רקע
ישעיהו פְּרֵס
ארץ־ישראל: אנציקלופדיה טופוגרפית־היסטורית - כרך ב
Pres encyclopaedia%20il%20b 0003b

ירושלים – מראה כללילרעייתי מרים

בת ר' אהרון פפרמייסטר ז"ל

מראשוני הבונים


 

הקדמה    🔗

הכרך הראשון של הספר “ארץ־ישראל, אנציקלופדיה טופוגרפית־היסטורית”, שיצא לאור לפני שנתיים, נתקבל בברכה בחוגים רחבים של אנשי המקצוע העוסקים בחקר הארץ והפצת ידיעתה ובקרב המשכילים, שברצונם להכיר הכר היטב את ארץ מכורתנו. הופעת הכרך השני, המכיל אלפי ערכים נוספים, ערובה היא, שהדפסת הספר, שבה הוחל לפני קרוב לשש שנים בתנאים הקשים ביותר, תמשך גם להבא ותושלם בשנים הקרובות.

בכרך זה ניתן מקום רב לערך ירושלים המשקף את השתלשלותה ההיסטורית של עיר הנצח ואת מצבה הישובי בזמן הזה. לספר מצורפת מפה חדשה של ירושלים המבליטה במיוחד את אפיה היהודי של העיר. ההתפתחות המדינית של החדשים האחרונים, שבתוצאותיה יהפכו ירושלים ומחוזה לאזור בינלאומי – יצירה גיאוגרפית־מדינית, שאין לה דוגמה בתולדות ימי העולם – מחייבת אותנו להביא בתחלת הכרך השלישי המשך של ערך זה, שיכיל סקירה על מהותו המדינית והישובית של אזור ירושלים

באנציקלופדיה משתקפים הארץ וישובה לכל צורותיהם מימי קדם ועד הזמן הזה. על יד ערכים מרובי הכמות, שבפרטיהם מוצאים עניין החוקר ואיש הספר, מופיעים ערכים קצרים המענינים את האיש מן השורה, ועל יד שמות של ערים, שתולדותיהן ארוכות כאורך קיומן, מוצא הקורא שמות של ישובים יהודיים חדשים וכפרים ערביים ושל צורות גיאוגרפיות, שהוא נתקל בהם יום־יום, יש ועתונינו מביאים שמות ערביים בצורה משובשת או שהם מזכירים מקומות עבריים עתיקים בשמותיהם הערביים של הזמן הזה. העיון באנציקלופדיה יעמידם על טעותם.

במקרא נזכרים לשמותיהם בתוך הגבולות הנרחבים של ארץ־ישראל רק 45 הרים, 7 גבעות, 24 עמקים ובקעות, 26 נהרים, נחלים וגאיות, 14 עיינות, 6 בארות ובורות, ונוסף על אלה נשתמרו בתלמודים, במדרשים ובכתובים האחרונים מתקופת הבית השני ולאחריה שמות של 10 הרים, 24 בקעות, 2 עמקים, 3 נחלים, 13 מעינות, בסך הכל 174 שמות. לעומתם מובאים באנציקלופדיה בשמותיהם הערביים כ־300 הרים ורכסים, 670 נהרות, נחלים וגאיות (ואדים), כ־2100 חורבות וקרוב ל־600 תלים, בסה"כ 3700 יחידות בקירוב, שרק חלק מצער מהם זוהה עד עכשו.

בשבת ישראל בארצו כעם עובד אדמה ורועה צאן הקשור קשר חי ובלתי אמצעי לשמים ממעל ולארץ מתחת, קרא בודאי לכל תופעות הטבע בשמות לפי טעמו ורוחו, ההר היפה המשתרע בין עמק יזרעאל ובין קצה השרון ושולח לשפת הים את שלוחותיו, שהיו מכוסות כרמים משגשגים, נקרא כרם־אל (=כרמל). הר הזיתים, שהיה מכוסה עצי זית, נקרא גם הר המשחה, ובגלל הבמות לפולחן הזר הבנויות עליו, שהשחיתו את המדות, כנוהו במשחק המלים בשם הר המשחית. הירדן יורד ממעלה הר חרמון ירידה של אלף מטר לים המלח, נחל קדרון, החופר את אפיקו עמוק בתוך הרי מדבר יהודה, עושה רושם קודר בצלעותיו החשופות ובנקיקי סלעיו המרובים, הגיחון מגיח מבטן הר המוריה, ומי השילח שלוחים לאט לתוך נחל קדרון. מגבעת המורה היה יורה המורה את חציו השנונים על האויב החונה בעמק יזרעאל או על גדות נחל חרוד. עמק האלה הצמיח עצי אלה, ובעמק אילון רעו אילים.

האם לא ידעו יושבי ירושלים את שמות כל ההרים העוטרים את העיר מסביב ויושבי חברון את שמות הנחלים והגאיות המבתרים את הריה הגבוהים, והאם אנשי הגליל לא כנו בשם את הגבוה בהרי הארץ? בשוב הרועה עם ערוב יום הקיץ, כשההרים חשופים מעשב, אל גדרות הצאן הלא ספר עם רעיו לאיזו בקעה ירד בבוקר של אותו יום למצוא מרעה רענן ומים לצאנו. האכר בודאי ידע את שם העמק, שבו חרש את שדהו וזרע את תבואותיו, והכורם את שם ההר, שבו בלה עם בני משפחתו את ימות הקיץ החמים תחת גפנו ותחת תאנתו. ובשלש רגלים, כשעלו שבטי ישראל מדן ועד באר שבע לירושלים, ספרו החוגגים אלה עם אלה את קורותיהם ותארו לפניהם את הדרכים בהן עברו. עם הדורות שנספו במלחמות ההשמדה ועם אלה שיצאו לגולה נשכחו מלב האומה השמות של המולדת.

ועתה, כשאנו עומדים על סף המדינה העברית, שתקום לא רק בזכותנו ההיסטורית על ארץ אבותינו אלא גם בזכות הישגיו של ישובה היהודי, שהפך במשך שני דורות מדבר לארץ נושבת, שומה עלינו להתחיל ב“יהוד” מפת הארץ. המלאכה מרובה, והיא תעשה במשך שנים רבות, ועד שהשמות העבריים יתאזרחו יעבור יותר מדור אחד. יש לכונן מיד מטעם המוסדות המוסמכים ועד של אנשי מדע המעורים בספרותנו העתיקה, בלשנים, ארכיאולוגים וגיאוגרפים לשם יצירת נומנקלטורה עברית של ארץ־ישראל. גרעין של ועד מעין זה קיים מזה שנים מספר בועדת השמות שעל יד הקרן הקימת לישראל, הקובעת את השמות לישובים החדשים הנוסדים והולכים על אדמת הלאום. האנציקלופדיה הטופוגרפית־ההיסטורית תשמש לו לועד זה רקע בעבודתו המסונפת.

ההתפתחות הדינמית של הישוב העברי בארץ מצד אחד, ומצד שני הקשיים, שבהם היתה כרוכה הדפסת שני הכרכים הראשונים, מחייבים אותנו להביא בסוף הכרך הזה השלמות ותקונים לשני הכרכים גם יחד.

תודתי נתונה בזה, נוסף על הראשונים גם לאחרונים, לאגודה העברית למען ירושלים על הרשותה לי להשתמש במפת ירושלים הערוכה על ידה, ללשכת המודיעין הממשלתית, שהעמידה לרשותי גלופות אחדות ולמר צבי ליבוביץ, מנהל מחלקת המים של עירית ירושלים, בעד מפת מערכת הספקת המים לירושלים.

ירושלים, ז' אדר א' תש"ח.

ישעיהו פּרֶס


Pres encyclopaedia%20il%20b 0009


לוח ג' 1

Pres encyclopaedia%20il%20b 0010

דאר, שרידי הנמל העתיק


לוח ג' 2

Pres encyclopaedia%20il%20b 0010

קבוץ דפנה בגליל העליון, מראה נוף של הישוב


דָּאלָאתָא. כפר בגליל העליון מצפון לצפת הנזכר הרבה בכתבי הנוסעים היהודים. ראה ע' דלתון.

דֹּאר או דּוֹר. עיר מסחר בצורה על שפת ים התיכון מדרום לכרמל, הדרומית בין ערי ממלכת צידון. הצידונים היו אוספים את החלזון בחול שעל שפת ים דאר. מלכה נמנה עם ל“א המלכים שנלחמו עם יהושע. בחלוקת הארץ נפלה דאר בגורלו של חצי המטה מנשה, אולם הוא לא הוריש את יושביה. הזַכָּרִים (או הזַכָּלִים), אחד מ”גויי הים“, שחדרו לארץ יחד עם הפלשתים מאיי הים האיגאי בתחלת המאה הי”ב לפסה"נ, כבשו את העיר הזאת ואת תחומה ויסדו בה ממלכה. הכהן המצרי וַן אמון עבר בדאר במסעו לגבל בשנת 1115. אחרי נצחונו המוחלט של דוד על הפלשתים נכללה כל נפת דאר בממלכה הישראלית, ובימי שלמה היתה המחוז האדמיניסטרטיבי הרביעי של הממלכה, שנציבו היה חתנו של שלמה בן אבינדב. תגלת פלאסר השלישי כבש את העיר וכל השרון בשנת 732 והפך אותם לפחוה אשורית. בכתובות האשוריות נזכרת העיר בצורה דֻאְרֻ 1. בסוף המאה החמשית או בתחלת המאה הרביעית נתן מלך פרס את השרון עם הערים דור ויפו למלך הצידונים אשמנעזר, והוא ספחם לארצו. על המתנה הזאת מספרת הכתובת על ארונו של אשמנעזר בדברים אלה: “אדון ממלכת דאר ויפו נתן לי את ארץ התבואה הנפלאה של השרון, שאני ספחתיה לממלכתי שתהיה תמיד לצידונים”. לנוסעים ולסופרים היוניים בתקופה ההיא היתה דאר ידועה כעיר הצידונים, והיא נזכרת בכתביהם בשמות,Adeos,Adod Aolog, אצל פליניוס ( Hist. nat. V19 ) Dorum.

משברי כלי החרס המצויים במספר רב במקום זה יש לשפוט, כי בתקופה ההלניסטית עמדה דאר בקשרי מסחר אמיצים עם יון ויתר ארצות ים התיכון. על אחד החרסים היוניים טבוע באותיות עבריות השם “ליבן” (ליָבין?). אנטיוכוס הגדול צר על דאר בשנת 219 ללא תוצאות. טריפון התבצר בה ואנטיוכוס השביעי סידיטס שם עליה מצור בחיל של 128,000 איש ולא יכול לה. העיר ההלניסטית התיחסה בשנאה ליהודים. אלכסנדר ינאי כבש אותה מזואילוס, אך פומפיוס לקחה מאת היהודים ועשה אותה לעיר חפשית, וגביניוס בנה את העיר ונמלה מחדש. נמל זה היה כפול בהיותו מחולק ע"י צוק סלע. העיר היתה מבוצרת ובה מקדשים לזבס ולעשתרות. תחומה גבל אז מצפון בתחום עכו, מדרום בתחום קיסרי וממזרח בהר אפרים ובתחומי תענך ומגדו.

בימי מלוכת אגריפס הראשון נרדפו היהודים יושבי דאר על ידי שכניהם הנכרים, שהקימו בבית הכנסת של היהודים את פסל הקיסר. אך פטרוניוס, נציב רומא בסוריה, הגן על זכויותיהם. גם אחרי חרבן הבית השני ישבו עוד יהודים בדאר, אבל מספרם היה מועט לגבי האוכלוסיה הנכרית. שינא דדור (סלע או כף דור) או חומת דאר מובלעת בתחומי עולי בבל, ואילו העיר עצמה היתה בבחינת ארץ העמים 2 העיר נזכרת הרבה בכתבי הסופרים היוניים ואבות הכנסיה בתקופה הביזנטית. לפי אבסביוס ולוח פויטינגר היתה אז בגבול פיניקיה ופלסטינה. במאה הרביעית היתה חרבה, אבל במאה השביעית נזכרים הגמונים נוצריים של דאר.

בשטח העיר העתיקה על שפת הים, 15 ק“מ מצפון לקיסרי, נמצאים תל, שרידים של נמל עתיק, עמודים ושברי עמודים, מסלה רומית, מערות־קברים עתיקות וחורבות של מגדל מהמאה הי”ב לספה“נ בשם אל־בֻּרְג' 3 . בדיקת המקום העלתה, כי הוא היה מיושב החל מתקופת הברונזה המאוחרת. העיר הקדומה השתרעה על שטח של 500 מ' על 300 מ' 4. סמוך לחורבות דאר נמצא הכפר طنطورة = טַנְטוּרָה (1000 תו' מוסלמים). בשנים הראשונות של הישוב החקלאי היהודי החדש הוקם בקרבת הכפר בהוצאות הברון רוטשילד בית חרושת לתעשית זכוכית מהחול אשר על שפת הים. הנסיון לא הצליח. אחוזת הקרקע, שהיתה שייכת למפעל הזה, מעובדת ע”י אכרים מזכרון יעקב., יהו' יא, ב; יב, כג; יז, יא; שופ' א, כז; מ“א ד, יא; דהי”א ז, כט; תוס' שביעית ד, יא (גירסה משובשת); יר' שם ו, א - לו, ע“ג; דמאי ב, א - כב, ע”ג; ספרי עקב סי' נ“א; ילקוט שם סי' תתע”ד; חשמ' א' 15, 14 - 10. 25; קדמ' יב, 2, 4: יג, 7, 2; יד, 4, 4; יט, 6, 3: מלח' א. .On 78,9;7,7

דבב חרבתיה. ראה ע' דנב חרבתה.

יר' דמאי ב, א - כב, ע"ד.

דַבּוּ – دبو. חורבות של כפר ושל מסגד קטן, 5.5 ק"מ מדרום לכפר תבור.

דָבּוּךּ – دابوك. חורבה של ישוב קדום ממזרח לא־סַּלְט.

דַבּוּס אל־עַבְּד –دبوس العبد. אבן־מיל רומית בדרך מירושלים ליריחו, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לחָן חַטְרוּר.

דַבּוּרָה – دبّورة. כפר קטן של בדוים ממזרח לעמק חולה. חומות עתיקות וערמות אבני בזלת מעידות על ישוב מבוצר במקום זה בימים קדומים.

דַבּוּרִיָה – دبّوريّة. כפר במורד הצפוני־המערבי של הר תבור (700 תו' מוסלמים). מכאן עולה כביש לראש ההר. בכפר נמצאים שרידים של מצודה, יסודות של כנסיה ופסיפס, בורות וקברים החצובים בסלעים וכתובת ערבית. השוה ע' דברת.

דבח'. עיר בצפון הארץ הנזכרת בכתובות תחותמש השלישי ורעמסס השני. ראה ע"ע בטח וטבחת.

.6 T3

דַבְּיִבּ א־טֻוְל – دبايب الطوال. מקום של ישוב עתיק במרחק 3 - 2 ק"מ מצפו’־מזר' לבית־שאן. בו נמצאים יסודות של חומות, קברי־סלעים, רצפת פסיפס וחרסים רומיים וערביים על פני הקרקע.

דַבְּיִבּ א־נוּר – دبايب النور. בית קברות עתיק, 6 ק"מ מדרום לבית שאן. בו תלי קברים (tumuli). ארונות מתים עשויים אבן וחרסים.

דַבְּיִבּ עַנְתַּר – دبايب عنتر. ראה דביב א־נור.

דִבִּין א – دبّين. כפר בעמק עיון מצפון לג’דידה. יש שמחפשים בו את מקומה של העיר עיון אשר לנפתלי (ע"ש), ואולי היא העיר תפן הנזכרת ברשימת תחותמש השלישי (מס' 98) בקבוצת ערים בצפון הארץ. השוה גם ע' תל א־דִבִּין.

דִבִּין ב – دبّين. כפר בעבר הירדן מזרחה מדר’־מע' לגרש, בשפתו הצפונית של וָדִי דִבִּין. בו שרידים של חומות ובתים עתיקים,

דְּבִיר (דְבִר) א. עיר עתיקה מאד בנגב יהודה שהיתה לענקים. היא נקראה לפנים קרית ספר, בפפירוס אנסטסי א' בית־ספר, וגם קרית סנה (ע"ש). מלכה השתתף במלחמת ל“א מלכי הכנענים עם יהושע. עתניאל בן קנז לכד את העיר, שניתנה לנחלה ללויים. יתכן שהיא העיר אתבר (מס' 122) הנזכרת בכתובת שישק בקבוצת ערים בדרום הארץ. היום אולי تل بيت مرسم = תַּל בַּיִת מִרְסִם, 8 ק”מ מצ’־מע' לכפר הגדול א־טָּ’הַרְיָה. בחפירות, שנערכו בתל זה ע"י בית הספר האמריקאי לחקירת המזרח בשתוף פעולה עם האוניברסיטה קסֶניה משנת 1926 עד שנת 1932 בהנהלתו של אולבריט, נתגלו שכבות הישוב החל מסוף תקופת הברונזה הקדומה עד סוף תקופת הברזל התיכונה 5.

יהו' י, לח־לט; יא, כא; יב, יג; טו, טו־יז. מט; כא, טו; שופ' א, יא־יג; דהי"א ו, מג.

דְּבִיר (דְבִר) ב. מקום בגבול יהודה ובנימין. שמו נשתמר במעבר בין ההרים تغرة الدبر = תֻּעְ’רַתּ א־דִבְּר בדרך מירושלים ליריחו נוכח מעלה אדְמים ובנחל וָדִי א־דַבְּר סמוך לנַבִּי מוּסָה.

יהו' טו, ז.

דְּבִיר (דְבִר) ג. מקום בעבר הירדן מזרחה בגבול נחלת בני גד. ר' ע' לדבר.

יהו' יג, כו.

דּבְּל – دبل. כפר נוצרי בגליל העליון מדר’מזר' לצור. בו עוברת הדרך מקדש נפתלי לחוף הים.

דִּבְלָתָה. הנביא יחזקאל מתמרמר על העבודה הזרה הנפוצה בארץ־ישראל ומתנבא על הארץ שתחרב ועל יושביה שיפלו בחרב ובדֶבֶר בכל מושבותיהם ממדבר דבלתה, הנמצא בודאי בקצה גבולותיה. צורת השם מוּרָה על כוונה למדבר (דבלה=דבלתה). השם מופיע במקום אחר בצורת הכפל: דבלתים (ראה בית דבלתים, עלמון דבלתים), היא עיר כפולה בקצה נחלת בני ראובן וקרוב למדבר מואב.

יחז' ו, יד.

דִּבְלָתַיִם. ראה ע"ע בית דבלתים ועלמון דבלתים.

דִבְּעַל – دبعل. כפר של מארונים על ראש הר, 15 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לצור. ראש ההר היה מוקף חומה, ששרידיה עודם קיימים, וכן נמצאים שם בור גדול חצוב בסלע, מערות וקברי־סלעים עם כתובות 6 . השוה ע' נחלא דאבצאל.

דְּבִר. ראה ע' דביר.

דַּבַּרִין. לפי התולדה של השומרונים מקום ישוב של שומרונים בתחלת ימי הביניים. היום عين الدبور = עַיְן א־דַּבּוּר, 12 ק"מ ממזרח לשכם.

דְּבְרַת (הדברת). עיר ביששכר בגבול זבולון שניתנה ללויים ממשפחת גרשון. לפי יוספוס עיר זו (AcBdgc8c, AaBdgutra) היא בגבול הגליל והעמק הגדול. במלחמת היהודים התנפלו יושבי דברת על אנשי אגריפס ויבוזו אותם. בתקופה הביזנטית היה במקום העיר העתיקה כפר יהודי בשם דַבִּירָא ( Au [ 3eugd ). היום خ. دبّورة= ח‘. דַבּוּרָה מצפ’־מזר’ לכפר דַבּוּרְיָה אשר בשפוליו הצפוניים המערביים של הר תבור, במקום מרכזי בדרך העתיקה מדמשק למגדו. בה נמצאים יסודות של בתים, ערמות אבנים, קברים ובורות חצובים בסלעים.

יהו' יט, יב; כא, כח; דהי“א ו, נז; מלח' ב, 21, 3; חיי יוספוס 62; 78, 5 On; כפו”פ רצ"ב.

דַּבֶּשֶׁת. עיר בגבול הדרומי המערבי של ארץ זבולון בין שריד ובין הנחל אשר על פני יקנעם, הוא וָדי אל־מִלְח, שבו עוברת הדרך מהשרון לעמק יזרעאל. העיר ישבה על גבעה, שצורתה דומה לדבשת הגמל, ומכאן שמה. היום تل الشمّام = תַּל א־שַּׁמָּם בעמק יזרעאל סמוך לתחנת מסה"ב הנקראת בשם זה בקו חיפה־צמח ולמושב העובדים כפר יהושע.

יהו' יט, יא.

דבתא. ראה ע' אולם רבתא.

דַבַּתּ אל־חָ’ן – دبّة الخان. חורבה של חניה בדרך עתיקה ואבני־מיל רומיות, 6 ק"מ מצפ’־מער' לשפרעם.

דבתרתה. מקומו של האמורא ר' מתיה מן דבתרתה. השם משובש וצ"ל דברת או בצורתו היונית דבריתה. השוה ע' דברת.

יר' ערלה א, א - א, ע"ד למעלה.

דגב חורבתא. ראה ע' דנב חרבתה.

דָּגוֹן (Aaydov). ראה ע' דוקים.

דְגָנִיָה. שני ישובים קבוציים בשפתו המזרחית של הירדן, סמוך למוצאו מים כנרת:

דְגָנִיָה א, היא נוסדה ע“י קבוצת פועלים ביום י”ח כסלו תר“ע (1.12.1909). מספר נפשות הקבוץ 328 ושטח אדמתו 1720 דונם, ברובו אדמת זריעה וחלק ממנו אדמת שלחין. כאן חי הוגה רעיון דת העבודה א.ד. גורדון וכאן מת ונקבר בצל הברושים שעל שפת הירדן. גם חכם הכלכלה הציונית ד”ר ארתור רופין נקבר לפי רצונו האחרון בדגניה.

דְגָנִיָה ב, במרחק 2 ק“מ מדרום לדגניה א נוסדה ביום ט' תשרי תרפ”א (21.9.1920). מספר נפשות הישוב הזה 438 ושטחו 1739 דונם אדמת זריעה ואדמת שלחין. השוה גם ע' כפר גון.

אל־דָגַ’נְיָה – الدجنيّة. כפר בגלעד הצפונית בגבול המדבר.

דְּדָן או דְּדָנָה. עיר באדום, שבה ישבו הדדנים, הם ענף של השבט העברי־הערבי דדן (השוה בר' כה, ג), שרוכליו עברו בארחותיהם ימים ומדבריות והגיעו במסחרם עד סוריה. המקום הזה נזכר בחזונותיהם של ירמיה ויחזקאל יחד עם תימן. היום אולי ادنين = ח'. אַדַנִין, מקום של ישוב אדומי מתקופת הברזל הקדומה והתיכונה בצפון אדום בין אל־עַיְמָה ובין אל־פַ’יְפָה 7 בקרבת החורבה הזאת עוברת הדרך מים אילת צפונה לחורן.

ירמ' מט, ח; יחז' כה, יג.

א־דֻּהַיְבָּה – الذهيبة. מקום במואב, 15 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לדיבון. הוא היה מיושב החל מהתקופה הנבטית עד התקופה הערבית הקדומה.

דַהָמָה – دهامة. כפר בגלעד מדר’־מזר' לאִרְבִּד. ראה ע' דיון א.

א־דַּוְיִמָה – الدوايمة. כפר גדול, 17 ק"מ ממערב לחברון (2700 תו' מוסלמים). הוא מקום של ישוב קדום, בו שרידים של בנינים עתיקים. באר ומערות־קברים. אולי יש לחפש במקום זה את דומה הנזכרת ביהו' טו, נב (ע"ש).

א־דֻּוַיר א – الدوير. כפר ממזרח לצידון.

א־דֻּוַיר ב – الدوير. ישוב מבוצר מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל במקום כניסת הירמוך לתוך עמק הירדן. במקום זה התקיים בתחלת ימי הביניים יישוב ערבי חשוב. בין החורבות נמצאת חומה כפולה הרוסה 8, לפי מסורת בדוי הגלעד ישב במקום זה הגבור האגדתי הערבי עַנְתַּר.

א־דֻּוַיר ג – الدوير. ראה ע' תל א־דויר.

א־דֻוַיְרְבּ – الدويرب. כפר במזרח הבשן.

דֻוַיִרְבָּן – دويربان. שדה חורבות גדול בשפתו המזרחית של ים כנרת.

דוּמָא – دوما. כפר בצפון הר חורן, 9 ק"מ מדר’־מזר' לשַׁקָּא. בו בנינים תתקרקעים גדולים, ארונות מתים עשויים אבן ושרידי־בנין עתיקים. יושבי הכפר גרים בבתים עתיקים 9.

א־דוּמָא – الدوما. כפר ממזרח לחורבות שילה (200 תו' מוסלמים). שרידי הבנין והקברים אשר בכפר הם מהתקופה הביזנטית.

דּוּמָה. עיר עתיקה בהר יהודה, אולי היא אדמם הנזכרת בכתובת שישק בין ערי הדרום. אבסביוס קובע את מקומה של דומה במרחק 17 מילים מבית גוברין, היום אולי خ. الدومة = ח‘. א־דּוּמָה, 17 ק"מ מדר’־מע’ לחברון בדרך לבאר שבע. בה יסודות וקירות הרוסים, בורות, גת, קברים ומערות ושרידים של כנסיה עם עמודים. מרחקה מבית גוברין מתאים בערך למרחק הנמסר ע"י אבסביוס, ואילו השוה גם ע' א־דוימה.

יהו' טו, נב; (?) 128 On 78, 21; S דּוּמָה ב. במשא דומה מתכוון הנביא לאדום וכך גורסים השבעים, ורש"י מבאר דומה היא אדום. ישע' כא, יא.

דוֹקִים, דוֹק (86) דָּגוֹן (Acy6v). מבצר חזק החולש על יריחו מצפון לה. בה המית תלמי את חותנו שמעון מבית חשמונאי, את אשתו ואת בנם. יוחנן הורקנוס צר על המבצר ולא יכול לכבשו. בימי שלטון רומא היה בו חיל־מצב (טקסיס דדוקים). המבצר היה בנוי על ראש הר סלעים תלול המתרומם מתוך הערבה שמסביב (82 מ' מעפה"י), 1 ק“מ מצפ’־מע' לתל יריחו העתיקה 10. לפי המסורת הנוצרית ישב ישו על ראש הר זה ארבעים יום (הקבלה לשהותו של משה על ראש הר סיני, שמות כד, יח). לכן קראו הנוצרים את ההר בשם Quarantana, ומכאן השם הערבי קֵרַנְטֶל. בכתובת ערבית עתיקה נזכר ההר בשם גַ’בַּל א־דוק 11. אבירי ההיכל הצלבנים בנו על ראש ההר מצודה, שהיתה ידועה במאה הי”ג בשם Castellum Dok. עד היום נמצאים שם שרידים של המבצר מימי החשמונאים ושל מצודת הצלבנים. השם העתיק נשתמר בשם המעין עין א־דּוּךּ הנובע בוָדִי א־נַּוָעִמָה שלרגלי ההרים, 3 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לג’בל קרנטל, ועל ידו כפר הבדוים الديوك = א־דּיוּךּ (300 תו'), בו שרידים של בית הכנסת של נערה (ע"ש), קברים, סכר בנחל ופסיפסים הטמונים בחלקם באדמה. בצלעות הר קרנטל חצובים תאים רבים לנזירים יוניים. בימי הביזנטים חוצב בצלע. ההר מנזר, שנקרא Aoud.

יר' עבו“ז א, ב- לט, ע”ב.

חשמ' א' 16, 17- 15.

קדמ' יג, 8, 1; מלח' א, 2, 3.

דוֹר. ראה ע' דאר.

א־דּוּר (דוּר בַּנֵי יִשְׂרָאִל) – الدور (دور بني يسرائل). כפר בשפתה הדרומית של טרכונא. אולי היא דריי, שעדנה היה מותר לכהנים לבוא מפני שהיא מובלעת בתחום עולי בבל. השוה יר' שביעית ו, א - לו, ע"ג למטה.

דוּרָא אל־עַמִרִיָה – دورا العمريّة. כפר תאומים מדר’־מע' לחברון. ראה ע' אדורים, וראה גם הערך הבא.

דוּרָא אל־עָרַגָ’ן – دورا العرجان. כפר תאומים מדר’־מע' לחברון. ראה ע' אדורים, וראה גם הערך הקודם.

דוּרָא אל־קַרְע – دورا القرع. כפר, 5.5 ק"מ מצפ’־מזר' לרם אללה (300 תו' מוסלמים). בו שרידים של ישוב קדום: חדר תתקרקעי חצוב בסלע ושרידים של בנינים, שאבניהם המרובעות מסותתות באופן גס.

א־דוּרָה – الدورة. כפר הבנוי במקומו של ישוב קדום ממזרח לירדן בין ים סמכו ובין ים כנרת, 3 ק"מ מדר’־מזר' לגשר בנות יעקב. בו חומה משולשת הבנויה אבני בזלת גדולות בלתי מהוקצעות, שרידים של בנינים, עמודים וכותרותיהם ומעינות.

דַוָּרָה – دوّارة. כפר מדר’־מזר' למטולה, סמוך לגבול סוריה (600 תו' מוסלמים). השוה הערך הבא.

דּוֹרוֹן. מקום פורה המגדל פרות גדולים. בתלמוד מסופר, שר' אבהו ור' יוסי בן חנינא ור"ש בן לקיש עברו על כרם דורון. הוציא להם האריס אפרסק אחד, אכלו הם וחַמָּריהם והותירו, האמוראים האלה היו בגליל, ושם יש לחפש את המקום. היום אולי הכפר דַוָּרָה בארץ הירדן מדר’־מזר' למטולה. השוה הערך הקודם.

יר' פאה ז, ד- כ, ע"א למטה.

דוֹרוֹת. ישוב של קבוץ בדרום השפלה סמוך לכפר הוּג' מצפון לו, 15 ק“מ ממזרח לעזה. הישוב נוסד ביום כ”ח כסלו תש"ב (18.12.41) ונקרא לזכר מנהיג הפועלים דוב הוז ומשפחתו (ר"ת: דוב, רבקה ותרצה), שנספו בתאונת דרכים. מספר נפשות הקבוץ 220 ומדת שטחו 5115 דונם אדמת זריעה.

דוּרְמַסְקִין, ראה ע' דמשק.

דּוֹתָן. ראה ע' דתין.

א־דָּחִי (קַרְיַת דַחִי – الدحي (قرية دحي). כפר על ראש גבעת המורה הנשקף ע"פ עמק יזרעאל (200 תו' מוסלמים). סמוך לכפר נמצא מקאם א־נַבִּי דָחִי.

דִּיאָתֵי (Aud10m). מקום בחורן. לפי הכתובת אשר בחורבת המקדש בג’נינה (ע"ש) השתתפו יושבי דיאתי יחד עם אנשי תימא (ע"ש) בבנין המקדש הזה. היום الدياثة = א־דִּיָתָ’ה, כפר בצפון־ מזרח הר חורן, 25 ק"מ מדר’־מזר' לג’נינה השוה עי דיאתימה.

דִּיאָתֵימָא, Audi - mus דָּתֵימָא,.8eAdilept עיר בצורה בעבר הירדן מזרחה, בה התבצרו היהודים, שנמלטו מחרב הערבים. טימותיאוס צר על העיר, והיהודים קראו לעזרה את יהודה המכבי, שנמצא אז בגלעד. שם הודיעו לו הנבטים, שאחיו נמצאים במצור בערי הבשן והחורן (בצרה, בצר, עלמא, כספור, מקב [מקד], קרנים). יהודה פנה פתאום לעבר בצר (בֻּצְר אל־חַרירי בשפתה הדרומית של א־לִגָא), כבש את העיר והעלה אותה באש. בלילה יצא משם ובבוקר הגיע לפני חומות דתימה כשהאויב עמד להסתער על העיר. הוא תקף אותו בעורף וגרם לתבוסתו ומנוסתו.

לזיהוי המקום הזה תועיל אולי ידיעה אחת, שמביא Wetzstein בספרו Reisebericht uber Hauran und die Trachonen, ע' 81, וזו לשונה: “בכפר גְ’נַיְנָה אשר בצפון הר חורן נמצא מקדש עתיק ובו כתובת יונית המודיעה, כי אנשי תימא (8 ק"מ מדר’־מזר' לג’נינה) השתתפו יחד עם יושבי דיאתה (25 ק"מ מדר’־מזר' לג’נינה) בבנין המקדש”. משום כך אפשר להניח, כי ג’נינה, שבה הוקם המקדש בכחות המשותפים של שתי הערים, נקרא ע“ש שתי ערים אלו דיאתי־תימא = דיאתימא, דתימא. המרחק בקו ישר מבצר אל־חרירי לג’נינה הוא 37 ק”מ, והצבא של יהודה היה צריך לעשות מאמץ כביר, כדי לעבור בו בלילה אחד, ואמנם הספר חשמונאים אינו מספר, שהצבא בא לפני דתימא בבוקר של מחרת היום 12.

קדמ' יב, 8, 1. - חשמ' א' 5, 9. 29.דִּיבוֹן א. עיר במישור מואב, בני ישראל כבשוה ובני גד בצרוה, לכן נקראה גם דיבון גד (במד' לג, מה). ביהו' יג, יז נמנית דיבון על ערי ראובן. עמרי כבש את העיר הזאת ממואב. אך אחרי מות אחאב שבה למואב והיתה לעיר בירתה. בדיבון נתגלתה בשנת 1868 מצבת־אבן הידועה בשם “אבן מישע” עם כתובת בכתב עברי. בה מספר מישע מלך מואב, שהוא מרד בבית עמרי וכבש בחזרה את ערי מואב, בנה ערים חדשות וסלל מסלה לאורך הארנון.

במקום העיר העתיקה נמצא היום הכפר הגדול ذيبان = דִּ’יבָּן מצפון לארנון ובו חורבות רבות. בין שרידיה חומה חיצונית חזקה. חרסיה הם מתקופת הברזל הקדומה והתיכונה. הנבטים חדשו במקום זה את הישוב, שהתקיים גם בתקופה הרומית־הביזנטית 13. הבדוים, שחשבו כי במצבת דיבון טמון אוצר, שברוה לרסיסים. קלירמון־גנו לקט את שבריה והביאם לבית הנכאת Louvre בפריז ושם חברום יחד.

במד' כא, ל; לב, ג. לד; לג, מה ואילך; יהו' יג,. ט. יז; ישע' טו, ב; ירמ' מח, יח. כב; כתובת מישע ש. 2/ 1, 21, 28; תוס' שביעית ז, יא; יר' שם ט, ב – לח, ע“ד למטה 18, 76 On; כפו”פ ש"ט.


כתובת מישע

1.  אנך. משע. בן. כמשכן. מלך. מאב. הד

2.  יבני  אבי. מלך. על. מאב. שלשן. שת. ואנך. מלכו

3. תי. אחר. אבי  ואעש. הבמת. זאת. לכמש. בקרחה  במנם – ר

4.  שע. כי. השעני. מכל. המלכן. וכי. הראני. בכל. שנאי    עמר

5.  י. מלך. ישראל. ויענו. את. מאב. ימן. רבן. כי יאנף. כמש באר

6.  צה  ויחלפה. בנה. ויאמר. גם. הא. אענו. את. מאב, בימי. אמר. – –ן

7.  וארא. בה ובבתה  וישראל. אבד. אבד. עלם, וירש. עמרי. את א[ר]

8.  ץ. מהדבא  וישב בה. ימה. וחצי. ימי. בנה. ארבען. שת. ויש

9.  בה. כמש. בימי  ואבן. את. בעלמען. ואעש. בה. האשוח. ואבן

10. את. קריתן \ואש. גד. ישב. בארץ. עטרת, מעלם. ויבן. לה. מלך. י

11. שראל, את עטרת  ואלתחם. בקר. ואחזה  ואהרג. את. כל. העם. –

הקר. רית. לכמש. ולמאבן  ואשב. משם. את. אראל. דודה. ואס

חבה. לפני. כמש. בקרית  ואשב. בה את. אש. שרן ואת. אש

מֹחרת  ויאמר. לי. כמש. לך. אחז. את נבה. על. ישראל, וא

הלך. בללה. ואלתחם. בה. מבקע. השחרת, עד הצהרם, ואח

זה. ואהרג. כלם, שבעת. אלפן. גברן. וגרֹן. וגברת. ונגר

ת. ורחמת \כי. לעשתר. כמש. החרמתה  ואקח. משם. אר[א]

לי. יהוה. ואסחב. הם. לפני, כמש. ן ומלך. ישראל. בנה. את

יהץ. וישב. בה. בהתלחמה. בין ויגרשה. כמש. מפני. ו

אקח. ממאב. מאתן. אש. כל. רשה  ואשאה. ביהץ. ואחזה

לספת. על. דיבן ן אנך. בנתי. קרחה. חמת. היערן. וחמת

העפל ן ואנך. בנתי. שעריה. ואנך. בנתי. מגדלתה. וא

נך. בנתי. בת. מלך. ואנך. עשתי. כלאי. האשוח. למין. בקרב

הקר ן ובר. אן. בקרב. הקר. בקרחה. ואמר, לכל. העם. עשו. ל

כם. אש. בר. בביתה  ואנך. כרתי. המכרתת. לקרחה. באסר

י. ישראל \אנך. בנתי. ערער. ואנך. עשתי. המסלת. בארנן.

אנך. בנתי. בת. במת. כי. הרס. הא  אנך. בנתי. בצר. כי עין

– – – – רש. דיבן. חמשן. כי. כל. דיבן. משמעת  ואנך מלכ

ת – – – – מאת. בקרן. אשר, יספתי. על. הארץ  ואנך בנת

י – – [מה]ד[ב]א. ובת. דלבלתן  ובת. בעלמען. ואשא. שם. את. מֹעֹ

– – – – – – – – – צאן. הארץ  וחורנן. ישב. בה. בֹת – – וֹק – – אשֹ

– – – – – – – – – אמר. לי. כמש. רד. הלתחם. בחורנן \וארד – –

– – – – – – – – – – – בה. כמש. בימי. ועל – דה. משם. עש – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – ת. שדק  ואנ – 14


דִיבוֹן ב. עיר ביהודה, שבה התישבו עולי בבל מבני יהודה. היום אולי دير الدبّان = דיר א־דֻּבָּן מצפון לבית גוברין (500 תו' מוסלמים). בכפר ובסביבה נמצאים מערות, גתות, בורות וערמות אבנים 15.

נחמ' יא, בה

דִיבִּין – ديبين. כפר של דרוזים בחורן.

דִ’יבָּן – ذيبان. כפר בעבר הירדן מזרחה. ראה ע' דיבון א.

דִידִי – ديدي. כפר בבשן מצפ’־מע' לטרכונא.

א־דֻּיוּךּ – الديوك. ישוב של בדוים בעמק הירדן מצפ’־צפ’־מע' ליריחו. ראה ע' דוקים.

דיוֹמַסִית (דיומסת, דמסית). “מקום של מים יפים ונוה יפה, אבל אין שם לומדי תורה”. ר' אלעזר בן ערך התישב בדיומסית משיצא מלפני ר' יוחנן בן זכאי ושכח פה את תלמודו, בו בזמן שיתר ארבעת תלמידיו של ריב“ז הלכו ליבנה והמשיכו ללמוד תורה (נוסחת אבות דר“נ: “אחרי מות בנו הלך ר”י בן זכאי לדמסית למקום יפה ומים יפים ונאים ונתמעט שמו בתורה ותלמידיו שבאו לנחמו הלכו ליבנה ונתגדל שמם בתורה”). השם מקורו במלה היונית nudolov\ = מרחץ צבורי=חמת או חמתא (השוה דימוסין דטיבריא, יר' סנהד' יד, יט – כה, ע"ד) והיא חמתא = אמאוס שביהודה, ע”ש והשוה קו“ר ז, טו, מקום שם מסופר, כי ר”א בן ערך הלך אצל אשתו לאמאוס, מקום מים יפים ונוה יפה וישב שם 16.

ב, שבת קמז, ב; אבות דר“נ נו”א סוף פ"יד.

דִּיוֹן א (Atov, ברומית Dium). עיר בעבר הירדן מזרחה בקרבת סוסיתא ופחל nat ) 18 V)). (Plinius, Hist. אלכסנדר ינאי כבש אותה יחד עם ערים אחרות בצפונו של עבר הירדן. אריסטובולוס לוה את פומפיוס בדרכו מדמשק ליהודה עד העיר הזאת ופה נפרד ממנו. פומפיוס נסע מדיון דרך פחל ובית שאן ליהודה. הוא לקח את העיר הזאת מהיהודים וצרף אותה לערי הדקפוליס. לפי רשימת ערי הדקפוליס אצל פטולמאוס V 18, 14, היא נמצאת מצפ’־מזר' לפחל. אבות הכנסיה מזכירים אותה בשם Ata בערביא. היום אולי دهامة = דַהָמָה מדרום לרמתה שבגלעד הצפונית או אל־חֻצְן מדרום־מערב לה 17. במקומות אלה עוברת הדרך מדמשק לפחל ולבית שאן.

קדמ' יג, 15, 3 (Ata); יד, 3, 3; 4, 4;: מלח' א, 6, 4.

דִּיוֹן ב (Atov). על תל קַַרְמִיתּ, 3 ק"מ מדרימזר' לראש הלבן נמצאים שרידים של חומה הבנויה אבנים גדולות מאד, חורבות רבות אחרות, עמודים ובורות עתיקים. במקום זה מצא גֶרֵין אבן גדולה אחת, שבה חקוק השם Atov 18 . נראה שכאן היתה עיר כנענית עתיקה, שקבלה בתקופה ההלניסטית שם יוני. השוה ע' מגדל דיון.

דִּיוֹנִיסְיָאס (Atovuouds). מקום מושב של בישוף בערביא בקרבת בצרה, היא א־סֻּוַיְדָא (ע"ש).

דְּיוֹסְפּוֹליס (Audocolus). ר' ע' לוד.

דיוספרא. בתלמוד מסופר מעשה ברבי; שהלך לדיוספרא והורה שם, וצ"ל דיוספלא=דיוספוליס, היא לוד.

ב' שבת מו, א.

דִּיוֹקֵיסַרַיָא (Atomalodgetd). ראה ע' צפורי,

On 16, 13.

דִּיוֹקְלִיטִיָאנוֹפּוֹליס (AtoxAnciavourolus). בימי שלטון הביזנטים עיר בפלסטינה א' בין אנתידון ובין אליותרופוליס. מזכירים אותה.Hierocl ו־. Georg, Cypr. אַבֶּל מזהה אותה עם הכפר هربيّا = הִרְבִּיָא מדרום לאשקלון 19.

דיוקרת. ראה ע' יוקרת.

דִּי זָהָב. בפסוק הראשון של ספר דברים מסופר, כי משה דבר “אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תֹפל ולבן וחצרות ודי זהב”. לפני זה, בפסוק האחרון של ספר במדבר, נאמר: “אלה המצוֹת והמשפטים אשר צוה ה' ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו”, ושוב בדב' א, ה: “בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת”. הרכב השמות הנזכרים בפסוק הנידון גורם לקשיים. סוף, כלומר ים סוף, פארן ותֹפל נמצאים בדרום, כן גם חצרות (ראה ע' חצרות א). אם משה דבר אל העם, כפי שיוצא משלשת הפסוקים הנ“ל, בעבר הירדן בארץ מואב, הרי יש לחפש את יתר שני המקומות, את לבן ואת די זהב, בערבות מואב, בקו הרוחב של הירדן מול יריחו. אם נסכים לדעה זו, יש לזהות את לבן עם חורבת הישוב הקדום א־לֻּבַּיְן על יד מסה”ב החג’אזית בגבול המדבר, 10 ק“מ מדרום לרבת בני־עמון, או עם הכפר והחורבה א־לִּבֵּן, 12 ק”מ מדרום לרבת בני עמון. את די זהב מזהה מוסיל עם تل الذهبية = תּלּ א־דֻּ’הַיְבָּה מצפון לקַצְר אל־מְשַׁתָּא 20 . הרכב חמשת שמות המקומות מורה על הדרך בה עברו בני ישראל עדי הגיעם למקום בו באר להם משה את התורה.

דב' א, א.

דּימוֹן. עיר במואב, שהנביא מנבא עליה שהיא תחרב והנחל העובר על פניה יתמלא דם יושביה. היום خ. دمنة = ח‘. דִמְנָה 21 על הר גבוה (900 מ') ומבוצר מדר’־מע’ לח'. רַבָּה (רבת־מואב). הר זה חולש על הדרכים המובילות לסַיְל אל־מֻעַ’יְסּל (מי דימון?) השוטף מערבה ונופל לתוך ים המלח במפרץ אשר מצפון ללשון.

ישע' טו, ט.

דִּימוֹנָה. עיר יהודה בנגב. היום خ. امّ ديمنة = ח'. אֻם דַיְמִנָה מדרום לט’הריה. במקום זה נמצאים יסודות, חומות, ערמות אבני־בנין ומערות, עמודים ובסיסיהם. החרסים שעל פני הקרקע מעידים על ישוב בתקופה הביזנטית.

יהו' טו, כב.

א־דַּיְנָא – الذينا. ישוב מבוצר מתקופת הברזל הקדומה והתיכונה, 3 ק"מ מצפ’־מע' לרבת בני־עמון. היא אחת ערי המבצר שהיו בנויות בחצי גורן עגולה ממערב לעיר הבירה לשמירתה מפני התקפות אויבr

א־דְַּיְר א – الدير. כפר ממזרח לראס א־נאקורה.

א־דְַּיְר ב – الدير. חורבה של מנזר – Bro cardus St. על הכרמל מדר’־מע' לחיפה. על ידה מנהרה קמורה ומערות.

א־דְַּיְר ג – الدير. מקום של ישוב קדום בגליל התחתון, 3 ק"מ מצפ’־מע' ליבנאל. בו יסודות, ערמות אבנים, בור, עמוד וכותרת ומשקופים.

דַיְר אַבּוּ מַשְׁעַל – دير ابو مشعل. כפר מצפ’־מערב לרם אללה (400 תו' מוסלמים). הוא מקום של ישוב קדום, בו שרידים של מגדל עתיק, בורות מקומרים, ברכה וקברים החצובים בסלעים ואבני־בנין עתיקות.

דַיְר אַבּוּ סַלְמָה – دير ابو سلامة. כפר קטן ממזרח ללוד וקרוב לבן שמן (30 תו' מוסלמים). הוא מקום של ישוב קדום. ראה ע' כפר שלם.

דַיְר אַבּוּ סַעִיד – دير ابو سعيد. כפר במרחק 16 ק"מ ממזרח לבית שאן.

דַיְר אַבּוּ עַלִי – دير ابو علي. שרידים של מנזר הרוס, בורות, גת ומערות במרחק 3 ק"מ מדרום לדַיְרַבָּן,

דַיְר אַבּוּ צַ’עִיף – دير ابو ضعيف. כפר בעמק יזרעאל ממזרח לג’נין (400 תו' מוסלמים).

דַיִר אַבּוּ קָבּוּס – دير ابو قابوس. מקום של ישוב ביזנטי מצפ’־מזר' לאשתאל (אִשְׁוַע). בו קירות הרוסים, בורות, קברי־סלעים ושרידים של גתות.

דַיְר אִבְּזִיע – دير ابزيع. כפר קרוב לרם אללה ממערב לה (400 תו' מוסלמים).

דַיְר אל־אַזְהַר – دير الازهر. מקום של ישוב עתיק על הר קרית יערים בק“מ ה־15 מימין לדרך ירושלים־תל־אביב (ע"ש). השרידים שע”פ האדמה הם מהתקופה הביזנטית: כנסיה, רצפות פסיפסים, שרידים ארכיטקטוניים, אבני־בנין, בורות וגת. הנוצרים הקימו על שרידי הכנסיה הביזנטית מנזר וכנסיה.

דַיְר אַיוּבּ א – دير ايوب. כפר סמוך לשער העמק לא רחוק מכביש ירושלים־תל־אביב (200 תו' מוסלמים).

דַיְר אַיוּבּ ב – دير ايوب. כפר בלב חורן סמוך לנוה במקום של ישוב קדום. לפי מסורת ערבית עתיקה הכפר הזה הוא מקום מושבו וקבורתו של איוב (יקות וו, 645). הערבים יושבי חורן מבקרים במקום זה ומשתטחים על יד המקאם.

דַיְר אל־אַסַד – دير الاسد. כפר ממזרח לעכו (900 תו' מוסלמים). בו נמצאים מערות וקברי־סלעים מהתקופה הרומית, שני מגדלים, מגדל מקומר, חורבה של כנסית הצלבנים ומקאם.

דַיְר אִסְתִּיָא – دير استيا. כפר מדר’־מע' לשכם (900 תו' מוסלמים), הוא מקום של ישוב עתיק.

דַיְר אל־אַרבָּעִין (א־רֻמַיְצָ’ה) – دير الاربعين (الرميضة). חורבה על הר על יד חברון. בה נמצאים שרידים של חומה מתקופת הברונזה או מתקופת הברזל.

דַיְר אל־אָשַׁק – دير الأشق. חורבה על יד נחל שורק מדרום לחולדה.

דַיְר בֵּלוּט – دير بلّوط. כפר מדרום־מזרח למקורות הירקון. ראה ע' אבן העזר.

דַיְר אל־בַּלַח – دير البلح. בקיצור א־דֵיְר. כפר ותחנת מסה"ב עם חורבות עתיקות מדר’־מע' לעזה (1600 תו' מוסלמים ומספר קטן של נוצרים). ראה ע' כפר דרום.

דַיְרַבָּן – ديربان. כפר גדול מדרום לתחנת מסה"ב הר־טוב (1500 תו' מוסלמים). בו נמצאים שרידי־בנין עתיקים, כנראה מהתקופה הביזנטית.

דַיְר בֻּרַיג' – دير بريج. כפר קטן ממזרח לרמלה (30 תו' מוסלמים ונוצרים אחדים).

דַיְר אל־ג’וח – دير الجوح. כפר בדרום הר חורן.

דַיְר גַ’רִיר – دير جرير. כפר, 7 ק"מ מצפ’־מזר' לבית־אל (800 תו' מוסלמים), הוא מקום של ישוב קדום. בו נמצאים חציבות בסלעים, אבני־בנין עתיקות. גתות, בתי־בד, מצודה וכנסיה של הצלבנים.

דַיְר דִבְּוָן – دير دبوان. כפר גדול ממזרח לרם אללה (1700 תו' מוסלמים).

דַיְר א־דֻּבְּן – دير الدبّان. כפר בשפלה מצפון לבית גוברין. ראה ע' דיבון ב.

דַיְר דוֹסִי – دير دوسي. מנזר יוני על הר סמוך לנחל קדרון במדבר יהודה בדרך למר סבא. הוא בנוי על חורבה של כנסיה עתיקה עם פסיפס ועל ידה קברים.

דַיִר דוּעִי’ָה – دير دوغية. כפר מדרום לנהר אל־קסמיה.

דַיְר דַכְּלָה – دير دكلة. מקום של ישוב קדום (רומי) בהרי שומרון, 15ק"מ ממזרח לראס אל־עין.

דַיִר דָמִי אל־גַ’וַיְדָה – دير دامي الجويدة. כפר במרכז טרכונא.

דַיְר אל־הַוָא א – دير الهواء. כפר קטן מדר’־מזר' להר־טוב (50 תו' מוסלמים). הוא מקום של ישוב קדום. בו רחוב עתיק, בור, גת ומנזר הרוס.

דַיְר אל־הַוָא ב – دير الهواء. מנזר הרוס, יסודות, בור, דרך עתיקה וגת חצובה במרחק 6 ק"מ מדר’־מע' לטהריה.

דירו. ראה ע' דאר.

דַיְר וַרַק – دير ورق. כפר בגלעד הצפונית בקצה המדבר.

דַיְר זֻבַּיְר – دير زبير. כפר בהר חורן מצפון לבצרה.

דַיְר א־זַּהַרְנִי – دير الزهراني. כפר בלבנון מדר’־מזר' לצידון.

דַיְר א־זִיעָ’ן – دير الزيغان. כפר בדרום הר חורן.

דַיְר זָנוּתָּא – دير زانوتا. ישוב ביזנטי קרוב לח‘. זנותא. השוה ע’ זנוח א.

דַיְר חַגְ’לָה – دير حجلة. מנזר יוני בין יריחו לצפון ים המלח הבנוי על יסודות מנזר מימי הביניים, השוה עי קצר חג’לה.

דַיְר אל־חַטַבּ – ديرالحطب. כפר ממזרח לשכם (200 תו' מוסלמים). חרסיו מעידים על ישוב במקום זה בתקופה הרומית ובתקופה הערבית של ימי הביניים.

דַיְר חַלָוָה – دير حلاوة. ראה ע' יבש גלעד.

דַיְר חַנָּא – دير حنّا. ראה ע' כפר חנון.

דַיְר טָרִיף – دير طريف. כפר החולש על השרון, 5 ק"מ מצפ’־מזר' ללוד (1200 תו' מוסלמים). בתקופה הרומית הביזנטית היה בו ישוב חשוב. על כך מעידים שרידי־בנין רבים ועמודים וחלקיהם הנמצאים במקום זה.

דַיְר יָסִין – دير ياسين. כפר ממערב לירושלים בין פרברי העיר בית הכּרם וגבעת שאול (400 תו' מוסלמים). בו נמצאים קברי־סלעים, שרידים ארכיטקטוניים. בנינים מקומרים וקשתות מישוב קדום ומימי הבינים.


דַיְר אל־כַּהְף – دير الكهف. כפר בדרום הר חורן.

דַיִרְ כַּיְפָא – دير كيفا. כפר ממזרח לצור.

דַיְר א־לַּבְּן – دير اللبن. כפר בהר חורן.

דַּיְר מֻחַיְסִן – دير محيسن. כפר קטן בשפלה ממזרח לחולדה (100 תו' מוסלמים). בו יסודות של בניינים ובורות עתיקים.

דַיְר אל־מֻחְרַקָה – دير المحرقة. מנזר נוצרי על הר הכרמל ממערב למשמר העמק, השוה ע' אל־מחרקה.

דַיְר אל־מִיָס – دير المياس. כפר בדרום הר חורן.

דַיִר מִימָס – دير ميماس. כפר גדול של מְתּולִים מול פנית הנהר ליטאני וקרוב למטולה. בשם הכפר ניכר השם העתיק מָיוּמַס (ע"ש), ויתכן שכאן היה מקום של עבו"ז בשפת הליטאני.

דַיְר אל־מִיר – دير المير. בנין קמור, קירות הרוסים ובורות, 1 ק"מ מדר’־מזר' לדיר בַּלוט.

דַיְר מֶר סָבָּא – دير مار سابا. מנזר יוני עתיק במדבר יהודה במעלה נחל קדרון, 11 ק"מ ממזרח לבית לחם. הוא נקרא על שם מיסדו הנזיר סבא, שחי במאה החמשית, המנזר משמש מעין מקום גזירה לכמרים, שהכנסיה מוצאת בהם פגם.

דַיְר מָר יֻחַנָּא – دير مار يحنّا. מנזר נוצרי על שפת הירדן מצפ’־מזר' ליריחו. בימי הבינים היה ידוע בשם דיר פָ’חוּר. לפי המסורת הנוצרית נטבל ישו במקום זה בירדן ע"י יוחנן המטבל.

דַיְר נַחָס – دير نحّاس. ראה ע' עיר נחש.

דַיְר א־נִטָ’ם – دير التظام. כפר מצפ’־מע' לרם אללה (200 תו' מוסלמים), הוא מקום של ישוב קדום. שרידיו הם מערות, קברי־סלעים ושובך־יונים (קולומבריון).

דַיִר א־נַּצְרָנִי – دير النصراني. כפר נוצרי במזרח הר חורן.

דַיְר א־סּוּדָן – دير السودان. כפר מצפ’־מע' לרם אללה (200 תו' מוסלמים). בו עקבות של ישוב קדום.

דַיְר א־סּוּר – دير السور. חורבה של ישוב עתיק מדר’־מזר' לירושלים. בה שרידים של בנין מרובע ובו בור מקומר על יד חומה מרובת הפנות.

דַיְר סַלָם – دير سلام. מקום של ישוב בתקופה הביזנטית במעלה ההר ממערב לק"מ 25 בדרך בָּבּ אל־וָד – בית גוברין. השוה ע' שלם ג.

דַיִר סַמִעָן – دير سمعان. מקום של ישוב קדום בהרי שומרון, 17 ק"מ ממזרח לראס אל־עין. בו נמצאים חורבה של מנזר, ברכות, בורות וחציבות בסלעים.

דַיְר סַנָּה – دير سنّة. ישוב קדום, 5 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לרם אללה. בו בורות חצובים, גת וקברים.

דַיְר סֻנַיִד – دير سنيد. כפר ותחנת מסה"ב מצפ’־מזר' לעזה (500 תו' מוסלמים).

דַיְר סְנָן – دير سنان. כפר בהר חורן מדרום לסוידה.

דַיְר סַרוּר – دير سرور. עיר הרוסה, 15 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לטול כרם. משערים שכאן עמד המקום סרר (ע"ש) הרשום על אחד החרסים, שנתגלו בארמון עמרי ואחאב בחפירות שומרון. במקום זה נמצאים בורות, ברכות וקברים החצובים בסלעים, שרידי בנינים וכלים קורינתיים.

דַיְר א־סֻּרְיָן – دير السريان. כפר של סורים, 6 ק"מ ממע’־צפ’־מע' למטולה בשטח מדינת הלבנון.

דַיְר א־סִּד – دير السد. מקום של ישוב קדום ממזרח לענתות. בו יסודות של בתים, ערמות אבנים, מערות, בורות וחציבות בסלעים.

דַיְר אל־עְ’וִִי – دير الغاوي. חורבה מצפ־צפ’־מזר' לבאר שבע. בה יסודות, ערמות אבנים. מערות, רחוב עתיק וגת.

דַיְר עַ’זָּלָה – دير غزّالة. כפר בעמק יזרעאל מצפ’־מזר' לג’נין (100 תו' מוסלמים ונוצרים. אחדים). הוא מקום של ישוב מגליתי.

דַיְר אל־עָזַר (אל־אַזְהַר) – دير العازر (الازهر). מקום של ישוב עתיק על יד הכפר אבו ע’וש, מימין לכביש ירושלים–יפו. ראה ע' קרית יערים.

דַיְר עַלָּא – دير علّا. חורבה של עיר רומית מצפ’־מזר' ללוד: קברי־סלעים, בורות, ברכה, דרך רומית ואבני־מיל.

דַיְר עַלִי – دير علي. כפר מדרום לדמשק ותחנה במסה"ב החג’אזית.

דַיִר אל־עַמוּד – دير العمود. חורבה מדר’־דר’־מזר' לירושלים. בה יסודות של בנינים ובורות.

דִַיְר עַמָּר – دير عمّار. כפר מצפ’־מע' לרם אללה (800 תו' מוסלמים). יש בו עקבות של ישוב בתקופת הברונזה הקדומה ובתקופה הביזנטית.

דַיְר עַמְר – دير عمر. ישוב ערבי קטן מעל לקרית ענבים. ראה גם ח'. דיר עמר.

דַיְר אל־עַ’סוּן – دير الغسون. כפר גדול בשרון מצפ’־מזר' לטול כרם (2100 תו' מוסלמים).

דַיְר אל־עָסַל – دير العسل. חורבה של ישוב קדום מדר’־מע' לחברון. ראה ע' ח'. דיר אל־עסל.

דַיְר עַ’סְּנָה – دير غسّانة. כפר מדר’־מע' לשכם (800 תו' מוסלמים). השוה ע' צרדה.

דַיְר עִסְפִ’ין – دير عسفين. ראה ע' תרספיס.

דַיְר עַרַס – دير عرس. כפר מדר’־מזר' לצור.

דַיְר קְֻדִּיס – دير قدّيس. כפר ממזרח לרמלה (400 תו' מוסלמים)

דַיְר קַלְעָה – دير قلعة. מקום של ישוב ביזנטי, 1.5 ק"מ מדר’־מזר' לדיר בַּלוט: מנזר חרב, ברכות, קברים, לצד צפון שביל עתיק עם קירות סומכים וסולם־מדרגות חצוב.

דַיְר אל־קִלְתּ – دير القلت. מנזר יוני בוָדִי אל־קלת על יד הדרך העתיקה ליריחו. בתוכו תאים החצובים בסלע, פריסקים, פסיפסים, שרידים ארכיטקטוניים וכתובת כופית.

דַיְר אל־קְֻן – دير القن. כפר בדרום הר חורן בגבול המדבר.

דַיְר קָנוּן – دير قانون. כפר גדול מדר’־מזר' לצור.

דַיְר קִנְטַר – دير قنطر. כפר מדרום לצור.

דַיְר אל־קָסִי – دير القاسي. כפר גדול מצפ’־מעי לצפת (900 תו' מיסלמים). השוה ע' אלקוש. יתכן, כי במקום זה יש לחפש את העיר כסיו שבקבוצת ערים בגליל אשר בכתובת רעמסס השני.

דַיְר רָפָת – دير رافات. מקום של מנזר קדום, 7 ק"מ מדרום ליוטה. בו נמצאים יסודות של המנזר, בור ומערה.

דַיְר א־שַׁיְח' – دير الشيخ. כפר קטן מדר’־מע' לירושלים (200 תו' מוסלמים) וסמוך לו בנחל שורק תחנה בקו מסה"ב ירושלם–יפו. לתחנה קראו רשמית בעברית שׂוֹכֹה.

דַיְר א־שָׁמְס – دير الشّمس. חורבה מדרום לחברון. ראה ע' בית שמש ב.

דַיִר א־שַׁעִיר – دير الشعير. כפר בהר חורן.

דַיְר שַׁעָר – دير شعار. מקום של ישוב עתיק בק"מ 21 בדרך ירושלם־חברון. בו נמצאים יסודות, חומות, ערמות אבנים, גתות, שרידי רחוב עתיק, שרידי כנסיה עם רצפת פסיפס וחרסים מהתקופה הביזנטית.

דַיְר שַׁרַף – دير شرف. כפר מצפ’־מע' לשכם (600 תו' מוסלמים). בו נתגלתה כתובת יונית־שומרונית, עיין סהי“ש א‘, ע’ 35 ותקונו בקרית ספר, שנה ט”ז, ע' 410.

דִּירַת עַיינוּתָא. תרגום ירושלמי לחצר עינן שבגבול הצפוני־המזרחי של ארץ־ישראל (ע"ש). יונתן גורס טירת עינוותא. במד' לד, ט.

דַיְשוּן – ديشون. כפר של אלג’זירים במרחק 12 ק"מ מצפון לצפת (400 נפש).

א־דִּיָתָ’ה – الدياثة. כפר קטן בטרכונא, 8 ק"מ מצפ’־מזר' לבצר אל־חרירי בין דָמָא ונִגִ’רָן. ראה ע' דיאתי.

א־דִּכִּי – الدكّي. מקום של ישוב קדום סמוך לשפת הירדן מצפון לשפלת אל־בטיחה שעל שפת ים כנרת. בו נתגלתה חורבה של בית כנסת המעידה, שבמקום זה התקיים ישוב יהודי חשוב, אולי בו בזמן שבמרחק 1.5 ק"מ מדרום־מזרח לו התקיימה העיר הגדולה בית צידא (ע"ש).

דִּכְרַיָא. לפי דברי ר' יהודה הנשיא היה מוצאו של הריש גלותא רב הונא מדכריא דיהודה. ראה הערך הבא והשוה גם ע' כפר דכריא. יר' כלאים ט, ד - לב, ע“ב; בר”ר לג, ג.

דִ’כְּרִין – ذكرين. (הכתיב הרשמי הוא زكرين = זִכְּרִִין). כפר בשפלה מצפ’־מע' לבית גוברין (700 תו' מוסלמים). בו יסודות של בנינים עתיקים וקברים החצובים בסלעים. במרחק 1.5 ק“מ מהכפר לצד צפון־מזרח נמצאת ח'. דיכרין ובה בארות, בורות ומערות חצובים בסלעים וערמות אבני־בנין. ראה ע”ע דכריא וכפר דכריא, והשוה גם ההערה לע' גת ב.

דָּלָאתָה. ר' ע' דלתון.

א־דִּלְבּ – الدلب. ראה עי קרית ענבים.

דַלְהָמִיָה – دلهاميّة. חורבה של כפר קטן ועל ידה תל גדול על שפת הירדן, באדמת אשדות יעקב, 2 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לנהרים 22. על יד התל נמצא סכר הירדן למקוה מי הירדן והירמוך של מפעל החשמל הארצישראלי.

א־דַּלְהָמִיָה – الدلهاميّة. כפר בגולן מדר’־מע' לקניטרה. בשטח הכפר נמצאים תלים של ישובים קדומים.

א־דִּלְוִי – الدلوي. כפר בגולן סמוך להר הגעש תל אַבּוּ א־נְדָא.

דִלִּי – دلّي. כפר בבשן ממערב לטרכונא.

דָּליה. ישוב של הקבוץ “במפנה” המסונף לקבוץ השומר הצעיר בהרי שומרון מצפ’־מזר' לזכרון יעקב. הוא נוסד ביום י“ג אייר תרצ”ט (25.2.39). מספר נפשותיו 283 ושטח אדמתו 3,964 דונם.

דַלָיִכָּה – دلايكة. אחוזת פיק“א והקהק”ל בין טבריה לכנרת.

דָלִיַתּ אל־כַּרְמִל – دالية الكرمل. כפר של דרוזים על הר הכרמל, 13 ק“מ מדרום לחיפה (1200 תו'). הוא מקום יפה ואקלימו בריא, ומשום כך היה מיושב בכל תקופות הישוב. מהישוב הקדום נשארו שרידי־בנין, בורות, גתות, שרידים ארכיטקטוניים וחציבות בסלעים. בשנות השבעים של המאה הי”ט התישב בו האנגלי סיר לורנס אוליפנט, שיזם יסוד מדינה יהודית בארץ־ישראל.

דָלִיַתּ א־רוּחָא – دالية الروحة. כפר בהרי שומרון (בִּלָד א־רוּחָה) מצפ’־מזר' לזכרון יעקב (200 תו' מוסלמים).

דַּלְמָנוּתָא. (Acanavouod). בספור על מופתי ישו נאמר, שהוא עלה מים כנרת לחֶלקות דלמנותא, היא מגדלא 23. מרקוס 8, 10; מתיה 15, 39.

דַלָעָ’ה – دلاغة. כפר באדום, 90 ק"מ מדר’־מע' למעון.

דִּלְעָן. עיר יהודה בשפלה בין מגדל־גד ובין המצפה. בתקופת אל־אמרנא היתה ידועה בשם זִילֻאוּ, בשבעים Adid2. היום אולי خ. بيت علام (علان) = ח‘. בַּיְת עַלָם (עַלָן), 6 ק"מ מדר’־מזר’ לבית גוברין. אַבֶּל מציע את תל א־נַגִ’ילָה 24. 288 EA; יהו' טו, לח.

דָּלָתָא. ראה ע' דלתון.

דַלָּתָּה – دلاّتة. ראה ע' דלתון.

דַּלְתּוֹן. כפר בגליל הנזכר כמעט בכל כתבי המסעות היהודיים מימי הביניים ומהזמן החדש כמקום קברות חכמי התלמוד ר' יוסי הגלילי, ר“א בן ערך, ר”א בן עזריה ועוד אחרים. לפי מכתבים מהגניזה היה בדלתון ישוב יהודי במחצית הראשונה של המאה הי“א 25. מהזמן ההוא מודיעים על מעשה בי”ד בירושלים בשנת ד“א תת”ה (1005) בענין גט בין יהודי מעמתאן (עמתו, חמתן בעבר הירדן מדרום לפחל) ובין אשתו מדלאתה 26. בשנת ד”א תתק“ט (1109) הביאו את הגאון ר' אליהו הכהן, ראש ישיבת ארץ־ישראל, מחיפה לקבורה בדלתון 27. ר' בנימין מטודילא מצא בכפר זה במחצית השניה של המאה הי”ב עדה יהודית. בין השרידים הרבים של הישוב הקדום בדלתון (יסודות של בנינים, קברי־סלעים, מערות, בורות,ברכה)נמצאים שרידים של בית כנסת מתחלת ימי הבינים 28, ברוב ספרי הצדיקים ורשימות הכפרים של הגליל נזכר המקום בשמו הערבי (דלאתא, חבת ירושלים; דאלתא, שבחי ירושלים וכו'). היום הכפר دلاّتة = דַלְתָּה, 6 ק"מ מצפון לצפת.

דָּמָא. מקומו של האמורא ר' אביתר דדמא. חכמי הגליל פנו לשני בניו בשאלה על דבר גבול החורן, שעד שמה מותר לכהנים לבוא – סימן שהם ידעו היטב את החורן כארץ מולדתם. היום הכפר دامة العليا = דָמָה אל־עַלְיָא בבשן בדרך לבֻּצְר אל־חַרִירִי, במרחק 4 ק"מ מדרום מזרח לה. בוצרה דבתחום טרבונא נבלעה בתחום עולי בבל, שנמשך משם עד פרדיסא (ע"ש). בכפר נמצא שער של בנין עתיק עם פתוחים נפלאים וכתובות יוניות, בתוכן כתובת יונית־יהודית, וזו לשונה 29:

גַּדְרַתֵּי

ה' אחד ה –

עוזר לטוביה

לִבְנִיָה

כאשר על חשבונו בנה

והעוזר לבניה

יעזור גם לנשואין

יר' שביעית ו, א – לו, ע"ג.

דָמָה – دامة. כפר בדרום טרכונא.

דָמָה אל־עַלְיָא – دامة العليا. ראה ע' דמא.

א־דָּמוּן – الدامون. כפר, 12 ק"מ מדר’־מזר' לעכו (900 תו' מוסלמים ונוצרים מעטים), בו שרידים של ישוב קדום ובאר. החרסים שעל פני הקרקע הם מהתקופות הביזנטית והערבית הקדומה.

א־דָּמִיָה א – الدامية. כפר בגליל התחתון. ראה ע' אדמי,

א־דָּמִיָה ב – الدامية. מקום של ישוב קדום ליד גשר הירדן מדרום לשפך היבוק. ראה ע' אדם.

א־דֻמַיְטָה – الدميطة. ישוב ערבי קטן בתוך חורבות של ישוב קדום, במרחק 13 ק"מ מדר’־מע' לעזה בדרך לרפיח. ראה ע' בית דלתא.

דָּמִין. מקום בגליל התחתון, שהתלמוד הירושלמי מזהה אותו עם אדמי (ע"ש). יר' מגלה א, א - ע, ע"א.

דֻמַיְר – دمير. כפר במרחק 45 ק“מ מצפ’־מעי לדמשק בדרך לתדמור, בו כתובת נבטית משנת 94 לספה”נ 30.

א־דֻּמַיְרִי – الدميري. מחנה של בדוים מבית־האב א־דמירי בקרבת חדרה. במקום זה נמצאו בתוך שפך־עיים פסל של שיש ובאר עתיקה שהיתה סתומה.

דִּמְנָה. עיר בארץ זבולון, שניתנה למשפחת בני מררי הלויים. במקום המקביל בדהי"א ו, סג כתוב במקומה רִמּוֹנוֹ, היא כנראה רמון המתאר (ע"ש). יהו' כא, לה.

דמסית. ראה ע' דיומסית.

דַּמַּסְקוּס. היא דמשק. את הגירסא שמעון בר ווא הוא כד מסקוס יש לתקן: שמעון בר ווא הוה בדמסקוס. יר' סוף בכורים – סה, ע"ד.

דִמְרָה – دمرة. כפר בשפלה, 10 ק"מ מצפ’־מזר' לעזה (300 תו' מוסלמים). בו יסודות של בתים, בית קברות עתיק, ולצד מזרח מערות, עמודים וכותרות.

דַּמֶּשֶׂק. גם דַּרְמֶשֶׁק וּדֻמֶּשֶׂק, ברשימת הערים של תחותמש השלישי תּמשׁק, במכתבי אל־אמרנא דִמַשְׁקַ, דֻמַשְׁקַ, תְּמַשְׁגְ בארץ אפ(ו), בכתובת רעמסס השני תּרמשׁק, בכתובות חתיות דַמַשְׁחֻנַס, בתלמוד דמשק. דורמסק, דמסקוס, דורמסקנין, דורמסקין. היא עיר עתיקה מאד, שהיתה ידועה כבר בימי אברהם. היא יושבת בנוה־מדבר פורה מאד ועשיר במים,ובהמצאה בצומת דרכי התחבורה של העולם הישן, היתה עיר מרכולת חשובה ועשירה, ומטעם זה היתה מטרה לתאות הכבוש של עמי הקדם. בימי דוד היתה דמשק בירת ארם דמשק, היא המדינה הארמית הגדולה בדרום סוריה. דוד כבש את דמשק וימנה בה נציב. אולם בימי שלמה השתלט עליה רזון ויהי שטן לישראל כל ימי שלמה. חזאל מלך ארם־דמשק התנגש עם שלמנאסר השלישי ונוצח, ובהתקומם דמשק מחדש לאשור נכנעה ע“י אדד־ניררי. בימים ההם התקיימו יחסים תקינים בין דמשק ובין שומרון, אליהו ואלישע בקרו בעיר זו (השוה ע' ג’ובר). מימי בן־הדד התערבה ארם־דמשק בעניני ממלכת ישראל, ועמרי הכרח לעשות לה ותורים ידועים. יואש השתחרר מעולה. כאשר נלחם רצין מלך ארם עם אחז מלך יהודה, כבש תגלת פלאסר השלישי את ארם־דמשק והפכה לפחוה אשורית (733). אז פתחה בשביל דמשק תקופת־פריחה חדשה. כרש מלך פרס כבש את העיר, ובתקופת השלטון הפרסי היתה בירת סוריה ואחד המרכזים הראשיים של הממלכה הפרסית הגדולה. בהכבש העיר ע”י אלכסנדר מוקדון נכללה בממלכה המקדונית הגדולה, ואחרי מותו נלחמו עליה בית תלמי ובית סילבקוס עד שבאה תחת שלטון הסורים. כאשר חלקו ביניהם האחים גריפוס וקיזיקוס בשנת 112 לפסה“נ את סוריה, נפלה דמשק בגורלו של קיזיקוס. במלחמתו עם דמטריוס השתלט יונתן החשמונאי על דמשק. בשנת 85 כבש אותה חרת מלך ערב. מיד אח”כ לכדה טיגרנס מלך ארמניה, ובשנת 64 נכבשה ע"י פומפיוס, שעשה את סוריה לפרובינציה רומית.

פליניוס כולל את דמשק ברשימת ערי הדֶקַפוליס. הורדוס בנה בעיר זאת תיאטרון וגמנסיון. בזמן ההוא ישבו בה יהודים רבים, שהיתה להם השפעה רבה בעיר, אולם רובם נהרגו בימי מלחמת היהודים. בימי השלטון הרומי נפוצה הנצרות בדמשק. גם אז ישבו בה יהודים רבים וביניהם חכמים ידועים. אז היתה דמשק עיר גדולה ומרכז למסחר ולתעשיה. כבר בזמן התלמוד היתה ידועה תעשית הטויה והאריגה שלה (“גזזין בדמשק אתה מכניס”, בר"ר פו, ו). כמו בזמננו כן היתה גם אז מפורסמה בגניה ובפרדסיה עד שאמרו עליה, שהיא גן העדן התחתון (כך כנוה גם הערבים). מחמד בקר בדמשק במסעותיו המסחריים לפני התגלותו כנביא האסלם. בהכבש העיר ע"י הערבים בשנת 635 עלתה ותשגשג עוד יותר. מֻעָוִיָה מבית אָמַיָה עשה אותה לעיר בירת ממלכת האסלאם הגדולה ולמרכזה התרבותי. הערבים בנו בה בניינים רבים וגדולים, ביחוד מסגדים מפוארים ומדרשות מפורסמות, ועשו בא 31 שוקים גדולים, ותהי העיר למרכז המסחר של ארצות הקדם. כשעבר מרכז האסלאם לבגדד, ירדה דמשק פלאים, והיא לא שבה לגדולתה הקודמת גם לאחר שסוריה באה תחת שלטון מלכי מצרים הפטמיים. הצלבנים נסו פעמים אחדות לכבוש את העיר, אבל לא יכלו לה.

הנוסע ר' בנימין מטודילא מצא בדמשק עדה יהודית גדולה מאד ובראשה את ר' עזרא ראש ישיבת ארץ־ישראל, כן גם עדות חשובות של הקראים והשומרונים. המונגולים הולגו (1260) וטימורלן (1399) כבשו את דמשק והוציאו את אוצרותיה לאסיה התיכונה. מאז הלכה העיר וירדה. בשנת רפ"ב (1522) עוד ישבו בדמשק 500 משפחות של יהודים, ספרדים, מסתערבים וסיציליאנים (מסעות א“י לר' משה באסולה ט”ו, א). שולטן העותומאנים סלים הראשון כבש את העיר בשנת 1516, ומאז שבה להיות מרכז תרבותי לעמי המדינות הערביות. בזמן שלטון התורכים ישבו בדמשק יהודים רבים, ומצבם הכלכלי והחברתי של רובם היה איתן. אחרי עלילת הדם בדמשק (1840) והתנקשות המוסלמים בנוצרים (1860) עבר מרכז המסחר והתרבות הערבית לבירות, ומאז התמעט בה גם מספר היהודים. באוקטובר 1918 נכנסו אליה צבאות ההסכמה. צרפת, שלה נמסר המנדט על סוריה, המליכה את פיצל בן חֻסַיְן מלך חג’אז על סוריה המזרחית. ויהי כאשר קם פיצל ורצה לאחד את סוריה כולה תחת שלטונו ולשחרר אותה מאפוטרופסותה של צרפת, דוכא המרד מהר ופיצל גורש מהארץ.

דמשק היא היום בירת מדינת סוריה, שעצמאותה הוכרזה בספטמבר 1941 ע“י שלטונות צרפת החפשית. שמה הספרותי הוא دمشق = דִמַשְׁק, ובפי העם היא נקראת الشام = א־שָׁם (הצפונית). מספר יושביה מגיע ל- 300,000 נפש, מהם שלשה רבעים הם מוסלמים, 50,000 נוצרים, 3,000 יהודים. 13 EA 53; 107; 197; T3; בר' יד, טו; טו, ב; מ”א יא, כד; טו, יח; יט, טו; כ, לד; מ“ב ה, יב; ח ‘ז; יד, כח; טז, ט־יב; ישע’ ז, ח; ח, ד; יז, א; ירמ' מט, כג. כז; יחז' כז, יח; מז, טז; מח, א; עמוס א, ג־ה; דהי”א יח, ה; דהי“ב טז, ב; כח, ה; ב' עירובין יט, א; בר”ר פו, ו; ספרי דב' סי' א‘; חשמ’ א' 11, 62; 12, 32; קדמ' א, 6, 4;, 7, 2 יא, 8, 3; יג, 15, 2; יד, 2, 3; יח, 6, 3; מלח' א, 4, 8; 21, 11 ב, 20, 1; ז. 8. 7 מס' ר' בנימין 44–42; כפו“פ רנ”ז.

א־דַּמָּתּ – الدمّات. מקום של ישוב קדום מדר’־דר’־מז' לעזה.

דָּן א. עיר בארץ הירדן, שנקראה על שם בני דן שכבשוה. שמה לפנים לֶשֶׁם או ליש(ע"ש). דן ישבה בקצה גבולה הצפוני של ארץ־ישראל. בתקופה הישראלית, כשרצו לציין את כל הארץ מהצפון ועד הדרום, היו אומרים: “מדן ועד באר שבע”. אברהם רדף אחרי אמרפל ובני בריתו עד דן. משה ראה מהר נבו את כל הארץ עד דן. ירבעם בן נבט הקים בדן מקדש עם עגל זהב, כדי למנוע את שבטי הצפון מעלות ירושלימה. בימי בעשא עלה בן־הדד מלך ארם על דן ועל יתר ערי הצפון ויך אותן, ואילו עיר זו אינה נזכרת בין ערי צפון נפתלי, שכבש תגלת פלאסר השלישי, כנראה שאז כבר לא התקיימה או שלא היתה חשובה כיתר ערי הצפון, אם כי עוד בימי ירמיהו היה הבטוי “מדן ועד באר שבע” שגור בפי העם.

לפי יוספוס ישבה דן על יד מקורות הירדן הקטן הנמצאים בשטח דפני (מלח' ד,1

, 1) כלומר נהר לִדָּן. כנראה, על יסוד זה קובע אבסביוס את מקומה במרחק 4 מילים מפניאס, ומרחק זה מתאים לתל אל־קָצִ’י הנמצא על יד מקורות נהר לִדָּן. אבל אבסביוס סותר את עצמו בכתבו על ליש (16,122 On), שהיא שוכנת “מלמעלה קרוב לפניאס”. אדורד רובינסון זהה את דן עם תל אל־קָצִ’י, שהוראתו בערבית תל השופט = דן, והוא מקום של ישוב עתיק מאד. גם בשם הנחל לִדָּן ראה את השם העברי דן. אולם מפני הטעמים הבאים נכון יהיה להציע את זיהויה של דן עם באניאס: א) באניאס השוכנת לרגלי הר חרמון היא נקודת גבול בולטת, מה שאין כן תל אל־קָצִ’י הנמצא בתוך העמק. מאחורי באניאס מתרומם הר חרמון העטוף שלג, ובאניאס היא איפוא נקודת הישוב הצפונית, שאליה מגיע המראה מהר נבו. בבאניאס מסתעפת הדרך לשני כוונים. הדרך האחת עולה צפונה מזרחה לדמשק, ומשם היא נמשכת לנהר פרת, והדרך השניה פונה צפונה מערבה לעמק עיון (השוה גם את ברכת יעקב, בר' מט, יז). אברהם הרודף אחרי אמרפל עד דן ממשיך לרדוף אחריו עד חובה אשר משמאל (מצפון) לדמשק. האויב הבא מצפון־מזרח מגיע באותה דרך לראשונה לדן. הנביא המתאר את סכנת הכשדים המתפרצים לתוך גבולות ארץ־ישראל אומר: “מדן נשמע נחרת סוסיו, מקול מצהלות אביריו רעשה כל הארץ” (ירמ' ה, טז). רעש המלחמה המתקרבת נשמע בארץ ממקום גבוה.

ב) מקומות הפולחן המקודשים עוברים במסורת מעם לעם ומדור לדור. על יד מקור הירדן הגדול “תחת הר חרמון” העשיר במים התקיים כנראה מימים מקדם מקום פולחן הבעל, שנקרא בתקופה קדומה ביותר בעל גד ואחר כך בעל חרמון (השוה יהו' יג, ה ושופ' ג, ג). אותו מקום, על יד מקור נהר באניאס, שמש לצידונים, שהיו מנותקים ממרכזם המדיני והדתי (השוה שופ' יח, כח), מקום פולחן לאלם ליש. ובו הוקם אח"כ מזבח לפסל מיכה, וירבעם הקים בו במקום את מקדש העגל הצפוני. מאותו טעם בנו גם היונים בתקופה ההלניסטית על יד המעין הגדול מקדש לאליל העדרים פַּן וקראו למקום פַּניאס. ברצותו לכבד את ידידו ואיש חסדו אוגוסטוס קיסר בנה הורדוס במקום זה עיר, שנקראה לכבודו קיסריון.

ג) המסורת הארצישראלית משוה מזמן האמוראים את לשם־ליש־דן עם פמיאס, פניאס, היא באניאס. הזהוי הזה שכיח בתלמוד ובמדרשים: לשם זו פמייס, ב' מגלה ו, א; בכורות נה, א; מכילתא בשלח ט־כא, ע“ג; לשם דן דמתקריא פמייס, תרג' ירושלמי לשה”ש ה, ד, ושם לבר' יד, יד ולדב' לד, א: דן דקיסריון; ליש זו פמיאס, תנח' כי תשא י“ד; דן הוא פמיאס, פרקי דר' אליעזר כ”ז; דנה - פניאס, מדר' שמואל ל‘, ועיין גם המדרש לתהל’ סח, יז בערך אספמיה. אחד האמוראים נקרא ר' יוסי דכפר דן. גם הירונימוס, בן זמנם של האמוראים, כותב בפירושו ליחז' מח, יח: -, qua ho die appellatur Paneas, Dan בימי הביניים קראו היהודים לבאניאס, שבה היה אז ישוב יהודי, בשמות דן, מבצר דן או מדינת דן. במערה, שבה נמצא מקור נהר באניאס, הראו לפי מסורת קדומה את המקום בו עמד פסל מיכה ואת עקבות המזבח שהקים ירבעם בן נבט לעגל הזהב.

