לוגו
פה, אל ננוד לעצמנו
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

ארץ ישׂראל העברית גדלה ורחבה ועמקה והיתה לגוֹרם המעוֹרר כבר אצל העוֹינים רגש לא בטוּח. ידענוּ כי במידה שנהיה לגוֹרם, יקוּמוּ עלינוּ כוֹחוֹת האיבה שבּכל המחנוֹת.

אנוּ שרוּיים בּטריטוֹריה וּבתנאים התוֹבעים מתיחוּת-תמיד, עמידה על המשמר בּלי הרף. יש בּכך משוּם דריכוּת יתר, משוּם כּילוּי כוֹחוֹת, אבל גם בּרכה, גם ייצוּר כּוֹחוֹת. רק אוּמה היוֹדעת וּמסוּגלת לעמוֹד על משמר חייה מפּני סכּנוֹת, מתחשלת וּמפתחת בּעצמה את סגוּלוֹת החיים החשוּבוֹת בּיוֹתר. אַל ננוּד לעצמנוּ פה במקוֹם חיוּתנוּ!