לוגו
כד. הקבר שנתגלגל מאל – חאמה לישראל
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מפי: שמעון הלל (מוכנין – באר־שבע)


כאשר קמה מדינת ישראל בא רבי יוסף המערבי ז"ל בחלום אל רבה של אל־חאמה והודיע לו: — אם רוצים אתם לעלות לארץ־ישראל, עלו ואל תתעכבו בגללי. אל תדאגו לי, כי עלה אעלה אחריכם ולא אשאר כאן באדמת נכר. וסימן יהיה לכם שעליתי אתכם: המים במעיין הסמוך לקברי יתקררו ולא יהיו עוד חמים.

ואכן, כך קרה באמת. המעיין של אל־חאמה הוא כיום מעיין רגיל ככל המעיינות. בזכות רבי יוסף המערבי ז"ל זכינו ועלינו, וקברו נתגלגל יחד אתנו אל ארץ־הקודש, וחבל שאין אנו יודעים את מקומו בישראל. בזכותו יבוא משיח בן דוד, בעגלא ובזמן קריב, אמן.