ד) המקרא קובע את מקומה של ליש דן בעמק אשר לבית רחוב (שופ' יח, כח). העיר שעל שמה נקרא העמק עמדה בודאי במרכז העמק. תל אל־קָצ’י (204 מ' מעפה"י) הוא תלה של בית רחוב. באניאס נמצאת בשפת העמק לבית רחוב (330 מ' מעפה"י). השם הערבי של התל אינו מחייב לזהותו עם דן דוקא, כי אין זה מקרה בודד, ששמו של מקום ידוע יעבור במשך הזמן למקום אחר לא רחוק מהקודם, השם נהר א־לְדָּן של הנחל היוצא לרגלי תל אל־קָצ’י אין לו כל קשר לשם העברי דן. א־לִדָּן פירושו המרעיש, המתקוטט, כלומר הנחל הזורם בחזקה, שמימיו משמיעים קול וגורפים את העצים ואת האבנים שבדרכו. בבאניאס לא נתגלו עד עתה עקבות של ישוב קודם לתקופה ההלניסטית. אולם חפירות במעמקי האדמה עלולות להפיץ אור על הבעיה הזאת 32. בר' יד, יד; דב' לד, א; יהו' יט, מז; שופ' יח, כט; כ, א; ש“א ג, כ; ש”ב ג, י; יז, יא; כד, ב. טו; מ“א ה, ה; יב, כט־ל; טו, כ; מ”ב י, כט; ירמ' ד, טו ; ח, טז; עמוס ח, יד; דהי“א כא, ב; דהי”ב טז, ד; ל, ה; ספר חנוך 13, 7; קדמ' א, 10, 1; ה, 3, 1; ח, 8, 4, 12, 4; 6, 76 On; כפו“פ רע”א.

* דָּן ב. ישוב של קבוץ השומר הצעיר בארץ הירדן סמוך לחָן א־דֻּוַיְר, בין באניאס לבין תל אל־קָצִ’י. הישוב נוסד בל“ג בעומר תרצ”ט (7.5.1939). מספר נפשותיו 332 ושטח אדמתו 1692 דונם.

דָּן יַעַן. העיר הצפונית בארץ, שעדנה הגיעו יואב ומלויו בבואם מהגלעד ומארץ תחתים חדשי (ע"ש) לפקוד את עם ישראל, ומשם סבבו לצידון. רש“י מפרש: דנה בבני דן, יען שם המקום, כלומר יען אשר בארץ דן. פירוש זה אינו עוזר לזיהוי המקום. אולי צריך לקרוא דן עין, כלומר דן אשר על העין, ויש גורסים דן ועיון. מדן = באניאס סובבת הדרך לצידון העוברת בעיון אשר בעמק הנקרא על שמה. ש”ב כד, ו; מדר' שמואל ל'.

דָּ’נָא – ذانا כפר באדום בדרך האורחות מאילת למואב, 10 ק"מ מדרום לבצרה. דַּנֶּאָה (Aurved). בתקופה הביזנטית כפר במרחק 8 מילים מרבת מואב בדרך לנחל ארנון. היום خ. دنّة = ח'. דַנָּה מדרום לארנון. On 76 10.

דֶּנֶב א.מקום בשפלה המביא תבואה מחו"ל, ומשום כך הוא חייב בדמאי. היום הכפר اذنبّة (دنبّة) אִדְ’נִבְּה (דַ’נִבָּה) ממזרח לקסטינה (300 תו' מוסלמים). השרידים העתיקים שבכפר מעידים על ישוב בתקופה הרומית. תוס' דמאי א, יג (הגירסה רנב משובשת).

דֶּנֶּב ב (חָרְבְּתָה). בזמן התלמוד עיירה יהודית בתחום נוה, שהיתה אסורה בשביעית ורבי התירה; בכתובות היוניות A vit. היום כפר של דרוזים الذنيبة = א־דֻּ’נַיִבָּה בבשן, במרחק 18 ק“מ ממזרח לנוה. תוס' שביעית ד, ח; (גירסאות משונשות: רנב, דגב); יר' דמאי ב, א־כב, ע”ד למעלה (הגירסה דנב חרבתיה בדפוס ויניציאה היא משובשת).

דַ’נַבָּה – ذنبّة. ראה ע' דנב א.

דַ’נְּבָּה – ذنّابة. כפר ממזרח לטול כרם (900 תו' מוסלמים).

דַּנְּה. עיר בהר יהודה בין שוכה ובין דביר, אצל אבסביוס lejvdi°. היום הכפר הגדול اذنا = אִדְ’נָא מצפ’־מע' לחברון (1300 תו' מוסלמים). בו מערות וקבר עתיק. יהו' טו, מט: 15, 106 On.

דַנָּה – دنّة. כפר קטן בעמק יזרעאל, 8 ק"מ מדר’־מע' לעין דור (100 תו' מוסלמים).

דִּנְהָבָה. עירו של מלך אדום הראשון בלע בן בעור. מקומה אינו ידוע. בר' לו, לב; דהי"א א, מג.

א־דֻּינַיְבָּה – الذنيبة. ראה ע' דנב חרבתה.

דַעְגְ’נִיָה – دعجانية. חורבה של מצודה רומית במואב מצפ' מע' למַעַן 33.

דָעִל – داعل. כפר בבשן מדר’־מזר' לשיח' סעד.

דַפן – دفن. כפר בהר חורן.

דַּפְנה. ישוב של הקבוץ המאוחד בחבל “מצודת אוסישקין” בארץ הירדן סמוך לחורבת דפני. הוא נוסד בל“ג בעומר תרצ”ט (7.5.1939). מספר נפשותיו 455 ושטח אדמתו 3200 דונם.

דַּפְנִי. עיר הקרובה לעמק חולה בסביבה פוריה מאד ומושקה ממי מקורות הירדן. יונתן, הווּלגטה והירונימוס ליחז' מז, יח משוים את רבלה שבגבול הצפוני המזרחי של ארץ־ישראל (ע"ש) עם דפני. לפי יוספוס משתרעות בצות החולה (סמכוניטיס) עד תחום דפני, שבו נמצאים המעינות המזינים במימיהם את הירדן הקטן (נהר א־לִדָּן). היום خ. دفنة = ח‘. דַפְנָה בארץ הירדן בין נהר א־לְדָּן ובין נהר חצבאני. יונתן לבמד’ לד, יא; מלח' ד,1, 1

דָּפְקָה. תחנה במסעי בני ישראל במדבר בין מדבר סין ובין אלוש. הפעל הערבי دفق = דָפַק הוראתו שפוך (מים). המקום היה כנראה על יד מעין או בור מים. היום אולי العوجا (عوجا الحفير) = אל־עַוְגָ’א (עַוְגָ’א אל־חַפִיר), מקום חניה ובו בארות בדרך העולה ממצרים, 35 ק"מ מדר’־מע' לחלוצה־אלוש (ע"ש). במד' לג, יב.

דֵּקָטוֹס. מקום קדוש לשומרונים סמוך לקרית סירין, שבו היו הם מקריבים בימי הבינים את קרבן הפסח. המקום הזה נזכר עוד בזמן הזה בתפלות הנערכות ע“י השומרונים בשעת הקרבת קרבן הפסח על הר גריזים 34. קרית סירין היא עין סירין בצלע הר גריזים סמוך לבַּלָטָה, במרחק 25 ק”מ מדר’־מזר' לשכם.

א־דַּקְמוּסְיָה – الدقموسية. כפר בעבה“י מזרחה, 35 ק”מ מדר’־מזר' לארבד.

דֻקְמֻסִי – دقمسي. כפר בגלעד הצפוני בקצה המדבר.

דֶּקָפּוֹלִיס (Dekapolis, Aex. docolus). ברית עשר הערים ההלניסטיות, שתחומם השתרע מבית שאן וים כנרת על פני הבשן והגלעד עד רבת בני־עמון והגיע בזמנים ידועים עד דמשק. הרשימה הראשונה של פליניוס כוללת את הערים האלה: Damascus, Dion. Gadara, Gerasa, Hippos, Pella, hiladelphia, Scy thopolis , Raphana, Canatha(קנת). הרשימה מימי פומפיוס אינה כוללת את דמשק ובמקומה באה Kanata בחורן. ברשימת פטולמאוס חסרה Raphana, אבל הוא מוסיף על רשימת פליניוס עוד תשע ערים ובתוכן את Heliopolis (בעלבך) ואת Abila Lysania (סוּק וָדי ברדא). יוספוס (מלח' ג, 9, 7) מציין את סקיתופוליס (בית שאן) כעיר הגדולה ביותר של הדקפוליס 35.

א־דָּר אל־בַּיְצָ’א – الدار البيضاء. כפר (200 תו' מוסלמים) במקומו של ישוב קדום מדר‘- מזר’ לחיפה ותחנה בקו מסה"ב חיפה־צמח.

דַרְבּ א־שּׁוּר – درب للشور. ר' ע' דרך שור.

דַרְבּ אל־חַג' – درب الحجّ. הדרך המובילה מדמשק לערים הקדושות בחג’אז. היא יוצאת מדמשק, עוברת לאורך הבשן ונמשכת מאדרעי דרומה בגבול המדבר בעקבות המסלה הרומית עד מעון ומשם הלאה למדינה ולמכה. קו מסה"ב החג’אזית נמשך בעקבות דרך זו.

דַרְבַּשִׁיָה – دربشيّة. כפר בגבול המדיני הסורי במרחק קילומטר אחד מצפ’־מזר' לים חולה.

דַרְגָ’ה – درجة. מקום של ישוב קדום בגלעד הצפוני מדרום לאִרְבִּד.

דַרְדָרָה – دردرة. כפר במקומו של ישוב קדום מצפ’־מזר' לים כנרת, בגבול המדיני בין ארץ ישראל ובין סוריה.

דָּרוֹם, דָּרוֹמָא (דרומה). הנביא יחזקאל קורא לארץ הנגב דרום. בתקופת התלמוד נקראה השפלה של לוד ומדרום לה בשם שפלת הדרום או דרומא סתם. מרכזה היתה העיר לוד. זקני דרום, רבנן דרומאי, חכמי הדרום או דרומאי סתם, הנזכרים פעמים רבות בתלמוד בנגוד לחכמי צפורי וטבריה ולרבנן דקיסרי, רובם ככלם ישבו בלוד, שבה התקיים מרכז תורני גדול. בין אלה היו ר' יעקב דרומיא (דרומייה, דרומנה). ר' יהושע דרומיא, ר' חילפה דרומיא, ר' פס דרומיא, ר' נתן דרומיה, בר קפרא מן דרומא ועוד. רבי עקיבא בא אחרי המגפה שפרצה בקרב תלמידיו לרבותינו שבדרום. בתקופה ההיא היו אומרים: “הרוצה להחכים ידרים והרוצה להעשיר יצפין”. עוד אמרו: “החכמים שבדרום ושבטבריה הם הפכים זה לזה”. מדרש בראשית רבה דורש לפסוק: חכלילי עינים מיין – “אלה בני דרום שעיניהם כחולות מיין וכחם יפה לתלמוד תורה”. אחרי חורבן הבית השני עוד ישבו יהודים בדרום. בזמן ההוא מתאוננים החכמים על אנשי דרומא המזלזלין בפדיון מעשר שני. בר־דרומא היה שם כנוי לבר־כוכבא, שנולד בדרום (ב' גטין כז, א). רבן גמליאל הראשון שלח אגרות לאנשי הגליל ולאנשי דרומא.

חכמי התלמוד חלקו את הדרום לשני חלקים שונים: דרומא עילאה ודרומא תתאה. דרומא העליונה כללה את ארץ ההרים מדרום לחברון ודרומא התחתונה את השפלה. חבל־ארץ זה נקרא בתקופת שלטון רומא saltus Gerariticus - גרריקי (ע"ש). אבסביוס קורא לצפון הנגב Augoudg, שבו הוא כולל את השפלה מדרום לבית גוברין ואת ארץ ההרים מדרום לחברון. לפיו היתה עין גדי בקצֶהָ המזרחי של דרומא ולכיש במערבה. בצפונה היו מעון, זיף, כרמל ויוטה ובדרומה עין רמון. באר שבע וגרריקי היו מחוץ לתחומה של דרומא.

התרגום הערבי של ר' סעדיה לארץ הנגב דב' לד, ג, גורס א־דָּרוּם. לפי אל־מקדסי, ע' 174, נקרא תחום בית גוברין الداروم = א־דָּרוּם. יקות II, ע' 525, אומר, כי “בני חם נסעו דרומה־מערבה (השוה דהי"א ד, מ), והמחוז הזה נקרא א־דָּרוּם. המצודה הנמצאת בעזבך את עזה בדרך למצרים נקראת גם היא א־דָּרוּם. משם רואים את הים”. השוה ע' כפר דרום. יחז' כא, ב; מש' שביעית ט, ט; תוס' עירובין סוף פ“ג; סנהד' ב, ו; ב' מו”ק כז, ב; סנהד' יא, נב; זבחים כב, ב; יבמות מה, א; סב, ב; נדה נח, א; יר' ברכות א א - א, ע“ב; ב- ה, ע”נ למטה; ג־ו, ע“ב למטה; ה - ט, ע”ג למטה; ח- יא, ע“א למעלה; תרומות ב, ד - מא, ע”ד; מע’ש א, נ־נב, ע“ג; ג, ז- נד, ע”ב למטה; ד, אך נד, ע“ד; חלה א, א - נז, ע”ב; בכורים א, ה- סד, ע“א; פסחים ה – לב, ע”א למטה; סנהד' א, נ- יח, ע“ד למעלה; מו”ק ג- סב, ע“ד למעלה; תעניות ב, א - סה, ע”א; ג, ד־סו, ע“ג למטה; ד, ב- סח, ע”א; יבמות א, א־ז, ע“ב; עירובין ד, א - כג, ע”ג; בר“ר צח, טו; ויק”ר כ, ד; איכ“ר ב, ה; פס”ר לג ועוד במקומות רבים.

א־דָּרוּם – الداروم. ראה ע"ע דרום וכפר דרום.

דָּרוֹן. השומרונים קראו בשם זה את קיסרין שעל הים, עיין התולדה של אבו־ל-פתח.

א־דָּרוּן – الدارون. ראה ע' כפר דרום,

דְּרוֹקֶרֶת. היא היתה, לפי התלמוד, עיר המוציאה חמש מאות רגלי, וכאשר יצאו ממנה שלשה מתים ביום אחד, גזר רב נחמן בר רב חסדא תענית. ראה ע' יוקרת. ב' תענית כא, ב.

דְּרוֹר. מושב עובדים של חיילים משוחררים בגוש תל מונד בשרון, ממזרח לכפר זיו, נוסד ביום י“א אייר תש”ו (12.5.46). לפי שעה התישבו בו שלשים חיילים וחיילות על שטח של 600 דונם, ולפי התכנית יוכפל מספר המתישבים ויורחב השטח.

דָרַיָּא – داريّا. ראה ע' חדרך.

דַרַיְגָ’תּ – دريجات. מקום של ישוב קדום מדרום לחברון.

דָּרָיָה, דָּרָיי . מקומו של האמורא ר' יאשיה, עיירה בתחום נוה המובלעת בתחומי ארץ־ישראל של עולי בבל. היא נמצאת בקו הגבול בוצרא־פרדיסא (ע"ש), ומשום כך מותר לכהנים לבוא עד המקום הזה. בכתובות היוניות נזכר המקום הזה בשם Aooda, Aop & a. אל־מקדסי מזכיר את הכפר הגדול דָרַיָּה בצפון הבשן. היום הכפר طراية = טָרְיָה, 7 ק“מ ממזר’־צפ’־מזר' לנוה. השוה גם ע' צייר. ב' סוטה יט, א; קדושין לו, ב; מנחות עא, א. יר' שביעית ו, א - לו, ע”ג למטה.

דַרַיּתּ – دريّات. כפר בגולן בגבול המדיני של סוריה, 1.5 ק"מ מדרום לים חולה.

דֶּרֶךְ גְדוֹלָה הַהוֹלֶכֶת לַמִּדְבָּר. היא הדרך העוברת מדמשק דרך הבשן, נמשכת ממזרח לגלעד, לארץ בני עמון, למואב ולאדום ויוצאת למדבר ערב. היום דַרְבּ אל־חַג‘, שבה הולכים הציילנים המוסלמים (החוגגים) למַכָּה ולמדינה. דרך זו נבלעה בתחומי עולי בבל. השוה מבוא ע’ נג, מס' 41 א. יר' שביעית י, א - לו, עג: ספרי עקב סי' נ“א ילקוט שם סי' תתע”ד.

דֶּרֶךְ הַים. בחזונו על הברית שכרתו רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל נגד ירושלים מתנבא ישעיה על כבוש ממלכת ישראל ע"י תגלת פלאסר השלישי מלך אשור. בפסוק הקשה: “כי לא מועף לאשר מוצק לה בעת הראשון הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן גליל הגוים” (ישע' ח. כג) יש רמז לכבוש שלשת המחוזות הגדולים של ממלכת ישראל והפיכתם לפחוות אשוריות: דרך הים היא הפחוה דֻאְרֻ (דאר), שכללה את השרון מהכרמל עד יפו; עבר הירדן היא הפחוה גלאזו (גלעד), וגליל הגוים היא הפחוה מגדו, שכללה את ארץ זבולון וארץ נפתלי.

דרך הים היא הדרך הגדולה העוברת לאורך ארץ החוף ממצרים לדמשק. היות וארץ־ישראל שמשה מעבר בין הממלכות הגדולות של ימי קדם, מצרים מדרום ואשור־בבל ודמשק מצפון, היה לדרך הים ערך אסטרטגי ומסחרי עצום. מימים מקדם עברו בדרך זו צבאות העמים וארחות המסחר, שבאו מן הצפון או מן הדרום והשאירו אחריהם את עקבותיהם. חצור (תל אל־קָדַח), רחוב (תל אל־קָצִ’י), בית ירח, בית שאן, לכיש (תל א־דֻוַיְר), עזה, ושרוחן (תל אל־פָרִעָה?), שברובן נתגלו שרידי בצורי החיקסוסים, מציינות את דרכו של עם הכובשים הזה בחתירתו לקראת מצרים. בדרך הפוכה הלכו מלכי מצרים מאחמשה (Amosis) ועד פרעה נכה עם צבאותיהם לכבוש את הארצות שבין הים ובין הפרת והחדקל. בתקופת מלכי יהודה וישראל הלכו מלכי אשור ובבל באותה הדרך מהצפון לדרום, כבשו את דרום סוריה ואת ארץ־ישראל ופניהם למצרים. מלכי מצרים ומלכי אשור העלו את פרשות מסעי הנצחון שלהם בכתב על מצבות אבן, על לבני בנין ולוחות חרס ובמגלות. התעודות הללו, המקורות הפזורים במקרא ותוצאות החקירה הארכיאולוגית בזמננו נותנים לנו על יד את האמצעים לקבוע כמעט בדיוק את הדרך בה הלכו. הם נסעו בסוסיהם וברכביהם בדרך חוף הים ובעמקים שבפנים הארץ. בארץ החוף עברו שתי דרכים מקבילות, דרך הקיץ לרגלי שלוחות הרי יהודה ושומרון ודרך החורף מאחורי החולות אשר על שפת הים.

המצרים נסעו דרך ארץ פלשתים (שמות יג, יז) והשרון, ואלו הן חניותיהם: ירץ (תל אל־פ’וּל על יד שַׁחְמָה) – מח’ס (מְחַיְזַן) – רתן (לוד) – אפקן (ראס אל־עין) – שוכ (שוכה = שֻׁוַיִכָּה) – יח’ם (ימה) – חבצן (זיתא או ח’ביזה) –ערן (תל עָרָה). מכאן עברו בין ההרים בוָדִי עָרָה היוצא לעמק יזרעאל בין תענך ובין מגדו והמשיכו דרך עמק יזרעאל ועמק דותן לבית שאן, עלו צפונה לבית ירח שבחוף הדרומי של ים כנרת, סובבו את הים עד אפיק ועלו דרך קניטרה לדמשק.

ארחת הישמעאלים, שהורידה את יוסף מצרימה, חתרה גם היא ברדתה מהגלעד לקראת דרך הים. היא עברה את הירדן על יד תל א דִּיבָּה, המשיכה את דרכה בעמק בית שאן, סבבה את הגלבע מדרום, עברה על פני יבלעם ודתין. הגיעה דרך סַהְל עַרָבָּה לִקָקוּן שבשרון וירדה משם דרך אפק ועזה מצרימה.

באותה הדרך בערך הלך תגלת פלאסר במסע כבושיו. הוא תפש את דמשק וכבש את הגלעד, עבר את הירדן מדרום לים כנרת ובא ארצה נפתלי וארצה זבולון במערב עמק יזרעאל, כבש את מגדו ועשה אותה למרכז של פחוה אשורית. מכאן יצא דרך וָדִי עָרָה לדרך הים, כבש את השרון ועשה את דאר למרכז של פחוה אשורית, ומשם נפתחה לפניו הדרך לעזה, שאת מלכה חנון הכניע

אלכסנדר מוקדון בא מצור לעכו, סבב את כֵּף הכרמל והגיע לאנטיפטרס (ראס אל־עין). עלה מכאן בדרך בין ההרים לירושלים, ומשם ירד לעזה ולרפיח בדרכו למצרים.

טיטוס עלה ממצרים בדרך הפוכה. ברפיח הגיע לגבול “סוריה”. משם נסע בדרך חוף הים ועבר בעזה, באשקלון, בימניה וביפו עד הגיעו לקיסרי.

הרומאים רשמו את דרכי ממלכתם במפות, שעמדו לרשות שלטונות הצבא והצבור. לפי Antonini Augusti Provinciarum Itinerarium (30 לפסה"נ),Itinerarium Burdigalense (333) ו-Tabula Peutingeriana אלו היו הדרכים, שהובילו מדמשק למצרים: דמשק – Aera (א־צַּנַמַיִן) – נוה – גדר (מֻקַיְס) – בית שאן (או דמשק – פניאס – צור; פניאס – טבריה, או דמשק – נוה – בצרה – Capitolias (א־רַמְתָּה) – גדר – בית שאן) – יזרעאל (זַרְעִין) – כַּפְר קוּד־א־לָגוּן (במקום מגדו) – וָדִי עָרָה- קיסריה – אפולוניה (ארסוף) – יפו (או קיסריה – אנטיפטרס – לוד) – יבנה – אשדוד – אשקלון – עזה – רפיח – אל־עריש.

הנוסעים מימי הבינים מציינים את דרך הים בשם via maris.

בתקופת שלטון הערבים הלכה דרך השיירות בין דמשק למצרים בקו זה: דמשק – אל־קִסְוָה – גַ’סְם – פ’יק - טבריה – א־לג’ון – קָלַנְסוה – רמלה – אשדוד – עזה – רפיח – אל־עריש. הצלבנים לא יכלו בגלל המלחמות התכופות עם הערבים להשתמש בדרך הים, והם עשו את דרכם כמעט בדרך יוצאי מצרים בעברם בנגב, באדום, במואב ובחשבון. אחרי נפילתה של ממלכת ירושלם מביא יקות (בשנת 1213) כמעט אותה רשימת התחנות, שהיתה לפני מסעי הצלב: דמשק – אל־קִסְוָה – נוה – ח’ספ’ין – פ’יק – עמק הירדן – גשר הירדן – טבריה – לג’ון – רמלה – עזה – דרום – רפיח.

שולטן מצרים ט’הר אל־בַּיְבַּרְס הנהיג תנועת דאר מסודרת בין קהירה לדמשק. היו תחנות קבועות, ששמשו לשמירת הדרך ולהחלפת הסוסים. בדרך זו הגיעה אז ידיעה מקהירה לדמשק בארבעה ימים. ואלו הן התחנות: קהירה – אל־עריש – רפיח – דָרוּם – עזה – קטרה – לוד – אל־עוג’א (ראס אל־עין) – קקון – ג’נין – זרעין (יזרעאל) – בית שאן – ג’סר אל־מגָ’מע – אִרְבִּד – טַפַס – א־צָּנַמַיְן – אל־קְסְוָה – דמשק.

השולטן הממלוכי קָאִתְבַַּי (1477) העביר את הדרך בצפת, שהיתה אז מרכז חשוב בגליל העליון. התחנות היו אז: דמשק – סעסע – קניטרה – גשר בנות יעקב – צפת – גֻ’בּ יוסף – לג’ון – וָדי עָרָה – קָקוּן – ג’לג’וליה – רמלה – אשדוד – אשקלון – עזה – אל־עריש.

לפי רשימה תורכית משנת 1655 היו אז התחנות: דמשק – דָרַיָּא – סעסע – קניטרה - גשר בנות יעקב – אל־מִנְיָה (בשפתו הצפונית המערבית של ים כנרת) – עין א־תֻגָ’ר – לג’ון – קקון – ג’לג’וליה – רמלה – אשדוד – עזה - חָ’ן יוּנס – א־זָעָכָּה – אל־עריש.

בזמננו עוברת בדרך זו הרכבת הבאה ממצרים, תחנותיה הראשיות הן: אל־עריש – רפיח – חנות־יונה (חָ’ן יוּנְס) – עזה – מַגְ’דַל – אשדוד – יבנה – רחובות – רמלה – לוד – אפק (אנטיפטרס, ראש העין) – טול כרם. מכאן נמשך הקו הראשי בדרך חוף הים עד חיפה (תחנות הבינים הן חדרה, בנימינה, זכרון יעקב ועתלית). קו משנה מסתעף מטול כרם דרך שומרון לעמק יזרעאל עד עפולה, שבה הוא מתחבר לקו חיפה–צמח. קו זה יורד לבית שאן, נמשך צפונה בעמק הירדן, עובר את הנהר על פני הגשר המאסף (גִ’סְר אל־מֻגֶ’מִע) ומגיע לכפר צמח בשפתו הדרומית של ים כנרת. התחנות בדרך לדמשק הן: חמת־גדר (אל־חַמָּה) – אל־יָקוּס – אל־אִקְצַיְר – זַיְז’ון – תל א־שְׁהָב – אל־מֻזַיְרִיב – טַפַס – טָרְיָה – א־צָּנַמַיִן – אל־קִסְוָה – דָרַיָּא – דמשק.

דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ. היא הדרך הכבושה העולה מים סוף לסוריה. היא עוברת באמצע ארץ אדום, מואב, עמון, גלעד ובשן עד דמשק. לאורך דרך זו התקיימו מקומות ישוב כבר בסוף תקופת הברונזה הקדומה ובשלב הראשון של תקופת הברונזה התיכונה, כלומר בימי אברהם. בדרך זו פלשו מלכי ארם נהרים לארץ עבר הירדן והגיעו עד איל פארן. עשתרות קרנים, הָם, שוה קריתים, עמק השדים, איל פארן וקדש מציינות את דרכם מהצפון אל הדרום. אברהם רדף אותם בכוון הפוך עד דן ועד חובה משמאל (מצפון) לדמשק (בר' יד, א - טו). בזמן ההוא נחרב הישוב ע"י שבטים נודדים, שחדרו לארץ מהמדבר, והוא נשאר בחורבנו כשש מאות שנה לערך. בזמן עלית בני ישראל ממצרים היתה ארץ עבר הירדן שוב מיושבת. מלכי אדום, מואב, בני עמון והאמורי בצרו את גבולות ארצותיהם לצד המדבר והקימו מבצרים ליד דרך המלך שעברה בתוך הישוב בין המדבר ובין בקעת הירדן. הם מאנו להרשות לבני ישראל לעבור בדרך המלך, אף על פי שהם הבטיחו לא לנטות ימין ושמאל ולא לעבור בשדה ובכרם. באותה דרך עברו בימי הבית השני ארחות הגמלים של הסוחרים הנבטיים הנושאות כל טוב ארץ סוריה לערב, למצרים ולאיי הים התיכון.

טריאנוס קיסר סלל בראשית המאה השניה לספה"נ מסלה בין אילת שעל שפת ים סוף לבין בצרה שבבשן. מסלה זו מצוינת באבני־מיל רומיות ועליהן כתובות רומיות. על יסודות המסלה הרומית ובעקבותיה נבנה בזמננו כביש חדש מעקבה עד הגבול הצפוני של ארץ עבר הירדן. ואלה הן התחנות הראשיות בדרך זו המסומנת באבני קילומטרים: עקבה (אילת). אִלְגִ’י (על יד פטרה), מַעַן (מעון), א־טפילה (תֹפל), כַּרַךּ (קיר מואב), מידבא, חשבון, עַמָּן (רבת בני־עמון), אל־אַזְרַק, גרש, עַגְ’לוּן, אִרְבִּד. משם נמשך הכביש הלאה צפונה לדמשק.. במד' כ, יז; כא, כב.

דֶּרֶךְ שׁוּר. בברוח הגר המצרית מפני שרה הלכה בדרך שור לשוב מצרימה. המלאך מצאה על העין במדבר, הוא מדבר שור (ע"ש). דרך זו המובילה מארץ כנען למצרים יוצאת מחברון ועוברת בבאר שבע ובחלוצה, במקום שם היא חוצה את דרך עזה – עקבה. מכאן היא נמשכת הלאה לרחבות (א־רֻחַיִבָּה), לבארות בני יעקן (בִּיר בִּירַיִן) בגבול המדיני בין ארץ־ישראל ומצרים, לאל קצימה (קדש) וּמְוַיְלַח, חוצה את נחל מצרים מדרום לג’בל הִלָל ונמשכת הלאה למצרים 36. היום درب الشور = דַרְבְּ א־שּׁוּר. בדרך זו ירדו אברהם ויצחק מחברון מצרימה ונתעכבו בגרר, ובה עלו בני ישראל ממצרים. השוה גם ע' שור. בר' טז, ז

א־דְּ’רָע – الذراع. כפר במואב על יד הנחל א־ד’רע, 20 ק"מ מצפ’־מע' לקיר מואב. השוה ע' בָּבּ א־דְּ’רָע.

דַרְעָה, דַרַעָה – درعة، درعاة. ראה ע' אדרעי.

דַּרְעֲלָּה, בזמן התלמוד ישוב סמוך למקומה של סכות. חכמי התלמוד זיהו אותו עם סכות (ע"ש). היום تل دير علّى = תַּלּ דַיְר עַלָּה מצפון למקום כניסתו של היבוק לככר הירדן. יר' שביעית ט, ב- לח, ע“ד (ג"א תרעלה); מו”ק ג, א - פב, ע"א.

דָּתֵימָא (.8d0euc). ראה ע' דיאתימה. חשמ' א' 5, 9.

דֹתַיִן, דֹתָן. מקום בעמק הנודע במרעהו הטוב מצפון לשכם וקרוב לעמק יזרעאל. הוא נזכר ברשימת הערים של תחותמש השלישי בצורה תתין. הדרך הבאה מגלעד עוברת דרך עמק בית שאן, עמק יזרעאל ועמק דתין לשומרון וליהודה. יוסף שבא משכם מצא את אחיו בדֹתין הם מכרוהו לסוחרים ישמעאלים, שבאו מהגלעד וירדו מצרימה. בן־הדד מלך ארם שלח לקחת את אלישע מדֹתן. חיל כבד של ארם עם סוסים ורכב הקיף את דותן, אבל אלהים הכה אותם בסנורים ואלישע הוליכם לשמרון. על יד דֹתן חנה מחנה הוליפרנש במלחמתו עם היהודים, שמחנם היה בעמק יזרעאל. היום تل دوثان = תל דוּתָ’ן, 22 ק“מ מצפ’־צפ’־מע' לשכם, ממזרח לדרך המובילה משומרון לעמק יזרעאל. בתל הגדול אשר בעמק נתגלו בין היתר גם שרידים של ישוב החיקסוסים. על יד חרסים מתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת ותקופת הברזל נמצאו שם גם חרסים מהתקופה הרומית ומימי הבינים. 9 T3; בר' לז, יז; מ”ב ו, יג; יהודית 3, 9; 4, 6; 7, 3, 18; קדמ' יא, 4, 3; 13, 76 On כפו“פ רצ”ד.

דָ’ת רָס – ذات راس. כפר במואב, 20 ק"מ מדר’־מזר' לקיר מואב על הר החולש על הרמה שבדרום מואב. כאן עמדה אחת הערים הנבטיות הגדולות והבצורות ביותר. בין שרידי העיר העתיקה נמצאות חורבות של מקדשים לאלילי הנבטים הדד ועשתרות (אתרגתיס). רוב חרסי המקום הם מתקופת הנבטים ורבים הם מהתקופה הרומית־הביזנטית 37.

הָאֲבוּלִין. ראה ע' אבולין.

הָאוּבְלִין. ראה ע' אובלים.

הָאֲשֵׁדוֹת. אחד מחלקיה הטבעיים של הארץ, בנגוד לההר, השפלה והנגב, הערבה והמדבר האשדות הם שפועי הרי עבר הירדן מערבה היורדים במדרגות לצד מערב ולצד מזרח. יהו' י, מ; יב, ח.

הַגֵבִים. ראה ע' גבים.

הַגִּבְעָה. ראה ע' גבעה.

הַגְדֵרוֹת. ראה ע' גדרות.

הַגִַּיא. ראה ע' גיא ב.

הַגִּלְגָּל. ראה ע' גלגל.

הַגָּלִיל. ראה ע' גליל.

הֲדַדרִמּוֹן. מקום בבקעת מגדו, שהיה למשל בפי הנביא זכריה בגלל המספד הגדול של ירמיה על יאשיהו, שנפל חלל בבקעת מגדו (דהי"ב לה, כ־כה). לפי הירונימוס בפירושו לזכריה נקרא המקום הזה בזמנו Maximianopolis, היא א־לָג’וּן. השם העתיק נשתמר בשם הכפר رمّانة = רֻמָּנָה הסמוך ללג’ון בשפתו הדרומית המערבית של עמק יזרעאל, מצפ’־מע' לחורבות תענך. השוה ע' גת־רמון ב. זכר' יב, יא.

הדר. מקומו של התנא ר' יקים איש הדר. סדר הדורות גורס איש תדיר, בכת"י אחדים כתוב חדד או חדיד, וכך גורס גם ספר היוחסין. וזוהי הגירסא הנכונה. ר' יקים הנזכר יחד עם ר' יהושע, שישב בלוד, היה מחדיד הסמוכה ללוד. מש' עדויות ז, ה.

הָדָר. מושבה עברית בשרון, 5 ק“מ מצפי’־צפ’־מע' לפתח תקוה. היא נוסדה בשנת תרפ”ט (1929). מספר יושביה 420 נפש ושטח אדמתה 4353 דונם הנטועים ברובם עצי הדר.

אל־הַדַּרְיָה – الهدريّة. מקום של ישוב עתיק על יד “שבע הטחנות” שעל שפת הירקון מול רמת גן ונחלת גנים. בנחל נמצא סכר ועל ידו טחנות הרוסות. באדמת המקום נתגלו גופות מתים הטמונות בכדים גדולים. החרסים שעל פני הקרקע הם מהתקופה הביזנטית 38.

הָהָר. ההר בכלל מציין את הרי עבר הירדן המערבי כחלק מן הארץ בנגוד לנגב, לערבה ולשפלה. בהר יושב האמורי (השוה הר האמרי). אבל יש וגם הכנעני והחתי והיבוסי נזכרים בין יושבי ההר. במקומות אחדים מציין ההר את הר יהודה בלבד. במד' יג, כט; דב' א. ז. מד; יהו' יא, ג; שופ' א, ט. יט; ירמ' לג, יג; מש' שביעית ט, ב; לוקס 1, 39.

הָהָר הֶחָלָק. הר בגבול הדרומי של כבוש יהושע, בגבול ארץ כנען ואדום. ההר החלק עולה שעירה (השוה ע' שעיר ב). היום جبل حليقيم = גַ’בַּל חַלַיְקִים (625 מ'), 23 ק"מ מדר’־מע' לכֻּרְנֻב, על יד וָדִִי מֻרָה, שבו עולה דרך המלך מים סוף לבאר שבע. עַיִן מֻרָה שלרגלי ההר הזה מדרום לו הוא מרה (ע"ש). יהו' יא, יז; יב, ז.

הוּג' – هوج. כפר, 14 ק"מ ממזרח לעזה (600 תו' מוסלמים). סוזומנוס III 14 מזכיר את Oya° הרשומה גם במפת מידבא39. סמוך לכפר נמצא תל גדול של ישוב עתיק מאד. אולי הוא גת.

הַוְדַלָה – هودلة. כפר מדרום לשכם (500 תו' מוסלמים).

הוה. מקומו של ר' חלפתא דמן הוה. הגירסא הנכונה היא דמן חיפה. השוה גם ע' הונא. יר' יבמות ג, ט - ה, ע"א.

אל־הָוִיָה – الهاوية. כפר של דרוזים בחורן.

הָוְיַתּ אל־חִבִּכָּה – هاوية الحبكة. כפר של דרוזים בחורן.

אל־הוּלַיְקָת – الهوليقات. כפר מצפ’־מזר' לעזה (300 תו' מוסלמים).

הונא. מקומו של ר' חלפתא דמן הונא. הגירסא הנכונה היא דמן חיפה. השוה גם ע' הוה. ב' גטין פו, ב.

הוּנִין – هونين. כפר על הר הונין (900 מ') בגליל העליון, 3 ק"מ מדר’־מע' לכפר גלעדי (1100 תו' מוסלמים). בו שרידי המצודה החזקה של הצלבנים Chateau Neuf.

הַוְפִ’ה – هوفة. כפר בגלעד הצפונית.

הוּצָא (הוּצִי, חוּצִי). בתלמוד מסופר מעשה ביהודה איש הוצא (הוצי, חוצי), שנטמן במערה שלשה ימים כדי לעיין בטעם מדוע חיי עירו קודמים לחיי עיר אחרת. אח“כ הוא בא בשאלה זו בפני ר' יוסי בן חלפתא, שישב בצפורי. היום אולי خ. الحسينيّة= ח'. אל־חֻסַיִנְיָה, 15 ק”מ מצ’־צפ’־מזר' לצפורי. יר' שביעית ח, ה– לח, ע“ב למעלה; נדרים יב, א - מב, ע”ג.

הוּצָל. עיר בבנימין, שהיתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, היא אולי רקם הנזכרת ביהושע יח, כז בין המֹּצה ובין ירפאל. היום אולי ח‘. אל־בֻּרְג’ במעלה הר נַבִּי סַמְוִיל, שבה שרידים של מגדל ויסודות של בנינים. ב' מגלה ה נ (בדפוסים שלנו הוצל דבית בנימין בכת“י ארפ' דני בנימין, בכתי”מ ובכת"י וינה ולונדון חסרה ההוספה דבית בנימין).

הוּשָׁה – هوشة. מקומה של אושא העתיקה בשפלת עכו, במרחק 2.5 ק"מ מאושה החדשה. בו יסודות של בנינים עתיקים ושרידים ארכיטקטוניים, ברכה מרוצפת ובאר, קברי־סלעים, פסיפס ומקאם נַבִּי חֻשַׁן.

הַזּוֹרֵעַ. ישוב של קבוץ על אדמת הקהק“ל לרגלי הכרמל מדרום ליקנעם. הוא נוסד ביום כ”ג ניסן תרצ"ו (15.4.1936). מספר נפשותיו 306 ושטח אדמתו 3590 דונם, ברובו אדמת זריעה.

הַזּוֹרְעִים. מושב עובדים של הפועל המזרחי על אדמת פיק“א בגליל התחתון, 2 ק”מ מדר’־מע' לטבריה. הוא נוסד ביום ה' סיון תרצ"ט (23.5.1939). מספר יושביו 99 נפש ושטחו 2900 דונם אדמת זריעה,

הֶחָגָר. ראה ע' חגר. מש' גטין א, א.

הַטּוּלים. ראה ע' עטולים

הַיִּישׁוּב. ראה ע' ישוב.

הִינָה – هينة. כפר מדר’־מע' לדמשק. פטולמאוס V 14, 18 מזכירו בשם Iva". השוה ההערה לע' באינה.

הִי’רְקָנִיָה (Yvoxavta'). מבצר חזק סמוך להרי ערב, הוא נזכר בפעם הראשונה בימי שלטונה של שלמציון אלכסנדרה, שהטמינה בו את אוצרותיה. אלכסנדר בן אריסטובול בצר את המבצר הזה יחד עם המבצרים אלכסנדריון ומכוור לשם הגנה בפני גביניוס, והוא שמש זמן רב מקלט לאחותו של אנטיגנוס. שלשת המבצרים נפלו בידי גביניוס והוא הרסם. הורדוס בצר אותם מחדש. הי’רקניה ואלכסנדריון היו חזקים כל כך, שהפליאו את אגריפס בשעת בקורו בארץ־ישראל. הורדוס הגלה רבים ממתנגדיו להי’רקניה, בהם גם את בנו אנטיפטר, וצוה להרוג אותם שם בסתר. אנטיפטר נקבר במבצר. היום אולי ח‘. אל־מִרְד במדבר יהודה, 14 ק"מ ממזרח לבית לחם, שם נמצאים שרידים של מצודה ואמת־מים הנמשכת מג’בל אל־מֻנְטָר 40. קדמ’ יג, 16, 3; יד, 5, 4; טו, 10, 4; טז, 2, 1; יז, 7, 1; מלח' א, 8, 2; 19, 1; 33. 7.

אל־הַיְתּ – الهيت. כפר בצפון הר חורן..

אל־הִיָתּ – الهياث. כפר בצפון הר חורן.

הַיְתָּלוּ. ראה ע' עייתהלו. מס' דרך ארץ א‘; ב’ יבמות נט, ב; נדה ט, ב.

הַכִּכָּר. ראה ע' ככר.

הַכְּסֻלוֹת. ראה ע' כסלות.

הַכְּפִירָה. ראה ע' כפירה.

הַכַּרְמֶל. ראה ע' כרמל.

הַלְּבָנוֹן. ראה ע' לבנון.

הֶלֶנוּפּוֹלִיס (Elevourolus*). עיר בפלסטינה ב‘, שבה ישב הגמון. קונסטנטין הגדול יסד אותה וקראה בשם אמו. אַבֶּל קובע את מקומה בדַבּוּרְיָה 41, ואילו אַלט, המחפש אותה בחבל נרבתה מצפון לדרך קיסרי – מכסיאנופוליס, מתכוון לכפר קָנִיר, 13 ק"מ מצפ’־מז’ לקיסרי 42.

הָם. עיר בעבר הירדן מזרחה, בה ישבו הזוזים בני הענקים, היא נזכרת ברשימת תחותמש השלישי בין ערי צפון הארץ. בדרכם להלחם עם מלכי עמק השִׂדים הכו מלכי עמק ארם נהרים את הזוזים בהָם. היום הכפר هام = הָם בגלעד, 7.5 ק"מ מדר’־דר’־מע' לאִרְבִּד. סמוך לכפר נמצא תל קטן, שבו נתגלו שרידים של שלש חומות מגליתיות זו בתוך זו, הבנויות אבנים גדולות מאד, ושברי כלי חרס מכל השלבים של תקופת הברונזה המאוחרת 43. לפי מה שמסופר בתורה היתה הָם מיושבת גם בימי אברהם, כלומר בתקופת הברונזה התיכונה. 118 T3; בר' יד, ה.

הַמּוֹדִיעִים. ראה ע' מודיעים.

הֲמוֹנָה. עיר בגיא המון גוג (ע"ש) ממזרח לים המלח. היום אולי خ. الهومة = ח‘. אל־הוּמָה בראש וְדִי זַרְקָא מַעִין 44, היא שדה־חורבות רחב ידים, שבתוכו עומד אשל קדוש 45. השוה ע’ גיא העברים. יחז' לט, טז.

הֲמוֹנַיְיָא. במדרשים מסופר מעשה בחַמָּרִים שעלו להמונייא לקנות תבואה ולנו בביתו של ר' שמעון בר יוחאי. יוספוס מזכיר מקום בשם Oudvoua" במרחק 80 ריס מטבריה. היום אולי تل النعم= תל א־נַּעְם בקרבת המושבה בית גן 46. השוה גם ע' אימונים. שהש"ר ה, יג; פסיקתא בשלח צ, בן חיי יוספוס 54.

הַמָּחוֹז. ראה ע' מחוז.

הַמָּן – همّان. כפר בצפון טרכונא.

הַמַֹצָה. עיר למטה בני בנימין. ראה ע' מוצא. יהו' יט, כו.

הַמִּצְפָּה, הַמִּצְפָּה. ראה ע' מצפה.

הַנִּבְשָׁן. מקום במדבר יהודה הנזכר יחד עם עיר המלח ועין גדי, ויש איפוא לחפש אותו בקרבת ים המלח. היום אולי قصر الزويرة = קצר א זֻוַיְרָה סמוך לשפתו הדרומית המערבית של ים המלח, חורבה של מצודה רומית, שתי ברכות וסכר בנוי בגיא. יהו' טו,סב.

הַנֶּגֶב. ראה ע' נגב, והשוה ארץ הנגב.

הִנְדָזִי – هندازي. מקום של ישוב קדום, 1.5 ק"מ מדרום לבית לחם. בו מערות, קברים וחציבות בסלעים.

הַנָּהָר, ראה ע' נהר.

הַנֶּקֶב. ראה ע' נקב.

הַסֶּלַע. ראה ע' סלע.

הָעַוִּים. ראה ע' עוים.

הָעַי. ראה ע' עי.

הָעַיִן. ראה ע' עין ב.

הָעֵינָם. עיר בשפלת יהודה. ראה ע' עינים. יהו' טו, סב.

הָעַמוּדִים, הָעַמוּדִין. ראה ע' עמודים.

הָעֵמֶק. ראה ע' עמק.

הָעָפְנִי. ראה ע' עפני.

הָעֲרָבָה. ראה ע' ערבה.

הִפּוֹס ( HippUs, Incog ). עיר בגולן. תחומה נקרא Hippene, flozorov. ראה ע' סוסיתא.

הֶפְּטַפֵּיגוֹן (EJcrdornyov°). מקום על שפת ים כנרת. ראה ע' א־טָבְּעָ’ה.

הפינוס. במדרש נזכר ר' יוסי הפינוס, שהיה תלמידו של רבי. במש' כלאים ג, ד וביר' שם ט, ד - לב, ע“א למטה הוא נקרא יוסף חפנים וביר' כתובות יב, ג- לה, א יוסה חפני וצ”ל יוסי או יוסה או יוסף חיפני, כלומר איש חיפה. בר"ר ק. ג.

הַפָּרָה. ראה ע' פרה.

הַצְּדִים. ראה ע' צדים.

הַצְרֵדָה. ראה ע' צרדה,

הַקַּיִן. עיר הקיני בהר יהודה. היום خ. يقين= ח‘. יַקִין על הר סמוך לחברון מדרום־מזרח לה. ממנו רואים את פני ים המלח. לפי הגיאוגרפים המוסלמים של ימי הביניים נמצא בכפר יקין קברו של לוט (עַלִי מהֵירָט, כת"י אוקספורד, דף 42;יקות IV, עמ' 1004; אבן בטוטה 1, ע' 117). יהו’ טו, נז.

הַקְרִיות. ראה ע' קריות.

הָר. עיר בארץ־ישראל הנזכרת ברשימת תחותמש השלישי. אולי היא צורה מקוצרת של השם הרר, ש"ב כג, לג, ויתכן שהיא הר חרס (ע"ש). T3 77.

הַר־אֵל. מקום בארץ־ישראל הנזכר ברשימת תחותמש השלישי בצורה הראר אחרי כרר (גרר). אולי הוא הר הבעלה, יהו' טו, יא. T3 81.

הַר אֶפְרַיִם. הוא השם הכולל להרים המשתרעים מבית־אל עד עמק יזרעאל. בני יוסף עלו להר אפרים וכבשוהו מאת הפרזי והרפאים. היער הגדל בהר אפרים נקרא יער אפרים (ש"ב יח, ו). הר אפרים היה המחוז האדמיניסטרטיבי הראשון של מלכות שלמה. יהו' יז, טו; יט, נ; ג, ז; כא, כא; כד, ל. לג; שופ' ב, ט; ג, כז; ד, ה; ז, כד; י, א; יז, א. ח; יח, ב. יג; יט, א. יח; ש“א יד, כבן ש”ב כ, כא; מ“א ד, ח; יב, כה; מ”ב ה, כב; ירמ' ד, טו; לא, הו נ, יט; דהי“א ו, נב; דהי”ב יג, ד; טו, ח; תוס' מכות ג, ב; ב' שם ט, ב; יהודית 6, 2.

הַרְבַּג' – هربج. ראה ע' תל הרבג'.

הָרַבָּה. ראה ע' רבה.

הִרְבְּיָא – هربيا. כפר גדול בשפלה (1500 תו' מוסלמים ונוצרים מעטים), 6 ק"מ מדר’־דר’־מז' לאשקלון. הוא מקום של ישוב קדום. בו יסודות של מצודות הצלבנים, באר עגולה, שברים ארכיטקטוניים, שרידים של רצפה ויסודות של ברכות, שהיו בנויות אבני גויל. בשנת 1244 נערכה במקום זה מערכה בין הממלוכים ובין הצלבנים 47. השוה גם עי דיוקליטיאנופוליס.

הַר בֵּית־אֵל. הוא הפרק הדרומי של הר אפרים, שבו שוכנת העיר בית־אל. ש"א יג, ב; השוה גם יהו' טז, א.

הַר בֵּית י"י , הַר הַבַּיִת , הַר י"י הוא הר המוריה בירושלם, שעליו עקד אברהם את יצחק בנו ועליו בנה שלמה את בית המקדש. מיכה ד, א. ירמ' כו, יח; מיכה ג, יב; מש' בכורים ג, ד; מדות א, א־ג; ב, א־ב; פרה ג, ג. ו; ב' סנהד' יא, בן עבו“ז נב, ג; יר' שקלים ז, ב- נ,ע”ג. בר' כב, יד; ישע' ב, בן מיכה ד, ב.

הָרִבְלָה. מקום בגבול המזרחי של ארץ כנען. גבול זה נמשך מחצר עינן שפמה ומכאן “הרבלה מקדם לעין”. שפם היא פמיאס = בָּנִיס. הצורה הרבלה מציינת את הכוון של קו הגבול. שם המקום נקרא רֶבֶל, כמו ربل בערבית, שפרושה מקום דשן, מקום של דשא רך ועסיסי. הרבלה פרושה אל רֶבֶל, כמו ויבואו הגלעדה (ש"ב כד, ו) וירד הגבול הירדנה (דב' לד, יד), וילך אלקנה הרמתה (ש"א ב, יא). תרג' יונתן והתרג' הירושלמי מפרשים הרבלה - לדפני. העין היא עיון, עיר בנפתלי הנזכרת גם ברשימת תחותמש השלישי בצורה עין. דפני נמצאת מדר’־מזר' לעיון בעמק המושקה של נהר א־לִּדָּן, וכבר יוספוס מציין אותה כמקום, שיש בו שפע בכל (מלח' ד, 1, 1). משם ירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת ממזרח לו. הקו שפם = באניאס – רבל = דפני – כתף ים כנרת מתאים לגבול המדיני של זמננו בין ארץ־ישראל ובין מדינת סוריה. השוה גם מבוא, ע' לט. במד' לד, יא.

הַר בַּעַל חֶרְמוֹן. ראה ע' חרמון, והשוה ע' בעל חרמון. שופ' ג, ג.

הַר בָּשָׁן. הוא קבוצת הרים גבנוניים המתרוממים ועולים בבשן מצד מזרח. היום جبل حوران= גַ’בַּל חַוְרָן או جبل الدروز= גַ’בֶּל א־דֻרוּז על שם הדרוזים המהוים את רוב יושביו. בהר בשן נמצאים הרי געש כבויים רבים, ועמקיו מכוסים אדמת לבה תחוחה ופוריה. שיאו הגבוה של הר בשן הוא גַ’בַּל אל־גַ’יְנָא (1839 מ'). רבה חשיבותם האסטרטגית של הרי חורן. מצד אחד הם מגנים על הארץ הנושבת מפני שוכני המדבר, ומאידך הם משמשים ליושביהם הגנה יעילה מפני השתלטות זרים עליהם. השוה גם ע' הר צלמון ב. תהל' סח, טז.

הַר בַּת צִיוֹן. ראה ע' הר ציון, והשוה גם ע' ירושלים. ישע' י, לבן טז, יא.

הַר גִלְעָד, הַר הַגִּלְעָד,בשם זה נקראים הרי עבר הירדן מזרחה המשתרעים לאורך עמק הירדן בינו לבין המדבר, משפתו הצפונית של ים המלח עד הירמוך. נחל יבוק מחלק אותם לשני חלקים שוים. הר גלעד פורה מאד ועשיר ביערות עצים ובמרעה טוב. היום נקראים ההרים אשר מדרום ליבוק (חצי הר־הגלעד, דב' ג', יב) جبل جلعاد = גַ’בַּל גִ’לְעָד וההרים אשר מצפון לו עד הירמוך جبل عجلون= גַ’בַּל עַגְ’לון. השוה גם ע“ע ארץ גלעד וגלעד. שה”ש ד, א. בר' לא, כא־כה 4 כפו“פ תרל”ב.

הַר גָּעַשׁ. הר בהר אפרים מדרום לתמנת סרח. חכמי התלמוד כבר לא ידעו את געש, שעל שמה נקרא ההר (“חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו געש”, קו“ר ז, ד; פתיחתא דר”ר ב‘; ילקוט משלי סי’ תתקנ"ט). במרחק 1.5 ק“מ מדרום לתמנת סרח נמצא הר בשם רָס עַיְשׁ (מפת PEF, גליון XIV), שבו יש למצוא את עקבות השם העתיק. יהו' כד, ל; שופ' ב, ט; ילקוט משלי סי' תתקנ”ט.

הַר גְּרִיזִים. (– גְרְזִים). הר שלרגליו שוכנת העיר שכם (881 מ'). אדמתו תחוחה ופוריה ולרגליו נובעים מעינות מים רבים. אחרי כבוש הארץ אסף יהושע את כל עם ישראל בין הר גריזים ובין הר עיבל וקרא לפניהם את כל דברי התורה, את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל. לכן קורא המדרש את הר גרזים טורא בריכא, והשומרונים קוראים אותו טורא מברכתא או טורא טבה. יותם עמד על הר גרזים בהמשילו לאנשי שכם את המשל על העצים שהלכו למשוח עליהם מלך. בתחלת ימי הבית השני הקימו השומרונים מזבח על הר גריזים, וסנבלט השני בנה עליו ברשות אלכסנדר מוקדון בית מקדש לשומרונים, שהפך למרכזם הדתי והמדיני עד שאנטיוכוס הרביעי הפכו למקדש לזיאוס. יוחנן הורקנוס הרסו עד היסוד. לפי ירי יומא ז, ב – סט, ע“א נחרב מקדש השומרונים בכ”ה בטבת, ואילו לפי מגלת תענית ט, ג בכ"א בכסלו. השנאה בין היהודים והשומרונים היתה גדולה כל כך, שיום חורבנו של מקדש השומרונים היה יום חג ושמחה ליהודים. חכמי התלמוד היו סבורים, שבמקדש השומרונים על הר גריזים היתה דמות של יונה, שסמלה את אלת הכותים

הר גריזים קדוש עד היום לשומרונים היושבים בשכם. הם מיחסים לו את קדושת הר המוריה, שעליו עקד אברהם את יצחק בנו, ומראים על סלע שעל ראש ההר כעל מקום עקדת יצחק. שלש פעמים בשנה עולים הם לרגל להר גריזים, ובערב חג הפסח הם מקריבים עליו את קרבן הפסח. על ההר נמצאים חומה עתיקה, חורבה של מבצר יוסטיניאן ושרידים של כנסיה ביזנטית עם רצפת פסיפס ובמעלהו המזרחי שרידים של סולם בעל שלש מאות מדרגות. המעינות הנובעים לרגלי הר גריזים מכלכלים במימיהם את שכם ואת הגנים שבסביבותיה 48. ההר נקרא בערבית ג’בל א־טּור. מסעודי מודיע, כי השומרונים מתפללים על הר הנקרא טור בַּרִיךְ (השוה למעלה טורא בריכא). שמס א־דין קורא להר טוּר א־זַּיְתָּא. יקות IV, ע' 272, כותב כי על הר קזירים (צ"ל קריזים = גריזים) נמצאים שומרונים רבים מאד. דב' יא, כט; כז, יב; יהו' ח, לג; שופ' ט, ז; מש' סוטה ז, ה; תוס' שם ח, ז. ט; עבו“ז ג, יג; ב' סוטה לו, א; לז, ב; חולין י, א; יר' סוטה ז, ד־כא, ע”ד : ספרי עקב סי' נ“ו (ע' קנב); ילקוט לך לך סי' פ”ב; מגלת תענית ט, ג; חשמ' ב' 5, 23: קדמ' ד, 8, 44; ה, 1, 19, 6, 2; יא, 8, 2; יב, 1, 1; מלח' א, 2, 6; מ“מ 10; כפו”פ רפ"ז.

הר הָאֶלֹהִים. הוא הר חורב שבמדבר סיני. שמות ג, א; ד כז; יח, ה; מ"א יט, ח.

הַר הָאֱמֹרִי. הם הרי עבר הירדן מערבה, שבהם ישב האמֹרי (השוה יהו' י, ו). מקדש ברנע שבקצה הר שעיר (השוה הר שעיר ב) העפילו בני ישראל להר האמרי. השוה ע' ההר….. דב' א. ז. יט־כ.

הַר הַבַּיִת. ראה ע' הר בית י"י.

הַר הַבַּעֲלֶה. הר בגבול הצפוני של יהודה בין שכרון ובין יבנאל, הוא רכס הגבעות הנמשך מעקרון ליבנה. בגבעות של זרנוקא וקביבה נמצאו קברים מתקופת הברונזה 49. יהו' טו, א.

הַר הַבַּרְזֶל. הר בעבר הירדן מזרחה המשתרע מנחל ארנון וצפונה, בארמית טורא דפרזלא 50. הר זה מכיל עפרות ברזל. הוא נקרא בערבית الكورة = אל־כּוּרָה. על הר זה גדלו דקלים (ציני הר הברזל), שממנו לקחו לולבים כשרים. במדרונו המערבי של ההר השופע לצד ים המלח גדלים בזמן הזה דקלי תמרים בודדים ובקבוצות. לפי התלמוד (ב' סוכה) נמצאים ציני הר הברזל בפתחו של גיהנם. הכוונה היא למעינות המים החמים של בערה (חַמָּם א־זרקא) וקלרהי (חַמָּם א־זְּרָה) הנובעים בשפולי ההר הזה ולרגליו 51. מש' סכות ג, א; נ' סוכה לב, ב; עירובין יט, א: מלח' ד, 8, 2.

הַר הַגִּלְבֹּעַ. הר המסתעף מהרי שומרון צפונה מערבה בין עמק בית שאן ובין עמק יזרעאל. ארכו מיזרעאל (זַרְעִין) עד וְדִי שׁוּבְּשׁ 18 ק“מ. על הר הגלבע נפלו חלל שאול ובניו במלחמתם עם הפלשתים. היום جبل فقوعة =גַ''בַּל פִ’קוּעָה (518 מ'). ש”א לא, א; ש“ב א, ו. כא (הרי בגלבע); דהי”א, א. ח; מסעות ר' בנימין; כפו“פ רצ”ד.

הֹר הָהָר א. הר במדבר צִן לא רחוק מקדש ברנע בגבול ארץ אדום וארץ כנען. על ראשו מת ונקבר אהרן הכהן. אחדים מציעים כמקומו של הר ההר את גַ’בַּל אל־מַצַ’יְרָה מדרום לוָדִי פִ’קְרָה המשתפך לים המלח 52. מוסיל מחליט, שהוא ההר היוצא מהרכס קַוְז אל־מֻזַיְלִקָה מצפון לודי פ’קרה, במקום שם נמצאת כֻּרְנֻבּ ובה חורבות עתיקות רבות 53. אַבֶּל מציע את ג’בל אל־מֻוַיְלַח ממערב לקדש ברנע (עין קדס) 54. הערבים קוראים להר גבוה (1396 מ') ממערב לפטרה בשם ג’בל הָרוּן. בו קובע פישר במפתו את השם הוֹר לפי יוספוס 55. זיהוי זה אינו מתקבל על הדעת 56. במד' כ, כב. כח; לא, ד; לג, לז. מא; דב' לב, נ; קדמ' ד, 4, 7.

הֹר הָהָר ב. הר בגבול הצפוני של ארץ־ישראל. אישתורי הפרחי קובע את מקומו בהתאם לתפיסת התנאים (השוה מבוא, גבולות הארץ, ע' לה) בג’בל אל־אַקְרַע (Mons Casius) מצפון ללודקיא שבסוריה. פ’וּרֶר המרחיב את גבול הארץ לצד צפון מציע את ג’בל עַכָּר 57, הוא ההר הצפוני של הלבנון, וְקַסְטֶרן המצמצם את הגבול קובע אותו בהר הנמצא בפנית נהר אל־קסמיה בגבול הטבעי של הארץ 58. במד' לד, ז־ח; מיכה; יב (הַר הָהָר); כפו“פ רמ”ט ואילך.

הַר הַזֵּיתִים. הר ממזרח לירושלים (818 מ'), ביחז' יא, כג: ההר אשר מקדם לעיר; במ“א יא, ז: ההר אשר על פני ירושלים; בש”ב טו, ל: מעלה הזיתים. נחל קדרון העמוק חוצה בינו ובין הר המוריה. השוה גם ע“ע הר המשחה והר המשחית. לרגלי הר הזיתים חצובות מערות קברים ומצבות זכרון מימי הבית השני. מעלה ההר משמש מסוף ימי הביניים בית קברות ליהודי ירושלים. שמו הערבי جبل الطور= גַ’בַּל א־טּוּר בא משמו הארמי טור זיתה. אל־מקדסי קורא לו ג’בל זיתא. זכר' יד, ד; פס”ר סי' ל"א; מתיה 1, 1; לוקס 19, 29.

הַר הַכַּרְמֶל. ראה ע' כרמל. מ“א יח, יט־כ; מ”ב ב, כה.

הַר הַלְּבָנוֹן. ראה ע' לבנון. שופ' ג,ג.

הַר הַמּוֹרְיָה. הר קדוש בירושלים, שעליו עקד אברהם את יצחק בנו. שלמה בנה עליו את בית ה‘. לכן הוא נקרא גם הר הבית, הר בית ה’ או הר ה' (ע"ש). המדרש בר“ר נה, ט דורש לפסוק: ולך לך אל ארץ המוריה (בר' כב, ב)אל הר המור ואל גבעת הלבונה (שה"ש ד, ו). הר המוריה נמצא במזרח העיר, גבהו 750 מ' מעפה”י. במקומו של היכל שלמה עומד היום מסגד הסלע, שבנהו השולטן עַבְּד אל־מַלִך בשנת 690 לספה“נ. עיין ע' ירושלים, והשוה גם ע' ארץ המוריה. דהי”ב ג, א; מכילתא בשלח ג־יב, ע"ב; קדמ' א,.1,13

הַר הַמֶּלֶךְ. הוא הר יהודה (“איזהו הר שביהודה זה הר המלך”, ירי שביעית ט, ב – ל“ח, ע”ד למטה). המשנה המבחינה ביהודה שלשה חלקים טבעיים, ההר השפלה והעמק, ממשיכה ומבארת כי שפלת לוד היא כשפלת הדרום וההר שלה, כלומר של שפלת לוד, הוא כהר המלך (הנמצא ממזרח לשפלת הדרום). יתכן שהוא נקרא כך על שם המלך ינאי, שחזק בו את ממשלתו, בארמית טור מלכא 59. אחרי מלחמת בר־כוכבא, כשנתרוקנה יהודה עקב גזרות השמד של אדריאנוס, הגזימו היהודים בהערכת ישובו הצפוף של הר המלך לפני המלחמה (“ששים רבו עיירות היו בהר המלך”, ב' גטין נז, א: “י' אלפים עיירות היו בהר המלך”, איכ"ר ב, ה; “מעשה בהר המלך שהיו שם שני אלפים עיירות וכלם נחרבו על שבועת אמת והיא של שוא”, תנח' ויקרא סי' ז'). בהר המלך היו העיירות כפר ביש, כפר שחלים וכפר דכריא (ע"ש), ובכל אחת מהן היו כפלים כיוצאי מצרים. בהר המלך היו כרמים ושדות וגנות ירקות, וממנו היו מביאים גוזלות לבית המקדש. רוב הבולבסין שנמכרו בשוק קיסרין באו מהר המלך. בו התנהלו מלחמות הרומאים ביהודים, וביחוד מלחמת בר־דרומא, הוא בר־כוכבא. אחרי מלחמה זו נתרוקן הר המלך מיהודים ואת מקומם תפסו גויים, שהרגו כל יהודי שבא שמה (אולם לפי אובסביוס והירונימוס התקיימו עוד בזמנם כפרים יהודיים גדולים בהרי חברון). בימי ר' יהודה הנשיא בקשו חז“ל לפטר את פירות הר המלך מן המעשרות כדין פירות של גויים. מש' שביעית ט, ב; תוס' שם ז, י, יב; מע”ש א. ו; מנחות ט, יג; דמאי א, יא; ב' ברכות מד, א. מנחות פז, א; ב“ק צח, א; יר' דמאי ב, א - כב, ע”ג; ה, ט־כד, ע“ד; ו, א - כה, ע”ב למעלה; עבו“ז א, ט - מ, ע”ב; ב, ח־מא, ע“ג, ה, ו- מד, ע”ד; מעשרות א, ב- נב, ע“ד למעלה; תעניות ד, ח- סט, ע”א; איכ“ר ב, ה; מכילתא בשלח פ”ב; ספרי דב' סי' ו' (הוצ' ויניציאה ע' קיז); תנחומא ויקרא סי' ז'.

הַר הַמִּשְׁחָה. הוא הר הזיתים. בראש הר המשחה היתה הראשונה בתחנות, שבהן היו משיאים משואות להודיע על קדוש החודש. לפי המדרש לקחה היונה מתיבת נח את עלה הזית מהר המשחה. הר המשחה היה מחובר להר הבית ע“י כבש ונחשב כחלק מירושלים. עליו היו שורפים את הפרה האדומה, ואת האפר היו שופכים לתוך שני בצעים (ברֵכות). השוה גם על הר המשחית. מש' רה”ש ב, ד; פרה ג, ו־ז; מדות א, ג; ב, ד; תוס' רה“ש ב, ב; פרה ג, ז, יג; ז, יד; סנהד' ב, ד; ב' פסחים יד, א; שבועות טז, א; יר' תעניות ד, ח־סט, ע”א בר“ר לג, ט; ויק”ר לא, ח; איכ“ר ב, ה; אבות דר”נ ו; מגלת תענית ו'.לוח ד'

Pres encyclopaedia%20il%20b 0043

הרודיון

Pres encyclopaedia%20il%20b 0043

“הר סדום” בשפת ים המלחלוח ה'


Pres encyclopaedia%20il%20b 0044הר סיני


Pres encyclopaedia%20il%20b 0044

הר תבור

לרגלי ההר בית של כפר תבור

הַר הַמַּשְׁחִית. שלמה בנה במות לאלילי העמים הזרים בהר אשר על פני ירושלם (השוה מ"א יא יז), הוא הר הזיתים, שנקרא גם הר המשחה (ראה הערך הקודם). בימי המלך יאשיהו. כשקמה בירושלים תנועה של שיבה לדת היהודית הצרופה הפכו את השם הר המשחה בגלל הבמות שהיו בנויות עליו להר המשחית. יאשיהו טמא את הבמות שבנה שלמה “מימין להר המשחית”, כלומר בהמשך הדרומי של הר הזיתים, ונתץ את השקוצים של עובדי האלילים. מ"ב כג, יג; ירמ' נא, כה.

הַר הָעֲבָרִים. הוא הר נבו אשר בארץ מואב. השוה עי הרי העברים. במד' כז, יב; דב' לב, מט.

הַר הָעֲמָלֵקִי. הר בארץ אפרים, שבו נמצאת העיר פרעתון, מקום הולדתו וקבורתו של השופט עבדון בן הלל. הר זה, הנקרא היום על שם פרעתון جبل فرعاتة =גַ’בַּל פַ’רְעָפָה, נמצא מדר’־מע' לשכם. שופ' יב, טו.

הַר הָעֵמֶק. הוא הר מואב מצפון לארנון הנשקף ע"פ עמק ים המלח. בהר העמק נמצאות הערים קריתים, שבמה וצרת השחר. יהו' יג, יט.

הַר הַצּוֹפִים. הר מצפון לירושלים. ראה ע' סקופוס, והשוה גם ע' צופים.

הַר הַשֶּׁלֶג. הר בגבול הצפוני של ארץ־ישראל, הוא הר חרמון, בתרגומים הארמיים טור תלגא ובערבית - جبل التلج = גַ’בַּל א־תַּלְג' (הר השלג) או جبل الشيخ = גַ’בַּל א־שַׁיִח' (הר הזקן). ראשו מכוסה שלג ברוב ימות השנה. יר' סנהד' יז, נ- כה, ע“ד למעלה: ספרי במד' סי' ק”ו, דף כב, ע"ד.

הֵרוֹדֵיוֹן (Hod6elov') א. הר המתרומם בצורת חרוט מדר’־מזר' לבית לחם, במרחק 60 סטדיות ( 10,800 ק"מ) מירושלם, ונשקף ע“פ מדבר יהודה (758 מ'). ראשו,שטוח וצלעותיו תלולות. יוספוס המתאר את ההר לפרטיו אומר, שהוא הוקם בהוצאות רבות בידי אדם. הורדוס בצר אותו ובנה עליו ארמון גדול, ששמש לו מפלט מפני היהודים בירושלים, ופה הוא נקבר ברוב פאר. לכן נקרא ההר על שמו, בסולם של 200 מדרגות עשויות אבני גזית היו עולים לשיאו. לרגלי ההר בנה הורדוס עיר בשם הרודיאס ועשה אותה למרכז של טופרכיה. לעיר זו הביא מים ממקום רחוק, כנראה מברכות שלמה. בזמן מלחמת היהודים התבצרו בה היהודים ועמדו זמן רב בפני הרומאים, אולם אחרי חורבן ירושלים כבש אותה לוציוס בַּסוּס. ביר' ברכות ב־ה, ע”א נקרא המבצר שעל הר הרודיון בירת מלכא דבית לחם יהודה ובמדרש איכ"ר א, נז בירת ערבא דבית לחם יהודה (ע"ש). אחרי החורבן קוו, שהמשיח מנחם בן חזקיה יבוא ממקום זה.

הנוסעים האירופאיים מהמאה הט"ו ואילך קראו להר הרודיון הר הפרנקים. שמו בערבית جبل فريديس (فراديس) = ג’בל פֻ’רַיְדִיס (פִ’רָדִיס). נָצר כוסרו כותב בשנת 1047, כי במרחק מילים אחדים מירושלם נמצאים מעין מים וארבעה כפרים והרבה גנות וגני עצי פרי, מפני יופיו קראו למקום פ’רָדִיס (פרדסים). הוא מתכוון כנראה לכפר אַרְטָס ועין עיטם, ומכאן השם הערבי להר הרודיון הנמצא מאחוריהם. קדמ' יד, 13, 9; טו, 9, 4; יז, 8, 3; מלח' א, 13, 8; ג, 3, 5; ז, 6, 1.

הֵרוֹדִיוֹן (Hod8Euov") ב. מבצר למול גבול ערב. גם אותו בנה הורדוס, ולכן הוא נקרא על שמו. אין זה המבצר הרודיון שביהודה. לדעת שְׁלַטֶר הוא המבצר מִכְוָור שבעבר הירדן 60(ע"ש). לדעתי יש לחפש את הרודיון במקום אחר. כי מבצר מכוור נזכר בשמו פעמים מספר בכתבי יוספוס, ולא יתכן שפעם אחת יכנהו בשם אחר. אפשר שהורדוס תקן את המבצר החזק טירוס (ע"ש) של הורקנוס בן יוסף בן טוביה בין יהודה ובין ערב, שהיה עזוב וחרב אחרי מותו של הורקנוס, וקראו בשמו. מלח' א, 24, 10.

הַר חֹרֶב. הוא ההר, שלרגליו ראה משה את הסנה בוער ואיננו אֻכָּל. על הר חֹרב נראה אלהים למשה, לכן הוא נקרא הר האלהים (ע"ש). אליהו הלך ארבעים ואחד יום מבאר שבע עד הר האלהים חרב. השוה ע"ע הר סיני וחֹרֶב.

שמות ג, א; לג, ו; מ"א יט, ח.

הַר חֶרְמוֹן. ראה ע' חרמון. דב' ג, ח; דהי"א ה, כג.

הַר חֶרֶס. הוא הר בארץ אפרים. אחרי כבוש הר אפרים על ידי בני יוסף נשאר האמרי בהר חרס והיה למס עובד לבני יוסף. הגירסה הר הדס בשבעים משובשת. ברשימת תחותמש השלישי נזכר מקום בשם הר (מס' 77) בין חדת = חדיד (מס' 66) ובין ישפאר = יאסוף (מס' 78). הוא כנראה הר חרס או תמנת חרס אשר על ההר. שופ' א, לה.

0הַר־טוֹב. מושבה עברית הבנויה על גבעה למול צרעה, בגבול השפלה והר יהודה. סמוך לה נמצאת תחנת מסה“ב בקו יפו - ירושלים. המושבה נוסדה ביום א' טבת תרנ”ו (18.12.1895) ע"י קבוצת ציונים מבולגריה. היא קנתה את הקרקע ובית גדול הבנוי על הגבעה מאת המיסיון הבריטי, אשר נסה קודם לכן לישב כאן יהודים. מספר יושביה (בשנת 1946) 69 נפש ושטחה 4749 דונם אדמת מזרע. על יד המושבה נמצא הכפר הערבי עַרְתּוּף. במושבה, בכפר ובסביבה נמצאים עקבות רבים של ישוב קדום: מערות גדולות, מצבות־פולחן, קברים, גתות שרידים של בניינים, פסיפס של כנסיה ביזנטית וערמות אבנים. השוה עי ארתוסה 61. חברה יהודית מקימה בהר־טוב בית חרושת גדול למלט פורטלנד בשם “שמשון”. עירית תל־אביב מחזיקה במושבה בית חנוך לילדים עזובים.

אל־הַרִי – الهري. כפר בעבה“י מזרחה, 40 ק”מ מדרום לרבת בני עמון.

הָרֵי בֶתֶר. הם הרי גלעד המבותרים לרחבם ע“י נחלים רבים החותרים להם דרך אל הירדן. הרי בתר עשירים ביערות ובשדות מרעה, שבהם רועים הצבי ועופר האילים. שה”ש ב, יז.

הָרֵי גָדוֹר. קבוצת הרים בעבה“י מזרחה הנקראים ע”ש העיר גדור (ע"ש). על שיאם היתה אחת מתחנות המשואות, שמהן הודיעו על קידוש החודש. היום جبل اوشع = גַ’בֵּל אַוְשֵׁע מעל לעיר א־סַּלְט. על ראש ההר נמצא קבר גדול עתיק בשם א־נַבִּי אַוְשַׁע, שהוא לפי המסורת הערבית המקומית קברו של הושע בן בארי. תוס' רה“ש ב, ב (הגירסא הרים וכייר גדר משובשת וצ"ל הרי מכוור וגדור); יר' שביעית ט, ב - לח, ע”ד למטה.

הַר יְהוּדָה. הוא השם הכולל להרים אשר בין הר אפרים ובין הנגב. יהושע הכרית את הענקים מהר יהודה. יותם מלך יהודה בנה ערים בהר יהודה. השוה ע' הר המלך. יהו' יא, כא; דהי"ב כז, ד.

הָרֵי מִכְוָור (־מִכְבָר). קבוצת הרים גבוהים בעבר הירדן מזרחה מצפון לנחל ארנון. הם נקראים ע“ש המבצר החזק מכוור (מכבר), שהיה בנוי על שיאם. על הרי מכוור היתה אחת מתחנות המשואות, שהיו משיאים בימי הבית השני להודיע את דבר קידוש החודש. היום الجبال = אל־גִ’בְּל מצפון לארנון. מש' יומא לט ב (מכמר); תוס' רה”ש ב, ג (חרים וכייר צ"ל הרי מכוור); יר' שביעית ט, ב- לח ע“ד למטה: סוכה ה, ג־נה, ע”ב למטה: אבות דר“נ, נ”ב לט.

הָרִי הָעֲבָרִים. רכס־הרים הנמשך ממזרח לים המלח מנחל ארנון עד הר נבו, שהוא הגבוה בהרים אלה. לרגליהם משתרעות ערבות מואב. השוה ע' הר העברים. במד' כז, יב; לג, מז; דב' לב, מט; קדמ' ד, 8, 48.

הַר יְעָרִים. הר בגבול הצפוני של יהודה, הוא ההר הנמשך ממערב להר שעיר (ע"ש) ומדרום לוָדִי עַלִי, שבו עובר הכביש מירושלים ליפו. על הר זה נמצאים שרידים רבים של יער עתיק, שנתחדש ע"י מטעי עצי יער. בהר יערים שוכנת קרית יערים ומדרום לה כסלון (ע"ש). יהו' טו,י.

הַר יְשִׁימוֹן. הר בגליל התחתון, שממנו רואים את ים טבריה (“העולה להר ישימון יראה את ים טבריה”; “כל מי שהוא עולה על ראש הר ישימון ורואה כמין כברה קטנה בים טבריא, זוהי בארה של מרים”). ההר הזה קרוב ליודפת. יוספוס קורא לו Acaubv* (השוה ע' עצמון ב). היום جبل ترعان (طرعان) = ג’בל תֻּרְעֶן (טֻרְעָן) מדרום לבקעת בית נטופה (541 מ'). מהר זה שופעים ויורדים הרי הגליל התחתון לצד ים כנרת 62. דַלְמַן מזהה את הר ישימון עם ג’בל א דַיְדַבָּה 63 (ע"ש). יר' כתובות יב, ג- לה. ע“א; כלאים ט, ד – לב, ע”ג; ויק"ר כב, ב.

הַר יִשְׂרָאֵל. הוא נזכר יחד עם הר יהודה ומציין איפוא את הרי ממלכת ישראל, כלומר את הרי אפרים ואת הרי הגליל. הרי ישראל ביחז' לג, כח; לה, יב, לז, כב כוללים את כל הרי ארץ־ישראל. יהו' יא, טז. כא.

הָרָמָה. ראה ע' רמה.

הַר מִכְוָור. הר גבוה בעבה"י, ר' אליעזר בן דגלאי אמר: “עזים היו לבית אבא בהר מכוור והיו מתעטשות מריח פטום הקטורת”. ראה ע' הרי מכוור. מש' תמיר ג, ח.

הַר מִצְעָר. המשורר בתהלים יזכור את אלהיו מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער, הוא שיא בהר חרמון. אולי הוא ההר, שעליו בנוי כפר הנֻצַיְרִים زاعورة = זָעוּרָה (= מצער?). רש"י מפרש בעקבות התרגום הארמי, שהר מצער הוא הר סיני “הנמוך וצעיר משאר ההרים”. תהל' מב, ז.

הַר נְבוֹ. הוא הגבוה (835 מ') בהרי העברים בארץ מואב בקו הרוחב של ירושלים. מראש הר נבו ראה משה במצות ה' את כל הארץ ושם מת. שמו בערבית جبل النبا (نبو) = גַ’בַּל א־נִבָּא (נַבּוּ). על ראשו ובמורדיו נמצאו שרידי־בנין עתיקים ודולמנים. השוה ע' נבו א. דב' לב, מט; לד, א; ספרי דב' ע' שנ"ז.

הַר נַפְתָּלִי. הוא הרכס המזרחי של הרי הגליל ממערב לים כנרת ולירדן עד עמק עיון. קדש נמצאת בהר נפתלי. השוה ע' ארץ נפתלי. יהו' כ, ז; ב' מכות ט, ב.

הַר סִינַי. הוא הר האלהים חֹרב, שבו נתן אלהים למשה את שני לוחות הברית לעיני כל ישראל. לפי מסורת עתיקה מזהים את הר סיני עם גַ’בַּל מוּסָה בתוך גוש הרי גרעינית מוצקים בדרום חצי האי סיני 64. בזמן החדש קובעים את מקומו ממערב לקדש ברנע, אולי בג’בל חִלָל 65. שמות יט, יא־כג; כד, טז; לא, יח; לד, ג־לב; ויקרא ז, לח; כה, א; כו, מו; כז, לד; במד' ג, א; כח, ו; דב' לג, ב; שופ' ה, ה; תהל' סח, ט; נחמ' ט, יג.

הַר סרְטְבָא. ראה ע' סרטבא.

הַר עֵיבָל. הר גבוה (940 מ') על יד שכם מול הר גריזים. בהתאסף העם אחרי כבוש יהושע בעמק שכם לשמוע את כל דברי התורה, ניתנה הקללה למול הר עיבל, ויהושע בנה עליו מזבח. השומרונים קוראים לו הר עסכר על שם הכפר עסכר = עין סוכר (ע"ש) אשר לרגליו 66. היום جبل اسلاميّة = ג’בל אִסְלָמִיָה. השוה ע' הר צלמון. דב' יא, כט; כז, ד, יג; יהו' ח, ל. לג; מש' סוטה ז, ה; יר' שם ז, ד- כא, ע“ד; ב' שם לז, ב; בר”ר צה, ז; ספרי עקב סי' נו, הוצ' ויניציאה ע' קנב; קדמ' ד, 8, 44; מ“מ 11; כפו”פ רפ"ז.

הַר עֶפְרוֹן. רכס הרים בגבול יהודה ובנימין מצפ’־מע' לירושלים. גבול זה נמשך מראש ההר שמעל למי נפתח (לִפְתָּא) עד קרית יערים, ויש מזהים את הר עפרון עם جبل الرمل = ג’בל א־רַמְל מצפון למוצא, שעליו יושב הכפר בית סוּרִיךּ 67. יהו' טו, ט.

הַר עֵשָׂו. ראה ע' הר שעיר א. עובד' ח, ט, יט, כא.

הַר פָּארָן. הר קדוש ממערב לעמק הערבה בין מדבר צין ובין מדבר פארן. היום جبل فاران = ג’בל פָ’רָן דב' לג, ב; חבקוק ג, ג.

הַר פְּרָצִים. ראה ע' בעל פרצים. ישע' כח,כא.

הַר צְבוֹעים. הר שפירותיו מקדימים להבשיל. יושבי הר צבועים הביאו את בכוריהם לירושלים קודם לעצרת ולא קבלו אותם. ההר נקרא ע“ש העיר צבועים (ע"ש) הסמוכה ללוד. הרמב”ם (הלכות שמטה ויובל ז, ט) קורא לו הר שפלת לוד, הן השלוחות הנמוכות ( 200- 120 מ') של הר יהודה המגיעות עד לוד 68. השוה ע' בית צבאים או בית צבועים. מש' בכורים א, ג; חלה ד, י; יר' שם ד, יב־ט, ע"ב.

הַר צִיוֹן. הוא ההר הדרומי־המזרחי של ירושלם. על הר זה היתה בנויה עיר היבוסי ובה מצודת ציון. דוד כבש את הר ציון וכונן בו את עיר דוד. המשכו הצפוני הוא הר המוריה, שעליו היה בנוי בית ה‘, ויש שבמושג הר ציון כלולים שני ההרים כאחד. במקרא נזכר הר ציון כהר קדוש בהקבלה לירושלים. בחפירות שנערכו בהר ציון נתגלו שרידי המלוא ועיר דוד 69. מ"ב יט, לא; ישע’ ד, ה, ח, יח; י, יב; יח, ז; כד, כג; כט, ח; לא, א; לז, לג; יואל ג, ה; עובד' יז. כא; תהל' קכה, א; קלג, ג (הררי ציון); איכה ה, יח; חשמ' א' 4, 37. 60; 5, 54; 6, 48. 62; 7, 33; 10, 11; 14, 27.

* הֶרְצְלִיָה. מושבה עברית עם מועצה מקומית סמוך לשפת ים התיכון, 12 ק“מ מצפ’־צפ’־מזר' לתל אביב. היא נוסדה ביום כ”ו חשון תרפ"ה (23.11.1924). מספר יושביה 4350 נפש ושטח אדמתה 9257 דונם, מחציתו נטוע עצי הדר והשאר הוא אדמת מזרע. במושבה נמצאים: מפעלי תעשיה חשובים. מכשירים את שפת הים למקום מרגוע. הרצליה מחולקת לשלשה אזורים: המושבה ושני ישובים של קבוצי פועלים.

השרידים העתיקים הנמצאים בשטח הרצליה (מחצבה עתיקה, רצפת פסיפס, קברי־סלעים, עקבות של חורבות, בית הבד וברכה) מעידים על ישוב קדום, שהתקיים במקום זה. נהר אל פָ’לִךּ העובר בשטח הרצליה ונכנס לים התיכון אינו אלא תעלה, שחצבוה בסלעים בתקופה הרומית לנקוז מי הבצות אשר מאחורי המושבה.

הַר צַלְמוֹן. הר על יד שכם הנודע ממלחמת אבימלך בן ירבעל בשכם. הוא השם קדום של הר עיבל, שנשתמר בשמו הערבי جبل اسلاميّة =גַ’בַּל אִסְלָמִיָה. נָגֶלֶה סבור, כי הר צלמון הוא גבעה על הר גריזים ממול לשכם העתיקה 70. שופ' ט, מח.

הַר צְמָרַיִם. הר בהרי אפרים. על הר זה עמד אביה מלך יהודה בדברו לירבעם בן נבט ולישראל במלחמתו אתם. יש להניח, שאביה לא חדר לתוך הר אפרים כי אם דבר מעל הר הסמוך לגבול. רובינסון, קונדר וגְרֵין זיהו אותו עם طلعة السمرة = טַלְעַת א־סַּמְרָה ממזרח לבית־אל 71 ואחרים עם راس الزيمرة = רָס א־זַּיְמַרָה שבין אפרים = א־טַיִבָּה ובית רמון = רַמּוּן 72. השוה ע' צמרים. דהי"ב יג, ד.

