לוגו
מִנְיַן בְּרִיאָה וּמִנְיַן יְצִירָה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

עם קביעת טבלת־הזכרון באולם התכניון בחיפה, למלאות כ"א שנה להסתדרות


לפני כ"א שנה, בועידת יסוּדה של ההסתדרות, זכיתי כיושב־ראש להכריז: נוצרה ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ־ישראל.

דוֹר צעירים היינו. מאלה שהיו אז אתנו לא כולם זכו להגיע עד הלום. גם מאלה אשר עלו לארץ לאחר כך – לא כולם זכו להגיע עד הלום. רבים אבדו בדרך בעשרים ואחת השנה. נעלה זכר כולם בראש מעמדנו זה.

כ"א שנה – מנין יצירה הוא להסתדרות, יצירת יש מיש. ועוד מנין לה, הוא מנין בריאה, בריאת יש מאין: יצירת המשק החקלאי העצמי של הפועלים על קרקע הלאום ובמכשירי הלאום ובעבודה חלוצית ובחיי שויון. מנין בריאה זה, אשר המשולש כנרת–דגניה–מרחביה מסמל אותו, קָדַם עשר שנים למנין היצירה.

ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץיישראל הוקמה לפני כ"א שנה, לשם התכוננות והתעודדות לקראת בוא חברים חדשים, אותם רבבות החברים אשר הם ברובם כבר היום ותיקים אתנו. ואכן, בלי גוזמה רשאי אני להגיד כי הסתדרותנו זו, על כל הישגיה ועל כל החסריה, היא מקור עידוד לכולנו.

ושוב הגענו ל“היום הרת עולם” – ושוב מוּלנוּ מחר, אשר לקראתו עלינו להתכונן ולהתעודד. ומתוך ברכה כי נעמוד במבחן העתיד וגם ננצח, הנני לגלוֹת טבלת־הזכרון הזאת.


טבת תש"ב.