לוגו
לג. החוזר בתשובה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מפי: יהודית טרבולסי (ספאקס – נתניה)


היה היה רב מפורסם שהפליג עם סוחרים בספינה. בלב ים נתחוללה סערה והספינה על כל מלחיה ונוסעיה טבעה. רק הרב ניצל בנס כי אחד הקרשים טילטלוהו אל החוף. התחיל הרב העייף והרעב לחפש מקום יישוב, כי במקום השומם שאליו נקלע פחד מחיות טרף בלילה.

נדד הרב ונדד, עד שהגיע ליער. עלה על אץ וראה מרחוק עשן — סימן שיש בני אדם בסביבה. אמר לעצמו: אלך לכיוון העשן, עד שאגיע לבית. עשה כך, הגיע לבית, דפק על הדלת, וכשלא היתה תשובה נכנס ומצא שולחנות ערוכים ומיטות מוצעות. צעק הרב: — שלום! איפה אתם? — אך איש לא ענה. חשב הרב בלבו: יצאו בוודאי יחזרו מייד. כך נשאר לחכות בו.

ובית זה היה ביתם של ארבעים גנבים שהיו מביאים לשם את כל שללם.

אכל הרב ושכב על המיטה לישון. כאשר חזרו הגנבים, מצאו את הכלים מפוזרים ואת האוכל חסר. חיפשו בבית עד שמצאו אדם ישן על אחת המיטות. תחילה רצו להורגו, אך מפקדם אמר להם: — נניח אותו עד שיתעורר, ורק אחרי שנשמע את סיפורו נהרגנו.

כאשר התעורר הרב וראה את השודדים, פחד מאוד. ומה עוד שערכו לו משפט, שאלוהו באיזו רשות נכנס פנימה ודנו אותו למוות.

אחד השודדים ביקש לדבר עם הרב לפני מותו, ושאלו ביחידות, כשאיש אינו שומע: — האינך מכיר אותי?

— לא — ענה הרב.

אמר לו: — הייתי תלמידך, אך מכיוון שחטאתי ורצחתי את אבי ואמי, איבדתי את דתי והתחברתי לחבורה זו. אם אתה ערב שאוכל לחזור בתשובה, אערוב אני לכך שלא יהרגוך.

שאלו הרב: — התוכל להבטיח לי כי תהיה ירא שמיים?

— מובן!

— התהיה מוכן לעזוב חבורה זו, ולצוד נחש־ארסי קטן, להחזיקו בנרתיק ולכלכל אותו במשך שבע שנים, עד שיכישך ותמות? אם אתה מוכן לתשובה זו, אוכל לערוב לך שתזכה לחיי גן־עדן. כי הנחש ישיבך רעה תחת טובה, כפי שגמלת להוריך שגידלוך וכילכלוך ואתה רצחת אותם.

קיבל השודד על עצמו את התשובה והבטיח לשחרר את הרב.

אחר־כך פנה אל חבריו ואמר להם: — דעו לכם, כי אדם זה קדוש מאוד. רק יגיד מלה בעולם האמת, ולא נהיה בחיים.

נבהלו השודדים והחליטו לשחרר את הרב והתלמיד ליווהו עד מקום יישוב, נשק את ידיו ונפרד ממנו. כעבור זמן קצר עזב את חבורת השודדים, צד נחש ארסי והתחיל לגדלו.

בינתיים נפטר הרב ובאחד הלילות נתגלה בחלום הלילה לתלמידו החוזר בתשובה ואמר לו: — דע לך, כפי שערבת שם בעדי וקיימת מה שהבטחתני, כך ערבתי כאן בעדך ותשובתך השלמה תתקבל, תזכה לחיי העולם הבא ולכניסה לגן־עדן.