הָרָקוֹן. ראה ע' רקון.

הָרֶקֶם. חבל־ארץ בגבול המדבר. ראה ע' רקם ב. מש' גטין א, א.

הֲרָר. מולדתו של שמא ההררי מגבורי דוד. השוה ע' ארר. ש"ב כג, לג.

הַר שִׂיאֹּן. הוא חרמון (ע"ש). דב' ד, מח.

הַר שֹׁמְרוֹן. הר יפה, 10 ק“מ מצפ’־מע' לשכם (443 מ'). עמרי קנה אותו משמר וקרא את שם העיר אשר בנה על ראשו על שם שמר אדוני ההר שמרון. לרגלי ההר משתרע גיא שמנים (ע"ש). ראש ההר היפה נשקף על פני ההרים הסובבים אותו. היום جبل سباسطية = ג’בל סַבְּסְטִיָה (על שם העיר שמרון = סבסטיה) סמוך לדרך ההולכת משכם לעין גנים. השוה ע' שׂמרון א. מ”א טז, כד; עמוס ד, א; ו, א.

הַר שֵׂעִיר א. רכס הרים במזרחה של ארץ אדום, בין ים המלח ובין ים אילת. הוא נקרא גם הר עשו. הר שעיר מתרומם לגובה ניכר מתוך עמק הערבה ממערב (שיאו גַלְבֵּל הָרוּן 1396 מ') ושופע מזרחה אל המדבר. מרובים בו המשקעים המרוים את אדמתו, והיא מצמיחה עצים ושיחים, תבואה ועשב למרעה, ומשום כך הוא נקרא הר שעיר. בימי קדם היה מכוסה יערות עצים, שנשמדו ע“י נודדי המדבר יחד עם תרבותה העתיקה של אדום. מחציתו הצפונית של הר שעיר נקראת גְבָל ( الجبال= אל־גִ’בָּל) ומחציתו הדרומית תימן (الشراء = א־שַׁרָא). ברבע האחרון של תקופת הברונזה הקדומה ובמחצית הראשונה של תקופת הברונזה התיכונה (2200 – 1800 לפסה"נ) היה בהר שעיר ישוב קבוע. בימי אברהם ישב בו החורי. במחציתה השניה של תקופת הברונזה התיכונה נדד החורי מערבה לחצי האי סיני ואת מקומו ירשו בני עשו. ההר נושב מחדש במחצית השניה של תקופת הברונזה המאוחרת. יושביו בצרו את גבולותיו, ובני ישראל בעלותם ממצרים לא הורשו לעבור דרך הר שעיר ויסובבוהו ויעלו על ארץ סיחון מלך האמורי. אולם ברבות הימים נחלשו יושבי הר שעיר במלחמותיהם עם עמון ומואב, עם דוד ומלכי יהודה, ומפני לחץ אויביהם נדדו גם הם מערבה לארץ הנגב ויגיעו עד גבול מצרים. אל ארצם שנתרוקנה חדרו שבטים ערביים נודדים וישבו תחתם ויחריבו את הארץ. אז נתקיימה נבואתו של יחזקאל על הר שעיר שיהפך לשממה. בימי שלטון פרס נדדו להר שעיר הנבטים מערב, שיצרו כאן ישוב תרבותי פורח. היום דל הישוב בהר זה. השוה ע”ע ארץ שעיר וארץ אדום. בר' יד, ו; לו, ח־ט; דב' ב, א. ה; יהו' כד, ד; יחז' לה, ב ואילך; דהי"ב כ, י, כב־כג; ספרי דב' סי' ו' (דפוס ויניציאה ע' קיז).

הַר שֵׂעִיר ב. רכס־הרים בין חֹרב, הוא סיני, ובין קדש ברנע. הוא נמצא איפוא בחצי־האי סיני בגבול ארץ הנגב. השם עבר עם החורי יושב הר שעיר (השוה הערך הקודם) מערבה לחצי־האי סיני, במקום שם ישב העמלקי. בימי חזקיהו נדדו חמש מאות אנשים מבני שמעון, שרעו את עדריהם בארץ הנגב, להר שעיר ויכו את שארית הפליטה לעמלק וישבו שם. דב' א, ב; דהי"א ד, מב־מג.

הַר שֵׂעיר ג. הר בגבול הצפוני של ארץ־יהודה ממערב לקרית יערים. משם עבר הגבול לכתף הר יערים אשר מצפון לכסלון (כַּסְלָא) וירד לבית שמש. ההר נקרא היום بطن الصغير= בַּטְן א־צַּעִ’יר. יהו' טו, י

הַר תָּבוֹר או תָּבוֹר. הר בודד ועגול המתרומם מתוך עמק יזרעאל בקצהו הצפוני־המזרחי ונשקף על פני העמק (568 מ'). התבור מהולל בגלל יפיו והדרו. המדרש מספר, כי בשעה שהקב"ה נתן את התורה על הר סיני בא התבור ובקש ממנו ליתן עליו את התורה. הר תבור היה בגבול יששכר וזבולון. מראשו ניצח ברק בן אבינעם על מלחמת ישראל עם סיסרא שר צבא יבין מלך חצור, שהיתה בעמק על יד נחל קישון. בימי הבית השני היו משיאים על ראשו משואות להודיע את קידוש החודש. יוספוס בצר את ההר ואת העיר תבור, שהיתה בנויה עליו. הרומאים כבשו את העיר בערמה. הביזנטים בנו על ראשו בסיליקי, שעל יסודותיה הקימו הצלבנים כנסיה מבוצרת. מתחת לבסיליקי הביזנטית נתגלו עקבות של מקדש כנעני קדום מאד, שהיה אולי מוקדש לאליל ההר. האַיוּבּים נלחמו עם הצלבנים, שהתבצרו בהר. מַלִךּ אל־עַדִל הפך את חורבת הכנסיה של הצלבנים למצודה, שנהרסה בשנת 1258, ביברס החריב את מקומותיהם הקדושים של הנוצרים על הר תבור.

הם על ראש ההר עוד נמצאים שרידי חומות היהודים, בניני הביזנטים והצלבנים ומצודת הערבים. הפרנציסקנים הקימו על יסודות הבסיליקי הביזנטית כנסיה חדשה הנשקפת למרחוק. הערבים קוראים להר תבור جبل الطور= גַ’בַּל א־טּוּר

יהו' יט, כב: שופ' ד, ו, יב־יד; ירמ' מו, יח: הושע ה, א; תהל' פט, יג; מש' רה“ש ב, ד; תוס' שם ב, ב; ב' מגלה כט, א; זבחים קיג, ב; בר”ר צט, א; קדמ' ה, 1. 22; 3, 45 ח, 2, 3; יג, 5, 1; מלח' ד, 1, 1; 23, 98 On כפו“פ רצ”ב.

הַשִּׁטִּים. ראה ע' שטים.

הַשִּׁלֹחַ. ראה ע' שלח.

הַשֵּׁן. ראה ע' שן.

הַשְּׁפִלָה. ראה ע' שפלה.

הַשָּׁרוֹן א. ראה ע' שרון.

הַשָּׁרוֹן ב. ראה ע' רמת דוד.

הַתֹּפֶת. ראה ע' תפת.

אל־וָד או וָדִי אל־מֻעָ’ר – الواد او وادي المغار. גיא בירכתי הכרמל ממזרח לעתלית. במערות שבגיא זה נמצאו שלדים של האדם הקדמון ועקבות של תרבותו 73.

וָדִי אל־אַבְּהַר – وادي الابهر. גיא מדר’־מע' לבית לחם.

וָדִי אַבּוּ אל־גִ’רְזָן – وادي ابو الجرزان. נחל בעבר הירדן, 15 ק"מ מצפ’־מזר' לרבת בני־עמון.

וָדִי אַבּוּ הִנְדִי – وادي ابو هندي. נחל על יד הכפר אבו דיס מדר’־מזר' לירושלים.

וָדִי אַבּוּ זַנָּח – وادي ابو زنّاح. נחל מדר’־מע' לחברון, השוה ע' זנוח א.

וָדִי אַבּוּ זַרְקָא – وادي ابو زرقا. נחל היורד מהר אפרים ונכנס לוָדִי פַ’צָאִל בעמק הירדן.

וָדִי אַבּוּ חַדִיד א – وادي ابو حديد. נחל בכרמל היוצא לשפלת החוף, 4 ק"מ מצפון לעתלית. המערה עַרָק אל־בַּרוּד אשר בנחל זה היתה מיושבת בתקופה הפריהיסטורית 74.

וָדִי אַבּוּ חַדִיד ב – وادي ابو حديد. נחל קטן מצפ’־מע' לעין חרוד.

וָדִי אַבּוּ חַלוּפָה – وادي ابو حلوفة. נחל בעבר הירדן, 45 ק"מ מצפ’־מזר' לקיר מואב.

וָדִי אַבּוּ אל־חַמָּם – وادي ابو الحمّام. נחל ממזרח לחברון.

וָדִי אַבּוּ חַמָּקֶה – وادي ابو حمّاقة. נחל בהר חורן.

וָדִי אַבּוּ טַקְיָה – وادي ابو طقية. נחל במדבר פארן,

וָדִי אַבּוּ טַרָיִפִי – وادي ابو طرايفي. נחל בנגב, מהלך שעה אחת מכרנב. בו שרידים של ישוב קדום: חורבות של מגדל, בורות, קירות, מערה וגלגלים.

וָדִי אַבּוּ א־לִגָ’ה – وادي ابو اللجة. נחל העובר באדמת פתח תקוה ונכנס לירקון.

וָדִי אַבּוּ לוֹז – وادي ابو لوز. נחל בערבות הירדן מצפון להר סרטבא.

וָדִי אַבּוּ מֻחַמַּד – وادي ابو محمّد. נחל בגבול המדיני הצפוני של ארץ־ישראל ממזרח לראס א־נאקורה.

וָדִי אַבּוּ מַחְמוּד – وادي ابو محمود. נחל היורד מהר אפרים לערבות הירדן מצפון ליריחו.

וָדִי אַבּוּ מַרָדִִף – وادي ابو مرادف. נחל במדבר יהודה הנכנס לוָדִי סִיָל.

וָדִי אַבּוּ נָר – وادي ابو نار. נחל מצפון לטול כרם.

וְדִי אַבּוּ סַמַרָה – وادي ابو سمرة. נחל בנגב מצפ’־מע' לבאר שבע.

וְדִי אַבּוּ עֻבַּיְדָה – وادي ابو عبيدة. נחל מצפון ליריחו..

וְדִי אַבּוּ עַלִי – ابو علي. נחל מדרום לירושלים העובר על פני ראס אל־מקאבר.

וְדִי אַבּוּ עֻפַיִשׁ – وادي ابو عفيش. נחל מצפ’־מע' לחברון. בו עוברת דרך רומית ובצדה אבני־מיל.

וְדִי אַבּו א־צַּ’בָּע – وادي ابو الضباع. ראה ע' גי הצבֹעים.

וְדִי אַבּוּ תָּרָה – وادي ابو تارة. נחל הבא מדר’־מע' לא־סלט ונכנס לירדן.

וְדִי אל־אַבְּיַץ' א – وادي الابيض. נחל העובר לרוחב ארץ הנגב בין ההר החלק (ע"ש) ובין

נחל מצרים.

וְדִי אל־אַבְּיַץ' ב – وادي الابيض. נחל היורד מהרי יהודה, ממזרח לרם אללה לערבות יריחו ונכנס לוָדי אל־עוג’א.

וְדִי אל־אַבְּיַץ' ג – وادي الابيض. נחל הבא מהר גלעד, 35 ק"מ ממערב לרבת בני־עמון, ונכנס לירדן.

וְדִי אִבְּן חַמָּד – وادي ابن حمّاد. נחל במואב המשתפך לים המלח על יד אל־מזרע.

וְדִי אִבְּתַּיִן עַ’זָל – وادي ابتين غزال. נחל קטן בערבות הירדן מדרום לנחל יבוק.

וְדִי אל־אַזְרַק – وادي الازرق. נחל קטן על יד א־סַּלַט.

וְדִי אל־אַזְרָק – وادي الازارق. נחל העובר לרוחב ארץ הנגב ונכנס לנחל מצרים.

וְדִי אל־אֻחַיְמִר – وادي الاحيمر. נחל במדבר יהודה הנכנס לוָדִי אל־אמעאז.

וְדִי אל־אִחְרַיְר – وادي الاحرير. נחל גדול היוצא מצפון הבשן מסביבות אזרע, מתאחד עם וָדִי אַרַם הבא מאצָּנַמַיְן, מתרחב על יד גשר אל־אחריר עד כדי 8 ק“מ ונכנס לנהר אל־עַלָּן, 3 ק”מ לפני השפכו אל הירמוך. בחמשה עשר הק"מ האחרונים הוא איתן.

וָדִי אֻם אִתְּנָן – وادي امّ اتنان. ראה ע' יתנן.

וָדִי אֻם אל־בִּדוּן – وادي امّ البدون. נחל במדבר יהודה הנכנס לוָדִי סִִיָל.

וָדִי אֻם בַּעַק – وادي امّ بعق. נחל במדבר יהודה הנכנס לים המלח מצפון להר סדום.

וָדִי אֻם חמָתָּה – وادي امّ حماتة. נחל בנגב מדר’־מזר' לעבדה. בו נמצאים שרידי בנינים, חומות, סכרים וחרסים רומיים וביזנטיים.

וָדִי אֻם אל־חַ’רוּבָּה – وادي امّ الخرّوبة. נחל בנגב מדר’־מע' לעסלוג'. בו עקבות של ישוב בתקופה הרומית הביזנטית.

וָדִי אל־אָמִיר א – وادي الامير. נחל קטן לרגלי הר שמרון.

וָדִי אל־אָמִיר ב – وادي الامير. נחל קטן על יד נצרת.

וָדִי אל־אִמַישׁ – وادي الاميش. נחל ממזרח לבית חורון.

וָדִי אִמְלֵיִח – وادي امليح. נחל בנגב, 35 ק"מ מדר’־מע' לעוג’א אל־חפיר.

וָדִי אֻם לָכִּס – وادي امّ لاكس. נחל קטן מצפ’־מזר' לעזה הנכנס לוָדִי אל־חַסִי.

וָדִי אֻם אל־עֻדַיְס – وادي امّ العديس. נחל בנגב הנכנס לוָדִי סִיָל.

וָדִי אל־אַמְעָז – وادي الامعاز. נחל בנגב הנכנס לוָדִי פִ’קְרָה.

וָדִי אֻם אל־עַוְסַג' – وادي امّ العوسج. נחל מדר’־מזר' לחברון.

וָדִי אֻם אל־עַיְדָן – وادي امّ العيدان. נחל ממערב לעמק הערבה.

וָדִי אֻם אל־קָלְעָה – وادي امّ القلعة. נחל מדר’־מזר' לבית לחם.

וָדִי אל־אִמְרַיְעָ’ה – وادي الامريغة. נחל ממערב לעמק הערבה המושך מים מעין אל־אמריע’ה.

וָדִי אֻם א־שֻּׁקַף – وادي امّ الشقف. נחל בכרמל סמוך לדאלית אל־כרמל. בו מערות ושרידי בנין מישובים קדומים.

וָדִי אל־אִסְחָבָּה – وادي الاسحابة. נחל בעבר הירדן מדר’־מזר' לגרש.

וָדִי אֻסַיְמִר – وادي اسمير. נחל בעבר הירדן מדר’־מזר' לקיר מואב.

וָדִי אל־אִסִיר – وادي الاسير. נחל קטן בשרון הנכנס לוָדִי חֻצַ’יְרָה.

וָדִי אִסְמָעִיל – وادي اسماعيل. נחל ממערב לביתר, נופל אל נחל שורק בראשיתו.

וָדִי אל־אַסְמַר – وادي الاسمر. נחל קטן מצפון־מערב לעין חרוד.

וָדִי אל־אִפְגִ’ם – وادي الافجم. נחל מדרום־מזרח לשכם.

וָדִי אַרְטָס – وادي ارطاس. נחל מדרום לבית לחם, בו נמצאים ברכות שלמה וכפר ארטס.

וָדִי אל־אִשָׁה – وادي الاشّة. נחל איתן הבא מגבעת המורה ונופל אל הירדן מצפון לבית־שאן.

וָדִי אִשְׁכַּר – وادي اشكر. נחל היורד מהר אפרים ונופל אל הירקון מצפון לפתח תקוה.

וָדִי אִשְׁעָר – وادي اشعار. נחל מדרום לשכם.

וָדִי אל־בִּג’ה – وادي البجّه. נחל בבשן היוצא ממזיריב ונופל אל הירמוך.

וָדִי בַּדָן – وادي بدان. ראה ע' בדן.

וָדִי בַּוָאי – وادي بوائي. נחל הנמשך מלִפְתָּא לבִּדּוּ מצפון־מערב לירושלים.

וָדִי בַּזוּּךּ – وادي بازوك. נחל בגולן הנופל אל ים כנרת.

וָדִי בַּחְלַס – وادي بحلس. נחל בשפלה הנמשך מצפון לעקרון ונכנס לוָדִי קטרה סמוך לכפר קטרה. לאורך הנחל הזה נמשך הר הבעלה.

וָדִי אל־בֻּטְם א – وادي البطم. נחל בין חברון לעזה.

וָדִי אל־בֻּטְם ב – وادي البطم. נחל קטן בעבר הירדן מזרחה הנופל אל ים המלח מדרום לזרקא מעין.

וָדִי אל־בֻּטְם ג – وادي البطم. נחל הבא מהר חורן ועובר בבשן מדרום־מזרח לאדרעי.

וָדִי אל־בֻּטְם ד – وادي البطم. נחל במדבר, 70 ק"מ ממזר' לרבת בני־עמון.

וָדִי אל־בַּיְדַוִִיָּה – وادي البيدويّة. נחל קטן היוצא מבקעת בית נטופה ונופל אל ואדי אל־מַלִךּ הנכנס אל נחל קישון.

וָדִי אל־בְּיָר – وادي البيار. עמק מדרום לבית לחם וקרוב לברכות שלמה. בו נמצאים מעינות מים רבים, ברכות וחורבות של מקומות ישוב עתיקים. ראה עמק ברכה.

וָדִי בִּיר אִסִיר – وادي بير اسير. נחל הנופל אל ואדי חצ’ירה בשרון.

וָדִי אל־בִּירָה – وادي البيرة. נחל איתן בכיכר הירדן. הוא בא מרגלי הר תבור בשם וָדִי א־שַרָר ונופל אל הירדן מדרום לג’סר אל־ מג’אמע. השוה ע' באר ב.

וָדִי אל־בִּירָן – وادي البيران. נחל עמוק ממזרח לשכם העובר אל נחל כרית (ע"ש). בו מעינות מים רבים.

וָדִי בְּיר א־סַּבַּע – وادي بير السبع. נחל גדול העובר בעמק באר שבע.

וָדִי בַּיְתּ חַנִינָא – وادي بيت حنينا. נחל מצפון־מערב לירושלים. הוא יוצא משמאל לדרך הנמשכת מירושלים לשכם ממול לחורבת גבעת שאול ונכנס לתוך ואדי קלוניה. כשטיטוס עלה מגופנה לירושלים לן במחנהו ב“עמק הקוצים” ממול לגבעת שאול, הוא ודי בית חנינא.

וָדִי אל־בַּלְּט – وادي البلّاط. נחל הנופל אל נחל נעמין בשפלת עכו.

וָדִי בַּלְעַמָה – وادي بلعمة. נחל קטן היוצא מהרי שומרון ועובר ע"פ ג’נין לעמק יזרעאל. נחל זה משמש מעבר מהרי שומרון לעמק הגדול. השוה ע' יבלעם.

וָדִי אל־בִּנְדִיְק – وادي البنديق. נחל הבא מהכרמל ונופל אל הבצה שבשפלת החוף.

וָדִי אל־בַּצָּה – وادي البصّة. נחל על יד חברון הנכנס אל ואדי אל־פ’רנג'.

וָדִי אַל־בַּקּ – وادي البقّ. נחל בגליל העליון מדרום־מזרח לחצור.

וָדִי בֻּקַיְעָה – وادي بقيعة. נחל היוצא מעמק בקיעה אשר ממזרח לשכם ונופל אל הירדן.

וָדִי בַּקַר – وادي بقر. נחל בקצה הר אפרים, יורד לערבות יריחו.

וָדִי בַּרְבַּרָה – وادي بربرة. נחל מצפון־מזרח ללוד.

וָדִי בַּרַדָא – ראה ע' אמנה ב.

וָדִי אל־בֻּרַךּ א – وادي البرك. נחל מדרום־מערב לשכם,

וָדִי אל־בֻּרַךּ ב – وادي البرك נחל קטן בשרון מדרום לטול כרם הנופל אל נהר אסכנדרונה.

וָדִי בֻּרְמָה – وادي برمة. נחל בעבר הירדן מזרחה, 50 ק"מ מדר’־מזר' לקיר מואב..

וָדִי אל־בַּרְתּ – وادي البرت. נחל קטן בנגב מדרום לרפיח,

וָדִי בַּתִּיר – وادي بتّير. נחל העובר ע"פ ביתר ונכנס אל נחל שורק. ראה ע' בקעת ידים.

וָדִי גֻ’דַיְד – وادي جديد. נחל ממערב להר נבו. בו מרכז גדול של דולמנים. קונדר בדק 162 מהם 75.

וָדִי אל־גַ’דַר – وادي الجدر. נחל עמוק, 1/2 ק"מ ממזרח לכפר מצר, בו נמצא בית קברות רומי.

וָדִי גִ’הַנָּם – وادي جهنّم. נחל בגליל העליון ממערב לקדש נפתלי.

וָדִי אל־ג’וֹז א – وادي الجوز. עמק הנמשך מצפון לירושלם ועובר אל נחל קדרון. בו חצובות משני צדיו מערות־קברים רבות, בתוכן “קברי הסנהדרין”, “קברי המלכים”", “קבר שמעון הצדיק” ועוד. ראה ע' עמק הפגרים.

וָדִי אל־ג’וֹז א – وادي الجوز. נחל על יד חברון ממזרח לה.

וָדִי אל־ג’וֹזָה – وادي الجوزة. ראה ע' ארץ גושן.

וָדִי אל־ג’וֹזַלָה – وادي الجوزلة. המשך וָדִי פ’רעה בערבות הירדן, נופל אל הירדן.

וָדִי אל־גִ’חָר – وادي الجحار. נחל מצפון־מזרח לחברון.

וָדִי אל־גִ’יבּ – وادي الجيب. נחל העובר ע"פ גבעון.

וָדִי אל־גַ’יְבּ – وادي الجيب. נחל גדול היורד בעמק הערבה צפונה ונופל לתוך ים המלח בשפתו הדרומית. הוא הגבול המדיני החדש בין ארץ־ישראל ובין עבר הירדן.

וָדִי גִ’יג' – وادي جيج. נחל קטן מצפון־מערב למוצא.

וָדִי גַ’יְדָא – وادي جيدا. נחל קטן מצפ’־מזר' לחיפה.

וָדִי אל־גִ’יהָר – وادي الجيهار. נחל מצפ’־מזר' לחברון.

וָדִי גְָ’לָא – وادي جالا. נחל מצפ’־מע' לחברון. בו נשתמר השם של העיר העתיקה גְלֹה.

וָדִי גִ’לְיָן – وادي جليان. נחל מדרום לבארות על יד הדרך ההולכת מירושלים לשכם.

וָדִי אל־גִ’לְס – وادي الجلس. נחל מצפון־מזרח לעזה.

וָדִי גָ’מוּס א – وادي جاموس. נחל מצפון לגדרה, נופל אל נחל שורק

וָדִי גָ’מוּס ב – وادي جاموس. נחל גדול הנופל אל ים כנרת בשפתו הצפונית, ממערב לכפר נחום.

וָדִי אל־גַ’מָל – وادي الجمال. נחל צדדי של ואדי א־סִּדְר בדרך מירושלים ליריחו.

וָדִי גַ’מְּעִין – وادي جمّاعين. נחל מדרום־מערב לשכם.

וָדִי אל־גֵ’נַבּ – وادي الجنب. נחל מדרום לשכם.

וָדִי אל־גִ’נְדִי – وادي الجندي. נחל מדרום־מערב לבית לחם.

וָדִי גַ’עִין – وادي جعين. ראה ע' רקם גיאה.

וָדִי אל־גָ’עַר – وادي الجاعر. נחל קטן מדרום־מזרח לרמלה.

וָדִי גַ’עְִתּוּן – وادي جوتون. ראה ע' מי געתון.76

וָדִי גֻ’פַ’יְן – وادي جفين. נחל קטן בגלעד הצפונית, נופל אל הירדן.

וָדִי גִ’פְנָה – وادي جفنة. נחל על יד גופנה מצפון לרם אללה.

וָדִי ג’ַרָבָּה – وادي وادي جرابة. נחל גדול בנגב, נופל אל ים המלח מצפון להר סדום. במעלה הצפוני של הנחל נמצאת מערה ובה חרותות צורות של אנשים וחיות וכתובות יוניות.

וָדִי גַ’רְדוּן – وادي جردون. תחנת מסה"ב החג’אזית במואב.

וָדִי גַ’רַדְתְּ – وادي جردات. נחל מצפון־מזרח לחברון.

וָדִי גֻ’רָה – وادي جرّة. נחל מדרום־מערב לשכם.

וָדִי גַ’רָה – وادي جرّة. נחל במואב הנכנס לים המלח סמוך ללשון.

וָדִי אל־גַ’רוּר – وادي الجرور. ראה ע' נחל גרר.

וָדִי גִ’רְיוּס – وادي جريوس. גיא שבו עוברת הדרך מבית לחם לברכות שלמה.

וָדִי אל־גַ’רִיעָה – وادي الجريعة. נחל בעבר הירדן מזרחה המושך מים בכל ימות השנה. הוא יוצא ממקום הרחוק 25 ק"מ ממערב לרבת בני־עמון ומשתפך לים המלח.

וָדִי גֻ’רַיְף אל־עַ’זָל – وادي جريف الغزال. נחל היוצא מאצל נבי מוסה ונופל אל ים המלח.

וָדִי גֻ’רַמְיָה – وادي جرماية. נחל איתן גדול בגולן החוצה את עמק אל־בטיחה ונכנס לים כנרת.

וָדִי גַ’רְמַק – وادي جرمق. נחל העובר ע"פ ג’בל ג’רמק בגליל העליון.

וָדִי אל־גַ’רְפִ’ן – وادي الجرفان. נחל במדבר יהודה בין בית לחם לים המלח.

וָדִי גַ’רַשׁ – وادي جرش. נחל העובר על פני גרש, נקרא בהמשכו וְדִי א־טַּוָחִין ונופל אל היבוק. בזמן הרומאים נקרא הנחל הזה בשם Chrysorrhods. השוה ע' גרש.

וָדִי א־דֻּבָּה – وادي الدبّة. נחל מצפון־מערב לבצת חולה.

וָדִי דָבּוּ – وادي دابو. נחל קטן בעמק בית שאן הנופל אל ודי אל־אִשָׁה.

וָדִי דַבּוּרָה – وادي دبورة. נחל איתן המריק את מי הבצות שממזרח לחולה לתוך ים סמכו.

וָדִי דִבְּעַל – وادي دبعل. נחל ממזרח לצור. ראה ע' נחלא דאבצאל.

וָדִי דַבָּר – وادي دبار. נחל בין אל־קביבה לבית דקו מצפון־מערב לירושלים.

וָדִי א־דַ’הַבּ א – وادي الذهب. נחל ארוך מצפון לבצרה בבשן, נופל לודי א־זידי.

וָדִי א־דַ’הַבּ ב – وادي الذهب. נחל קטן ליד גרש

וָדִי א־דּוּר – وادي الدور. נחל מצפון לחלחול.

וָדִי א־דּוּרָה – وادي الدورة. נחל איתן בגולן המקבל את וָדִי א־דֻּפַיְלָה, עובר בעמק אל־בטיחה ומשתפך לים כנרת על יד אל־מסעדיה.

וָדִי א־דַּחַ’ל – وادي الدخل. נחל העובר בערבה ונופל אל ים המלח בשפתו הדרומית.

וָדִי א־דִיקִיָּה – وادي الديقيّة. נחל הנופל אל הים על יד ראס א־נאקורה.

וָדִי א־דַּיְר – وادي الدير. נחל ע"י רם אללה מדרום לה.

וָדִי דַיִר בַּלוּט – وادي دير بلّوط. נחל הבא מהר אפרים ונופל אל הירקון. בו עוברת הדרך העתיקה משפלת החוף לשִׁלה. השוה ע' אפק א וע' אבן העזר.

וָדִי א־דַּכַּכִּין – - وادي الدكاكين. נחל במדבר יהודה ממזרח לירושלים.

וָדִי א־דִּלְבָּה – وادي الدلبة. נחל מצפון־מערב לרם אללה.

וָדִי א־דָּלִיָה – وادي الدلبة. נחל איתן בגולן המשקה את עמק אל־בטיחה לפני השפכו אל ים כנרת.

וָדִי א־דֻּ’לַיִל – وادي الذليل. נחל הבא ממדבר אל־חַמָץ' ונופל אל נחל יבוק.

וָדִי א־דַּם – وادي الدمّ. נחל קטן הנופל אל ואדי שעיר מצפון־מערב לשכם.

וָדִי דָ’נְה – وادي ذانة. נחל מדרום לבאר שבע. בו סכרים וברכה, דרך רומית וחורבה של בנין.

וָדִי דַעוּק – وادي دعوق. נחל קטן ממערב לתל דותן.

וָדִי א־דִִּפְלָה – وادي الدفلة. נחל בגולן הנכנס לוָדי א־סַּמַךּ.

וָדִי א־דָּרַגָ’ה – وادي الدرجة. נחל במדבר יהודה הנופל אל ים המלח מצפון לעין גדי.

וָדִי דָר גְֻ’רַיְר – وادي دار جرير. נחל קטן מדר’־מזר' לבעל חצור בהר אפרים.

וָדִי דַרְדַרָה – وادي دردرة. נחל הבא מעמק עיון ונופל אל הירדן.

וָדִי א־דָּשִׁישׁ – وادي الدشيش גיא ממזרח לקבר רחל בדרך בית לחם אפרתה.

וָדִי אל־הַבּוּר – وادي الهبور. נחל מדרום לחברון.

וָדִי הַיְדָן – وادي هيدان. נחל צדדי של הארנון.

וָדִי אל־הֻמְרָא – وادي الهمراء. נחל איתן הנזון מהמעינות אשר בהר הגלבע.

וָדִי הִנְדִס – هندس. נחל הנכנס לעמק הערבה מצפון לים המלח.

וָדִי אל־הַרִי – وادي الهري. נחל קטן במואב מדרום־מזרח למידבא..

וָדִי אל־הַרָם – وادي الهرام. נחל בבשן ממערב לטרכונא.

וָדִיָה – وادية. חבל־ארץ ממערב לירושלים.

וָדִי אל־וַזִיָה وادي الوزية. נחל קטן הנופל לנהר נעמין סמוך לעכו.

וָדִי אל־וְָָלָה – وادي الوالة.ראשית הנהר סיל הַיְדָן הנופל אל הארנון. השוה ע' נחליאל.

וָדִי אל־וַעְר – وادي الوعر. נחל קטן מדרום־מזרח לחברון.

וָדִי אל־וֻקַיְר – وادي الوقير. נחל בנגב מדרום־מערב לבאר שבע..

וָדִי אל־וַקְץ – وادي الوقاص. נחל היוצא מהרי הגליל העליון ונופל אל ים סמכו מדרום ליסוד המעלה.

וָדִי אל־וַרְד א – وادي الورد. גיא העובר על פני מאלחה ונכנס לואדי בתיר.

וָדִי אל־וַרְד ב – وادي الورد. נחל ממערב לוָדי פ’וּכִּין בין בית לחם ובין בית גוברין.

וָדִי וַרָן – وادي ورّان. נחל בדרום הגלעד.

וָדִי אל־וַתַּר – وادي الوتر. נחל בנגב מדרום לבאר שבע.

וָדִי א־זַּהַר – وادي الزهر. נחל קטן הנופל אל ואדי אל־עַרַב בגלעד הצפונית.

וָדִי א־זֻּוַיְרָה – وادي الزويرة. נחל הנופל אל ים המלח מצפון להר סדום.

וָדִי זַחַר – وادي زخر. נחל הנופל לירדן ממערב לארבד.

וָדִי א־זִּיָד – وادي الزياد. נחל קטן מדרום־מערב לא־טַּיִבָּה בגלעד הצפונית.

וָדִי א־זַּיְדִי – وادي الزيدي. נחל ארוך הבא מהר חורן ועובר בבשן על פני בצרה ואדרעי. על יד תל א־שִׁהָבּ הוא מקבל את ואדי אל־עַויְרָת ויוצר יחד עם נחלים אחרים את הירמוך.

וָדִי זַיְזוּן – وادي زيزون. נחל הנופל אל נהר א־רֻקָד בבשן.

וָדִי זַיְמִר – زيمر. נחל ע"י טול כרם, נופל אל נחל אלכסנדר.

וָדִי א־זַיִתּ א – وادي الزيت. נחל ממערב לבית חורון עליון.

וָדִי א־זַיִתּ ב – وادي الزيت. נחל ממזרח לשכם.

וָדִי א־זַּיְתּוּן – وادي الزيتون. נחל על יד אבו דיס מדרום־מזרח לירושלים.

וָדִי זַמוּר – وادي زمور. נחל מדר’־מזר' לשכם.

וָדִי זָמִל – وادي زامل. עמק רחב־ידים ושמם הנמשך מדרום־מזרח לחָ’ן יונס. בו חונה שבט הבדוים א־תַּרְבִּין.

וָדִי זִמְרִי – وادي زمري. נחל קטן מדר’־מע' לחסמה. הוא נמשך מגבעת שאול לנחל פרת. בנוגע לשם הנחל השוה דהי"א ח, לו; ט, מב וראה גם ע' בית עזמות.

וָדִי א־זַּעְפַרְן – وادي الزعفران. נחל מצפון־מזרח לחברון.

וָדִי א־זַּעַרָה – وادي الزعرة. נחל היורד מהר חרמון.

וָדִי א־זַּעְתַּר – وادي الزعتر. נחל בדרום הר חורן.

וָדִי א־זַרְקָא א – وادي الزرقا. נחל קטן מצפון לרם אללה.

וָדִי א־זַרְקָא ב – وادي الزرقا. נחל קטן מצפון לראס א־נאקורה.

וָדִי זַרְְקָא – وادي زرقا. נחל בין בית אִלּוּ ובין ח‘. תבנה. ראה ע’ נחלי געש.

וָדִי זַרְקָא מָעִין – وادي زرقا ماعين. נחל גדול במואב הנופל אל ים המלח מצפון לנחל ארנון. מקורו 5 ק“מ מדרום למעון בגובה של 394 מ', ומי מעינות רבים נשפכים לתוכו. קרוב לשפתו הצפונית, כשלשה ק”מ מהים, נמצאים מעיני הרפואה של בערה (חַמָּם א־זַרְקָא). הוא עשיר מאד בדגים ובשרצים, ארכו 18 ק“מ. לפני שפכו הוא מתרחב מאד ובשטח של קילומטרים מרובעים אחדים לאורך שתי גדותיו גדלים קני סוף ושיחים, עצי ערבה ואשל. בחדשי האביב הוא מכניס לים 2500 ממ”ע מים בשעה. השוה ע' נחליאל..

וָדִי אל־חַבִּיס א – وادي الحبيس. נחל מדרום למידבא, נופל אל ודי זרקא מעין.

וָדִי אל־חַבִּיס ב – وادي الحبيس. נחל קטן מצפ’־מע' לג’בל ג’רמק בגליל.

וָדִי אל־חֻבַּיִשְּׁיָה – وادي الحبيشيّة. נחל הנופל לים התיכון מצפון לצור.

וָדִי אל־חַ’בְּרָה – وادي الخبرة. נחל הנופל אל ים המלח מדרום לעין גדי.

וָדִי חַגַ’יְלָה – وادي حجيلة. גיא הנמשך מדר’־מזר' לצוּר בָּהִר.

וָדִי אל־חַגַ’יְר – وادي الحجير. נחל המשתפך אל נהר אל־קסמיה מדרום.

וָדִי אל־חַגַ’ר – وادي الحجر. נחל קטן הנכנס לואדי חלזון.

וָדִי אל־חַדָּד – وادي الحدّاد. נחל איתן בגלעד הצפוני הנכנס לואדי אל־ערב.

וָדִי חַדְרָן – وادي حدران. נחל הנופל מדרום לזכרון יעקב אל נהר א־זרקא.

וָדִי אל־חַוְץ' א – وادي الحوض. נחל עמוק ממזר' להר הזיתים. תחלתו בעין אל־חַוְץ', הוא מי עין שמש, וסופו לרגלי מעלה אדֻמים. בו עבר הגבול בין יהודה לבנימין, ובו עובר הכביש מירושלים ליריחו.

וָדִי אל־חַוְץ' ב – وادي الحوض. נחל ממערב לשכם.

וָדִי חַוְרָא – وادي حورا. נחל במדבר יהודה מדר’־מזר' לחברון. בו מערות וקברי סלעים ובהם חרסים ועצמות.

וָדִי אל־חַוְרָה – وادي الحوارة. נחל הנופל לים המלח בשפתו הצפונית־המזרחית קרוב לשפך הירדן.

וָדִי אל־חַוָרִת' – وادي الحوارث. נחל בשרון הבא ממערב לטול כרם, עובר מדרום לחדרה ומשתפך לים התיכון. בחלקו האחרון הוא איתן 77, רחבו 5–10 מ' ועמקו 3 מ‘. על שם הנחל נקרא השטח הרחב משני צדיו באמצע השרון גם הוא ואדי אל־חוארת’ וכן נקראו הבדוים, שנדדו ממצרים ורעו שם את עדריהם, בשם עַרַב אל־חוארת'. לאחר שהקה“ק לישראל קנתה את השטח הזה קבעה ועדת השמות שעל יד הקה”ק שמות עבריים היסטוריים וקראה את השטח בשם עמק חפר ואת הנחל בשם נחל אלכסנדר (בקשר עם כבוש השרון ע"י אלכסנדר ינאי).

וָדִי אל־חַוְת – وادي الحوث. נחל קטן מצפ’־מע' לקרית יערים.

וָדִי אל־חַזְעַלִי – وادي الحزعلي. נחל בנגב הנכנס להמשכו של ודי א־סבע..

וָדִי אל־חָח – وادي الحاح. נחל קטן בגליל מצפון לג’בל ג’רמק.

וָדִי חַטְרוּרָה – وادي حطرورة. נחל במדבר יהודה הנכנס לים המלח ממול ללשון.

וָדִי חַלַּדְיָּה – وادي حلّديّة. נחל בעמק יזרעאל הנכנס לנחל קישון.

וָדִי חִלְוָס – وادي حلواس. נחל מצפון־מערב לחברון.

וָדִי חַלַזוּן – وادي حلزون. ראה ע' גיא יפתח־אל.

וָדִי אל־חַלִיבּ – وادي الحليب. נחל סמוך לעזה מצפון־מזרח לה.

וָדִי אל־חַ’לִיל – وادي الخليل. נחל גדול היורד מחברון ונכנס על יד באר שבע לואדי א־סבע.

וָדִי חָלָן – وادي حالان. יובל של נהר קדישא בעמק פורה בדרך לטריפולי.

וָדִי חַ’לַף – وادي خلف. נחל מצפון לירושלים.

וָדִי חַ’לַצָה – وادي خلصة. נחל בנגב, מצפ’־מע' לחלוצה.

וָדִי חָמוּל – وادي حامول. נחל קטן הנכנס לים התיכון מצפון לראס א־נאקורה. השוה ע' חמון.

וָדִי חַמִיס – وادي حميس. נחל גדול מצפון לרם אללה וסמוך לה.

וָדִי אל־חֻמַיְרָה – وادي الحميرة. נחל מצפ’־מזר' לעכו.

וָדִי אל־חַמָּם א – وادي الحمّام. נחל בעבר הירדן מזרחה הנכנס לוָדִי עַמָּן.

וָדִי אל־חַמָּם ב – وادي الحمّام. נחל קטן, 15 ק"מ מדר’־מע' לארבד (ארבאל) שבעבר הירדן. הוא נכנס לואדי אל־ערב.

וָדִי אל־חֲמָם – - وادي الحمام. נחל איתן בגליל התחתון העובר בבקעת ארבל ומשתפך לים כנרת. במהלכו הוא מקבל מים רבים ממעינות שונים ומשקה את פרדסי המושבה מגדל. בנחל זה נמצאות מערות נפלאות הדומות למבצרים חזקים (ראה על אודותן בע' ארבאל), ובגדתו המערבית, 8 ק"מ מדר’־מע' לטבריה, ישנם עקבות של ישוב בתקופה הרומית.

וָדִי אל־חַמְץ' – وادي الحمض. נחל איתן קטן המריק לתוך ים חולה את מי הבצות אשר ממזרח לו.

וָדִי אל־חֻמְר – وادي الحمر. נחל הבא מהרי שומרון, עובר בערבות הירדן ונכנס לוָדִי פַצְאִל מצפון ליריחו.

וָדִי אל־חַמְרָא – وادي الحمراء. נחל מדרום לבית שאן המשתפך לירדן.

וָדִי אל־חַמְרָנִיָה – وادي الحمرانية. נחל הנכנס לים התיכון מצפון לצור.

וָדִי אל־חָ’ן – وادي الخان. נחל מדר’־מע' לחברון.

וָדִי חִנְדָג' – وادي حنداج. נחל היוצא מהרי הגליל העליון ונכנס לים סמכו סמוך ליסוד המעלה.

וָדִי אל־חַנוּ – وادي الحنو. נחל קטן מצפון לזכרון יעקב.

וָדִי חַ’נָזִיר (חָ’ן א־זִּיר) – وادي خنازير (خان الزير). נחל הבא מהר שעיר ונכנס לע’ור אל־פ’יפ’ה מדרום לים המלח.

וָדִי חַנִין (חֻנַיְן) – وادي حنين. כפר ערבי על יד המושבה העברית נס ציונה (200 תו' מוסלמים).

וָדִי אל־חַסָא – وادي الحسى. ראה ע' נחל זרד.

וָדִי חִסְבָּן – وادي حسبان. נחל בעבה“י מזרחה העובר ע”פ חשבון ומשתפך לים המלח.

וָדִי אל־חַסִי – وادي الحسي. נחל גדול בשפלה הבא מתל אל־חסי ומשתפך לים התיכון מצפון לעזה. במרחק 1 ק"מ מהים הוא נעשה איתן. על יד שפכו נמצאת החורבה אל־אַשְׁרַף, שמזהים אותה עם עיר החוף Mulovads של אשקלון.(Maiuma Ascalonis))..

וָדִי אל־חָפִי – وادي الحافي. נחל קטן מצפ’־מזר' לגבעת שאול.

וָדִי אל־חַפִיר – وادي الحفير. נחל בנגב העובר ע“פ תחנת משטרת הגבול אל־עַוְגָ’א הנקראת ע”ש הנחל חפיר אל־עוג’א.

וָדִי אל־חַפָץ – وادي الحفاص. נחל הנכנס לים המלח מדרום למצדה.

וָדִי חֻצַ’יְרָה (אל־אִחִצַ’יְרָה) – وادي حضيرة (الاحضيرة). נחל בשרון העובר ע"פ המושבה חדרה. בחלקו האחרון הוא נקרא נהר אל־מִפְגַ’ר ומשתפך לים התיכון. משיח' חִלו ואילך הוא איתן ורחבו מגיע ל- 11– 10 מ'.

וָדִי חַצָצָה – وادي حصاصة. נחל מדרום־מזרח לבית לחם היורד לים המלח. בו עולה הדרך מעין גדי לבית לחם. השוה ע' חצצון תמר וע' מעלה הציץ.

וָדִי אל־חִרָה – وادي الحرّة. נחל קטן מדרום לבית שאן.

וָדִי אל־חַ’רוּבּ – وادي الخروب. נחל מצפ’־מזר' ללוד.

וָדִי חַ’רַיְטוֹן – وادي خريطون. נחל במדבר יהודה מדרום להר הרודיון. בו נמצאות מערות פרי־היסטוריות ובהן כלי צור וברונזה. במערת אֻם קַטַפָה נמצאים שרידים רבים של ישוב בתקופה הפליאוליתית 78 ובמערה אֻם קַלְעָה עקבות של ישוב מהתקופה המיסלותית עד תקופת הברונזה התיכונה 79, בימי הבינים היו נזירים רבים גרים בתאים ובמערות החצובים בסלעי הנחל.

וָדִי חֻ’רַיְשָׁה – خريشة. נחל אכזב בנגב מדר’־מזר' לקדש ברנע.

וָדִי אל־חַרָמִיָּה – الحراميّة. גיא מצפון לבית־אל, שבו עוברת דרך המלך מירושלים לשכם. בזמן שעוד טרם היה סדר בארץ היה המעבר בין ההרים מסוכן מפני השודדים, שארבו כאן לעוברי אורח והיו מתנפלים עליהם.

וָדִי אל־חַרָר – وادي الحرّار. נחל קטן בערבות יריחו המשתפך לירדן מדרום לגשר אלנבי. במרחק 11/2 ק"מ משפכו הוא נעשה איתן. על גדותיו גדלים שיחים ועצי ערבה ואשל. מימיו מלוחים במקצת.

וָדִי אל־חַ’שַׁבּ – وادي الخشب. נחל בגליל מצפון לבקעת בית נטופה.

וָדִי אל־חַ’שַׁבָּה – وادي الخشبة. נחל היורד מהר חרמון ומשתפך לנהר באניאס.

וָדִי אל־חַ’שְׁנָה – وادي الخشنة. נחל מדרום לבית שאן.

וָדִי אל־חָתּ – وادي الحات. נחל קטן בהרי יהודה מצפון לקרית יערים.

וָדִי חַתִ’ירָה – وادي حثيرة. עמק בנגב מדרום מערב לכֻּרְנֻבּ.

וָדִי טָבָּא – وادي طابا. עמק בנגב, 10 ק"מ מדר’־מע' למרשרש. בו שכבות נחושת סמוך לביר טבא, במקום שהיו בימי קדם מכרות נחושת. בבִּיר טבא על יד עין טָבָּא נמצאת היום תחנה של משטרת הגבול.

וָדִי א־טַּבָּן – وادي الطبان. נחל במדבר יהודה מדר’־מזר' לחברון.

וָדִי א־טַּבַּרַיָה – وادي الطبريّة. נחל קטן בשפלת עכו, הוא ראשיתו של נהר נעמין.

וָדִי א־טַּוָחִין א – وادي الطواحين. נחל עמוק ועשיר במים ממערב לצפת. אליו מתכנסים מי מעיינות רבים שבהר צפת ובג’בל ג’רמק. בתחלתו הוא נקרא וָדִי לַיְמוּן ובסופו וָדִי אל־עַמוּד, שבו נמצאת מערה פריהיסטורית גדולה. הוא משקה במימיו את שדות שפלת גנוסר ומשתפך לים כנרת. יש בו טחנות קמח המונעות מזרם המים. מספר יושבי הנחל 100 מוסלמים.

וָדִי א־טַּוָחִין ב – وادي الطواحين. נחל מדר’־מז' לארטאס. בו עוברת תעלת המים ממעינות וָדי ערוּב לברכות שלמה.

וָדִי א־טַּוָחִין ג – وادي الطواحين. נחל בגלעד העובר על פני גרש ונכנס לנחל יבוק.

וָדִי א־טֻּוִי – وادي الطوي. נחל מדרום לקיר מואב.

וָדִי א־טּוּר – وادي الطوز 80. נחל מצפ’־מזר' להר הזיתים.

וָדִי א־טָחוּנָה – وادي الطاحونة. נחל במדבר יהודה מדר’־מזר' לבית לחם. במערותיו נמצאים סמנים של תרבות האדם הפריהיסטורי (“התרבות הטחונית”) מתחלת התקופה הניאוליתית (האלף החמשי לפסה"נ) 81. יש בו סכר ואמת־מים.

וָדִי א־טַּחַנָתּ – وادي الطحنات. נחל בשפלה העובר ע"פ יבנה ונכנס לנהר רובין.

וְדִי א־טַּיִבָּה א – وادي الطيّبة. נחל בגלעד העובר על פני א־טיבה ומשתפך לואדי אל־ערב. במרחק 8 ק"מ משפכו הוא נעשה איתן.

וָדִי א־טַּיִבָּה ב – وادي الطيّبة. נחל בשפלת עכו, ראשיתו של נהר נעמין.

וָדִי טַיְקַת אל־אַמִירִין – وادي طيقة الاميرين. נחל בנגב מדר’־מזר' לעסלוג'.

וָדִי א־טַּפָ’ה – وادي الطفّة. נחל בגליל התחתון העובר ע"פ ראס כרומאן ונכנס עם וָדי א־רבצ’יה לים כנרת.

וָדִי טַקיָּה – وادي طقية. ראה ע' מתקה.

וָדִי א־טַַּרְפָ’ִוְיָה – وادي الطرفاوية. נחל במואב מצפ’־מע' לקטראני.

וָדִי יָבִּס – وادي يابس. נחל איתן גדול הבא מהרי גלעד הצפוניים ומשתפך לירדן. בשמו נשתמר שם העיר יבש גלעד. ארכו 27 ק“מ. הוא נעשה איתן בגובה של 748 מ' מעפה”י, ושפכו נמצא 290 מ' מתחת לפה"י, לכן אשדו הוא 98 מ' על כל 1000 מ'. כשהוא יורד באשדות לעמק הירדן מניעים מימיו טחנות קמח.

וָדִי אל־יַהוּדִיָה – وادي اليهوديّة. נחל בגלעד הצפונית המשתפך לירדן מול בית שאן.

וָדִי יַחְפ’וּפָה – وادي يحفوفة. נחל המחבר בבקעת הלבנון את נהר ליטאני עם נהר ברדא.

וָדִי יָסוּף – وادي ياسوف. נחל מדרום לשכם, השוה ע' ישוב.

וָדִי יָצוּל – وادي ياصول. גיא צדדי של נחל קדרון מדר’־מזר' לירושלים. בגיא זה נתגלו מערות־קברים יהודיות ובהן גלוסקמאות עם כתובות עבריות ויוניות 82. השוה ע' אצל.

וָדִי אל־יִתְּם – وادي اليتم. בקעה עמוקה מצפון לעקבה היורדת צפונה בעמק הערבה. בה עוברת הדרך ההולכת מים אילת דרך הערבה צפונה. הנחל יורד מהרי א־שָּׁרָא מגובה 1500 מ', ובחורף מימיו מציפים את הערבה 83.

וָדִי אל־כּוּבּ – وادي الكوب. גיא קטן על יד ג’לג’ליה בדרך ירושלם–שכם.

וָדִי כּוּרָה – وادي كورة. נחל איתן היורד מהמורד הצפוני של הר ג’רמק, הוא נקרא במהלכו התחתון בשם וָדִי שַׁמַע ומשתפך לים התיכון.

וָדִי כַּלָא – وادي كلا. נחל קטן בשפלה מצפון־מזרח לעזה.

וָדִי כַּעְבָּנָה – وادي كعبانة. עמק בשרון ממערב לטול כרם.

וָדִי אל־כַּפְר – وادي الكفر.נחל בגלעד הצפונית הנכנס לואדי אל־ערב.

וָדִי אל־כַּפְרַיְן – وادي الكفرين. נחל גדול העובר בערבות מואב ומשתפך לירדן קרוב לשפכו לים המלח.

וָדִי כַּפְרַנְגִ’י – وادي كفر نجي. נחל בגלעד המשתפך לירדן. מקורו נמצא בגובה 875 מ' מעפה“י. הוא עובר על פני עַגְ’לוּן, מקבל מים רבים ממעינות ההרים החופרים בו אפיק עמוק. ארכו 30 ק”מ ואשדו 39 לאלף..

וָדִי אל־כַּרַךּ – وادي الكرك. נחל העובר על פני ההר, שעליו יושבת קיר מואב, ונופל לירדן מדרום ללשון.

וָדִי כַּרְמִיתּ – وادي كرميت. נחל קטן מצפון לראס א־נאקורה,

וָדִי כַּרְכַּרָה – وادي كركرة. נחל הנופל לים התיכון מדרום לראס א־נאקורה.

וָדִי כֻּתַּיִן – وادي كتين. נחל קטן מצפון־מזרח לא־סַּלְט.

וָדִי לִגָ’א – وادي لجاء. נחל אכזב בחצי־האי סיני, שבו נמצאות כתובות ארמיות־סינאיות 84.

וָדִי לָגּ’וּן – وادي لجّون. נחל הבא מהרי שומרון, עובר בין תענך ובין מגדו ונופל לתוך נחל קישון. השוה ע' קין

וָדִי לִדּ – وادي لدّ. נחל הבא ממערב לרם אללה ונופל לוָדי מצרארה באדמת פתח תקוה.

וָדִי לִוָא – وادي لواء. נחל היורד מהרי חורן ונופל לאגמי דמשק.

וָדִי א־לּוּזָה – وادي اللوزة. הוא הגיא מדרום לארטאס, שבו נמצאות ברכות שלמה.

וָדִי א־לּוּזִיָה – وادي اللوزية. גיא ממזרח לצפת

וָדִי לּוּחִיָן – وادي لوحيان. נחל אכזב בחצי האי סיני, שבו נמצאות כתובות ארמיות סיניות 85.

וָדִי א־לַּחָם א – وادي اللحّام. נחל ממזרח להר הזיתים.

וָדִי א־לַּחָם ב – وادي اللحّام. נחל ממזרח לפתח תקוה.

וָדִי לַעְבַּן (לַעְבָּנֵי) – وادي لعبن (لعباني). נחל באדום העובר על פני המקדש הנבטי א־תַּנּוּר מדרום לנחל זרד. לאורך נחל זה נמשכת הדרך הרומית מים אילת צפונה 86.

וָדִי אל־מָא – وادي الماء. נחל בגליל העליון סמוך לתבנין.

וָדִי מֻבַּעַ’ךְ – وادي مبغك. נחל אכזב במדבר יהודה הנופל לים המלח מול הלשון.

וָדִי אל־מַג’וּנָה – وادي المجونة. נחל קטן הנופל לים התיכון מצפון לעכו

וָדִי אל־מַגְ’מַע – وادي المجمع. נחל בשפלה ממזרח לאשדוד הנופל לנהר סכריר.

וָדִי אל־מַדְבַּשׁ – وادي المدبش. נחל מצפון לעין סיניא, בו עוברת הדרך מירושלים לשכם.

וָדִי מֻדַוַּרָה – وادي مدوّرة. נחל במדבר יהודה ממזרח לירושלים. ראה ע' הגלגל ב.

וָדִי אל־מָדִי – وادي المادي. יובל של וָדִי א־שָּׁרָר העובר ממזרח להר תבור.

וָדִי אל־מְדִינָה – وادي المدينة. נחל קטן ממערב למכמש.

וָדִי אל־מְדַיְקָה – وادي المديقة. נחל במואב העובר ע"פ אל־קטראני,

וָדִי אל־מַדָּן – وادي المدان. יובל של הירמוך בגבול הגלעד והבשן.


לוח ו

Pres encyclopaedia%20il%20b 0061

וָדִי אל־מַנַעִיָּה. פי הנחל מצד צפון־מזרח


Pres encyclopaedia%20il%20b 0061

מעבר מגידו הוא וָדִי עָרָה, בו עוברת הדרך לעמק יזרעאל


לוח ז


Pres encyclopaedia%20il%20b 0062

וָדִי קִלְתְ. בסלעי מעלה־הנחל בנוי כקן נשרים המנזר מר אליאס


Pres encyclopaedia%20il%20b 0062

ח‘. אֻם בּרג’


וָדִי אל־מַוְגִ’בּ – وادي الموجب. ראה ע' נחל ארנון.

וָדִי אל־מֻוַיְלִח – وادي المويلح. נחל בנגב מצפ’־מע' לבאר שבע..

וָדִי אל־מֻוַיְלִי – وادي الموبلي. נחל בעמק יזרעאל מצפ’־מע' לגבעת המורה.

וָדִי אל־מֻוַיְתְּי – وادي المويتي. נחל קטן בעמק יזרעאל בין מרחביה לתל עדשים.

וָדִי מוּסָה – وادي موسى. ראה ע' פטרה.

וָדִי אל־מֻזַיְלְקָה – وادي المزيلقة. נחל בנגב על יד מעלה עקרבים.

וָדִי אל־מַחְבּוּס – وادي المحبوس. נחל בהרי יהודה מצפון לביתוניה.

וָדִי מֻחַוָּתּ – وادي محوّات. נחל במדבר יהודה הנכנס לים המלח מדרום למצדה.

וָדִי אל־מֻחַזַּקָה – وادي المحزّقة. נחל מצפון לבית שאן, בו חורבות וחומות של ישוב קדום.

וָדִי אל־מֻחַ’יְצִן א – وادي المخيضن. יובל של נחל קטרה בשפלה.

וָדִי אל־מֻחַ’יְצִן ב – وادي المخيضن. נחל קטן מצפ’־מזר' לרם אללה, בו עולה הדרך מיריחו להעי ולבית־אל.

וָדִי אל־מֻחַ’יְרִץ – وادي المخيرص. יובל קטן של נחל ארנון, שמקורו במרחק 20 ק"מ ממזרח לקיר מואב.

וָדִי מִחְנָה – وادي محنة. יובל קטן של הירדן היורד מהר גלעד.

וָדִי מַחְרָץ – وادي محراص. נחל במדבר יהודה הנופל לים המלח מצפון למצדה.

וָדִי אל־מֻטַבָּה – وادي المطبّة. נחל מצפון לקַצְר מֻשַׁתָּא בגבול מואב והמדבר.

וָדִי אל־מַטָבִּן – وادي ابمطابن. נחל בכרמל במרחק 7 ק"מ מדרום לדאלית אל־כרמל. בו מערה וגלי אבנים ובמעלהו המזרחי בניני־אבן בלי מלט.

וָדִי אל־מֻטַיָּה – وادي المطيّة. נחל מדרום לקַצְר מֻשַׁתָּא בגבול מואב והמדבר.

וָדִי אל־מַטְלוּק – وادي المطالوق. גיא על יד המושבה הר־טוב הנכנס לנחל שורק על יד תחנת מסלת הברזל.

וָדִי אל־מֻטָרִדָה – وادي المطاردة. נחל במדבר יהודה בין חברון לים המלח.

וָדִי מִידָן – وادي ميدان. נחל הבא מדר’־מע' לא־סַלְט ומשתפך לים המלח.

וָדִי אל־מַיְס – وادي الميس: גיא מצפון לגבע בנימין.

וָדִי מַיְרוּן – وادي ميرون. נחל איתן סמוך למירון בגליל העליון. במעלותיו נמצאים מערות וקברי־סלעים. ראה ע' מי מרום.

וָדִי אל־מִכְּטַלָה – وادي المكطلة. נחל היורד מהכרמל לבצה שמדרום לעתלית.

וָדִי אל־מֻכַּלִךּ – وادي المكلك. נחל במדבר יהודה על יד נַבִּי מוּסָה.

וָדִי אל־מַכַּנַּּע – وادي المكنّع. נחל בשפלה מדרימזרן לגדרה. השוה עי מכנה.

וָדִי אל־מָלִח א – وادي المالح. יובל של וָדִי חֻצַ’יְרָה בשרון.

וָדִי אל־מָלִח ב – وادي المالح. נחל איתן הבא. מהרי שומרון מצפון לשכם ומשתפך לירדן. מימיו מלוחים במקצת.

וָדִי אל־מִלְח א – وادي الملح. עמק ארוך הנכנס ממזרח לעמק באר שבע..

וָדִי אל־מִלְח ב – وادي الملح. יובל של נחל קישון. הוא הנחל אשר על פני יקנעם, שהיה בגבול המערבי של זבולון (יהו' יט, יא). הוא בא מהכרמל ונכנס לנחל קישון סמוך לתל א־שָׁמָם. בו עוברת הדרך מחוף הים לעמק יזרעאל על פני יקנעם. נחל זה הוא הגבול הטבעי בין רכסי הר הכרמל ובין חבל ההרים בלאד א־רוחה.

וָדִי אל־מָלָחָה א – وادي الملاحة. נחל איתן היורד מהרי שומרון לירדן, שלתוכו הוא מריק את מי המעינות המלוחים שבעמק הירדן. ארכו 12 ק"מ.

וָדִי אל־מָלָחָה ב – وادي الملاحة. נחל היורד מהרי נפתלי לים סמכו.

וָדִי אל־מֻלַיְחָה – وادي المليحة. נחל בין עזה לחברון.

וָדִי אל־מַלִך א – وادي الملك. נחל היוצא מבקעת בית נטופה ונכנס לנחל קישון. השוה ע' גיא יפתח־אל

וָדִי אל־מַלִך ב – وادي الملك. נחל איתן הבא מהרי שומרון ומשתפך בשם וָדִי א־שָּרָר אל הירדן מדרום לשפך נחל יבש. אורך מרוץ המים בנחל זה הוא 11 ק"מ.

וָדִי אל־מַלָכָּה – وادي الملاكة. נחל בהרי יהודה הנכנס לנחל שורק.

וָדִי אל־מַלָקָה – وادي الملاقة. נחל קטן על יד מודיעין.

וָדִי אל־מַלָּקִי א – وادي الملّاقي. נחל במדבר יהודה מדר’־מזר' לחברון.

וָדִי אל־מַלָּקִי ב – وادي الملّاقي. נחל מצפון לגיפטליק שכם.

וָדִי אל־מַנָח – وادي المناح. נחל בשפלה מצפון לדַנ’ַבְּה הנמשך לנהר רובין. השוה ע' מנחת.

וָדִי מַנָעִיָה (מַנַעִיָה) – وادي مناعية (منعيّة). עמק מדרום לבאר שבע. בו מכרות נחושת וכורי התוך רבים מימי שלמה המלך ומתקופת מלכי יהודה, ביניהם ערמות של פסולת וחורבות של בתים 87.

וָדִי אל־מַנִיעָה – ا وادي لمنيعة. נחל עמוק הבא מחצי האי סיני ונכנס לסַבְּחַ’ת טָבָּה בעמק הערבה, 23 ק"מ מצפון לעקבה.

וָדִי אל־מַנְקַע – وادي المنقع. נחל במדבר יהודה מדרום להר הרודיון.

וָדִי אל־מֻסְטַרָה – وادي المسطرة. נחל היורד מהר סרטבא לירדן.

וָדִי מַסִּין – وادي مسّين. נחל מצפון־מערב לסבסטיה הנכנס בשרון לנהר אל־מפג’ר.

וָדִי אל־מַסְכָּה – وادي المسكة. נחל בגליל הנכנס לוָדי אל־קַרְן בגבול המדיני הצפוני של הארץ.

וָדִי אל־מַסְעוּד – وادي المسعود. יובל של הירמוך הבא מהגולן.

וָדִי מַעִין – وادي معين. נחל בשפלה מדרום לעזה.

וָדִי מֻעַלַּק – وادي معلّق. נחל מדרום־מזרח לבית לחם.

וָדִי אל־מֻעַלַּקָה – وادي المعلّقة. נחל בנגב הנכנס לוָדי א־סַּבַּע.

וָדִי אל־מֻעַ’נִיָּה – وادي المغنّيّة. נחל היורד מהר חרמון ונכנס לנהר סַבִּירָנִי העובר בנאות דמשק.

וָדִי מַעַצִידִי – وادي معصيدي. נחל בכרמל במרחק 3 ק"מ מדר’־מע' לעין עַ’זָל. בו מערות, קברי־סלעים וגתות.

וָדִי אל־מֻעָ’רָה – وادي المغارة. נחל בכרמל במרחק 4 ק"מ מדר’־מזר' לעתלית. בו שלש מערות גדולות: מַעָ’רַתּ א־סֻּע’וּל, מַעָ’רַת א־טַּבּוּן וּמַעָ’רַת אל־וָד. בשנים 1934– 1928 חפרו במערות אלו ובדקו אותן ומצאו בהן שלדים של האדם הקדמון ושרידים של תרבות מפותחת מהתקופה המיסוליתית. במע’רת אל־וָדְ, היא הגדולה ביותר, גלו את השכבות האלה: 1. ברונזה ומאוחר יותר, 2. מיסוליתית, 5 - 3 פליאוליתיות, 6. מוסטֶרית (עד 30,000 שנה) 88.

וָדִי מַעְצַר – وادي معصر. נחל מדר’־מע' לשכם.

וָדִי מַצִנִע – وادي مصانع. נחל במרחק 4–5 ק"מ מירושלים בדרך לנבי סמויל. בו קברי- סלעים וגתות.

וָדִי אל־מַצַ’ר – وادي المصرّ. נחל מדרום לביתתר.

וָדִי אל־מֻצְרָרָה – وادي المصرارة. נחל גדול הבא מהר אפרים, עובר באדמת פתח תקוה ונכנס לירקון סמוך לתל ג’רישה. הוא מושך מים לאורך 5 ק"מ.

וָדִי מַקְטַע אל־גֻ’ץ – وادي مقطع الجص. נחל העובר במדבר יהודה ונופל אל ים המלח מצפון לעין גדי.

וָדִי מִקְרַח – وادي مقرح. עמק ארוך בנגב, מדרום־מזרח לעַסְלוג'.

וָדִי אל־מַרְג' – وادي المرج. נחל מצפון־מערב לחברון.

וָדִי אל־מֻרָה – وادي المرّة. נחל העובר בנגב ונופל אל ואדי אל־פִ’קרה.

וָדִי אל־מָרוּד – وادي المارود. נחל בהרי ירושלים מדרום־מערב לבית דֻקּוּ.

וָדִי מַרְטַבָּה – وادي مرطبة. הוא המשך ואדי א־סבע.

וָדִי מַרְסִיעָה – وادي مرصيعة. גיא מדרום לברכות שלמה.

וָדִי אל־מַרָש – وادي المراش. נחל הנופל מצפ’־מזר' לשכם אל נחל כרית.

וָדִי אל־מֻשַׁבָּה – وادي المشبّة. נחל במואב הנכנס בשם וָדִי עַנַזָה לים המלח בחופו הצפוני־המזרחי.

וָדִי אל־מַשׁוּק – وادي المشوق. יובל קטן של נהר מפשוּח מצפון־מזרח לו.

וָדִי מֻשַׁיְוִשׁ – وادي مشيوش. נחל הנופל אל ים התיכון מצפון לראס א־נאקורה.

וָדִי אל־מֻשַׁיְרִפְה – وادي المشيرفة. נחל הנופל אל ים סמכו בשפתו הדרומית.

וָדִי אל־מֻשַׁיִשׁ – وادي المشيّش. נחל בקצה ארץ מואב בדרך העולה מן המדבר מדרום־מזרח.

וָדִי אל־מַשָׁש א – وادي المشاش. נחל במדבר יהודה הנופל אל ים המלח.

וָדִי אל־מַשָׁש ב – وادي المشاش. נחל מדרום לבאר שבע.

וָדִי א־נַּבְּק – وادي النبق. נחל מדרום לעתלית.

וָדִי א־נַגִ’יל – وادي النجيل. נחל הנופל אל נחל שורק על יד בית שמש.

וָדִי א־נֻּוַיְעִמָה – وادي النويعمة. נחל העובר בערבות יריחו על פני חורבות דוּךּ ונופל אל הירדן.

וָדִי א־נּוּקָא – وادي النوقا. נחל קטן ממערב לעמק חולה.

וָדִי נֻחְ’בַּר – وادي نخبر. נחל במדבר יהודה העובר לאורך הר סדום ממערב ונכנס לים המלח מצפון להר.

וָדִי א־נֻּחַיְלָה – وادي النحيلة. נחל היוצא מאצל ענתות ונופל אל נחל פרת.

וָדִי א־נַּחְלָה – وادي النحلة. גיא על יד ארטאס מדרום־מזרח.

וָדִי נַטּוּף – وادي نطّوف. נחל בהרי יהודה הנופל אל ואדי לִדּ מצפון ללוד. בנחל זה נתגלו שלדים של בני הגזע הניאנדרטלי ושרידי תרבות מיסוליתית (של האבן התיכונה) מפותחה. על שם הואדי נקראת התרבות שנתגלתה בו תרבות נטופית (Natufian) 89.

וָדִי נָטָרָה – وادي نطارة. נחל מדר’־מזר' לצור.

וָדִי נַכַּשָׁה – وادي نكشة. גיא קטן על יד מוצא.

וָדִי נֻמַיְרָה – وادي نميرة. נחל במואב המשתפך לים המלח. ראה ע' מי נמרים, והשוה גם סיל א־נמירה.

וָדִי א־נִּמְר – وادي النمر. נחל ממזרח לחזמא במדבר יהודה.

וָדִי נִמְרָה – وادي نمرة. נחל קטן בצפון הרי חורן.

וָדִי נִמְרִין – وادي نمرين. נחל איתן העובר בערבות מואב מול יריחו ונופל אל הירדן סמוך לגשר אלנבי. העמק שבו עובר הנחל הוא ערבות מואב. היום ע’וֹר נמרין, הוא השטח הפורה ביותר בעמק הירדן המושקה מימי הנחל. השוה ע' בית נמרה.

וָדִי נָעוּר – وادي ناعور. נחל קטן מדרום לא־סלט, 15 ק"מ מדר’־מע' לרבת בני עמון.

וָדִי נַעָס – وادي نعاس. נחל בין עזה ובין חברון.

וָדִי א־נֻּצְף – وادي النصف. נחל הנופל אל נחל עין גנים בקצה עמק יזרעאל.

וָדִי א־נַּצְרָה – وادي النصرة. נחל קטן העובר ממזרח ליפו ונופל אל הירקון.

וָדִי נֻקוּר א־דִּ’יבּ – وادي نقور الذيب. נחל קטן הנופל אל ואדי אל־מלאחה מצפון ליריחו.

וָדִי א־נָּר א – وادي النار. ראה ע' נחל קדרון.

וָדִי א־נָּר ב – وادي النار. נחל מדרום לעזה הנכנס לנחל בּשור.

וָדִי א־סַבָּה – وادي السبة. נחל קטן במדבר יהודה הנופל לים המלח ליד מצדה.

וָדִי א־סַּבַּע – وادي السبع. נחל בנגב העובר בעמק באר שבע ונכנס לוָדִי א־שֵׁרִיעָה.

וָדִי א־סִּדּ – وادي السدّ. יובל של וָדי א־סַּבַּע.

וָדִי א־סֻּדַיְר – وادي السدير. נחל קטן במדבר יהודה הנופל לים המלח על יד עין גדי.

וָדִי א־סִּדְר א – وادي السدر. גיא ממזרח לירושלים מעבר להר הזיתים. בו עוברת הדרך ליריחו.

וָדִי א־סִּדְר ב – وادي السدر. נחל קטן המשתפך לירדן ממזרח.

וָדִי א־סִּדְר ג – وادي السدر. נחל קטן מצפון לעין חרוד.

וָדִי סַהְוָה – وادي سهوة. נחל בהרי חורן.

וָדִי סֻוַיְלִם – وادي سويلم. נחל מדר’־מע' לחברון.

וָדִי א־סּוּקּיָה – وادي السوقية. נחל במדבר יהודה ממזרח לחברון.

וָדִי א־סִּחָנִיָה – وادي السيحانية. נחל קטן מדר’־מזר' לחברון.

וָדִי א־סִּיָל – وادي السيال. נחל הבא מהרי חברון ונכנס לים המלח מצפון למצדה.

וָדִי סַיְלוּן – وادي سيلون. נחל בהר אפרים על יד חורבת שילה.

וָדִי א־סִּיק – وادي السيق. נחל מדרום־מזרח לבאר שבע, בו שרידים של מצודה (רומית?).

וָדִי א־סִּכָּה – وادي السكّة. נחל העובר על פני ביתתר ונכנס לנחל שורק. בו עובר קו מסה"ב ירושלים - יפו.

וָדִי א־סַּלְהַב – وادي السلهب. נחל העובר בעמק עַרָבָּה מדר’־מע' לג’נין.

וָדִי א־סִּלוּקִיָה – وادي السلوقية. נחל מצפון מערב לעמק חולה.

וָדִי א־סֻּלְטְנִי – وادي السلطاني. נחל ארוך בין קיר מואב לבין המסלה החג’אזית. בו עוברת הדרך הגדולה ההולכת למדבר.

וָדִי א־סַּלִיחָה – وادي السليحة. נחל בעבה"י מזרחה, מצפ’־מזר' לא־סַּלְט.

וָדִי סֻלַיְמָן – وادي سليمان. גיא מצפון־מזרח ללוד.

וָדִי סַלָמָה – وادي سلامة. ראה ע' יורדת הצלמון.

וָדִי סַלְמָן א – وادي سلمان. נחל הנמשך מבית חורון לגזר.

וָדִי סַלְמָן ב – وادي سلمان. נחל מדרום לבית שאן המשתפך לירדן.

וָדִי סַלְמָן ג – وادي سلمان. לפנים יובל קטן של נחל קישון סמוך לחיפה. בזמן החדש יבשו אותו היהודים בעלי הקרקע, שבה עבר.

וָדִי א־סַּלִיק – وادي السليق. יובל של נהר מפשוּח מצפון־מזרח לו.

וָדִי סַלַע – وادي سلع. נחל אכזב בחצי האי סיני, בו נתגלו כתובות ארמיות־סינאיות 90.

וָדִי א־סִּלְקָה – وادي السلقة. נחל חופי המשתפך לים התיכון מדרום לוָדִי ע’זָּה.

וָדִי א־סַּמְט – وادي السمط. נחל מדרום לבית נתיף. בו מובילה דרך מהרי ירושלים לשפלה. יש סוברים, שהוא עמק האלה 91.

וָדִי סָמִיָה – وادي سامية. נחל מצפון לרם אללה.

וָדִי א־סַּמַךּ א – وادي السمك. נחל איתן הבא מסביבות ח’ספ’ין בגולן ומשתפך לים כנרת על יד כֻּרְסִי. ארכו 20 ק"מ.

וָדִי א־סַּמַךּ ב – وادي السمك. נחל קטן ממזרח לעכו.

וָדִי סֻמְסֻם – وادي سمسم. ראשיתו של וָדִי אל־חַסְי שבשפלה.

וָדִי סַמָּעִיָה – وادي سمّاعية. נחל הנכנס לים התיכון מדרום לצור.

וָדִי אּ־סִּנַּיְן – وادي السنّين. נחל במדבר יהודה מצפ’־מע' למצדה.

וָדִי א־סִּנָם – وادي السنام. נחל מדרום לחזמא, מצפ’־מזר' לירושלים.

וָדִי א־סַּעַד – وادي السعد. נחל קטן ממערב לרם אללה.

וָדִי סֻעַיְבּ – وادي سعيب. יובל של נהר נעמין העובר ע"פ ערב וסכנין בגליל התחתון.

וָדִי סַעִידָה – وادي سعيدة. ראשיתו של נחל ארנון.

וָדִי סַעִיר – وادي سعير. נחל בהרי יהודה הנמשך מחלחול מזרחה ועובר ע"פ הכפר ציעור (צעיר).

וָדִי סַעְתַּר – وادي سعتر. נחל בדרום הבשן.

וָדִי א־סֻּקוּק – وادي السقوق. יובל של נהר מפשוּח.

וָדִי א־סִּקְלָבּ – وادي سقلاب. נחל גדול בגלעד הצפונית, העובר על פני א־טַּיִבָה ומשתפך לירדן מול בית שאן.

וָדִי סְקָקָה – وادي سقاقة. נחל קטן בצפון הבשן.

וָדִי סַקָרָה – وادي سقارة. נחל במואב המשתפך לים המלח בשפתו המזרחית, מצפון לצרת השחר.

וָדִי א־סִּר – وادي السرّ. נחל בנגב מדר’־מזר' לבאר שבע.

וָדִי סִרְחָן – وادي سرحان. בקעה ארוכה בקצה עבה“י מזרחה, שבה עוברת דרך החוגגים למכה. הבקעה נמשכת באורך של 320 ק”מ וברוחב של 30 ק"מ בין אל־אזרק בצפון־מזרח עבר הירדן ובין אל־ג’וף בצפונו של מרכז ערב. בו עברו מהזמנים הקדומים ביותר דרכי המסחר בין עבר הירדן וסוריה מצד אחד לבין ערב מצד שני. בעמק זה נמצאים חורבות של בנינים גדולים מהתקופות הנבטית, הרומית, הביזנטית והערבית של ימי הביניים, ברכות מים החצובות בסלעים, בורות ומעינות 92. הבקעה נכללת היום ברובה בשטח ערב סעודיה.

וָדִי סַרְטַבָּא – وادي سرطبا. נחל קטן בגליל העליון ממערב לג’בל ג’רמק,

וָדִי סַרִיס – وادي سريس. גיא על יד הכפר סריס מצפ’־מע' לירושלים.

וָדִי א־סַּרִיס – وادي السرّيس. נחל הנכנס לנחל כרית מצפ' מזר' לשכם.

וָדִי א־סִּתּ א – وادي الستّ. נחל היורד מהרי שומרון לעמק יזרעאל.

וָדִי א־סִּתּ ב – وادي الستّ. נחל על יד קיר מואב.

וָדִי סִתִּי מִרְיָם – وادي ستّي مريم. הוא השם הערבי־הנוצרי של נחל קדרון, ע"ש “קבר מרים” הנמצא בראשיתו.

וָדִי עַבּוּד – وادي عبود. נחל בשפלה העובר ע"פ הכפר עבוד מצפ’־מע' ללוד.

וָדִי אל־עַבַּיְדָה – وادي العبيدة. נחל בהרי ירושלים בין בית אִכְּסָא לנבי סמויל.

וָדִי עַבִּלִּין – وادي عبلّين. נחל בגליל התחתון היורד מג’בל דַיְדַבָּה ונכנס בעמק עכו לנהר נעמין. בו עוברת הדרך משפת הים לגליל. השוה ע' אבלים.

וָדִי עַבָּס – وادي عباس. נחל מצפון לרם אללה. בו שרידים של ישוב קדום וחרסים ביזנטיים.

וָדִי עַגְ’לוּן – وادي عجلون. יובל של וָדִי כַּפְרַנְגִ’י הבא מגלעד הצפונית ועובר על פני עג’לון. וָדִי אל־עַגַ’ם – وادي العجم. עמק רחב וארוך מדרום לדמשק. בו עוברים נהר פרפר ויובליו המרובים.

וָדִי אל־עַ’דִיר – وادي الغدير. נחל על יד קרית יערים מדרום־מערב לה.

וָדִי אל־עַ’דַף – وادي الغدف. נחל בעבר הירדן מזרחה, 80 ק"מ ממזרח לקיר מואב.

וָדִי עַוְבָּה – وادي عوبة. נחל מצפון להר צפת הנופל לוָדִי הִנְדַג'. בו נמצאים סמנים של ישוב עתיק: גתות ובתי בד, מערות, בורות, קברים, חציבות בסלעים ומדרגות חצובות.

וָדִי אל־עַוְגָ’א – وادي العوجا. נחל היורד מצפון לרם אללה לעמק הירדן ומשתפך לירדן מצפ’־מזר' ליריחו. בערבות יריחו, על יד הנחל הזה, התישבו בדוים בכפר אל־עוג’א (300 תו').

וָדִי עַוָּד – وادي عوّاد. נחל מדר’־מע' לשכם.

וָדִי עַוְדָה – وادي عودة. נחל מצפ’־מזר' ללוד.

וָדִי אל־עֻ’וַיְר א – وادي الغوير. נחל הנופל לים המלח ממערב.

וָדִי אל־עֻ’וַיְר ב – وادي الغوير. נחל העובר מדר’־מזר' לקיר מואב ונופל לים המלח.

וָדִי אל־עַוַיְרָתּ – وادي العويرات. נחל בדרום הבשן, הוא ההמשך של וָדִי א־זַּיְדִי – וָדי אל מַדָּן. הוא נזון ממי וָדַי בַּגָּ’ה הבא מבַּחְרַת אל־בַּגָּה אשר באל־מזיריב.

וָדִי אל־עֻ’וַיְת – وادي الغويت. יובל של נהר רובין הבא ממזרח לאשקלון.

וָדִי אל־עַוְסַגִ’י – وادي العوسجي. נחל בעבה“י מזרחה, 120 ק”מ ממזרח לקיר מואב.

וָדִי עַוְסִיָה – وادي عوسية. נחל בנגב מדרום מערב לחלוצה.

וָדִי אל־עוּקָבּ – وادي العوقاب. נחל מדר’־מזר' לצור.

וָדִי עַ’זָּה – وادي غزّة. נחל גדול המשתפך לים התיכון מדרום לעזה. בחלק גדול של השנה יש בו מים לאורך 2 ק"מ משפכו ומעלה. נתגלו בו עקבות של ישוב בסוף התקופה הכלקוליתית (סוף האלף הרביעי לפסה"נ) ושל ישובים רבים בתקופת הברונזה.

וָדִי עַזּוּן – وادي عزّون. נחל בשרון הבא מאצל הכפר עזון, עובר על פני הכפר קלקליה ונכנס לירקון.

וָדִי אל־עַזִּיָה – وادي العزّيّة. נחל היורד מהרי הגליל העליון ומשתפך לים התיכון מדרום לצור.

וָדִי אל־עַזַיְמָה – وادي العزيمة. נחל בערבות מואב העובר על פני בית הישימות.

וָדִי אל־עַיָד – وادي العيّاد. נחל בין רמה לחזמא.

וָדִי אל־עִידָן – وادي العيدان. נחל הנופל לים המלח בשפתו הדרומית.

וָדִי אל־עַיוּן א – وادي العيّون. נחל ממזרח לפתח תקוה.

וָדִי אל־עַיוּן ב – وادي العيّون. יובל של נחל אלכסנדר הבא מדרום לטול כרם,

וָדִי אל־עַיוּן ג – وادي العيّون. נחל הבא מהרי צפת וגומר בוָדִי אל־עַזִּיָה.

וָדִי אל־עַיוּן ד – وادي العيّون. נחל מדר’־מע' לביתתר הנכנס לוָדִי בַּתִּיר.

וָדִי עֻיוּן א־דִּ’יבּ – وادي عيون الذيب. נחל במואב המשתפך לים המלח בשפתו הצפונית־המזרחית.

וָדִי עַיוּן מוּסָה – وادي عيون موسى. ראה ע' גיא (הגיא אשר בשדה מואב).

וָדִי אל־עַיְן א – وادي العين. גיא קטן מצפ’־מזר' לרם אללה.

וָדִי אל־עַיְן ב – وادي العين. נחל חופי בין חיפה לעתלית.

וָדִי עַיְן אל־בַּיְצָ’א – وادي عين البيضاء. נחל איתן בגלעד המשתפך לירדן מדרום לשפך נחל יבש.

וָדִי עַיִן עַ’זָל – وادي عين غزال. נחל הנשפך לירמוך. על יד שפכו נמצאים שרידים של מבצר מגליתי, שממנו הובילה דרך למעינות החמים של חמת גדר.

וָדִי עַיִן עַרִיך – وادي عين عريك נחל קטן ממערב לרם אללה.

וָדִי עַיִן רַפִיעָה – وادي عين رفيعة. נחל מדר’־מע' לקרית ענבים.

וָדִי עִיסָה – وادي عيسى. נחל במואב הנכנס לים המלח מדרום ללשון.

וָדִי עִירָה – وادي عيرة. נחל בהר חורן העובר ממערב לעיירה עירה.

וָדִי עַלִי – وادي علي. גיא עמוק בהר יהודה הנמשך ממערב לקרית יערים עד גבעות השפלה. בו עובר כביש ירושלים – תל אביב.

וָדִי עַלְיָא – وادي عليا. נחל במדבר יהודה מדר’־מזר' לבית לחם.

וָדִי עַלַיָת – وادي عليان. נחל בחצי האי סיני. בסלעיו חרותות כתובות ארמיות־סינאיות 93.

וָדִי אל־עַמוּד א – وادي العمود. נחל גדול היורד מהר צפת, יוצא לעמק גנוסר מצפון למגדל ונופל לים כנרת. במערה א־זֻטִיָה אשר בנחל זה נתגלו בשנת 1926 שרידים של ישוב פריהיסטורי, בתוכם ארבעה שברי גולגולת של האדם הפרי־היסטורי (הניאנדרטלי). לפי מקום המצאה נקראת הגולגלת הזאת הגולגלת הגלילית 94.

וָדִי אל־עַמוּד ב – وادي العمود. נחל בגלעד המשתפך לירדן בין שפכי הירמוך והיבוק.

וָדִי עַמוּקָה – وادي عموقة. נחל מצפון להר צפת הנופל לוָדִי וַקָץ.

וָדִי עַמַיְס – وادي عميس. נחל היוצא ממזרח לקרן חטין ומשתפך לים כנרת.

וָדִי אל־עַ’מִיק – الغميق. נחל הבא מהר אפרים ונופל לוָדִי חצ’ירה.

וָדִי עַמָּן – وادي عمّان. ראשיתו של נחל יבוק, סמוך לרבת בני עמון (עַמָּן).

וָדִי עַמָּר – وادي عمّار. נחל מדר’־מע' לירושלים. בו עוברת הדרך למנחת (מָלִחָה).

