לוגו
חברה לאומית לספנות
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בישיבת נשיאות החי"ל

לפנינו ברירה בין שתי הצעות: 1) קרן ספנות, 2) חברה לאומית לספנות. יש, כמובן, גם דרך שלישית: לא לעשות כלום. הייתי מציע שהחי“ל יציע לסוכנות ולחברות הקיימות “עתיד”, “ללויד ימי” ו”נחשון" ליצור חברה לאומית לספנות. כל אחת מהחברות הקיימות תמסור לחברה הלאומית 50% מהאקטיב שלה ותקבל תמורת זה מניות של החברה הלאומית. הסוכנות צריכה להכיר בחברה זו ועליה יהיה לרכז את הסכומים הדרושים ליצירתה.

תמוז, תרצ"ט.