רקע
חיים שירמן
תֹּכֶן

שְׁפַטְיָה בַר-אֲמִתַּי

ישראל נושע ביי תשועת עולמים (סליחה)

אֲמִתַּי בַּר-שְׁפַטְיָה

אפפונו מים עד נפש (סליחה)

אהבתיך אהבה כלולה (זולת)

אדון מגיד מראשית אחרית שנים (יוצר)

אראלים ומלאכים מקדישים ומברכים (אופן)

זְבַדְיָה

אדון דין אם ידוקדק (סליחה)

יוֹסֵף בֶּן-גּוּרְיוֹן

איכה ישבה בדד גברת ממלכות (קינה)

שַׁבְּתַי בַּר-אַבְרָהָם דּוֹגוֹלוֹ

שלום רב מפי אל שדי (שיר פתיחה)

דָּוִד בַּר-הוּנָא

גן נעול אוספו אראלים (אופן)

קָלוֹנִימוֹס בַּר-משֶׁה הַזָּקֵן

מלך תר כל סתרי גנזים (רהיט)

שְׁלֹמֹה בַר-יְהוּדָה הַבַּבְלִי

אם אמרי אשכחה מרי שיחי (סליחה)

אין כמדת בשר מדתך (סליחה)

אומרה לאל סלעי (סליחה)

מְשֻׁלָּם בַּר-קָלוֹנִימוֹס

אימיך נשאתי חין בערכי (רשות לקרובה9

אדר יקר אלי (מתוך הקרובה ליוהכ"פ)

אטיף ארש מלולי (רשות לסדר עבודה)

אשוחח נפלאותיך צור עולמים (סדר עבודה)

מֹשֶׁה בַּר-קָלוֹנִימוֹס

איום ונורא מי לא יראך (מתוך הקרובה לפסח)

שַׁבְּתַאי בַּר- מֹשֶׁה רֹאשׁ כַּלָּה

אתחנן במו פי לנורא תהלתי (סליחה)

אֵלִיָּה בַר-שְׁמַעְיָה

אנחתי בלחץ האויב ואין לאל ידי (סליחה)

תמנו ספנו מן בלהות ובהלות (סליחה)

אין קורא בשמך בך מתעורר להחזיק (סליחה)

אנוש רמה אדון בשפטך

יְחִיֵאל בַּר-אַבְרָהָם

אקדם בנשף ושחר השקמתי (סליחה)

אני הגבר ראה עני (סליחה)

אנא הבט עמך כלנו (סליחה)

אֲחִימַעַץ בַּר-פַּלְטִיאֵל

אתן צדק לאלי (שיר לכבוד השר פלטיאל)

מֹשֶׁה בַר-שַׁבְּתַי

אתאנו לפניך כדלים ואביונים (פתיחה)

קָלוֹנִימוֹס בַּר- שַׁבְּתַי

אזעק אליך מלכי וקרובי (סליחה)

עָנָן בַּר-מָרִינוּס הַכֹּהֵן

אליהו הנביא עד מתי אתה תאחר (זמר)

לֵיאוֹנְטֵי בַר-אַבְרָהָם

אנהים במר יחידתי (סליחה)

כבודו לא יודעים אופנים (אופן)

מֹשֶׁה בַר-בִּנְיָמִין הַסּוֹפֵר

מפעלות מלכי בקדש חם לבי בזכרי (רשות)

יְהוּדָה בַר-מְנַחֵם

אנכי אדיר באדירים ואמיץ בגבורים (אופן)

אַבְרָהָם אֶזְרָח בַּר-מַתִּתְיָה

על הרי בשמים ארח לחברני שם רעי (עזרת)

לֵיאוֹנְטֵי בַר-משֶׁה

אליך יי שועתי ואקרא (סליחה)

יְרַחְמְאֵל בַּר-שְׁלֹמֹה

יה נכתיר לראשך (קדושה)

איסד סוד במאזני משקלים (פתיחה לחידה)

יְשַׁעְיָה בַר-מָלִי מִטְּרַאנִי

איכה שפתי אהיה פוצח (פתיחה)

מֵאִיר בֶּן-משֶׁה

יי אלהי האלהים ואדוני האדונים (פתיחה)

בִּנְיָמִן בֶּן-אַבְרָהָם מֵהָעֲנָוִים

מתוך המחברת “משא גיא חזיון”

אויה לי כי גרתי אלהי קדר וגעתם (סליחה)