וָדִי עָמִר – وادي عامر. נחל מצפ’־מע' לנבי סמויל.

וָדִי אל־עִנַבּ – وادي العنب. נחל במדבר אדום, 100 ק"מ ממזרח למעון.

וָדִי עַ’נַיְם – وادي غنيم. נחל במדבר יהודה ממערב להר הרודיון.

וָדִי אל־עַסָכִּר – وادي العساكر. נחל קטן מצפ’־מזר' לגבעת שאול (תל אל־פ’וּל).

וָדִי אל־עַסַל – وادي العسل. נחל היורד מהחרמון לירדן.

וָדִי עַסְלוּג' – وادي عسلوج. נחל בנגב מדר’־מע' לבאר שבע הנופל לוָדִי א־סבע.

וָדִי אל־עַ’פְר – وادي الغفر. תחלת וָדי אל־עַרַב. השוה ע' אגריפינה.

וָדִי אל־עַפְרָא – وادي العفرا. יובל של נחל זרד.

וָדִי אל־עֻ’צוּם – وادي الغصوم. ראה ע' אלון בצעננים.

וָדִי אל־עָצִי – وادي العاصي. נחל במדבר יהודה. 15 ק"מ מצפ’־מזר' לירושלים.

וָדִי אל־עַצְל – وادي العصل. נחל בין קיסרין לג’נין.

וָדִי אל־עֻקָבּ – وادي العقاب. נחל מדרום־מזרח לצור.

וָדִי אל־עַקְבִּיָה – وادي العقبية. נחל הנופל לים מדרום לצידון.

וָדִי אל־עַקַיְבּ – وادي العقيب. נחל בגבול הבשן והמדבר, 50 ק"מ מצפ’־מזר' לרבת בני־עמון.

וָדִי אל־עַקְל – وادي العقل. נחל קטן מדרום מערב לבית חורון.

וָדִי אל־עָ’ר א – وادي الغار. נחל הבא מצפון מערב לחברון ונופל לים המלח.

וָדִי אל־עָ’ר ב – وادي الغار. נחל בבשן הנופל לוָדי אל־אחריר.

וָדִי אל־עָ’ר ג – وادي الغار. נחל במדבר יהודה הנכנס לים המלח על יד עין גדי.

וָדִי אל־עַרַבּ א – وادي العرب. נחל העובר על פני בית גוברין מדרום.

וָדִי אל־עַרַבּ ב – وادي العرب. נחל איתן בגלעד הצפונית, 15 ק"מ מצפון לארבד. הוא יורד מההרים לעמק הירדן ושוטף כאן בקשת הדומה לקשת של הירמוך ומשתפך לירדן, נגרו בהרים 39 מ' ובעמק 13 מ' לכל 1000 מ'

וָדִי עָ’רִבּ – وادي العرب. ראה ע' גרב.

וָדִי אל־עַרְבָּה – وادي العربة. עמק הערבה אשר בין ים המלח ובין ים אילת. השוה ע' נחל הערבה.

וָדִי אל־עַ’רְבָּה – وادي الغربة. נחל המשתפך לירדן מצפון לים המלח. הוא אוסף את מי נחל חשבון ומי וָדי כפרין.

וָדִי אל־עַרָגִ’י – وادي العراجي. נחל בהר חורן.

וָדִי אל־עַרָא – وادي العرّا. נחל מדרום לחברון.

וָדִי עָרָה – وادي عارة. עמק החוצה את הרי שומרון החל במרחק 15 ק"מ ממזרח לקיסרין עד עמק יזרעאל סמוך למגדו. בו עוברת דרך הים מהשרון לעמק יזרעאל, שבה עברו צבאות העמים בכל הזמנים. כאן עמדה העיר ערן הנזכרת בכתובת תחותמש השלישי בין יח’ם (= יַמָּה) ובין מגדו. בדרך זו הלכו תחותמש, שישק ופרעה נכה לפרת, ותגלת פלאסר השלישי עבר בו במסעו ממגדו לדאר (בכתובת האשורית עִירוּנָה). דלמן מזהה את וָדִי עָרָה גם עם Agovg°, שבה נח וַרוס בדרכו מהגליל לירושלים 95.

וָדִי עָרָה – وادي عارة. כפר ערבי קטן (70 תו' מוסלמים) במרחק 2 ק"מ מדר’־מזר' לישוב הקבוץ עין עירון בכניסה לוָדִי עָרָה, שבו עוברת הדרך מהשרון לעמק יזרעאל.

וָדִי אל־עַרוּב – وادي العرّوب. ראה ע' עמק ברכה.

וָדִי עַרוּס – وادي عروس. נחל קטן בגליל העליון הנכנס לעמק חולה.

וָדִי אל־עַ’רִִיב – وادي الغريب. נחל מצפון לג’לגליה בדרך ירושלים – שכם.

וָדִי אל־עַרַיְּגָ’ה – وادي العريجة. נחל במדבר יהודה הנופל לים המלח מדרום לעין גדי.

וָדִי אל־עַרִישׁ – وادي العريس. ראה ע' נחל מצרים.

וָדִי עַ’רַנְדַל – وادي غرندل. נחל גדול היורד מג’בל הָרון באדום ונופל לוָדי אל־ג’יב בעמק הערבה. ראה ע' אילם.

וָדִי עַרְעַרָה – وادي عرعرة. נחל בנגב הנופל לגיא המלח מדרום

וָדִי עַרָק חַגָ’ג' – وادي عراق حجاج. נחל הנכנס לוָדי פצאל בערבות הירדן.

וָדִי עַרָק מָזִל – وادي عراق مازل. נחל ממזרח להר הזיתים.

וָדִי עַרְקָן א־תַּרָה – وادي عرقان الترّة. נחל מצפ’־מזר' לשכם הנמשך לירדן.

וָדִי אל־עַשׁוּר – وادي العشور. נחל העובר על פני תבנין בגליל העליון.

וָדִי עַתִּיר – وادي عتّير. נחל על יד חורבת יתיר מדר’־מע' לחברון.

וָדִי פַ’גָ’ס – وادي فجّاس. נחל איתן הבא ממישור אל־אחמא (אלון בצעננים) ונופל לירדן סמוך לדגניה. על יד אפיקו נמשכות חומות אמת־המים של טבריה. ארכו 11 ק"מ.

וָדִי פ’וּכִּין – وادي فوكين. כפר ממע’־דר’־מע' לבית לחם (250 תו' מוסלמים).

וָדִי אל־פַ’וָּּר – وادي الفوّار. נחל היוצא ממזרח לזכרון יעקב ונופל לנהר א־דפלה. בו נמצאים יסודות של בנינים, שרידים של כנסיה, קברים מקומרים, מערות ובורות.

וָדִי פַ’חַ’ד – وادي غخد. נחל ממזרח לבית לחם.

וָדִי פַ’חִל – وادي فحل. נחל העובר ע"פ חורבת פחל ונופל לירדן.

וָדִי פֻ’טַיְס – وادي فطيس. נחל מדרום־מזרח לעזה. השוה ע' פוטיס.

וָדִי פַ’י – وادي في. נחל בנגב הנמשך ממעלה עקרבים לים המלח.

וָדִי פַ’יְפָ’ה – وادي فيفة. נחל איתן בבקעה עַ’וְר אל־פ’יפ’ה מדר’־מזר' לים המלח. שפעתו 1,440 ממ"ע בשעה.

וָדִי פִיק – وادي فيق. נחל בגולן העובר ע“פ הכפר פ’יק, חופר אפיק עמוק בהרים ונופל לים כנרת. ארכו 10 ק”מ. השוה ע' אפק ד .

וָדִי פַ’יְרָן – وادي فيران. נחל אכזב בחצי האי סיני, שבו נמצאות כתובות ארמיות־סינאיות 96.

וָדִי פַ’לָח – وادي فلّاح. “נחל האושר” היורד מהכרמל ומשתפך לים התיכון ממערב לחורבת דצטרי (עתלית). בשני פרקים יש בו מים בכל ימות השנה, בין המקור לא־שַּׁלָּלָה ובין דצטרי לים. בח'. רֻקְטַיָה שמעל לוָדי פ’לאח – שלאלה נמצא קבר יהודי עתיק. במעלות הנחל נמצאות מערות, שהיו מיושבות בתקופה הפריהיסטורית 97.

וָדִי פַ’לָּן – وادي فلّان. נחל חופי הנופל לים התיכון ליד עתלית.

וָדִי פָ’עִי – وادي فاعي. נחל במדבר יהודה ממערב להר סדום.

וָדִי פֻ’עִילִס – وادي فعيلس. נחל קטן מדרום מזרח לעזה.

וָדִי פַ’צְאִל – وادي فصائل. נחל איתן בערבות יריחו הנופל לירדן מצפון ליריחו. בימי הבית השני ובימי הבינים היה הנחל הזה משקה מטעי תמרים מסביב.

וָדִי פִ’קְרָה – وادي فقرة. נחל ארוך בנגב, 50 ק"מ מדר’־מזר' לבאר שבע. הוא עובר לאורך הגבול הטבעי הדרומי של ארץ־ישראל וגומר בעמק הערבה סמוך למחנה הדרומי של חברת האשלג.

וָדִי פָ’רָה א – وادي فارة. נחל מצפון־מזרח לירושלים. הוא מושך מים ממעין גדול ונכנס לודי אל־כִּלְתּ. ראה ע' פרת.

וָדִי פָ’רָה ב – وادي فارة. נחל איתן ברוב ימות השנה בגליל העליון. מקורו מצפון לגוש חלב. הוא נופל לים חולה בשם וָדִי הִנְדַג'.

וָדִי אל־פְ’רַנְג' – وادي الفرنج. נחל בין חברון ובין בית גוברין (קוראים וכותבים את שמו גם الافرنج = אל־אַפְרַנְג').

וָדִי פָּ’רִעָה – وادي فارعة. ראה ע' נחל כרית.

וָדִי א־צַּ’בּוּעָה – وادي الضبوعة. נחל מדרום לים המלח הנופל לסיל אל־קֻרְחִי.

וָדִי א־צַּ’בְּעִי – وادي الضبعي. נחל בעבה“י מזרחה, 60 ק”מ מדר’־מזר' לרבת בני־עמון.

וָדִי צַבְּרָה – وادي صبرة. נחל באדום המשתפך לנחל זרד. בו נמצאות ערמות של פסולת נחושת וברזל ממכרות וכורי התוך, שהיו כאן בימי קדם 98.

וָדִי צַהִיוּן – وادي صهيون. גיא העובר לאורך שכונת בית הכרם מצפ’־מע' לירושלים.

וָדִי צֻוַַיְנִיט – وادي صوينيط. נחל מצפ’־מזר' לירושלים הנכנס לנחל פרת (וָדִי פָ’רָה).

וָדִי צוּפִי אל־חֻ’נַיְהָתּ – وادي سوفي الخنيهات. נחל בשומרון היורד אל הירדן.

וָדִי א־צּוּר – وادي الصور. נחל קרוב לבית גוברין.

וָדִי צוּרָה – وادي صورة. נחל במדבר יהודה מדר’־מזר' לירושלים.

וָדִי א־צִּיָא – وادي الصيّا. גיא עמוק על יד בית לחם.

וָדִי צַיִדוּן – وادي صيدون. נחל בעבה“י מזרחה, 20 ק”מ ממערב לרבת בני־עמון.

וָדִי א־צִּיר א – وادي الصير. נחל מדרום־מזרח לא־סלט. השוה הערך הבא.

וָדִי א־צִּיר ב – وادي الصير. כפר גדול בוָדי א־ציר (ראה הערך הקודם) בסביבה פוריה ועשירה בתבואה (2000 תו' צ’רקסים). בכפר נמצאים שרידים עתיקים. השוה ע"ע טי’רוס וצורבית.

וָדִי צִיר – وادي صير. נחל ממערב לשכם.

וָדִי א־צִּ’יַר – وادي الضير. נחל מדרום־מזרח לקיר מואב.

וָדִי צַלָח – وادي صلاح. ראה ע' צלע.

וָדִי צָלִחָה – وادي صالحة. נחל בגליל העליון בין פ’רחה ובין יארון, 18 ק"מ מצפון לצפת. בו עובר הגבול בין ארץ־ישראל ובין מדינת הלבנון. במעלות הנחל נמצאות מערות, שהיו מיושבות בתקופה הפריהיסטורית. כן נמצאים בנחל עקבות של ישוב בתקופת הברונזה.

וָדִי צַמַנְטְר – وادي صمنطار. נחל החוצה את הרי שומרון בין קיסרין ובין ג’נין.

וָדִי א־צִּנִי – وادي الصني. נחל מדר’־דר’־מע' לבאר שבע הנכנס לנחל בשור, מוּסיל מזהה אותו עם נחל גרר 99.

וָדִי צַפוּרְיָה – وادي صفّوريّة. נחל היוצא מלמטה לצפורי ונופל אל וָדִי אל־מַלִךּ.

וָדִי א־צֻפַיְ – وادي الصفي. נחל גדול במואב המשתפך לנחל ארנון.

וָדִי א־צָּפִי – وادي الصافي. ראה גיא צפתה.

וָדִי א־צַּפְצָף – وادي الصفصاف. נחל במדבר יהודה הנופל לים המלח מצפון לחורבת מצדה.

וָדִי א־צִּ’רְוָה – وادي الضروة. נחל בגבול המזרחי של מואב.

וָדִי א־צָּרָצְרָה – وادي الصراصرة. נחל בהר יהודה. בו עוברת הדרך מאל־חַצְ’ר לבית נתיף.

וָדִי א־צַּרָר – وادي الصرار. ראה ע' נחל שורק.

וָדִי קֻבָּבּ – وادي قباب. נחל בנגב מדרום לתל אל־מלח

וָדִי אל־קֻדַיְרָתּ – وادي القديرات. הנחל האיתן היחיד במדבר צִן המושך מים מעין קדירָת באורך של 4 – 3 ק"מ בכל ימות השנה. המים משמשים להשקאת עצים וירקות. מסביב לנחל זה התקיים ישוב בתקופה הישראלית 100. השוה ע' קדש ברנע.

וָדִי אל־קִדְר – وادي القدر. נחל אכזב הנופל לים המלח מדרום למצדה.

וָדִי קֻדְרָן – وادي قدران. נחל מדרום־מזרח לזכרון יעקב.

וָדִי קַוַשִׁין – وادي قوشين. נחל קטן הנופל לים מצפון לעכו.

וָדִי קֻטַיָּה – وادي قطيّة. נחל העובר ע"פ חניתה בות בגבול המדיני בין ארץ־ישראל והלבנון ונופל בות לים מדרום לראס א־נאקורה.

וָדִי קַטַמָתּ – وادي قطمات. נחל בנגב הנכנס לוָדי אל־מִלְח..

וָדִי אל־קֻטְנָה – وادي القطنة. נחל בהרי יהודה מצפון לקרית יערים.

וָדִי אל־קַטַע – وادي القطع. נחל מצפון לחברון.

וָדִי אל־קַטָר – وادي القطار. נחל ממזרח לרבת בני־עמון.

וָדִי קַטְרָה – وادي قطرة. נחל בשפלה העובר על פני המושבה גדרה והכפר הערבי קטרה ונופל אל נהר רובין.

וָדִי אל־קִינִי – وادي القيني. נחל מדרום לחברון הנמשך במדבר יהודה ונופל לוָדי גִִ’רָבִּי. ראה ע' קינה.

וָדִי קִינִי – وادي قيني. נחל אכזב בחצי־האי סיני, שבו נמצאות כתובות ארמיות־סינאיות 101.

וָדִי אל־קַיְקַבָּה – وادي القيقبة. נחל בהרי יהודה מצפון לאל־קביבה.

וָדִי קָלוֹנִיָה – وادي قلونية. נחל הנמשך מהכפר לפתא אצל ירושלם ועובר על פני הכפר קלוניה - (מוצא). השוה ע' מי נפתח.

וָדִי אל־קִלְט (קִלְתּ) – وادي القلط (قلت). נחל איתן, הוא המשך נחל פרת. החופר את אפיקו עמוק בתוך סלעי ההרים בצורת קניון, עובר בערבות יריחו מצפון ליריחו ונופל אל הירדן. הנחל ניזון משלשה מעינות: עין אל־קלט (שפעתו 5,450 ממ"ע ביממה), עין פָ’רָה (פרת, 1,130 ממ"ע), ועין פַ’וָּר (2,270 ממ"ע). מי הנחל משקים את מטעי הבננות שבערבות יריחו. בנחל נמצאים תעלות מים, מערה עם כתובת יונית, וטחנה עתיקה. בקיר הנחל בנוי מנזר יוני (דיר מָר גִ’רְיִס, דיר וָדי קלת).

וָדִי קֻלַיְט – وادي قليط. נחל בגלעד הנופל לירמוך מצד דרום ובו תחנה בקו מסה"ב כפר צמח – דמשק.

וָדִי אל־קַמְח – وادي القمح. נחל הנופל מצפון־מזרח לשכם אל נחל כרית.

וָדִי קִמָס – وادي قماس. נחל מדרום לאשקלון הנופל אל ואדי אל־חסי.

וָדִי קָנָה – وادي قانة. ראה ע' נחל קנה.

וָדִי אל־קַנַוָתְּ – وادي القنوات. נחל העובר על פני קנת בהר חורן.

וָדִי אל־קֻנַיְטְרָה – وادي القنيطرة. נחל מדרום־מערב לבית גוברין הנופל אל ואדי אל־חסי.

וָדִי קֻנַיְעָה – وادي قنيعة. נחל בגלעד הדרומית.

וָדִי אל־קָסַבּ – وادي القسب. כפר בגולן בגבול המדיני של א"י.

וָדִי קֻסַיְּבּ – وادي قسيب. נחל הבא מדרום, עובר בעמק שמדרום לים המלח ונעלם בבצות הסַבְּחָ’ה.

וָדִי אל־קָעָה – وادي القاعة. נחל על יד צוּר בָּהִר מדרום לירושלים.

וָדִי אל־קַצְבּ – وادي القصب. נחל הבא ממערב לשכם ונופל אל נחל אלכסנדר.

וָדִי קֻצָבּ – وادي قصاب. נחל הבא מהרי שומרון ונופל אל נחל קּישון.

וָדִי אל־קָצִ’י – وادي القاضي. נחל מדרום לחברון. ראה ע' נחל אשכול.

וָדִי אל־קִרְד – وادي القرد. נחל מדרום־מזרח לשכם.

וָדִי אל־קַרְיָה – وادي القرية. נחל מדרום־מזרח לחברון.

וָדִי אל־קַרְיַתַּיְן – وادي القريتين. נחל גדול מדרום לחברון הנופל אל גיא המלח. השוה קריות חצרון.

וָדִי קַרָם – وادي قرّام. נחל ממערב לשכם.

וָדִי אל־קַרְן א (אל־קֻרַיִן) – وادي القرن (القرين). נחל גדול בגליל העליון. מקורו ראס א־נַּבַּע סמוך לכפר מעליה, והוא מגיע לים התיכון על יד אכזיב. ארכו 20 ק“מ, עד אמצע המאה הי”ט היה ידוע בשם נהר בַּרְדְוַיל. כיום אובדים מימיו בחול החוף ואינם מגיעים לים.

וָדִי אל־קַרְן 2 – وادي القرن. נחל מדרום־מערב לדמשק.

וָדִי אל־קַרְעִי – وادي القرعي. נחל מדר' לרפיח.

וָדִי אל־קַרַקָה – وادي القرقة. נחל קטן הנופל לים התיכון מצפון לעכו,

וָדִי קַרְקַרָה – وادي قرقرة. יובל של וָדי אל־קרן מדרום לחניתה.

וָדִי קֻתַּיְן – وادي قتين. נחל קטן מצפון־מזרח לא־סלט.

וָדִי א־רַבָּבִּי – وادي الرابابي. ראה ע' גיא בן הנם.

וָדִי רַבָּח – وادي ربّاح. נחל הבא מהר אפרים, עובר באדמת פתח תקוה ומתחבר לירקון סמוך למקורו.

וָדִי רַבָּץ' אל־גַ’מוּס – وادي رباض الجموس. נחל הנופל אל ים המלח מדרום למצדה.

וָדִי א־רַבַּצִ’יָּה – وادي الربضيّة. נחל בעמק גניסר הנופל אל ים כנרת מצפון למגדל.

וָדִי רָגִ’בּ – وادي راجب. נחל גדול בגלעד הצפונית העובר ע“פ חורבת רגב, נכנס לעמק הירדן סמוך לעַמָּתָּא ונופל אל הירדן. ארכו 30 ק”מ. הוא בא מגובה 1,045 מ', נגרו 45 מי לאלף.

וָדִי רָגִ’ל – وادي راجل. נחל מדרום להר חורן.

וָדִי א־רֻדַיְדָה – وادي الرديدة. נחל על יד חזמא מצפון־מזרח.

וָדִי א־רוָבִּי – وادي الروابي. נחל מצפון־מזרח להר הזיתים.

וָדִי רוּבִּין – وادي روبين. ראה ע' נהר רובין.

וָדִי א־רַחִיבּ – وادي الرحيب. נחל העובר על פני בית לחם.

וָדִי רַחַ’מָה – وادي رخمة. נחל היורד מחצי־האי סיני לעמק הערבה, 15 ק"מ מצפ’־מע' לעקבה.

וָדִי רַיָא – وادي ريّا. נחל מצפ’־מע' לרם אללה.

וָדִי א־רְיָשִׁי – وادي الرياشي. נחל קטן הנופל מדרום לגרש אל נחל יבוק.

וָדִי א־רָמָה – وادي الرامة. נחל איתן בערבות מואב העובר על פני תל א־רמה (בית הרם).

וָדִי א־רַמוּ – وادي الرمو. נחל ממזרח לצור.

וָדִי א־רֻמַיִל – وادي الرمل. נחל מצפון לארנון.

וָדִי א־רֻמַיְמִין – وادي الرميمين. נחל העובר מצפון־מזרח לא־סלט ונופל אל היבוק.

וָדִי א־רַמְל – وادي الرمل. נחל קטן ממזרח לעזה.

וָדִי א־רְמָמַנָה – وادي الرمامنة. נחל במדבר יהודה מצפון־מזרח למכמש. ראה ע' בקעתא דבית רמון.

וָדִי רֻמָּן – وادي رمان. נחל בנגב, 58 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לבאר שבע הנכנס לוָדִי א־סִּיק. וָדִי רֻמָּנָה – وادي رمّانة. נחל בגליל התחתון מדרום לבקעת בית נטופה.

וָדִי א־רֻמָּּנָה – الرمّانة. המשך ודי אל־חוץ' בדרך ירושלם – יריחו.

וָדִי רָס אַל־בַּדְר – وادي راس البدر. נחל בהרי חורן.

וָדִי רַפָיִד – وادي رفايد. נחל בחצי האי סיני. השוה ע' רפידים.

וָדִי רַפִיעָה – وادي رفيعة. נחל מצפון־מזרח לרבת בני־עמון.

וָדִי א־רַצִיף – وادي الرصيف. נחל הנופל מצפ’־מזר' לשכם אל נחל כרית.

וָדִי רַשִׁיד – وادي رشيد. נחל מדרום־מערב לשכם.

וָדִי רֻשְׁמִיָה – وادي رشمية. נחל המבתר את הר הכרמל מצפ’־מע' לחיפה. בו עוברת דרך מהכרמל לעתלית ולבלד א־שיח'. במעבר זה מצויים שרידים של דרך פריהיסטורית ומשני צדיה חומות, וכן שרידים של דרך רומית וחורבות של מצודת הצלבנים.

וָדִי רַתַּם – وادي رتم. נחל במזרח הגלעד, 35 ק"מ ממע' לרבת בני עמון.

וָדִי שַׁבָּבִּיךּ – وادي شبابيك. נחל מצפון להרי צפת הנופל אל ודי וַקָּץ.

וָדִי א־שַּׁבִּיבּ – وادي الشبيب. ראשיתו של וָדי א־סַּמַךּ בגולן.

וָדִי א־שָׁבִּךּ – وادي الشباك. נחל קטן מצפון לארנון.

וָדִי שָׁהִין – وادي شاهين. נחל מצפ’־מזר' ללוד.

וָדִי שׁוּבָּש א – وادي شوباش. נחל מדרום לבית שאן הנופל אל הירדן.

וָדִי שׁוּבָּש ב – وادي شوباش. כפר קטן על יד הנחל הזה (100) תו')

וָדִי שֻׁוַיְתּ – وادي شويت. נחל קטן ממזרח לעכו.

וָדִי א־שַׁוְמַר – وادي الشومر. נחל סמוך לק"מ ה־18 בדרך ירושלים – שכם. בו שרידים של חומות מגליתיות הבנויות אבני צור ובמעלהו הצפוני קברים חצובים בסלע עם אכסדרות.

וָדִי שַּׁוְמַר – وادي شومر. נחל קטן ממזרח להר תבור.

וָדִי א־שֻׁוָר – وادي الشوار. נחל הנמשך בין מוצא לבית נקובה.

וָדִי א־שַּׁיְג’וּר – وادي الشيجور. נחל בעמק שכם.

וָדִי א־שַּׁיְח' – وادي الشيخ. נחל על יד חלחול.

וָדִי א־ وادي – الشلّال. נחל העובר ממזרח ליפו ונופל אל הירקון לפני השפכו אל הים.

וָדִי א־שַּׁלָלָה א – وادي الشلّالة. נחל גדול מדר’־דר’־מזר' לעזה. הוא נקרא לפני השפכו אל הים בשם ודי ע’זה (ע"ש). אולי הוא נחל בשור.

וָדִי א־שַּׁלָלָה ב – وادي الشلّالة. נחל העובר בין הבשן ובין הגלעד ונכנס לירמוך. הוא מושך מים במרחק 20 ק"מ משפכו.

וָדִי שָׁמָּה – وادي شمّة. נחל בעמק יזרעאל סמוך לג’נין.

וָדִי א־שַּׁמָּרִין – وادي الشمّارين. נחל מצפ’־מע' לעין כרם.

וָדִי שַׁעְבּ – وادي شعب. נחל קטן הנכנס אל ודי חלזון.

וָדִי א־שַׁעְבָּן – وادي الشعبان. נחל קטן הנופל אל נחל יבוק לפני השפכו אל הירדן.

וָדִי א־שָׁע’וּר – وادي الشاغور. בקעה בגליל העליון מצפון־מערב לג’בל עדָתִ’ר. בו עוברת הדרך מהגליל העליון לשפלת עכו.

וָדִי שַׁעוּרָה – وادي شعورة. נחל קטן ממזרח לכפר תבור.

וָדִי א־שַׁעִיבּ א – وادي الشعيب. נחל ארוך הבא מהרי א־סלט. מעיר זו ואילך הוא איתן במרחק 32 ק"מ. נגרו 36 מ' על כל 1000 מ'. הדרך הנמשכת מגשר אלנבי לרבת בני עמון עוברת בגשר את הנחל. בהכנסו לעמק הירדן משמשים מימיו להשקאת השדות והגנים ולהנעת טחנות קמח. מתל נמרין ואילך הוא נקרא ואדי נמרין, והוא משתפך לירדן מצפון לגשר אלנבי.

וָדִי א־שַׁעִיבּ ב – وادي الشعيب. נחל בעמק הירדן מדרום לעמק בית שאן הנופל אל הירדן.

וָדִי א־שַׁעִיר – وادي الشعير. עמק ארוך ורחב הבא מעמק שכם, עובר ע“פ טול כרם וגומר בנחל אלכסנדר. בו עוברים הדרך וקו מסה”ב מארץ החוף לשומרון ולשכם, ועל שמו נקרא כל החבל שמצפון־מערב לשכם.

וָדִי שֻׁקְבּ – وادي شقب. נחל במדבר יהודה הנופל אל ואדי גִ’רָבִּי.

וָדִי שַׁק אל־בָּרֵד – وادي شقّ البارد. נחל בגלעד הצפונית.

וָדִי א־שַׁקִיף – وادي الشقيف. נחל הנופל לים המלח מצפון לעין גדי.

וָדִי א־שַּׁקְק – وادي الشقاق. נחל ממזרח לזכרון יעקב הנופל לנהר א־דפלה.

וָדִי א־שַּׁרִיעָה – وادي الشريعة. ראה ע' נחל בשור.

וָדִי אַ־שַּׁרָר – وادي الشرار. נחל איתן בדרום עמק בית שאן. הוא משתפך לירדן מדרום לשפך נחל יבש.

וָדִי א־שַּׁרָר – وادي الشرّار. נחל איתן היוצא לרגלי הר תבור וסובב אותו מדרום. המשכו התחתון נקרא וָדִי אל־בירה, המשתפך לירדן מדרום לגשר המאסף (גִ’סְר אל־מֻגַ’מִע). בעמק שבו עובר הנחל נמצאים תלים של ישובים מתקופת הברונזה הקדומה.

וָדִי א־תַּבָּן – وادي التبان. נחל במדבר יהודה מדרום־מזרח לחברון.

וָדִי א־תִּבְּן – وادي التبن. נחל קטן הנופל לוָדי אל־ערב בגלעד הצפונית.

וָדִי א־תִּבְּנָה – وادي التبنة. נחל על יד תבנה בגלעד הצפונית.

וָדִי א־תַּיְם – وادي التيم. עמק ארוך ופורה הנמשך לאורך החרמון ממערב. בו עובר נהר אל־חצביה (השוה ע' בקעת מצפה). העמק נקרא היום על שם שבט ערבי, אשר בא עם מנהיגו תַּיִמְאַלְלָה בִּן טַעַלַבְּה מגבול ערב והתישב בו.

וָדִי א־תִּין – ا وادي لتين. נחל על יד בית תַּעָמר מדרום־מזרח לבית לחם.

וָדִי א־תַּיְשׁ – وادي التيس. נחל הנופל לים התיכון מדרום לצידון.

וָדִי תַּלְעַתּ א־דַּם – وادي تلعت الدمّ. הגיא הנמשך ממי עין שמש עד מעלה אדומים, בו עוברת הדרך מירושלם ליריחו.

וָדִי א־תָ’לִת' – وادي الثالث. נחל בבשן.

וָדִי תַ’מַד – وادي ثمد. נחל בדרך המלך מצפ’־מזר' לארנון. בו נמצאים מי תהום לא עמוק מתחת לפני הקרקע. כמו בימי קדם כך גם בזמן הזה חופרים בני האדם חפירות באדמה ומוצאים בה מים. ראה ע' באר א.

וָדִי תִּמְסַח – وادي تمسح. נחל קטן הנופל לוָדי זרקא על יד הסכר של בנימינה. הלאה באדמת כַּבְּרָה מהוה וָדִי א־זרקא בצה הנקראת ברכת תמסח. הוראת השם הערבי היא תנין. יתכן שבזמן מן הזמנים מצאו בה תנין אחד או יותר, חי או מת, שגלי הים העלוהו מחוף היאור. לכן קוראים לואדי א־זרקא נחל התנינים.

וָדִי א־תַ’נִיָתּ – وادي التنيّات. נחל בעבר הירדן מזרחה, 30 ק"מ ממערב לרבת בני־עמון.

וָדִי א־תַּעָמִרָה – وادي التعامرة. נחל הנמשך מבית לחם לים המלח ועובר בתחום מושב שבט הבדוים א־תעמרה.

וָדִי א־תֻפָ’ח – وادي التفّاح. ראה ע' נחל אשכול.

וָדִי א־תֻּרַיְבָּה – وادي التريبة. נחל קטן בנגב העובר ע"פ כֻּרְנֻבּ.

אל־וַטַן – الوطن. מקום של ישוב קדום בקרבת באר שבע. קרקעותיו פורים ובהן נמצאות ברכות עתיקות רבות. לפי חרסיו היה המקום מיושב בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת ( 1400 – 1800 ) ובתקופות הרומית והביזנטית.

אל־וַיְבָּה – الويبة. ראה ע' אֹבֹת.

וְיָה מָרִיס (Via maris). הדרך חהולכת מנהר פרת ומדמשק לחוף ים התיכון לפי קו זה: דמשק – עמק הבשן (ג’ידור) - סעסא - קניטרה - גשר בנות יעקב – לאורך הירדן ממערב לחָ’ן מִנְיָה הסמוך לשפת ים כנרת או ח’ן גֻ’בּ יוּסִף. כאן מתפלגת הדרך לשתים. דרך אחת נמשכת לטבריה ולבית שאן ויוצאת מכאן דרך עמק יזרעאל ווָדִי עָרָה לדאר (טנטורה), והדרך השניה עוברת בוָדי אִעְבְּלִין לעכו או מחָ’ן גֻ’בּ יוסף דרך רמה של נפתלי (א־רמה) ובית הכרם (מג’ד אל־כְּרום) לעכו, השוה ע' דרך הים.

אל־וַלַגָ’ה – الولجة. כפר על הר מימין לקו מסה"ב ירושלים־ביתתר (1200 תו' מוסלמים).

וַלְדְהַיְם (Waldheim). מושבה של ההיכלניים הגרמנים על יד אֻם אל־עַמַד, למעלה מ־2 ק“מ מדרום־מערב לבית לחם הגלילי, 2 ק”מ מהכביש העולה לנצרת (70 נפש). על ישוב קדום במקום זה מעידים הקברות החצובים והמערות.

וִילְהֶלְמָה (Wilhelma). מושבה של גרמנים סמוך לפתח תקוה (300 תו').

וַלְעָ’א – ولغا. כפר מצפון־מערב לא־סוידה בהר חורן.

אל־וָסְטִיָה – الواسطيّة. חבל־ארץ בגלעד.

וַעְר אל־גִ’הָר – وعر الجهار. ראה ע' מצפה ג.

וַעְרַת א־זָּכִּיָה – وعرة الزاكية. שדה־לבה מצפון לבשן. וערה פרושה מקום לא ישר, פרא, שקשה לעבור בו=טרכון. במרכזו היתה סכותא (א־זָכִּיָה), המובלעת בתחום עולי בבל.

וַקְוַקָה – وقوقة. מחנה של בדוים בעמק בית שאן, קרוב למושב עין הנציב.

וַעְרַת אַל־כַּבָּרָה – وعرة الكبّارة. מקום של ישוב קדום מאד על הר, 8 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לג’נין. בו נמצאים מצבות־אבנים, קבר מגליתי, מערות ובורות.

ועתין. גירסה משובשת של השם געתון (ע"ש).

וַקָץ א – وقّاس. כפר קטן (100 תו' מוסלמים) על יד תל וַקָץ (השוה ע' חצור) מדרום־מערב ליסוד המעלה.

וַקָץ ב – وقّاس. כפר בגולן מצפון־מזרח לכפר צמח.

וַשַׁרַה – وشرة. כפר בגולן ממזרח לים כנרת.

וָתּ א־נַּעְם – وات النعم. ראה ע' אשדות הפסגה.


א־זִּבָּבִּדָה – الزبابدة. כפר, 14 ק“מ מדר’־מזר' לג’נין (500 תו' נוצרים, 100 מוסלמים). בו שרידים של ישוב בתקופות הרומית והביזנטית: בנין מקומר (אל־בַּוְבַּרְיָה), יסודות בנויים של בנינים עתיקים ופסיפסים גסים, רצפת פסיפס במנזר הלטיני. המקום נושב מחדש במאה הי”ט.

זִבְּדָה א – زبدة. כפר על הר סלעים, 17 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לג’נין (100 תו' מוסלמים). בו יסודות של בנינים עתיקים, בורות, מערות וקברים.

זִבְּדָה ב – زبدة. כפר בגלעד הצפונית במרחק 1 ק"מ ממערב לא־טַּיִבָּה.

א־זַּבַּדְנִי – الزبداني. כפר על הר אמנה. ראה ע' בית זבדאי או בית זבדין.

זֻבּוּבָּה (אִזְבּוּבָּה) – زبوبة (ازبوبة). כפר בדרום עמק יורעאל (300 תו' מוסלמים). הוא מקום של ישוב קדום. בו שרידי־בנין עתיקים, ארונות־מתים שבורים, מערות ובורות. החרסים שעל פני הקרקע הם מהתקופה הרומית.

זָבוּד (דגלילה). עיר בגליל העליון. לפסוק “וירכתו (של זבולון) על צידון” אמר ר' אלעזר: זו זבוד דגלילה (השוה גם ע' מגדל דיון). היום خ. زابد = ח'. זָבְּד על הר גבוה במרחק 8 ק"מ ממערב לצפת. שמס א־דין מתאר את זבוד ככפר, שהריו חולשים על צפת. במקומו נמצאים היום קירות הרוסים, בורות, גתות, בתי־בד ומערות 102.

בר"ר צח, טז.

זֻבַּיְנָה – زبينة. כפר במערב חבל טרכונא.

זֻבִּירָה – زبيرة. כפר במערב חבל טרכונא.

זַבְּעָה – زبعة. כפר במרחק 6 ק"מ מצפ’־צפ‘- מעי לבית שאן (100 תו' מוסלמים). הוא נמצא במקומו של ישוב עתיק. ראה ע’ ח'. אֻם א־סֻּעוּד.

זַבְּקִין – زبقين. כפר מדר’־מזר' לצור.

זגדיר (כתי"מ זגרור). ראה ע' אוגדור.

ב' עבו"ז לא, א.

א־זֻּהַיְרִיָה – الزهيرية. כפר קטן, 1.5 ק"מ מדרום לבן שמן (100 תו' מוסלמים).

זֻהְלוּק – زهلوق. מחנה של בדוים, 6 ק"מ מצפון לים כנרת. ראה ע' ח'. עַ’זָלָה.

זוּבִּיָא – زوبيا. כפר באמצע הגלעד הצפונית, ממזרח לפחל. השוה ע' בית אזובא.

זוזיון. ראה ע' זיזין.

א־זָּוִיָה א – الزاوية. כפר ממזרח לפתח תקוה (400 תו' מוסלמים).

א־זָּוִיָה ב – الزاوية. כפר מדרום לשכם (500 תו' מוסלמים). בו יסודות של בנינים עתיקים.

א־זָּוִיָה ג – الزاوية. כפר בין שכם לג’נין (100 תו' מוסלמים). בו קברים חצובים המעידים על ישוב קדום במקום זה..

א־זַּוִיָּה – الزويّة. כפר מצפון לעמק חולה (600 תו' מוסלמים).

א־זֻּוַיְרָה – الزويرة. חורבה של ישוב קדום סמוך לשפת ים המלח, בין מצדה להר סדום, ובה תחנה למשטרה.

זוֹעַר. ראה ע' צוער.

א־זּוּק א־תַּחְתָּנִי – الزوق التحتاني. כפר בעמק חולה בדרך העולה למטולה, 2.5 ק"מ מדרום לתל חי (600 תו' מוסלמים). בו תל של ישוב קדום, יסודות של בנינים, ערמות אבני־בנין וקברים עתיקים.

זַוָתָּא – زواتا. כפר מצפון לשכם (200 תוי מוסלמים). השוה ע' אזה.

זַוְתַּר – زوتر. כפר בגליל העליון בשטח מדינת הלבנון, 8 ק"מ מצפ’־מע' לכפר גלעדי. ראה ע' צייתור.

זַחְר א־נַּצָרָה – زحر الناصرة. כפר בגלעד מצפ’־מע' לארבד.

זטחה, צ"ל זנוחה. מקום המוציא סולת מן המובחר. השוה מש' מנחות ח, א וראה ע' זנוח ב. מש' בב' מנחות פג, ב.

א־זִּיבּ – الزيب. כפר על שפת הים קרוב לגבול המדיני הצפוני, ראה ע' אכזיב א.

זִיזָא – زيزاء. כפר ומרכז של המשטרה בעבר הירדן מזרחה במחוז אל־בַּלְקָא, 30 ק“מ מדרום לרבת בני־עמון. כבר פטולמאוס מזכיר אותו בשם Zitu Geographica V16), 4 ), וכן הוא נזכר ב־80, 7. Net. dign. הוא משמש תחנה בדרך העולה למכה ובקו מסה”ב החג’אזית ובו ברכת־מים גדולה, אולי עוד מהתוקפה הרומית 103. בימי הבינים היו עורכים בו שוק בזמן העליה למכה (יקות וו, ע' 966; אבן בטוטה |, ע' 255).

זִיזַיְן (זִיזוּן?), עיירה בתחום נוה. היום הכפר زيزون = זִִיזוּן על שפת ואדי זיזון בבשן, מדר’־מע' לאל־מזיריב ותחנה בקו מסה“ב חיפה – אדרעי. החורבות הרבות הנמצאות במקום זה מעידות על כך, שבתקופה ההלניסטית היתה כאן עיר חשובה. בין החורבות אבנים גדולות עם פתוחים יפים וכתובות יוניות ותעלות מים רומיות 104. תוס' שביעית ד, ח (ג"א זוזיון); יו' דמאי ב, א - כב, ע”ד (זיזיין).

זינחה, ראה ע' זנוח ב.

זִיף א. עיר בהר יהודה הנזכרת יחד עם מעון, כרמל ויוטה. מישע בנו בכורו של כלב יסדה (דהי"א ב, מב). מאחוריה נמצא מדבר זיף, שבו הסתתר דוד מפני שאול, ויושבי זיף גלו לשאול את מחבואו. לכן אומר המדרש: “הזיפים לשונם חדה”. חשיבות מיוחדת נודעת לזיף בתקופת מלכי יהודה, שאז היה בה, כנראה, בית יוצר של המלך (השוה דהי"א ד, כג). בחפירות במקומות שונים בארץ נתגלו ידיות של כדים עם הטביעה “למלך” בהוספת השם זיף (בטביעות אחרות השמות חברון, שוכה או ממשת). לפי דעת אחד מחכמי התלמוד בא מזיף מין דבש שנקרא דבש הזיפין. היום تل زيف = תַּלּ זִיף 7 ק“מ מדר’־דר’־מזר' לחברון. התל חולש על מדבר יהודה לצד עין גדי. בתקופה הביזנטית התקיים ישוב מסביב לתל. היום ח‘. זיף. אבות הכנסיה מזכירים בכתביהם את הזיפים. יהו’ טו, נה; ש”א כג, יד־כד; כו, א־ב; תהל' נד, ב; דהי“א ב, מ”ב; מש' מכשירין ה, ט; ב' סוטה מח, ב; ויק"ר כו, ב; מדר' תהל' נב; 15,92 On.

זִיף ב. עיר בנגב יהודה בגבול אדום. היא נזכרת ברשימת ערי יהודה בספר יהושע יחד עם ערי הנגב טלם ובעלות (ע"ש) ובדהי"ב יחד עם ערי השפלה גת ומרשה, לכיש ועזקה, שרחבעם בצר אותן. אחד מצאצאי כלב בן יפונה שישבו בנגב נקרא זיף (דהי"א ד, טז). היום החורבה الزيفة = א־זִּיפָה מדר’־מע' לכֻּרְנֻבּ

יהו' טו, כד; דהי"ב יא, ח.

זַיִתָּא א – زيتا. כפר בשפלה, 7 ק"מ מצפון מערב לבית גוברין (200 תו' מוסלמים). בכפר ובסביבתו נמצאים שרידים רבים של ישוב קדום ומקאם שיח' סלימאן. החרסים שעל פני הקרקע הם מהתקופה הרומית הביזנטית.

זַיִתָּא ב – زيتا. כפר בשרון מצפון לטול כרם (1200 תו' מוסלמים), בו שרידים של ישוב קדום. התל שעל יד הכפר הוא לדעת אַבֶּל מקומה של העיר חבצן (T3 69) 105.בזיתא ישבו שומרונים עד סוף המאה התשיעית 106. הם השתתפו במרד בבא רבה במאה הרביעית.
לוח ח

Pres encyclopaedia%20il%20b 0079

זכרון יעקב. כניסה לאחד הבתים הראשונים של המושבה

Pres encyclopaedia%20il%20b 0079

הוזע. ישוב של קיבוץ לרגלי הר הכרמל


לוח טPres encyclopaedia%20il%20b 0080

חברון. הכניסה למערכת המכפלה


Pres encyclopaedia%20il%20b 0080

חברון. השער והמדרגות העולות למסגד שמעל מערכת המכפלה


זַיִתָּא ג – زيتا. כפר מדר’־מע' לשכם (400 תו' מוסלמים). בו אבני־בנין עתיקות ושרידים ארכיטקטוניים.

זַיִתָּא ד – زيتا. תל של ישוב קדום בשפלה ממערב לסֻמְסֻם. בו יסודות של בניינים, בורות בנויים אבני גויל ושני חדרים מקומרים.

זַכּוּתָא. ראה ע' סכותא.

* זכְרוֹן יַעֲקֹב. מושבה עברית גדולה הבנויה על הר (אל־חַ’שְׁם = האף), הוא אחת השלוחות של הרי שומרון, 10 ק“מ לערך מצפון־מזרח לקיסרין. המושבה נוסדה ביום כ”ה כסלו תרמ“ג (6.12.1882) ע”י עולים מרומניה ונקראה על שם יעקב (ג’ימס) רוטשילד, אביו של הנדיב הברון אדמונד רוטשילד, אשר בא בשנת תרמ“ה לעזרת המושבה וקבל על עצמו את החזקתה ושכלולה. שם המקום בערבית زمّارين = זַמָּרִין. מספר יושבי המושבה (ביולי 1946) 1,800 נפש ושטח אדמתה 17,861 דונם כרמי גפנים, שדות תבואה ומטעי עצי הדר. במושבה חצוב בסלע היקב הגדול של אגודת הכורמים “כרמל מזרחי” (השני בגדלו אחרי היקב שבראשון לציון) לתעשית יינות ומשקאות אחרים מענבי שומרון. לפי רצונם האחרון של אדמונד רוטשילד ואשתו אדלהאידה יעבירו ביום מן הימים את גופותיהם לקבורה באדמת זכרון יעקב 107. לרגלי ההר, במרחק 2 ק”מ ממערב למושבה, נמצאת ברצועת החוף הצרה תחנת מסה"ב זכרון יעקב. במושבה ובמרחק 200 מ' לערך ממזרח לה נמצאים עקבות של ישוב קדום, יסודות של בנינים, בורות, מערות וקברי סלעים. החרסים שעל פני הקרקע הם מהתקופות ההלניסטית והרומית. השוה ע' נרבתא.

זִכְּרִין – زكرين. כפר בשפלה. ראה ע' ד’כרין.

זַכָּתָא. ראה ע' סכותא.

זַלַפָה א – زلفة. כפר וחורבה בשרון מדרום לחדרה (בסוף 1944 לפי אומדנה 210 תו' מוסלמים).

זַלַפָה ב – زلفة. כפר בשומרון הקרוב לג’נין (בסוף 1944 לפי אומדנה 340 תו' מוסלמים). בו עקבות של ישוב ישן, יסודות של בניינים ובאר.

זִמָּרִין – زمّارين. ראה ע' זכרון יעקב

זָנוֹח א. עיר בהר יהודה הנמנית עם הערים שמדרום לחברון. שמה נשתמר אולי בשם הנחל וָדִי אַבּוּ זַנָח (ע"ש), ואולי יש לחפש את מקומה בחורבה زانوتا = זָנוּתָּא מדר’־מע' לחברון. שהיתה לפנים עיר קטנה, ובה מגדל, יסודות של בנינים, בנין עם אומנות, אבני־בנין מסותתות, אבנים עם כתובות, מערות ובורות 108. יהו' טו, נו.

זָנוֹחַ ב. עיר כנענית עתיקה הנזכרת אולי בתקופת אל־אמרנא בשם זֻנוּ, היא נמנית עם ערי יהודה בשפלה. עולי בבל התישבו בעיר זו ועזרו בימי נחמיה בבנין חומת ירושלים. בימי הבית השני הביאו מזנוח סולת מובחרת למנחות (“זנוחא אלפא לסולת”), את העומר ושתי הלחם. היום خ. زنوع = ח‘. זַנוע על תל מדרום למושבה הר־טוב. בו חורבות רבות של בנינים עם חדרים מטויחים בטיח, בורות, גת, מערות־קברים, חומה, דרכים עתיקות וחרסים מתקופת הברונזה המאוחרת ומימי מלכות יהודה. (?) 220 EA; יהו’ טו, לד; נחמ' ג, יג; יא, ל; דהי"א ד, יח; מש' מנחות ח, א (גירסות משובשות בדפוסים: זנוחא, זניחא, מזוניח, זטחא ובכת"י מינכן, רומא, וינת וקהירה: זינחה); 14, 92 On.

זנוחא, זניחא. ראה הערך הקודם.

זַנְעַ’רִיָה – زنغريّة. כפר, 6 ק"מ מדר’־מזר' לראש פנה (בסוף 1944 לפי אומדנה 840 תו' מוסלמים).

זָעוּרָה – زاعورة. כפר של נֻצַיְרִים בצפון הגולן העליון.

זְעֵיר. ראה ע' צוער.

זִפְרוֹן. עיר בגבול הצפוני המורחב של ארץ־ישראל. ר' עקיבא בקר בזפרון, וכששב משם דרש על גזל עכו“ם. יונתן לבמד' לד, ט כותב במקום זפרון קרן זכותא (השוה ע' סכותא) זַעֲפַ’רָנִי שמדר’־מזר' לחמת (חָמָה) שבסוריה לפי אַבֶּל 109, היא רחוקה מדי לצד צפון. בדרך הארחות דמשק – תדמור, מהלך 14 שעות מצפ’־מזר' לדמשק, נמצאת زعفران = זַעְפִ’רָן, מקום של ישוב קדום ובו חורבות רבות 110. ראה לזה גבולות הארץ, מבוא, ע' ל”ז 111. במד' לד, ט; ב' ב"ק קיג, א (זפירין?); ספרי נשא סי' ו, (דפוס ויניציאה ע' ט': זפרונה, זיפרים).

זַרְבָּשְׁנִי. זר בארץ בשן נזכרת במכתבי אל־אמרנא ובכתובת מצרית מימי רעמסס השני. ראה ע' זרואי. EA 201.

זִרְוָאֵי. עיר בעבה"י מזרחה המובלעת בתחומי עולי בבל. מליה (מליח) זרואי הוא שדה־הלבה טרכונא, שבשפתו נמצאת העיר, היא זִרִבָּשָׁנִי' הנזכרת בלוחות אל־אמרנא ובכתובת מימי רעמסס השני 112, בכתובות היוניות Zogact. בתוספתא היא נזכרת בשם צור כעיירה בתחום נוה (ע"ש) ובמדרשים בדרך מליצה בשם חלמיש (= צור = ציר, ע"ש).

אלכסנדר ינאי כבש את זרואי. בתקופת שלטון הממלוכים היתה עוד עיר חשובה בבשן בשם زور = זוּר. היום הכפר ותחנת מסה“ב ازرع = אִזְרַע בשפה הדרומית־המערבית של א־לִגָ’א. בו חורבות רבות מהתקופה הערבית של ימי הבינים. ספרי המסעות של היהודים מימי הביניים מזכירים אותה בשם זורע (אלה המסעות) או זרעה (כפו“פ ש”י) 113, ראה גם גבולות הארץ, מבוא, ע”ע מו (מס' 39), נג. תוס' שביעית ד, יא; יר' שם ו, א־לו, ע“ג; (זרבאי) ספרי דני סי' נ”א; ילקוט דנ' סי' תתע"ד.

זַרְנוּקָה – زرنوقة. כפר גדול בשפלה בגבול שטח המושבה רחובות (בסוף 1944 לפי אומדנה 2,380 תו' מוסלמים). השוה הערך הבא.

זַרְנוּקֵי. ר' חייא בר זרנוקי, בן זמנו של ר' יוחנן, הלך בימי גזרות השמד עם ר' שמעון בן יהוצדק השני לאסיה לעבר את השנה. زرنوق פירושה בערבית נחל קטן, זרנוקא בארמית היא נאד המכיל מים בדומה לנחל. יתכן שר' חייא היה בנו של אדם, שהיה נושא מים בנאד, ומשום כך נקרא זרנוקי. אבל אפשר גם כן, שהוא נקרא על שם מקום מולדתו בר זרנוקי (השוה ר' יצחק בר חיפה, ר' אלעזר בר חסמא וכד'). אם נקבל את ההשערה הזאת, הרי אפשר לזהות את זרנוקי עם הכפר הערבי זַרְנוּקָה (ראה הערך הקודם). על יד כפר זה נמצאת חורבה של ישוב קדום בשם ח‘. אל־עַגוּרִי או ח’. דַהַיְשָׁה. ב' סנהד' כו, א (כתי"מ: זרינקי).

* זְרָעִים.. ישוב של קבוצה המסונפת לחבר הקבוצות בעמק יזרעאל המזרחי, 1.5 ק“מ מדר’־מע' לעין חרוד. הוא נוסד ביום כ”ה טבת תש"ה (10.1.1945). מספר נפשותיו (ביולי 1946) 142 ושטח אדמתו 165 דונם.

זִרְעִין – زرعين. ראה ע' יזרעאל א.

זַרְעָ’נִיָה – زرغانية. מושב ערבי קטן ממזרח לקיסרין, בו תל של ישוב קדום, עקבות של בנינים, שהיו בנויים בסגנון רומי, ארון־מתים, ברכה ובור עם מדרגות 114.

זַרְקָא – زرفيا. כפר של צ’צ’נצים (200 תו'). מהגרים מוסלמים מהרי קווקאז, על יד נחל יבוק, 17 ק“מ מצפ’־מזר' לרבת בני עמון. בו נמצא המחנה הראשי של חיל־הספר של עבה”י מזרחה. השוה גם ע' קלעת א־זרקא.

זַרְפִ’יָא – زرقا. כפר ותחנה בקו מסה"ב דמשק – מזיריב.

אל־חַבּ – الحبّ. מחנה של בדוים על יד חורבות של ישוב קדום במדבר אל־חַמָץ'.

חַבַּבּ – حبب. כפר ותחנה בקו מסלת־הברזל חיפה – דמשק בגבול טרכונא.

חַבַּג' א־זִּיר – حبج الزير. מקום של ישוב קדום בעמק הירדן, 24 ק"מ מצפון ליריחו. ברכות ותעלות הנמצאות כאן מעידות, שהמקום היה מושקה יפה.

אל־חֻ’בַּיְזָה – الخبيزة. כפר מדר’־מזר' לזכרון יעקב (בסוף 1944 לפי אומדנה 290 תו' מוסלמים). השרידים העתיקים שבכפר ובסביבתו מעידים על ישוב קדום במקום זה. יש מזהים אותו עם העיר ח’בצן הנזכרת ברשימת תחותמש השלישי (מס' 69) בקבוצת ערים בשרון אחרי יח’ם (מס' 68) = יַמָּה.

אל־חַבִּיס – الحبيس. הר בשדה הלבה שמצפון להר חורן.

חַבְּלָה – حبلة. כפר ערבי בשרון ממזרח לכפר מל"ל (בסוף 1944 לפי אומדנה 580 תו' מוסלמים). בו ברכות, בורות, מערות, מחצבות עתיקות וקברי־סלעים.

ח’בצן. עיר בשרון, שתחותמש השלישי עבר בה בדרכו למגדו. השוה ע"ע זיתא ב ואל־ח’ביזה. T3 69.

* חֲבַצֶלֶת הַשָּׁרוֹן. מושב של ארגון הציונים הכלליים בעמק חפר, סמוך לשפת הים, 4 ק“מ מדר’־דר’־מע' לכפר ויתקין. הוא נוסד בניסן תרצ”ה (אפריל 1935). מספר יושביו (ביולי 1946) 54 נפש ושטח אדמתו 1,067 דונם, מהם 36 דונם נטועים עצי הדר והשאר אדמת מזרע.

חַבְּרָא. מקום של ישוב יהודי בקרבת יבנה. יתכן, שהיה מיושב גם בימי הבית השני, ובכל אופן היה כבר ידוע בזמן שביבנה היתה הישיבה הגדולה של ריב“ז. בירושלמי מסופר, כי הנחל או המעין של חברא נתיבש לפני הזמן. בא הדבר לפני רב חונא (הונא) ואמר: “אלה השדות שנעשו כחושים ישתו, אלה שלא נתכחשו לא ישתו”. במדרשים נזכר האמורא יוסטי חברא. היום خ. حبرة = ח'. חַבְּרָה בשפלה, 3 ק”מ מדר’־מזר' ליבנה. הנחל, שעליו מדובר בירושלמי, הוא נחל קטרה המתמלא מים בימות הגשמים. בין השרידים של הישוב הקדום (יסודות של בניינים הבנויים אבני גויל ובאר עתיקה) נתגלו כתובת עברית על שבר של עמוד (“שלום על ישראל לעולם”) וכתובת יונית־יהודית על מצבת־קבר (“של אברהם בן ראובן המאושר מפרביתיס”). כתובות אלו הן מסוף המאה החמשית או מתחלת המאה הששית לספה“נ 115. סמוך לחורבה נמצא תל של ישוב עתיק יותר. יתכן שכאן מקומה של העיר חבר. הנזכרת בכתובות רעמסס השלישי בין ערים אחרות בדרום הארץ. השוה גם ע' כבון. יר' מו”ק א, א־פ, ע“א; בר”ר ו, א; פס"ר טו, א.

חֶבְרוֹן. עיר עתיקה מאד, “שבע שנים נבנתה לפני צֹען מצרים”. היא נקראה גם ממרא ע“ש בעל בריתו של אברהם וקרית ארבע ע”ש האדם הגדול בענקים אשר ישב שם, ורבותינו אמרו (ב' עירובין נג, א) בגלל ארבעה זוגות האבות והאמהות הקבורים בה. העיר יושבת בעמק בין הרים גבוהים (927 מ'), בפרשת המים העוברת לאורך הרי יהודה, 34 ק"מ מדרום לירושלים, בממוצע 150 מ' גבוה ממנה.

עוד לפני זמנו של אברהם חדר בית־אבות אחד של החתי מהצפון לתוך ארץ הכנעני וישתלט על חברון. אברהם ישב באלוני ממרא של יד חברון, ובמות עליו אשתו שרה קנה מאת עפרון החתי את מערת המכפלה לאחוזת קבר. בה נקברו אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה 116. (המסורת היהודית והערבית כוללת בין הזוגות גם את אדם וחוה). גם יצחק ויעקב ישבו בממרא, היא חברון. המרגלים, ששלח משה לתור את הארץ, באו עד חברון, מלכה של חברון היה בין שלשים ואחד מלכי הכנענים, שנלחמו עם יהושע. העיר ניתנה לכלב בן יפונה והיתה עיר לויים ועיר המקלט בדרום הארץ. דוד מלך בחברון שבע שנים וחצי. שם הרג יואב את אבנר בן־נר. שם קשר אבשלום את הקשר על אביו. רחבעם בצר את חברון. בתקופת מלכי יהודה היה בחברון בית יוצר לתעשית כלי חרס. על זאת מעידה הטביעה “למלך־חברון” בידיות של כדים, שנתגלו במקומות שונים ביהודה (השוה דהי"א ד, כג). כאשר התישבו עולי בבל בחברון עוד היה ידוע שמה הקדום קרית ארבע (נחמ' יא, כה). בימי הבית השני הרחיבו האדומים, שישבו בנגב, את גבול ארצם עד מצפון לחברון, אבל החשמונאים גרשום משם. יהודה המכבי ואחיו לכדו את העיר והעלו את חומתה באש. בזמן מלחמת היהודים כבש שמעון בר גיורא את חברון ולקח ממנה שלל רב, והרומאים החריבוה וישרפוה באש. בימי הבית השני היו מביאים מחברון לירושלים כבשים לקרבנות. עד היום עשירות סביבות חברון בעדרי צאן.

אבסביוס והירונימוס מזכירים את חברון ככפר גדול, שנכלל בתחום בית גוברין. על קיום ישוב יהודי בחברון בתקופה הביזנטית מעידים שרידי בית הכנסת מהזמן ההוא. הביזנטים בנו כנסיה מעל למערת המכפלה. אנטונינוס מפיאיצינציה (600 לסה"נ) מספר, כי בזמנו היו היהודים מבקרים בבסיליקי זאת, שמחציתה האחת היתה לנוצרים ומחציתה השניה ליהודים, וכניסה מיוחדת היתה לכל עדה ועדה, והיהודים היו מקטירים בה לבונה ומחלקים נרות ומתנות לכל המתפללים. הם היו באים מקרוב ומרחוק בהמוניהם ביחוד “ביום פטירת יעקב ודוד, שחל ביום שלאחר יום הלידה של הנוצרי” (Itin. Antonini Placentini, ed. Geyer). בימים ההם עוד התקיימו כנראה הכפרים היהודיים הגדולים מדרום לחברון, שעליהם מודיעים אבסביוס והירונימוס מאתים שנה קודם לכן. יחס הנוצרים ליהודים הורע כנראה בשוב הירקליוס לארץ אחרי הפלישה הפרסית, שאז עשו הנוצרים הרג רב בקרב היהודים. לפי קינה קדומה נהרגו אז יהודים גם ב“כפר חברונה” (השוה ידיעות ז‘, ע’ 60).

כשנכבשה חברון על ידי הערבים, התירו ליהודים להתישב בה ולבכות להם בית כנסת על יד הכניסה למערת המכפלה 117. הערבים החזיקו בקדושת חברון בגלל קברות האבות והאמהות ויקראו לה الخليل = אל־חַ’לִיל (אהוב־יה, ידידיה) ע"ש אברהם אבינו הנזכר בשם זה בקוראן. אולם אצל הגיאוגרפים וההיסטוריוגרפים המוס למים היא נזכרת גם בשמות חַבְּרָא, חַבְּרוּן, בַּיְתּ חַבְּרון או מַסְגַד אִבְּרָהִים. הערבים

הפכו את הבסיליקי הביזנטית שמעל למערת המכפלה למסגד. ארקולף (670 לסה"נ) מתאר את חברון ככפר גדול, שבו יושבים אכרים. במשך הזמן גדל המקום עקב המסחר עם הבדוים שבנגב ועם הארץ שמעבר לים המלח. בשנת 943 מרים אל־מקדסי (ע' 192) על נס את פריונם של הרי חברון, את ענביהם ואת תפוחיהם המצוינים הנמכרים בזול והמוצאים למצרים ולכל הארצות מסביב. במאה העשירית ובמאה האחת עשרה ישבו יהודים בחברון 118, אז היו מביאים שמה מתים ממקומות אחרים לקבורה 119. בתחלת המאה הי"א (ד“א תשס”ב) היתה שם גם עדה קראית.

הצלבנים עשו את חברון למרכז של רוזנות, הפכו את המסגד שמעל למערת המכפלה לכנסיה וגרשו את היהודים מהעיר. ר' בנימין מטודילא ( 1171 / 72 ) אינו מזכיר ישוב יהודי בחברון. אבל הוא מספר, כי ליהודים היה מותר לבוא אל העיר ולהשתטח על קברי האבות. לפי דבריו היתה “הבמה הגדולה שנט אברהם כנסת היהודים בימי הישמעאלים”. כנראה שבזאת הוא מתכוון לבית הכנסת, שהיהודים בנו על יד הכניסה למערת המכפלה. צלאח א־דין כבש את חברון מהצלבנים בשנת 1187, אולם כעבור שנים אחדות שב וכבש אותה ריכרד לב הארי מלך אנגליה. הנוסע הפרסי עלי מהיראט (כת“י אוקספורד, ע”ע 45 - 43 ) מספר בשנת 1215, כי הצלבנים פתחו את מערת המכפלה והראו לקהל את גופות האבות, וגם הוא עצמו ראה אותן. ההיסטוריון הערבי מג’יר א־דין, שכתב בשנת 1496 את תולדות חברון, מספר בשם אבו־ל-פידא, כי בשנת 513 להגירה (1119) גלו את קברי האבות, שבהם מצאו את גופותיהם המשומרות ללא כל שנוי וכי אנשים רבים ראו אותן. מג’יר א־דין מפקפק באמתות הידיעה הזאת ומוסיף, כי לא שמעו, שלמוסלמים הורשה להכנס למערה. עוד הוא מספר, כי אחרי כבוש העיר ע"י שולטן מצרים ט’הר אל־ביברס אסרו על היהודים והנוצרים לבקר בחַרַם.

לפי המקורות שבכתבי הגניזה התקיימה בסוף המאה הי"ב עדה יהודית קטנה בחברון. אולם נראה, שהיהודים לא יכלו להחזיק שם מעמד ועזבוה. כי ר' שמואל בר שמשון מצא בה בשנת 1211 רק יהודי אחד צַבָּע. היהודים פליטי חרב המונגולים (1400), שנמלטו מירושלים, התישבו בחברון. הם עסקו אז בתעשית הזכוכית, שהנהיגו שם עולים מויניציאה, ובמסחרה, אולם בגלל חוסר בטחון החיים והרכוש לא היה יכול הישוב היהודי להתפתח. הנוסע משולם בן

מנחם (ה“א רמ”א = 1481) מצא בחברון רק עשרים בעלי בתים יהודים, שנשותיהם היו נכנסות למסגד של מערת המכפלה (כנראה מפני שהן היו מעולפות כנשי המוסלמים). מְגִ’יר א־דין (1496) מונה על רבעי חברון גם את רובע היהודים. ר' עובדיה מברטנורא מודיע גם הוא, שבחברון יושבים כעשרים בע“ב יהודים ומחציתם מזרע האנוסים. הם מעטים וטובים ואינם כאנשי ירושלים לרוע. הנוסע ר' משה באסולה מאיטליה (ה“א רפ”ב= 1522) מצא שם רק ח’־י' בע”ב (מסעות א“י לרמ”ב, י“ל ע”י י.בן־צבי, ע"ע יב, א; כב, ב).הנוסע הזה המודיע על מקום בשם חברא במרחק חצי מיל מחברון התכוון לאלוני ממרא. במחצית השניה של המאה הט“ז גדל הישוב בחברון. אז חיו שם הרב שלמה נרבוני, שפנה בשאלה להר' משה גלאנטי בצפת (שו“ת הר”מ גלאנטי) וסופר סת”ם (שו“ת אהלי יעקב לר”י קאשטרו, פיי קי"ג). בכתבי השדרי“ם של המאות האחרונות נמנית העיר הקדושה חברון על “ארבע הארצות” (ירושלם, חברון, צפת וטבריה). העדה האשכנזית בחברון נוסדה בשנת תק”ף (1820) בפקודת הר“ר שלמה זלמן שניאורסון מלאדי ע”י עולים מחסידי חב“ד. באמצע המאה השביעית למניננו הגיע מספר היהודים בחברון עד 1,500 נפש. ברחוב היהודים היו ישיבות ובתי מדרשות וספריות חשובות. מסבות כלכליות הלך הישוב מאז ופחת. בשנת תרפ”ה העברה לחברון הישיבה הגדולה מסלובודקה שבליטא. באב תרפ“ט התנפל המון ערבי מוסת ופרוע על יהודי העיר והרג בהם הרג רב ופצע רבים פצעים אנושים. מאז נשבת הישוב היהודי בחברון בסוף שנת תרצ”א שב לשם מספר משפחות מילידי המקום, ושוב עזבו את העיר בשנות המהומות מאז תרצ"ו. מספר יושבי חברון היה בסוף 1944 לפי אומדנה 24,560 נפש. כלם מוסלמים, מלבד 150 נוצרים ובהאים אחדים.

לחברון ששה מעינות מים השופעים יחד 90 ממ"ע ביממה, בהם עין שרה הנמצא מצפון לעיר ועין חברא הנובע לרגלי ההר, שעליו בנוי מַשְׁהַד אל־אַרְבַּעִין. המעין אלאַשְׁכָּלָה (אשכול?) שבמעלה ההר באמצע העיר הוא העשיר במים בכולם.

יושבי חברון עוסקים בחקלאות ובתעשיה זעירה. הם עושים שטיחים גסים ושקים, כלי זכוכית פשוטים, כלי חרס ונאדות מעורות כבשים ועזים. תעשית הזכוכית של חברון היתה פורחת במחצית השניה של ימי הביניים. מג’יר א־דין מונה בין רובעי העיר את רובע העושים בזכוכית. סביבות חברון הן פוריות מאד, ביחוד מפורסמים ענביה הנבשלים במאוחר. הם מכילים כמות רבה של סוכר, ומשום כך עושים מהם בירושלים יין משובח.

א במרחק 2 ק“מ מהעיר נמצאת אֵלָה עתיקה, שהמסורת המקומית מיחסת אותה ל”אשל אברהם“. שרידים של ישוב עתיק מאד נמצאים בגבעה الرميدة (دير الاربعين) = א־רֻמַיְדָה (דַיְר אל־אַרְבָּעִין) הסמוכה לחברון וגם חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת ומכל תקופות הברזל, השוה ע' אלוני ממרא 120. בר' יג, יח; כג, ב. יט; לה, כז; לז, יד; מט, כט־לב; נ, יב־יג; במד' יג, כב; יהו' י, כג. לו. לט; יב, י; יד, יג־טו;, טו, יג. נד; כ, ז; כא, יא; שופ' א, י. כן ש”א ל, לא; ש“ב ב, א. ג. יא; ג, ב ואילך; ד, א־ה; טו, ז. י; מ”א ב, יא; דהי“א ב, מב־מג; ג, א־ד; ו, ב. נה־נז; יא, א־ג; יב, כג. לח; כט, כז; דהי”ב יא, י; מש' יומא ג, א' תוס' מכות ג (ב), ב; נ' מנחות פז, א; עירובין נג, א; יומא כח, א; כתובות קיב, א; סוטה לד, נו ספרי עקב סי' לו תנח' שלח ועוד; חשמ' א' 5, 65; ספר היובלות 13, 10, 16, 10; קדמ' יב, 8, 6; מלח' ד, 9, 7. 9; 8, 6 On; מס' ר“ב 38 - 37; כפו”פ רצ“ט, ש”ד.

חַבְרָם, חַבְרָן. עיר בחורן, שהיתה שייכת לטטרכיה של פיליפוס. בשנת 37 לפסה“נ נכללה בממלכתו של אגריפס הראשון, ואחרי מותו שבה לפרובינציה הרומית סוריה. בזמן ההוא וכן גם בתקופת התלמוד היה בעיר זו ישוב יהודי. התלמוד גורס את שמה בית חוורן (ע"ש) או חוורן 121. אחדים מחכמי התלמוד ישבו בחוורן 122. עוד במאה הי”ד היתה בחברם קהלה יהודית 123. היום הכפר حبران = חַבְּרָן בהרי חורן מצפ’־מזר' לבצרה. בו חורבות וקברים רבים, בין החורבות מקדש נפלא. כתובת נבטית משנת 47 לסה"נ (“בירח תשרי שנת שבע לקלדיס קיסר”) 124. וכתובות יוניות מהמאות השניה והשלישית 125.

חַבְתָּא. מקום קרוב לירושלים, שבו חי הסתת פינחס המכונה איש חבתא. בזמן המרד הגדול כשהקנאים בחרו בכהן גדול לפי הגורל, נפל הגורל על עם הארץ פינחס, שסחבוהו נגד רצונו לירושלים והכריחוהו לקבל את המשרה. יוספוס מזכיר את המקום בשם Apud° או Avota°. היום אולי خ. حبين = ח‘. חֻבִּין ממערב לביתתר. תוס’ יוהכ“פ א, ו, וחשוה גם ויק”ר סוף פ"כו; מלח' ד, 3, 8.

* חִבַּת צִיוֹן. מושבה של ארגון ציוני רוסיה בעמק חפר, 3 ק“מ מצפ’־מזר' לכפר ויתקין. היא נוסדה בשנת תרצ”ג (1933). מספר יושביה (ביולי 1946) 122 נפש ושטח אדמתה 1855 דונם מהם 500 ד' נטועים עצי הדר.

חַגְ’לָה – حجلة. ראה ע' בית חגלה.

חָגְלָה א. שם מקום הנזכר בחרסים, שנתגלו בחפירות שומרון. ממקום זה היו מביאים לבית המלכות בשומרון מס בצורה של יין ושמן בכדים 126. בשם חגלה נקראה אחת מבנות צלפחד בן חפר ממטה מנשה, שהתנחלו בארץ חפר ממערב לשכם (השוה במד' כו, לג), ועל שמה נקראה בודאי נפה אחת, שממנה הביאו מס לשומרון 127.

*חָגְלָה ב. מושב עובדים בעמק חפר על יד נחל אלכסנדר, 4 ק“מ ממזרח לכפר ויתקין הוא נוסד ביום כ”ה חשון תרצ"ד (14.11.1833) 128. מספר יושביו (ביולי 1946) 215 נפש ושטח אדמתו 1,025 דונם, מהם 300 ד' מטעי הדרים.

חָגָר (החגר). רבן גמליאל פסק הלכה, שהמביא גט מהרקם ומהחגר צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם כדין המביא גט ממדינת הים. כי הוקם והחגר נמצאות מחוץ לגבולות ארץ־ישראל. על רקם נאמר במשנה אחרת, שהיא נמצאת במזרח, ושם נמצאת איפוא גם החגר. החגר, בארמית חגרא, בערבית حجر= חַגַ’ר פירושה אבן, חומה, חגורה. החגר הוא מדבר האבנים הגובל בארץ־ישראל ממזרח. הערבים שהגיעו בנדודיהם עד לחורן ולדמשק קראו למדבר המזרחי חג’ר להבדילו מארץ האדמה התחוחה והפוריה, ומכאן שם הפרובינציאה הרומית Arabia Petraea לעבר הירדן המזרחי 129. בגבול המזרחי של הארץ המיושבת והמדבר היתה רקם דחגרא (ע"ש), שנבלעה בתחומי עולי בבל. החגר הוא איפוא המדבר המשתרע ממזרח לדרך החוגגים (דַרְבּ אל־חַג') ולמסלת הברזל החג’אזית.

ההגריאים הנזכרים תכופות בימי הבית השני (דהי“א ה, י. יט־כ; כז, לא, והשוה גם אהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, תהל” פג, ז) הם יושבי המדבר המזרחי, שנדדו אולי, ממחוז חִגְ’ר שבצפון ערב, מדרום למעון (השוה פליניוס VI 156; פטולמאוס VI 7, 29; אסטרבון.(782 XVI מש' גטין א, ה.

חַגְרָא א. ראה ע' חגר (החגר), והשוה גם ע"ע רקם דחגרא ורפיח דחגרא.

חַגְרָא ב. הוא השם הארמי לשור ולברד, עיר וחבל־ארץ מדר’־מע' לארץ־ישראל, שבהם עוברת הדרך למצרים. חומה של בצורים שומרת על דרך זו הגובלת בנגב. בכתובת שישק נזכרים השמות הגר, חקר בקרבת השם נגב. גרר נמצאת בין רקם = קדש ובין חגרא. Egoda° = עַבְּדָה נמצאת גם היא בחגרא. (4, Ptolem. V16 ). ראה מה שנאמר בע' חגר על מוצא השם. אונקלוס ויונתן לבר' טז, ז. יד, כ, א; כה, יח; ש"א טו, ז; כז, ח; 101, 96, 94, 87 S.

חַגַ’ר אַבּוּ צַ’הְר – حجر ابو ضهر. צוק סלע בשפת ים המלח, 3 ק"מ מדרום לעין גדי. על ידו נמצאים מעיינות מים חמים.

חַגַ’ר אל־אַצְבַּע – حجر الاصبع. צוק־סלע במרחק 9 ק"מ מדר’־מזר' למעלה אֲדֻמִים. אולי הוא אבן בֹּהַן הנזכרת יחד עם דְבר ואדֻמים בגבול הצפוני של יהודה.

חַגַ’ר א־דַּן (א־דַּם) – حجر الدنّ (الدمّ). דולמן 8 ק"מ מדר’־מזר' לצפת.

חַגַ’ר מֻנַיִקַע – حجر منيقع. דולמן, 2.5 מצפון למירון.

חַג’ר עִיד – حجر عيد. מקום של ישוב קדום בחולות שעל שפת הים, 2 ק"מ מצפון לאשקלון. בו קבר מקומו עם ציורים נפלאים 130.

חַדַג' – حدج. מקום של ישוב קדום בנגב, 8 ק"מ מצפ’־מזר' לסביטה.

אל־חֻדוּד – الحدود. כפר בעבר הירדן מזרחה, 30 ק"מ ממערב לרבת בני־עמון.

אל־חִדַיְבּ – الحديب. חורבה של ישוב קדום במואב ממזרח ל“לשון”.

חָדִיד. עיר עתיקה מאד בשפלת יהודה קרוב ללוד ולאונו. היא נזכרת ברשימת הערים של תחותמש השלישי בצורה חדת. לפי המשנה היתה חדיד מוקפת חומה מימות יהושע בן־נון, אולם היא אינה נזכרת במקרא בתקופה שלפני שיבת ציון. עולי בבל התישבו בה. שמעון החשמונאי בצר אותה, והוא חנה על ידה במלחמתו עם טריפון. על ידה נצח חרתת מלך ערב את אלכסנדר ינאי. אספסיאנוס לכדה. בזמן המשנה ישבו בעיר זו חכמים, שמהם נודע ר' יקים איש חדיד (כך צ"ל במשנה עדויות במקום הדר). בטכסטים היוניים שם העיר הוא. A819d , " A8818c °. היום הכפר الحديثة = אל־חַדִיתָ’ה, 4 ק“מ ממזר’־צפ’־מזר' ללוד, קרוב למושב בן שמן (בסוף 1944 לפי אומדנה 760 תו' מוסלמים). בכפר ובסביבה נמצאים מערות, קברי־סלעים, ברכה, בור, יסודות, אבני־בנין מסותתות ופסיפס עם כתובת יונית 131. התל הסמוך לכפר היה, לפי חרסיו, מיושב בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל הקדומה והתיכונה (בימי הכנענים ובתקופה הישראלית עד חורבן הבית הראשון). השוה גם ע' עדיתים. 76 S 79; T3; עזרא ב, לג; נחמ' ז, לז; יא, לד; מש' עדויות ז, ה; ערכין ט, ו; ב' שם לב, ב; ר' מגילה א, א - ע, ע”ג; חשמ' א' 12, 38; 13, 13; קדמ' יג, 6, 5; 15. 2; מלח' א, 4, 8, 9, 1; 24, 24On; מ"מ 50.

חֻדַיְדוּן – حديدون. ישוב ערבי קטן סמוך לכביש חיפה - מגדו, לא רחוק מאל־עָ’בָּה.

חָדִיתָא ( A% u0d°). ראה ע' חדיד.

אל־חַדִיתָ’ה – الحديثة. ראה ע' חדיד.

חֲדֵרָה. מושבה עברית גדולה בעלת מועצה עירונית בשרון, 8 ק“מ מדר’־דר’־מזר' לקיסריה. היא נוסדה בחנוכה תרנ”א (דצמבר 1890). ראשוני מתישביה סבלו הרבה מקדחת המלריה בגלל הביצות שבסביבותיה, ורבים מהם מתו כתוצאה מהמחלה הממארת הזאת, אבל שאריתם נאחזו בקרקע בעקשנות. לאחר שנוטע יער גדול בהוצאת הברון רוטשילד, טוהר אוירה של המושבה, והיא התחילה משגשגת בהדרגה. היום היא מרכז חשוב לתחבורה בין הצפון והדרום וצומת דרכי הישובים בשרון (תחנת מסלת־הברזל, תחנה מרכזית של קוי המכוניות של “אגד”). מספר יושביה (ביולי 1946) 7,600 נפש ושטח אדמתה 42,950 דונם מטעי הדר, יער, אדמת מזרע ומרעה.

סביבת חדרה היתה מיושבת מימים קדומים. באדמת המושבה נתגלו קברים מהתקופה הכלקוליתית, עקבות של ישוב בתקופת הברונזה ושרידים של בנינים ושברי פסיפסים 132. הצלבנים קראו למקום Lictera, ושמו בערבית الخضيرة = אל־חֻ’צַ’יְרָה.

חַדְרָךְ. עיר עתיקה בצפון. תגלת פלאסר מספר בדברי ימיו, כי הוא כבש את חדרך (בכתובות האשוריות Hafarikka), מולדתו של רצין מלך ארם, הרס עד היסוד את ערי ארם והפך את ארץ חדרך לפחוה אשורית (738), שהשתרעה מדמשק עד הרי Saua 133. גם סנחריב וסרגון מדברים בדברי ימיהם על הפחוה חדרך 134. הנביא זכריה מזכיר את ארץ חדרך כאילו היא נמצאת בין דמשק ובין חמת.

האמורא ר' יוסי בן דורמסקית (דמשק) מעיד על עצמו, שהוא מדמשק ויש שם מקום ושמו הדרך (חדרך). ר' שלמה הכהן, בנו השני של ר' אליהו גאון ארץ־ישראל ואחיו של אביתר הכהן, עמד בשנת 1116 בראש הישיבה בחדרך הקרובה לדמשק 135. הישיבה הזאת העברה שמה אחרי כבוש ירושלים על ידי הצלבנים. גם באגרות ר' שמואל בן עלי נאמר: “הקהל הקדוש היושבים בערי דמשק וחדרך ומתפללים בלשכת אלעזר בן ערך” 136. לפי המקורות מזמן התלמוד ומימי הביניים נראה, שחדרך היתה קרובה לדמשק. אולי היא הכפר גַ’וְבַּר מצפון לעיר זו, שאליו קשורות מסורות רבות של יהודי דמשק, ואולי יש לחפש אותה בכפר דָרַיָּא מדר’־מע' לדמשק, שהיתה בתקופת שלטון הע’סאניים עיר חשובה.

בזמן האחרון נתגלתה במערה אחת במרחק 40 ק“מ לערך מדר’־מע' לחלב (מֵעָ’רַת אל־מֻעֲמָן שָׁפִיץ) מצבה של זכר מלך חמת ולעש. בכתובת שבמצבה זו מספר המלך, כי הוא הוכתר גם למלך על חזרך (חדרך). ארם דמשק ובעלי בריתה התקיפו את חדרך. תגלת פלאסר כבש את העיר ומחוזה ויספחם לממלכתו 137. נוֹתּ מזהה את ההר Saua עם ג’בל זָוִיָה שבין חלב ובין חמת (חָמָה) ובא לידי מסקנה, שחדרך נמצאה מדר’־מע' לחלב 138. על הר זָויה הסמוך לדרך הארחות מחלב לחמה ישנם שרידים ניכרים של עיר גדולה ובתי קברות עם מערות חצובות וארונות־מתים 139. די’סו סובר, שארץ הדרך היא מחוז חֻמְץ והעיר חדרך היא העיר חֻמְץ. זכר' ט, א־ב; שהש”ר ז, י; ספרי דב' סי' א' (דפוס ויניציאה, ע' קטו); ילקוט סי' תשצ"ב.

חֲדָשָׁה א. עיר בשפלת יהודה בין צנן למגדל־גד. לפי חכמי התלמוד היתה חדשה עיר קטנה ובה רק חמשים דיורים (משפחות, גירסת הירושלמי: חמשה דיורים), והיא היתה שיור לעיר גדולה הסמוכה לה. היום הכפר חח = חַתָּה בשפלה 14 ק“מ ממזרח למג’דל (בסוף 1944 לפי אומדנה 970 תו' מוסלמים). בו עקבות של בנינים, שרידים ארכיטקטוניים ובאר. יהו' טו, לז; מש' עירובין ה, ו, ב' שם ס, א; יר' שם ה, ו- כב, ע”ד.

חֲדָשָׁה ב. (Addod'). מקום מצפון לירושלים, שבו ניגף חיל ניקנור בפני יהודה המכבי. במערכה זו נפל ניקנור חלל. היום: خ. عدسة = ח‘. עַדַסָה על הר קרוב למושב עטרות, 9 ק"מ מצפון לירושלים. בחורבה זו נמצאים שרידים חשובים של מגדל חזק וברכה גדולה, בורות ותעלת־מים, קבר חצוב ומערות 140. חשמ’ א' 7, 40. 45; קדמ' יב, 10, 5; מלח' א, 1, 6..On 26,1

חדת. עיר הנזכרת ברשימת תחותמש השלישי בין ערי השפלה. ראה ע' חדיד. T3 76.

אל־חַדַתָ’ה – الحدثة. כפר ומקום של ישוב קדום בגליל התחתון מדר’־מע' למושבה יבנאל. ראה ע' עין חדה.

חֲדַתָּה. עיר בנגב יהודה בגבול אדום. היום אולי خ. بير العدّ = ח‘, בִּיר אל־עִדּ מצפון לתל ערד. אולם יתכן שחצור חדתה (השוה ע' חצור ב) הוא מקום אחד. יהו’ טו, כה.

חוֹבָה. עיר עתיקה משמאל (מצפון) לדמשק. עד חובה רדף אברהם אחרי חמשת המלכים, אשר נלחמו עם מלכי ערי עמק השדים. היום حوبا = הוּבָּא מצפ’־מזר' לדמשק בדרך לארם נהרים. המסורת של יהודי דמשק מזהה את חובה עם הכפר גַ’וְבַּר שמצפון לדמשק. בר' יד, טו.

חוה. רבי חלפתא דמן חוה צ“ל דמן חיפה. השוה גם ע' הוה. יר' גטין ט, ב - נ, ע”ב.

חַוְורָן. ראה ע' חורן.

חוטרא. רב אידי דחוטראיה היה תלמידו של האמורא הגדול ר' ירמיה, שעלה בנעוריו מבבל לארץ־ישראל. יתכן שהמקום הוא בבבל. ש.קליין מציע עַיִן חַטְרָה, מעין סמוך למירון 141. ב' עירובין ס, א; יר' שקלים ב, ו - מז, א למעלה.

