לוגו
הקדמה לספר "על גבול הישן והחדש" של פ. לחובר
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

את סדר פּרקיו של הספר “על גבוּל הישן והחדש” קבע המחבּר המנוח בּעצמוֹ וקרא לוֹ שם. ועתה באים בּוֹ הפּרקים לפני הסדר שהניח המחבּר, אלא שלפי רשימת תוֹכן העניינים המצוֹרף, צריך היה פרק ג' להיוֹת מאמר בּשם “תהילת יוֹשר” ולא נמצא. בּמקוֹמוֹ נמצא המאמר הקצר “משל המגדל” ונתתיו במקוֹמוֹ כנספּח למאמר “בּשער המגדל” (כּנראה, עלתה לפניו לכתוֹב מאמר מיוּחד על “לישרים תהילה” ולא היה סיפּק בּידוֹ לכתבוֹ). פּרק ד' נקרא בתוֹכן העניינים בּשם “שירה ותפילה” ונתבּרר כּי הוּא המאמר שנדפּס בּינתיים בּ“אדר היקר” שיצא ליוֹבל הע“ה של ש. א. הוֹרוֹדצקי, וּבשם זה הבאתיו כאן. גם הפּרק ו', לפי אוֹתוֹ תוֹכן עניינים, “חכמת שלמה” ו”שירי ויזל" לא נמצא, ויש לשער שלא נכתב. וּבכן מכיל הספר י' במקוֹם י"א פרקים.

המאמרים הגדוֹלים רבּי־המשקל, שנכתבוּ בתקוּפת חייו האחרוֹנה (“להמשכוֹ של ריב היסטוֹרי”, “בּשער המגדל”, “שלמה מימוֹן” ושני המאמרים על רנ"ק) הם בּלי ספק פּריוֹ הבּשל בּיוֹתר של המבקר־החוֹקר. הם מצטיינים בּאוֹתה מידת יוֹשר ואחריוּת, שבּה היה בוֹחן ושוֹקל כּל פּרט וּמבקש שבילי דמיוֹן ויניקה מבּית וּמחוּץ, מבוּססים יפה על המקוֹרוֹת. אפשר לוֹמר, שהוּא לן בּעוֹמקן של הלכוֹת אלוּ ולא הניח כּמעט תג שלא האירוֹ מאיזה צד.

עיסוּקוֹ בשנים האחרוֹנוֹת בּספרוּת הקבּלה, וּביחוּד בּספר הזהר, לרגל השתתפוּתוֹ בהכנת הספר “משנת הזהר”, פּתח לפניו אפקים חדשים בּחקר כּמה פּרקים בּתוֹלדוֹת ספרוּתנוּ, מה שנראה יפה ביחוּד בּמאמריו על רמח“ל ועל רנ”ק, והוּא חשב להמשיך בּדרך זוֹ ולהרחיבה. ההשגחה חשבה אחרת.

תשי"א