בת ציון עד אנה נודדת כמלונה (תחנה)

בידך אפקיד רוחי בשרי ודמי כאחת (סליחה)

בצרתה לי בקראי עצרות (תחנה)

צִדְקִיָּה בֶן-בִּנְיָמִן מֵהָעֲנָוִים

אקרא צור עליון יושב סתר חביון (תחנה)

אַבְרָהָם בֶּן-יוֹאָב מֵהָעֲנָוִים

אבוא היום בתפלה אל מקדשי אל (סליחה)

שְׁלֹמֹה בֶן-משֶׁה מִן-הָאֲדֻמִּים

אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו (תחנה)

משֶׁה בֶן-אַבְרָהָם מֵהָעֲנָוִים

אריוך דמעתי יומם ולילה לא אחשה (סליחה)

משֶׁה בֶן-יוֹסֵף

אזנו יצורי אלי רפו הודו רשעתכם (תוכחה)

יְשַׁעְיָה בֶן-אֵלִיָּה מִטְּרַאִני

יציץ צור מחרכו וישגיח מפתחו (סליחה)

יְחִיאֵל בֶּן-יְקוּתִיאֵל מֵהָעֲנָוִים

במר נפשי אהגה ואקונן ואהים (קינה על שרפה)

אני גבר בסבות הזמנים (שיר חתימה ל“מעלות המדות”)

פְּלוֹנִי אַלְמוֹנִי

ירא האל והכר את גמוליו (מתוך השיר “יסוד היראה”)

אֲחִיטוּב בֶּן-יִצְחָק מִפָּלֶרְמוֹ

אנא אדון עולם אשר אמר (מ“מחברת הטנא”)

אבי צדק שמע פרוש שאלה (מ“מחברת הטנא”)

הִלֵּל בֶּן-שְׁמוּאֵל

לכל אדם היה גודר לשרת

עִמָּנוּאֵל בֶּן-שְׁלֹמֹה מִן-הָאֲדֻמִּים

אנוש אנוש הבל יפצה (תוכחה)

יוֹאָב בֶּן-דָּנִיֵּאל

יודע ועד הוד פניך נחלה

יוֹאָב בֶּן-בִּנְיָמִן

יה מלכי מנעה מבכי (רשות לקדיש)

עִמָּנוּאֵל הָרוֹמִי

הירושה (השער הי"ד מספר המחברות)

צבי החן ברקיו ממקומם

יאמר יין עוז אזרתי

דוד יום קראתיו לעזרתו

כל הקונה עבד עברי

מה לך פה שפחה נחרפת

ראו שפחה שרופת אש כסוחה

ראו חתן פני כבשן ככושן

אתמה על כל חושקי חשק

בזאת יבחן נפשו איש

זה לי שנתים אשר נשאתי

נפשי בקרבי תחשב מחשבת

שכל מציר יום אשר צירת

נדיבי עם קראוני לרפאות

מה אומרה עת אחזה ממעל

ההולכות ומשקרות עינים

על מה עלמה על מעל מה

ראו יעלה אשר שמש וסהר

לו קוממיות הלכה היעלה

יאמרו שחקים לך איומה גאוה

הה לזמני כתב שטנה

נפלה עטרת הזמן כי נפלה

השואלים איך אהלי נטשתי

שאלוני ומה זה טוב באדם

הזהר משנאת נקלה

תבל כשמו הידוע

עת אחזה קברי בני אדם

שְׁמַרְיָה בֶן-אֵלִיָּהוּ הָאִקְרִיטִי

אור היקר עטה נגידי כמעיל (אל נכד הרמב"ם)

שקט לבבי בשעון על ידך (אל נכד הרמב"ם)

דָּנִיֵּאל בֶּן-יְחִיאֵל מִמּוֹנְטַלְצִּינוֹ

נפש יקרה את יי הללי ( תחנה)

יוֹאָב בֶּן-יְחִיאֵל מִבֵּית-אֵל

אכרע אקוד לפני מלכי (רשות לנשמת)

דָּנִיֵּאל בֶּן-יְהוּדָה הַדַּיָּן

יגדל אלהים חי וישתבח

בִּנְיָמִן בֶּן-יְהוּדָה בּוֹצֵיקוֹ

אשא נהי ילל וקינה (קינה)

מְנַחֵם בֶּן-בִּנְיָמִן מֵרֵיקָנָטִי

מלך חי וקים לעולמים ( קטע מתחנה)