אל־חֻוַיְג' – الحويج. כפר בעבה“י מזרחה, 20 ק”מ ממערב לרבת בני עמון.

חֲוִילָה. חבל ארץ בגבול הדרומי־המזרחי של ארץ כנען, שבו חנו מלכתחלה בני ישמעאל. בימי השופטים חדר אליו עמלק מחצי־האי סיני. שאול הכה את עמלק מחוילה עד בואך שור, הוא המדבר המשתרע במערב חצי האי סיני עד נחל מצרים. לדעת מוסיל חוילה היא מדבר החול שמדרום לוָדִי אל־אַבְּיַץ' בגבול הנגב 142. בּיר אל־מַלָקִי במקום בו מתחבר וָדי אל־אַבְּיַץ' עם וָדי אל־חַפִיר, בערך 8 ק“מ מצפון־מערב לאל־עוג’א, מזכיר אולי את מלחמת שאול בעמלק 143. בר' כה, יח; ש”א טו, ז.

* חוּלְדָה. ישוב של קבוץ על אדמת הקהק“ל, 2.5 ק”מ מצפ’־מזר' לתחנת נחל שורק (וָדִי א־צָּרָר) בקו מסה“ב יפו – ירושלים. במקום זה התקיימה חות פועלים, שנחרבה במהומות הערביות של שנת תרפ”ט. הקבוץ נאחז בו בשנת תר"ץ (1930). מספר נפשותיו (ביולי 1946) 266 ושטח אדמתו 3,831 דונם אדמת זריעה ומטעים. לא רחוק מהישוב היהודי נמצא הכפר הערבי הקטן חֻ’לְדָה (ע"ש).

חוּלָה – حولة. ראה ע' חולתא.

חוּלָה עֻ’רִי – حولة غري. חורבה בנגב, 7 ק"מ ממזרח לחלוצה.

חוֹלוֹן. ישוב עירוני יהודי בעל מועצה מקומית על חולות שפת הים מדרום ליפו ולבת ים. שטחו משתרע עד גבול ראשון לציון. הקרקע נרכשה בשנת תרצ“א (1931) וההתישבות הראשונה במקום זה היתה בשנת תרצ”ג (1933) מאז נוסדו כאן שכונות שונות: אגרובנק, מולדת. שִׁכון, קרית־עבודה, שכונת־עם, שכונת גרין ועוד. מקימים בחולון בתי חרושת, והיא הולכת ומתפתחת כעיר של תעשיה. מספר תושביה (ביולי 1946) 4,700 נפש ושטחה 9,500 דונם.

חוּלָתָא. (חולתה), אצל יוספוס Ot2cd9a,בערבית ارض الحولة = אַרְץ' אל־חוּלָה, הוא העמק אשר מצפון לים סמכו (ים חולה). באלף השני לפסה“נ נקרא העמק בשם בצת סַמַך או ח’רבת סמךּ 144. בשנת 20 לפסה”נ נתן אוגוסטוס את חולתא יחד עם פניאס להורדוס. הבצה הגדולה שהיתה בעמק נקראה ימא דחולתא (ע"ש). בזמן התלמוד היה גדל בעמק אורז בר אדום מסוג פשוט (“אורז בחולתא אכתו [צ”ל אבתר] הוא, סימוק הוא").

בתקופה הערבית היתה חולה מחוז בגליל עמק הירדן. אל־מקדסי (ע"ע 160־162) כותב בשנת 985, כי מחוז אל־חולה עשיר ביבול כותנה ואורז. החָלְפָ’א (הגומא) הוא מקור העושר של יושבי החולה הקולעים ממנה מחצלות ופותלים חבלים. אל־דמשקי (ע' 211) מודיע בשנת 1300, שמחוז אל־ח’יט (ראה את הערך הזה במקומו) בע’ור העליון, הוא עמק חולתא. דומה לעיראק בנוגע לאורז, לצפרים, למעינות המים ולתבואה המצוינה שבו. לכן יש בו כפרים רבים (יקות ו, ע' 366). הבדוים החונים בעמק זורעים בו גם היום אורז. נסיון, שנעשה מאת הישוב היהודי החדש בשנת 1942/43 לזרוע אורז בקנה־מדה גדול, לא עלה יפה. חלק גדול מהשטח הדרומי (שטח הבצות) של חולתא (45,000 דונם) עבר בשנת 1935 בקונצסיה ליהודים (הקהק"ל), המייבשים את הבצות ועומדים להקטין בפעולה זו גם את שטח ים חולה. השוה גם ע“ע ארץ הירדן, ים סמכו וחולת אנטוכיה. יר' דמאי ב, א - כב, ע”ב למטה + כלאים ט, ד – לב, ע“ג למטה; ב' כ”ב עד, ב; קדמי טו, 10, 3.

חוֹלַת אַנְטוֹכיה. עמק החול של אנטיוכיה. במדרשים מסופר מעשה בר' יהושע ור' עקיבא שהלכו לחולת אנטוכיה במגבית חכמים והיה שם עובד אדמה אחד בשם אבא יודן, שנתן להם ביד רחבה ונתברך על ידם ובא על שכרו. גם בטבריה, בסלכה ובבוצרה היו אנשים, שהשתתפו במגבית החכמים האלה ביד נדיבה. כמו הערים האלו כן היתה גם חולת אנטוכיה בצפון ארץ־ישראל, והיא איננה עמק אנטיוכיה שבסוריה. ביר' דמאי תחלת פרק ב' מדובר על האורז שבחו לתא, שהוא אדום ומסוג פשוט, ומיד אחר כך מובאה ההלכה, שהאורז שבחולת אנטוכיה מותר (בשביעית) במקומו. חולת אנטוכיה היא איפוא חולתא 145. מנין לה השם אנטוכיה?

יוספוס מספר (קדמ' יג, 15, 3, מלח' א. 4. 8), שאלכסנדר ינאי כבש ערים שונות בגולן (דִיוֹן, אֶסָּה, גולן, גמלא) וגם את עמק אנטיוכוס (Avruoxov pdgwY6°). לפי סדר מסע הנצחון של אלכסנדר הכונה היא לעמק חולה. הדבר הזה מתאשר ע“י מעשה מלחמתי אחר, שעליו מספר יוספוס (קדמ' יב, 3, 3): אחרי מות תלמי פילופטור שלח בנו תלמי אפיפנס צבא רב בפקודו של סקופֵּס נגד אנטיוכוס הגדול, אבל אנטיוכוס הכה את סקופס על יד מקורות הירדן והשמיד את החלק הגדול של צבאו (המלחמה הזאת היתה בשנת 198 לפסה"נ). אחד ממקורות הירדן הוא לרגלי תל אל־קָצ’י שבעמק חולה והשני הוא בבאניאס שבשפת העמק הזה. המקור, שממנו שאב יוספוס את הידיעה על המערכה הזאת, הוא פוליביוס (XXVIII 1,Polybios XVI 8;), שהיה בן זמנו של אנטיוכוס השלישי. נראה הדבר, שלכבוד המלך ולזכר נצחונו נקרא העמק על שמו Avruoxov pdogy6° = עמק אנטיוכוס = חולתא של אנטיוכוס 146. ילקוט משלי סי' תתקנ”ו; ויק“ר ה, ד (חולות אנטוכיה) דב”ר ד, ה (חולתא של אנטוכיה).

חוּלָתָה. ישוב של קבוצה המסונפת לקבוץ המאוחד בשפתו המערבית של ים חולה, על יד המושבה יסוד המעלה. הוא נוסד בשנת תרצ"ז (1937). מספר נפשות הקבוצה (ביולי 1946) 220 ושטח אדמתה 995 דונם. הקבוצה עוסקת בצד המשק החקלאי בעיקר בדיג בים חולה.

חוֹלַת הַמְּחוֹז, חוֹלִית שֶׁל מְחוֹזָא. ראה ע' מחוז מש' ערכין ג, ב; תוס' שם ב, ה; ב' שם יד, א.

חוֹלִית שֶׁל יִבְנֶה. ראה ע' יבנה. תוס' ב, ח.

חוּסִיפָה. מקום בארץ־ישראל הנזכר בקינה קדומה המקוננת על חורבן קהלות יהודיות בא"י 147. ראה ע' עספיא.

חוּסָן – حوسان. ראה ע' חושה.

אל־חַוְץ' – الحوض. הר בעבר הירדן מזרחה, 30 ק"מ ממערב לרבת בני־עמון.

חוּצִי. ראה ע' הוצא. יר' שביעית ח, ה- לה, ע"ב למעלה.

חוּצְפִית שׁוּחִין. מקום מושבו של משמר הכהנים ישבאב. ראה ע' חצפית.

* חוּקוֹק. ישוב של קבוץ בעמק גניסר קרוב לכפר הערבי יָקוק, שיש מזהים אותו עם חֻקק שבמקרא (ע"ש). הישוב נוסד בזמן המלחמה בשנת תש"ה (1945). מספר נפשות הקבוץ (ביולי 1946) 30 ושטח אדמתו 4000 דונם.

חוּקֹק. עיר בנחלת מטה אָשֵׁר, שניתנה ללויים. ברשימת ערי הלויים שבמטה אשר ביהו' כא, ל־לא כתוב במקומה חלקת (ע"ש). דהי"א ו, ס.

חוּרְבָתָה סְגִירְתָה. מקום בתחום עזה, שאליו היו משליכים את האבנים והעפר של הבתים, שהיו נגועים בנגע הצרעת. היום אולי אל־חִ’רְבָּה מדר’־מזר' לדיר אל־בַּלַח (השוה ע' א־רַסְם ג). תוס' נגעים ו, א.

חַוְר אל־בֻּטְם – حور البطم. עמק בין רמלה ובין לוד. בו עומד עץ בטנה עתיק מאד. הערבים מיחסים למקום זה אגדות ומסורות שונות, כגון מלחמת גוג ומגוג והתחלת תחית המתים 148.

חֻוָּרָה – حوّارة. ראה ע' חרן.

אל־חֻוָּרָה – الحوّارة. ראה ע"ע חַוְרַיְיָה וידאלה.

חַוָרָה – حواره. 149 כפר בגלעד הצפונית ממזרח לאִרְבִּד.

חוַריְיָה. בזמן התלמוד שמה של העיר ידאלה שבזבולון (ע"ש). היום החורבה الحوّارة= אל־חֻוָּרָה, 1.5 ק“מ מדרום לבית לחם הגלילית 150. יר' מגלה א, א – ע. ע”א.

חִוָּרִין. עיר ומחוז הנקרא על שמה, שמשם הביאו יין לקטורת, לנסכים ולקדוש (חֲמַר חורין ג"א: חור, חיורין, חיוורין. חיוריין, חיוריין). תגלת פלאסר כבש את חורינה מצפון לדמשק ועשה אותה לפחוה אשורית 151. פטולמאוס מזכיר את העיר Aieeta שבין דמשק ובין תדמור. וב־. Not, dignlt היא נזכרת כמצודה רומית עם חיל־מצב בין שתי ערים אלו בשם Euhari בלוח פויטינגר בשם Euhara ובמדריך של אנטונינוס בשם Emmeria. הערבים החזירו לשם את צורתו הארמית העתיקה, והם מספרים, כי צבאות־הכבוש הערביים עברו בחַוָּרִין בדרכם מארם נהרים לדמשק. יקות (וו, ע' 355; IV, ע' 77) מזכיר את הכפרים חַוָּרִין, מַהִין וְקִרְיַתַּיְן בדרך מדמשק לתדמור, שהיו לפנים ישובים פורחים, והיום הם נאות בודדים במדבר סוריה. שרידי העיר חורון מגיעים עד המאה הראשונה לספה"נ (סוף ימי בית שני). אז היתה העיר במלוא שגשוגה הכלכלי. אדמתה היא אדמת עדית מצוינה, אבל היא עזובה מפאת רחוקה ממרכזי הישוב 152.

הלבנון היה מפורסם ביינו המצוין (השוה: “זכרו כיין הלבנון”, הושע יד, ח). חורין נמצאת בקצה שלוחותיו המזרחיות של הר אמנה, הוא “הלבנון מזרח השמש”, במרחק 120 ק“מ מצפ’־מזר' לדמשק. גם בחורין ובמחוזה היתה גדלה הגפן, שממנה הפיקו יין משובח, שהובא גם לירושלים, בה השתמשו בו בשעת הצורך לקטורת לנסכים ולקדוש 153. ב' כריתות ו, א; יר' יומא ד, ה - מא, ע”ד, וראה גם את הברייתא פטום הקטורת הכלולה בתפלת שחרית ב' ב"ב צו, ב.

חַוְרָן, חַוְורָן. חבל־ארץ פורה ממזרח לירדן ולים כנרת בין הנהר פרפר ובין הירמוך והמדבר אל־חַמָץ‘. הוא כולל את עמק הבשן (א־נֻקִרָה) ואת הר הבשן, הוא ארץ ההרים הגבוהים ממזרח לעמק הבשן (השוה ע' צלמון), בספרות הכתובה יונית Avgavirus’, בערבית حوران = חַוְרָן. החורן במובן הרחב כולל גם את גשור או ארץ בני יטור, את חבל ארגֹב ואת טרכונא. הארץ מכוסה שכבה עבה של לבה. יש והלבה התקשתה, כמו בטרכונא, והפכה לצחיח סלע. ויש שהתפוררה והיא תחוחה ופוריה, כמו בעמק הבשן וברמת הר הבשן. שורות של הרי געש כבויים נמשכות במערב ובמזרח הבשן. בגלל פריונו הרב התקיים בחורן בימי קדם ישוב צפוף.

שלמנאסר השלישי (במחצית השניה של המאה התשיעית לפסה"נ) נלחם עם חזאל מלך ארם והחריב את ערי חורן (בכתובות האשוריות חַוְרָנִי) והעלה אותן באש 154, תגלת פלאסר השלישי כבש את חורן (732) ויסד בה שתי פחוות, את האחת במזרח, שמרכזה היה מֶתּוּנָה, היא אִמְתָּן בדרך מהבשן לערב, 34 ק"מ מדר’־מזר' לבצרה, ואת השניה במערב ומרכזה קרניני, היא קרנים, היום שיח' סעד 155. אשורבנפל דכא את מרד יושבי הפחוות האלה ויחזק בהן את שלטונו 156.

חורן היתה מחסן התבואה של ארץ הקדם. זינון קנה בה תבואה עבור מצרים (259 לפסה"נ). על הר חורן הגבוה היו משיאים משואות להודיע לישובים הרחוקים את דבר קדוש החודש. בימי שלטון הסורים סגרו הנכרים את היהודים בערי חורן והציקו להם. יהודה המכבי שחררם והעבירם ליהודה. אלכסנדר ינאי כבש את החורן. פומפיוס לקח את הארץ מהיהודים וצרף את עריה הגדולות לדקפוליס. אגוסטוס נתן את חורן להורדוס, שהושיב בה יהודים מבבל ומפרס ובתוכם גדוד של פרשים בראשותו של זמרא, שתפקידו היה להגן על הישוב מפני שוכני המדבר ושודדי חבל ארגוב, היהודים מבבל ומפרס יסדו שם ערים וכפרים וקראו אותם בשמות מקומות מוצאם, אחרי מותו של הורדוס נספחה חורן ברובה לטטררכיה של פיליפוס. אגריפס הראשון שלט בה בחסד קיסר רומא בשנים 44 – 37 לספה"נ, ואגריפס השני כונן בה את מלכותו ( 100

– 53 לספה"נ). הנבטים, שארחות מסחרם הנפוץ הגיעו עד חורן, יסדו בה מושבות מסחר ואף השתלטו על חלק גדול ממנה. שלטונם נתבטל על ידי טריאנוס קיסר (106 לספה"נ), שספח את החורן לפרובינציה הרומית סוריה. בתחילת המאה השלישית צרף ספטימיוס סיבירוס את החורן לערביא, ואילו הטרכון שבצפונו נשאר חלק של הפרובינציה סוריה 157. עקבותיהם של הנבטים נשארו עד היום בחורבות של מקדשים ובכתובות ארמיות־נבטיות.

אחרי חורבן בית שני נדדו לחורן הערבים הג’פניים מדרום ערב (תימן) ויסדו בה בראשותם של הע’סאנים מדינה אבטונומית בחסות רומא. הם קבלו כאן את הדת הנוצרית והסתגלו לתרבות היונית. מלכי ביזנטיה עשו אותם לשומרי הגבולות. אולם בעלות הערבים המוסלמים בימי עמר אבן אל ח’טאב על ארץ־ישראל עזרו להם בני גזעם לכבוש אותה מאת הביזנטים. מהתקופה הרומית־הביזנטית נשארו בחורן חורבות רבות של ארמונות, מקדשים, שוָקים, מצבות עם כתובות יוניות וסמלים נוצריים ושרידים אחרים.

בזמן התלמוד התקיים בחורן ישוב יהודי גדול, שממנו יצאו גם חכמים, כגון ר' חוניא (נחוניא) דמן חוורן בבית חוורן (את הגירסות השונות ראה בע' בית חוורן), ר' יוחנן בן החורני (החורנית) מתלמידי בית שמאי ואבא יוסף החורני. חורן היתה מובלעת בתחומי עולי בבל, ולפיכך נהגו בה היהודים בכל הנוגע למצוות התלויות בארץ כמו בארץ־ישראל (השוה מבוא, ע' מ' ואילך). גם בימי הבינים התקיימו בחורן קהלות יהודיות קטנות. היום יושבים בהר חורן בעיקר דרוזים, שנדדו הנה מהלבנון אחרי כשלונו של מרד פח’ר א־דין במחצית הראשונה של המאה הי“ז. הם התקוממו לשלטונות התורכיים, המצריים והצרפתיים, ולאחרונה השיגו מדה ידועה של שלטון בית בתוך המדינה הסורית. בעמק הבשן מעורבים סורים וערבים, מרוקנים וכושים, שהגרו לארץ זו במחצית הראשונה של המאה הי”ט. יחז' מז, טז. יח; מש' סוכה ב, ז; רה“ש ב, ד; תוס' סוכה ב, ג; רה”ש ב, ג; מקואות סוף פ“ג; עדויות ב, ב; יבמות טו, ב; ב' רה”ש כב, ב; עירובין יג, ב; יבמות טו, ב; י' שביעית ט, א - לח, ע“ג למטה; סוכה ב. ח- נג, ע”ב למעלה; חשמ' א' 2, 4; קדמ' יב, 11, 4; טו, 11, 1־2; מלח' א, 20, 4.

אל־חַ’וְשַׁבְּה – الخوشبة. ראה ע' ח’שב.

חוּשָׁה. עיר ביהודה, מולדתם של שנים מגבורי דוד, של סִבְּכֵי הַחֻשָׁתִי וּמְבֻנֵּי החשתי. היום הכפר حوسان = חוסן, 6 ק“מ ממערב לבית לחם (בסוף 1944 לפי האומדנה 770 תו' מוסלמים). ש”ב כא, יח; כג, כז; דהי"א ד, ד; יא, כט, כ,ד;

חַוֹּת יָאִיר. הן מחוז גדול בשטח חצי השבט מנשה בעבר הירדן מזרחה. יאיר בן מנשה כבש את חוות האמורי, ששים ערים בצורות, ויקרא אותן על שמו. מחוז זה היה ההמשך של ארץ הגלעד לצד צפון והשתרע על פני חבל ארגוב שבמערב הבשן בגבול הגשורי והמעכתי (ע"ש). חוות יאיר נכללו במחוז הששי של ממלכת שלמה. במד' לב, מא; דב' ג, יד; יהו' יג, ל; שופ' י. ד. מ“א ד, יג; דהי”א ב, כג.

חַ’זִי. בתקופת אל־אמרנא עיר בצפון הארץ מלכה בקש עזרה מפרעה נגד האויב, שהתקיף את ערי העמק. השוה ע' חֹסה. EA 175; 185–186.

חִזְמָא – حزما. ראה ע' חסמא.

חָזִמָה – حازمة. כפר בדרום הר חורן.

חֻזְן יַעְקוּבּ – حزن يعقوب. בנין של הצלבנים שהפך למסגד סמוך לשכם מצפון־מערב לה בו מגדל, ברכה וכתובת שומרונית.

חֻ’טַבָּה – خطبة. מחנה של בדוים בעמק הירדן מצפון ליריחו.

חַטְיָה א – حطية. כפר בעמק עיון.

חַטְיָה ב – حطية. כפר בגלעד ממזרח לגרש,

חִטִין – حطّين. ראה ע' כפר חטיה.

חַטְמוֹנָא. מקום בגבול הצפוני של ארץ־ישראל בין זפרון ובין חצר עינן. מצודתו נקראה גבתא או גובתא דחטמונא. את המקום יש לחפש מצפון לדמשק, בינה ובין נוה המדבר קִרְיַתַּיְין, שאותה זהינו עם חצר־עינן. באמצע הדרך נמצא הכפר عطنة= עַטַנָה, שיש בו מים טובים ועקבות של ישוב קדום 158. יונתן לבמד' לד, ט.

חַ’יְבַּר – خيبر. ישוב ערבי קטן סמוך לכפר מיתלוּן שבין שכם לג’נין. על ידו נמצא תל של ישוב קדום. יתכן שבתקופה הערבית של ימי הבינים הגרו הנה ערבים מח’יבר שבערב וקראו את המקום בשם מקום מוצאם.

אל־חַ’יְט א ^– الخيط. כפר של כורדים במערב עמק חולה (500 תו'). זינון מזכיר בפפירוסים שלו את וEurov, שבה קנה תבואה עבור מצרים, בדרך מנוה שבחורן לבית ענות שבגליל העליון. היא אל־ח’יט. בימי הביניים נקראו העמק והימה שבו על שמו של הכפר. אל־דמשקי (ע' 211) כותב בשנת 1300, שעמק אל־ח’יט, הוא הע’ור העליון, דומה לעיראק באשר לאורז, לצפרים, למעינות המים ולתבואה המצוינה שלו (השוה ע' חולתא). הנוסע ר' משה באסולה מאיטליה מודיע בשנת ה“א רפ”ב (1532), כי באל־ח’יט יש שוק גדול ביום ד' בשבוע, ואליו באים יהודים רבים מצפת, בכפר ישבו אז בעלי בתים יהודים.

אל־חַ’יְט ב ^– الخيط. כפר בבשן במרחק 22 ק"מ מדר’־מזר' לנוה וקרוב למקום חבורם של ואדי אל־אִחְרַיְר ונהר אל־עַלָּן.

חֵילָם, חֵלְאָם. עיר בעבר הירדן מזרחה. על ידה היתה מערכה כבדה בין הדדעזר מלך ארם ובין דוד מלך ישראל, שנצח את ארם. עיר זו נזכרת בכתבי ההחרמה של מלכי מצרים מהמאה הי“ט לפסה”נ בצורה חלאם 159. בחשמ' א' 5, 26 נזכרת עיר זו בשם עלמא, שבה סגרו הסורים את היהודים ויהודה המכבי שחררם. היום כָּפְר אל־מָא סמוך לשפתו המערבית של נהר א־רֻקָד בגולן התחתון. ש"ב י, טו־יז.

חִילֵן. ראה ע' חֹלֹן. דהי"א ו, מג.

אל־חִ’יָם – الخيام. כפר בעמק עיון, 6.5 ק"מ מצפון למטולה. המקום הזה היה מיושב בכל תקופות האבן 160. השוה ההערה לע' עיון.

חִיָם אל־וַלִיד – خيام الوليد. כפר בצפון עמק חולה במרחק 6 ק"מ מים חולה (בסוף 1944 לפי האומדנה 280 תו' מוסלמים). בקרבתו נמצא הקבוץ להבות.


לוח י'

Pres encyclopaedia%20il%20b 0097

חברון. החומה מסביב למערת המכפלה


Pres encyclopaedia%20il%20b 0097

חָ’ן יוּנָס. חומה שער ומגדל


לוח י"א

Pres encyclopaedia%20il%20b 0098

בשפת ים חולה. שזירת רשתות דיג בחולתא

Pres encyclopaedia%20il%20b 0098

חוקוק. מים מובאים לקבוץ במכונית


לוח י"ב

Pres encyclopaedia%20il%20b 0099

חיפה. מראה כללי של העיר, מפרצה ונמלה


לוח יג

Pres encyclopaedia%20il%20b 0100

כתובת ברצפת בית הכנסת שבחמת־גדר

Pres encyclopaedia%20il%20b 0100

טבריה. מראה כלליחֵיפָה (חיפא). עיר חוף לרגלי הר הכרמל בדרומו של מפרץ עכו. העיר העתיקה היתה בנויה מצפון־מערב לעיר של הזמן הזה. לאורך חוף הים מצפון־מערב לשכונה בת גלים נתגלו שרידים של חיפה העתיקה מהתקופה הרומית: עקבות של ברכה לתפוקת מלח, יסודות של בנינים, בורות, כלי זכוכית רומיים, קברי־סלעים ובית־קברות רומי 161. חיפה נבנתה, כנראה, אחרי חורבן בית שני סמוך לעיר היהודית שקמונה (ע"ש), שנתחברה בהמשך הזמן עם חיפה. לכן נקראת העיר בתלמוד לפעמים חיפה ולפעמים שקמונה, ופעם אחת גם בית חיפה. אבסביוס קורא לשקמונה Hyd (חיפה).

בחיפה ישבו יהודים רבים ובתוכם האמוראים רב דימי (ר' אבדימי, אבדומי, אבדימא. אבדומא) דמן חיפה, ר' אבא דמן חיפה, ר' יוסף חיפני,ר' יצחק בר חיפה ור' חלפתא. החיפנים כמו הבישנים והטבעונים לא ידעו להבחין במבטאם בין החיתין והעיינין ובין האלפין וההיין. לכן לא קראו אותם לעלות לתורה, וכנראה מפני טעם זה אמר ר' יוסי: “חיפני ובישני לא ישא את כפיו”. לפי ב' שבת היו מלקטים את החלזון מסולמות של צור ועד חיפה. הרומאים בנו סמוך לחיפה פרבר מבוצר, שנקרא קצרא (קצטרא, קסטרא). כדי להגן על העיר בפני היהודים יושבי שקמונה. הם הושיבו בקסטרא שומרונים, לכן היא נקראת

Castrum Samaritanorum. קסטרא הרומית־השומרונית, שהיתה צרה לחיפה היהודית, עמדה במעלה הכרמל המקשר את חיפה התחתונה עם חיפה העליונה (הדר הכרמל). בסלילת הכביש העולה להדר הכרמל נתגלו במקום הנקרא אל־בֻּרְג' (המצודה) קברים ושרידים של בנינים מהתקופה הרומית. ממקום זה יכלו לשלוט יפה על העיר חיפה. מתוך ידיעות שונות מימי הבינים הראשונים נראה, שחיפה קבלה במאה הששית בערך את השם IIogpooedov ע“ש החלזון, שבדמו היו משתמשים לצבע הארגמן. לפי קטע של קינה עתיקה חרבה העדה היהודית בחיפה כנראה בתחלת המאה השביעית 162. בתחלת המאה הי”א היתה שוב עדה יהודית קטנה בחיפה, שהגיעה אז כנראה לפריחה חדשה. הנוסע הפרסי נאצר כוסרו מודיע בשנת 1047, שבונים בחוף חיפה אניות. החול אשר על שפת הים בין חיפה לעכו הוא מאותו הסוג, שצורפי הזהב הפרסיים משתמשים בו לעבודתם. אדריסי כותב בשנת 1154, כי לחיפה נמל טוב, שבו עוגנות אניות, והנוסעים לטבריה עולים בו ליבשה. כך מודיע גם יקות ון, ע' 381.

אחרי כבוש ירושלים ע“י הסלג’וקים בשנת 1071 עברה הישיבה הארצישראלית לזמן קצר לחיפה ומכאן נדדה לצור. ר' אליהו הכהן גאון ארץ־ישראל הלך בשנת מותו (ד' תתמ"ד = 1084) לחיפה לקדש את השנה ויחדש בה את הגאונות ואת הסמיכה 163. בזמן ההוא ישבו בחיפה יהודים רבים, והם בנו בחופה אניות מסחר. כשהצלבנים הויניציאנים צרו בקיץ 1100 על העיר, היו, לפי עדות ההיסטוריונים של נוסעי הצלב, היהודים ראשי המגנים עליה. בכתבי הגניזה נזכרת חיפה מהזמן ההוא כעיר בצורה (י. מאן, ח"ב, ע' 203). הצלבנים השמידו לגמרי את ישובה היהודי, ור' בנימין מטודילא לא מצא בה יהודים כלל. הם שבו והתישבו בחיפה אחרי שצלאח א־דין נצח את הצלבנים על יד קרן חטין (1187). שולטן מצרים הרס את חומת העיר בשנת 1197. לואי הי”א (“הקדוש”), שכבש את חיפה בשנת 1250, צוה לבצרה מחדש, אך כבר בשנת 1265 עזבוה הצלבנים, והחומות והמצודה נהרסו בפקודת השולטן המצרי ט’הר אל־ביברס. בימי הבינים היו יהודי עכו קוברים את מתיהם בבית הקברות של חיפה, מפני שעכו נחשבה מחוץ לתחום ארץ־ישראל של עולי בבל. בשנת 1702 לא היו יהודים בחיפה, ואילו בשנת 1742, שאז היתה חיפה קטנה מאד, ישבו ב“כפר” חיפה יהודים מעטים, שעשו את יום הכפורים ביחד עם חבורת ר' חיים בן עטר במערת אליהו על הר הכרמל 164. בשנת 1761 נחרבה העיר ע“י מושל הגליל טַי’הְר אל־עַמְר במלחמתו עם המורדים, ואחרי מותו נבנתה מחדש במקום שהיא עומדת היום. בשנת תקכ”ט (1769) היו בה רק יהודים אחדים 165.

במחצית הראשונה של המאה הי“ט עוד לא היה כל ערך לעיירה הקטנה שעל שפת המפרץ, אשר בצפונו התרכזה התנועה בעכו. יסוד המושבה הגרמנית על יד חיפה בשנת 1868, התישבות היהודים בשרון, בשומרון ובגליל התחתון ובנין מסלות הברזל החג’אזית והארצישראלית־המצרית היוצאות מחיפה גרמו להתפתחותה המהירה של העיר. נמלה החדיש והמצוין, מוצא צנורות הנפט מעיראק לנמלה, ונוסף על אלה מסה”ב הבגדדית העתידה להבנות מכאן יעשו את חיפה לעיר החוף החשובה ביותר באגן המזרחי של ים התיכון ולעיר הגדולה ביותר בארץ־ישראל. מספר תושבי חיפה (حيفا= חַיְפָ’א) היה בסוף 1944 לפי אומדנה 128,800 נפש, בהם 66,000 יהודים, 35,940 מוסלמים, 26,570 נוצרים ו־3000 בַּהָאים, דרוזים ואחרים.

העיר משתרעת על שטח של 16 קמ“ר, ולפי תכניתה המורחבת, הכוללת מצד אחד את החוף הדרומי של המפרץ ומצד שני את הכרמל הצפוני, יהיה שטחה 38 קמ”ר. היהודים יושבים בעיקר בהדר הכרמל, על הכרמל הלבן (הצפוני) ועל הכרמל האדום (שכונת נוה שאנן). המושבה הגרמנית נמצאת מצפון לעיר, וסמוך לה על שפת הים השכונה העברית בת גלים.

נמלה של חיפה, אשר נחנך בראשון לנובמבר 1933, מקיף שטח של 14 הקטר. עמקו במזרח 9.4 מ' ובמערב 11.3 מ'. תנועת האניות בנמל היתה בשנים 1930 - 1945 כדלקמן:


מספר האניות וקבולן הרשום בטונים שנכנסו לנמל חיפה ויצאו ממנו המטענים שפורקו והוטענו בנמל חיפה
נכנסו יצאו פורקו הוטענו
השנה מספר האניות הקבול בטונים מספר האניות הקבול בטונים טונים טונים
1930 1,095 782,539 1,260 1,062,965 174,862 61,425
1932 1,172 926,848 1,367 1,404,952 273,411 54,164
1934 1,322 2,147,846 1,711 3,119,760 589,203 99,756
1936 2,028 4,196,172 2,201 4,613,914 756,723 165,029
1938 1,494 3,642,162 1,948 4,493,785 502,853 291,438
1940 888 1,672,144 988 1,872,078 369,885 762,219
1942 1,017 1,454,970 1,001 1,451,571 716,055 1,591,748
*
1944 1,399 2,489,422 1412 2,477,316 1,576,161 2,662,613
1945 1,588 3,212,569 1,602 3,197,491 2,378,415 3,400,303

(*) משנת 1942 ואילך נכלל גם הנפט הגלמי בכמות הטעינה.

במלחמת העולם השניה היה נמלה של חיפה בסיס לצי־המלחמה הבריטי בים התיכון. חיפה היא עיר התעשיה הכבדה, בעיר ובסביבותיה נמצאים בתי המלאכה הגדולים של מסלות הברזל הארצישראליות, בתי הזקוק של חברת הנפט האנגלית־הפרסית, בתי יציקה של מתכת, בית חרושת “שמן” לתעשית שמנים וסבון, תחנות הקמח הגדולות, ביהח"ר פורטלנד “נשר” לתעשית מלט ועוד 166.

מלבד העתיקות שבחיפה העתיקה ובתל א־סַּמַךּ יש לציין קברות עתיקים בדרך לעמק ושרידים פריהיסטוריים בנוה שאנן 167. תוס' יבמות ו, ח (הגירסה בפינא ציל בחיפא); ב' שבת כו, א; מגלה כד, נ (בית חיפה); כתובות קג, א; גטין פו, ב; יר' כתובות יב, ג־לה, ע“א; עירובין ב, א־כ, ע”א למעלה; תעניות ד, א- סג, ע“ג; גטין ט, ז־נ, ע”ג למטה (חייפו); שביעית ב, ח- לד, ע“א; בכורים ג, ג־סה, ע”ג; ויק“ר כג, ה; שהש”ר ב, ח; ז, יד; איכ“ר א. א. ס; מדר' שמואל ט”ז ועוד; 31, 108 On; כפו“פ ר”צ.

אל־חִירָה – الحيارة. כפר ותחנה בקו מסה"ב בצפון הבשן.

אל־חַ’יְרִיָה – الخيريّة. כפר ערבי ממזרח ליפו וסמוך ליהוד. הוא נקרא עד 1929 בשם אִבְּן אִבְּרָק. ראה ע' בני ברק א.

חירייה. ראה ע' חורייה.

אל־חַכּוּרָה – الحاكورة. מקום של ישוב קדום, 2.5 ק"מ מדר’־מזר' לעזה, בו עקבות של חורבות ושברי כלי חרס.

חֲכִילָה. ראה ע' גבעת החכילה.

חֵלָאם. ראה ע' חילם. ש"ב י, יז.

חֶלְבָּה. עיר כנענית, שאָשֶׁר לא הורישה. היא היתה סמוך לחוף הים בין עכו לצידון. את מקומה יש לקבוע באחד התלים הנמצאים ברצועת חוף זו ממזרח או מצפון־מזרח לאכזיב 168. שופ' א, לא.

חֶלְבּוֹן. עיר מפורסמת ביינה, שדמשק סחרה בו. היום הכפר حلبون = חַלְבּוּן מצפון לנהר אמנה (בַּרַדָא). גם בימינו מוציאים ממקום זה ענבים משובחים. יחז' כז, יח.

חֻ’לְדָה – خلدة. כפר (בסוף 1944 לפי אומדנה 280 תו' מוסלמים) על שטח של ישוב קדום, סמוך לנחל שורק ולישוב העברי חולדה (ע"ש).

אל־חַ’לְדָה – الخلدة. חורבות של ישוב קדום בעבה"י מזרחה, ממזרח לא־סַּלְט.

חֶלְדוֹן. לפי המדרש מקום מושבו של החִוִּי הנמנה על משפחות הכנעני (השוה בר' י, טו–יח). היום הכפר خلدون= חַ’לְדוּן בשלוחות הר אמנה. 50 ק“מ מצפון־מזרח לדמשק, בדרך לחמת. בר”ר לז, ח.

אל־חַ’לַדְיָה – الخلديّة. מקום של ישוב עתיק, 9 ק"מ מצפ’־מע' לנצרת..

חַלָוָה – حلاوة. כפר בגלעד מדרום לנחל יבש. השוה ע' יבש.

חֹלוֹן. עיר במואב, בארץ המישור. היום אולי הכפר והחורבה كفر ابو حينان = כַּפְר אַבּוּ חִינְן מצפון למידבא. ירמ' מח, כא.

אל־חַלוּסִיָה – الحلوسيّة. כפר מדר’־מזר' לצור וקרוב לנהר אל־קסמיה.

חֲלוּצָה. עיר בנגב, שנוסדה ע“י הנבטים בדרך המסחר פטרה – אילת – עזה ונודעה לה חשיבות מיוחדת בתקופה הרומית־הביזנטית. משנת 358 היתה בירת פלסטינה השלישית, ואז ישב בה הגמון. באותו זמן היה בחלוצה ישוב יהודי, כפי שמוכח משריד של בית כנסת עם כתובת עברית, שנתגלה בחפירות שנערכו במקום זה בשנת 1928. יונתן מתרגם ברד ופעם אחת (בר' כה, יח) גם שור - חלוצה, וגם התרגום הירושלמי מזהה את שור עם חלוצה. המדרש אומר לפסוק: “וימצאה מלאך ה' על עין המים” (בר' טז, ז) - באורחה דחלוצה (בר"ר מה, י). ר' סעדיה גאון מתרגם גרר (בר' כ, א; כו, א) – אלחלוצה. העיר נזכרת בספרות ההלניסטית והביזנטית בשם Elound”.

בתקופת הפריחה של מסחר הנבטים היתה להם חלוצה גם מרכז דתי 169. בבית

הקברות של העיר נמצא קבר נבטי עם הכתובת הארמית־הנבטית “למלך חרתת”. רבות בו המצבות היוניות, שכתבותיהן הן מהתקופה הביזנטית המאוחרת. המטבעות הרבות, שמצאו בבית הקברות, הן מימי קונסטנטין וארקדיוס, בימי תיאודוסיוס (באמצע המאה הד') היתה חלוצה מרכז מסחרי חשוב בדרך ירושלים – סיני ועקבה – ים התיכון. בחפירות נתברר, כי כבר במאה השלישית היה החול הבא מהמדבר בעיה רצינית לעיר. במאה הרביעית כבר נתכסה שטח גדול של העיר בחול, ומאז נטתה לרדת 170. במאה הששית עוד עברה הדרך מירושלים להר סיני בחלוצה. יוסטיניאן בנה בה מצודה גדולה וקסרקט לצבא. לאחרונה נזכר בישוף מחלוצה בשנת 536. אחרי זמן זה מתאוננים יושבי העיר על פרעות מצד הערבים. בפעם האחרונה נזכרת חלוצה ע“י אנטונינוס מפיאצ’נצה (570). מבין הסופרים הערבים מזכירים אל־דמשקי, ע' 613, ומקריזי, ע' 177, את الخلصة בארץ הנגב. היום מחנה של בדוים בשם الخلصة= אל־חַ’לַצָה במרחק 20 ק”מ מדר’־מע' לבאר שבע. שם נמצאות חורבות רבות וגדולות מהתקופה הביזנטית, כתובות נבטיות, כתובת ארמית וכתובות ביזנטיות רבות 171. בשטח העיר הקדומה מצויים כלים פליאוליתיים רבים 172, רוב אבני חלוצה הועברו לבאר שבע ולעזה לשם בנין. השוה ע' אלוש.

חַלְחוּל. עיר בהרי יהודה. בימי בית שני היתה בצורה. במלחמתו עם הרומאים החריב שמעון בר גיורא את חלחול ואת חברון. בתקופה הביזנטית נכללה חלחול בתחום אליותרופוליס. במאה הי“ד ישבו בחלחול יהודים. לפי רשימות הקברים של הנוסעים היהודים מימי הבינים נמצא במקום זה קברו של גד הנביא ולפי ספר יחוס האבות קברו של ישעיה הנביא. הערבים מראים בכפר את קברו של יונה הנביא. היום הכפר הגדול حلحول = חַלְחוּל על הר גבוה (997 מ'), 7 ק”מ בערך מצפון לחברון (בסוף 1944 לפי אומדנה 3,380 תו' מוסלמים). בכפר ובסביבתו נמצאים חורבה של בנין עתיק עם רצפה מרוצפת לוחות אבן, שברי עמודים וקברי סלעים. השוה גם ע' אלורוס. יהו' טו, נח; 11 86 On; כפו“פ רצ”ט.

חֲלִי. עיר באשר. היום אולי خ. عليا = ח‘. עַלְיָא, 1 ק"מ מצפון לתרשיחא 173, אַבֶּל מציע תל אל־עַלִי מדרום לחרתיה 174. יהו’ יט, כה.

אל־חַ’לִיל – الخليل. ראה ע' חברון.

אל־חֻלַיְקָתּ – الحليقات. כפר בשפלה מדרום־מזרח למג’דל (בסוף 1944 לפי אומדנה 420 תו' מוסלמים)

חַלָּמִישׁ. מקום קרוב לנוה בבשן. תוש,ביו הנכרים היו צרים ליהודים תושבי נוה (חלמיש צרה לנוה). Reland, ע' 910, מזהה את חלמיש עם הכפר הגדול א־צָּנַמַיְן בקו מסה“ב דמשק - אדרעי, 25 ק”מ מצפ' מזר' לנוה 175, אולם הכפר הזה רחוק יותר מדי מנוה מהיות תושביו צרים ליושבי עיר זו, לדעתי השתמש המדרש בשפת מליצה בשם נרדף לצור (ראה ע' צור ב), שהיתה עיירה בתחום נוה. ויק“ר כג, ה; שהש”ר ב, ח; איכ"ר א. ס.

חֹלֹן. עיר בהר יהודה בין גֹשן ובין גילֹה, אשתמע ודביר. היא ניתנה לכהנים. במקום המקביל בדהי"א ו, מג הכתיב הוא חִילֵן. היום אולי خ. علين (علّين)= ח'. עַלִין (עִלִּין) בין ברכות שלמה ובין בית נתיף. בה יסודות וקירות של בנינים, מערות ובורות. אבל יתכן, שיש לחפש את חֹלֹן מדרום לחברון.

יהו' טו, נא; כא, טו.

חַ’לֻוִּנִּ עיר הנזכרת בתקופת אל־אמרנא בצפון הארץ. זכר לשם זה נשתמר בנהר אל־עַלָּן המשתפך לירמוך. EA 197.

חֶלֶף. עיר בגבול הדרומי המערבי של נפתלי, קרוב לתבור, שהתקיימה עוד בזמן התלמוד. ר' ירמיה הורה הלכה בחלף. היום אולי خ. فليح = ח‘. פֻ’לַיְח על הר בין הר תבור ובין הר תֻּרְעָן 2 ק"מ ממערב למושבה סג’רה 176. החרסים שעל פני הקרקע במקום זה הם אמנם מהתקופה הרומית־הביזנטית ומהתקופה הערבית הקדומה. יהו’ יט, לג; יר' מגלה א, א - ע, ע“א למטה; עירובין ב, א – כ, ע”א למעלה.

אל־חָ’לַצָה – الخلصة. ראה ע' חלוצה.

אל־חַ’לִצָה – الخالصة. כפר גדול בשפתו הצפונית־המערבית של עמק חולה (בסוף 1944 לפי אומדנה 1,820 תו' מוסלמים ו־20 נוצרים). בו קיים שוק לבהמות. השוה ע' עולשתא.

חֵלֶק. מחוז בשומרון, ששמו נזכר בחרסים שנתגלו בחפירות שומרון 177, בשם חלק נקרא בית אב של המטה מנשה, ועל שמו נקרא כנראה מחוז בשומרון, שמשם הביאו מס בצורה של יין ושמן בכדים לבית המלכות בשומרון. אולברייט מחפש את המחוז הזה מדר’־מזר' לשומרון (סבסטיה) 178.

חֶלְקַת. עיר עתיקה בגליל הנזכרת ברשימת תחותמש השלישי בשם חרקת. היא היתה עיר לויים בנחלת מטה אשר. ברשימת ערי הלויים בדהי“א ו ס כתוב במקומה חוקק. אַבֶּל משוה אותה בעקבות גֶרין עם הכפר יִרְכָּא, 14 ק”מ ממזר’־צפ’־מזר' לעכו 179, אולם בשם החדש אין אף אות אחת מהשם העברי העתיק. אַלְט מחפש את חלקת בתל הרבג' 180. 112 T3; יהו' יט, כה; כא, לא.

חַ’לַּתּ אַבּוּ שָׁוִר – خلّة ابو شاور. מקום של ישוב עתיק, חצי קילומטר מדר’־מזר' לכפר וָלַגָ’ה, 2 ק"מ מדרום לביתר, בו יסודות של בנינים, קברי־סלעים ואמת־מים על יד המעין (עין אל־חָדָפָה).

חַ’לַּת אַל־בַּיִצָ’א – خلّة البيضاء. מקום של ישוב קדום, 2 ק"מ מדרום לארטאס, בו קירות הרוסים, בורות וחציבות בסלעים.

חַ’לַּתּ אַל־בֻּרְג' – خلّة البرج. קברי־סלעים עם דלתות אבן ועקבות של ציורים בקרבת צפת.

חַ’לַּתּ א־דָּר – خلّة الدار. חורבה של ישוב ביזנטי, 3 ק"מ מדרום לחברון.

חַ’לַּתּ הַדַיָה – خلّة هدية. דולמנים, 5 ק"מ מצפ’־מע' לצפת.

חַ’לַּתּ אל־חָמָה – خلّة الحامة. 2 ק"מ מדר’־מע' להר הרודיון: אבני צור על פני הקרקע.

חַ’לַּתּ אל־לֵוְז – خلّة اللوز. מקום של אבני צור במדבר יהודה, 3 ק"מ מדר’־מע' להר הרודיון.

חַ’לַּתּ אל־מִיָה – خلّة الميّة. מקום של ישוב קדום, 5 ק"מ ממזרח ליוטה. בו חורבות, ערמות אבנים ובורות.

חַ’לַּתּ אל־קִרְן – القران. הר בעבה“י מזרחה, 50 ק”מ מצפון למעון.

חַמְדוּן – حمدون. ישוב של בדוים סמוך לסנדיאנה, מדרום למושבה זכרון יעקב (מספר נפשותיהם של עַרַב אל־חמדון לפי אומדנה בסוף 1944 – 220).

אל־חָמָה – الحامة. חורבה של עיר עתיקה במדבר, בדרך מדמשק לתדמור. ראה ע' חמת צובה.

חַמָּה – حمّة. מקום של מעיינות מים חמים באמצע שפתו המזרחית של ים כנרת. ראה ע' אסה.

אל־חַמָּה – الحمّة. מקום של מעינות מים חמים ומרחצאות מרפא בבקעת הירמוך. ראה ע' חמת־גדר.

חַמוּל – حمول. ראה הערך הבא.

חַמּוֹן א. עיר בארץ אָשֵׁר קרוב לצור. בזמן התלמוד נקראה אמון (ע"ש והשוה גם ע' בעל המון). היום امّ العمود ( امّ العوامد) = אֻם אל־עַמוּד (אֻם אל־עַוָמִד) קרוב לכפר חַמוּל על יד וָדי אל־חַמוּל, מצפון לראס א־נאקורה. על התל נמצאות חומות עתיקות, חורבות של בנינים פיניקיים, שהיו בנויים אבנים גדולות וחורבות של בנינים הלניסטיים מהתקופה שאחרי כבוש אלכסנדר, שנבנו ע“י אנשים מצור 181. Renan גלה בתל חורבה של מקדש בעלשמים משנת 132 לפסה”נ, כתובות פיניקיות המעידות על פולחן בעל או אֵל חמון וכתובת יונית אחת. וזו לשון הכתובת הפיניקית המוקדשת לעשתרת ולאל חמן:

למלכעשתרת אל חמן אש נדר עבדאשמן על בני" 182.

חורבות רבות פזורות מסביב לתל. סמוך לעין חמול נמצאת גבעה תלולה ועליה קַצְר חַמוּל, הוא חורבה של מצודה הבנויה אבנים ענקיות 183.

חַמּוֹן ב. עיר לויים בארץ נפתלי. ביהו' כא, לב כתוב במקומה חמֹּת דאר, היא חַמָּת א. ר' סמי חמונה היה מהעיר חמון = חמת, שבה ישבו חכמים רבים. דהי“א ו, סא; יר' יומא ח, א – מד, ע”ד.

חֻמְטָה. עיר בהר יהודה סמוך לקרית ארבע. היא חברון. גירסה אחת של השבעים היא Berld, בארמית בוטמא או בוטנה, היא Pistacia (Palaestinensis (Terebinthe, וכן גם בערבית البطم = אל־בֻּטְם. בבוטנה היה יריד גדול, שבו נמכרו שבויי מלחמת בר־כוכבא. אם ההשואה נכונה, הרי חמטה היא שם מאוחר לאלוני ממרא (ע"ש). יהו' טו, נד.

אל־חַמִידִיה – الحميديّة. כפר, 5 ק"מ מצפון לבית שאן (200 תו' מוסלמים), מצפ’־צפ’־מע' לישוב היהודי חרמונים (ע"ש).

אל־חֻמַיְמָה א – الحميمة. מקום של ישוב ביזנטי־ערבי סמוך לנהריה. לפנים נקרא המקום ח'. אל־עַיִתַּיִם.

אל־חֻמַיְמָה ב – الحميمة. כפר על שפתו הדרומית של נחל יבוק.

אל־חֻמַיְמָה ג – الحميمة. בימי הבינים עיר במחוז א־שַּׁרָא, באמצע הדרך מפטרה לאילת. הוא מקום מולדתו של אבי משפחת העבאסיים.היום כפר, 45 ק"מ מדר’־מע' למעון.

חָמִי קֻרְצוּ – حامي قرصو. הר געש כבוי בגולן העליון ממזרח לים סמכו (1198 מ').

חֻמַיְרָה – حميرة. כפר מדרום לנהר אל־קסמיה.

אל־חַמָּם א – الحمّام. מעין מי גפרית חמים (370) בעמק הירדן לרגלי תל אל־חמאם, ממזרח לכפרין. בתקופה הביזנטית היו במקום זה חמי ליביאס (השוה ע' בית הרם), שהיו מפורסמים כמקום מרפא 184

אל־חַמָּם ב – الحمّام. מעין מי־גפרית פושרים בגדה הדרומית של נחל יבוק, במקום שם מגיע אפיקו כמעט לנקודה הצפונית ביותר. מסביב למעין פזורים שרידי־בנין של בתי מרחץ רומיים גדולים. המעין שהיה סתום נפתח מחדש בשנות העשרים של המאה שלנו, בסביבה נמצאים מעינות דומים.

חַמָּם אל־בֻּרְבַּיְטָה – حمّام البربيطة. מעינות מים חמים ועל ידם חורבות של בתי מרחץ נבטיים בגדה הדרומית של נחל זרד.

חַמָמָה – حمامة. כפר גדול בשפלה קרוב לשפת הים, מצפון למג’דל (בסוף 1944 לפי אומדנה 5000 תו' מוסלמים, 10 נוצרים). ראה ע' פלי.

חַמָּם א־זַּרְקָא – حمّام الزرقا. ראה ע' בערה.

חַמָּם א־זָּרָה – حمام الزارة. ראה ע"ע צרת השחר וקלרהי.

חַמָּם אל־מָלִח – حمّام المالح. שרידים של מרחץ. 9 ק"מ ממזרח לטוּבָּס. עקבות של בנינים ואמת־מים.

אל־חַמָץ' – الحماض. מדבר חול מדרום להר חורן.

חַמְר אִפְדָן – حمر افدان. מקום מבוצר לשמירה על הדרכים המובילות אל מכרות הנחושת שבעמק הערבה, 40 ק"מ מדרום לים המלח 185.

אל־חֻמְרָיָה – الحمراية. תל של ישוב בתקופת הברונזה התיכונה ממול לנבי רובין, ממערב לנחל רובין. בו קברים עתיקים ושברי כלי חרס.

חֲמָת. ארץ בגבול הצפוני של הארץ אשר הובטחה לבני ישראל. היא נקראת על שם עיר בירתה חמת, היום حامة= חָמָה במרכז סוריה על נהר אל־עָצי (4,500 תו'). ארץ חמת היתה מצפון ללבנון, לבקעת הלבנון ולהר אמנה.

התורה מייחסת את החמתי למשפחת הכנעני (בר' י, יח). כאשר דוד הכניע את הדדעזר מלך צובה, כרת תעי מלך חמת ברית ידידות עם דוד. בימי דוד ושלמה שלטו ישראל על כל הארץ עד גבול חמת. וירבעם השני אף השתלט על ארץ זאת. בהכשל כחו של ישראל השתלט אשור על ארץ חמת. בכתובת תגלת פלאסר השלישי מסופר, שהוא כבש 19 מחוזות של העיר חמת יחד עם הערים הנמצאות על שפת הים למערב השמש, שהתקשרו עם עזריה, וימנה עליהם פחות. סרגון מלך אשור הושיב בשומרון אנשים מחמת. יונתן החשמונאי עלה על חיל דמטריוס בארץ חמת, ודמטריוס נסוג מפניו מעבר לנהר אליותרוס. תגליותיו של אינגהולט בחפירות, שערך החל משנת 1931 בתל הגדול שעל יד חמת, האירו את תולדות העיר באור חדש 186. יהו' יג, ה; ש“ב ח, ט; מ”א ח, סה; מ“ב יד, כח; ישע' י, ט; לז, יג; יחז' מז, טז; מח, א; עמוס ו, ב; זכר' ט, ג; דהי”א יח, ט; דהי"ב ז, ח; חשמ' א' 12, 30 - 24.

חֲמָת ב. היא חמת צובה (ע"ש). יחז' מז, טז; דהי“א יח, ג; דהי”ב ח. ד.

חַמּת א, חַמְתָא (חמתא דטיבריא), חַמְחָן א. עיר מבצר בארץ נפתלי על שפת ים כנרת. היא נזכרת כעיר לויים בנחלת נפתלי גם בשמות חַמֹּת דאר וחַמּוֹן (ע"ש), בתלמוד בשמות חמתא סתם או חמתא דטיבריא, חמתן ואמאוס, ובספרות היונית Anuclots °. טבריה, שנבנתה מצפון לחמת, הלכה והתרחבה לצד דרום והתחברה עם חמתא והיו לעיר אחת (בימי האמוראים ר' אלעזר ור' ירמיה). בחמת ישבו הכהנים ממשמרת מעזיה, ועל שמה נקראה טבריה באותה תקופה גם בשם מעזיה. בחמתא ישבו והגו בתורה רבים מחכמי התלמוד. רבי מאיר דרש בכנישתא דחמתא. בכתבי הגניזה נזכרות הקהלות הקדושות שבחמת וברקם (י. מאן, ח"ב ע' 192). בחמתן נמצאים בתי המרחץ המפורסמים בשם חמי טבריה. בערבית נקרא המקום בימי הביניים, כנראה, בשם עמתאן. בשנת ד”א תת“ה (1005) היה מעשה בי”ד בירושלים בענין גט, שנתן מבשר בן שלה אלעמתאני לאשתו גליה בת אשלימון אלדלאתה 187.

חמי טבריה (בערבית حمّام ابرهيم باشة) נמצאים סמוך לשפת ים כנרת, במרחק 2 ק"מ מדרום לטבריה. המים באים אל המרחצאות מחמשה מעינות מים מינרליים חמים הנובעים במעלה ההר. הם מכילים גפרית, ברזל, מלח בשול ומגנזיון כלורי. מדת החום של המעין הגדול מגיעה עד 60° ובמעין אחר אף עד 62°. רבה סגולתם של חמי טבריה לרפוי מחלות עור ושגרון.

בחפירות, שנערכו בשנת 1920 מטעם החברה העברית לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה בין טבריה ובין חמי טבריה, נתגלו חורבות של בית כנסת (כנישתא דחמתא) ובו רצפת פסיפס מגוונת, אמפיתיאטרון, בתי מרחץ, בנינים אחרים, אמות־מים, שרידים ארכיטקטוניים, מנורת־אבן בעלת שבעה קנים וקברים 188. יהו' יט, לה; תוס' עירובין ז, ב; טהרות ו, ז; ב' מגלה ב, ב; ו, א; פסחים ח, ב; יר' ברכות ט - יב ע“א למטה; שבת ג־ו. ע”א באמצע; מגלה א, א – ע, ע“א ; עירובין ה, ח - כב, ע”ד למטה; סנהד' יד, יט - כה, ע“ד (חמתון); סוטה א, ד־טז, ע”ד; קינות איכה ישבה וזכור איכה; קדמ' יח, 2, 3; מלח' ד, 1, 3; חיי יוספוס 15.

חַמַּת ב, חַמְתָא (חמתה) דְגֶדֶר, חַמְתָן ב. מקום של מעיינות מים מינרליים חמים בבקעת הירמוך מדר’־מזר' לים כנרת. חמת נמצאת בתוך תחום השבת של גדר, ולכן היא נקראת על שמה. רבי התיר, שבני גדר ירדו בשבת לחמתה ויעלו לגדר, אבל לא התיר לבני חמתה לעלות לגדר בגלל העליה המעיפת, שאין בה משום תועלת לבריאות הגוף.

בגלל סגולותיהם של המים המינרליים היתה חמת מיושבת כבר בימים הקדומים ביותר. במדרון הצפוני־המזרחי של ההר המתרומם על יד המרחצאות נמצא אוסף עשיר של שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה ומהשלב הראשון של תקופת הברונזה התיכונה 189. ברשימת תחותמש השלישי נזכרת חמת יחד עם דמשק, אדרעי ואבל הקרובה

בזמן התלמוד היתה חמת מרובת אוכלוסים, זקני הדרום ותושבי הגולן והגליל היו באים להתרחץ במעיני הישועה שלה, בהם גם ר' יהודה הנשיא ותלמידיו 190. בעונת הרחצה באו גם הרומאים ולקחו מהיהודים את דירותיהם כשלא מצאו מקום באכסניה של העיר. מקומה של העיר היה על תל בָּנִי, שבו נתגלו בשנת 1922 שרידי בית כנסת מהמאה הרביעית או החמשית לספה“נ עם כתובות עבריות־ארמיות 191. הרומאים בנו בעמק הירמוך אמפיתיאטרון ובתי מרחץ גדולים ויפים, ששרידיהם נמצאים עד היום הזה באל־חַמָּה 192. חמשה מעינות נמצאים מימין לירמוך ומעין אחד נמצא משמאלו. מימיהם חמים (250 – 48.750) ומכילים מינרלים שונים, שמיחסים להם הרבה סגולות. המעינות ובתי המרחץ נמצאים בתוך תחום ארץ־ישראל המערבית, סמוך לגבול סוריה ועבר הירדן. 16 T8; תוס' עירובין ז (ה), יג; נ' שם סא, א; יר' שם ה, ח - כב, ע”ד למטה; ו, ד- כג, ע“ג; מגלה א א־ע, ע”א (כתי"מ: חמת גדר); שבת ד - ז, ע“א באמצע (חמת גרר); 26,22 On: כפו”פ קצ"ג.

חַמָּת ג. עיר הנזכרת הרבה בתעודות המצריות מלפני תקופת התנ“ך ביחד עם בית שאן, פחל ורחֹב. במצבת סתי א' שנתגלתה בבית שאן (ע"ש) מסופר, כי האויב היושב בחמת אסף אנשים רבים, לכד את בית שאן, כרת ברית עם אנשי פחל ולא הרשה למלך רחֹב לעזוב את עירו. סתי עלה על חמת וכבש אותה. היום تل الحمّة = תל אל־חַמָּה במרחק 13 ק”מ מדרום לבית שאן. חרסי התל מעידים בעיקר על ישוב בתקופת הברונזה המאוחרת, ולא מאוחר מתקופה זו 193. לכן אין העיר נזכרת בתנ"ך. יתכן, שחמת אשר ברשימת תחותמש השלישי (מס' 16, השוה הערך הקודם), מכוונת לעיר זו, אף שהיא נזכרת שם יחד עם ערים שבעבר הירדן מזרחה.

חַמָּתָא. עיר ביהודה, שבה הושיב אדריאנוס משמר צבא לתפוש את פליטי יהודה אחרי כשלון מרד בר־כוכבא, היא העיר אמאוס הנמצאת בדרך מהר יהודה לשפלה (ע"ש). היום عمواس = עִמְוָס בקצה השפלה, סמוך לכביש ירושלים - יפו. איכ"ר א, מח.

חַמְּתָא דְפֶחָל. גם חמתא או חמתן סתם, מקום של מעינות מים חמים ומרחצאות סמוך לפחל. ר' זעירא הלך מטבריה לחמתא דפחל. במדרש מסופר מעשה בתמרה אחת, שהיתה בחמתן והיו מרכיבין אותה ולא היתה עושה פירות. הרכיבו אותה מתמרה של יריחו ועשתה פירות. היום تل حمّي = תָּלּ חַמִּי ועל ידו מעינות מים חמים, 2 ק“מ מצפון לחורבות פחל (ע"ש). גם לרגלי הר גלעד, 6 ק”מ מדר’־מזר' לגשר הירדן (ג’סר אל־מג’אמע), נמצאים מעינות חמים בשם חַמַתּ אַבּוּ דִבְּלָה, שמימיהם יורדים בנחל סֵיל אל־חַמָּם אל הירדן. מבתי המרחץ, שהיו במקום זה, נשארו רק שרידים מעטים. השוה גם ע“ע אמתו, עמתו, עמתן. יר' שביעית ו, א־לו, ע”ג; ב' מו"ק יח, א.

חמֹּת דֹּאר. עיר הלויים ממשפחות בני גרשון בארץ נפתלי, היא חמת א. השוה גם ע' חמון ב. יהו' כא, לב.

חַמַּתּ אל־חַמְרִי – حمّة الحمري. נחל מצפון לקיר מואב, בו מעינות מים חמים.

חַמְתָן ב. ראה ע"ע חמתא דפחל ועמתו. מדר' תהל' צב, יא.

חֲמַת צוֹבָה. בירתה של ממלכת ארם צובה. דוד הכה את הדדעזר מלך צובה בעירו חֲמָת בלכתו להציב ידו בנהר פרת (דהי"א יח, ג), ושלמה בנה את תדמור וערי מסכנות בחמת (דהי"ב ח, ד), היא חמת צובה. ארם צובה, שנכבשה על ידי דוד, הקיפה את הלבנון ואת הר אמנה וגבלה מצפון בממלכת חמת רבה, שתועי מלכה כרת ברית עם דוד, ומדרום גבלה בארם דמשק. לצד מזרח השתרעה הרחק לתוך המדבר. יחזקאל (מז, טז) מזכיר את חֲמָת בגבול הצפוני של ארץ־ישראל אחרי צדד. חמת צובה היתה אולי במקומה של الحامة = אל־חָמָה במדבר, 40 ק“מ מצפ’־מזר' לצדד בדרך לתדמור ולנהר פרת. השוה ע' חֲמָת ב. דהי”ב ח, ג־ד.

חָ’ן אל־אַחְמַר א – خان الاحمر. לפנים פונדק על הר מעלה אדְמים באמצע הדרך מירושלים ליריחו. בהבנות הכביש בין שתי ערים אלו ובעקב התפתחות תנועת המכוניות נעשה הפונדק מיותר, והוא הולך ונחרב. במקום זה הקימו הנוצרים בשנת 428 לערך את המנזר הראשון בארץ־ישראל, שהיה עוד קיים במאה הי“ב. כשצלאח א־דין הנהיג את העליה ל”קבר משה" (השוה ע' א־נבי מוסה), וביברס בנה מעל לקבר המדומה בתחלת המאה הי"ג מסגד, נהפך המנזר לפונדק לציילנים המוסלמים. בחפירות, שנערכו על יד חורבת הפונדק, נתגלו שרידים של המנזר ושל כנסיה ופסיפסים 194. מאותו זמן הם כנראה הבנינים התתקרקעים, הבורות ושרידי המגדל הבנוי על ההר שמעל לפונדק.

חָ’ן אל־אַחְמַר ב – خان الاحمر. מקום של ישוב עתיק בקו מסה"ב מצפ’־מזר' לתחנת בית שאן. בו שרידים של פונדק, חדרים תתקרקעיים, ברכה, משקוף עם כתובת, עמודים וקברים 195.

חָ’ן אִסְדוּד – خان اسدود. פונדק הרוס סמוך לאשדוד בדרך המלך ממצרים לדמשק.

חָ’ן בַּנְדַק – خان بندق. כפר של תורכמנים בגולן העליון מדר’־מזר' לים חולה. בזמן התלמוד היה במקום זה ישוב יהודי. על כך מעידות המנורות בעלות שבעה קנים המחוטבות באבני בנין, שנתגלו בחורבות הכפר. בין החטובים באבני הבניין נמצא גם צלב ביזנטי 196.

חָ’ן גֻ’בּ יוּסְף – خان جبّ يوسف. חורבה של פונדק מימי הביניים מצפון לים כנרת, על יד הדרך העולה מטבריה לצפת. על ידה בור עם כפה קמורה וברכה. לפי מסורת מוטעה מימי הבינים השליכו האחים את יוסף לתוך בור זה, ומכאן שם המקום. בקרבתו נמצאת מאז שנת תש"ו נקודת הישוב עמיעד (ע"ש).

חָ’ן דִנּוּן – خان دنّونלפנים פונדק בדרך המלך לדמשק. היום תחנה במסלת הברזל מדרום לעיר זו.

חַנוּנָה – حنّونة. ראה ע' ח'. בית ליד.חֲנָיוֹת בַּרְקָאִי (Avoud9 Bdoxalog °). מקום של חניה לעוברי אורח, לפי יוספוס בגבול יהודה ושומרון, לפי אבסביוס והירונימוס כפר סמוך ללבונה בדרך מירושלים לשכם. יתכן, שהשם העברי הוא עֲיָנוֹת ברקאי. היום عين برقيت = עַיִן בַּרְקִית על יד חורבה של פונדק עתיק על גב ההר מימין לדרך, 3 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' ללבונה (א־לֻבָּן) 197. השוה ע' כפר ברקאי. מלח' ג, 3, 5; 19,28 On.

חָ’ן א־זְּבִּיבּ – خان الزبيب. תחנה בדַרְבּ אל־חַג' ובקו מסה“ב החג’אזית במואב, 33 ק”מ מצפון לתחנה אל־קֻטְרָנִי 198.

חָ’ן א־זַּיָּתּ – خان الزيّات. כפר בצפון הבשן.

חַ’נְזִירָה – خنزيرة. כפר במרחק 15 ק"מ מדר' לקיר מואב.

אל־חַ’נְזִירָה – الخنزيرة. כפר בגלעד מצפון לנחל יבש.

חָ’ן אל־חַטְרוּרָה – خان الحطرورة. לפנים מקום חניה מֵעֵבֶר למעלה אדומים בדרך ירושלים – יריחו. על ידה מסתעף הכביש לנַבִּי מוּסָה. עם התפתחות אמצעי התנועה נתבטלה החניה. על ידה יסודות של בנינים ופסיפסים. על ההר מעל לתחנה נמצאים שרידים של מצודת הצלבנים. מערות ובורות.

חָ’ן אל־יַהוּדְיָה – خان اليهوديّة. חורבה של מקום חניה בגדה הימנית של נהר אל־קסמיה סמוך לגשר, שבו עוברת הדרך לבירות. לא רחוק מהחורבות נמצאות מערות קברים.

ח’ָן יוּנְִס – خان يونس. עיירה קרוב לשפת הים בין עזה לבין רפיח ותחנה בקו מסה“ב ארץ־ישראל – מצרים (בסוף 1944 לפי אומדנה 11,180 תו' מוסלמים, 40 נוצרים). אולי היא העיר Invuo0g שהירודוט (ספר ג, ה) מונה אותה עם ערי פלשת. בתקופת שלטון הממלוכים שמשה ח’אן יונס שוק חשוב בסחר השיירות בין ארץ־ישראל למצרים. אז נבנה בה פונדק במצות השולטן בַּדְקוּק 199. במקום נשארו עוד שרידים של הפונדק עם כתובות ערביות ושרידים ארכיטקטוניים. ועדת השמות הממשלתית, שנתמנתה כדי לקבוע את השמות לתחנות מסה”ב בא"י בשלש השפות הרשמיות, קבעה לתחנה של ח’אן יונס את השם העברי חֲנות יוֹנָה..

חֻ’נַיְזִר – خنيزر. כפר בגלעד הצפונית.

חָנִיחָא א) עִילְיָתָא, ב) אַרְעִיתָא. שתי עיירות האסורות בשביעית בתחום צור. חניתא העליונה וחניתא התחתונה היו מקומות חניה סמוך לסְפָר בדרך המובילה מהגליל לסוריה. היום א) خ. حانوتا = ח‘. חָנוּתָא על הר, 5 ק"מ ממזרח לראס א־נאקורה, במקומה של הישוב העברי חניתה, ב) خ. عين حور = ח’. עַיִן חַוְר, מתחת לראשונה, במרחק 3/4 ק“מ מדרום־מזרח לה. בשתיהן שרידי בנין עתיקים ורצפת פסיפס. תוס' שביעית ד, ט; יר' דמאי ב, א - כב, ע”ד (חנותא עלייתא וחנותה תחתיה).

* חָנִיתָה. ישוב של קבוץ על אדמת הקהק“ל במקומה של חניתא עיליתא (השוה הערך הקודם). הוא נוסד ביום י”ח אדר ב' תרצ"ח (21.3.1938) בעצם ימי המהומות הערביות, ובו ביום שהחלוצים עלו על קרקע הותקפו על ידי כנופיה ערבית מזוינת ונפלו מהם שני קרבנות.

חניתה קרובה לכביש הראשי העובר לאורך הגבול המדיני הצפוני של הארץ, מספר חברי הקבוץ והנמנים עליהם (ביולי 1946) 180 ושטח אדמתו, הכולל גם את חורבת חניתא ארעיתא, 5,500 דונם, מהם 3,400 ד' מיועדים לחקלאות הברית, 700 ד' ליעור. באדמת חניתה עובר וָדִי קֻטַיָה העמוק שבגבול ארץ־ישראל והלבנון. בחניתה נמצא בית מרגוע.

חָ’ן לוּבְּיָה – خان لوبية. מקום של פונדק עתיק, שהיה ידוע כבר בזמן התלמוד (השוה ע"ע לובאי ולוי), בדרך מחוף הים לטבריה, 1.5 ק“מ מצפי־מזר' לכפר הגדול לוביה, 9 ק”מ ממערב לטבריה. השרידים העתיקים במקום הם: יסודות של פונדק, ברכה הרוסה ובורות ועל גבעה קטנה בנין מֶגַלִיתִי.

חָ’ן אל־לַּגּ’וּן – خان اللجّون. חורבה של פונדק במקום שהדרך העוברת בוָדִי עָרָה נכנסת לתוך עמק יזרעאל. השוה ע' לגיו.

חָ’ן מִנְיָא – خان منيا. חורבה של פונדק ערבי מבוצר מימי הביניים בשפתו הצפונית המערבית של ים כנרת 200. השוה ע"ע גינוסר וח'. מניא.

חָ’ן א־סַּהְל – خان السهل. לפנים פונדק בדרך מירושלים לנַבִּי מוּסָה בעמק, מדר’־מזר' למעלה אדְמים, בו יסודות של בניינים ושרידים של פסיפסים.

חָ’ן א־סּוּק – خان السوق. כפר על נהר אלי חצבאני.

אל־חַנְצְרָה – الحناصرة. כפר בגלעד הצפונית בקצה המדבר.

חָ’ן א־תֻּגְ’ר – خان التجّار או סוּק אל־חָ’ן سوق الخان. חורבה של פונדק בגליל בין סג’רה ובין מסחה, בדרך המלך ממצרים לדמשק 201, שרבתה בה התנועה בתקופת שלטון הממלוכים. בשנת 1487 בוצר הפונדק על ידי הפחה סינאן לשם שמירה על הדרך. על יד כל פונדק התקיים כרגיל שוק. בחָ’ן א־תֻּגָ’ר היה עוד במחצית הראשונה של המאה הי“ט שוק חשוב. לפי ידיעות הנוסעים מהמאה הי”ז היה בזמן ההוא בח’אן א־תג’אר ישוב יהודי.

חַנָּתֹן. עיר עתיקה מאד בגבול ארץ זבולון. בתקופת אל־אמרנא עברה על יד חִנָתֻנִ, חִנָתְנָ דרך השיירות מבבל למצרים. על יד עיר זו התנפלו שודדים על שיירה בבלית בהמצאה בדרך למצרים. תגלת פלאסר הג' מונה את חנתון בין הערים, שהוא כבש בשנת 732 בגליל. דַלְמַן מזהה את חנתון עם דַיְר חַנָּא מצפון לבקעת בית נטופה 202, אבל לא הוכח, שהמקום הזה היה מיושב בתקופת אל־אמרנא. דורם מציע כַּפְר עֲנָן 203 (כפר חנניה). סַנְדָה מחפש אותה בחורבת גִיפָתּ 204, אולם ראה ע' יטבת. אולברייט מזהה אותה עם תל הַרְבַּג' מדר’־מזר' לחיפה 205, שספק אם הוא היה שייך לשטח של שבט זבולון. אלט קובע את מקומה בתל אל־בַּדַיְוִיָה בשפתה הדרומית של בקעת בית נטופה, שהיה מיושב מתקופת הברונזה התיכונה ואילך 206, והשוה גם גַרְסְטַנג 207. 245;8 EA; יהו' יט, יד.

חִסְבָּן – حسبان. ראה ע' חשבון.

חֹסָה. עיר בצפון־מערב ארץ אָשֵׁר בין אכזיב ובין צור. היא נזכרת ברשימת תחותמש השלישי בצורה חַ’זִי, ובלוחות אל־אמרנא בצורה אֻזוּ, וכן גם בכתובות של סנחריב, שכבש אותה בשנת 701, ושל מלכי אשור הבאים אחריו. היא IIalatrugos. “שמימיה נחוצים לצור אשר על האי”. דלמן מזהה את חסה עם תל א־רָשִׁידְיָה, 4 ק“מ מדרום לצור, שסמוך לו נמצא ראס אל־עין, הוא אמת המים של צור 208 (השוה גם ע' ראש מיא). ד’יסו המזהה את מבצר צור עם תל א־רשידיה מציע כמקומה של חסה את خ. الحوش – ח'. אל־חַוְשׁ, 2,5 ק”מ ממזרח לתל 209. EA 148–150;T33; יהו' יט, כט.

חַסְיָה – حسية. ראה ע"ע חתלון ועסיא.

חֻסַיְנְיָה א – حسينيّة. כפר וחורבה של ישוב קדום בעמק חולה, במרחק 4 ק"מ מדר’־מע' ליסוד המעלה (300 תו' מוסלמים).

חֻסַיְנְיָה א – حسينية. כפר במרחק 2.5 ק"מ ממזרח לים חולה.

חִסְמְא. מולדתו של התנא ר' אלעזר חסמא (או בן חסמא 210), שהלך עם חברו ר' יוחנן בן ברוקה להקביל את פני רבם ר' יהושע בפקיעין. היום הכפר حزما = חִזְמָא מצפון־צפון־מזרח לירושלים (בסוף 1944 לפי אומדנה 750 תו' מוסלמים). בכפר עקבות של בנינים עתיקים, יסודות של קירות, עמודי גרעינית ושברי עמודים, קברי סלעים ומערות. השוה ע“ע בית עזמות ועזמות. תוס' סוטה ז, ט; ב' סנהד' לב, ב; חגיגה ג, א; יר' אבות סוף פ”ב; חגיגה א, א־עה, ע“ד; במדב”ר יד, יא, שהש“ר ב, ז; מכילתא בא ט”ז.

אל־חִסְמָא – الحسما. מחוז במדינת עבר הירדן, 50 ק"מ מצפ’־מזר' לאילת (עקבה).

חַסְפְּיָה * או חַצְפּיָה * *. עיירה בתחום סוסיתא החייבת במעשרות. היום הכפר خسفين חַ’סְפִ’ין בגולן, בדרן מגשר בנות יעקב שעל הירדן לדמשק. בזמן שלטון הערבים היתה ח’ספיין עיר חשובה ומרכזו של מחוז צבאי. יעקובי (במאה הט') חושב אותה על גליל הירדן ויקות (במאה הי"ג) על גליל חורן. הצלבנים בנו בה מצודה. אל־מַלְךּ אל־עַדַל ברח לח’ספ’ין כשנחל מפלה מאת הצלבנים על יד בית שאן. בח’ספ’ין נמצאות ערמות אבנים גדולות עם פתוחים רומיים יפים. השוה גם ע' כספון. * יר' דמאי ב, א - כב, ע"ד - ** תוס' שביעית ד, ח.

חַ’סְפִ’ין – خسفين. ראה הערך הקודם.

חסקה. ראה ע' שקא.

חַפָאִר – حفائر. מעין ועל ידו מחנה של בדוים בנגב, מדר’־מע' לכֻּרְנֻבּ.

חַפָאִר אל־חַנַכַּיְן – حفائر الحنكين. בורות ומקום חניה לשיירות ממזרח לקיר מואב.

חַפָּאִר רַחַ’מָה – حفائر رخمة. בורות ועל ידם מחנה של בדוים, 18 ק"מ ממע' דר’־מע' לכרנב. השוה ע' ירחם.

אל־חַפִירָה – الحفيرة. חבל ארץ במואב ממזר' לתחנת מסה"ב אל־קטראני

חַפִיר אל־עַוְגָ’א – حفير العوجا. ראה ע' עוג’א אל־חפיר.

חַ’פַן – خفن. כפר מעבר לגבול ארץ־ישראל, 9 ק"מ מצפון לים כנרת.

* חָפֵץ חַיִים. ישוב של קבוץ פועלי אגודת ישראל בשפלה על אדמת מֻחַ’יְזִן סמוך לגדרה. הוא נוסד ביום ב' אייר תש“ד (25.5.1944) ונקרא לזכרו של הרב ר' ישראל מאיר הכהן ז”ל מראדין שבפולין, הידוע בכנויו על שם ספרו “חפץ חיים”. מספר נפשותיו (ביולי 1946) 168 ושטח אדמתו 1,210 דונם.

*חֶפְצִי־בָהּ א. אחוזה יהודית בשרון בשפת נהר מַפְגִ’ר, 3 ק"מ מצפ’־מע' לחדרה. שטחה נכלל בשטח חדרה. בה קברים וסומכות של גשר.

*חֶפְצֵי־בָהּ ב. ישוב של קבוץ על יד בית אלפא (השם לקוח מישע' סב, ד). הוא נוסד ביום כ“ב תשרי תרפ”ב ( 14.10.1922). מספר נפשותיו (ביולי 1946) 341 ושטח אדמתו 3,936 דונם, ביחוד אדמת מזרע.

חֵפֶר א. אחת מערי ל“א מלכי הכנענים אשר נלחמו עם יהושע. לפי סדר הרשימה שבספר יהושע היא נמצאת בשרון. שם התנחלה משפחת החפרי למטה מנשה (במד' כו, לב; יהו' יז, ב- ג). ארץ חפר היתה חלק מהמחוז הרביעי של מלכות שלמה, שלו היתה שייכת גם שוכה. היום הכפר שֻׁוַיְכָָּה, 3 ק”מ מצפון לטול כרם. ארץ חפר היא השטח שבין שוכה ובין הים. במרכז השטח הזה, באדמת המושב היהודי מעברות, קרוב לגדה הצפונית של נחל אלכסנדר (וָדִי חַוָרִת' – נהר אסכנדרונה) נמצא تل الافشار = תל אל־אִפְשָׁר, שהיה מיושב מהמאה הט“ז לפסה”נ עד התקופה הרומית. ב. מייזלר קובע בתל זה (הוא כותב תל אִבְּשָׁר) את מקומה של חפר 211. לזהויה של חפר יש אולי להביא בחשבון גם את تل عفرين = תל עֶפְרַיִן, 3 ק“מ מדר’־דר’־מע' לכרכור, שהיה מיושב מתחלת הברונזה התיכונה עד סוף תקופת הברזל הקדומה. בתל זה נשתמר השם העתיק. אם נקבל את הזהוי הזה, יצא ש”כל ארץ חפר" הקיפה את צפון השרון, ומחוז שוכה היה מדרום לה, בחלק הדרומי־המערבי של ארץ מנשה. אלט מציע כמקומה של חפר את הכפר א־טַיִבָּה, 5 ק“מ מדרום לטול כרם, שבו מצויים סימנים של ישוב בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל הקדומה 212, לפי זה היתה ארץ חפר בדרום השרון, בערך עד תחום אפק. אולברייט מחפש את חפר וארץ חפר מצפון ומצפ’־מזר' לשכם 213. יהו' יב, יז; מ”א ד, ו.

חֵפֶר ב. מקום בו הורה ר' תנחום בר חייא, תלמידו של ר' מנא, שישב בצפורי. המקום הזה רחוק שנים עשר מיל מצפורי, הוא גת חפר בגבול הצפוני המזרחי של ארץ זבולון (ע"ש) או מקום קרוב לגת, שנקראה על שמו גת החפר. יר' שביעית ו, א - לו, ע“ג למעלה; גטין א, ב־מג, ע”ג (ר' תנחום בר ירמיה).

חִפַר – حفر. כפר בגולן העליון, 3.5 ק"מ מצפ’־מזר' לים חולה.

חֲפָרַיִם. עיר בנחלת מטה יששכר בבקעה. היא נזכרת ברשימת הערים של תחותמש השלישי בשם עפר בסביבות עמק יזרעאל ובכתובת שישק בצורה חפרם.

חפרים היתה ידועה בזמן התלמוד בסלתה המובחרת (“חפרים בבקעה שניה לסולת לשתי הלחם”). ברשימת ערי יששכר בספר יהושע נזכרת חפרים יחד עם הערים אשר בחלקו המזרחי של עמק יזרעאל, עם יזרעאל, הכסלות ושונם. יש איפוא לקבוע את מקומה של חפרים בסביבות הערים האלה. האות ח' של השם התחלפה בזמן מאוחר יותר באות ע‘, ואז כתבו את השם עפריים, עפריין (ע"ש) ובערבית של ימי הביניים עַפְרָה, ובגלל משמעותו של השם הזה (עַפְר, עַפְרִית = שטן) נהפך לשם טוב, לא־טַיִבָּה (השוה גם ע"ע עפרה ועפרון). הכפר الطّيبة = א־טַיִבָּה נמצא על יד וָדִי אל־עָשָּׁה, 10 ק“מ ממזרח לשונם, 14 ק”מ מצפ’־מזר’ ליזרעאל ובמרחק זה בקירוב מדר’־מזר' לכסלות 214. הצלבנים, שבנו בכפר זה מצודה קטנה, קראו לו Forbelet או Afrabala. סמוך לכפר נמצא הישוב “בני ברית” של ארגון “מולדת”. 53 T3; יהו' יט, יט; 18 S; מש' מנחות ח. א.

חִצְבּ – حصب. תחנת משטרה במחוז באר שבע, בגבול המדבר.

חַצְבַּיָא – حصبيّا. עיר קטנה בשפולי הר חרמון סמוך למקורות נהר אל־חצבאני ולבארות החֵמָר הנמצאות שם. בעמק עיון מתחת לחצביא עוברת דרך המלך לבקעת הלבנון. העיר היתה ידועה גם בימים קדומים. יתכן שהיא העיר ח’שׁב הנזכרת ברשימת תחותמש השלישי ובאחדד ממכתבי אל־אמרנא, שבו מודיע הנסיך של ח’שב לפרעה, כי הוא נמצא בעַמְקֵ (עמק, בקעת הלבנון?). הצלבנים נלחמו הרבה על עיר זו. במשך מאות שנים ישבו בעיר זו יהודים עובדי אדמה, שהיו קוברים את מתיהם באבל א־סאקי שבעמק עיון, מפני שהיא נמצאת בתוך תחום ארץ־ישראל. חורבה של בית כנסת קדמון מעידה גם היא על ישוב יהודי בעיר זו בדורות הקודמים. בצבא אברהים פחה, שצר על מבצר סָנוּר מצפון לשכם, היו חיילים יהודים מחצביא. הדרוזים יושבי העיר היו ידידיהם של היהודים והגנו עליהם מפני רדיפות הנוצרים. במלחמת הנוצרים והדרוזים בשנות הששים של המאה הי"ט, כשהדרוזים הגרו להר הדרוזים, נתדלדלה העדה היהודית. רוב בניה עבר לדמשק. לבירות ולצידון. בשנות השמונים והתשעים עברו כמה משפחות מהם לראש פנה והביאו אתם משם ספרי תורה. היהודים האחרונים עזבו את העיר בתחלת המאה העשרים. .EA 174;T3 55 (?)

חָצוֹר א. מרכז ברית מלכי הכנענים הצפוניים. שנלחמו עם יהושע (“כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה”, יהו' יא, י). היא אחת הערים הראשונות בארץ כנען, שהחיקסוסים שבאו מן הצפון כבשו ויבצרו אותן 215. היא נזכרת בכתבי ההחרמה של מלכי מצרים מהמאה הי“ט לפסה”נ 216 ובכתובות תחותמש השלישי, אמנחתף וסתי הראשון. בתקופת אל־אמרנא התחבר מלך חצור כמוהו כמלך צידון לכנופיות המתנגדות לשלטון מצרים וכבש את הערים שהיו למלך פחל. יהושע כבש את העיר והעלה אותה באש. חצור נפלה בגורלו של נפתלי, אבל הוא לא הוריש את הכנעני היושב בעיר. בימי דבורה הנביאה מלך בחצור יבין, שנלחם עם שבטי ישראל הצפוניים, ושר צבאו סיסרא נוצח בעמק יזרעאל ע"י ברק בן אבינעם, שלמה בנה את העיר מחדש ויבצרה. תגלת פלאסר כבש אותה והגלה את יושביה אשורה.

