לוגו
נט. המכתב לאלוהים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מפי: שמואל עמרוסי (מדנין – צפת)


היו פעם שני אחים, אחד מהם עשיר ואחד מהם עני. היה האח העשיר מפרנס כל הזמן את אחיו העני. כל יום חמישי בערב היה האח העני רגיל ללכת אל אחיו הבכור וזה היה נותן לו נדבה שהספיקה בדוחק לשבוע ימים.

יום אחד נסע העשיר לעיר רחוקה והמסע צריך היה להימשך כחודש ימים לשם וכחודש ימים בחזרה. הלך העני המסכן, כמנהגו מדי יום חמישי, אל בית העשיר ופגש בו את גיסתו. בשבוע הראשון של העדר העשיר נתנה לו נדבה כרגיל, אך בשבוע השני והשלישי שילחה אותו מעל פניה ויעצה לו בלעג: – תבקש מאלוהים.

הבין העני את עצת גיסתו, פשוטה כמשמעה, והתיישב מייד לכתוב מכתב לאלוהים. בנוסח זה כתבו:

לכבוד הקדוש-ברוך-הוא,

ידוע לך שחג הפסח מתקרב, ואני זקוק לכסף רב, כי יש לי הוצאות שונות ומרובות. אבקשך, איפוא, לשלוח לי בדואר חוזר כסף שיספיק לי לחג הפסח.

בתודה נאמנה ובברכה....


הכניס העני את מכתבו לתוך מעטפה ורשם עליה: לכבוד הקדוש-ברוך-הוא בשמיים. כאשר נשבה הרוח, העיף את המכתב.

הביאה הרוח את המכתב אל ארמון של מלך, בעיר רחוקה. כאשר ראה את המכתב ליד ארמונו, הרימו, פתחו והנה הוא רואה שהמכתב כתוב עברית, שפה שלא הבינה. מייד קרא לרב והראה לו את המכתב.

הרב תירגם את המכתב למלך וזה אמר בלבו: אלוהים העביר אלי את המכתב ועלי לספק את כל צרכיו של הכותב. ומייד נתן פקודה לאחד העובדים: – תעמיס על שני גמלים מכל טוב: שני כבשים, כיס של זהב וצרור כסף. לך בעקבות הגמלים ותראה לאן יובילוך.

עשה העובד כך והלך בעקבות הגמלים אל ביתו של העני. ראה העני שני גמלים ליד ביתו ושמח מאוד, כי היה בטוח: מאת הקדוש-ברוך-הוא היתה זאת.

בכסף שקיבל תיקן את דירתו וסיידה, ועוד נשאר לו כסף רב.

ובינתיים חזר האח העשיר מנסיעתו ושאל את אשתו: – האם נתת לאחי, כמנהגנו, את מנתו מדי שבוע?

ענתה: – רק בשבועיים הראשונים.

והשאר?

אמרתי לו, שיבקש מאלוהים.

הצטער האח העשיר על מעשה אשתו, אבל מה אפשר לעשות, כשיש אשה מרשעת? אכל מה שאכל והלך מייד אל בית אחיו. בהגיעו לשם, לא הכיר את הבית. במקום חורבה עמד בניין יפה ומוצק. דפק העשיר על הדלת, והאח פתחה וסיפר לו על המכתב. כן הזמין את אחיו ואת בני משפחתו לחוג השנה את חג הפסח אצלו. הסכים העשיר לערוך יחד את ה“סדר”.

בליל הסדר ראתה את העשיר על שולחן גיסה כוס-זהב ועליה שמו של המלך. למחרת היום כתבה מכתב למלך והלשינה על גיסה.

קיבל המלך את המכתב והגיע מייד לביקור בעיר, כשהוא לבוש בגדי איש פשוט. כך ניכנס, כאורח ממרחקים, לדירתו של האח הצעיר. בעל הבית שמח באורחו וכיבדו מאוד, מבלי לדעת מי הוא. בזמן הסעודה התיידדו והמארח אמר לאורחו: – אתה, כנראה, איש טוב ומטיב, כי נפשי נקשרה בנפשך. מעוניין אני בידידות אתך. לזכר ביקורך אצלי וכאות לידידותנו רצוני לתת לך כוס שקבלתיה אתמול, מתנה מאלוהים.

שמח המלך המחופש מאוד בהכנסת האורחים ובנדיבות מארחו וענה: – תודה רבה לך! שלח את הכוס לצורף ואשלם את ערכה.

וכך היה. הכוס היתה משובצת יהלומים ואבנים טובות, והמלך שילם תמורתה מאה אלף לירות.

אחר כך ציווה להביא בפניו את העשיר ואת אשתו, ושאל את האיש: – האם יש לך ילדים מאשתך זו?

אין לי.

פקד המלך להוציא את אשת –העשיר המרשעת, הקנאית והמלשינה להורג.

נשא העשיר אשה אחרת והזוג חי חיים טובים ומאושרים.

והאח הצעיר? הוא לא נזקק עוד לעזרת אחיו וחי באושר ובעושר. הלוואי כולנו כך.