לוגו
ולה איצ̇א
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

1

ל.

  • - ∪ - / - - ∪ - / - - // - - ∪ - / - - ∪ - / - -

אם חטאך לבי כחוט שני שובה ומחטא יצרך הניא

ופני אלהים חל בליל כי לא בָזָה ולא שִׁקַּץ ענות עני2

עלי תלונה אין לך כי הן ירשיעך פיך ולא אני: 3  1. ולו עוד.  ↩

  2. תהלים כ“ב כ”ה  ↩

  3. איוב ט"ו ו.  ↩