את מקומה של חצור היה בתל וַקָּץ (תל אל־קַדַח) בשפת עמק חולה, בק“מ 20.7 בדרך למטולה, 18 ק”מ מצפ’־מזרח לצפת. התל הזה הוא בעל היקף גדול וגבוה. בחפירות, שעשה בו גַרסטַנג, נתגלו חומות חזקות, שרידי אורוות הדומות לאורוות שלמה שבמגדו ושרידים אחרים של ישוב החל בתקופת הברונזה הקדומה וכלה בתקופת הברזל הקדומה 217. עמק חצור, שבו נלחם יונתן החשמונאי עם צבא דמטריוס השני, הוא בשטח המערבי של עמק חולה הסמוך לתל אל־קדח. 32 EA 148; 227; 229; 288:T3 ובלוח חדש שנתפרסם ע“י Dossin ב־.RA 31 (1934), 125 ff;. יהו' יא, א־יג; יב, יט; יט, לו; שופ' ד, ב, יז; ש”א יב, ט; מ“א ט, טו; מ”ב טו, כט; חשמ' א' 11, 67; קדמ' ה, 5, 1; יג, 5, 7–6

חָצוֹר ב. עיר בנגב יהודה קרוב לחדתה (ע"ש). היום אולי الخضر= אל־חַ’צְ’ר שבין חברון לתל בית מִרְסְם. ג‘. א. סמית קובע את מקומה בח’. אל־חֻצַ’יְרָה במדבר מעון 218. יתכן שחצור חדתה הן שם כפול למקום אחד. יהו' טו, כה.

חָצוֹר ג. עיר בנגב יהודה קרוב לקדש. את מקומה יש לחפש באחת החורבות שמסביב לגַ’בַּל חַצְ’רָה או חַצַ’יְרָה אשר ממזרח לחפיר אל־עַוְגָ’א, ואולי היא חצר־אדר (במד' לד, ד)= עין אל־קֻדַיְרָת שבקרבת קדש = עין קדיס. יהו' טו, כג.

חָצוֹר ד. היא קְרִיוֹת חֶצְרון (לפי הטעמים יש לקרוא וקריות חצרון היא חצור), עיר יהודה בנגב. היום אולי הכפר خضيرة= חֻיצַ’יְרָה מצפ’־מזר' לתל ערד סמוך לחורבה אל־קַרְיַתַּיְן 219 או الخضيرة = אל־חֻ’צַ’יְרַה במרחק 25 ק"מ ממזרח־דרום־מזרח לח‘. מֻוַיְלִח 220. יהו’ טו, כה.

חָצוֹר ה. עיר בבנימין, שבה התישבו בני בנימין ששבו מגלות בבל. בעלות הולופרנש על ארץ־ישראל בצרו היהודים את חצור ומקומות אחרים הנמצאים בדרך מהצפון לירושלים, כדי להגן על עיר זו. חצור נזכרת בנחמיה יחד עם ענתות, נֹב, ענניה ורמה, כולן ערים הנמצאות בצדי הדרך העוברת לאורך פרשת המים לירושלים. خ. حزّور= ח‘. חַזּוּר בין בית חנינא ובין נַבִּי סַמְוִיל יושבת על הר החולש על דרך זו. בחורבה זו נמצאים יסודות של בנינים, מערות־קברים, בורות ושתי ברכות גדולות. אַלְט מזהה את חצור עם البرج = אל־בֻּרְג’ במעלה הר נבי סמויל החולש על הדרך העולה לירושלים משפת הים 221. השוה ע' רקם א. נחמ' יא, לג: יהודית 4, 4.

חָצוֹר ו. בימי הביניים קראו היהודים לרפיח חצור או מבצר חצור. במאה הי“א, זמן קצר לפני כבוש הארץ ע”י הצלבנים, התקיימה במבצר חצור קהלה יהודית. בשנת ד”א תת"מ (1080) מודיע יהודי אחד מיושבי חצור לעדתו, כי מפחד האויב הוא רוצה ללכת מחצור לאשקלון המבוצרת יותר 222. השוה גם ע' חצרים.

חָצוֹר ז. בימי הביניים קראו לקיסריה חצור, כנראה מפני שהיתה עיר מבצר 223.

חֲצִי הַגִלְעָד. הוא החצי הצפוני של ארץ גלעד הגובל בבשן. הוא היה לבני מכיר בן מנשה, היום החבל عجلون = עַגְ’לוּן שבין נחל יבוק ובין הירמוך. יהו' יג, לא.

חֲצִי הַמְִּנֻחוֹת או הַמָּנַחַת. מקום ביהודה שהיה לכני כלב. ראה ע' מנחת. דהי"א ב, נב. נד.

חֻ’צַ’יְרָה א – خضيرة. שמה הערבי של המושבה העברית חדרה.

חֻ’צַ’יְרָה ב – خضيرة. כפר מצפי־מזר' לתל ערד. ראה ע' חצור ד.

אל־חַ צִ’ירָה – الخضيرة. כפר וחורבה בנגב מדר’־מזר' לח‘. מֻוַיְלִח. השוה ע’ חצור ד.

חַ’צִ’ירַת אל־גַ’בּוֹ – خضيرة الجبو. ראה ע' חצר־גדה.

אל־חֻצְן א – الحصن. תלה של בית שאן הקדומה.

אל־חֻצְן ב – الحصن. חורבה של מצודה בגולן. ראה ע' סוסיתא.

אל־חֻצְן ג – الحصن. חורבה של מצודה בגלעד הצפונית. ראה ע' דיון א.

חַצְפּיה. ראה ע' חספיה.

חֻצְפּית, חַצְפִּית. מקומו של משמר הכהנים מבית ישבאב, שישב בשיחין (ע"ש והשוה ע' חוצפית שוחין). חצפית היתה כנראה כפר קרוב לשיחין או פרבר שלה. בקרובה זכור איכה (לפי המנהג האיטלקי) ובפיוטים של הגניזה (השוה ספר הישוב א‘, ע’ 162 ואילך).

חִ’צָץ א – خصاص. כפר במרחק 5 ק"מ מדר’־מזר' לכפר גלעדי (400 תו' מוסלמים). בכפר ובסביבתו נמצאים קברי־סלעים, חציבות בסלעים ואבני־בנין עתיקות.

חִ’צָץ ב – خصاص. כפר קטן בשטח של ישוב קדום, 2 ק"מ מדר’־מזר' לאשקלון. (100 תו' מוסלמים) ראה ע' ח'. חִצְץ א.

חַצְצוֹן תָּמָר. עיר האמרי סמוך לשפת ים המלח, היא עין גדי (ע"ש). כדרלעמר והמלכים אשר אתו, שהגיעו עד קדש ברנע ונצחו את העמלקי, עלו משם להר האמרי והכו את האמרי היושב בחצצון תמר. בני מואב ובני עמון, שעלו למלחמה על יהושפט, באו מעבר לים (ים המלח) מארם (מאדֹם?) לחצצון תמר. יהושפט יצא למלחמה נגדם למדבר תקוע שממעל לעין גדי. שמה של העיר נשתמר בשם החורבה حصاصة = חַצְצָה שמצפון לעין גדי. הנחל, שבו עולה הדרך מעין גדי לבית לחם, נקרא וָדִי חַצָצָה. בר' יד, ז (חַצְצֹן תָּמָר, אונקלוס ויובע"ז: עין גדי): דהי"ב כ, ב (חצצון תמר היא עין גדי).

חָצֵר. עיר קרוב לשכם. לפי האגדה נלחם מלכה פרעתון יחד עם עוד שלשה ממלכי האמרי עם יעקב ובניו בבקעת שכם, ויעקב הרג אותו. השוה ע' חצרת. מדרש ויסעו, ביהמ"ד ילינעק חיג, ע' 2.

אל־חַ’צְ’ר א – الخضر. כפר מצפ’־מע' לברכות שלמה (בסוף 1944 לפי אומדנה

1,130 תו' מוסלמים). הוא מקום של ישוב קדום. בו חורבות, ערמות אבני בנין מסותתות ובור. יש מזהים אותה עם בית הכרם ב (ע"ש) והשוה גם ע' חצור ב.

אל־חַ’צְ’ר ב – الخضر. חורבה של ישוב קדום בדרום. ראה ע' חצור ב.

אל־חַ’צְ’ר ג – الخضر. כפר מצפ’־מזר' לבאניאס. - ראה ע' חצר עינן.

אל־חַ’צְ’ר ד – الخضر. שרידים של כנסיה עם חצר ומדרגות, בור חצוב, קבר ופסיפסים קרוב לא־טַיִבָּה שבשרון, מדרום־מזרח לה.

אל־חַ’צְרִי – الخضري. חורבה של ישוב קדום מדר’־מזר' לעזה. ראה ע' חצר־סוסה.

חֲצַר־אַדָּר. מקום בגבול נגב של ארץ־ישראל, ממערב לקדש ברנע בדרך לנחל מצרים. הוא נקרא ביהו' טו, ג בשם אדר סתם ונזכר גם ברשימת שישק בשם אדר. היום عين القديرات = עין־אל קָדַיְרָת במדבר צִן סמוך לקדש ברנע 224. מסביב למעין זה נמצאות חורבות של ישובים קדומים. ממערב לחצר־אדר היתה עצמון, היום אל־קצימה. בוָדי אל־קדירת גלה נ. גליק בשנת 1934 מקום של ישוב מתחלת תקופת הברזל, שנושב מחדש ע"י הנבטים. המצודה, שחורבתה נמצאת על תל קדירת, שמשה בתקופת מלכי יהודה לשמירה על הדרך מירושלם לעציון גבר 225. השוה גם ע' קדש ברנע. במד' לד, ד; 28 S.

חֲצַר־גַדָּה. עיר בנגב יהודה קרוב לים המלח. אבסביוס ידע מקום בשם Tadid בקצה הדרום, מעל לחוף המערבי של ים המלח. אולי נשתמר השם הזה ברמה خضيرة الجبو = חַ’צ’ירַת אל־גַ’בּוּ שבין שפתו הדרומית־המערבית של ים המלח ובין מעלה עקרבים (נַקְבּ א־צָפָא). בוהל מחפש את חצר־גדה בחורבות אשר בוָדי אֻם בַּעַ’ק מדרום למצדה, מקום שם נמצא מעין מים טובים 226. שם הוא רואה גם את שרידי העיר egion, שיוספוס מזכירה כמצודה בקרבת מסדה (ע"ש). יהו' טו, כז; 19.68 On.


לוח יד'

;

חמי טבריה על שפת ים כנרת


ים המלח ו“הלשון” – הכף הצפוני של חצי־האי


לוח טו

הירדן. פתולי הנהר בגאון הירדן


חֲצַר־סוּסָה או חֲצַר־סוּסִים. עיר בנחלת המטה שמעון. יתכן שהיתה מקום של גדול סוסים. היום אולי החורבה الحضري = אל־חַצְ’רִי בתחלת וָדי א־שַּׁלָּלָה בין באר שבע ובין חָ’ן יונס. אולבריט קובע אותה בחורבה سوسين = סוּסַיְן מדר’־מע' לתל אבו חרירה 227, ואַבֶּל מחפש אותה בחורבה سوسيّة = סוּסִיָה הסמוכה לתל מַעִין 228. יהו' יט, ה. דהי"א ד, לא.

חֲצַר עֵינָן או חֲצַר עֵינוֹן . מקום בקצה הגבול הצפוני המורחב של ארץ־ישראל. ממנו יוצא קו הגבול המזרחי בין גבול דמשק ובין גבול חמת. היום אולי הכפר قريتين = קַרְיַתִּיְן בדרך דמשק – תדמור, הוא מקום של ישוב קדום. בו חורבות של בנינים עתיקים וכתובות תדמוריות ויוניות באבני־בנין ובמצבות. פטולמאוס מזכיר את המקום בשם Tiagua. בתקופת שלטון רומא עמדה כאן מצודה בשם Nezala, וזכרה נשתמר בשם מחנה הבדוים א־נָּזְלָה הנמצא במקום זה 229. במד' לד, ד. יחז' מז, יז.

חֲצַר שׁוּעָל. עיר בנגב יהודה הנמנית גם על ערי שמעון. עולי בבל התישבו בה. קונדר מזהה אותה עם החורבה שֻׁעַלִיָה מדרום לבית גוברין 230. אולם נראה, שיש לחפש אותה קרוב יותר לבאר שבע ולמולדה, שאתן יחד היא נזכרת בכל הרשימות. היום אולי تل البريج = תַּל אל־בֻּרַיְג‘, 4 ק"מ מדר’־מע’ לבאר שבע, בינה ובין מולדה (תל אל־מלח?). אולברייט מזהה את חצר שועל עם خ. المشاش = ח‘. אל־מַשָׁשׁ ממערב לתל אל־מִלְח 231. יהו’ טו, כח; יט, ג; נחמ' יא, כז; דהי"א ד, כח.

חֶצְרוֹן א. מקום בגבול הנגב של ארץ־ישראל בין קדש ברנע ובין אדר. בו ישבה אחת ממשפחות בני יהודה הנודדים למחצה (השוה דהי"א ב, ט). הגבול עבר מנגב לקדש ברנע דיך חצרון לאדר (השוה ע' חצר־אדר). במרחק 10 ק"מ מדרום לעין קדיס (קדש) נמצאת הבאר بير امّ رضيم = בִּיר אֻם רָצִ’ים. מכאן עולה הדרך לעין אל־קֻדַיִרְתּ (אדר). יהו' טו, ג.

חֶצְרוֹן ב. עיר יהודה בגבול אדום, היא חצור. ראה ע' חצור ד.

חֲצֵרוֹת. תחנה במסעי בני ישראל במדבר. בה מתה מרים אחות משה ואהרן. היום אולי عين الحفرة = עַיִן אל־חַצְ’רָה בין ג’בל מוסה ובין עקבה. ב. מייזלר קובע אותה, לפי התיאוריה החדשה על דרך מסעי בני ישראל במדבר, בעַיִן (או בִּיר) אל חַצְ’רָה, סמוך לג’בל חִלָל, שאותו מזהים עם הר סיני 232. במד' יא, לה; יב, טז; לג, יז; דב' א, א,

חֲצֵרִים. מושבות העוים מדרום לעזה. הם כפרים, מקומות פרזים. יונתן מתרגם כופרניא דפריע (דרפיח?) ואונקלוס וסעדיה מתרגמים רפיח 233. דב' ב, כג; כפו“פ ש”ג.

ֹחֲצֵרֹת. מקום בארץ שומרון, שהיה שולח מס בצורה של שמן ויין לבית המלכות בשומרון. שם המקום רשום בחרסים של כדים שנתגלו בחפירות שומרון 234. יתכן שחצרֹת וחצֹר, שמלכה פרעתון נלחם לפי האגדה עם יעקב ובניו (מדר' ויסעו, ביהמ“ד ילינעק ח”ג, ע' 2), הן מקום אחד. היום הכפר عصيرة الحطب ( عصيرة الشماليّة) = עַצִירַת אל־חַטַבּ (עַצִירָה א־שַׁמְּלִיה), 8 ק"מ מצפון לשכם (בסוף 1944 לפי אומדנה 2,060 תו' מוסלמים). בו בורות, גתות, קברי־סלעים ופסיפסים. החרסים שעל פני האדמה הם רומיים וביזנטיים.

חֻקּוֹק. מקום בגליל הידוע מזמן התלמוד, שאז זִהו אותו, כנראה, עם חֻקֹּק שבנחלת נפתלי (ע"ש). הכסיל יוחנן חקוקאה בא בשאלה בפני רבי. ר“ש בן לקיש, שגר בטבריה, בקר בחקוק. היום הכפר ياقوق = יָקוּק מצפ’־מע' לחָ’ן מִנְיָא שעל שפת ים כנרת (200 תו' מוסלמים). הנוסעים היהודים מימי הביניים מודיעים, שראו בכפר זה חורבה של בית כנסת עתיק עם רצפת פסיפס. לפי מסורת אחת מימי הביניים קבור הנביא חבקוק בחקוק 235. בכפר אבני־בנין, בורות חצובים בסלעים, חדרים קמורים תת קרקעים, קברי־סלעים ושברי עמודים. החרסים שעל פני הקרקע הם הלניסטיים ורומיים 236. השוה ע”ע חקק וחוקק. ב' פסחים ג, ב; יג, א; יר' שם א, ד – כג, ע“ג למטה; שביעית ט, א - לח, ע”ג למטה 3 כפו“פ רפ”ה.

חֻקֹּק. עיר בגבול הדרומי־המערבי של נפתלי, מערבה יותר מאזנות תבור וסמוך לגבול זבולון מנגב ולגבול אָשֵׁר מים, בשבעים Icxdvd* (ג"א Iaxoox'). חקק אינה יכולה להיות, לפי הגירסה השניה של השבעים, יָקוּק הנמצאת הרחק מגבולות זבולון ואָשֵׁר (השוה ע' חקוק), אלא היא אולי خ. قانا = ח‘. קָנָא מצפון לבקעת בית נטופה. ולגי יפתח־אל, 16 ק"מ מצפ’־מע’ להר תבור. במקום זה נמצאים רמה מלאכותית, שנוצרה מצבירת שפך עיים, שרידים של חומות, בורות וחרסים על פני הקרקע. יהו' יט, לד.

חקרת. ראה ע' יוקרת.

אל־חַ’רָאִבּ – الخرائب. סמוך לבית שאן מצפ’־מערב לה: יסודות, קירות, עמודים. חַ’רָאִבּ אל־בּיץ' – خرائب البيض. 12 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לחלחול: חומה מרובעת, שברי כלי חרס, בור.

חַ’רָאִבּ א־רָם – خرائب الرام. סמוך לרמה שבבנימין: יסודות, בורות חצובים בסלעים, מערות וגלגל. השוה ע' רמה א.

חֹרֵב. משה הכה על הצור בחרב ויצאו ממנו מים. אלהים דבר אל בני ישראל בחרב וכרת אתם ברית, ומשם הלכו אחד עשר יום במדבר הגדול דרך הר שעיר עד קדש ברנע. ראה ע“ע הר חרב והר סיני. שמות יז, ו; דב' א, ב. ו. יט; ד, י; ה, ב; יח, טז; כח, סט; מ”א ח, ט; מלאכי ג, כב; תהל' קו, יט; דהי"ב ה, י.

אל־חַ’רָבּ – الخراب. חורבה של ישוב עתיק, 1.5 ק"מ מדר’־מזר' לוילהלמה: יסודות של חומות.

חַ’רַבָּא – خربا. כפר של נוצרים מצפ’־מע' לבצרה שבחורן

חֻ’רָבּ אִבְּן־זַיִד – خراب ابن زيد. 2.5 ק"מ מדר’־מזר' לעַגּ’וּר: קבוצות של בניינים הרוסים, מערות, בורות חצובים, לצד צפון רחוב עתיק.

חֻ’רָבּ א־דִּבּ – خراب الدب. 1.5 ק"מ מצפ’־מע' לתרקומיה: גלי אבנים, בורות, בתי־בד ודרך עתיקה.

חֻ’רָבּ א־דִּ’יבּ – خرب الذيب. 2.5 ק"מ מדר' מע' לבית אולה: ערמות אבנים, בורות, גתות, רחוב עתיק.

חֻ’רָבּ א־דִּ’רָע – خراب الذراع. בשפלה, 3 ק"מ מצפ’־מזר' למג’דל: חרסים, אבני גויל ואבנים אחרות על פני הקרקע.

אל־חַ’רָבָּה א – الخرابة. חורבות של ישוב בתקופה הרומית בשומרון, 0.5 ק"מ ממערב לדיר אל־חטב.

אל־חַ’רָבָּה ב – الخرابة. מקום של ישוב מתקופת הברזל עד ימי הבינים בגדה הצפונית של הירקון, במרחק חצי ק"מ מהגשר. הישוב העתיק ביותר היה על התל המלאכותי בחלקו.

אל־חִ’רְבָּה א – الخربة. מקום של ישוב קדום בשפת עמק עיון. ראה ע' מגדל חרוב.

אל־חִ’רְבָּה ב – الخربة.כפר בגלעד מדר’־מע' לעג’לון..

אל־חִ’רְבָּה ג – الخربة. 1 ק"מ מדרום לנס ציונה: חרסים על פני הקרקע, אבני גויל ואבנים אחרות, אבני פסיפס.

אל־חִ’רְבָּה ד – الخربة. על יד הכפר נבי סמויל. ראה ע' ח'. סמויל.

חַ’רָבּ א־צַּחְ’ל – خراب الصخل. כפר בגבול הר חורן והמדבר שמדרום לו.

חַ’רְבַּתָּא (חַ’רְבַּתָּא אִבְּן חָרִת') – خربتا ( خربتا ابن حارث). כפר, 6 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' למודיעין (500 תו' מוסלמים).

חַ’רְבַּתָּא אִבְּן סַבַּע – خربتا ابن سبع. חורבות של ישוב קדום ועל ידן ישוב ערבי קטן מצפ’־מע' לירושלים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ אִרְקַיְק – خربة ابو رقيق, 10 ק"מ מצפ’־מע' לבאר שבע: תלים, אבנים פזורות, בורות סתומים ושברי כלי חרס.

חִ’רְבַּת אַבּוּ זַלַפָה – خربة ابو زلفة, 7 ק"מ מדר’־מזר' לצפת, ממזרח לדרך המובילה צפונה: גדר הרוסה, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ חַגָ’ג' – خربة ابو حجاج. מקום של ישוב ביזנטי בשפלה מצפ’־מע' לתל ג’מה: יסודות של בניינים, בור, עיי מפולת, שברי כלי חרס.

חִ’רְבַּת אַבּוּ חִגִּ' חַמַד – خربة ابو حجّ حمد, 2.5 ק"מ מדר’־מזר' לטול כרם: חורבה של ישוב קדום.

חִ’רְבַּת אַבּוּ חַדָאִד – خربة ابو حدائد, בשפלה, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לבית חנון: יסודות בנויים אבני גויל, בורות, קבר חצוב בסלע, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ הֻוָּם – خربة خربة ابو هوّام. ראה ע"ע קלמון ופלמריה.

חִ’רְבַּת אַבּוּ חַמָד – خربة ابو حماد. 3.5 ק"מ מדר’־מזר' לבנימינה: תל ועליו חרסים וגת.

חִ’רְבַּת אַבּוּ חֻמַיִשׁ – خربة ابو حميش, 5 ק"מ ממזרח לטול כרם: יסודות, ערמות אבנים, קברי סלעים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ אל־חַמָם – خربة ابو الحمام. מקומה של העיר זיף, שהתקיימה בתקופה הביזנטית סמוך לתל־זיף העתיקה, 6 ק"מ מדר’־מזר' לחברון: חורבות רבות, חומות הרוסות, יסודות, בורות, מערות, בנין מקומר.

חַ’רְבַּת אַבּוּ טַרַיְפִ’י – خرابة ابو طريفي, 3 ק"מ מדר’־מזר' לבאר שבע: חורבות של מגדל, חומות, בורות, מערה, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ לַחְם – خربة ابو لحم. חורבה של ישוב ביזנטי־ערבי, 4 ק"מ מצפ’־מזר' ליריחו.

חִ’רְבַּת אַבּוּ לַיְמוּן – خربة ابو ليمون, על יד בית אִכְּסָא מצפ’־מע' לירושלים: בורות חצובים, וֻלַי שיח' אבו לימון.

חִ’רְבַּת אַבּוּ מֻחַמַּד – خربة ابو محمّد, מצפון־מערב לקרית יערים, ראה ע' בַּטְן אל־עֻרְשׁ.

חִ’רְבַּת אַבּוּ מַלּוּל – خربة ابو ملّول, מצפון־מזרח לבעל חצור: שרידי בנינים, בורות, מערות, קברים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ מֻעַמַּר – خربة ابو معمّر, 3 ק"מ מצפ’־מע' לנבי סמויל: שרידי בנינים, בורות חצובים, מערות.

חִ’רְבַּת אַבּוּ מַצַיְרָה – خربة ابو مصيرة, סמוך לראש נחל פרת מצפ’־מזר' לירושלים, ראה ע' בחורים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ מַקִרִי – خربة ابو مقري, פחות משני ק"מ מדר’־דר’־מע' לאבו דיס: יסודות של בתים, בורות, גת ומערות חצובים בסלעים. ראה ע' בית מקלה.

חִ’רְבַּת אַבּוּ סוּד – خربة ابو سود. 2 ק“מ מצפון־מערב לארטאס: יסודות של בנינים, גת, בורות, ובמרחק חצי ק”מ ממנה לצד מע' קברי סלעים..

חִ’רְבַּת אַבּוּ סֻחְוַיְלָה – خربة خربة ابو سحويلة, 12 ק"מ מדר’־מע' לאדורים: שרידים של בנינים, גת, שני בורות וקברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ סֻחַיְבָּן – خربة ابو سحيبان, 13 ק"מ ממערב לבית שאן: יסודות של בנינים, בורות.

חִ’רְבַּת אַבּוּ סִלָסִל – خربة ابو سلاسل. 8.5 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לבית גוברין: יסודות של בנינים, בורות, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ סַמָרָה – خربة ابو سمارة, 18 ק"מ מצפ’־מע' לבאר שבע: קירות ויסודות של בנינים, ברכה חצובה ומערות

חִ’רְבַּת אַבּוּ סַעַד – خربة ابو سعد. חורבה של ישוב קדום ממערב לברכות שלמה.

חִ’רְבַּת אַבּוּ סָרְחָן – خربة ابو سرحان. מקום של ישוב קדום בשפלה, מצפון לתל אל־פ’רעה. חרסיו הם פלשתיים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ עַדַס – خربة ابو عدس. מקום של ישוב קדום ממערב לבית תר.

חִ’רְבַּת אַבּוּ עַ’לִיון – خربة ابو غليون, 19 ק"מ ממע' צפ’־מע' לבאר שבע: גבנונים קטנים ועליהם עקבות של בניינים, בורות חצובים, מערות ושרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ פַ’לָח – خربة ابو فلاح. כפר בהר אפרים מצפ’־מזר' להר בעל חצור (600 תו' מוסלמים). הוא נקרא גם ח'. א־דָּרַגָ’ה. בו בורות, מערות וברכה בנויה וחצובה בחלקה בסלע.

חִ’רְבַּת אַבּוּ פֻרַיְג' – خربة ابو فريج. 7 ק"מ מצפ’־מע' לבית חורון: אבני־בנין מסותתות ובורות חצובים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ פַ’תּוּן – خربة ابو فتون. מקום של ישוב קדום בשפלה, 2 ק"מ מדר’־מזר' למג’דל: שברי עמודים, חרסים על פני הקרקע, מקאם א־שיח' מֻחַמַּד אל־כַּבַּכְּבָּה.

חִ’רְבַּת אַבּוּ צַבָּח – خربة ابو صباح. חורבה של ישוב מצפון למכמש. השוה עי כפר נטה.

חִ’רְבַּת אַבּוּ אל־קֻהוּף – خربة ابو القهوف. 2 ק"מ ממערב לאִד’נַבָּה: יסודות בנויים אבני גויל, בורות, חרסים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ קֻלַיְבָּה – خربة ابو قليبة, מצפון־מערב לחלחול: קירות הרוסים ובורות.

חִ’רְבַּת אַבּוּ קַשְׁתָּה – خربة ابو قشتة, 5 ק"מ מדר’־מזר' לרפיח: עקבות של ישוב קדום, בורות, מחנה של בדוים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ א־רֻזִּי – خربة ابو الرزّي. חורבה של ישוב קדום מצפ’־מע' לקיר מואב.

חִ’רְבַּת אַבּוּ רִזְק – خربة ابو رزق, 17 ק"מ ממערב־צפון־מערב לט’הריה: עקבות של ישוב, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת אַבּוּ רִישׁ – خربة ابو ريش. 4.5 ק"מ מצפ' לחברון: קירות של כנסיה עם שתי אומנות, בסיס ומזוזה, בור קמור

חִ’רְבַּת אַבּוּ רֻקַיְק – خربة ابو رقيق. ראה ע' ח'. אבו ארקיק.

חִ’רְבַּת אַבּוּ רַשִׁיד – خربة ابو رسيد. עקבות של ישוב, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לדיר דִבְּוָן.

חִ’רְבַּת אַבּוּ א־שַּׁבַּע – خربة ابو الشبع. ראה ע' באר שבע ב.

חִ’רְבַּת אַבּוּ א־שַׁוְךּ – خربة ابو الشوك. 14ק"מ מצפ’־מע' לחברון: יסודות, בורות, גת, שרידים של דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת אַבּו שוּשָׁה – خربة ابو شوشة. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית של ימי הבינים, 11 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לזכרון יעקב.

חִ’רְבַּת אַבּוּ תֻּלוּל – خربة ابو تلول. 16 ק"מ מדר’־מזר' לבאר שבע: גבנונים, יסודות של בתים, בורות, שרידים של מדרגות הרים.

חִ’רְבַּת אל־אַבַּוָתּ – الابوات. ראה ע' ח'.. אל־עוּדָה

חִ’רְבַּת אִבְּזִיק – أبزيق. ראה ע' בזק ב.

חִ’רְבַּת אִבְּטָן – ابطان. ראה ע' בטן.

חִ’רְבַּת אַבְּיָרְ א־לַיְמוּן – ابيار الليمون. חורבות של ישוב קדום על יד באר יעקב.

חִ’רְבַּת אִבְּנִי בְּרִךּ – خربة ابني بارك, 2 ק"מ ממזר' לבארות שבבנימין: יסודות, בורות חצובים, במערב דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת אִבְּנִית – خربة ابنيت. ראה ע' ימניה ב.

חִ’רְבַּת אַבְּעַנָּה – خربة ابعنّة, 13 ק"מ מצפ’־מזר' לרמלה: קירות הרוסים ויסודות של בנינים.

חִ’רְבַּת אִבְּקַיְע דָ’ן – خربة ابقيع ذان. ראה ע' בחורים.

חִ’רְבַּת אַבִּרְגָ’ן – خربة ابرجان. חורבה של ישוב קדום, 1 ק"מ מצפ’־מזר' לבית חורון תחתון: יסודות, משקופים, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת אִבְּרַיְכָּה – خربة ابريكة, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לכפר סבא: תל, יסודות של בניינים, בור סתום ומקאם. ראה ע' ברכתא.

חִ’רְבַּת אִבְּרַיִכְּתָּס – خربة ابريكتاس. בין חדרה ובין שפת הים: יסודות של בניינים, בורות, קברי־סלעים, שובך יונים (קולומבריון), עקבות של פסיפס, מחצבות. השוה ההערה לע' בורגתא.

חִ’רְבַּת אַבְּרַקָה – خربة ابرقة. חורבות סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת אִבְּתָּן – خربة ابتان. בשרון ממזרח ליַמָּה. לדעת אַבֶּל, Geogr. II, ע' 24. היא העיר אפצן שברשימת תחותמש השלישי (מס' 72).

חִ’רְבַּת אִגְ’דוּר – خربة اجدور. ראה ע' ח'. גַ’דוּר.

חִ’רְבַּת אִדְמָה – خربة ادمة, בין המושבות יבנאל ומנחמיה וסמוך לירדן: יסודות של בנינים, אבני־בנין פזורות, שרידים ארכיטקטוניים, קברים עם ארונות מתים. ראה ע' אדמה.

חִ’רְבַּת אִדְמִיתָּה – خربة ادميتة, בשפלה, 6 ק"מ מדרום לקסטינה: בורות בנויים אבני גויל, יסודות, שברי עמודי שיש וחרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אִדְמַת' – خربة ادمث. 8 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לראס א־נאקורה: יסודות ובורות חצובים. ראה ע' אידמה..

חִ’רְבַּת אַדַנִין – خربة ادنين. ראה ע' דדן.

חִ’רְבַּת אַדְר – خربة ادر. כפר מדרום לנחל ארנון.

חִ’רְבַּת אל־אַוְסַתַּיִן – خربة الاوستين. ראה ע' אשנה ב.

חִ’רְבַּתּ אוּשָׁה – خربة اوشة, ראה ע' אושא

חִ’רְבַּתּ אִִחְ’זַע – خربة اخزع, בשפלה, 6 ק"מ מדר’־מזר' לחָ’ן יוּנִס: יסודות, בורות, חרסים על פני הקרקע

חִ’רְבַּתּ אִחְלָל – خربة احلال, 3 ק"מ מצפון לכפר עציון: עקבות של יסודות, בורות חצובים.

חִ’רְבַּתּ אַחְמַדִיָּה – خربة احمديّة. בצד הדרך מירושלים לחברון, 7 ק"מ מדר’־מע' לבית לחם: חורבות של ישוב וחניה, קבר של קדוש מוסלמי, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּתּ אל־אַיְל – خربة الايل. חורבה של ישוב נבטי־רומי באדום, בדרך מפטרה למעון 237.

חִ’רְבַּתּ אִכְּלִיל (ח'. בִּיר אִכְּלִיל) – خربة اكليل ( خ. بير اكليل), בעמק עכו, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לכפר יסיף: שטח גדול של חורבות, אבנים מסותתות, גתות, בתי־בד, בורות, שברי עמודים, קברים.

חִ’רְבַּתּ אִכְּסָף – خربة اكساف, בגליל העליון בין ג’בל הונִין ובין נהר אל־קסמיה: חרסים מזמן המעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל הקדומה, שרידים חשובים של בנינים מהתקופה הביזנטית.

חִ’רְבַּתּ אִכְּרַיְסָא – خربة اكريسا. עקבות של ישוב קדום סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּתּ אִלְיָתָּה – خربة الياتة. ראה ע' גלגל ג.

חִ’רְבַּתּ אִלְעַסָא – خربة العساء. בין ביתוניה ובין בית חורון: יסודות, קירות הרוסים, אבנים פזורות, בורות, שברי עמודים, מערה. ראה ע' אלעשה.

חִ’רְבַּתּ אֻם אל־אִבָּקָא – خربة امّ الابقا, 4 ק"מ ממז’־דר’־מזר' לטוּבָּס: קירות הרוסים, חדרים קמורים עם גומחות, בורות חצובים, גת, קברים.

חִ’רְבַּתּ אֻם אל־אַוְטָד – خربة امّ الاوطاد, בנחל קדרון, 7 ק"מ מדר’־מזר' למר סבא: יסודות, אבני־בניין עתיקות על יד הבאר, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אֻם אל־אַצְפָּ’ה – خربة امّ الاصفة. עקבות של ישוב קטן, 6.5 ק"מ ממזרח ליוטה.

חִ’רְבַּת אֻם אִקְצַיְר – خربة امّ اقصير. בנגב, 65 ק"מ מדר’־מע' לים המלח: עקבות של ישוב.

חִ’רְבַּת אֻם בֻּטַיְח – خربة امّ بطيح. 8 ק"מ מצפ’־מזר' לבאר שבע: שרידים של בניינים בנויים אבני גויל, בורות. באר, שברי עמודים..

חִ’רְבַּת אֻם בֻּטַיְנָה – خربة امّ بطينة. עקבות של ישוב הרוס, 9 ק"מ מצפ’־מזר' לבאר שבע.

חִ’רְבַּת אֻם אל־בֻּטְם – خربة امّ البطم. 6 ק"מ מדרום לג’נין: חורבות של בנינים, ערמות אבנים, בורות, מערות, קברי־סלעים, שרידים ארכיטקטוניים, מקאם עם כתובת כופית, לצד דרום בנין בנוי אבנים גסות.

חִ’רְבַּת אֻם אל־בִּכָּר – خربة امّ البكار. 10 ק"מ מדר’־מע' לתל א־דֻּוַיְר: אבנים פזורות, בורות הרוסים.

חִ’רְבַּת אֻם אל־בַּנְּיָה – خربة امّ البنّاية. בשפלה, בין בַּשִׁיתּ ובין יָסור: שרידים של בניינים בנויים אבני גויל, בורות, קברים, מערות, חרסים על פני הקרקע. בשטח הישוב העתיק נוסד ביום י“א בתשרי תש”ז (6.10.46) הישוב החקלאי העברי בְּנָיָה.

חִ’רְבַּת אֻם בַּעְ’לָה – خربة امّ بغلة, בהרי חברון, 2.5 ק"מ מדרום לתל בית מִרְסָם: יסודות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם אַל־בַּצֶל א – خربة امّ البصل, מצפ' לבית גוברין: קירות הרוסים, בורות, אבן של גת, מערה.

חִ’רְבַּת אֻם אַל־בַּצֶל ב – خربة امّ البصل, מצפ' מע' לחברון: קירות הרוסים, בובות, מערות, קברים.

חִ’רְבַּת אֻם אַל־בַּצֶל ג – خربة امّ البصل, 9 ק"מ מדר’־מזר' לבנימינה: קירות הרוסים, אבנים מסותתות, בורות.

חִ’רְבַּת אֻם בֻּרְג' – خربة امّ برج.7 ק"מ מצפ’־מזר' לבית גוברין: קירות הרוסים, בורות, מערות, שובך יונים (קולומבריון). קעריות חצובות בסלע.

חִ’רְבַּת אֻם אל־בֻּרַיִד – خربة امّ البريد. על הר, מהלך 3/4 שעה ממערב למג’דל א־צָּדִק: יסודות, קירות הרוסים על ראש ההר, מזוזה, ברכה.

חִ’רְבַּת אֻם גֻ’בַּיְל – خربة امّ جبيل, על הר גבוה, 6 ק"מ מצפון להר תבור: יסודות של חומה עתיקה, מדרגות־הרים, קברים ובורות חצובים, שברי עמודים. ראה ע' אזנות תבור.

חִ’רְבַּת אֻם־גִ’ינָא – خربة امّ جينا, חורבה של ישוב קדום על ראש גבעה, 1 ק"מ מדר’־מע' לעין שמס (בית שמש): יסודות של בנינים, ערמות אבנים, בורות, לצד דרום קברי־סלעים, ראה ע' עין גנים ב.

חִ’רְבַּת אֻם אל־גִ’מָל א – خربة امّ الجمال. מקום של ישוב קדום מצפ’־מזר' לזכרון יעקב. ראה ע' בת שלמה.

חִ’רְבַּת אֻם אל־גִ’מָל ב – خربة امّ الجمال. 1.5 ק"מ ממזרח לאַבּוּ דִיס: יסודות, ערמות אבנים בורות, לצד דרום קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת אֻם גַ’רָר – خربة امّ جرار. חורבה של ישוב ביזנטי, 10 ק"מ מדרום לעזה: בורות בנויים אבני גויל, רצפת פסיפס קבורה בתוך האדמה חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אֻם א־דַּבְּר – خربة امّ الدبر. ראה ע' לדבר.

חִ’רְבַּת אֻם א־דַּגָ’ג' – خربة امّ الدجاج. 1 ק"מ ממזר' לבית נתיף: קירות, בורות. קברי־סלעים, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם א־דִּ’יָבּ – خربة امّ الذياب, מצפון לבית נתיף: יסודות, ערמות של אבנים מסותתות, בורות חצובים,

חִ’רְבַּת אֻם א־דַּיִמַנָה – خربة امّ الديمنة. ראה ע' דימונה.

חִ’רְבַּת אֻם דַכָּכִּין – خربة امّ دكاكين, 7 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לג’נין: עקבות של ישוב, קבר חצוב, אבנים מפוזרות, באר בעמק הקרוב.

חִ’רְבַּת אֻם דֻמָּה – خربة امّ دمّة, בנגב, 27 ק"מ מדר’־מזר' לבאר שבע: עקבות של ישוב קדום.

חִ’רְבַּת אֻם א־דֻּפוּף – خربة امّ الدفوف. חורבות של ישוב קדום בשלוחות הר הכרמל, 12.5 ק"מ מדר’־מע' לעין השופט.

חִ’רְבַּת אֻם א־דַּרַג' א – خربة امّ الدرج, 7.5 ק"מ ממע’־צפ’־מע' ליקנעם: יסודות, אבני־בנין פזורות, עמודים, בורות, גתות.

חִ’רְבַּת אֻם א־דַּרַג' א – خربة امّ الدرج, 5 ק"מ מדרום ללטרון: יסודות, גדרות, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם א־דַּרַג' א – خربة امّ الدرج, 4.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבית גוברין: יסודות של בנינים ובורות.

חִ’רְבַּת אֻם אל־וָלִיד – خربة امّ الوليد. חורבה של ישוב קדום במואב. ראה ע' אם אל־וליד והשוה ע' יהצה.

חִ’רְבַּת אֻם זבַּיְלָה – خربة امّ زبيلة. בשפלה, מדר’־מע' לבית שמש: בור וגת חצובים.

חִ’רְבַּת אֻם חְגַ’יר – خربة امّ حجير. ראה ע' ח'. אם אל־עָלַק א.

חִ’רְבַּת אֻם חַגַ’ר – خربة امّ حجر. 20 ק"מ ממז’־דר’־מזר' לשכם: חורבה של מגדל נוצרים על ראש הגבעה צַ’הְרַתּ חַמְסָה.

חִ’רְבַּת אֻם אל־חַגַ’ר – خربة امّ الحجر, בשפת הים, 2.5 ק"מ מדר’־מע' לדיר אל־בַּלַח: עקבות של יסודות בנויים אבני גויל, חרסים, אבני פסיפס ושברי שיש על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אֻם חַ’לַצְה – خربة امّ خلصة, 6 ק"מ מדר’־מזר' לחברון: עקבות של בניינים, שתי בארות.

חִ’רְבַּת אֻם חַלָּל – خربة امّ حلّال, 3 ק"מ מצפון מערב לקרן סרטבא: מגדל נוצרים חרב.

חִ’רְבַּת אֻם חַמְט – خربة امّ حماط. חורבה של ישוב קדום בדרום מואב.

חִ’רְבַּת אֻם אל־חַמָם – خربة امّ الحمام. חורבה של ישוב בשפלה, 1 ק"מ מדר’־מזר' לכפר א־דַּ’נבָּה.

חִ’רְבַּת אֻם חָרִתַּיְן – خربة امّ حارتين, 1 ק“מ מדרום לק”מ 33–32 בכביש ירושלים – תל אביב: יסודות, אבני בנין, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם חַ’שְׁרַם – خربة امّ خشرم. בסמוך לאדורים: יסודות, באר, בורות ומערות חצובים.

חִ’רְבַּת אֻם טָבּוּן – خربة امّ طابون. מקום של ישוב ביזנטי גדול, 20 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לעזה: קברים נוצריים עם ציורים, שרידים של בנינים, בורות בנויים אבני גויל, באר, ברכה ושברי עמודי שיש.

חִ’רְבַּת אֻם טוּבָּה – خربة امّ طوبة. ראה ע' נטופה והשוה גם ע' כפר טוב.

חִ’רְבַּת אֻם טוּנִס – خربة امّ طونس. מקום של ישוב ביזנטי מדרום לבית נתיף: שרידים של בנין עם עמודים, יקב מתחת לבורות חצובים. קברי־סלעים, מערות, לצד מערב דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת אֻם א־טַּוָקִי – خربة امّ الطواقي, 4 ק"מ מדר’־מזר' למג’דל יָבָּא: בנינים הרוסים, יסודות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אֻם א־טַּלְּעָה – خربة امّ الطلعة, 6 ק"מ מדר’־מע' לבית גוברין: יסודות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם אל־כַּדִשׁ (אֻם אל־אַכָּדִישׁ) – خربة امّ الكدش (امّ الاكاديش), 4 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לסַבָּרִין: קירות הרוסים, בורות.

חִ’רְבַּת אֻם כִּלָבּ – خربة امّ كلاب, 2.5 ק"מ מדר’־מזר' לרפיח: אבני־בנין עתיקות ובורות רבים.

חִ’רְבַּת אֻם כַּלְחָ’ה – خربة امّ كلخة, בשפלה, 4 ק"מ ממזרח לשחמה: יסודות, בורות, קברי־סלעים ומערות.

חִ’רְבַּת אֻם א־לַּבַּד – خربة امّ اللبد. 4 ק"מ מדר’־מזר' למגדיל יָבָּא: בתים וחומות הרוסים, בורות.

חִ’רְבַּת אֻם א־לַּוְז – خربة امّ اللوز, 7 ק"מ מצפ’־מזרי לבית גוברין: יסודות, שברי עמודים, משקוף עם עטּורים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם לָקִס – خربة امّ لاقس, בשפלה, 21 ק"מ מצפ’־מזר' לעזה: תל ועליו יסודות וחרסים, בורות. ראה ע' אם לכס.

חִ’רְבַּת אֻם אל־מֻדַיְדָה – خربة امّ المدّيدة. שני תלים בחולות הסמוכות לעזה, אבני גויל, שברי שיש, פסיפס. החרסים שעל פני הקרקע הם מהתקופה הביזנטית ומהתקופה שלאחריה.

חִ’רְבַּת אֻם אל־מַיְס – خربة امّ الميس, סמוך לאדורים. יסודות של קירות, בית־הבד, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת אֻם מָלִךּ – خربة امّ مالك, 1.5 ק"מ מצפ‘- צפ’־מזר’ לבית גוברין: יסודות של בנינים, בורות, מערות עם גומחות.

חִ’רְבַּת אֻם אל־מֻעְ’ר – خربة امّ المغر, 3.5 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לעַגוּר: יסודות, מכלאות, אבנים פזורות, בורות, מערות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אֻם מֻעַרִף – خربة امّ معرّف, מדרום־מערב, לבית גוברין: שרידים של יסודות בנויים אבנים גדולות.

חִ’רְבַּת אֻם נַחְל – خربة امّ نحل. חורבה של ישוב על ראש הר, 5 ק"מ מדר’־מע' לג’נין.

חִ’רְבַּת אֻם א־נַּמְל – خربة امّ النمل (כַּפְר יַעְרוּבּ) 3 ק"מ מדר’־מע' לג’נין: ערמות אבני־בנין, מערות חצובות ובורות.

חִ’רְבַּת אֻם סִדַיְרָה – خربة امّ سديرة. מושב בתקופת הברונזה הקדומה המוקף חומה, במעלה הצפוני של נחל זרד 238.

חִ’רְבַּת אֻם סֻוַיִּד – خربة امّ سويّد, מדרום־מערב לבית לחם: יסודות וקירות של בתים, מזוזות, בורות, גת עם רצפת פסיפס, מערות, רחוב עתיק ודרכים.

חִ’רְבַּת אֻם סֻוַיְלִם – خربة امّ سويلم, 7.5 ק"מ מדר’־מע' לדֻוַיְמָה: יסודות, בורות, מערות, באר.

חִ’רְבַּת אֻם סִירָה א – خربة امّ سيرة. מקום של ישוב קדום בהר מצפ’־מע' ליריחו, ראה עי שעירה.

חִ’רְבַּת אֻם סִירָה ב – خربة امّ سيرة. חורבות של ישוב גדול בהרי חברון, 6.5 ק"מ מדרום לט’הריה: חורבות רבות של בניינים על שטח גדול, יסודות, עמודים, בורות, שברי אבנים חרוטות, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם סֻמַיִקָתּ – خربة امّ سميقات, 2.5 ק"מ מדר’־מע' לברפ’יליה: יסודות, בורות חצובים, מערה, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אֻם סֻעוּד – خربة امّ سعود. 6 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לבית שאן: גדרות בנויות אבנים גסות, שרידים של בורות. השוה עֶ' זבעה.

חִ’רְבַּת אֻם א־סֻּרָבּ – خربة امّ السراب, בחורן, 22 ק"מ מדרום לבצרה: שרידים של בנינים נבטיים, רומיים וביזנטיים, ברכות ובאר, כתובות נבטיות ויוניות.

חִ’רְבַּת אֻם א־סַּרְבּותּ – خربة امّ السربوت, 2.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבאר שבע: בורות בנויים אבני גויל, מערה ומנהרה חצובות בסלעים.

חִ’רְבַּת אֻם א־סַּרָגִ’יל – السراجيل. מקום של ישוב קדום, 1.5 ק"מ ממערב לתל א־נצבה.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַדַס – خربة امّ العدس תל ושדה־חורבות רחב־ידים מדר’־מזר' לרפיח.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַדְרָה – خربة امّ العدرة. 17 ק"מ מדר’־מזר' לעזה: עקבות של ישוב קדום.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַ’וָדִי – خربة امّ الغوادي. חורבה של ישוב מהתקופה הרומית בעמק יזרעאל, 1 ק"מ מדר’־מזר' לתל עדשים.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַוְסָג' – خربة امّ العوسج (חִ’רְבַּת עַסְפ’וּרָה). חורבה של ישוב רומי מדר’־מזר' לחולדה: יסודות, בורות חצובים, מערות, אבן־מיל, חרסים על פני הקרקע. חִ’רְבַּת אֻם אל־עַזְבָּה – العزبة. מערות פריהיסטוריות מדר’־מזר' לבית לחם.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַזְם – خربة امّ العزام. ישוב קדום בנגב, 25 ק"מ ממזרח לחלוצה.

חַ’רְבַּת אֻם עַטַבָּה – خربة امّ عطبة, 23 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לברכות המלח הדרומיות של ים המלח: בורות חצובים עם מדרגות, שרידים של שני בנינים.

חִ’רְבַּת אֻם אַל־עַלַק א – خربة امّ العلق (ח'. אֻם חַגִ’יר), 4 ק"מ מצפ’־מע' לגשר המאסף (גִ’סְר אל־מֻגָ’מִע) ראה ע' לקום.

חִ’רְבַּת אֻם אַל־עַלַק ב – خربة امّ العلق, מדר’־מע' לטבריה. ראה ע' כפר שובתי.

חִ’רְבַּת אֻם אַל־עַלַק ג – خربة امّ العلق, 2 ק"מ מצפ' לבנימינה: שרידים של מגדל, קירות הרוסים, עמוד ובסיסו. החרסים שעל פני הקרקע מעידים על ישוב מהתקופה היונית עד ימי הבינים.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַמַד א – خربة امّ العمد. חורבה של ישוב רומי־ביזנטי בגליל התחתון בקרבת המושבה הגרמנית וַלדהיים. בה שרידים של בית כנסת. ראה ע"ע כפר עוזיאל ועמודים.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַמַד ב – خربة امّ العمد. חורבה של ישוב קדום, 3 ק"מ מדר’־מזר' לרפיח.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַמַד ג – خربة امّ العمد. חורבה של ישוב ביזנטי, 2.5 ק"מ מצפון ליוטה: חומות הרוסות, בורות, גת, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַמַד ד – خربة امّ العمد. חורבה של ישוב ביזנטי, 3 ק"מ מדר’־מע' ליוטה: חורבות של כנסיה ומנזר, מערות, גתות, בורות, מגדל, שובך יונים (קולומבריון) ושרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַמַד ה – خربة امّ العمد. חורבה של ישוב בתקופת הברזל הקדומה וביחוד מהתקופה הביזנטית עד התקופה הערבית של ימי הבינים בגלעד, 2.5 ק"מ ממע' ד’־מע' לח'. גַ’לְעַד.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַמַד ו – خربة امّ العمد. במדבר יהודה, 6 ק"מ מדר’־מזר' להרודיון: חומות הרוסות, אומנות, ברכה.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַמַד ז – خربة امّ العمد. 4 ק"מ מדר’־מזר' לבית גוברין: אבני־מיל רומיות.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַמַד ח – خربة امّ العمد. מקום של ישוב בתקופת הברזל במואב, מצפ’־מזר' למידבא' ראה ע' בצר.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עמוד א – خربة امّ العمود. ראה ע"ע בעל המון וחמון א.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עמוד ב – خربة امّ العمود. בשפלה, 2.5 ק"מ מדר’־מע' לכפר דִּ’כְּרִין: עקבות של יסודות, אבנים פזורות.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עמוד ג – خربة امّ العمود. מערה גדולה וקברים במרחק 17 ק"מ ממזרח לשכם.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עֻמְדָן א – خربة امّ العمدان. בעמק בית שאן: אבני־מיל רומיות. ראה ע' עינון.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עֻמְדָן ב – خربة امّ العمدان. חורבה של ישוב ביזנטי בגליל התחתון, 0.5 ק"מ ממע' לבענה: יסודות של כנסיה קטנה ובניינים אחרים, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עֻמְדָן ג – خربة امّ العمدان. חורבה של ישוב ביזנטי מצפ’־מע' לבית נתיף: חורבות של בנינים, מזוזות, עמודים, בורות ומערות חצובים, באר.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עֻמְדָן ד – خربة امّ خربة امّ العمدان, בשפלה 9 ק"מ ממזרח לבית גוברין: קירות הרוסים הבנויים אבנים מסותתות, מזוזות, גת, בור, רצפת פסיפס לבן.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַ’נַם – خربة امّ الغنم, לרגלי הר תבור: עמודים, אבני־בנין, מערות. חרסי התל הקרוב הם מתקופת הברונזה התיכונה ומהתקופה הרומית.

חִ’רְבַּת אֻם אל־עַצָפִיר – خربة امّ العصافير. מצפון מזרח לבית לחם: עקבות של חומות, מערות עם שובכי יונים (קולומבריונים).

חִ’רְבַּת אֻם אל־עֻקוּד – خربة امّ العقود. בשפלה 1 ק"מ מצפ’־מע' לזַכַּרְיָה: יסודות, בורות. ערמות אבנים, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם צָבּוּנָה – خربة امّ صابونة. חורבה של ישוב בתקופה הרומית המאוחרת, 5 ק“מ מדר’־מע' לתחנת מסה”ב גִ’סְר אל־מֻגָ’מִע: יסודות של בנינים, ערמות אבני גויל, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אֻם צֻוָּנָה – خربة امّ صوّانة, 15 ק"מ מצפ’־מזר' לבאר שבע: יסודות, ערמות אבני צור, בורות.

חִ’רְבַּת אֻם צוּר א – خربة امّ صور, ישוב קדום בשרון ראה ע' בירת (בית) סוריקה.

חִ’רְבַּת אֻם צוּר ב – خربة امّ صور. ישוב ביזנטי בשפלה, 20 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לעזה: יסודות של כנסיה ובניינים אחרים, בורות וגתות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת אֻם אל־קֻטוּף – القطوف. ישוב ערבי קטן קרוב לג’נין בתוך חורבות של ישוב ביזנטי, בהן קברים נוצריים וציורים בקירותיהם.

חִ’רְבַּת אֻם אל־קֻטְן – خربة امّ القطن. ישוב ביזנטי מצפ’־מע' לחברון: יסודות, רצפת פסיפס, בורות, ערמות אבנים, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם קַיְצוּמָה (ח'. מֻקַיְצִמָה) – خربة امّ قيصومة ( خ. مقيصمة). ישוב־תאומים ביזנטי בנגב, 4 ק"מ מדרום לחלוצה: יסודות של בניין גדול, בורות, שברי עמודים.

חִ’רְבַּת אֻם קַלוּם – خربة امّ قلّوم. בשפלה, 6 ק"מ ממזרח לבית חנון: בית־בד הרוס, יסודות בנויים אבני גויל, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אֻם אל־קַלָיִד – خربة امّ القلايد. שרידים של ישוב רומי קטן בעמק יזרעאל, 5 ק"מ ממזרח לאבו שושה: יסודות של קירות, שברי עמודים.

חִ’רְבַּת אֻם אל־קַלְעָה – خربة امّ القلعة, 3 ק"מ מדר’־מע' לבית תר: חומות הרוסות, יסודות, אבני־בנין פזורות.

חִ’רְבַּת אֻם אל־קַצַבּ – خربة امّ القصب עקבות של ישוב קדום מדרום לט’הריה.

חִ’רְבַּת אֻם אל־קַרְיַתַּיִן – خربة امّ القريتين. ישוב קדום מדר’־מע' לאשתמוע: יסודות של בנינים וחומות ארוכות, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת אֻם רִגְ’ל – خربة امّ رجل. אבנים וחרסים על פני הקרקע ובורות בנויים אבני גויל, 13 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לעזה.

חִ’רְבַּת אֻם רֻגְ’ם – خربة امّ رجم. עקבות של ישוב בנגב, 7 ק"מ מדר’־מע' לחלוצה.

חִ’רְבַּת אֻם א־רוּס – خربة امّ الروس. חורבה של ישוב ביזנטי סמוך לבית נתיף, ממזרח־דרום־מזרח לה: שרידים של כנסיה עם רצפת פסיפס, בנינים הרוסים, קירות, שרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת אֻם רָזִק (ח'. אל־חסַיִנְתּ) – خربة امّ رازق ( خ. الحسينات), 2.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבית גוברין: אבנים פזורות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם א־רִיָח (ח'. אל־וָוְיָת) – خربة امّ الرياح ( خ. الواويات), בשפלה, 10 ק"מ מדרום לאשדוד: יסודות, בורות בנויים אבני גויל, ערמות אבנים, חרסים על פני הקרקע, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אֻם א־רִיחָן – ا خربة امّ لريحان, 2 ק"מ מדר’־מע' לג’נין: עקבות של ישוב, מגדל נוצרים חרב.

חִ’רְבַּת אֻם רֻכְּבָּה – خربة امّ ركبة, 7 ק"מ מדר’־מזר' לחברון: שרידים של בנינים.

חִ’רְבַּת אֻם רֻכַּיִבָּה – خربة امّ ركيبة, במדבר יהודה, 24 ק"מ מדר’־מע' למצדה: שלשה בורות חצובים, מדרגות חצובות, סכר.

חִ’רְבַּת אֻם א־רַמַלִי – خربة امّ الرملي. ראה ח'. אם א־רממין.

חִ’רְבַּת אֻם א־רַמָמִין – خربة امّ الرمامين, 15 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לבאר שבע. ראה ע' רמון ב.

חִ’רְבַּת אֻם רַשְׁרַשׁ – خربة امّ رشرش. ראה ע' מרשרש.

חִ’רְבַּת אֻם א־שַׁוְמַר – خربة امّ الشومر, בשפלה, סמוך לצנדחנה: יסודות, בית בד, בורות חצובים, אבוס,

חִ’רְבַּת אֻם א־שֻׁקַף א – خربة امّ الشقف, סמוך לאדורים: גבעה ובה יסודות, בורות, מערות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אֻם א־שֻׁקַף ב – خربة امّ الشقف, על הכרמל, 2 ק"מ ממערב לדאלית אל־כרמל: שרידים של בתים בנויים אבני גויל, קברי־סלעים. לפי החרסים שעל פני הקרקע היה המקום מיושב בתקופת הברזל ושוב מהתקופה הרומית המאוחרת עד ימי הבינים.

חִ’רְבַּת אֻם א־שֻׁקַף ג – خربة امّ الشقف, 3 ק"מ מדרום לבית תר: שרידים של יסודות, גתות ובורות חצובים, חרסים על פני הקרקע, לצד מזרח קברים ובארות חצובים.

חִ’רְבַּת אֻם א־תּוּתּ – خربة امّ التوت. ראה ע' תבתה.

חִ’רְבַּת אֻם א־תִין – خربة امّ التين. ראה ע' ח'. ארדיחה.

חִ’רְבַּת אֻם א־תִּינָה – خربة امّ التينة. ממזרח למג’דל יָבָּא: יסודות, מזוזות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אִמְרָא – خربة امرا. ראה ע' כפר אימרא.

חִ’רְבַּת אל־אַמְרִי – خربة الامري. חורבה של ישוב בתקופת הברונזה המאוחרת מצפ’־מזר' לעכו, סמוך לכפר אל־כָּבְּרִי.

חִ’רְבַּת אֻמְרַשְׁרַשׁ – خربة امرشرش.ראה ע' מַרַשְׁרַשׁ.

חִ’רְבַּת אל־אַסַד – خربة الاسد. בשפלה, סמוך לדַיְר אַבְּן: יסודות ושרידים של בנינים, בור, גת, מערות.

חִ’רְבַּת אִסְטַבּוּל – خربة اسطبول. 8 ק"מ מדרום־דרום־מזרח לחברון: קירות הרוסים, בורות, מערות, קברי־סלעים, פסיפסים, חציבות בסלעים. ראה ע' אריסטובוליאס.

חִ’רְבַּת אִסְטוּנָה – خربة اسطونة. ראה ע' ח'. כפר אסטונה.

חִ’רְבַּת אִסְכַּנְדַר – خربة اسكندر. מקום של ישוב קדום במואב, 10 ק"מ מצפון לארנון. היא חולשת על המעבר בוָדִי וָלָה, ששם עובר הכביש החדש. במקום זה התקיים ישוב גדול בסוף תקופת הברונזה הקדומה ובשלב הראשון של תקופת הברונזה התיכונה. בשדה החורבות נמצא מספר גדול של מצבות אבן (Menhir), שאחדות מהן מגיעות לגובה של 4–3 מ' 239.

חִ’רְבַּת אִסְכַּנְדרוּנָה – خربة اسكندرونة. ראה ערך אלכסנדרוסכויני.

חִ’רְבַּת אִסְם אַלְלָה – خربة اسم الله. 6 ק"מ מצפ’־מע' להר־טוב: יסודות של חומות, באר. חִ’רְבַּת אִעְבְּלִּין – خربة اعبلّين. ראה ע' אבלים.

חִ’רְבַּת אִפְקָס – خربة افقاس, 12 ק"מ מדר’־מע' לשכם: שרידי בנין, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אִצְחָא – خربة اصحاء. מקום של ישוב ביזנטי מצפון לחברון: שרידים של קירות, יסודות, פסיפסים, עמודים, גת, בורות, קברי־סלעים, מערות.

חִ’רְבַּת אִקְבָּלָה – خربة اقبالة. חורבה של כנסית הצלבנים בעמק דִלְבּ על יד קרית ענבים. היא נקראת על שם המעין הקרוב, שהצלבנים כנוהוAqua bella.

חִ’רְבַּת אִרְבָּד – خربة اربد. מצפ’־מע' לטבריה. ראה ע' ארבל א.

חִ’רְבַּת אִרְדַיְחָה – خربة ارديحة, 30 ק"מ מדרום־מזרח לבאר שבע, בדרך לים אילת: בנינים הרוסים.

חִ’רְבַּת אִרְזָה – خربة ارزة. חורבה של ישוב בתקופות הרומית והביזנטית ממערב לבית תימא: יסודות, בורות, באר, ברכה, חרסים ושברי שיש.

חִ’רְבַּת אִרְחָא – خربة ارحا, 1 ק"מ מדרום לרמה בבנימין. ראה ע' כפר סלמה.

חִ’רְבַּת אַרְיָק – خربة ارياق, על הר גבוה, 2 ק"מ מדר’־מע' למטולה: יסודות, ערמות אבנים, שרידי בנין אחרים, מערות עם ארונות מתים, חרסים רומיים וערביים.

חִ’רְבַּת אִרְמַיְלְתָּה (רֻמַיְלְתָּה) – خربة ارميلية ( رميلتة). חורבה של ישוב רומי־ביזנטי מצפ’־מע' לבית גוברין: תל נמוך עם יסודות בנויים אבני גויל, באר בנויה, בורות, שברי שיש, עמודים, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אַרְנַבָּא – خربة ارنباء. חורבה של ישוב ביזנטי מצפ’־מע' לחברון: יסודות, חומות, שרידים של בנינים עתיקים, בורות, מערות, חרסים ביזנטיים.

חִ’רְבַּת אַרְץ' אל־מִחְגַ’ר – خربة ارض. על שפת הים מדר’־מע' לאשקלון: חרסים ושברי שיש על החולות.

חִ’רְבַּת אַרְתּוּשָׁא – خربة ارتوشا, 1 ק"מ ממזרח לשרונה שבגליל: בנין עתיק, יסודות של חומות, ברכה, חרסים מתקופת הברזל הקדומה ומהתקופות הרומית, הביזנטית והערבית של ימי הבינים 240.

חִ’רְבַּת אִרְתָּח – خربة ارتاح. בשרון, 1.5 ק"מ מדר’־מע' לטול כרם: מרתף קמור מתחת למקאם א־נבי יעקוב, יסודות, שברי עמודים, כותרת ובסיס, גת, בורות, ברכות, קברים, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אִשְׁוָע – خربة اشوع. ראה ע' אשתאל.

חִ’רְבַּת אל־אִשִּׁי – خربة الاشّي. חורבה של ישוב קדום מדר’־מזר' לרם אללה.

חִ’רְבַּת אִשְׁקָרָה – خربة اشقارة, 1 ק"מ מדרום לתל בעל חצור: יסודות, ערמות אבני־בנין, אומנות של גת, לצד צפון גת ובור.

חִ’רְבַּת אל־אַשְׁרַף – خربة الاشرف, סמוך לשפך וָדִי אל־חַסִי, מדרום לאשקלון. ראה ע' מיומס ב.

חִ’רְבַּת אל־אַתַּיִם – خربة الاتيم. חורבה של ישוב קדום מצפ’־מזר' לקיר מואב.

חִ’רְבַּת אל־אַתַ’לָה – خربة الاثلة, סמוך ליריחו. ראה ע' גלגל א.

חִ’רְבַּת אל־בַּדּ א – خربة البدّ, 3 ק"מ מדר’־מזר' לנס ציונה. ראה ע' פקיעין א.

חִ’רְבַּת אל־בַּדּ ב – خربة البدّ, במדבר יהודה, 3 ק"מ מדר’־מזר' לבית לחם: חומות הרוסות וקברי־סלעים. ראה ע' בית בצה.

חִ’רְבַּת בִּדְיָה – خربة بدية. סמוך לכפר בִּדְיָה, 3 ק"מ מדר’־מזר' לדיר בַּלוּט: קברי־סלעים, שתי ברכות ומגדל נוצרים הרוס.

חִ’רְבַּת בֻּדַיָּה– خربة بديّة, חורבה מיושבת בקרבת צפת: קירות הרוסים, בורות, עמודים נצבים גתות, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת בַּדּ פַ’לוּח – خربة بدّ فلوح. ראה ע' נטופה.

חִ’רְבַּת בֻּדְרֻס – خربة بدرس. ראה ע' פטרוס.

חִ’רְבַּת אל־בּוּבְּרִיָה – خربة البوبرية. חורבה של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית של ימי הביניים מצפי־מזר' לעכו.

חִ’רְבַּת בּוּדָא – خربة بودا, 20 ק"מ מצפון־מזרח לעכו: שרידים של בנינים, יסודות, ערמות אבנים, קברים ומערות.

חִ’רְבַּת אל־בִּוָיָה – خربة البوّاية. חורבה של ישוב ביזנטי על הר בין קֻבֵּיבָּה ובין קרית יערים, 9 ק"מ מצפ’־מע' לירושלים: חורבות של בניינים, באר, דרכים עתיקות.

חִ’רְבַּת בּוּרִין – خربة بورين. חורבה של ישוב קדום בשרון מצפ’־מע' לבְּקָא אל־עַ’רְבְּיָה: תל, שרידים של בנינים עתיקים, גתות, בורות ומערות. לפי החרסים הנמצאים כאן, היה המקום מיושב בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל הקדומה. אחרי חלוקת המלוכה בישראל בערך נפסק הישוב, נתחדש בתקופה ההלניסטית ונמשך גם בתקופה הרומית־הביזנטית. אולי היא העיר ברם הנזכרת ברשימת שישק (מס' 33).

חִ’רְבַּת אל־בַּוָתִּי – خربة البواتي. חורבה של ישוב בתקופה הרומית בככר הירדן, 4 ק"מ לערך מצפ’־מזר' לבית שאן: יסודות, קירות הרוסים. שברי עמודים, דרך עתיקה, אבני־מיל רומיות.

חִ’רְבַּת אל־בָּזוּעָה (בַּזְעוּיָה) – خربة البزوعة ( بزعوية), בגליל העליון, 1.5 ק"מ מדר’־מע' לשַעְבּ: שרידים של חומות, יסודות, בורות, בית־בד, מערה, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־בֻּזַיִרְיָה – خربة البزيرية. חורבה של ישוב מהתקופה הרומית עד תקופת ימי הבינים, 3 ק"מ מצפ' מזר' לתרביחא: קירות ויסודות של בניינים, מזוזות, בתי בד, ארונות מתים עשויים אבן, שברי עמודים.

חִ’רְבַּת בַּזְקָה – خربة بزقة. ראה ע' בזק א.

חִ’רְבַּת בָּט אל־גַ’בַּל – خربة باط الجبل, בגליל התחתון, 1 ק"מ מצפון לבענה: גתות, בורות, מערות וברכות חצובים בסלעים, חרסים מתקופת מלכי ישראל (הברזל התיכונה) ומהתקופה הרומית.

חִ’רְבַּת אל־בֻּטַיְחָה – خربة البطيحة. מקום של ישוב קדום בעמק בטיחה, 2.5 ק"מ מצפ' לים כנרת.

חִ’רְבַּת אל־בֻּטְם – خربة البطم, 6.5 ק"מ מדר’־מע' לאדורים: יסודות של בנינים, מערות.

חִ’רְבַּת אל־בֻּטְמָה – خربة البطمة. תל וחורבה מצפ’־מזר' לעזה. החרסים שעל פני הקרקע הם רומיים, ביזנטיים וערביים מימי הביניים.

חִ’רְבַּת בָּטְן – خربة باطن. חורבה של ישוב ביזנטי, 2 ק"מ מצפ’־מע' לסִנְגִ’ל: יסודות, בורות וקברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת בַּטְנָה – خربة بطنة, בעבר הירדן, 5 ק"מ מדר’־דר’־מע' לא־סַּלְט: חרסים מעטים מתקופת הברזל.

חִ’רְבַּת בַּטְן אל־הַוָא – خربة بطن الهواء. על הר המשחית מדר’־מזר' לירושלים: בורות, גתות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת בַּטְן א־טָוִיל – خربة بطن الطويل, 13.5 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לבית נתיף: יסודות בנויים אבנים בלתי מסותתות, כלי צור, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת בַּטְן א־צַּעִ’יר – خربة بطن الصغير. ראה עי בטנית.

חִ’רְבַּת בָּט א־סִּיח – خربة باط السيح. מקום של ישוב רומי־ביזנטי עד ימי הבינים בגליל התחתון, 5 ק"מ מדר’־מזר' לבענה: יסודות, ערמות אבנים, שרידים של כנסיה ובניינים אחרים, מערות, בורות וברכה חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת בַּטָשִׁי – خربة بطاشي, על גבעה בקצה נחל שורק: יסודות של חומות בנויות אבנים מהוקצעות, ערמות אבנים, מערות.

חִ’רְבַּת בַּיְדוּס – خربة بيدوس. חורבה של ישוב הלניסטי־רומי באדמת המושבה כרכור בשרון: בנין עם מזוזות, אבני־בנין מסותתות, שער, בורות, קברי־סלעים עם ארונות מתים שבורים, מערה, גת, ברכה ומעין. השוה ע' נרבתא.

חִ’רְבַּת אַל־בַּיָדִר – خربة البيادر. ראה ע' רָס אל־בַּיָדִר.

. חִ’רְבַּת בַּיּוּד – خربة بيود. חורבה של ישוב קדום מצפון לתל ערד. השוה ע' בית בראי.

חִ’רְבַּת אל־בַּיוּצָ’ת – خربة البيوضات, בערבות הירדן, 12 ק"מ מצפון ליריחו העתיקה: מגדל נוצרים, עמודים, חרסים רומיים ויתכן גם הלניסטיים.

חִ’רְבַּת בַּיִּין – خربة بيّين. בגליל התחתון, 1 ק"מ ממערב לסגWרה: חורבות, בורות, גתות, קברי־סלעים, מערות, באר, ברכות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת בַּיִכָּה – خربة بيكة, על יד חדרה ממזרח: יסודות, ארון מתים עשוי אבן־סיד, עמודים, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת בַּיְכַּתּ אַבּוּ חַדְבָּה – خربة بيكة ابو حدبة. 16 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לבאר שבע: ערמות אבנים וחרסים על פני הקרקע, מערות, באר, בורות, משקוף עם עטורים.

חִ’רְבַּת בַּיְכַּתּ אַבּוּ מֻעַלִּק – خربة بيكة ابو معلّق. 9 ק"מ מדרום לעזה: עקבות של ישוב קדום, בורות, ובאר.

חִ’רְבַּת בַּיְכַּתּ אַבּוּ א־צַּנִע – خربة بيكة ابو الصنع. 4 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לתל אבו חרירה: חורבה של גִדְרָה.

חִ’רְבַּת בַּיְסִיָה – خربة بيسية, 9 ק"מ מצפון־מערב לבית גוברין: יסודות של בנינים, גלי אבנים, בארות בוָדִי זיתא.

חִ’רְבַּת אל־בַּיִצָ’א א – خربة البيضاء. מדרום לארטאס: תל, חומות הרוסות, יסודות, בורות.

חִ’רְבַּת אל־בַּיִצָ’א ב – خربة البيضاء. חורבה של ישוב ביזנטי מצפ’־מזר' לבית נבאלא (נבלט). ראה ע' בית צבאים. נ ט

חִ’רְבַּת אל־בַּיִצָ’א ג – خربة البيضاء. חורבה של ישוב נבטי על יד פטרה, מצפון לה.

חִ’רְבַּת אל־בַּיִצָ’א ד – خربة البيضاء. חורבה של ישוב מתקופת הנבטים עד התקופה הערבית של ימי הבינים בדרום מואב, 3 ק"מ ממזרח לאל־עִרָק.

חִ’רְבַּת אל־בִּיר א – خربة البير. תל של ישוב עתיק בעמק יזרעאל סמוך ליישוב הקבוץ אלונים.

חִ’רְבַּת אל־בִּיר ב – خربة البير. בהרי חברון, 15 ק"מ מדר’־מע' לדַוַיְמָה: תל, חומה, יסודות, באר בנויה.

חִ’רְבַּת אל־בִּיָר א – خربة البيار. מקום של ישוב גדול בתקופה הרומית בגליל, 2 ק"מ מדרום לכפר פ’סוּטָה: חורבות גדולות, חומות, בורות, מערות, קברים, שרידי בנין, פסיפס.

חִ’רְבַּת אל־בִּיָר ב – خربة البيار. בשפלה, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לבית חנון: יסודות, בורות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־בִּיָר ג – خربة البيار. בשפלה, 5 ק"מ מדר’־מע' לדַוַיְמָה: יסודות ובורות.

חִ’רְבַּת בִּיר אִכְּלִיל – خربة بير اكليل. ראה ע' ח'. אכליל.

חִ’רְבַּת בִּיר בֻּנְדֻק – خربة بير بندق, 5 ק"מ מדר’־דר’־מזר' למג’דל יָבָּא: יסודות של בניינים על גבעה קטנה, בורות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת בִּיר אל־בַּיְצָ’א – خربة بير البيضاء. בגליל התחתון, 5 ק"מ מדר’־מע' למושבה הגרמנית ולדהיים: תל, קברי־סלעים, חרסים רומיים.

חִ’רְבַּת בִּיר אַל־בַּשַׁם – خربة بير البشم. חורבה של ישוב רומי סמוך לכפר ענזה בנפת ג’נין.

חִ’רְבַּת בִּיר גַ’לַמָה – خربة بير جلمة, בשפלה, בשפתו הדרומית של וָדִי אל־חַסִי. חרסיה הם מהתקופות הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה.

חִ’רְבַּת בִּיר א־דָּוַלִי – خربة بير الدولي. חורבה של ישוב ביזנטי במורד ההר ממערב לביתוניה: יסודות של בניינים, ברכה מרוצפת בלוחות אבן.

חִ’רְבַּת אל־בִּירָה א – خربة البيرة, מדר’־מע' לעזה: עקבות של בניינים הרוסים, יסודות ובורות. חרסיה הם מהתקופות ההלניסטית והביזנטית.

חִ’רְבַּת אל־בִּירָה ב – خربة البيرة, תל וחורבה של ישוב גדול החולש על נחל שורק.

חִ’רְבַּת אל־בִּירָה ג – خربة البيرة. חורבה של ישוב ביזנטי סמוך לבית לחם: חומות, מערות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת אל־בִּירָה ד – خربة البيرة. מקום של ישוב גדול ממזרח לא־טירה שבנפת רמלה: חורבות רבות, בארות, בורות, ברכות, קברים, חורבה של כנסיה.

חִ’רְבַּת אל־בִּירָה ה – خربة البيرة, בנחל שורק ממע' להר־טוב, אצל אבסביוס, 26,14 Blea:On

חִ’רְבַּת אל־בִּירָה ו – خربة البيرة, 11 ק"מ מצפון לבית שאן. ראה ע' באר ב.

חִ’רְבַּת אל־בִּירָה ז – خربة البيرة. מקום של ישוב קדום מדר’־מע' לחברון. ראה ע' בית בראי.

חִ’רְבַּת אל־בִּיָרָה – خربة البيارة, בגליל, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לתרשיחא: חורבות גדולות, יסודות של חומות, אבנים מהוקצעות, בורות, גתות וקברים.

חִ’רְבַּת בִּיר א־זַּיתּ – خربة بير الزيت, מצפון לרם אללה: קירות הרוסים, בנינים קמורים תת־קרקעיים, בורות, קברי־סלעים. ראה ע' באר זית.

חִ’רְבַּת אַל־בִּירְיָה – خربة\ البيرية, 3 ק"מ מצפון מזרח לגמזו: עקבות של חורבות, שפך־עיים רב. בורות חצובים.

חִ’רְבַּת בִּירַיְן – خربة بيرين, מדר’־מזר' לחברון. ראה ע' גלת עליות וגלת תחתיות.

חִ’רְבַּת בִּיָר לוּקָא – خربة بيار لوقا. חורבה של ישוב קדום מדרום לצוּר בָּחַר ולשכונת תלפיות שבירושלים: כלי צור רבים.

חִ’רְבַּת בִּיר כַּפְר נַבִּיד – خربة بير كفر نبيد. ראה ע' ח. כַּנִיסַתּ אל־עַמַרִי.

חִ’רְבַּת בִּיר א־לַיְמוּן – خربة بير الليمون. ראה ע' תפוח ב.

חִ’רְבַּת בַּיְרָם – خربة بيرام, 3.5 ק"מ מדר’־מע' לבית גוברין: יסודות, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת בִּיר אל־מַכְּסוּר – خربة بير المكسور. מקום של ישוב בתקופות היונית והרומית על הר 6 ק"מ ממזרח לשפרעם: חומות הרוסות, יסודות, מזוזות, שברי עמודים, מערות, קברי־סלעים, באר.

חִ’רְבַּת בִּיר א־סַּבַּע – خربة بير السبع. ראה ערך באר שבע.

חִ’רְבַּת בִּיר א־סִכְּיָה – خربة بير السكية, בשרון על יד הכביש, 5 ק"מ מצפון לטול כרם.

חִ’רְבַּת בִּיר סַעַד – خربة بير سعد. ראה ערך בי צנדוקי.

חִ’רְבַּת בְּיר אל־עַבְּד – خربة بير العبد. בשרון, 2.5 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לעין החורש: חרסים ואבני־בנין על פני הקרקע, באר בנויה.

חִ’רְבַּת בִּיר אל־עִדּ – خربة بير العدّ. בהרי חברון מדר’־מזר' לאשתמוע: עקבות של חורבות, חומות הרוסות, מערות.

חִ’רְבַּת בִּיר אל־עַ’רְבִּי – خربة بير الغربي. מקום של ישוב עתיק בגליל, 1 ק"מ מדר’־מע' לבִּרְוָה: תל, יסודות תלולים של חומות, באר, שברי עמודים ויסודות של בניינים.

חִ’רְבַּת בִּיר אל־קַסִיס – خربة بير القسيس. חורבה של ישוב ביזנטי, 5 ק"מ ממזרח לבית סחור.

חִ’רְבַּת בִּיר א־רַצָץ – خربة بير الرصاص. עקבות של ישוב קדום מדרום למוצא.

חִ’רְבַּת בִּיר א־שָּׁפִע – خربة بير الشافع. עקבות של ישוב קדום, 2 ק"מ ממערב לביתוניה: קירות הרוסים ויסודות של בנין רבוע. החורבה נקראת גם בִּיר אל־עִרָק.

חִ’רְבַּת בַּיְתּ אִידָה – خربة بيت ايدة. ראה ע' עינים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ אִלְפָ’א – خربة بيت الفا. חורבה של ישוב בתקופה הביזנטית בתוך ישוב הקבוץ בית אלפא (ע"ש): שרידים של בית כנסת, יסודות של בנינים, קירות, מזוזות, עמוד, ערמות אבנים, ארונות־מתים שבורים.

חִ’רְבַּת בַּיתּ אִרְזָה – خربة بيت ارزة. בקרבת ירושלים, 1 ק"מ מדר’־מע' לבית צפאפה: בורות, מערות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ אִרְיָא – خربة بيت اريا, בגליל העליון, 3 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לאֵילון: חומות הרוסות ובורות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ בַּזִּין – خربة بيت بزّين. סמוך לכפר קַדּום, 9 ק“מ ממערב לשכם: קירות הרוסים ויסודות של בניינים, בורות, מערות, מגדל נוטרים, חרסים על פני הקרקע. מקום זה היה מיושב מתקופת הברזל עד הזמן החדש. עד המאה הט”ז ישבו בו שומרונים, ואז נחרב הישוב, כנראה במלחמות הפנימיות. השוה ע' בית בזין.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ אַל־בָּן – خربة بيت البان, בהרי חברון 3 ק"מ ממזרח לדוימה: יסודות של בנינים ומערות, לצד צפון בור.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ בָּער – خربة بيت باعر, בהרי חברון, 8 ק"מ מצפ’־מע' לאדורים: חומות הרוסות, יסודות, בורות, גתות, מערות, קבר ושרידי בנין. ראה ע' ביתרין.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ בַּצָּה – خربة بيت بصّة. חורבה של ישוב במדבר יהודה: חומות הרוסות וקברי סלעים. ראה ע' בית בצי.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ גַ’בְּר – خربة بيت جبر. ראה עי קיפרוס.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ גִ’דְיָה خربة بيت جدية, 4 ק"מ ממע' לסבסטיה: בנינים הרוסים, בורות, ברכה בחלקה חצובה ובחלקה בנויה, גת, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ גַ’ן – خربة بيت جنّ. המושבה העברית בית גן בנויה במקום של ישוב קדום בתוך וָדִי סָרוֹנָה בגליל התחתון. בתי המושבה בנויים באבני־בנין עתיקות. במושבה ובקרבתה נמצאים יסודות של חומות, גתות רבות, פסיפסים ביזנטיים, תל, מערה וחרסים רומיים וביזנטיים. בתוך הנחל נמצאים חרסים מעטים מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל הקדומה 241, ראה ע' שרון ג.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ גִ’פָ’ה – خربة بيت جفّة, בשרון, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לקלקיליה: קירות, בורות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ זַכַּרְיָה – خربة بيت زكرية, ראה ע' בית זכריה.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ זִעְתָּא – خربة بيت زعتا, סמוך לק"מ 24 בדרך ירושלים– חברון: חומות הרוסות, יסודות, בורות, אמת־מים, מגדל. גת, באר ותנור מעוגל.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ חַ’יְרָן – خربة بيت خيران, בהרי חברון סמוך לחלחול: שרידים של בניינים ומערות מוקפות חומות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ יַמִין – خربة بيت يمين. מקום של ישוב קדום, 8.5 ק"מ מדר’־מזר' לקלקיליה: שרידים של חומות, בורות, קברי־סלעים, ברכה, פסיפס, מקאם א־נַּבִּי יַמִין.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ כִּיכָּא – خربة بيت كيكا, בקרבת ירושלים, 1 ק"מ מצפון ללפתא: שני מרתפים הרוסים בורות חצובים ומערה.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ כַּנוּן – خربة بيت كنون, סמוך לבית אוּלָה, מצפ’־מע' לחברון: יסודות של בנינים ובורות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ לִגָ’א – خربة بيت لجاء. חורבה של ישוב במואב סמוך ל“לשון”.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ לַג’וּס – خربة بيت لجوس. ראה ע' ח'. אל־בטמה.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ לַי – خربة بيت لي. בשפלה, 5.5 ק"מ מדר’־מע' לבית גוברין: יסודות, חומות הרוסות. בורות, מערות, עמוד.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ לִיד (אל מֻעָ’אִר) – خربة بيت ليد ( المغائر ). כפר בשרון, 3 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לנתניה (בסוף 1944 לפי אומדנה 440 תו' מוסלמים). בו תחנת משטרה לישובי השרון וממנו מסתפעת הדרך מהכביש הראשי לנתניה. בכפר ובקרבתו יסודות של בנינים, בור, באר, שברי עמודי שיש, מערות וקבר חצוב. ראה ע' כפר לודים..

חִ’רְבַּת בַּיִתּ לָם – خربة بيت لام 10 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לבית גוברין: יסודות וקירות הרוסים של בנינים, בורות ומערות, לצד דרום־מערב סלע עגול, שאולי שמש מזבח.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ מִזָּה – خربة بيت مزّة. עקבות של ישוב קדום, 1.2 ק"מ מצפון למוצא. יש שמזהים אותה עם הַמֹּצָה שבבנימין (ע"ש).

