לוגו
"משירי רוסיא" לי. בת־מרים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שירים אלה ליריים הם, — אישיים: שירי זכרונות על ריחות, צלילים, רסיסי־אור וצללים מימי הילדות; ואף־על־פי־כן יש בהם גם משום תאור אוביקטיבי של אוירת רוסיה, משהו שגם תַּיָּר עדין־בינה ואציל־חושים עלול לתפוס בה; הוי אומר: זוהי מזיגה נאה של הגות רומנטית עם הסתכלות ריאלית; נמצא: שני נושאים לשירים אלה, כמו לכל יצירה אמתית: — המשורר והשר; ועוד פרט מקורי אחד בשירים אלה, שיש לעמוד עליו במיוחד, כי על־כן נפלא הוא: רוסיה אינה רק ארץ היא גם ספרות; אלא שה“גם” שלי כמעט מיותר הוא, כיון שלפי המשוררת — זה הינו הך; וכשם שיתכן שהנוף, האנשים וכל החי — יהיו אגדיים־דמיוניים, ממש כן יתכן, שספרות, אפילו רוח הספרות, — תהיה ממשות, בחינת עצם בין עצמים ובעל־חי בין בעלי־חיים; הכל משולב וממוזג בכח של ראיה והרגשה דקות ובפועל של דברי־שירה נעלים.