לוגו
דברי הקדמה מאת המחבר
תרגום: רות בונדי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

כתיבת דברי הקדמה לספר שייכת למשימות הספרותיות המעניינות ביותר.

בהקדמה בא לידי ביטוי ערכו הספרותי של המחבר, שהטיל על חברו לכתוב בדברי הפתיחה שיר הלל על יצירתו.

ואולם אני לא הצלחתי למצוא איש כזה, ולכן נאלצתי לכתוב את ההקדמה בעצמי.

ספר זה המוגש לקוראים, אכן כתוב בצורה מבריקה, והוא שייך – במבחר היצירות שכלולות בו, בערכן האמנותי, בעיצובן ובנייר שעליו הודפסו – לאנדרטאות הגדולות של ספרות העולם.

על כן אבקש את הקוראים שלא לשים לב לביקורות השונות שאינן עולות בקנה אחד עם מה שנאמר לעיל.

אני בדעה שספר זה של מחבר אהוד ימצא – הודות לנימתו האצילית, סגנונו המזהיר ויפי לשונו – הבנה מלאה, הערכה רבה ותפוצה גדולה.

לכן אני מבקש את הקוראים המכובדים שלא לשים לב לביקורות, שקרוב לוודאי ייפסקו אחרת.

אני חוזר ומבקש, מבקש את הקוראים הנכבדים בכל לשון של בקשה, לא ליפול בפח של מי שיגַנו את הספר הזה. אם מישהו יעלה את הטענה, איך ייתכן, שאני עצמי מהלל את ספרי עד לשמים, אוכל להשיב לו, שאדם אשר כותב משהו, בהחלט קרוב לכתוּב יותר מאשר מבקר מן הצד.

מכיוון שזכיתי לחינוך קפדני ביותר וחוויתי אי אלו חוויות בעולם, אינני יכול אלא להביא את נסיונות החיים שרכשתי לידיעת הקוראים.

חשוב לי מאוד להשכיל את הציבור הנכבד, אילו דברים מוזרים מתרחשים בעולם, כדי שיוכל אחרי קריאת ספר זה לשאוב כוחות חדשים ואהבה מחודשת לחיים, וידע לנוע על פני כדור הארץ האומלל שלנו בלי לאבד תקווה.

הרכבתי את הספר הזה בתשומת לב רבה והשתדלתי לכלול בו את מיטב יצירתי, כדי להעניק לשכבות האוכלוסיה הרחבות בידור והשכלה בסכום צנוע.

אני מייחל שספר זה יימצא בידי כל מורי בני הנוער ויהפוך לספר חינוכי לדור הצעיר שלנו.

הספר אינו מוקדש לאף אחד, ובכך אשמים אותם היחידים, שהציעו לי סכומים קטנים מכדי שאקדיש להם את הספר.

לא יכולתי להסכים להצעות מבישות כאלה, וארשה לעצמי באותה ההזדמנות להפנות את תשומת לב הקוראים הנכבדים לכך, שאני מוכן להוסיף לספר את חתימת ידי והקדשה אישית לפי התעריף הנ"ל:

“לידידי הטוב”, המחיר 50 קרונות, כולל חתימת ידי.

“לידידי היקר”, המחיר 100 קרונות, כולל חתימת ידי.

“לזיכרון ידידות נאמנה”, המחיר 200 קרונות, כולל חתימת ידי.

“לידיד היקר ביותר לזיכרון ידידות נאמנה מכול”, עם חתימת יד, כתוב בטוש, שלא יימחק גם כעבור שנים, המחיר רק 500 קרונות.


בכבוד רב,

המחבר