חִ’רְבַּת בַּיִתּ מָמִין – خربة بيت مامين. בשפלה, מדר’־מזר' למג’דל. ראה ע' בית ממין.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ מַקְדוּם – خربة بيت مقدوم. בהרי חברון, 6 ק"מ מצפ’־מע' לאדורים: חומות יסודות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ מִרְסִם – خربة بيت مرسم. מקום של ישוב בתקופה הביזנטית על יד תל בית מרסם (ע"ש): יסודות וקירות של בנינים, מערות, פסיפסים, שרידים של כנסיה שהפכה למסגד (מקאם א־נַבִּי חַ’נְדַל).

חִ’רְבַּת בַּיִתּ נָצִיבּ אל־עַרְבִּיָּה – خربة بيت نصيب الغربيّة. מקום של ישוב ביזנטי מצפון לק"מ 45 בדרך חברון – בית גוברין, בה בנין מוקף חומה עם שער, קבר בחלקו חצוב ובחלקו בנוי, בורות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ נַצִיף – خربة بيت نصيف. מקום של ישוב ביזנטי סמוך לקודמת: חורבות של בניינים, יסודות, בורות ושרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ סָוִיר – خربة بيت ساوير. בעמק ברכה, 12 ק"מ מדר’־דר’־מע' לבית לחם: מגדל הרוס. יסודות של בתים, בורות ומערה עם מדרגות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ סַיְלָא – خربة\ بيت سيلا. חורבה של ישוב ביזנטי־ערבי מדרום לביתוניה: קירות הרוסים, חדרים תתקרקעים, בורות, ברכה ומערות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ סַלוּם – خربة بيت سلوم, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לכפר קַדּוּם: עקבות של חורבות, יסודות. ערמות אבנים, בורות ומערות־קברים עם כוכים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ סָמָה – خربة بيت سامة, בשרון, 2 ק"מ מדר’־מזר' לבָּקָא: שרידים של מגדלי נוצרים, בתים הרוסים, שרידים ארכיטקטוניים, באר, בורות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ סַמְעָן – خربة بيت سمعان. בשפלה 6.5 ק"מ מדר’־מזר' למג’דל: יסודות, אבני גויל, אבני פסיפס, שברי XXXXהקרקע.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ עַוָּא – خربة بيت عوا. הוא מופע 7 ק"מ ממערב לאדורים: בנינים הרוסים, שרידים של כנסיה, יסודות, עמודים, בורות ומערות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ עַלַם – خربة بيت علم, ממזרח לחברון: יסודות, חורבות של בנינים, ערמות אבנים, בורות, מערות, שרידים של דרך עתיקה ותעלה חצובה בסלע.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ עַלָן – خربة بيت علان. ראה ע' דלען.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ עַמְרָא – خربة بيت عمرا. מקום של ישוב בתקופה הביזנטית ובימי שלטון האַיוּבִּים מדר’־מע' לחברון: שטח גדול של חורבות, שרידים של כנסיות ובניינים אחרים, חומות הרוסות, גת, בורות, עמודים, יסודות וערמות אבנים מסותתות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ עַנוּן – خربة بيت عنون, מצפ’־מזר' לחברון. ראה ע' בית ענות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ עַרִיף – خربة بيت عريف. גבעה נמוכה עם קברי־סלעים וחרסים על פני הקרקע סמוך לבן־שמן (ע"ש).

חִ’רְבַּת בַּיִתּ פָ’סִד – خربة بيت فاسد. ראה ע' אפס דמים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ פַ’צָּה – خربة بيت فصّة. עקבות של ישוב קדום לרגלי הר הרודיון, ממערב לו.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ פַ’צַל – خربة بيت فصل. חורבה של ישוב בתקופה הביזנטית ובימי שלטון האַיוּבִּים, מהלך שעה אחת מדרום לבית נתיף.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ פָ’ר – خربة بيت فار. חורבה של ישוב רומי־ביזנטי בשפלה, 3 ק"מ מדרום לחולדה: חומות, יסודות, אבני־בניין ומערות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ פָ’רָה – خربة بيت فارة. ראה ע' בית לעפרה.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ צָמָא – خربة بيت صاما. מקום של ישוב שהתקיים מהתקופה הרומית עד XXX הערבית של ימי הביניים, 8 ק"מ מצפי‘- מע’ ל סססס: שרידים של מגדלי נוצרים, בורות ומרתפים הרוסים, עמודים ושרידים ארכיטקטוניים, באר בנויה, בורות חצובים, XXX לצד דרום ודרום־מערב.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ קוּפָא – خربة بيت قوفا. עקבות של XXX בין חדיד לנבלט. ראה ע' בית מקושש.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ א־רוּשׁ – خربة بيت الروش. 2 חורבות סמוכות זו לזו קרוב לאדורים, האחת א־רוש אל־עַלְיָא (העליונה) והשניה א־רוש א־תחתה (התחתונה): קירות הרוסים, מכלאות, מערות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ רָס – خربة بيت راس, 3 ק"מ מדר’־מע' למשמר העמק: עקבות של ישוב, על ההר חרסים ואבנים מסותתות ובמדרוניו קברים הצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ שַַׁבָּבּ – خربة بيت شباب. מקום של ישוב ביזנטי מדר’־מע' לקביבה, בדרך לקַטַנָה: יסודות של בנינים, שרידים של גת חצובה.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ שִׁהָבּ – خربة بيت شهاب. עקבות של ישוב קדום ממערב לבְּדוּ.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ שַׁעָר – خربة بيت شعار. חורבה של ישוב ביזנטי בדרך ירושלים–חברון. ראה ע' דיר שער.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ תֻּלְמָה – خربة بيت تلمة, ק"מ אחד מצפון למוצא: יסודות, בנינים קמורים, בורות ותעלות.

חִ’רְבַּת בַּיִתּ תַּעָמִר – خربة بيت تعامر. מקום של ישוב קדום במדבר יהודה, סמוך לכפר הבדוים בית תעמר: קברים חצובים וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת בַּכָּר – خربة بكّار. עקבות של ישוב קדום בין חורבת גדור ובין חורבת בית צור.

חִ’רְבַּת אַל־בַּלוּע א – خربة البلوع. תחנה מגליתית ממזרח לכביש ירושלים -שכם, לא רחוק מרם אללה: מכלאה מגליתית, מחצבה, נתזי צור.

חִ’רְבַּת אַל־בַּלוּע ב – خربة البلوع. מקום של ישוב רומי קטן, 2 ק"מ ממזרח לתרשיחא: אבנים פזורות. חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת בַּלוּעָה – خربة بلوعة. מקום של ישוב קדום מאד, 7 ק“מ מדרום לארנון. בו נתגלתה מצבה מהמאה הי”ג לפסה“נ עם דמויות בסגנון מצרי ובה כתובת אלפביתית שלא פוענחה. הדמויות מציגות את כמוש אלהי מואב ואת עשתורת ומלך או נסיך מואבי הנושא בידו את סימני השלטון. החורבה נמצאת במקום אסטרטגי החולש על הדרך לארנון. לפי החרסים היה המקום מיושב כבר בסוף תקופת הברונזה הקדומה ובתחלת תקופת הברונזה התיכונה (1800–2200). חסרים עקבות של ישוב מהמאה הי”ח עד המאה הי"ג. מבצר אחד עם מגדלים הבנוי אבני בזלת גדולות הוא מתקופת הברזל הקדומה. הישוב נתחדש כאן בתקופה הנבטית 242.

חִ’רְבַּת בַּלָט – خربة بلاط. חורבה של בנין על תל בלאט בגליל העליון, ממזרח לראס א־נאקורה, הדומה בעמודים היפים לחורבות בתי הכנסת בגליל.

חִ’רְבַּת אַל־בֻּלַיְדָה – خربة البليدة. ראה ע' מיומס ג.

חִ’רְבַּת אל־בַּלָּנָה – خربة البلّانة. חורבה של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית של ימי הביניים, 4 ק"מ מדר’־מזר' לפַרָדִיָה שבנפת צפת: יסודות, חִ’רְבַּת בַּלָס – خربة بلاس, מדרום לדרך לבית דַרַס: אבני גויל, חרסים ואבני פסיפס על פני הקרקע, ברכה בנויה אבני גויל, לצד דרום קבר מקומר.

חִ’רְבַּת בַּלְעַמָה – خربة بلعمة. ראה ע' יבלעם.

חִ’רְבַּת בַּנָא – خربة بناء. בעמק עכו, מדר’־מזר' לאל־כאברי: עקבות של יסודות, באר, בורות וקברים עם עקבות של ציורים בקירות.

חִ’רְבַּת בַּנִי דָר – خربة بني دار, סמוך לנבי יקין, מדר’־מזר' לחברון: מגדל, בורות, עקבות של יסודות וחורבות, מערות, מחצבות.

חִ’רְבַּת בַּנָּיָה – خربة بناية, סמוך לבית גוברין: עקבות של חורבות, יסודות, בורות ומערות. במקומה נוסד ביום י"א בתשרי (6.10.46) ישוב חקלאי יהודי.

חִ’רְבַּת בְּנִיתּ – خربة بنيت. ראה ע' ח'. אבנית.

חִ’רְבַּת בַּנָתּ יַעְקוּבּ – خربة بنات يعقوب, סמוך לגשר בנות יעקוב על הירדן, מדרום לים חולה: ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת בּנְתּ נוּח – خربة بنت نوح. ראה ע' ח'. נוח.

חִ’רְבַּת אל־בִּסּ – خربة البسّ. ראה ע' כפר ביש.

חִ’רְבַּת בִּסְם – خربة بسم, 5 ק"מ מדרום לאדורים: קירות ויסודות, שרידים של בנין עם עמודים ומשקיף, בורות, מערות, קברים, ברכה חצובה בסלע.

חִ’רְבַּת בַּסְמָה – خربة بسمة. מקום של ישוב ביזנטי־ערבי, 6 ק"מ מצפ' מזר' לבֻּרְקִין: יסודות של בנינים, קברים ובורות חצובים בסלעים, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אַל־בַּסְתִּין – خربة البساتين. חורבה של ישוב ביזנטי מצפון לעזון (שכם): בנינים הרוסים, באר ושרידים של בית בד.

חִ’רְבַּת אל־בֻּסְתָּן א – خربة البستان, 6.5 ק"מ ממז’־דר’־מזר' לעתלית: קירות הרוסים, מערות. יסודות, קברים חצובים, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־בֻּסְתָּן א – خربةالبستان, (ח'. אל־מַסְעוּד). בשפלה, 2 ק"מ מדר’־מע' לבית נתיף: ברכה בנויה.

חִ’רְבַּת בְּעִנָּה – خربة بعّنة. ראה ע' ח'. אבענה.

חִ’רְבַּת אל־בַּצָּה – البصّة. מקום של ישוב בתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה מצפ’־מזר' לסרונה שבגליל 243.

חִ’רְבַּת בֻּצָה – خربة بصّة. חורבה של ישוב בתקופת הברונזה במישור סַהְל אל־אַחְמָא, על יד ח'. בִּצּוּם (ע"ש).

חִ’רְבַּת בִּצוּם – خربة بصّوم. חורבה של ישוב בתקופה הישראלית במישור סַהְל אל־אחמא, מדר’־מע' לטבריה. ראה ע' בצעננים.

חִ’רְבַּת בַּצַַלִיָּה – خربة بصليّة, על יד נחל כרית, ממזרח לשכם. ראה ע' בצליה.

חִ’רְבַּת אל־בֻּקַיְע – خربة البقيع. חורבה של ישוב ביזנטי בין שכונות ירושלים – קרית משה וגבעת שאול: יסודות וקירות הרוסים, אבנים מהוקצעות, בור ומערות.

חִ’רְבַּת בֻּקַיְע דָ’ן – خربة بقيع ذان. עקבות של ישוב עתיק מצפ’־מזר' לירושלים, בדרך העתיקה ליריחו. ראה ע' בחורים.

חִ’רְבַּת בַּקְעָה – خربة بقعة. ק"מ אחד מצפון לפי הירמוך בדרך הרומית המובילה לבית שאן, על יד מעבר הירדן, שבו עוברים לכפר דלהמיה 244.

חִ’רְבַּת בִּקְר – خربة بقّار, סמוך לחלחול: חומות, יסודות, בורות, מערות, מקאם.

חִ’רְבַּת בַּקָרָה – خربة بقرة. ישוב רומי־ביזנטי מדר’־מזר' לבית גוברין: שרידים של בנינים, יסודות, בורות ומערות חצובים, בית־בד, מסלה עתיקה.

חִ’רְבַּת בַּרְבּוּנָה – خربة بربونة. חורבה של ישוב רומי בשרון, 6 ק"מ ממזרח לקלקיליה.

חִ’רְבַּת אל־בּרְג' א – خربة البرج, מדר’־מע' לבית חנינא. ראה ע' רקם שבבנימין 245, והשוה גם ע' חצור ה.

חִ’רְבַּת אל־בּרְג' ב – خربة البرج, 9 ק"מ מדר’־מע' לאדורים: מגדל עם משקוף המקושט בעטורים, יסודות, בור, באר, שרידים של גת.

חִ’רְבַּת אל־בּרְג' ג – خربة البرج. חורבה של ישוב ביזנטי־ערבי על שיא הר מדר’־מע' למזרעה א־שרקיה, בנפת רם אללה: מגדל הרוס, קירות, בורות וקברים חצובים, קעריות חצובות בסלע.

חִ’רְבַּת אל־בּרְג' ד – خربة البرج. חורבה של ישוב ביזנטי מדרום לבית גוברין.

חִ’רְבַּת בֻּרְג' א־לִּסְנָה – خربة برج اللسانة, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לעין סיניא: חומות הרוסות, שער, מגדל, שרידים של בנין עם עמודים ובסיסים מוטים, בורות. השוה ע' ישנה.

חִ’רְבַּת בֻּרְג' אל־פָרִעָה – خربة برج الفارعة, 4 ק"מ מדר’־מע' לטוּבְּס: חומה הרוסה, מגדל, ברכה לא גמורה, גתות.

חִ’רְבַּת בֻּרְג' א־צּוּר – خربة برج الصور, 1 ק"מ מצפון לחלחול. ראה ע' בית־צור.

חִ’רְבַּת אל־בֻּרְגָ’לַיָה – خربة البرجاليّة. ראה ע' ח'. אל־והידי.

חִ’רְבַּת בַּרְדַלָה – خربة بردلة, על יד הכפר ברדלה. 18 ק"מ מצפ’־מזר' לשכם. ראה ע' ברדלא.

חִ’רְבַּת בַּרְדָעָ’ה – خربة بردغة, בנפת עזה: תל, יסודות, בנין מקומר, ברכה הרוסה ובצדה מגדלים.

חִ’רְבַּת בַּרְהָם – خربة برهم. חורבה מיושבת מצפון לרם אללה.

חִ’רְבַּת בַּרְזָה א – خربة برزة. מקום של ישוב נבטי- רומי בין נחל ארנון ובין יובלו סיל הידאן.

חִ’רְבַּת בַּרְזָה ב – خربة برزة. מצפ’־מזר' לעכו: בתים הרוסים, יסודות, שברי עמוד ובסיס, ברכה חצובה בקרבת המעין. ראה ע' ברזות.

חִ’רְבַּת בַּרְזַיִן – خربة برزين. מקום של ישוב קדום במואב, מדרום לנחל ארנון.

חִ’רְבַּת (תל) אל־בֻּרַיְג' – خربة ( تل ) البريج, בשרון, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לקיסריה: תל נמוך, יסודות, עמודי גרעינית, ערמות אבנים, שברי לוחות שיש.

חִ’רְבַּת בֻּרַיְדָה – خربة بريدة, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לדיר בַּלּוּט: יסודות של בנינים, מערות, בורות, באר.

חִ’רְבַּת בֻּרַיְכּוּת – خربة بريكوت. בעמק ברכה (אל־עַרוּבּ) מדרום לבית לחם. ראה ע' ברכה.

חִ’רְבַּת בֻּרַיִכְּתָּס – خربة بريكتاس. חורבה של ישוב בתקופה הביזנטית בשרון, סמוך לחדרה. ראה ההערה לע' בורגתה.

חִ’רְבַּת אל־בֻּרַךּ א – خربة البرك. עקבות של ישוב חרב, 11 ק"מ ממזרח לבנימינה.

חִ’רְבַּת אל־בֻּרַךּ ב – خربة البرك. 3 ק"מ מדרום- מזרח לבִּדְיָה: בורות וקברים חצובים בסלעים וגת.

חִ’רְבַּת בַּרֻךּ – خربة برك. מגדל נוצרים ומערות, 6 ק"מ מצפ’־מזר' ליוטה.

חִ’רְבַּת בַּרְנִיקְיָה – خربة برنيقية. מקום של ישוב ביזנטי בשרון, בדרך ראס אל־עין – ג’לג’ליה: יסודות בנויים אבני גויל, ברכה, חרסים ואבני פסיפס על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת בִּרְנָתָּה - خربة برناتة 246, בשפלה, 3 ק"מ מצפ’־מע' לבית גוברין: יסודות, ערמות אבנים, בורות חצובים ומערות. ראת ע' בורני.

חִ’רְבַּת בַּרְסִינְיָה – خربة برسينية. ראה ע' בית ברסנא.

חִ’רְבַּת בּרסִקָתּ – خربة برسقات. שרידים של ישוב קדום, ק"מ אחד ממזרח לכפר עציון.

חִ’רְבַּת בּרְעַשָׁה – خربة برعشة. מקום של ישוב רומי, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לבית קָד: שרידים של בנין רבוע גדול עם מגדלים בפנותיו, יסודות של בתים.

חִ’רְבַּת בַּרְקִית (ח'. א־סָּוִיָה) – خربة برقيت ( خ. الساوية), מצפון ללבונה, בדרך ירושלים – שכם: חומות הרוסות, יסודות, קברי־סלעים. ראה ע' כפר ברקאי, והשוה גם חניות ברקאי.

חִ’רְבַּת בַּרָתָּה – خربة برّاتة, 23 ק"מ מצפ’־מע' לבאר שבע: אבני־בנין פזורות, בורות הרוסים, בתי בד, מערות, באר (בִּיר אַבּוּ מַנְצוּר).

חִ’רְבַּת אל־בַּשָׁא – خربة البشاء. חורבה של ישוב קדום בעבר הירדן מזרחה, מצפ’־מזר' לא־סַלְט.

חִ’רְבַּת אל־בָּשָׁה – خربة الباشة, בשפלה, מצפון לבית גוברין: יסודות, בורות, מערות, קברים. ראה ע' בצקת.

חִ’רְבַּת בַּשָׁה – خربة بشّة, בשפלה, על יד קו מסלת הברזל, 10 ק"מ מצפ’־מזר' לאשקלון: בורות מלאים חצץ, חרסים.

חִ’רְבַּת בִּשְׁר – خربة بشر, בשפלה, 6 ק"מ מדר’־מזר' לבית גוברין: יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת בֻּתַּיְנָה – خربة بتينة. מקום של ישוב עתיק מצפ’־מע' לקיר מואב.

חִ’רְבַּת גֻ’בָּבּ א־צַּ’בַּע – خربة جباب الضبع. ישוב חרב סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת גַ’בַּגַ’בּ – خربة جبجب, 4 ק"מ מדר’־מע' לג’נין: יסודות של בנין רבוע וחרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־גַ’בּוּ – خربة الجبو. ישוב חרב בשפלה מדר’־מזר' לבית גוברין:יסודות וערמות אבני־בנין.

חִ’רְבַּת גֻ’בַּיִט – خربة جبيط. ישוב חרב ממזרח לסִנְגִ’ל.

חִ’רְבַּת אל־גֻ’בַּיְן – خربة الجبين, על הר, 4.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבאר שבע: עקבות של חורבות, בורות. ראה ע' גֶבֶת. (המקום נקרא גם ח'. חַ’שְׁם גְ’בַּיְל).

חִ’רְבַּת אל־גֻ’בַּיְעָה – خربة الجبيعة. ישוב חרב במורד הר קָסְטָל, בק"מ 10–9 בדרך ירושלים – תל אביב: תל, יסודות, מגדל נוצרים, שברי כלי חרס ולצד מזרח דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת גִ’בְּיָתָּה – خربة جبياتة, בעמק עכו, 12 ק"מ מדרום לשפרעם: עקבות של חורבות על תל, סודות ואבני־בנין פזורות.

חִ’רְבַּת אל־גַ’בַּל – خربة الجبل, סמוך לבית סוּרִיךּ. ראה ע' עפרון א.

חִ’רְבַּת אל־גַ’בַּלִיָּה – خربة الجبليّة. חורבה של ישוב קדום בבשן, מצפ’־מע' לשיח' סעד.

חִ’רְבַּת גַ’בַּע – خربة جبع. בהר יהודה, ממערב לצובה. ראה ההערה לע' גבעת קרית ערים.

חִ’רְבַּת גִ’בְּעִית – خربة جبعيت, בשומרון, 12.5 ק"מ מדר’־מזר' ללבונה: יסודות של בניינים, בורות, קברי־סלעים, אבני־בנין פזורות.

חִ’רְבַּת גִ’בְּר – خربة جبر. ישוב ביזנטי חרב מצפ’־מע' לחברון, סמוך לדרך לבית גוברין: שרידים של בנין, יסודות, מזוזות, משקופים, גת, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת גֻ’בּ א־רוּם – خربة جبّ الروم. עקבות של ישוב ובורות מדרום לאַבּוּ דִיס.

חִ’רְבַּת גֻ’בּ רֻחַיְג' – خربة جبّ رحيج. 3 ק"מ מדר' לתרשיחא: בורות חצובים, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת גַ’בַּרִיס – خربة جبريس. 3.5 ק"מ מצפון מזרח לטוּבָּס: חומות הרוסות של מגדלים, יסודות, אומנות, רצפת פסיפס, ארון־מתים שבור, משקופים, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת גֻ’בַּרָתּ – خربة جبرات. עקבות של ישוב בשפלה, 10 ק"מ מדר’־מע' לדַוַיְמָה (דומה).

חִ’רְבַּת גַ’דוּר – خربة جدور, 6 ק“מ מצפון־צפון־מערב לחלחול. ראה ע”ע בית גדר וגדור א.

חִ’רְבַּת גַ’דוּרָה – خربة جدورة. חורבה של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית של ימי הביניים, 3 ק"מ מצפ’־מע' לג’נין: אבני בנין פזורות, בורות ומערות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־גֻ’דַיְדָה א – خربة الجديدة. חורבה של ישוב רומי־ביזנטי, 7 ק"מ ממזרח לעכו: ערמות אבנים, קברי־סלעים, בורות ובתי־בד.

חִ’רְבַּת אל־גֻ’דַיְדָה ב – خربة الجديدة. ישוב רומי־ביזנטי מצפון לבית גוברין: יסודות וקירות, גלי אבנים. באר, בורות ומערות. סמוך לו נמצא תל ג’דידה (ע"ש).

חִ’רְבַּת אל־גֻ’דַיְדָה ג – خربة الجديدة. ישוב רומי־ביזנטי מדרום לעזה: בורות, אבני בנין, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־גֻ’דַיְּדָה – خربة الجديدة. 3 ק"מ מדרום לתל יוסף בנפת חברון: יסודות, חומות, גלי אבנים, בארות, בורות, מערות, ממזרח לדרך אבני־מיל רומיות.

חִ’רְבַּת גֻ’דַיְדָה – خربة جديدة. 2.5 ק"מ ממערב לבית אלפא: יסודות של בניינים וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת גִ’דִּין – خربة جدّين. חורבה מיושבת מצפ’־מזר' לעכו. ראה ע' קַלְעַת גִ’דִּין.

חִ’רְבַּת גַ’דִירָה א – خربة جديرة, בשפלה, מדרום מע' לאמאוס א (עִמְוָס). ראה ע' גדרות.

חִ’רְבַּת גַ’דִירָה ב – خربة جديرة, בהר יהודה,1.5 ק“מ מצפ’־מזר' לגבעון. ראה ע”ע גדור ב ומגדל עדר.

חִ’רְבַּת גִ’דְרוּ – خربة جدرو. חורבה של ישוב רומי בשפלת עכו. ראה ע' גדרו והשוה גם ע' גדורה.

חִ’רְבַּת גֻ’דְרָיָה – خربة جدراية. בשפלה, ק"מ אחד מדר’־מע' לבית נתיף: יסודות של בתים, בורות וגת חצובים, בית־בד עם אומנות.

חִ’רְבַּת גַ’וְזָה – خربة جوزة. בשפלה, 7 ק"מ מדר’־מזר' לבית גוברין: שרידים של בנין, באר, מדרגות חצובות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת ג’וּזָה – خربة جوزة, כפר וחורבה של ישוב קדום מדר’־מע' לקיר מואב.

חִ’רְבַּת אל־גַ’וְזַזִיָּה – خربة الجوززيّة. חורבה של ישוב רומי גדול, 2 ק"מ מדרום לצֻוָּנָה בנפת עכו: חומות הרוסות רבות, בורות, שרידים של גתות.

חִ’רְבַּת ג’וּלָא – خربة جولا. עקבות של ישוב סמוך לכפר אַדְ’נָא.

חִ’רְבַּת ג’וּס – خربة جوس, בגליל העליון. 2 ק"מ מצפ’־מע' לפקיעין: יסודות של בנינים, חומות, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת גַ’וְסִי – خربة جوسي. עקבות של ישוב בגליל העליון, 3 ק"מ מדר’־מזר' לראש פנה.

חִ’רְבַּת אל־גַ’וְף – خربة الجوف. חורבה של ישוב ביזנטי על הר, בק"מ 47 בדרך ירושלים – באר שבע: בנינים הרוסים, שרידים של כנסיה. עמודים, בסיסים וכותרות, בורות, מערות וקברים.

חִ’רְבַּת אל־גַ’וְק – خربة الجوق. מקום של ישוב גדול בגליל, 2 ק"מ ממזרח לפַ’סּוּטָה: חומות הרוסות, יסודות, בורות, בתי־בד.

חִ’רְבַּת אל־גַ’זִירָה – خربة الجزيرة. עקבות של ישוב קדום בשרון על יד בצת אל־פָ’לִךּ.

חִ’רְבַּת גֻ’חְדֻ’ם - خربة جحذم. מקום של ישוב קדום, 6.5 ק"מ ממזרח לבית לחם: קירות הרוסים, בור וקבר חצוב.

חִ’רְבַּת אל־גָ’חוּשׁ – خربة الجاحوش. מקום של ישוב בתקופת הברונזה בוָדי אִעְבְּלִין, 12 ק"מ מדר’־מזר' לעכו. בתקופת הברונזה המאוחרת עברה כאן דרך השיירות ממצרים לדמשק ולבבל. מאז נעזב המקום למשך אלף שנים ויותר. הוא נושב מחדש בתקופה הרומית וישובו נמשך עד התקופה הערבית של ימי הביניים 247. השוה ע' אבלים.

חִ’רְבַּת גַ’יְמַר – خربة جيمر, 8 ק"מ מדר’־דר’־מע' לדומה (דַוַיְמָה): עקבות של חורבות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת גִ’יָת – خربة جيات. חורבה של ישוב קדום בגולן מצפון לקניטרה. בה שרידים של חומות והרבה אבני בזלת גדולות 248.

חִ’רְבַּת גָ’לָא – خربة جالا, מדר’־דר’־מע' לבית לחם. ראה ע' גִלֹה א.

חִ’רְבַּת גֻ’לוּל – خربة جلول. עקבות של ישוב קדום ממזרח למידבא.

חִ’רְבַּת גַ’לון – خربة جلون, 2 ק"מ מדר’־מע' למג’ד אל־כֻּרוּם: יסודות של בנינים, גלי אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת אל־גַ’לַח – خربة الجلح. בשפלה, סמוך לדרך לתל א־צָּפִי: יסודות של בנינים. מזוזות, אבני בנין, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת גְ’לַיְגִ’ל – خربة جليجل. ראה ע' גלגל ד.

חִ’רְבַּת גַ’לִיל – خربة جليل. חורבה של ישוב קדום מצפ' מזר' לעכו. ראה ע' גליל.

חִ’רְבַּת גַ’לַמָה א – خربة جلمة, בשפלה, 16 ק"מ מצפ’־מזר' לעזה: יסודות, קירות הרוסים, בורות ובארות.

חִ’רְבַּת גַ’לַמָה ב – خربة جلمة. מקום של ישוב רומי־ביזנטי בשרון, מצפון לכפר סבא. ראה ע' עמודא.

חִ’רְבַּת גַ’לַמָה ג – خربة جلمة. מקום של ישוב הלניסטי, רומי וביזנטי בשפלת עכו. 3.5 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לכפר אתא. יתכן שהישוב הזה עתיק יותר. בו תל, שרידי חומה. בורות, חציבות בסלע ושברי כלי חרס על פני הקרקע. E

חִ’רְבַּת אל־גַ’לַמָה ד – خربة الجلمة, גם גֵ’לָמַתּ אל־מַנְצוּרָה. מקום של ישוב קדום בעמק הקישון. ראה ע' קרתה.

חִ’רְבַּת גַ’לַמַתּ א־נֻּחְף – خربة جلمة النحف. שרידים של ישוב עתיק בגליל, ממערב לכפר א־נֻּחְף. ראה ע' ג’למה ג.

חִ’רְבַּת אל־גִ’לְס – خربة الجلس. חורבה של ישוב קדום מצפ’־מזר' לעזה. בה בית קברות של פלשתים, שברי כלי חרס ולוחות שיש, בורות ואבני־בנין.

חִ’רְבַּת גַ’לְעַד – خربة جلعد. ראה ע' גלעד ב.

חִ’רְבַּת גַ’מָא – خربة جمّا. חורבה של ישוב ביזנטי גדול בשפלה, מדר’־מזר' לדיר אל־בַּלַח. בה חורבות רבות ופסיפס. מצפון לה נמצא תל אל־ג’מא (ע"ש).

חִ’רְבַּת אל־גֻ’מַיְל – خربة الجميل. ראה ע' בית גמול.

חִ’רְבַּת גַמְלָא خربة جملة ראה ע' גמלא א.

חִ’רְבַּת גַ’מָּמָה – خربة جمّامة. מקום של ישוב קדום בשפלה, ממערב למושבה העברית רוחמה: בורות. גת, קברים, שרידי מרצפת, שרידים ארכיטקטוניים, חרסים על פני הקרקע. וֻלִי.

חִ’רְבַּת אל־גָ’מִע – خربة الجامع. מקום של ישוב רומי־ביזנטי ממערב לברכות שלמה: חורבות של בנינים, שרידים של בית־בד, בור חצוב עם מדרגות ומערה עם שובך יונים (קולומבריון). על ראש ההר מקאם א־נַבִּי דָנִיָל.

חִ’רְבַּת גַ’מָּעִין – خربة جمّاعين. מקום של ישוב גדול בשרון, 2 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לכפר עַזוּן: שלשה מגדלים הרוסים, שרידים של בנינים וחומות. בורות ומחצבה.

חִ’רְבַּת גַ’מְרוּרָה – خربة جمرورة. מקום של ישוב בתקופת הברונזה התיכונה, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לבית גוברין 249. היא כנראה החניה Gemmaruris הנזכרת אצל פליניוס V 15,7.

חִ’רְבַּת גַ’מְרִין – خربة جمرين. בהרי חברון, 3 ק"מ מדר’־מע' לצוּרִיף: יסודות, בורות, ערמות אבנים, מערות.

חִ’רְבַּת גִ’נְבָּה – خربة جنبة, 10 ק"מ מדר’־מזר' ליוטה: יסודות של בנינים, ערמות אבנים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת גַ’נָּבָּה אל־פַ’וְקָא (א־שַׁרְקִיָּה) – خربة جنّابة الفوقا ( الشرقيّة). חורבה של ישוב ביזנטי־ערבי גדול בשפלה, 3 ק"מ מדרום לזַכַּרְיָה: יסודות, אבני בניין מהוקצעות, בורות, מערות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת גַ’נְבָּה א־תַּחְתָּה (אל־עַרְבְּיָה) – خربة جنّابة التحتة ( الغربيّة), סמוך לקודמת: יסודות, ערמות אבנים, חומות ובורות. החרסים שעל פני הקרקע הם רומיים וערביים.

חִ’רְבַּת גִ’נְגַ’ס – خربة جنجس, 5 ק"מ מדר’־מזר' לאַבּוּ דיס: קירות הרוסים. בור.

חִ’רְבַּת אל־גִ’נְדִי – خربة الجندي. ישוב ביזנטי מדר’־מזר' לעזה ראה ע' בית גדיא.

חִ’רְבַּת גַ’נְזוּר – خربة جنزور, 6 ק"מ מדר' לג’נין
יסודות של קירות, אבני־בנין פזורות, חציבות בסלעים. החרסים שעל פני הקרקע הם רומיים וערביים.

חִ’רְבַּת גִ’נַּעִיר – خربة جنّعير, 1 ק"מ מצפון־מערב לדַיְרַבָּן: קירות הרוסים, גתות, בורות ומערות חצובים.

חִ’רְבַּת ג’נָּתָּא – خربة جنّاتا. 4 ק"מ מדרום־מערב לדומה (דַוַיְמָה): חומות הרוסות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת גִ’סְר א־זַּרְקָא – جسر الزرقا, בשפת וָדי א־זַּרְקָא, 4 ק"מ מדר’־מע' לזכרון יעקב: סכר, גשר, חציבות בסלעים, מחצבות עתיקות, קבר חצוב בסלע.

חִ’רְבַּת אל־גַ’עְבַּרִי – خربة الجعبري, 6.5 ק"מ מדר’־מע' לט’הריה: יסודות של בנינים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת גֻ’עַיְלָה – خربة جعيلة. בגליל העליון, 2 ק"מ מדר’־מזר' לאילון: ערמות אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת גַ’עְתּוּן – خربة جعتون. ראה ע' געתון.

חִ’רְבַּת גֻ’עַיְתִ’נִי – خربة جعيثني. בשפלה, 5.5 ק"מ מדר’־מזר' לאל־מֻחַרַקָה: בורות, גלי אבנים, חרסים על פני האדמה.

חִ’רְבַּת גָ’פָה – خربة جافة, בשומרון, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לגבע של הכותים: מגדלים וקירות הרוסים, שהיו בנויים בלי מלט, בורות ומערות חצובים.

חִ’רְבַּת גֻ’פַיְר – خربة جفير, מצפון־מזרח לגבעון. ראה ע' גִּבָּר.

חִ’רְבַּת גִ’פְנָא – خربة جفنا, על הר, חצי ק"מ ממע' לבית דֻקוּ, בינה לבין בית נוּבָּא: חומות הרוסות, בית־בד, מערות, שברי כותרת ושברי עמודים.

חִ’רְבַּת גִ’פָתּ – خربة جفات. חורבה של ישוב רומי־ביזנטי בגליל התחתון, מצפון לבקעת בית נטופה. ראה ע"ע גופת ויודפת.

חִ’רְבַּת אל־גַ’רָבָּה – خربة الجرابة, 4.5 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לקרית יערים: יסודות, גלי אבנים, חומות הרוסות, בור, מערה.

חִ’רְבַּת אל־גַ’רַדָה – خربة الجردة. ראה ע' ח'. אבו פ’לח.

חִ’רְבַּת גַ’רְדָה – خربة جردة. חורבות של כפר, בורות, גת, מערות וחדר מקומר עתיק, בגליל, ממזרח לתל אל־בלאט.

חִ’רְבַּת גֻ’רְדַיְח – خربة جرديخ. חורבה של ישוב קדום בגליל העליון, מעבר לגבול הצפוני הנוכחי של ארץ־ישראל, 5 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לחניתה.

חִ’רְבַּת אל־גַ’רָדָתּ – خربة الجرادات, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לחברון: יסודות של בנין רבוע. מערה. בורות, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת גָ’רוּדִיָה – خربة جاروديّة. עקבות של ישוב קדום ובורות מצפ’־מזר' לצור.

חִ’רְבַּת גַ’רְוָן – خربة جروان, 6.5 ק"מ מצפ’־מזר' לביר זית: יסודות של בניינים, שרידים של גת, מקאם.

חִ’רְבַּת אל־גֻ’רַיְבָּן – خربة الجريبان, 5 ק"מ מצפ’־מזר' לסילת א־טַּ’הר: יסודות, בורות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־גָ’רִיָה – خربة الجاريّة. מרכז מכרות הנחושת בימי שלמה בערבה, מדרום לים המלח, 3 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לח'. נַחָס: מכרות נחושת וכורי התוך, חורבות של בתים וערמות פסולת 250.

חִ’רְבַּת ג’רִישׁ – خربة جريش. חורבה של ישוב ביזנטי סמוך לבית לחם: חורבות של בנינים גדולים, מרתפים, בורות, מערות, קברי־סלעים ודרך עתיקה.

חִ’רְבַּת אל־גַ’רְמַק – خربة الجرمق, בגליל העליון, במורד הדרומי־המערבי של הר ג’רמק: חומות הרוסות, יסודות, בורות, בית בד, רצפות, חציבות בסלעים. במחצית הראשונה של המאה הי"ט עוד התקיים במקום זה כפר, שבו התישבו יהודים מצפת בשעת ההתנפלות של דרוזים וערבים מורדים על עיר זו (1838). לכפר זה העביר גם ר' ישראל בק את בית דפוסו מצפת. השוה ע' אל־ג’רמק.

קובץ 33 חִ’רְבַּת גַ’רָעָה – خربة جرّاعة, 1.5 ק"מ מצפון לסַלְפִ’ית: חורבות של בניינים, מרתפים, ברכה, מסגד.

חִ’רְבַּת גְ’רְפָ’ה – خربة جرفة, 7.5 ק"מ מדר’־מזר' ליָג’וּר: יסודות של בנינים, שברי עמודים, גת, בורות ומערות חצובים, רחוב עתיק.

חִ’רְבַּת גַ’רָפִי – خربة جرافي, בדרך מבאר שבע לאילת. ראה ע' רִסָּה.

חִ’רְבַּת גַ’רָר – خربة جرّار. עקבות של ישוב בהרי שומרון, 16 ק"מ ממזרח לקיסרין,

חִ’רְבַּת אל־גִ’תָּה – خربة الجتّة. ראה ע' עוית.

חִ’רְבַּת א־דֻּבָּה – خربة الدبّة. תל גבוה ועל ידו ישוב ערבי קטן על יד מינת רובין: יסודות של בניינים, בורות, פסיפסים, על פני הקרקע שברי כלי חרס וזכוכית ושברי אבני שיש.

חִ’רְבַּת א־דַּבּוּרָה – خربة الدبّورة, בשפולי הר תבור. ראה ע' דברת.

חִ’רְבַּת א־דֻבַּיִדִבָּה – خربة الدبيدبة. חצי ק"מ ממע' לרם אללה: יסודות, קירות, גלי אבנים וקברים חצובים.

חִ’רְבַּת א־דַּבְּשָׁה – خربة الدبشة, בגליל, מדרום לתרשיחא. קונדר זיהה את המקום הזה עם דבשת שבזבולון, אולם ראה את הערך הזה במקומו.

חִ’רְבַּת (תל) דֻדַהָן – خربة ( تل) ددهان, קילומטר אחד מדר’־מזר' לבנימינה: תל, שרידים של בית־בד, אבני־בנין וחרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת דֻהְדָה (רָמַתּ אַל־עַמְלָה) – خربة دهدة ( رامة العملة), בהרי חברון, 8 ק"מ מדר’־מז' לחלחול: יסודות של בנינים, בורות, מערות וקברים חצובים, בסיסים של עמודים וכותרת.

חִ’רְבַּת א־דֻּ’הַיְרִיָּה – خربة, 3 ק"מ מדר’־מזר' ללוד: יסודות, בורות חצובים,מערה, חרסים.

חִ’רְבַּת דַהַיְשָׁה – خربة دهيشة, על יד קו מסה“ב בשפלה, 2 ק”מ מצפ’־מזר' ליבנה. ראה ע' ח'. אל־עָג’וּרִי.

חִ’רְבַּת דַהְנה – خربة دهنة, 7 ק"מ מדרום־דרום מזרח לבית גוברין: יסודות של בניינים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת דוּבִּל – خربة دوبل. מקום של ישוב בתקופות הרומית והביזנטית על גב הר הכרמל, 20 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לחיפה: עקבות של חורבות, שרידי פסיפס ושברי עמודים, בורות, ערמות אבנים וקברים. ראה ההערה לע' כרמל א.

חִ’רְבַּת א־דֻּוַיִבָּה – خربة الدويبة. על הכרמל, 6 ק"מ ממזרח לדאלית אל־כרמל: מבצר ביזנטי, שרידים ארכיטקטוניים, גלי אבנים, בורות, גת, מערות, קברים.

חִ’רְבַּת א־דֻֻּוַיְר א – خربة الدوير. ישוב ביזנטי, 13 ק"מ ממזרח לפתח־תקוה: יסודות של בנינים, בורות, מגדל, משקוף עם צלב ודרך עתיקה לח'. סריסיה.

חִ’רְבַּת א־דֻֻּוַיְר ב – خربة الدوير. מקום של ישוב בתקופות ההלניסטית והרומית מדר’־מזר' ללכיש (תל א־דויר): חומות הרוסות, יסודות, גדרה, מערות, בורות, גת, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת א־דֻֻּוַיְר ג – خربة الدوير. תל של ישוב מבוצר מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל הקדומה ומהתקופה הרומית, סמוך לחופו הצפוני של הירמון, 2.5 ק"מ ממזרח לשער הגולן, ליד הכביש לחמת־גדר: יסודות וחומות של מצודה ומגדל הבנויים אבני בזלת, שרידים ארכיטקטוניים, רוב החרסים הם מימי המלוכה הישראלית ומהתקופה הרומית ומעוטם מתקופת הברונזה התיכונה א' והברזל המאוחרת. בקרבת התל נמצאת תחנה ניאוליתית 251.

חִ’רְבַּת א־דֻֻּוַיְר ד – خربة الدوير. 2 ק"מ מדרום־מערב לטוּבָּס: יסודות של בנין עם מגדל, בורות חצובים, משקוף עם צלב, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת א־דֻֻּוַיְר ה – خربة الدوير. 3 ק"מ ממזרח לתרשיחא: שורה של ארונות־מתים, יסודות, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת א־דֻֻּוַיְר ו – خربة الدوير. 3 ק"מ מצפ’־מזר' לגבע בנימין: כנסיה ומנזר הרוסים, ברכה חצובה, גת, אמת־מים חצובה ליד המעין.

חִ’רְבַּת א־דֻּוִירָה – خربة الدويرة. ראה ע' אדרעי ב.

חִ’רְבַּת דוּמָא – خربة دوما. מקום של ישוב ביזנטי בשומרון ליד הכפר דומא: שרידים של כנסיה, עמודים ובסיסים, רצפת פסיפס, קברי־סלעים, בורות.

חִ’רְבַּת א־דּוּמָה – خربة الدومة. מקום של ישוב קדום מדר’־מע' לחברון. ראה ע' דומה.

חִ’רְבַּת דָוַרְתָּה – خربة دورتة, 600 מ' מדרום לבלאטה: שרידים של חדרים קמורים, אבני פסיפס.

חִ’רְבַּת א־דִּיָבּ א – خربة الذياب, 4 ק"מ מדר’־מזר' לשכם, יסודות, גלי אבנים, מחצבה עתיקה.

חִ’רְבַּת א־דִּיָבּ ב – خربة الذياب, בעמק הירדן, 23 ק"מ ממזרח לשכם: יסודות של בניינים בתוך חומה, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת א־דַיְדַבְּה – خربة الديدبة. מקום של ישוב מהתקופה הביזנטית עד ימי מסעי הצלב, 2 ק"מ ממזרח לכפר יָסִיף: יסודות של קירות, אבנים מהוקצעות, חלקי פסיפסים, בורות וקברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת א־דִּיְנָה – خربة الدينة. מקום של ישוב בתקופות הברזל הקדומה והתיכונה, 12 ק"מ מצפ’־מע' לרבת בני עמון.

חִ’רְבַּת א־דִּיס – خربة الديس. מקום של ישוב בתקופה הישראלית־היהודית מדר’־מזר' לאפרים (א־טַּיִבָּה): קירות הרוסים, יסודות, בורות חצובים, מערה.

חִ’רְבַּת א־דַּיְעָה – خربة الديعة, 2 ק"מ מדר’־מע' לתל אל־קָצִ’י: תל נמוך, עקבות של חומות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת א־דַּיְר א – خربة الدير. מצפ’־מזר' לתבנה: יסודות של קירות, הדרים מקומרים, בורות חצובים, חציבות בסלעים. ראה ע' אֲדָרָא.

חִ’רְבַּת א־דַּיְר ב – خربة الدير. סמוך לאדורים: יסודות, שרידים של קירות, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת א־דַּיְר ג – خربة الدير. מקום של ישוב ביזנטי מדר’־מע' לרם אללה: חורבה של מנזר, בור, ברכה, גת, עקבות של פסיפס לבן, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת א־דַּיְר ד – خربة الدير. ישוב ביזנטי בנחל קנה (וָדִי קָנָה), בדרך מחֻוָרָה לראס אל־עין.

חִ’רְבַּת א־דַּיְר ה – خربة الدير. ישוב ביזנטי, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לעֲדֻלָּם: שרידים של כנסיה ומנזר, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת א־דַּיְר ו – خربة الدير. 8.5 ק"מ מדר’־מע' לבית לחם: בתים וחדרים תתקרקעים הרוסים, יסודות, בורות, רחוב.

חִ’רְבַּת א־דַּיְר ז – خربة الدير. סמוך ליבנה מצפון לה: שרידים של בנינים וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת דַיְר אַבּוּ סֻכּוּבּ – خربة دير ابو سكوب. 2.5 ק"מ מצפ’־מזר' לכַּפְר מַלִךּ: שרידים של מנזר קירות נפולים, יסודות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־אַרְבָּעִין – خربة دير الاربعين. ראה ע' א־רֻמַיְצָ’ה.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־בֻּטֻם – خربة دير البطم. 4.5 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לעַגּ’ור: יסודות, בורות, מערות,

חִ’רְבַּת דַיְרַבָּן – خربة ديربان, 6 ק"מ מדר’־מזר' לטול כרם: עקבות של חורבות, יסודות, בורות.

חִ’רְבַּת דַיְר דֻסָוִי – خربة دير دساوي, 6.5 ק"מ ממזרח לעזה: יסודות, בורות בנויים, אבני גויל, חרסים.

חִ’רְבַּת דַיְר דַקְלָה (ח'. גַ’רְוָן) – خربة دير دقلة ( خ. جروان), 3 ק"מ מצפון לרַנְתִּס: יסודות של בנינים, שרידים של גת, מקאם א־שיח' עִד.

חִ’רְבַּת דַיְר (דָר) א־דַּרְבּ – خربة دير ( دار ) الدرب. 700 מ' מדר’־מזר' לקַרְוַתּ בַּנִי חַסַן: מגדלי נוצרים, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־הַוָא – خربة دير الهواء, 2 ק"מ מצ’־מזר' לדַיְרַבָּן: אבנים מסותתות, עמודים, עמוד של סורג בשמוש משנה בכפר, חומות הרוסות, מדרגות, בורות, מערות ומחצבות בסביבה.

חִ’רְבַּת דַיְר וָדִי אל־גִ’הָר – خربة دير وادي الجهار. ישוב ביזנטי בדרך חברון – עין גדי: שרידים של כנסיה ומנזר ובהם חומות, ציורים, פסיפסים, עמודים של סורג, לוחות אבן עם עטורים, מערות, קברים, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת דַיְר חַבִּיבּ – خربة دير حبيب, בגליל העליון. סמוך לכפר דַיְשׁוּן, מצפון־מערב לו: גדרות הרוסות, ערמות אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת דַיְר חַסַן – خربة دير حسن. עקבות של ישוב קטן ממערב לעין עַרִיךּ, מצפון לו: בורות וקברים חצובים.

חִ’רְבַּת דַיְר חַ’רוּף – خربة دير خروف, 5 ק"מ מדר’־מע' לדומה (דַוַיְמָה): יסודות של בנינים, גלי אבנים, מערות.

חִ’רְבַּת דַיְר חַרָשָׁה – خربة دير حرّاشة. שרידים של עיר עתיקה מדרום למזרעה אל־קבליה בנפת רם אללה: יסודות של בנינים, מגדל, דרכים עתיקות, גת ומערת קברים.

חִ’רְבַּת דַיְרִיָּה – خربة ديريّة, 1.8 ק"מ ממע' לבית חורון תחתון: חומות גסות בנויות אבני צור, יסודות.

חִ’רְבַּת דַיְר א־לַּוְז – خربة دير اللوز, 4.5 ק"מ מדר’־מע' לט’הריה: יסודות של בנינים, גלי אבנים, ברכה, גת ובורות חצובים.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־מוּס – خربة دير الموس, 6 ק"מ מצ’־מזר' לבית גוברין: בנינים הרוסים, יסודות, בורות, קברי־סלעים, מערות, שרידים של גת.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־מִיר – خربة دير المير,1 ק"מ מדרום לבלאטה: בנינים קמורים, קירות הרוסים, בורות.

חִ’רְבַּת דַיְרָן – خربة دبران. ראה ע' שערים א.

חִ’רְבַּת דַיִר א־נִּיל – خربة دير النيل. עקבות של ישוב קדום סמוך לצוּרִיף.

חִ’רְבַּת דַיְר א־נֻּעְמָן – خربة دير النعمان. 8 ק"מ ממזרח למסמיה אל־כבירה: קירות הרוסים, יסודות של בנינים, בורות, מערות, שברי עמודים.

חִ’רְבַּת דַיְר א־סִדּ – خربة دير السدّ. ממזר' לענתות: יסודות, ערמות אבנים גסות, בורות, מערות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת דַיְר סַלָּם א – خربة دير سلّام. ישוב קדום מדר’־מזר' לאמאוס (עִמְוָס). ראה ע' שלם ג.

חִ’רְבַּת דַיְר סַלָּם ב – خربة دير سلّام. שרידים של ישוב ממערב לירושלים: קירות הרוסים, שרידים של בנין מקומר, מערות עם חדרים מקומרים.

חִ’רְבַּת דַיְר סַמְעָן – خربة دير سمعان. 2 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לדיר בַּלוט: חורבה של מנזר, בורות וברכות חצובים, חציבות בסלעים, גת.

חִ’רְבַּת דַיְר סָמִתּ – خربة دير سامت. ממע' לאדורים: עקבות של בניינים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת דַיְר סַעַד – خربة دير سعد. בשפלה, 5 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לבית גוברין: יסודות של בנינים וערמות אבנים. ראה ע' בי סנדוקי.

חִ’רְבַּת דַיְר סַעִדָה – خربة دير سعدة, 7 ק"מ מדר’־מע' לט’הריה: יסודות של בניינים וגלי אבנים מהוקצעות.

חִ’רְבַּת דַיְר א־סֻּרוּר – خربة دير السرور, 5 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לדיר אבו מַשׁעַל: יסודות, ערמות אבנים, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־עַזָר خربة دير العزار. ראה ע' קרית יערים.

חִ’רְבַּת דַיְר עַלָּא – خربة دير علا. ראה ע' דיר עלא.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־עַמוּד – خربة دير العمود. ראה ע' דיר אל־עמוד.

חִ’רְבַּת דַיְר עַמְר – خربة دير عمر. מקום של ישוב קדום מדר’־מע' לקרית ענבים: קירות הרוסים בירות ומערות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־עַסַל – خربة دير العسل. חורבות של שני ישובים הסמוכים זה לזה (דיר אל־עסל א־שָׁרְקיָּה ודיר אל־עסל אל־עַ’רְבְּיָה) מדר’־מע' לאדורים, ראה ע' בית האצל.

חִ’רְבַּת דַיְר עִסְפִ’ין – خربة دير عسفين. ראה ערך דיר עספ’ין.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־עַצְפ’וּרָה – دير العصفورة, חצי ק"מ מדר’־מזר' לבית גִ’מָל: בנינים הרוסים, גתות, פסיפסים, בורות.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־עֻקְבָּן – خربة دير العقبان, 1.5 ק"מ מצפ’־מע' לביר זית: חומות הרוסות, יסודות, בסיסים של עמודים, מגדל נוצרים.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־עַרַבִּי – خربة دير العربي, 2 ק"מ מדרום לרַנְתִּס: שרידים של מנזר ובהם חומות הרוסות, קמור, ברכות, משקוף עם עטורים, בורות, עמודים, רצפה של גת ובור.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־פ’קיָה – خربة دير الفقية. ראה ע' רָס א־דיר.

חִ’רְבַּת דַיְר קָלוּס – خربة دير قالوس, 2.5 קילומטר מדר’־מע' לבית חורון תחתון: שרידים של יסודות עתיקים, בורות.

חִ’רְבַּת דַיְר אל־קַסִּיס – خربة دير القسّيس, 25 ק"מ מדר’־מע' לשכם: קבר חצוב בסלע, מחצבות עתיקות.

חִ’רְבַּת דַיְר רָזִי – خربة دير رازي, 5 ק"מ מדר’־מע' לחברון: חומות, בורות, קברי־סלעים, מערות.

חִ’רְבַּת דַיְר א־רֻחְבָּן – خربة دير الرحبان. 3 ק"מ ממע' ללטרון: יסודות של בניינים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת דַיְר שֻׁבַּיִבּ – خربة دير شبيب, 4 ק"מ מדר' ללטרון: בנינים הרוסים, יסודות, בורות. מערות.

חִ’רְבַּת דַיְר שַׁבָּבּ אל־קִבְּלִיָּה ֻ خربة دير شباب القبليّة, 1 ק"מ מצפ’־מזר' לבית־אל א: בנין חרב בעל קמרונים עגולים הבנוי בניה גסה.

א - דַיִר שַׁבָּב א־שָׁמָלִיָה – خربة دير شباب الشماليّة, על יד הקודמת: בנינים הרוסים הכוללים כנסיה ומגדל, קמורים ובורות, לצד צפון מכלאה בנייה אבנים גסות.

חִ’רְבַּת דַיְר א־שָּׁמְס – خربة دير الشمس, 4 ק"מ ממזרח לט’הריה: חומות הרוסות, רחוב עתיק, גת חצובה, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת דַיְר א־שַּׁרִיף – خربة دير الشريف. סמוך לבַּיִתִּלּוּ: בנינים הרוסים, שהיו בנויים אבנים מסותתות, בור וקבר חצובים,

חִ’רְבַּת א־דַּיְרָתּ – خربة الديرات, 6.5 ק"מ ממזרח ליוטה: בנינים הרוסים, מחסנים תתקרקעים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת דִ’כְּרִין– خربة ذكرين. ראה ע"ע דכרין וכפר דכרין.

חִ’רְבַּת דַ’כַּר צַפְא – خربة ذكر صفاء. חורבה של ישוב קדום מצפון לחלחול: יסודות של בנינים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת א־דִּלְבָּה א – خربة الدلبة. חורבה של ישוב קדום סמוך לעין עַרוּב: יסודות וקירות של בנינים הרוסים, ברכה ואמת־מים, פסיפס ומערות.

חִ’רְבַּת א־דִּלְבָּה ב – خربة الدلبة.מקום של ישוב קדום מצפ’־מזר' לט’הריה: יסודות וקירות, אבני־בנין מסותתות, בור, קבר, מערות.

חִ’רְבַּת דַלְדוּם (דַלְדוּבּ) – خربة دلدوم ( دلدوب). חורבה של ישוב קדום בשפלה, 7.5 ק"מ מדר’־מזר' למג’דל: אבני־בנין פזורות, בורות הרוסים, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת דַלְהָמִיָּה – خربة دلهاميّة. תל בשפתו המזרחית של אפיק הירדן שמצפון לחורבות הכפר הערבי דלהמיה. התעלה, שחפר מפעל רוטנברג להסב את מי הירדן, גזרה את התל לשנים. חלקו העליון של התל שייך לתקופה ההלניסטית ואילך. בו שרידים של חומות בזלת ולבֵנים. מתחת לחומות חרסים מתקופת המלוכה הישראלית ומתקופת הברונזה הקדומה. מעבר לתעלה נמצאים חרסים שזמנם עד סוף ימי הבית השני 252.

חִ’רְבַּת א־דָּליָה – خربة الدالية. מקום של ישוב קדום, 2.5 ק"מ מדר’־דר’־מע' לעין השופט: יסודות, בורות חצובים, קבר, גתות, שברי עמודים, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת א־דֻלַיְלָתּ – خربة الدليلات, שני ישובים קדומים הסמוכים זה לזה (א־דלילת א־שָׁרְקִיָּה א־דלילת אל־עַ’רְבְּיָה) בעבר הירדן מזרחה, מדרום למידבא. ראה ע' בית דבלתים.

חִ’רְבַּת דִמְדְם – خربة دمدم. מקום של ישוב קטן בשפלה, סמוך לתל א־צָּפִי: יסודות של בנינים, גת ומערות חצובים.

חִ’רְבַּת א־דָּמוּן – خربة الدامون. מקום של ישוב קדום על הר הכרמל, 8 ק"מ מדרום לחיפה: שרידים של בניינים, בהם מימי שלטון הצלבנים, בורות, ברכה וקברים חצובים.

חִ’רְבַּת א־דָּמִיָה – خربة الدامية. ראה ע' אדם.

חִ’רְבַּת א־דֻמַיְתָה – خربة الدميتة. שדה חורבות גדול, בורות ושברי כלי חרס רבים, אבני בניין גדולות ושברי־עמודים מצפ’־מזר' לרפיח.

חִ’רְבַּת דִמְנָה – خربة دمنة. ראה ע"ע דימון ומדמן.

חִ’רְבַּת דִמְרָה – خربة دمرة. ישוב קדום בשפלה 3.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבית חנון: יסודות של בנינים, בית קברות עתיק, מערות, עמודים וכותרותיהם.

חִ’רְבַּת דָנִיָן – خربة دنيان. עקבות של ישוב קדום מדר’־מזר' לראס א־נאקורה.

חִ’רְבַּת דִנְעִילָא – خربة دنعيلا. מקום של ישוב קדום מאוד בגליל העליון, 3 ק"מ ממע’־דר’־מע' לאִקְרִתּ: חורבות של בנינים, יסודות, גתות, בורות.

חִ’רְבַּת א־דִּסִי – خربة الدسي, בהר אפרים, 2 ק"מ מדר’־מע' לא־טָּיִבָּה: חומות הרוסות, יסודות, בורות חצובים, מערה.

חִ’רְבַּת דַסְרָה – خربة دسرة. 2.5 ק"מ מדר’־מע' לרַנְתִּס: קירות הרוסים, בורות ומערות חצובים, שרידים של מגדל.

חִ’רְבַּת דָעוּגִ’יָה – خربة دعوجيّة, 7 ק"מ מצפ’־מע' לצפת: יסודות, ערמות אבנים, רצפה של גת בורות חצובים.

חִ’רְבַּת דַעוּךּ – خربة دعوك. תל וחורבה בשפלת עכו, 8 ק"מ מדר’־מזר' לעכו: חומות הרוסות, יסודות ובורות. המקום היה מיושב מתקופת הברונזה המאוחרת עד סוף תקופת הברזל התיכונה ושוב מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית של ימי הבינים.

חִ’רְבַּת א־דִּפַיס – خربة الدفيس, 4 ק"מ ממזרח־צפון־מזרח לבנימינה: חומות הרוסות, יסודות, אבני בנין פזורות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת דַפְנָה – خربة دفنة. ראה ע' דפני.

חִ’רְבַּת דֻצְטְרִי – خربة دصطري. ראה ע' עתלית.

חִ’רְבַּת דַקוּרִיָה – خربة دقوريّة, 3 ק"מ ממזרח לאשדוד: שברי כלי חרס ואבני גויל.

חִ’רְבַּת דַר אִבְּרָהִים – خربة دار ابراهيم. חורבה של ישוב עתיק ממערב לתמנה: יסודות של בנינים, ערמות אבנים, שברי עמודים ובורות חצובים.

חִ’רְבַּת דָר א־דִ’יבּ – خربة دار الذيب, 3.5 ק"מ מדר’־מע' ליָסוּף: יסודות של בניינים, בורות ומערות חצובים, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת דָר חַיָּה – خربة دار حيّة, חורבה של ישוב בשומרון, 1.5 ק"מ מדרום לא־טַיִבָּה: יסודות של חומות, בית־בד חצוב, בורות, שתי בארות.

חִ’רְבַּת א־דָּרַגָ’ה – خربة الدرجة. ראה ע' ח'. אבו פַ’לָח.

חִ’רְבַּת דֻרוּסִיָה – خربة دروسية, 6.5 ק"מ מצפון־מזרח לבית גוברין: מגדל נוצרים, יסודות, מערות, ברכה הרוסה, בורות.

חִ’רְבַּת א־דַּרְיָה – خربة الدرية. מקום של ישוב עתיק, קילומטר אחד מדרום־מערב לבית חורון תחתון. ראה ע' עטרות אדר.

חִ’רְבַּת דֻרַיְהִמָה – خربة دريهمة, 7 ק"מ מדר’־מע' לרם אללה: מגדל הרוס, בורות, שני קירות ליד דרך רומית.

חִ’רְבַּת א־דֻרַיְשׁ – خربة الدريش, 5 ק"מ מצפון לבית נוּבָּא: יסודות של בניינים, בורות, גלי אבנים, מערות.

חִ’רְבַּת דַרְמַס – خربة درمس. עקבות של ישוב עתיק בראש וָדִי זָמִל, 4 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לחָ’ן יונס.

חִ’רְבַּת דָר מֻסְטַפָה – خربة دار مسطفة, 3 ק"מ ממזרח לאמאוס (עִמְוָס): עקבות של יסודות, בורות חצובים, ברכה עם מדרגות.

חִ’רְבַּת א־דִּ’רָע – خربة الذراع, 3 ק"מ מצפ’־מזר' למג’דל שבשפלה: חרסים ואבני גויל על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת דַשָׁה – خربة دشّة. (ח'. עַרַכָּה), בעמק הירדן, 18 ק"מ מצפון ליריחו: קירות הרוסים, מגדל, ברכה, אמת־מים הנמשכת מח'. פַ’סָאִל, גדרות.

חִ’רְבַּת אל־הִגְ’רָה – خربة الهجرة. מקום של ישוב עתיק סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת אל־הַוָא – خربة الهواء. עקבות של ישוב קדום, קילומטר אחד מצפ’־מע' לאַיָּלון.

חִ’רְבַּת הוּג' – خربة هوج. מקום של ישוב קדום בשפלה על יד הכפר הוּג‘, 15 ק"מ ממזר’ לעזה: שרידים של בתים, חרסים ושברי שיש על פני הקרקע. השוה ע' הוג'.

חִ’רְבַּת אל־הוּמָה – خربة الهومة. ראה ע' המונה.

חִ’רְבַּת אל־הוּשָׁא – خربة الهوشة. ראה ע' אושא.

חִ’רְבַּת אל־הִירָה – خربة الهيرة. מקום של ישוב ביזנטי מצפון לבית רימה: בורות וקברים חצובים, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת הַמְזָה – خربة همزة, 8 ק"מ ממערב לביתר: עקבות של ישוב קדום.

חִ’רְבַּת אל־הַפְנָה – خربة الهفنة. חורבה של בנין רבוע גדול מדר’־מע' לאַבּוּ קַשׁ, בו טבלא של ברונזה, שבה חקוקות מנורה בעלת שבעה קנים וכתובת יונית 253.

חִ’רְבַּת אל־הַרְבַּג' – خربة الهربج. ראה ע' תל הרבג'.

חִ’רְבַּת אל־הַרָוִי (אל־הַרָה) – خربة الهرّاوي ( الهرّة). מקום של ישוב קדום על הר במרחק 3 ק“מ מצפ’־מע' לים חולה, 7 ק”מ מצפ’־מע' ליסוד המעלה: יסודות ושרידי קירות של בתים, מערות, קברי־סלעים. אבנים מהוקצעות, בורות, גת, פסיפס וכתובות יוניות 254. השוה ע' שפר.

חִ’רְבַּת אל־הַרִי – خربة الهري. חורבה של מצודה במואב, 14 ק"מ מדרום־מזרח למידבא על הר החולש על הסביבה. לפי חרסיה התקיימה המצודה בתקופת הברזל הקדומה ויתכן גם בתקופה הנבטית 255.

חִ’רְבַּת וָדִי אל־חַוְח – خربة وادي الحوح. ראה ע' אֲחֹחַ.

חִ’רְבַּת וָדִי אל־חַמָם – خربة وادي الحمام. בוָדִי אל חַמָם מצפון לטבריה: יסודות, שרידים של בנין עם עמודים ואבנים מסותתות, שרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת וָדִי עַבָּס – خربة وادي عبّاس. מקום של ישוב ביזנטי מהלך שעה אחת מצפ’־מזר' לדיר דִיוָן: יסודות וקירות הרוסים, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת וָדִי עַלִין – خربة وادي علين. ראה ע' אֵילון.

חִ’רְבַּת וָדִי צַבָּר – خربة صبر, 4.5 ק"מ מצפW לבית גוברין: יסודות של בניינים, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת וָדִי א־צַּרְעָה – خربة وادي الصرعة. ראה עW ח'. עמודה א.

חִ’רְבַּת וָדִי אל־קֻתַּע – خربة وادي القتع. ראה ע' אלתקון.

חִ’רְבַּת וָדִ אל־קַלְעָה – خربة واد القلعة. עקבות של ישוב קדום סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת אל־וֻהַיְדִי – خربة الوهيدي. מדרום לעזה: באר בנויה, בארות הרוסות, ערמות חרסים.

חִ’רְבַּת אל־וָוִיָה – خربة الواوية. חורבה של ישוב ביזנטי במרחק 3/4 ק"מ מאֻם בֻּרְג' שבנפת חברון: יסודות של בנינים, שרידים של גת, בורות, מערות עם שובכי יונים (קולומבריונים).

חִ’רְבַּת אל וָוִיָת – خربة الواويات. ישוב קדום מדר' לאשדוד: יסודות בנויים אבני גול, בורות, חרסים על פני הקרקע, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת אל־וַזִיָה –خربة الوزيّة. מקום של ישוב בתקופה הרומית המאוחרת, 15 ק"מ ממזרח לעכו: קירות וקמרונים חרוטים, בורות, גתות ובתי בד, מערות חצובות, בסיס וכותרת של עמוד.

חִ’רְבַּת אל־וַחְשִׁיָּה – خربة الوحشيّة, 8 ק"מ מדר’־מזר' לברור חיל (בריר): יסודות של בנינים, אבנים מפוזרות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת וַטַן – خربة وطن. מקום של ישוב ביזנטי בנגב, ממזרח לתל א־סַּבַּע.

חִ’רְבַּת אל־וַיְבִּדָה – خربة الويبدة, סמוך לאדורים: יסודות, גלי אבנים מסותתות יפה, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת אל־וָסִל – خربة الواسل. ישוב ביזנטי על שיאו של הר תלול, מהלך שעה אחת ממזרח לדיר עֻ’סוּן: שרידים של בנין הבנוי אבנים גסות, בורות, מערה, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־וַעְרָה א־סַּוְדָה – خربة الوعرة السودة. מקום של ישוב קדום בגליל התחתון, 2 ק"מ מדר’־מע' למושבה מגדל.

חִ’רְבַּת אל־וַקָץ – خربة الوقّاص. ראה ע' תל וקץ.

חִ’רְבַּת אל־וֻרַיְדָתּ – خربة الوريدات. ראה ע' ח'. וָדִי אל־חַמָם.

חִ’רְבַּת א־זֻבָּבִּדָה – خربة الزبابدة. עקבות של ישוב קדום בבצות אל־פָ’לִך שבשרון.

חִ’רְבַּת זַבַּד – خربة زبد. מקום של ישוב קדום מדר’־דר’־מזר' לראס אל־אַבְּיַץ'.

חִ’רְבַּת זָבִּד – خربة زابد. ישוב רומי בשומרון, 4 ק"מ ממזרח לסילת אל־חרתיה: יסודות, בורות חצובים, שברי עמודים, אבני קשת, אבני פסיפס, ערמות אבנים. חִ’רְבַּת זָבֻּד – خربة زابد. ראה ע' זבוד.

חִ’רְבַּת זִבְּדָה א – خربة زبدة, 1 ק"מ מצפון־מזרח לקרית ביאליק: יסודות, בורות, קברים.

חִ’רְבַּת זִבְּדָה ב – خربة زبدة, 6 ק"מ ממזרח לבן שמן: בנינים וקירות הרוסים, בורות הרוסים, גת עם אומנות, עמודים.

חִ’רְבַּת זַבּוּד – خربة زبّود. 3.5 ק“מ מצפ’־מע' לקרית יערים: שרידים של בנינים גסים ומגדל נוצרים. על אדמת החורבה הזאת קיים מתחלת תש”ז ישוב הקבוץ נוה אילן (ע"ש)

חִ’רְבַּת א־זַּבִּיבּ א – خربة الزبيب, 3 ק"מ מדר’־מע' לתל חי: יסודות של קירות, ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת א־זַּבִּיבּ ב – خربة الزبيب, ישוב קדום מצפי לארנון.

חִ’רְבַּת א־זֻבָּלָה – خربة الزبالة. ישוב קדום בשפלה, מדר’־מזר' לעזה: שרידים של קירות, בורות, גת, שברים ארכיטקטוניים, באר, מערות. על אדמת החורבה הזאת נוסד בתחלת תש"ז ישוב חקלאי יהודי.

חִ’רְבַּת זַבְּעָה – خربة زبعة. שני תלים של ישוב קדום (תֻּלוּל א־שיח' צָלִּח) בפי וָדִי א־שַׁיִח‘, 8 ק"מ מצפון לבית שאן, חורבות פזורות לאורך הנחל. המקום נקרא גם ח’. אל־עִשָׁה.

חִ’רְבַּת א־זַּהַרָן – خربة الزهران. ישוב רומי בשרון, 5 ק"מ ממערב לעַנַבְּתָּה: קירות הרוסים בתוך גדרות בנויות אבנים גסות, בורות, חציבות בסלעים, קברות חצובים מעבר לגיא.

חִ’רְבַּת א־זָּוִיָה – خربة الزاوية. ישוב קדום בגליל, 5 ק"מ ממערב לפַ’סּוּטָה: חורבות של בתים, מזוזות, בית־בד, בורות וקברים חצובים.

חִ’רְבַּת א־זֻוַיְנִיתָּא – خربة الزوينبتا. ראה ע' בית זניתא.

חִ’רְבַּת זֻוַיְרִתָּה – خربة زويرتة. חורבה של בנין מרובע גדול בנגב, 8 ק"מ מצפ’־מע' לכֻּרְנֻבּ.

חִ’רְבַּת א־זַּוַרָה – خربة الزورة. מקום של ישוב קדום בשפת הים, בקצֶהָ הצפוני־המערבי של חיפה: שכבות של עיי מפולת ועקבות של שרידים עתיקים.

חִ’רְבַּת זֻחַיְלִיקָה – خربة زحيليقة. ישוב ביזנטי־ערבי גדול מדר’־מזר' לעזה: בורות בנויים אבני גויל וחרסים על פני שטח נרחב, באר.

חִ’רְבַּת זֻחְלֻק – خربة زحلق. ישוב קדום מדרום לח'. עַ’זָלָה בנפת צפת: יסודות של בנינים, ערמות אבני־בנין ודולמנים (חַגַ’ר א־דַּן).

חִ’רְבַּת זִיזָא – خربة زيزا. ראה ע' זיזא.

חִ’רְבַּת זִיף – خربة زيف. ישוב ביזנטי על יד תל זיף (ע"ש): על שטח נרחב חורבות של בנינים, קירות הרוסים, יסודות, בנין מקומר, בור, מערות.

חִ’רְבַּת זַיְפִ’זְפִ’יָה – خربة زيفزفية. ישוב קדום ממע' לבית נאבאלה: יסודות של בנין עם אפסיס, בורות, גת, קברי־סלעים, מערה מקומית, ברכה עם רצפת פסיפס.

חִ’רְבַּת א־זַּיְתּ – خربة الزيت. ישוב ביזנטי על הר, 3 ק"מ מדרום לבית חורון עליון: עקבות של חורבות, קירות, גת, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת זַיְתָּא א – خربة زيتا. תל של ישוב בתקופת הברזל הקדומה בין בית גוברין ובין עראק אל־מנשיה.

חִ’רְבַּת זַיְתָּא ב – خربة زيتا. 2.5ק"מ מדרום־מערב לדומה (דַוַיְמָה): חומות הרוסות. בורות, קברי־סלעים, מערות.

חִ’רְבַּת זַיִתָּוִיָה – خربة زيتاويّة, 9 ק"מ מדר' לעזה: עקבות של יסודות, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת זַיִתּוּן – خربة زيتون. ישוב רומי בגליל, 4 ק"מ מדר’־מזר' לרמה בנפתלי: קירות הרוסים, מזוזות, חדר חצוב בסלע ופִיר עם גומחות.

חִ’רְבַּת זַיִתּוּנָה – خربة زيتونة. תל קטן באדמת כַּבָּרָה על יד גשר הנהר א־זַּרְקָא, מצפון־מזרח לו. החרסים שעל פני התל הם מהתקופה הרומית.

חִ’רְבַּת א־זַכּוּר – خربة الزكور, מקום של ישוב נרחב מעל לגדה הדרומית של וָדִי א־זַּכּוּר בנפת שכם: קירות הרוסים, יסודות, בורות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת זַכַּנְדָה – خربة زكندة. ראה ע' ח'. פָ’ע’וּר.

חִ’רְבַּת זַכַּרִיָה א – خربة زكريّة, 9 ק"מ ממזר' ללוד: שרידים של בניינים מקומרים ואחרים, יסודות, גת, בורות חצובים, מקאם.

חִ’רְבַּת זַכַּרִיָה ב – خربة زكريّة, 6 ק"מ מדרום־דרום־מערב לבית שמש שבשפלה, על יד כפר זכריה. השוה גם ע' תל זכריה.

חִ’רְבַּת זַלַפָה – خربة زلفة. עקבות של ישוב עתיק בכפר זלפה (השוה ע' זלפה א), 3 ק"מ מדר’־מזר' לחדרה: יסודות של בניינים, באר.

חִ’רְבַּת זַמָּרָה – خربة زمّارة, ראה ע' ח'. עוּד.

חִ’רְבַּת זַנוּע – خربة زنوع. ראה ע' זנוח ב.

חִ’רְבַּת זָנְוּתָּא – خربة زانوتا. ראה ע' זנוח א.

חִ’רְבַּת א־זַּעַ’נִיָה – خربة الزغنيّة, 1.3 ק"מ מדר' לבן שמן: בורות חצובים ובנויים, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת א זַּעְפַרָן – خربة الزعفران, 6.5 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לחלחול: יסודות של בתים.

חִ’רְבַּת א־זָּעַק – خربة الزعق. חורבה של ישוב גדול סמוך לאדורים: עקבות של חומות, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת זַעַקוּקָה א – خربة زعقوقة. מקום של ישוב קדום ממזרח לצור.

חִ’רְבַּת זַעַקוּקָה ב – خربة زعقوقة. מקום של ישוב קדום מצפ’־מע' לחברון בכוון לבית גוברין: יסודות, גתות וקברים חצובים.

חִ’רְבַּת זַעַתּוּת – خربة زعتوت, 6 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לבני נעים: חומות וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת זַעְתַּר – خربة زعتر. מקום של ישוב קדום בעבר הירדן מזרחה, מצפון לעַגְ’לון. ראה ערך בית אזובא.

חִ’רְבַּת א־זַּעְתַּר (ח'. אל־קֻרַיְנָה) – خربة الزعتر ( خ. القرينة), מדר’־מז' לחולדה: בורות, גת חצובה, קירות הרוסים, ערמות אבנים, רחוב עתיק.

חִ’רְבַּת א־זָּרָה – خربة الزارة. ראה ע' צרת השחר.

חִ’רְבַּת א־זֻּרַע – خربة الزرّع. השוה ע' גת חפר.

חִ’רְבַּת א־זַּרְקָה – خربة الزرقة. עקבות של ישוב עתיק סמוך לחלחול.

חִ’רְבַּת א־זַרְקִיָּה – خربة الزرقيّة, ראה ערך בירת (בית) סוריקה, והשוה גם ע' שרק.

חִ’רְבַּת אל־חַבַּי – خربة الحبي, 18 ק"מ מצפ’־מזר' לעכו: יסודות, ערמות אבנים, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת חֻבַּיְלָה – خربة حبيلة. מקום של ישוב ביזנטי על הר גבוה, 2 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לבית זכריה: חורבה של כנסיה ביזנטית עם פסיפסים, אבני־בנין מהוקצעות, שרידים ארכיטקטוניים, מערות, קברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת חֻבַּיְשׁ – خربة حبيش. מקום של ישוב עתיק מצפון לקיר מואב.

חִ’רְבַּת חִבְּרָא – خربة حبرا, 2 ק"מ מצפון־מזרח לדומה (דַוַיְמָה): יסודות וגלי אבנים. היא כנראה העיר אבו (מס' 40) הנזכרת ברשימת שישק אחרי בית תבו (= בית תפוח?).

חִ’רְבַּת חַבְּרָה – خربة حبرة, 3 ק“מ מדרום־מזרח ליבנה, ראה ע”ע חברא וכבון.

חִ’רְבַּת אל־חַגַ’ג' – خربة الحجج, 6 ק"מ מדרום־מזרח לדיר אל־בלח: חרסים, בורות בנויים אבני גויל, קברים.

חִ’רְבַּת אל־חַג' חַרְבּ – خربة الحجّ حرب, בשפלה, 8.5 ק"מ מדר’־מזר' לברור חיל: בית־בד, בנין מקומר, חמרי בנין ואבני גויל, שברי רצפת פסיפס, חרסים על פני הקרקע. כורות בנויים. אבני גויל.

חִ’רְבַּת אל־חַג' מַחְמוּד – خربة الحجّ محمود. בעמק בית־שאן קרוב לירדן, 4 ק"מ מדרום למעוז: תל של ישוב עתיק, חמרי בנין, עמוד, לצד דרום מקאם.

חִ’רְבַּת חֻגַ’יְלָה – خربة حجيلة. חורבה של ישוב רומי־ביזנטי, 4 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לבית לחם. ראה ע' בית חלגה.

חִ’רְבַּת חַגַ’לָה – خربة حجلة. מקום של ישוב מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית של ימי הבינים, 6 ק"מ מדר’־מזר' לעין חַוְץ' שבנפת חיפה: יסודות, אבנים מהוקצעות, בורות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־חָדָבּ – خربة الحدب. ישוב קדום סמוך לאדורים: בורות, מערות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת אל־חַדַבָּה – خربة الحدبة. מקום של ישוב ביזנטי מדרום לביתניה: יסודות של בתים, ברכה בחלקה חצובה ובחלקה בנויה, בורות ועקבות של גת.

חִ’רְבַּת אל־חַדָּר – خربة الحدّاد, 256 בגליל התחתון, סמוך לישוב בני ברית: יסודות וערמות אבנים.

חִ’רְבַּת חֻדַיִדוּן – خربة حديدون, במדבר יהודה. 12 ק"מ ממזרח לירושלים. ראה ההערה לע' בית חדודו.

חִ’רְבַּת אל־חָדִיתָ’ה – خربة الحديثة. ראה ע"ע חדיד ועדיתים.

חִ’רְבַּת אל־חֻדַיְתִ’יָה – خربة الحديثية. מקום של ישוב קדום לרגלי ההר אל־חַ’שְׁם, 3 ק"מ ממע' למושבה זכרון יעקב: יסודות של בנינים, גת, קברי סלעים, שברי כלי חרס.

חִ’רְבַּת חַדְרָה – خربة حدرة. מקום של ישוב עתיק סמוך לגדה הצפונית של הירקון, חצי ק"מ מצפ’־מע' לגשר החדש: עקבות של חורבות, בית קברות עתיק ובו גופות של מתים הטמונות בכדים. החרסים שעל פני הקרקע הם מתקופת הברזל ומהתקופה הרומית הביזנטית. ראה ע' גדרה (של קיסרין).

חִ’רְבַּת אל־חַוָדִי – خربة الحوادي. ישוב ביזנטי מדרום לעזה: בורות הרוסים, ערמות חרסים, שברי שיש.

חִ’רְבַּת אל־חַוְח – خربة الحوح. ראה ע' אֲחֹחַ.

חִ’רְבַּת חֻוַיְלָן – خربة حويلان. עקבות של ישוב במדבר יהודה, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לביתניה: ערמות אבנים.

חִ’רְבַּת אל־חֻוַיְלִפָה – خربة الحويلفة, ראה ע"ע עין ותלה.

חִ’רְבַּת חַוְץ' א־רֻמִיָּה – خربة حوض الرميّة, 5 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לדומה (דַוַיְמָה): עקבות של חורבות, מערות.

חִ’רְבַּת חַו’ְר אל־בַּךּ – خربة خور البك, בשפלה ליד קו מסה“ב. 2 ק”מ מצפ’־מזר' לחַמָמָה: בורות מקומרים וקברים בנויים אבני גויל, חרסים, אבני גויל ואבני פסיפס מפוזרים על פני שטח גדול.

חִ’רְבַּת חַוָּרָה א – خربة حوّارة. עקבות של ישוב קדום סמוך לאַוְלָה, מצפ’־מע' לחברון.

חִ’רְבַּת חַוָּרָה ב – خربة حوّارة. מקום של ישוב קדום מדר’־מזר' למידבא.

חִ’רְבַּת אל־חֻוָּרָה – خربة الحوّارة. מקום של ישוב קדום בגליל התחתון, מדרום לבית לחם. ראה ע"ע חורייה וידאלה.

חִ’רְבַּת חַוְרָה – خربة حورة. מקום של ישוב בכל תקופות הברונזה ובתקופה הישראלית, 15 ק"מ מצפ’־מזר' לבאר שבע. החרסים הם מלפני מחצית האלף השני לספירה. בתקופה הביזנטית נתחדש כאן הישוב ונמשך גם בתקופה הערבית הקדומה. חמש מצודות חיצוניות מעידות, שכאן עמדה עיר מבוצרת היטב 257.

חִ’רְבַּת חוּרְיָה – خربة حوريّة, 5 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לברפיליה: יסודות של בנינים, שרידים של מגדל, ברכה עם מדרגות חצובות, גת ובור.

חִ’רְבַּת חַוְרָן – خربة حوران. ישוב קדום מדרום לבית גוברין: קירות חרבים, ערמות אבנים, מערות, בורות וגתות.

חִ’רְבַּת אל־חַוְשׁ א – خربة الحوش. מקום של ישוב קדום מדרום לצור. ראה ע' חֹסה.

חִ’רְבַּת אל־חַוְשׁ ב – خربة الحوش. 2 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לקרית ענבים: מצודה חרבה, שרידים של חֵל, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת חַזוּר א – خربة حزّور. 1 ק"מ מצפ’־מע' לבית חנינא, בינה ובין נבי סמויל. ראה ערך חצור ה.

חִ’רְבַּת חַזוּר ב – خربة حزّور. עקבות של ישוב עתיק בגליל התחתון, בגדת וָדִי עַמִיס מצפון לארבל.

חִ’רְבַּת אל־חַזְנָה – خربة الحزنة, בעמק יזרעאל, 2 ק"מ מצפ’־מזר' למגדו: שרידים של בנינים ושל מזבח רומי עם כתובת רומית, שרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת חַזְּנָה – خربة حزّانة, 2.5 ק"מ מדר’־מע' לדומה (דַוַיְמָה): יסודות של מגדל, מזוזות, בורות, מערות, אבנים מסותתות.

חִ’רְבַּת אל־חַיְ – خربة الحي. מקום של ישוב קדום סמוך למכמש בדרך מיריחו לעי (א־תל): יסודות של בניינים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת חִיבָּה – خربة حيبة, 2 ק"מ מצפון־מזרח לאַיָלוֹן: יסודות של בניינים ובורות.

חִ’רְבַּת חַ’יְבַּר – خربة خيبر. מקום של ישוב מהתקופה ההלניסטית עד זמן שלטון הממלוכים, 20 ק"מ מדרום לג’נין: תל, שרידים של חומה, חורבות ויסודות של בנינים, חציבות בסלעים, קבר עם ארונות־מתים, בורות.

חִ’רְבַּת חַיְדַרָה – خربة حيدرة. חורבה של ישוב קדום בשרון סמוך לטנטורה: שרידים של בנינים, קברים, מחצבות עתיקות, עקבות של בנין מרובע. שרידים של פסיפסים.

חִ’רְבַּת אל־חַיָּה – خربة الحيّة. עקבות של ישוב קדום בשרון, בין כפר מל"ל לרמתים.

חִ’רְבַּת חַיָּה – خربة حيّة. עקבות של ישוב קדום. 1 ק"מ מדר’־מזר' לשכם.

חִ’רְבַּת אל־חִיח – خربة الحيح, 8 ק"מ מצפ’־מזר' לבית גוברין: יסודות של בנינים וערמות אבנים.

חִ’רְבַּת חַיָּן – خربة حيّان. ראה ע' עוים (העוים) והשוה גם ע' בית און.

חִ’רְבַּת חַ’יְר – خربة خير. ראה ע' לחי.

חִ’רְבַּת אל־חִירָה – خربة الحيرة. 6 ק"מ מצפ’־מזר' לדיר אַבּוּ מַשְׁעַל: בורות חצובים. קברים.