מַתִּתְיָה מִלָּרִפָּה

מי לא יראך מלך הגויים (סליחה על הרעש)

מְשֻׁלָּם הַסּוֹפֵר מִפֵּרוּגָ’ה

מושיעי לעתות צרה גאולת עמך הואל (גאולה)

משֶׁה בֶן-שַׁבְּתַי

שיר עדן החיים

שְׁלֹמֹה בֶן-יִצְחָק מִפֵּרוּגָ’ה

העלה נא ארוכה ומרפא (תפלה על המגפה)

מַתִּתְיָה בֶן-יִצְחָק מִבּוֹלוֹנְיָה

בקר אור אשיר עוזך (רשות לנשמת)

משֶׁה רַמוֹס

מלך עולם אשר נעלם (רשות לקדיש)

יוֹסֵף בֶּן-יְהוּדָה זַארְקְ

דרך אניה בלב ים שים פעמיך

יַעֲקֹב בֶּן-אַבְרָהָם מֵאַסְקוֹלִי

יודו לשמך עליון מורה (רשות לנשמת)

משֶׁה בֶן-יִצְחָק מֵרִיאַטִי

היכל קדש מכוון באמצע (מתוך השירה “מקדש מעט”)

מעון השואלים תכלית חפץ (מתוך השירה “מקדש מעט”)

אֶפְרַיִם בֶּן-יוֹאָב מִמּוֹרֵינָא

הזרוע והלחיים והקבה

רְפָאֵל בֶּן-יִצְחָק מִפָאֶינְצָה

רעיתי לי אזנך הטי נא

בִּנְיָמִן בֶּן-יוֹאָב מִן-הַכְּנֶסֶת

בקול תחנוני שמעה והט אזנך אל צוחה (סליחה)

יְהוּדָה בֶן-יְחִיאֵל הַמְכֻנֶּה מֶסֶר לֵיאוֹן

ישורון קול תנה אל צר יצרך (רשות לברכו)


עֹבַדְיָה בֶן-אַבְרָהָם יָרֵא מִבֶּרְטִינוֹרוֹ

עדי כסא זבול רוכב ערבות (רשות לקדיש)

אַבְרָהָם מִסַּארְטֵיאָנוֹ

אולי יחשב מעין בשיר ( “שונא השננשים”)

שְׁלֹמֹה בֶן-אַבְרָהָם מֵאוּרְבִּינוֹ

שאון קול זועקים האום סגולך (רשות לברכו)

יְהוּדָה בֶן-יִצְחָק אַבְּרָבַנְאֵל

זמן הכה בחץ שנון לבבי (תלונה על הזמן)

וֹסֵף בֶּן-שְׁמוּאֵל צָרְפַתִּי

בעודי חי לעין אחי אסובב

ואם רחקת צביה ממגורי

ישנה את אני נעור ונודד

בגב עינך צבית חן סגולה

מאור עינך וניצוציו חצצים

אהה כמה מצא חנך Tשבר

בעודך רעננה כזמורה

ראי עפרה הכי עפר יסודך

זמן החן אשר זרע במצחך

הלא זקנה תבלה כל הויה

ימי זקנה מעט מזער ורעים

מאורות על פני עפרה יאירון

צור יעלה לבך ושמיר עז

אראה צביה עלתה על יתר

ילדה מתוארת באצבע יה

צביה מבנות דורי אנוסה

שנת עולם לעבדי בבקרים

בתמהון יעקב נפשך צלולה

אלבש שמחות וגילים

אני אל האמת אטה לבבי

אם אכתבה שירה ואעירה

אם העליתם כנשרים אבר

אני נומה כנדגלות איומה

הסתכלי נפשי ושורי פועלך

השתעשעו ושעו כצור חזקו

זעומי אל ומנואל חברם

משֶׁה בֶן-יוֹאָב

ביום אראה הדר מראך צביה

ימים ולילות יקונן לבבי

אמאס אני עפרות וחברת יעלות

אני קם לשטן לגדול וקטן

אישיר כלי השיר ואכשיר ניב

יום בוא לאומים עם קהל עמים

הן עת אשר לא אחזה פניך

לי יאמרו רעי ולי ישאלו

אזעק למרחוק ועיני יבכיון

אדון במדון וכידון

שְׁמוּאֵל בֶּן-משֶׁה מִקַּסְטִילְיוֹנֵי

שכולה גלמודה סוערה עניה (פזמון)

