לוגו
אניה עברית מהי?
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בישיבת נשיאות החי"ל

אני מסכים שלא נקפיד על 100% של הון עברי דוקא, אולם על עבודה עברית יש להקפיד ולהקפיד. החי"ל צריך לעמוד על דרישה של 100% עבודה עברית: פועלים, פקידים. כל ענפי הפרנסה הכרוכים בקיומה של אניה צריכים להיות נתונים בידי יהודים. וודאי, מוטב שההון יהיה כולו יהודי, אולם הנני מוכן להסתפק בהון עברי חלקי, בתנאי של השפעה צבורית מספקת.

עלינו לקבוע הגדרה אחת למושג “אניה עברית” ולבחון את המציאות בקנה־מדה של הגדרתנו זו. אני מציע לקבל את ההגדרה הבאה: א) חברה ארץ־ישראלית, ב) דגל ארץ־ישראלי, ג) עבודה עברית, ד) תוצרת הארץ, ה) השתתפות הון עברי ומידת השפעה מסוימת להון זה, ו) חוזה עם החבל הימי להבטחת הצדדים החשובים מבחינה ישובית.

אם האניות תתאמנה להגדרה זו, תנתן להן תמיכתו של ה“חבל” ולאות זה יונף עליהן הדגל של החי"ל.

טבת תרצ"ח.