהעורף שלנו אינו מחוסן די צרכו. עלינו לבנות קודם את המסד. בל נהיה בהולים. קשר עם הסתדרויות ציוניות בארצות שונות – כן, ארגון תאים – עוד לא! אולם אני מחשיב את ההצעה בדבר הקשר עם בתי הספר בחו“ל. עלינו ליצור אותו. אולי כדאי לחשוב על הדפסת עתון בשביל חו”ל בוארשה. יש לבוא בדברים בענין זה גם עם החלוץ העולמי, גם עם מחלקת העליה של הסוכנות.

כפילות לשם מה?

אעלה שאלה נועזה המטרידה אותי מכבר. אנה יובילונו שתי היחידות: חי“ל ומחלקת הים של הסוכנות, בעלת כמה וכמה ועדות? החי”ל צריך לשאוף, כי לחבריו תהיה הרגשה של השתתפות במעשה ממש. אולם אם הפעולה תפוצל לפי ועדות־פעולה, מה יעשה החי“ל? נדמה לי שאנו מכפילים את עצמנו. דעתי היא, כי החי”ל צריך להוות את המסגרת לכל הפעולות הקשורות בעניני הימאות ותפקידה של מחלקת־ הים הוא ללוות את פעולת החי“ל ולהדריכה. ועדת ספנות ליד החי”ל צריכה להיות מודרכת על ידי מחלקת־הים. ה“חבל” צריך להיות מכשיר הסוכנות. מכלל זה שהצעתי אני מוציא את ענין בית־הספר הימי. אני מציע שנבדוק את הענין הזה בדיקה מעולה. יש למנוע בעד הקבלה בפעולות. אני מרגיש, כי יש רוח במפרשי החי"ל וצריך לנצל את הדבר.

טבת, תרצ"ח.