לוגו
[שתי בנות לך נולדו ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

צז.

∪ - - - / ∪ - - - / ∪ - - // ∪ - - - / ∪ - - - / ∪ - -

שתי בנות לך נולדו כבנות עלי שור צעדו או אם כיונקות

ואורם הן כמו עַיִשׁ וכימה וכשתי צַנְתְּרוֹת זהב מריקות: 1  1. זכריה ד' י"ב.  ↩