לוגו
סִיעַת הַפּוֹעֲלִים הַדָּתִיִּים בַּהִסְתַּדְּרוּת
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

למועצת הפועלים בערים ובמושבות


מציאות חברים דתיים בהסתדרות איננה תופעה חדשה וזכותם להופיע כסיעה בתוך ההסתדרות היא זכות טבעית ומקוימת. על המועצות לשים לב לנהוג ביחס לסיעה זו, כביחס לכל שאר הסיעות, במלוא מידת השויון וההוקרה החברית, בכל הנוגע לזכויותיהם ולעניניהם ההסתדרותיים.


כסלו תש"ה.