אַבְרָהָם בֶּן-דָּנִיֵּאל מִמּוֹדֵינָא

אני אמרתי אבוא בתפלה (תפלה)

עֲזַרְיָה בֶן-משֶׁה מִן-הָאֲדֻמִּים

היות לבך לי ברוב טובך

שמע קולי ברוב חסדך אלהי (רשות לברכו)

ארוממך אלהים המרומם (רשות לברכו)

יְהוּדָה בֶן-יוֹסֵף מוֹסְקַאטוֹ

לעשות רצון קוני אמת חפצתי (תחנה)

מָרְדְּכַי בֶּן-יְהוּדָה דַּאטוֹ

אל תלעגו עלי כי כיום אשירה

אדון הכל וחי עולם

אַבְרָהָם בֶּן-דָּוִד פְּרוֹוֵינְצַאלֵי

מה תהמי עלמה ומה תשתוחחי

שְׁמוּאֵל בֶּן-אֶלְחָנָן יַעֲקֹב אַרְקַווֹלְטִי

תהלה ידבר פי לשואל צרור כספי

מצודת אשה רעה לרגלי בשוא נתעה

שוכן מרומים לך תכסף וחושקת

ציון צבי ופאר לראש בניך

יוֹחָנָן יְהוּדָה בֶן-שְׁלֹמֹה אֶלַטְרִינוֹ

אביעה מעש מחזיק כל בדק (תוכחה)

יסד יסוד מיוסד רב ורהב (שיר ידידות)

שְׁמוּאֵל רְפָאֵל בֶּן-מַצְלִיחַ מֵארְלִי

שמע נא תחנה אלהי מעונה

חֲנַנְיָה אֶלְיָקִים בֶּן-עֲשָׂהאֵל רְפָאֵל מֵרִיאֵיטִי

אדון עליון תנה פדיון

יַעֲקֹב בֶּן-יִצְחָק סֶגְרֵי

הנה הני נשי במאי זכין

אשה בכל אלה ראי דרכך

כילי אני קורא לו גבעוני

יוֹסֵף יְדִידְיָה בֶן-בִּנְיָמִן יְקוּתִיאֵל קַרְמִי

ארץ ארץ ארץ מה תהמי עלי (תוכחה)

יוֹסֵף בֶּן-משֶׁה גַּאנְשׂוֹ

יומם וליל לאל עליון (פזמון)

יפלא בעיני כל איש (פזמון)

יְהוּדָה אַרְיֵה בֶן-יִצְחָק מִמּוֹדֵינָא

יום זה יהי משקל כל חטאותי (סליחה)

חרון אפי כאש בוער ובבשרי כמו קוצים

משורר יערים שריקות עדרים

על כל יגון על כל צרה

נבזים בכל מכל נעדרי דעת

משֶׁה חַיִּים בֶּן-אַבְרָהָם קָטַאלַאנוֹ

דבר בתוך עירך פזר רגלך (על המגפה בפדובה)

יוֹסֵף בָּרוּךְ בֶּן-יְדִידְיָה זְכַרְיָה מֵאוּרְבִּינוֹ

אלהי צמאה נפששי ורוחי

יַעֲקֹב בֶּן-דָּוִד פְרֵאנשִׁיס

לולי ידעתיך אהבה מאמש

אשות זה לי לא שוה

על מה תקלל האויל יומך

איך נעצוץ ירום עלי תדהר

לבד שלש יציאות הן ראויות

מי שם לאיש שופט ושר עלינו

מה לך צביה פה אשר פה תשכבי

עובר שאל עלי ותדע כי כבר

יְהוּדָה עֲשָׂהאֵל בֶּן-אֱלִיעֶזֶר דָּוִד מֵהַטּוֹב

מליצתי לאין מבין כחמץ רע לשנים

יוֹם טוֹב וַאלְוַאזוֹן

כל מלאכי עליון ודרי ערץ ( מתוך “הד אורים”)

משֶׁה בֶן-מָרְדְּכַי זַכּוּת

מתוך המחזה “יסוד עולם”: השיחה בין תרח ואברם

תפתה ערוך (קטע)

