לוגו
ולה איצ̇א
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

טו.

∪ - - - / ∪ - - - // ∪ - - - / ∪ - - -


זמן אם עמך השלים והושיבך לכס מושלים

זכור עמך ואל מִדַּל ואביון עינך תעלים

ודע כי הזמן יֶהְדַּר פני איש עת ועת יכלים:  1. ולו עוד.  ↩