לוגו
שני אנשים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רוצה אתה, ילדי, שאספר לך ספור?

פעם אחת היה איש. והוא רצה הכל.

זה היה נורא. כן. נורא נורא.

ופעם אחת היה איש. והוא לא רצה דבר.

זה היה יותר גרוע.