התיצבו נגדי מזרות הזבול

בעוד אחיה ערבים לי הליכי

מלאכי שלום הדר צור השמיעו

עִמָּנוּאֵל בֶּן-דָּוִד פְרַאנְשֵׁיס

וכוח רכב ובעגה

לו יחזו שירי ולו יבחינו

מי שמך נוטר לכרמי שיר

מי שם חמור נוער באמתחתך

קום אשמדאי קום לך דחף רצים

אם מכנף ארץ זמירות נשמעו

אל תתמהי עפרה לרב מלי

חסדי שנתי אהבה אזכירה

דודים שער עפרה אשר זורח

שמעי כלילת הוד וחן במאד

לבבי חלפו ימי כהנה

על השמינית שיר בני שואל

ציוני קבר: לגבן, לאשה שמנה, לרופא, לננס

ציוני קבר: לבעל חטם גדול, לנערה יפה

יוֹנָה הַכֹּהֵן רַפָּא

חגיגת הקרניול אצל הנוצרים (מתוך הספר “פלפול זמן זמנים וזמניהם”)

שְׁלֹמֹה נִיצָא*

שבץ אחזני עצמי חרו (סליחה)

יוֹסֵף פִיאַמֵּיטָא

קינה על פטירת משה זכות: על מה בני תבל

יְהוֹשֻׁעַ יוֹסֵף בֶּן-דָּוִד לֵוִי

מתוך השיר “כוס תנחומין”: יום יום תהר תבל

יְהוּדָה בְּרִיאֵל

על המשומד יהודה אנקונה

יִצְחָק חַיִּים הַכֹּהֵן מִן-הַחַזָּנִים

למנצח על מגנות לבני פאדובה

שִׁמְשׁוֹן כֹּהֵן מוֹדוֹן

על המשוררים הבוערים

לטמאי שפתים

צרות הנואפים

חיי רועה זונות

יְהוּדָה מַצְלִיחַ פַּאדוֹבָה

עולם הפוך

מָרְדְּכַי פֵירֵארֵיסֵי

שיר לכבוד אברהם הכהן: עלמה יפה-פיה

אַבְרָהָם בֶּן-שַׁבְּתַי הַכֹּהֵן (זַנְטֵי)

לכבוד מרדכי פיראריסי: כושית אשר אורה

בִּנְימִין כֹהֵן וִיטַאלֵי

בשפתי רננות ושירי נגינות

יְשַׁעְיָהוּ בַּאסַאן

שיר נשואין: שיבות זקוני הסתיו הלבינו

משֶׁה חַיִּים לוּצַאטוֹ

מעשה שמשון, ראש שלישי, חלק ו

מגדל עז, חלק שני, ענין ד

מגדל עז, חלק שלישי, ענין א

לישרים תהלה, חלק שני, ענין ב

לישרים תהלה, חלק שלישי, ענין א

שיר מזמור להזכיר

מתוך השירה לכבוד האפיפיור

שַׁבְּתַי חַיִּים מַארִינִי

הה כי פני חמה לקדרות נהפכו

שוא תרגזו הרים ותתקלקלו

המבול (מתוך “שירי החליפות” לאוביד)

יַעֲקֹב דָּנִיֵּאל אוֹלְמוֹ

מתוך השירה “עדן ערוך”

