לוגו
הקדמה (הגיגים)
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הגיגים. נכתב על־ידי יחיאל בן אהרן חבשוש. רבים מבני משפחתו מושכים בעט סופרים ועסקנים חשובים. על כך קרא בספרו שיצא זה עתה “משפחת חבשוש” כרך א', בו מסופרים תולדותיה ופועלה של משפחה זו.

הכרך השני נמצא בדפוס. בשנת 1984 יצא ספרו “יחיא התימני מסעות וסיפורים”. ביזמתו צולם כתר התורה של משפחת חבשוש שנכתב לפני יותר מחמש מאות שנה על־ידי דוד בן בניה, בן למשפחת סופרים ידועה. דודו חיים חבשוש סופר, היסטוריון, משכיל, כתב ספר “מסעות חבשוש”, יצא לאור בעריכת פרופ' ד. ש. גויטין ז"ל. ובשנה החולפת ההדירו מכון בן צבי בהרחבה רבה.

כתב את הספר “הליכות תימא” או כפי שנקרא בפי אחרים “קורות יהודי תימן”. יצא לאור על־ידי הרב י. קאפח הי"ו בספונות.

סבו סולימאן חבשוש חיבר ספר על מאורעות שנת תרס“ה (1905) שהיא שנת המצור הידוע על צנעא. ספר זה נקרא “אשכלות מרורות”. הרה”ג שלום חבשוש זצ"ל, ראש הישיבה הגדולה בצנעא, חיבר ספר “שושנת המלך” בנושא פסקי הלכה לפי מסורת יהודי תימן. הספר

יצא בעריכת מר שמעון גרידי הי“ו. מבני המשפחה הצעירים שמעון הי”ד וחבצלת ז“ל, בני חיים בן אהרן חבשוש הי”ו, כתבו שירה ופרוזה שיופיעו בקרוב.