אֱלִיעֶזֶר חֵפֶץ

נשפי שכית פז צבי שמים

מַלְאֲכִי הַכֹּהֵן

קינה על פטירת רבי חיים אבן עטר

יַעֲקֹב רְפָאֵל סַארָוֵאל

קינה על האסון בבית הכנסת של מנטובה

יַעֲקֹב חַי יִשְׂרָאֵל

כנים ופרעושים הלא תאמרו

שִׂמְחָה קַאלִימַאנִי

מתוך המחזה “קול שמחה”: חלק ראשון, דבור ב

מתוך השירה “תוכחת מגולה”. חלק ג: הבל בני אדם

אַבְרָהָם יִצְחָק קַאשְׂטֵילוֹ

מתוך המחזה “קול מלין”: דברי הקנאה

יִשְׂרָאֵל בִּנְיָמִין בַּאסַאן

שיר נשואין: עוטה כסות קרה בבית החרף

אֶפְרַיִם לוּצַאטוֹ

החשק השליט בלבב כל נער

אמנם דודי נעים מאז עד הנה

אחי הבחורים אם נא תשקפו

עלמה הנשקפה ברה כשחר

חנה אילת חן את כי תתמכי

זאת רעיתי נאוה בבנות הארץ

ילדה יפה אחת ומאד אוהבת

רופא ימין ידו צרי כותבת

הרופאים כלמו רעים וחטאים בני עולתה

הוי עיפה נפשי מאד ותלה

מעל מרכבת אש עתה השמש

ציון הנדחה כי עד האפר

ארצי הנשקפה הנה נכונה

יִצְחָק חַיִּים פְרוֹסוֹלוֹנֵי

פתיחה לשיר נשואין: היום להשתקשק יצאתי חוצה

יְהוֹשֻׁעַ סֶגְרֵי

מתוך השיר “סיר שירים”: חלק ו

מתוך השיר “סיר שירים”: חלק ז

יִצְחָק לוּצַאטוֹ

בגדל דעה גאון וברב ממשלת

טוב מחיי מותי אילת השחר

כדמות אדם עמל עיף מדרך

נצב על סיר בשר זולל בבקר

היעלות כי למו אך יהלום זורח

איך על אדמת נכר שירים אחבירה

יחיל בקרבי לב ואימות מות

חִזְקִיָּה דָּוִד אַבּוֹלַאפְיוֹ

נגד הצחקנים: אומר בחפזי על שחוק הקרטי

יִצְחָק חַי מוּסַאטִי

בהשלמת בנין ביתי: בניתי גם הכינותי בית

יִצְחָק רְפָאֵל פִינְצִי

על הבערה שהיתה בפדובה בשנת 1795

מַתִּתְיָה נִסִּים טֵירְנִי

מתוך המחזה “חובלים”: כנסת ישראל והחולה

שְׁמוּאֵל אַהֲרֹן רוֹמַאנֵילִי

מתוך השיר “רוח נכון”

מתוך השיר “מחזה שדי”

מתוך המחזה “הקולות יחדלון”: חלק ג, דבור א

מתוך המחזה“עלות המנחה”: דברי מדון (חלק ב)

הים שקט גליו במרוצת נחת

חֲנַנְיָה אֶלְחָנָן חַי כֹּהֵן

החשק הערום ידו בכל

שְׁמוּאֵל חַיִּים לוֹלִי

לכבוד המשורר יוסף אלמנצי

יִצְחָק שְׁמוּאֵל רֵיגְ’יוֹ

אל כוכבי מרום בלב שמים

יוֹסֵף אַלְמַנְצִי

על בעל אשה יפה המפחד תמיד מפח יוקשים

על השלג

שיר זהב לקוח מטורקוטו טסו (Veglia Ⅶ )

אַבְרָהָם בָּרוּךְ פִּיפֵּירְנוֹ

לכבוד המשורר יוסף אלמנצי

שְׁמוּאֵל דָּוִד לוּצַאטוֹ

אל עם עמקי שפה אתה שלוח

לכבוד דנטי המשורר

האמת נסי: קושט ויושר אמת בת שמים

אמרתי אוי נא לי

אשה יפה וסרת טעם

הכלבם הנובחים לקראת רכב אש

מתוך השירה “דרך ארץ”

אַבְרָהָם שָׁלוֹם (“אַבְשָׁלוֹם”)

על קבר פראנשסקו פטררקא

רָחֵל מוֹרְפּוּרְגּוֹ

אוי לי תאמר נפשי כי מר לי מר

הוי עמך עכור חושך ערפל

הִלֵּל דֵּי לַא טוֹרֵי הַכֹּהֵן

אחי רעי אים מה נא רוצו

על כס חוצב בצור על במות יער

על קבר צפור מת יגיעו רחמיך

מתוך השירה “הדור זה או דור הפוך”

שְׁמוּאֵל חַיִּים זֶלְמַן

מה תאבל נפשי להר זמרה

נגד כלב הכילי הכלבי

נדרים

יִשְׂרָאֵל קוֹשְׂטָא

החרול והחבצלת

הלשון והאזנים

יִצְחָק חַיִּים קַסְטִילְיוֹנֵי

הבן והאם

על מות פילוסוף מעולה ומפואר

על שער הכבוד אשר הוקם לטיטוס

וחזוי ראשי יבהלנני

על מפלת הרוסים בהלחמם עם יאפאן

על מות טיאודורו הערצל

רְשִׁימוֹת וּמַפְתֵּחוֹת

רשימת המקורות

רשימת השירים והפיוטים

מפתח המשקלים

מפתח החרוזים

מפתח סוגי השיר

רשימת סימני השמות

רשימת המשוררים והפיטניםמהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 38911 יצירות מאת 2013 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־28 שפות. העלינו גם 14412 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!