חִ’רְבַּת אל־חַ’יְשוּם – خربة الخيشوم. שדה חורבות של ישוב גדול מתקופת הברזל עד התקופה הביזנטית על ראש הר מצפ’־מע' לבית גִ’מָל, ממערב לדרך בָּבּ אל־וָד – בית גוברין: קירות הרוסים של בניינים, יסודות, שברי עמודים, שרידים של דלתות, גתות חצובות בסלעים, בורות, חלקים של רצפת פסיפס, חציבות בסלעים. השוה ע' מקדה.

חִ’רְבַּת חָכּוּרָה – خربة حاكورة, 3 ק"מ מצפ’־מע' לחברון: יסודות, בורות, מערות וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת חַלְבָּה – خربة حلّابة, 11 ק"מ ממע' לרם אללה: קירות הרוסים, בית־בד וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת חַלְדָה – خربة حلدة. מקום של ישוב קדום בעבר הירדן, ממזרח לא־סַּלְט.

חִ’רְבַּת אל־חַ’לְּדִיָה – خربة الخلّادية, 6 ק"מ ממע' לצפורי: תל קטן, קירות הרוסים, חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת.

חִ’רְבַּת אל־חִלוּ – خربة الحلو. ראה ע' תל אל־חלו.

חִ’רְבַּת חִלַל – خربة حلال. ראה ע' חַלַת אַל־בַּיְצַ’א.

חִ’רְבַּת חִלָל רִיסָן – خربة حلال ريسان. עקבות של ישוב עתיק סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת חַלַס – خربة حلس. עקבות של ישוב קדום בשפלה, 2 ק"מ מדר’־מע' לבורני.

חִ’רְבַּת אל־חֻ’לֻף – خربة الخلف, 4 ק"מ מצפ’־מע' לבית־גוברין: יסודות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת חַלַפְתָּיָה – خربة حلفتية. בשפת הים, 1.3 ק"מ מדרום לשפך נהר אל־פָ’לִךְ: אבני־בנין פזורות.

חִ’רְבַּת חַ’לַת וַחְשָׁה – خربة خلّة وحشة. ישוב קדום סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת חַ’לַּתּ סַמְעָה – خربة خلّة سمعة, 2 ק"מ מצפ' לטהריה: קירות הרוסים, קברי־סלעים, מערות.

חִ’רְבַּת חַ’לַּתּ עִשׁוּר – خربة خلّة عشور. מקום של ישוב עתיק סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת חַ’לַּתּ צַבָּח – خربة خلّة صباح. מקום של ישוב עתיק סמוך לדומה (דַוַיְמָה).

חִ’רְבַּת חַ’לַּתּ תַּמְרָה – خربة خلّة تمرة. מקום של ישוב עתיק סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת חַמָּד – خربة حمّاد. כפר חרב, 1.5 ק"מ מדר’־מזר' לטול כרם.

חִ’רְבַּת חָמִד – خربة حامد. 5.5 ק"מ מדרום־מזרח לבית נבאלא (נבלט): בנינים חרבים, ערמות אבנים, גת חצובה.

חִ’רְבַּת חַמַד – خربة حمد, 3.5 ק"מ מדרום־מזרח לבִּדְּיָה: בנינים חרבים, שרידים של בנין מרובע עם עמודים, בורות.

חִ’רְבַּת חַמְדְאַלְלָה – خربة حمدالله, 8 ק"מ ממערב־צפון־מערב לבית חורון תחתון: על שטח גדול חורבות, קירות, יסודות, בורות.

חִ’רְבַּת חַמְדָה – خربة حمدة, 2 ק"מ מדרום לבית גוברין: בנינים הרוסים, בורות.

חִ’רְבַּת חַמָּדָה א – خربة حمّادة, בנחל שורק, 2 ק"מ ממזרח לצרעה: חורבות של בתים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת חַמָּדָה א – خربة حمّادة. חורבה של ישוב ביזנטי ממזרח לאשתמוע.

חִ’רְבַּת חַמְדָן – خربة حمدان, 2 ק"מ מדרום־מערב לביתר: יסודות של בתים, גתות, שברי עמודים, קברי־סלעים ודרך עתיקה.

חִ’רְבַּת אל־חַמָּה אצַּעִ’ירָה – خربة الحمّة الصغيرة. מעינות מים חמים ושרידים של מרחצאות בשפתו המזרחית של ים כנרת, 2.5 ק"מ מצפון לעין גב.

חִ’רְבַּת חַמוּדָה – خربة حمودة. תל של ישוב קדום מצפ' לכביש ירושלים – תל־אביב, בק"מ 27–28. לפי חרסיו היה בו ישוב בתקופת הברזל ובתקופה הרומית.

חִ’רְבַּת חַמִיד – خربة حميد, 3.5 ק"מ מדרום־מערב ללטרון: בנינים חרבים, ערמות אבנים, גת חצובה.

חִ’רְבַּת חַמִידָה – خربة حميدة. 1.5 ק"מ מדרום לאמאוס (עִמְוָס): תל של ישוב קדום ובו חרסים מתקופת הברזל ומהתקופה הרומית.

חִ’רְבַּת חַמִיס א – خربة حميس. מקום של ישוב קדום מדר’־מע' לבית חנן.

חִ’רְבַּת חַמִיס ב – خربة حميس. מקום של ישוב בתקופה הרומית סמוך לקבר רחל: יסודות של בנינים, רצפות, בורות, מערות, קבר עם דלת של אבן, שרידים של גתות. -

חִ’רְבַּת אל־חמִיר – خربة الحمير. 6 ק"מ מדרום לקבאב: דירה חצובה בסלע, שרידים של מגדל.

חִ’רְבַּת אל־חמַיְרָה – خربة الحميرة, 2 ק"מ ממזרח־דרום־מזרח לסנדיאנה: קירות הרוסים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אל־חַמָם א – خربة الحمام. ממערב למודיעים: יסודות, מכלאות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־חַמָם ב – خربة الحمام. ישוב ביזנטי, 6 ק"מ ממזרח לבית נתיף: יסודות של בנינים גדולים, קירות הרוסים, מחסני תבואה חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־חַמָּם א – خربة الحمّام. תל בעבר הירדן, מהלך שתי שעות מסִיעָ’ה.

חִ’רְבַּת אל־חַמָּם ב – خربة الحمّام. 3 ק"מ מצפון לאַיָּלוֹן: בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אל־חַמָּם ג – خربة الحمّام. מקום של ישוב ביזנטי, 15 ק"מ מדר’־מע' לבית לחם: יסודות של בתים ושל כנסיה, גלי אבנים, בורות, מערות עם שובכי יונים (קולומבריונים).

חִ’רְבַּת חַמְצָה – خربة حمصة. מקום של ישוב קדום סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת חַמְצִין – خربة حمصين, מקום של ישוב בתקופות הברזל הקדומה והתיכונה ושוב בתקופות ההלניסטית והרומית, בשפלת החוף, 18 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לעכו.

חִ’רְבַּת חַמְר אִפְדָן– خربة حمر افدن. מצודה מימי שלמה ומלכי יהודה וישראל בעמק הערבה, 20 ק"מ מדרום לים המלח. היא חולשת על המבואות למכרות הנחושת, שנוצלו כאן בימי שלמה, וכוריהן 258.

חִ’רְבַּת חַמְתָּא – خربة حماتة. מקום של ישוב גדול על הר מצפ’־מזר' לגמלא שבגולן. מעינו העשיר מכלכל את גמלא במימיו. בין עין חמתא ובין עין דַכַּר דולמנים רבים הנקראים בפי הערבים בשם קֻבּוּר בני יִשְׂרָאֵל 259. ראה ערך אקבטנה.

חִ’רְבַּת אל־חָן א – خربة الخان. מקום חניה חרב, 2 ק"מ מדר’־מע' לבית נתיף: שרידים של בנין עם חצר מוקפת עמודים, עמודים ובסיסים, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת אל־חָן ב – خربة الخان. 5.5 ק"מ מצפון־מזרח לבית נתיף: חורבה של מקום חניה עם מרתפים ועל ידה ברכה.

חִ’רְבַּת אל־חנְבַּלִיָּה – خربة الحنبلّية, 14 ק"מ מצפ’־מזר' לעכו: חורבות ויסודות של בניינים, אבנים מהוקצעות, בורות וגתות.

חִ’רְבַּת חַנְדוּס – خربة حندوس. 1 ק"מ מצפ’־מזר' לטובָּס: ערמות אבנים, בורות, מערות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת חַנּוּנָה – خربة حنّونة. ראה ע' ח' בית ליד.

חִ’רְבַּת אל־חַנּוּנָה – خربة الحنونة, 1.5 ק"מ מדר’־מזר' לבית חנון: חדר מקומר בנוי אבני גויל, שרידים של בנינים, שרידים ארכיטקטוניים, בורות וגתות.

חִ’רְבַּת חָנוּתָּא א – خربة حانوتا. ראה ערך חנותא עלייתא.

חִ’רְבַּת חָנוּתָּא ב – خربة حانوتا. מקום של ישוב בתקופה הרומית בשרון, מצפון לקלקיליה: עיי מפולת ובהם חרסים, בורות, מערות, וקברי־סלעים

חִ’רְבַּת חַנּוּתָּה – خربة حنّوتة. מקום של ישוב ביזנטי, 0.5 ק"מ משֻׁקְבָּה בנפת רמלה.

חִ’רְבַּת חַנוּתִּיָה – خربة حنوتية, ראה ע' מנית.

חִ’רְבַּת אל־חַ’נָזִיר – خربة الخنازير. מקום של ישוב ביזנטי, 3 ק"מ ממזרח לבית גוברין: קירות הרוסים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת אל־חַ’נַיְזִרָה – خربة الخنيزرة, 2 ק"מ מדר’־מע' למאיר שפיה: יסודות של בניינים, באר וברכה הרוסה.

חִ’רְבַּת חֻנַיְנָה – خربة حنينة. מקום של ישוב חרב בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת אל־חֻ’נַיְפִ’ס – خربة الخنيفس. עקבות של ישוב קדום, 1 ק"מ ממערב לשריד.

חִ’רְבַּת חֻ’נַיְפִ’סָה – خربة خنيفسة. מקום של ישוב חרב, 14 ק"מ מדר’־מע' לבאר שבע.

חִ’רְבַּת חָ’ן אל־מִנְיָה – خربة خان المنية. ראה ערך ח'. מניה.

חִ’רְבַּת חַנָּנָה – خربة حنّانة, 2 ק"מ מצפון־מערב לבת שלמה: קירות הרוסים ומערות.

חִ’רְבַּת חַנְצַ’ל – خربة حنضل, 8 ק"מ ממע’־דר’־מע' לביתר: יסודות של בנינים

חִ’רְבַּת חַּסָּה – خربة حسّة. תל מדר’־מזר' לאשדוד: עקבות של עיר עתיקה, יסודות של בנינים רבים, בורות סתומים.

חִ’רְבַּת אל־חֻסַיְמִיָה – خربة الحسيمية. מקום של ישוב קדום בשפלה, מדר’־מזר' לתל בִּרְנָת: יסודות של בתים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת חֻסַיִן (ח'. מַסְקוּפָה) – خربة حسين ( خ. مسقوفة), 3 ק"מ מצפ’־מזר' לטול כרם: יסודות וחמרי בנין נפולים, מזוזות, אבני ריחים, בורות חצובים, סף של שער.

חִ’רְבַּת אל־חֻסַיְנִיָה א – خربة الحسينية, 15 ק"מ מצפי’־צפ’־מזר' לצפורי. ראה ע' הוצא או חוצי.

חִ’רְבַּת אל־חֻסַיְנִיָה ב – خربة الحسينية. עקבות של ישוב קדום מדר’־מע' ליסוד המעלה.

חִ’רְבַּת חַסְכָּה – خربة حسكة. ראה ע' אשכול.

חִ’רְבַּת חַסַן – خربة حسن, 5 ק"מ מצפון־מערב להר־טוב: בנינים חרבים, שרידים של מגדל, יסודות, בורות חצובים, גתות, רצפה של גורן, פלח, קבר, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת חָ’סִף – خربة خاسف. עקבות של ישוב בנגב, 1.5 ק"מ מצפ’־מז' לאַבּוּ עַ’לְיָן.

חִ’רְבַּת אל־חַ’פוּר – خربة الخفور. מקום של ישוב חרב, 1 ק"מ ממזרח לוָדִי עָרָה.

חִ’רְבַּת אל־חָפִי – خربة الحافي, 6 ק"מ ממע' לרם אללה: גלי אבנים, חרסים ביזנטיים ושברי זכוכית.

חִ’רְבַּת אל־חַפְנָה (עַיִן אל־חַלְפָה) – خربة الحفنة ( عين الحلفة), ישוב חרב, 3.5 ק"מ מדר’־מע' לבאר זית (בִּיר זַיְתּ): קירות ויסודות של בנינים, מזוזות, בית־בד.

חִ’רְבַּת אל־חַפַסָה – خربة الحفسة, חורבה מיושבת בשומרון, 4.5 ק"מ מדר’־מזר' לטול כרם.

חִ’רְבַּת חַפִירָה – خربة حفيرة. מקום של ישוב חרב ליד תל דותן.

חִ’רְבַּת אל־חֻצְבּ – خربة الحصب. מקום של ישוב חשוב ליד מעין מים רבים בעמק הערבה, 52 ק"מ מדר’־מע' לים המלח, בנקודה אסטרטגית מצוינת בדרך השיירות בין מואב ואדום ובין ערב ונגב ארץ־ישראל. גליק לא מצא על פני הקרקע עקבות של ישוב קודם לתקופה הנבטית 260.

חִ’רְבַּת חַצָּה – خربة حصّة. חורבה מיושבת סמוך למושבה בת שלמה.

חִ’רְבַּת חַ’צִ’ירָה – خربة خضيرة. מקום של ישוב קדום בגליל העליון, מדר’־מע' לכפר דִבְּל.

חִ’רְבַּת אל־חֻ’צַ’יְרָה א – خربة الخضيرة. מקום של ישוב קדום סמוך למושבה חדרה: תל קטן, יסודות של בנינים, אבני־בנין פזורות וחרסים רומיים וערביים.

חִ’רְבַּת אל־חֻ’צַ’יְרָה ב – خربة الخضيرة. מקום של ישוב בתקופת הברונזה ובתקופה הרומית, בשלוחות הדרומיות של הרי הגליל התחתון, 1 ק"מ מדרום לבית לחם הגלילי: קירות הרוסים, בור, מערה.

חִ’רְבַּת חִצָץ א – خربة خصاص. חורבה מיושבת מדר’־מזר' לאשקלון: גלי אבנים, שרידים של ברכה, בארות, קברים. השוה ע' חצץ ב.

חִ’רְבַּת חִצָץ ב – خربة خصاص. 11 ק"מ מדרום מערב לעִרָק אל־מַנְשִׁיָּה: בורות בנויים אבני גויל, באר, חרסים רומיים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת חַצָצָה – خربة حصاصة. מקום של ישוב עתיק סמוך לשפת ים המלח, מצפון לעין גדי. ראה ע' חצצון תמר.

חִ’רְבַּת אל־חַ’צְ’ר – خربة الخضر. מערה גדולה ובה כתובות יוניות, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לזכרון יעקב. חַ’צְ’ר הוא השם הערבי לאליהו הנביא. המערה נקראת בפי הערבים גם בשם مدرسة الانبياء (בית ספר הנביאים) 261.

חִ’רְבַּת אל־חַ’צְ’רָה – خربة الخضرة, מקום של ישוב רומי־ביזנטי בגליל, 1 ק"מ מדרום לפ’סוטה: יסודות וקירות של בתים, בורות, גת, עמוד, חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת חֻצְ’רִיָה – خربة خضريّة, 7.5 ק"מ ממזרח־צפון־מזרח לרם אללה: שרידים של בתים, עמודים, בסיסים, מיכל־מים, פסיפסים, בית־בד ובורות חצובים.

חִ’רְבַּת אל־חִקָבּ – خربة الحقاب. מקום של ישוב קדום מדרום לצפת: חומות הרוסות, מערות וקברי טומולוס.

חִ’רְבַּת אל־חַ’רָאבּ – خربة الخرائب. מקום של ישוב ביזנטי מדרום לאבו דיס: יסודות, בורות מערות וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת אל־חַ’רַבָּה א – خربة الخرابة. מקום של ישוב קדום על ראש הר מדרום לאשתמע: גלי אבנים בורות ומערות.

חִ’רְבַּת אל־חַ’רַבָּה ב – خربة الخرابة, 15 ק"מ מצפי־ מע' לחסמה: גלי אבנים, מערות.

חִ’רְבַּת אל־חַרְבִּיָה – خربة الحربيّة. מקום של ישוב קדום בשפלה סמוך לכפר חרביה: שרידים של בנינים בנויים אבני גויל, בורות, כיור עשוי אבן־שיד.

חִ’רְבַּת אל־חַרְגָ’ה – خربة الحرجة. עקבות של ישוב מצפ’־צפ’־מע' לסילת א־טַּ’הְר.

חִ’רְבַּת חַרַדָ’ן – خربة حرذان. ראה ע' חרד, והשוה גם ע' בית חדודו.

חִ’רְבַּת חַרָה – خربة حرّة. ראה ע' חֳרֶם.

חִ’רְבַּת אל־חָרָה אַל־פַ’וְקָא – خربة الحارة الفوقا. עקבות של ישוב ליד מכמש.

חִ’רְבַּת אל־חַ’רוּבָּה – خربة الخرّوبة. מקום של ישוב בתקופה הרומית בעמק יזרעאל, 4 ק"מ מצפון לג’נין: שרידים של מגדל עם מלוא, יסודות של קירות, בורות ומערות, בסביבה קברים עם ארונות מתים.

חִ’רְבַּת חָרוּנָה – خربة حارونة. מקום של ישוב קדום בגליל העליון, 1.5 ק"מ מדרום לתרביח’א: יסודות של בנין רבוע, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת אל־חַרַוַע – خربة الحروع, 5.5 ק"מ ממע’־דר’־מע' לבית גוברין: יסודות של בתים, בורות.

חִ’רְבַּת חַ’רוּף – خربة خروف, 7 ק"מ ממזרח לבית גוברין. ראה ע' חריף

חִ’רְבַּת אל־חַרַזָן – خربة الحرزان. מקום של ישוב קדום, 3 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לצור בָּהִר.

חִ’רְבַּת אל־חֻ’רַיִבָּה – خربة الخريبة. חורבה של מגדל סמוך ליגור.

חִ’רְבַּת אל־חֻ’רַיְגָ’ה – خربة الخريجة, חצי ק"מ מדר’־דר’־מזר' לקלקיליה: עקבות של חורבות, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת חֻ’רַיְטוּן – خربة خريطون. מקום של ישוב קדום בוָדי ח’ריטון, 7.5 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לבית לחם: יסודות של בנינים, שרידים של בסיליקי קטנה, שרידים ארכיטקטוניים, בורות ומערות. במַַעֲ’רַתּ ח’ריטון שרידים פריהיסטוריים.

חִ’רְבַּת חֻרִיס – خربة حريس. חורבה מיושבת סמוך לכפר ת’לת'.

חִ’רְבַּת חֻ’רַיְסָה – خربة خريسة. ראה ע"ע חרשה וכפר חרשה, והשוה גם ע' תריסה.

חִ’רְבַּת אל־חָרָיִק – خربة الحرايق. מקום של ישוב ביזנטי סמוך לאדורים: חורבות ויסודות של בנינים, מרתף מרוצף, בורות, מערות, ברכה חצובה בסלע, עמודים וחלקיהם.

חִ’רְבַּת חַ’רְם – خربة خرم. השוה ע' חרמה.

חִ’רְבַּת חַרְמוּשׁ – خربة حرموش, 6.5 ק"מ ממזרח ללוד: יסודות, בורות, גתות חצובות, קברים.

חִ’רְבַּת חֻרָן – خربة حران. ראה ע' חָרִם.

חִ’רְבַּת חֻ’רְסָה – خربة خرسة. מקום של ישוב בתקופה הרומית על הר מדרום לאדורים: יסודות וחומות של בניינים, בורות, מערות, מאוסוליאון רומי ושרידים ארכיטקטוניים. השוה ההערה לע' חרשה.

חִ’רְבַּת חַרְסִיס – خربة حرسيس. מקום של ישוב ביזנטי סמוך לבָּבּ אל־וָד מצפון: עקבות של מגדל נוצרים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת חַרְפ’וּשׁ – خربة حرفوش. מקום של ישוב ביזנטי, 2 ק"מ מדר’־מע' לבית חורון עליון: שרידי בנין, בור, מגדל נוצרים ומערה.

חִ’רְבַּת חָרָשׁ – خربة حاراش. מקום של ישוב קדום מדר’־מע' למוצא. אולי הוא מקומה של Apa9*, .On 34, 40

חִ’רְבַּת חִרְשָׁה – خربة حرشة. מקום של ישוב ביזנטי־ערבי, 4 ק"מ מצפ’־מע' לקרית יערים: קירות של בתים, בורות, חלקי פסיפסים, קברי־סלעים וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת חֻשָּׁה – خربة حشّة, 2 ק"מ מדרום־מערב למושבה כנרת: יסודות של בניינים, שרידים ארכיטקטוניים בכפר הקרוב, באר עגולה, רצפת פסיפס, ברכה מרוצפת וקברי־סלעים בסביבה.

חִ’רְבַּת חַשַׁיבָּה – خربة حشيبة. מקום של ישוב בתקופות הברזל הקדומה והתיכונה בעבר הירדן, ממערב לגרש וסמוך ליבוק 262.

חִ’רְבַּת חַ’שְׁם ג’ְבַּיל – خربة خشم جبيل. 2 קילומטר מצפון לבאר שבע: עקבות של בניינים, בורות.

חִ’רְבַּת אל־חַ’שְׁף – خربة الخشف. 18 ק"מ ממערב־צפון־מערב לבאר שבע (ח'. אַבּוּ עַ’לִיוּן): תלים ובהם עקבות של בניינים, בורות ומערות חצובים, שרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת אל־חֻ’שְׁרָה – خربة الخشرة. מקום של ישוב עתיק על שפת נחל ארנון, סמוך לשפכו לים המלח. יש מחפשים בו את מקומה של צרת השחר (ע"ש).

חִ’רְבַּת אל־חֻ’תְבָּה – خربة الحتبة. ישוב חרב על יד חוּרְיָה: שרידים של בנינים, יסודות, ברכה, גת, בורות, שברי עמודים, רחוב עתיק.

חִ’רְבַּת חַתָּה – خربة حتّة, 2 ק"מ מצפ’־מע' לבית אולה: בורות, מערות, גת, באר, חורבות.

חִ’רְבַּת חָתּוּלָה – خربة حاتولة, 3 ק"מ מדרום־מזרח לאמאוס (עִמְוָס): יסודות, קירות של בנין רבוע, בורות.

חִ’רְבַּת חַ’תִּי – خربة ختي. ישוב ערבי קטן, 5 ק"מ מצפון לכפר נחום.

חִ’רְבַּת טָבּוּן – خربة طابون. ראה ע' טובניא.

חִ’רְבַּת טַבַּחָ’נָה – خربة طبخانة. ישוב קדום, 12 ק"מ ממערב לט’הריה, יסודות של בנינים. בורות ומערות חצובים. ראה תל אל־מַגָ’דִל.

חִ’רְבַּת א־טַּבָּיִק – خربة الطبايق. 1 ק"מ מדרום לראס א־נאקורה: יסודות של חומות, בורות, מערה.

חִ’רְבַּת טֻבַּיָקה – خربة طبقة. ראה ע' בית צור.

חִ’רְבַּת טַבַּלְיָא – خربة طبليا, ישוב חרב בקרבת ירושלים, 1.5 ק"מ מדרום לשכונת מקור חיים: בנין הרוס עם חצר ועקבות של חדרים מקומרים, בורות.

חִ’רְבַּת טַבַּק אל־חַנָּה – خربة طبق الحنّة, 7 ק"מ מצפ’־מזר' לאכזיב, בינה לבין חניתה: גלים של אבני־בנין עתיקות, מחצבות, גתות.

חִ’רְבַּת טִבִּרְיָא – خربة طبريا. מקום של ישוב קדום, 9 ק"מ ממזרח לאכזיב: שרידים של חמרי בנין, גלי אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת א־טֻ’הַיְרִיָה – خربة الظهيرية. כפר קטן (100 תו' מוסלמים) במקומו של ישוב עתיק בשפלה, 1.5 ק"מ מדרום לבן שמן, בו יסודות של בניינים, בורות חצובים, מערה מקומרת, חרסים עתיקים.

חִ’רְבַּת טוּבָּה – خربة طوبة, מקום של ישוב קדום ממזרח לראש פנה: יסודות של בתים, גלי אבנים, שברי עמודים, ארונות מתים ושרידים עתיקים אחרים.

חִ’רְבַּת א־טֻּוַיִּל – خربة الطويّل, 4 ק"מ מדר’־מזר' לעקרבה: יסודות, גלי אבנים, בור, בשטח החורבות קיים ישוב ערבי קטן.

חִ’רְבַּת טַוִיל אִפְגַ’יִג' – خربة طويل افجيج. מצודת גבול על הר גבוה במזרח אדום. היא התקיימה בתקופת הברזל הקדומה (תקופת אדום) ובתקופה הנבטית.

חִ’רְבַּת טָוִילָן – خربة طويلان. השוה ע' תימן.

חִ’רְבַּת טַוָס – خربة طواس. מקום של ישוב ביזנטי־ערבי סמוך לכפר אולה. מצפ’־מע' לחברון: קירות הרוסים, יסודות של כנסיה, בורות וגתות חצובים, לצד דרום דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת טוּרָה – طورة. ישוב ערבי קטן במקום של ישוב קדום בשומרון, מצפ’־מע' לסַהְל עַרָבָּה.

חִ’רְבַּת טָזָה – خربة طازة. 2.5 ק"מ ממע’־דר’־מע' לביתר: עקבות של חורבות וחדר מקומר על יד עין אל־קָבּוּ.

חִ’רְבַּת א־טַּחוּנָה א – خربة الطحونة. מקום של ישוב חרב מהלך 25 דקות מרמה בנפתלי: יסודות, גלי אבנים, שרידים ארכיטקטוניים, בהם כן (של בית כנסת?), מערות וטחנה הרוסה.

חִ’רְבַּת א־טַּחוּנָה ב – خربة الطحونة. חורבה של בנין בנוי אבנים מסותתות וחרוטות על יד החורבה בית גַ’בְּר, 2 ק"מ ממע’־דר’־מע' ליריחו החדשה,

חִ’רְבַּת א־טַּיִבָּה א – خربة الطيّبة. מקום של ישוב גדול, שהתקיים החל מתקופת הברזל הקדומה על הר גבוה ותלול, 5 ק"מ מצפ’־מע' לחברון: שרידי־בנין עתיקים, בורות ומערות. אולי היא יטבה, מולדת אמו של אמון מלך יהודה (ע"ש).

חִ’רְבַּת א־טַּיִבָּה ב – خربة الطيّبة.כפר חרב, 6 ק"מ מדר’־מזר' לשפרעם 263.

חִ’רְבַּת א־טַּיִבָּה ג – خربة الطيّبة. מקום של ישוב קדום מצפון לתל ערד.

חִ’רְבַּת א־טַּיִבָּה ד – خربة الطيّبة. חורבה של מקום חניה בדרך השיירות באדום, על יד וָדי א־טיבה מדר’־מע' לפונן. חרסיה הם מהתקופה הנבטית והרומית 264.

חִ’רְבַּת טַּיִבַּת אִסְם – خربة طيّبة اسم. ראה ע' כפר טובא.

חִ’רְבַּת א־טַּיָּח – خربة الطيّاح. מקום של ישוב מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית של ימי הביניים בשומרון, 2 ק"מ מדר’־מזר' לטול כרם: יסודות, גלי אבנים, בורות חצובים מכבש של גת, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת א־טִּירָה א – خربة الطيرة. מקום של ישוב קדום לרגלי הר גריזים מצפון לחֻוְרָה, ראה ע' טירתנא.

חִ’רְבַּת א־טִּירָה ב – خربة الطيرة. מקום של ישוב רומי, 12 ק"מ מדר’־מזר' לעכו, בדרך לטבריה: חומות הרוסות, שרידים של מצודה מרובעת לצד צפון, קברים חצובים בסלעים, אבן־מיל רומית במרחק קילומטר אחד לצד דרום־מזרח..

חִ’רְבַּת א־טִּירָה ג – خربة الطيرة. מקום של ישוב ביזנטי, 3 ק"מ מצפ’־מע' לרם אללה: שרידים של כנסיה עם רצפת פסיפס, בורות, בסיסים. של עמודים, עמודים חצובים בסלעים, קברי פיר בתוך מערות

חִ’רְבַּת א־טִּירָה ד – خربة الطيرة. 2 ק"מ מדר’־מזר' לוילהלמה: יסודות, עמודים, באר, גת עם ברכה,. קברי סלעים, מערות.

חִ’רְבַּת א־טִּירָה ה – خربة الطيرة. מקום של עיר עתיקה, 4 ק"מ ממזרח לנצרת: אבני־בנין פזורות. בורות, גתות, קברים חצובים, מערות.

חִ’רְבַּת טִירַת אל־קַזָז – خربة طيرة القزاز, בעמק עכו, 3 ק"מ ממערב לתמרה: חורבה של בנין עם חדר מקומר, בורות וגת חצובים.

חִ’רְבַּת טַלְחָה – خربة طلحة. ראה ע' תל חי.

חִ’רְבַּת טָן אִבְּרִן – خربة ابرنّ, 2 ק"מ מצפי• צפ’־מע' לחלחול: בנינים חרבים, שרידים של מצודה מרובעת, אבני־בנין מסותתות, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת טַנְטוּרָה – خربة طنطورة. מקום של ישוב ביזנטי ממזרח לעין יַבְּרוּד: שרידים של מגדל נוצרים, חרסים ביזנטיים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת א־טַנְטוּרָה – خربة الطنطورة. מקום של ישוב ביזנטי על הר טנטורה מצפ’־מע' לדיר א־שיח': יסודות של בנין מרובע, בורות וקברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת טֻנַיְפִ’סָה – خربة طنيفسة. מקום של ישוב קדום, 4 ק"מ מדר’־מע' לעַגּוּר: עקבות של יסודות, בורות, בהם אחד עם סולם מדרגות לולייני, מערות.

חִ’רְבַּת א־טֻּפָ’נִיָה – خربة الطفانية. מקום של ישוב רומי בנפת עכו, 4 ק"מ ממזרח ליַרְקָה: מצודה ובתים חרבים, ברכה חצובה ודרך עתיקה.

חִ’רְבַּת טַפסָה – خربة طفسة. מקום של ישוב עתיק מד’־מע' לשכם. ראה ע' תפסח א.

חִ’רְבַּת א־טָּקָה – خربة الطاقة. יסודות של בנינים בעמק הירדן, 5 ק"מ ממערב לג’סר אל־מֻגָ’מִע.

חִ’רְבַּת טַרְבַּנָה – خربة طربنة. ראה ע' טרבנת.

חִ’רְבַּת טָרוּסָה – خربة طاروسة. מקום של ישוב בתקופת הברונזה המאוחרת סמוך לאדורים: בתקופה ההיא עברה במקום זה דרך השיירות ממצרים לבבל. הישוב נפסק בתחלת התקופה הישראלית, נתחדש בתקופה ההלניסטית ונמשך עד התקופה הערבית הקדומה.

חִ’רְבַּת א־טַּרָטִיר – خربة الطراطير. מקום של ישוב עתיק בשפלה בקרבת תל א־צָּפִי: יסודות בנויים אבני גויל וחרסים רומיים וערביים של ימי הביניים על פני הקרקע, לצד דרום באר.

חִ’רְבַּת טַרָמָה – خربة طرّامة. מקום של ישוב קדום בקרבת אדורים: על תל שרידים של מצודה, ברכה, מערות חצובות ובהן שובכי יונים (קולומבריונים).

חִ’רְבַּת טַרַפַיְן – خربة طرفين. מקום של ישוב בתקופת הברונזה הקדומה, שנושב מחדש בתקופה הרומית, מצפ’־מע' לרם אללה: חורבות רבות של בנינים, חומות הרוסות, יסודות, אבני־בנין מהוקצעות, מזוזות ופסיפסים.

חִ’רְבַּת אל־יַדוּדָה – خربة اليدودة. ראה ע' יהץ.

חִ’רְבַּת אל־יַהוּד (אל־יָהוּדִיָה) – خربة اليهود ( اليهوديّة). ראה ע' ביתר.

חִ’רְבַּת יַהוּדָה – خربة يهودة. ישוב קדום, 8 ק“מ מצפ’־מזר' לשכם, 1 ק”מ מצפון לטלוזה.

חִ’רְבַּת אל־יָהוּדִיָה א – خربة اليهوديّة. ר' ע' ביתר.

חִ’רְבַּת אל־יָהוּדִיָה א – خربة اليهوديّة. ראה ע' יהד.

חִ’רְבַּת יוּנִס – خربة يونس, במעלה הכרמל, 5.5 ק"מ מצפ’־מזר' לעתלית.

חִ’רְבַּת יֻחְ’צ’וּם – خربة يخضوم, מקום של ישוב עתיק במדבר יהודה, 3.5 ק"מ מצפון־מזרח להרודיון.

חִ’רְבַּת יַמָּה א – خربة يمّة. מקום של ישוב בתקופת הברונזה בשרון. ראה ע"ע יח’ם וימה ב.

חִ’רְבַּת יַמָּה ב – يمّة. מקום של ישוב בתקופת התלמוד מדר’־מע' לטבריה. ראה ע' יבנאל ב.

חִ’רְבַּת יָנוּן – خربة يانون. ישוב חרב בשומרון, 13 ק"מ מדר’־מזר' לשכם: חורבות של בנינים, בורות חצובים, משקופים.

חִ’רְבַּת יָסִין – خربة ياسين. חורבה של ישוב קדום בשפלה, מצפ’־מע' לשפיר: בורות חרבים, חרסים ביזנטיים ע"פ הקרקע.

חִ’רְבַּת יַעְנִין – خربة يعنين. ראה ע' נעיאל.

חִ’רְבַּת יַעְקוּבּ – خربة يعقوب. מקום של ישוב קדום סמוך לשכם, מדרום־מערב לה. בו שרידים של כנסיית הצלבנים וברכה, ובו נתגלתה כתובת שומרונית (השוה ע' שכם).

חִ’רְבַּת יַקִין – خربة يقين. ראה ע' קין.

חִ’רְבַּת יַרְדָה – خربة يردة, 1.5 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לגזר: יסודות של בתים, קבר, גת ובסיס של עמוד. חרסיה הם מהתקופות הרומית והביזנטית. בשטח החורבות קיים ישוב ערבי קטן של 20 נפש לערך

חִ’רְבַּת אל־יָרוּתּ – خربة اليروت. ישוב קדום מצפון לקיר מואב..

חִ’רְבַּת יַרְזָא – خربة يرزا. שדה־חורבות רחב־ידים מצפ’־מע' לשכם: יסודות, קירות הרוסים, שרידי בנין, בורות, קברים ומערות.

חִ’רְבַּת אל־יַרְמוּךּ – خربة اليرموك. ראה ע' ירמות.

חִ’רְבַּת אל־כַּבּוּשׁ – خربة الكبّوش. מקום של ישוב ביזנטי מהלך חצי שעה ממערב לקביבה: יסודות וקירות הרוסים.

חִ’רְבַּת כַּבָּר – خربة كبار. חורבה של ישוב קדום מדר’־מע' לבית גָ’לָא.

חִ’רְבַּת כַּבָּרָה – خربة كبارة. גם בִּרְכַּת תִּמְסָח, ראה ע' כַּבָּרָה.

חִ’רְבַּת כַּבָּרָה – خربة كبارة. ישוב קדום בהרי שומרון, 3 ק"מ מצפון לעין עַ’זָל: מערה עם שרידים פריהיסטוריים, בה נמצאו שיירי שלדי־אדם, מהם מפרק הזמן הראשון של התקופה המיזוליתית 265.

חִ’רְבַּת כַּבְּרָה – خربة كبرة. ראה ע' גברה.

חִ’רְבַּת כַּבַּרְצָה – خربة كبرصة, בשפלת החוף, מדר' לנהר מפשוח וקרוב למושב שבי ציון.

חִ’רְבַּת כַּבְּשָׁנִי – خربة كبشاني, 3 ק"מ מדר’־מע' לסג’רה: יסודות, אבני־בנין, בורות.

חִ’רְבַּת אל־כִּדִישׁ – خربة الكديش. מקום של ישוב קדום בשטח האחוזה “פוריה”, 6 ק“מ מדרום לטבריה, 1.5 ק”מ ממערב לים כנרת. בה גלי אבני־בנין עתיקות, שתי ברכות גדולות ושרידי חומה. רוב חרסיה הם רומיים־ביזנטיים, ואילו מתחת לחורבה נמצאים גם חרסים מתקופות הברונזה והברזל הקדומה (התקופה הישראלית) 266.

חִ’רְבַּת כּוּדנָה (כּוּדַמָה) – خربة كودنة ( كودمة). מקום של ישוב קדום בגולן מדר’־מזר' לחָמִי כּרְצוּ. בה חורבות רבות של בנינים, גלי אבנים, מערות וארונות־מתים ומעינות 267.

חִ’רְבַּת כֻּוַיְזִבָּה – خربة كويزبة. ראה ע' כוזבא.

חִ’רְבַּת כַּוָכִּבּ – خربة كواكب. חורבות של ישוב בשומרון, 6 ק"מ מדר’־מע' לכפר קוד.

חִ’רְבַּת אל־כַּוָם – خربة الكوم. מקום של ישוב קדום בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת כּוּסְיָה – خربة كوسية, 8.5 ק"מ ממזרח־דרום־מזרח לחדרה: תל ויסודות בנויים אבנים בלתי מסותתות.

חִ’רְבַּת כּופִיָה – خربة كوفية, 6 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לעזה: גלי אבנים, בורות בנויים אבני גויל, חרסים ביזנטיים ושברי שיש על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת כּוּפִין – خربة كوفين. מקום של ישוב קדום ממזרח לבית אֻמַּר סמוך לדרך ירושלים – חברון. לפי הסימנים היה המקום מיושב בתקופת הברונזה התיכונה ומהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית הקדומה, בו שרידים של כנסיה ביזנטית, בנינים מקומרים תתקרקעיים, בורות, גת, ברכה וקברי־סלעים 268.

חִ’רְבַּת אַל־כּוּרָה – خربة الكورة. ראה ע' כור.

חִ’רְבַּת כֻּחִלָה – خربة كحلة, 9 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לתל אל־מִלְח: בורות ומערות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת כַּיְזוּן – خربة كحلة, 2 ק"מ מצפון לחברון.

חִ’רְבַּת כַּיְלָה – خربة كيلة, 3,5 ק"מ ממזרח לכפר אוריה: יסודות, אבני־בנין מסותתות, מזוזות, בורות, ברכה וקברים חצובים.

חִ’רְבַּת כַּיִס – خربة كيس. חורבה מיושבת מדר’־מע' לשכם.

חִ’רְבַּת כָּכּוּן – خربة كاكون. ראה ע' בית הערבה א.

חִ’רְבַּת אל־כַּלְבָּה – خربة الكلبة, 7.5 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לבנימינה: עקבות של ישוב קדום.

חִ’רְבַּת כַּלוּדְיָא – خربة كلوديا. מקום של ישוב רומי־ביזנטי בקצה הצפוני של כפר יעבץ. בו יסודות בנויים אבנים גדולות, בורות ושרידים של פסיפסים.

חִ’רְבַּת אל־כַּלְח' – خربة الكلخ, 10 ק"מ ממזרח לרמלה: קירות הרוסים, בורות, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת כַּמּוּנִיָה – خربة كمّونية, 1.5 ק"מ מדרום־מזרח ליָסוּף: שרידים של חורבות, מגדל נוצרים הרוס, יסודות, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת כַּמָּנָה – خربة كمّانة, 4 ק"מ מדרום־מערב לרמה בנפתלי: קירות הרוסים, חומה, בור, ברכה עגולה, מערה.

חִ’רְבַּת כַּנָאִס – خربة كنائس. מקום של ישוב חשוב בתקופה הרומית המאוחרת, 4 ק"מ מדר’־מזר' לדיר אל־אַסַד: קירות הרוסים ושרידים של בנינים, עמודים ובסיסיהם, בורות חצובים בסלעים, שברי שיש, קברים.

חִ’רְבַּת כַּנָּה – خربة كنّة, 1.5 ק"מ מצפון־מערב לכפר כנה: יסודות של בתים, בורות חצובים רבים.

חִ’רְבַּת אל־כַּנוּבּ – خربة الكنوب. עקבות של ישוב עתיק, 10 ק"מ מצפ’־מזר' לחברון.

חִ’רְבַּת כֻּנַיָה – خربة كنيّة. ישוב חרב בעמק הירדן, 2 ק"מ מצפון לנקודת הישוב גשר.

חִ’רְבַּת אל־כַּנִיסָה א – خربة الكنيسة. חורבה של כנסית הצלבנים בשרון, סמוך לכפר גִ’נְס.

חִ’רְבַּת אל־כַּנִיסָה ב – خربة الكنيسة. תל, חציבות בסלעים, בור מקומר, קברי־סלעים, גתות, מחצבות עתיקות ושריד של כנסית הצלבנים, בחוף הים בין חיפה לעתלית, 2 ק"מ ממערב לטירה.

חִ’רְבַּת אל־כֻּנַיְסָה א – خربة الكنيسة, 600 מ' מדר' לכפר גלעדי: בית קברות עתיק, עקבות של קברים בנויים.

חִ’רְבַּת אל־כֻּנַיְסָה ב – خربة الكنيسة, 2 ק"מ מצפ' לקבאב: יסודות, חמרי בנין, בורות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת כַּנִיסָתּ אל־עַמַרִי (בִּיר כַּפְר נֻבַּיְד) – خربة كنيسة العمري ( بير كفر نبيد), בגליל העליון, 1.5 ק"מ מדרום לבַּצָה (בצת): יסודות של בניינים רבים, חדר מקומר, בורות, בתי בד, באר, שברים ארכיטקטוניים, רצפת פסיפס.

חִ’רְבַּת כַּנַעָן – خربة كنعان. מקום של ישוב קדום מעל לעַיִן אל־אֻנְקֻר, 3 ק"מ מדר’־מע' לחברון, בדרך לאדורים: יסודות של בניינים, מערות וקברי־סלעים. במקום זה עברה הדרך הרומית מחברון לבית גוברין, שנסללה בימי מלכותו של הדריינוס. שם החורבה מזכיר את הכנענים שישבו בחברון ובערד. השוה ע' אפקה א.

חִ’רְבַּת כָּנִף – خربة كانف. מקום של ישוב קדום בקצה המזרחי של שפלת בטיחה (ים כנרת). בה נתגלתה חורבה של בית כנסת, וכתובת של בית הכנסת נמצאה בגמלון של בית פרטי 269.

חִ’רְבַּת כַּנְר – خربة كنار. מקום של ישוב חרב בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת כַּסָּבָּה – خربة كسّابة. ראה ע' ח'. אל־קַצְּבָּה.

חִ’רְבַּת כֻּסִבֻּר – خربة كسبر, 5 ק"מ מצפון־מערב לחלחול: בנינים מקומרים, יסודות, בורות, מעין, ברכה חצובה בסלע.

חִ’רְבַּת אל־כַּסָיִר – خربة الكساير, 3 ק"מ ממערב לצפורי: יסודות, אבני־בנין מפוזרות, בורות ומערות חצובות, חציבות בסלעים. בשטח החורבות קיים ישוב ערבי קטן.

חִ’רְבַּת כֻּסַיְרִיָה – خربة كسيرية, 1.5 ק"מ מדרום מערב לחקוק: גלי אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת כֻּסַיְפָ’ה – خربة كسيفة. מקום של ישוב רומי־ביזנטי מרכזי, 7 ק"מ מצפ’־מזר' לתל אל־מִלְח: עקבות של שוק, תיאטרון, קסרקטין ואצטדיון, חורבות של כנסיות ועקבות של רצפות פסיפס.

כַּסְפָ’ה – خربة كسفة מקום של ישוב קדום, אולי רומי, מהלך שעה אחת ממג’דל צאדק: קירות הרוסים, בורות, גת, ברכה, קברי־סלעים ודרך רומית.

חִ’רְבַּת כַּעְכּוּל – خربة كعكول. ראה ע' גלים, והשוה גם ע' בת גלים.

חִ’רְבַּת כַּפָה – خربة كفّة, 2 ק"מ מדרום־מזרח לטול כרם: עקבות של בתים, בארות, בורות, תל.

חִ’רְבַּת אל־כְּפַיְר – خربة الكفير. ראה ע' כפרתא.

חִ’רְבַּת אל־כַּפִירָה – خربة الكفيرة. ראה ע' כפירה.

חִ’רְבַּת אל־כַּפר – خربة الكفر, 2.5 ק"מ מדר’־מזר' לעֲדֻלָּם: קירות הרוסים, אבני־בניין, בור, גת, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת כַּפְר אִנְשָׁא – خربة كفر انشاء. 3 ק"מ מצפ’־מע' לרַנְתִּס: כפר הרוס, בנינים מקומרים, בורות, ברכה וקברים חצובים, מחצבות.

חִ’רְבַּת כַּפְר אִסְטוּנָה – خربة اسطونة, 5 ק"מ ממזרח לסִנְגִ’ל: שרידים של בניינים הבנויים אבני גזית, חומות, יסודות, בורות, מגדל, עמודים ושברי עמודים, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת כַּפְר בַּיְתָּא – خربة كفر بيتا. כפר ערבי קטן במקום של ישוב קדום, 10 ק"מ ממזרח לשכם. השוה ע' מכמתת.

חִ’רְבַּת כַּפְר בַּסָּא – خربة كفر بسّا. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית של ימי הביניים בשרון, 4 ק"מ מצפ’־מע' לבָּקָא: תל קטן, יסודות, בור, גת.

חִ’רְבַּת כַּפְר ג’וּל (גַ’וְר) – خربة كفر جول ( جور). ישוב עתיק במרחק שעה אחת ברכיבה ממערב לט’הריה: יסודות, שרידים ארכיטקטוניים, שברי עמודים, בורות, גתות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת כַּפְר גַ’מָּל – خربة كفر جمّال. חורבות של ישוב קדום בשרון, 4 ק"מ מצפון לרשפון.

חִ’רְבַּת כַּפְר דֻךּ – خربة كفر دك. ראה ערך ח'. פ’כחא.

חִ’רְבַּת כַּפְרוּרִיָא – خربة كفروريا. ר' ע' כפר אריה,

חִ’רְבַּת כַּפְר חַטָּה – خربة كفر حطّة. מקומו של חישוב הביזנטי Kastocaugarda, KaorCapareuta 4 4 ק"מ מדר’־מזר' לראס אל־עין (מקור הירקון) 270: בניינים מקומרים (אל־חַבְּס), בנינים חרבים, יסודות של בניינים, בורות, באר, ברכה ומערה. המקום נקרא גם ח'. נַבִּי חַטָה.

חִ’רְבַּת כַּפְר טָבּ – خربة كفر طاب. ראה ע' כפר טבי, כפר טביא.

חִ’רְבַּת כַּפְר טָס – خربة كفر طاس. תל וחורבה של ישוב מצפון לרמה בבנימין, בתל שרידי חומות הבנויות אבנים גדולות וחרסים מכל תקופות הברונזה. התל הזה היה אחד ממושבי האמורי הבצורים, שנעזבו מפני בני ישראל והפכו לתל שממה (השוה ישע' יז, ט).

חִ’רְבַּת כֻּפְרִיָה – خربة كفريّة, 3.5 ק"מ מצפ’־מע' לרם אללה: בנין הרוס, מרתף, ברכה.

חִ’רְבַּת כַּפְרַיְן – خربة كفرين. ראה ע' אבל השטים.

חִ’רְבַּת כַּפְר מֻר – خربة كفر مرّ. 4.5 ק"מ מצפ’־מזר' לרם אללה: יסודות של בנינים.

חִ’רְבַּת כַּפְר נָתָּא – خربة كفر ناتا, 2 ק"מ מצפון למכמש: קירות הרוסים, מרתפים, בורות, מערות, מקאם.

חִ’רְבַּת כַּפְר סָא – خربة كفر ساء, 5 ק"מ מצפון־מזרח לקלקיליה: יסודות, בורות, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת כַּפְר סוּם – خربة كفر سوم, חצי קילומטר מדרום לראס אַבּוּ עַמְר: חורבות ויסודות של בנינים, שברי עמודים, בסיס, מקאם, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת כַּפְר סִבּ – خربة كفر سبّ. תל של ישוב קדום לרגלי הרי שומרון, 4 ק"מ מצפון לטול כרם, בו עקבות של חורבות, בורות, מערות, מקאם גַ’מָל א־דין. החרסים שעל פני התל הם מהתקופה הביזנטית ומהתקופה הערבית של ימי הבינים 271. השוה ע' ישוב.

חִ’רְבַּת כַּפְר סַמִיר – خربة كفر سمير. ישוב ערבי קטן במקומו של ישוב קדום בשפולי הר הכרמל לצד הים: יסודות, בורות, מערות, קברים, אבני־בנין פזורות. לרגלי ההר תחנה במסלת הברזל תל־אביב – חיפה.

חִ’רְבַּת כַּפְר עָנָא – خربة كفر عنا. ראה ע' אונו.

חִ’רְבַּת כַּפְר עָנָה – خربة كفر عامة. ראה ע' כפר העמוני.

חִ’רְבַּת כַּפְר עָ’רִיבּ – خربة كفر غاريب, 2 ק"מ מדר’־מזר' לעקרבה: יסודות, גלי אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת כַּפְר פִ’ידְיָא – خربة كفر فيديا. 6.5 ק"מ ממע' צפ’־מע' לביר זית: קירות הרוסים, מזוזות, מערה חצובה.

חִ’רְבַּת כַּפְר פָּ’רָתּ – خربة كفر فارات. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית הקדומה, ממזרח לדיר שַׁרַף שבנפת שכם: קירות הרוסים וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת כַּפְר קוּץ – خربة كفر قوص. במורד המזרחי של הר עיבל: יסודות של בתים, גלי אבנים ובורות חצובים.

חִ’רְבַּת כַּפְר קַרָע – خربة كفر قرع. 2.5 ק"מ מדר’־מזר' לעַזּוּן שבשומרון: יסודות, בורות, קברים, מעין.

חִ’רְבַּת כַּפְר רוּט – خربة كفر روط. ראה ע' כפר רוטה.

חִ’רְבַּת כַּפְר שַׁיָן – خربة كفر شيّان. מקום של ישוב רומי־ביזנטי על גב הר, 4 ק"מ ממערב לרם אללה: חורבות של בתים ומגדל, אבני־בניין ואבני רצפות, ברכה מקומרת, קברים, בורות.

חִ’רְבַּת כֻּפָרַתָּה – خربة كفرتة. מקום של ישוב קדום מצפון לקבאב בדרך ירושלים – תל אביב: חדרים תתקרקעים, קירות הרוסים, בורות וחציבות בסלעים. ראה ע' ברתותא.

חִ’רְבַּת כַּפְר תּוּתּ – خربة كفر توت, 3 ק"מ מצפ’־מע' לנבי צאלח: שרידים של בניינים מקומרים.

חִ’רְבַּת כַּפְר תִּ’לְת' – خربة كفر ثلث. ראה ע' בעל שָׁלִשָׁה.

חִ’רְבַּת כַּרָבִּין – خربة

0كرابين, 1 ק"מ מדר’־מע' לצוריף: יסודות, גלי אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת כֻּרְדָנָה – خربة كردانة. מקום של ישוב קדום לרגלי תל כרדאנה (ע"ש), 10 ק"מ מדר’־מזר' לעכו: חורבה של בנין גדול, גלי אבני־בנין, סכר גדול וטחנה מהתקופה הערבית של ימי הבינים.

חִ’רְבַּת כָּרָה – خربة كارة. ישוב חרב בשרון, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לקלקיליה.

חִ’רְבַּת אל־כֻּרוּם – خربة الكروم. מקום של ישוב מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית של ימי הביניים, 2 ק"מ מדר’־דר’־מע' לשומרון: קירות הרוסים, אבני־בניין מהוקצעות ועטורות, שברים ארכיטקטוניים, בורות, קברי־סלעים ומערות.

חִ’רְבַּת כַּרְזָה – خربة كرزة. 17 ק"מ מדר’־מע' לחברון: בנין מקומר, חומות, בורות, מערות, באר, שרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת כַּרָזָּה – خربة كرّازة. ראה ע' כרזים.

חִ’רְבַּת אַל־כֻּרַיָה – خربة الكريّة. ראה ע' כוריי.

חִ’רְבַּת כַֻרֵיכּוּר – خربة كريكور. 3 ק"מ מדר’־מזר' למודיעין: חורבות של שני בניינים, יסודות, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת אל־כַּרַךּ א – خربة الكرك, על שפת ים כנרת. ראה ע' בית ירח..

חִ’רְבַּת אל־כַּרַךּ ב – خربة الكرك. מקום של ישוב ביזנטי על הר הכרמל, 3.5 ק"מ מדר’־מזר' לדאלית אל־כרמל: חורבה של מצודה ביזנטית, שרידים של בניינים אחרים ושל פסיפס, בורות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת כַּרְכּוּר א – خربة كركور. מקום של ישוב גדול בימי קדם מצפון לבאר שבע, מהלך שעה אחת מצפון לח'. מֻוַיְלַח (ע"ש): עקבות של בנינים, בורות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת כַּרְכּוּר ב – خربة كركور. חורבות של ישוב עתיק בקרבת הכפר כרכור שבשרון (ע"ש).

חִ’רְבַּת כַּרְכַּרָה – خربة كركرة. מקום של ישוב קדום על הר סלעים בגליל העליון מצפון לישוב הקבוץ אילון: יסודות, חומות, גלי אבני־בנין, גתות, בורות, קברים חצובים, ארון־מתים ושבר של עמוד. החרסים שעל פני האדמה הם מהתקופה הרומית ומימי הביניים.

חִ’רְבַּת כַּרְמָה – خربة كرمة, מדרום לאדורים וסמוך לק"מ ה־50 בדרך ירושלים – באר שבע: חומות מגליתיות, שרידי בנינים, חרסים מהתקופה הביזנטית.

חִ’רְבַּת כַּרְמוּל – خربة كرمول. 3.5 ק"מ ממע’־דר’־מע' לבית אולה; יסודות, קירות הרוסים, בורות, גת, מערות.

חִ’רְבַּת כַּרְמִל – خربة كرمل. ראה ע' כרמל ב.

חִ’רְבַּת כַּרְם עַתְּרַד – خربة كرم عترد. 6 ק"מ מדר’מע' לנבי מוסה: שרידים של בנין מרובע, מערה.

חִ’רְבַּת אל־כַּרְנוּץ – خربة الكرنوص, מקום של ישוב קדום מצפ’־מע' לשומרון: חורבות של בתים, רצפות, גת, בורות וקברים, דרכים עתיקות ממזרח. ממערב ומדרום־מערב. החרסים שעל פני האדמה הם מהתקופה הרומית ומימי שלטון הממלוכים.

חִ’רְבַּת כֻּרְסִי א – خربة كرسي, בשפתו המזרחית של ים כנרת. ראה ע' כורסי.

חִ’רְבַּת כֻּרְסִי ב – خربة كرسي, מקום של ישוב בתקופת הברזל הקדומה, 5 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לרבת בני־עמון 272.

חִ’רְבַּת כֻּרְקֻשׁ (כַּרְכַּשׁ) – خربة كرقش ( قرقش), 7 ק"מ מדר’־מע' לכפר חרס: כפר חרב, ברכה, קברי־סלעים, מחצבות.

חִ’רְבַּת לִבּ – خربة لبّ. מקום של חורבות רבות על גבעה בסביבה פוריה בדרך ממידבא לקיר מואב. מקום זה היה מיושב בתקופת הברזל הקדומה ושוב בתקופות הנבטית והרומית 273, השוה גם ע' א־לִּבּ.

חִ’רְבַּת לִבְּוָה – خربة لبوة. ראה ע' לבוא חמת.

חִ’רְבַּת א־לִבַּן خربة – اللبّن. כפר וחורבה של ישוב קדום במואב, 12 ק"מ מדרום לרבת בני עמון. השווה ע' לבן.

חִ’רְבַּת לִדּ – خربة لدّ. ראה ע' לוד ב.

חִ’רְבַּת לוּבְּיָה – خربة لوبية. מקום של ישוב בתקופה הרומית בהר הכרמל, 5 ק"מ מדר’־מזר' לטירה: יסודות ושרידים של בניינים, בורות, חרסים רומיים־ביזנטיים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת א־לַוְז א – خربة اللوز. כפר (בסוף 1944 לפי האומדנה 450 תו' מוסלמים) ובו חורבות של ישוב קדום, ממערב לעין כרם: מגדל חרב, אבן מיל רומית, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת א־לַוְז ב – خربة اللوز. מקום של ישוב עתיק מדרום לכפר חרס: גלי אבנים, קירות הרוסים, אמת מים עתיקה.

חִ’רְבַּת א־לַוְז ג – خربة اللوز. 1 ק"מ מדר’־דר’־מע' לסבסטיה: בורות וקברים.

חִ’רְבַּת א־לַּוְזָה א – خربة اللوزة. על הר גריזים. ראה ע' לוזה

חִ’רְבַּת א־לַּוְזָה ב – خربة اللوزة. 2 ק"מ מצפון למוצא: חורבה של בית חניה וברכה.

חִ’רְבַּת א־לוּזִיָה – خربة اللوزية, 45 ק"מ מדר’־מע' לגשר בנות יעקב.

חִ’רְבַּת א־לֻוַיְבִּדָה – خربة اللويبدة, מדר’־מזר' לקיר מואב.

חִ’רְבַּת א־לֻוַיְזִיָה – خربة اللويزية. עקבות של ישוב עתיק מצפון לירושלים.

חִ’רְבַּת לוּלִיָה – خربة لولية. מקום של ישוב ביזנטי קטן על יד המושב בית עובד.

חִ’רְבַּת א־לַּוְן א – خربة اللون, מקום של ישוב עתיק בגליל התחתון, ממערב לבקעת בית נטופה, ראה ע' אַיָּלון ב, והשוה גם ע' שיחין.

חִ’רְבַּת לוּקָה א – خربة لوقة, 2.5 ק"מ מדר’־מזר' לרמת רחל: בנין חרב עם מדרגות, בורות, מצפון ברכה חצובה וברכה בנויה.

חִ’רְבַּת לוּקָה ב – خربة لوقة, 3 ק"מ מצפון לצוריף: יסודות, בורות, מערות, בסיס של עמוד.

חִ’רְבַּת א־לַחְם א – خربة اللحم. 3.5 ק"מ מצפ’־מע' לקרית ענבים: חורבות של בתים, מקאם אל־אִמָם עַלִי.

חִ’רְבַּת א־לַחְם א – خربة اللحم. 4ק"מ מדרום לבית גוברין: יסודות, גלי אבנים, בארות, בורות, מערות. ראה ע' לחמס.

חִ’רְבַּת לַסַן – خربة لسن. 12 ק"מ ממזרח לעזה: חרסים ביזנטיים על פני הקרקע. שברי שיש, אבני־בנין פזורות, בורות, עקבות של בית בד.

חִ’רְבַּת לַקִיָּה – خربة لقيّة, 11 ק"מ מצפ’־מזר' לבאר שבע: יסודות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת לָקִירַע – خربة لاقيرع, מקום של ישוב קדום בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת לַתּוּן – خربة لتّون, 7 ק"מ מדרום־מזרח למַסְמיָּה אל כַּבִּירָה: שרידים של מגדל מרובע. יסודות, אבנים פזורות.

חִ’רְבַּת א־לַתָּתִּין خربة – اللتاتين. מקום של ישוב ביזנטי מדרום לביתוניה, בדרך מירושלים לבית חורון: בנינים חרבים, אבנים מסותתות, קברי־סלעים ודרך עתיקה, במפת מידבא רשום המקום הזה בשם Evyatav.

חִ’רְבַּת מִבִּלִיָה – خربة مبلية.2 ק"מ מצפ’־מע' למג’ד אל־כרום: יסודות, קירות, בורות, בסיסי עמודים.

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’ד – خربة المجد, מקום של ישוב קדום סמוך לאדורים: בורות, מערות, עמודים. בשטח החורבות קיים ישוב ערבי קטן.

חִ’רְבַּת אל־מַגַ’דָא – خربة المجدا. תל גדול וחורבות, 5 ק"מ מדר’־מע' לבית שאן.

חִ’רְבַּת מַגְ’ד אל־בָּע – خربة مجد الباع. ראה ע' ח' מג’דל בעה.

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’דַל א – خربة المجدل. מקום של ישוב קדום מצפון לקדש נפתלי. ראה ע' מגדל־אל.

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’דַל ב – خربة المجدل. מקום של ישוב קדום מדרום לבית גוברין: שרידי חומות, בורות ומערות קברים.

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’דַל ג – خربة المجدل. 15 ק"מ מצפ’־מזר' לחיפה: בורות, באר וקברי־סלעים. החרסים שעל פני האדמה הם מהתקופה הרומית ומהתקופה הערבית של ימי הבינים.

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’דַל ד – خربة المجدل. 7 ק"מ מדר’־מזר' לחדרה: עקבות של בנינים וחרסים יוניים וערביים.

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’דִל א – خربة المجادل. מדרום לבית גוברין: חורבות של בניינים, עמודים וחלקיהם, בורות ומערות. -

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’דִל ב – خربة المجادل. מדרום־מערב לאדורים. השוה ע' תל אל־מַגָ’דִל.

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’דִל ג – خربة المجادل. מקום של ישוב נבטי בדרום מואב, 11 ק"מ מצפ’־מעי לדָת' רָס.

חִ’רְבַּת מַגְ’דַל בָּעָה (מַגְ’ד אל בָּע) – خربة مجدل باعة ( مجد الباع). ראה ע' אפקה א.

חִ’רְבַּת מַגְ’דַלָה – خربة مجدلة, 8 ק"מ מדרום לבית גוברין: יסודות, שרידים של מגדל מרובע, אבני בנין מסותתות, מערות עם גומחות, שתי בארות. ראה ע' מגדל־גד.

חִ’רְבַּת אל־מֻגַ’דַּעְה – خربة المجدّعة. תל נמוך לרגלי ההרים, 5.5 ק"מ מדר’־מע' לבית שאן. על ידו קברי־פיר וחרסים עתיקים.

חִ’רְבַּת מֻגַ’יְדִלָתּ – خربة مجيدلات, 12 ק"מ ממערב לט’הריה: בורות חרבים, אבני־בנין פזורות, מערות.

חִ’רְבַּת אל־מַגְ’נוּנָה – خربة المجنونة. עקבות של ישוב קדום, 4 ק"מ מצפ’־מע' לקרית יערים.

חִ’רְבַּת אל־מַדְ’בַּח – خربة المذبح. מקום של ישוב מתקופת הברזל עד התקופה הביזנטית הקדומה, על הר בארץ הנגב, בין וָדִי אַבּוּ תֻּלוּל ובין וָדִי אֻם אִתְּנָן, 16 ק"מ מדר’־מזר' לבאר שבע: על ההר יסודות של בנינים וחרסים, לצד צפון בורות ומערות.

חִ’רְבַּת אל־מֻדַוַּר – خربة المدوّر, 6 ק"מ מדר’־מער' לקלקיליה.

חִ’רְבַּת מֻדַוַּרָה – خربة مدوّرة, 3 ק"מ ממזרח לוָדִי־עָרָה.

חִ’רְבַּת אל־מֻדַחְדַרָה – خربة المدحدرة. 8 ק"מ מדר' לטול כרם: חורבות של מצודה, גתות וקברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־מֻדַיְבִּיע – خربة المديبيع. חורבה של מבצר על הר גבוה (1000 מ') בדרום מואב, 5 ק"מ מצפון־מזרח לדָת' רָס. מבצר זה נמצא בשורת המבצרים, שהיתה שומרת על מישור מואב מפני שוכני המדבר. חרסי המקום הם מתקופת הברזל הקדומה.

חִ’רְבַּת מִדְיָה – خربة مدية. ראה ע' מודיעין.

חִ’רְבַּת מַדִין (מַדְיַן) – خربة مذين ( مَدْيَن). ד' ע' מדון.

חִ’רְבַּת אל־מַדַיִּנָה – خربة المديّنة. חורבה של עיר מבצר מעל לוָדִי א־תַ’מַד. מצפ’־מזר' לנחל ארנון. ראה ע' מתנה.

חִ’רְבַּת מֻֿדְמַר – خربة مدمر. מקום מבוצר לשמירה על המבואות לרבת בני־עמון, 8 ק"מ מצ’־מע' לה. חרסיו מעידים, שהוא התקיים בתקופת הברזל וגם בתקופות הרומית, הביזנטית והערבית של ימי הבינים.

חִ’רְבַּת אל־מִדְרַג' – خربة المدرج, 4 ק"מ מצפ’־מזר' להר־טוב.

חִ’רְבַּת מַדְרַסָה – خربة مدرسة. עקבות של ישוב קדום בגליל, 6 ק"מ מצפ’־מע' לסכנין.

חִ’רְבַּת אל־מִהְדָוִי – خربة المهداوي. מקום של ישוב קדום בשרון מצפון לטול כרם. בו קיים ישוב ערבי קטן. 8

חִ’רְבַּת מָהִי – خربة ماهي. מקום של ישוב קדום מצפ’־מזר' לטנטורה.

חִ’רְבַּת מֻוַיְלַח – خربة موليح. 6 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לבאר שבע: עקבות של ישוב, בורות בנויים אבני גויל, אבנים מפוזרות.

חִ’רְבַּת אל־מֻוַיְלִחָתּ – خربة المويلحات. עקבות של ישוב בעמק הירדן, 2 ק"מ ממערב למנחמיה.

חִ’רְבַּת מוּנָה – خربة مونة, 7.5 ק"מ מצפון־מזרח לעכו: יסודות, בורות, קברי־סלעים, גתות וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת מֻוַנִּס – خربة مونّس. מקום של ישוב קדום בשומרון, 1.5 ק"מ מדר’־דר’־מע' לאֻם אל־פ’חם.

חִ’רְבַּת מוּסָה שָׁהִין – خربة موسى شاهين. על יד הכפר קביבה, 3.5 ק"מ ממערב לרחובות: עקבות של ישוב, חרסים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־מוּסְיָתּ – خربة الموسايات, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לרם אללה: יסודות, מרתף.

חִ’רְבַּת מוּפְיָא – خربة موفيا. בהר אפרים קרוב לעמק הירדן: קירות הרוסים, בובות, מגדל נוצרים.

חִ’רְבַּת מוּרַק – خربة مورق, בהרי חברון סמוך לאדורים: בתים חרבים, בורות עם מדרגות, מערות, חומה עם קשת (אל־קַלְעָה) לצד מזרח.

חִ’רְבַּת מָזִי – خربة مازي. ראה ע' מזי.

חִ’רְבַּת מַזְמוּרְיָה – خربة مزموريّة. מקום של ישוב קדום, 3 ק"מ מדר’־מזר' לרמת רחל: יסודות של בתים, בורות חצובים, מערה.

חִ’רְבַּת אל־מֻזַקָּה – خربة المزقّة. ראה ע' מזגא.

חִ’רְבַּת אל־מַזְרִע – خربة المزارع, 2 ק"מ ממערב להר בעל חצור: קירות הרוסים, בור גדול חצוב בסלע, באר בצד דרום־מזרח.

חִ’רְבַּת אל־מַזְרַעָה א – خربة المزرعة, 2 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לטנטורה: חורבות של מגדל, לצד דרום מערות.

חִ’רְבַּת אל־מַזְרַעָה ב – خربة المزرعة, בעמק יזרעאל סמוך לבלפוריה: חורבות של בתים, ארונות־מתים שבורים, שברי פסיפסים.

חִ’רְבַּת מחָאִף – خربة محائف. מקום של ישוב קדום בדרום מואב.

חִ’רְבַּת אל־מַחְ’בִּיָה – خربة المخبيّة. ראה ע"ע מגביש ומכבנה.

חִ’רְבַּת אל־מַחְגַ’ר (אֻם א־שֻׁקַף) – خربة المحجر ( امّ الشقف). בשפת הים, 12 ק"מ מצפון לעזה: יסודות בנויים אבני גויל, חרסים, שברי שיש.

חִ’רְבַּת מַחוַז – خربة محوز. מקום של עיר ביזנטית קטנה בגליל, 6 ק“מ מצפון לאל־בַּעְנָה, 25 ק”מ מצפ’־צפ’־מזר' לעכו: שרידים של כנסיה עם פסיפסים, יסודות של בניינים, חדרים מקומרים תתקרקעים, בורות, ברכה, קברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־מַחְזוּק – خربة المحزوق. מקום של ישוב קדום בשפלה, 10 ק"מ מדר’־מזר' למג’דל: יסודות בנויים אבני גויל על שטח גדול.

חִ’רְבַּת אל־מֻחַ’יְזִן – خربة المخيزن. ראה ע' כתליש.

חִ’רְבַּת אל־מֻחַיִּט – خربة المحيّط. ראה ע' נבו ב.

חִ’רְבַּת אל־מַחָלִבּ – خربة المحالب. ראה ע' אחלב.

חִ’רְבַּת אל־מַחְמָה – خربة المحمة. מקום של ישוב קדום ממזרח לבית חורון: בתים חרבים ובורות.

חִ’רְבַּת אל־מַחָמִי – خربة المحامي. מקום של ישוב רומי־ביזנטי, מהלך שעה וחצי מדר’־מזר' לדומה (דוַיְמָה): שרידים של כנסיה, קירות הרוסים, עמודים.

חִ’רְבַּת אל־מַחְמִי – خربة المحمي. עקבות של ישוב קדום ממערב לביתוניה.

חִ’רְבַּת אל־מַחְנָא – خربة المحنا. מקום של ישוב קדום במואב.

חִ’רְבַּת מַחְ’נָה – خربة مخنة. ראה ע"ע מכמתת ומחנים ב.

חִ’רְבַּת מַחְנָה – خربة محنة. מקום של ישוב קדום באמצע הר גלעד. יש מזהים אותו עם מחנים א.

חִ’רְבַּת אל־מַחַפִיר – خربة المحفير. בגבול מדינת הלבנון, 11 ק"מ מצפ’־מע' ליסוד המעלה: כפר חרב על תל נמוך.

חִ’רְבַּת אל־מֻחַפַ’ר – خربة المحفّر. ראה ע' תל אל־מְחַפַֿ’ר.

חִ’רְבַּת אל־מַחְ’רוּן – خربة المخرون, במדבר יהודה, 6 ק"מ ממזרח לבית לחם: יסודות של בתים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת אל־מַחְ’רוּנָה – خربة المخرونة. ראה ע' מרוס.

חִ’רְבַּת מַחְשׁוּרָה – خربة محشورة, בעמק יזרעאל, על יד תל קימון וסמוך ליקנעם ולהזורע: מערות, קברים, תעלה חצובה, חדר חצוב על יד המעין, בצד מזרח עקבות של ישוב עתיק.

חִ’רְבַּת אל־מֻטְלָּה א – خربة المطلّة. עקבות של ישוב ליד המושבה מטולה, מדרום־מערב לה.

חִ’רְבַּת אל־מֻטְלָּה ב – خربة المطلّة. עקבות של ישוב ובורות, 10 ק"מ מדר’־מזר' לג’נין.

חִ’רְבַּת אל־מִידָן א – خربة الميدان. מקום של ישוב בתקופת הברזל הקדומה ובתקופה הביזנטית בהר אפרים, מדר’־מע' לדיר אל־עַמָּר 274: יסודות, קירות הרוסים של בנינים, בורות, מגדל.

חִ’רְבַּת אל־מִידָן ב – خربة الميدان. מקום של עיר מבצר מתקופות הברזל הקדומה והתיכונה על הר גבוה במרחק 8 ק"מ מדר’־מע' לקיר מואב. המבצר שומר על מואב מצד ים המלח, שאת חלקו הדרומי רואים יפה מהחורבה. במרחק חצי קילומטר ממנה נמצאת חורבה של עיר נבטית 275.

חִ’רְבַּת אל־מִידָן ג – خربة الميدان. שרידים של ישוב קדום בצפון הארץ, 3 ק"מ ממערב לישוב הקבוץ דן.

חִ’רְבַּת אל־מִיָּה – خربة الميّة. ראה ע' חלת אל־מיה.

חִ’רְבַּת אל־מַיְטָה – خربة الميطة. מקום של ישוב ביזנטי בין ביתוניה ובין בית חורון עליון: שרידים של כנסיה, יסודות של בניינים אחרים, קברי־סלעים ומערות.

חִ’רְבַּת אל־מִינָא – خربة المينا, 3.5 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לסבסטיה: יסודות, ערמות אבנים מסותתות, בורות, חציבות בסלעים, אבני פסיפס, חרסים מהתקופה הביזנטית המאוחרת על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־מַיְסִיָה – خربة الميسية, בשפלה, במרחק 2 ק"מ מדר’־מזר' לחולדה: יסודות, אבני־בנין וחרסים מהתקופה הרומית.

חִ’רְבַּת מַיְסַר – خربة ميسر. חורבה מיושבת, 4 ק"מ מדר’־מזר' לעין שמר.

חִ’רְבַּת אל־מַיְסַרִי – خربة الميسري. מקום של ישוב קדום בבשן סמוך לאדרעי, מדרום־מזרח לה: יסודות, אבני־בנין, מערות.

חִ’רְבַּת אל־מַיִתָּה – خربة الميّتة. שרידים של ישוב חרב, 800 מ' מדרי־מזר' לכפר גליקסון.

חִ’רְבַּת מַכּוס – خربة مكّوس. בשפלה, במרחק 4 ק"מ מצפ’־מזר' למג’דל: יסודות, בורות חרבים, חרסים רומיים וביזנטיים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־מֻכְּיִר – خربة المكاور. ראה ע' מכור.

חִ’רְבַּת אל־מֻכַּנַּע – خربة المكنع. ראה ע' מכנה.

חִ’רְבַּת מַלוּל – خربة ملّول. 6 ק"מ מדר’־מזר' למג’דל יָבָּא.

חִ’רְבַּת מָלוּף – خربة مالوف. 3 ק"מ מדרום לעין דור: גלי אבנים, בורות, קברי־סלעים ומחצבות עתיקות.

חִ’רְבַּת אל־מִלְח – خربة الملح. חורבה של ישוב נבטי רומי־ביזנטי סמוך לתל אל־מִלְח (ע"ש).

חִ’רְבַּת אל־מָלַח – خربة المالح. מעינות מים חמים ועל ידם שרידים של בתי מרחץ ובנינים אחרים, בעמק הירדן סמוך לוָדִי אל־מָלִח.

חִ’רְבַּת מָלְחָה – خربة مالحة. ראה ע"ע מגדל מלחא ומלחא.

חִ’רְבַּת אל־מַלִּחָה – خربة الملّاحة. מקום של ישוב בתקופות הרומית הקדומה והמאוחרת ובתקופה הביזנטית סמוך לחוף הים, 7 ק"מ מצפון לעכו 276: שפך־עיים, בורות, חרסים רומיים וביזנטיים. פסיפס, ברכות חצובות ומטויחות מבפנים, שברי שיש, קברי־סלעים

חִ’רְבַּת אל־מַלִיח – خربة المليح. מקום של ישוב חשוב באדום מהתקופה הנבטית עד התקופה הערבית של ימי הבינים 277.

חִ’רְבַּת מַלִיטָא – خربة مليطا. בשפלה, 4.5 ק"מ מדר’־מע' לפָלוּגָ’ה: יסודות בנויים אבני גויל, ברכה, שברי שיש, חרסים עתיקים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת מַלְכַּתְּהָא – خربة ملكتها. מקום של ישוב ביזנטי־ערבי על הר מדר’־מזר' לבית נתיף: בתים חרבים, אבני־בנין מסותתות, שרידים ארכיטקטוניים, בית־בד, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת מַלְתּעָה – خربة ملتعة, בשפלת הנגב,29 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לרפיח: עקבות של בנינים, בורות, אבנים פזורות, תעלת מים.

חִ’רְבַּת ממִילְיָה – خربة ماميلية. ראה ע' ממלה, ממלח.

חִ’רְבַּת מָמָס – خربة ماماس, 3 ק"מ מצפון־מערב לחלחול: יסודות, גלי אבנים, בורות, קברי־סלעים, דרך עתיקה.

חִ’רְבַּת אל־מַנַוָתּ – خربة المنوات. חורבות של עיר קטנה ובתוכן מצודת הצלבנים Le Monuet (אל־בַּוְבַּרְיָה), ממזרח לאכזיב שבגליל.

חִ’רְבַּת אל־מַנְחַתָּה – خربة المنحتة, בגליל, 1 ק"מ מדרום לקַלְעַתּ אל־קֻרַיְן: קירות הרוסים, בורות, שרידים של שער, מגדל עם בור, ברכה, מחצבות עתיקות.

חִ’רְבַּת אל־מַנָטִיר א – خربة المناطير. מגדל נוצרים ומערה במרחק 2.5 ק"מ מדרום ללבונה.

חִ’רְבַּת אל־מַנָטִיר ב – خربة المناطير. בעמק יזרעאל, 3 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' למגדו: שרידים של ישוב, אבנים פזורות, עמוד של גרעינית, חרסים רומיים וערביים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־מֻנְטָר א – خربة المنطار. מקום של ישוב קדום, 1.3 ק"מ מצפ’־מזר' לארסוף. ראה ערך רשפון.

חִ’רְבַּת אל־מֻנְטָר ב – خربة المنطار. מקום של ישוב קדום, 3 ק"מ מדר’־מע' ליוטה.

חִ’רְבַּת אל־מֻנְטָר ג – خربة المنطار. מקום של ישוב קדום, 2 ק"מ מדר’־מע' למחנים: יסודות ושרידים של בנינים. ה

חִ’רְבַּת אל־מֻנְטָר ד – خربة المنطار. מקום של ישוב קדום במדבר יהודה, 12 ק"מ מדרום־מזרח לירושלים: יסודות של בנינים הבנויים אבנים מרובעות, בגיא הקרוב באר.

חִ’רְבַּת אל־מֻנְטָר ה – خربة المنطار. מקום של ישוב קדום קרוב לכפר דומה בנפת שכם: יסודות וערמות אבנים.

חִ’רְבַּת אל־מֻנְטָר ו – خربة المنطار. מקום של ישוב קדום מצפ’־מע' לדָלִיתּ א־רוּחָה שבכרמל: גלי אבנים, מגדלים חרבים.

חִ’רְבַּת אל־מִנְטַרָה – خربة المنطرة. מקום של ישוב קדום, 4 ק"מ מדרום לשכם: יסודות, מגדל נוצרים חרב, מערות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת אל־מנְיָה א – خربة المنية. חורבה של מצודה חזקה המוקפת חומה מימי הרומאים, הביזנטים והע’סאניים וארמון ומסגד של השולטן האֻמָוִי וַלִיד, בשפתו הצפונית־המערבית של ים כנרת. בתקופת שלטון הממלוכים היתה במקום זה חניה (חָ’ן מניה) בדרך המלך ממצרים לדמשק, הבניה בשכבות העליונות של שטח החורבה הוא מהמאה הי“ג עד המאה הט”ו 278, במשחק המלים שבמדרש בר"ר לח, כב “גניסר - גני שרים” אפשר לראות רמז לזהויה של גניסר עם ח'. מניה, שבה ראה עוד בעל המדרש את גני השרים הערביים על יד הארמון.

חִ’רְבַּת אל־מנְיָה ב – خربة المنية. 9 ק"מ מדר' לבית לחם: יסודות, קירות הרוסים, מערות.

חִ’רְבַּת מֻנַיְזִל – خربة منيزل. מקום של ישוב עתיק מדר’־מזר' לאשתמוע: עקבות של בניינים, מערות קברים וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־מַנְסִיָה א – خربة المنسيّة, 7 ק"מ ממזרח לרמלה: בורות חצובים וחרסים עתיקים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־מַנְסִיָה א – خربة المنسيّة, 1ק“מ מדרום־־מערב לאד’נבה: חורבות של בניינים, משקופים, גת חצובה, מערות, לצד מזרח עקבות של מדרגות הרים. – חִ’רְבַּת מַנָּע – خربة منّاع, 2 ק”מ מדרום־מערב לבית חורון תחתון: שרידים של בנין, עמודים, קברי סלעים ומדרגות חצובות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־מַנְעִיָּה – خربة المنعيّة. חורבה של מצודה מתקופת המלוכה הישראלית לשמירה על מרכז מכרות הנחושת במנעיה, 33 ק"מ מצפון לעקבה, ועל הדרכים המובילות ליתר המכרות וכורי ההתוך שבעמק הערבה 279.

חִ’רְבַּת אל־מַנְצוּרָה א – خربة المنصورة. חורבה במקום כניסת דרך הארחות לתוך וָדִי פַ’גָּ’ס, 3 ק"מ ממע' לדגניה. הוא מקום של ישוב עתיק מאד. בו יסודות, ערמות אבנים בלתי מהוקצעות, ברכה, אמת מים רומית הנמשכת לטבריה וחרסים מתקופות הברונזה הקדומה, הברזל הקדומה, הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה 280.

חִ’רְבַּת אל־מַנְצוּרָה ב – خربة المنصورة. מקום של ישוב רומי על הר בקרבת כפר יהושע, 20 ק"מ מדר’־מזר' לחיפה, בו נמצאים גם שרידים פריהיסטוריים.

חִ’רְבַּת אל־מַנְצוּרָה ג – خربة المنصورة. מקום של ישוב קדום בשפלה, 4.5 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לעראק אל־מנשיה: גלי אבנים, בורות חרבים ושברי כלי חרס ביזנטיים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־מַנַרָה – خربة المنارة. מקום של ישוב קדום ליד ישוב הקבוץ רמים על גַ’בֶּל עַדָתִ’ר, מצפ’־מע' לצפת. בו עקבות של יסודות, גלי אבנים, בורות חצובים, גת.

חִ’רְבַּת אל־מַנְשְׁיָּה א – خربة المنشيّة. מקום של ישוב עתיק בשפלה, מדרום לדִ’נַבָּה. ראה ע' מנחת.

חִ’רְבַּת אל־מַנְשְׁיָּה ב – خربة المنشيّة. מקום של ישוב קדום בכרמל, 4 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לדָלִיתּ א־רוּחָה.

חִ’רְבַּת אל־מַנְשְׁיָּה ג – خربة المنشيّة. מקום של ישוב קדום בשרון, 4 ק"מ מדר’־מזר' לחדרה.

חִ’רְבַּת מַסְחָה – خربة مسحة. מקום של ישוב קדום על יד המושבה כפר תבור, ממזרח להר תבור. שרידי הישוב נמצאים על שטח גדול המשתרע עד בית הקברות של המושבה ובהם חומות הרוסות מתחת לאדמה, אבני־בנין עתיקות, שבהן השתמשו בבנין בתי המושבה, וחרסים רומיים, ביזנטיים וערביים של ימי הביניים, אחדים הם מתקופת הברונזה 281, כן נמצאים שם גם יקבים, יסודות של בנינים, בורות, אבני־מיל רומיות ושרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת מַסְכָּנָה – خربة مسكنة, בדרך מטבריה לנצרת. ראה ע' משכנא.


€חִ’רְבַּת אל־מֻסַיְגִ’ד – خربة المسيجد, 5 ק“מ מצפ’־מע' לבית גוברין: עקבות של ישוב קדום. במקום זה נוסד ביום י”א תשרי תש"ז (6.10.46) ישוב הקבוץ גל־און של השומר הצעיר.

חִ’רְבַּת אל־מַסִיָה – خربة المسية, בגליל העליון, 3 ק"מ מדר’־מזר' לפ’סוּטָה: קברות, אבני־בנין.

חִ’רְבַּת מַסִּין – خربة مسّين. בשומרון, 6 ק"מ מצפ' לעַנַבְּתָּא: חורבות של בתים ובאר.

חִ’רְבַּת מִסִלְיָה – خربة مسلية. שדה חורבות של ישוב הלניסטי ורומי בשפלת החוף, 2 קילומטר מדרום לטירה.

חִ’רְבַּת מֻסְמָר – خربة مسمار. סמוך לכביש ירושלים–יפו, 4 ק"מ מצפ’־מע' לקרית יערים: יסודות של חומה ובורות.

חִ’רְבַּת מַסָעִד – خربة مساعد, 4 ק"מ מדר’־מזר' לגן שמואל: בורות, עמוד של גרעינית, חרסים עתיקים.

חִ’רְבַּת אל־מִסָעד – خربة المساعد, 4 ק"מ מדר’י מזר' לעזה: אבני גויל, אבני פסיפס, אבני־בנין, חרסים עתיקים. לי ט א •

חִ’רְבַּת אל־מַסְעַדָה – خربة المسعدة, 2 ק"מ מדר’מע' לבית גוברין: עקבות של בנינים, מערות.

חִ’רְבַּת מַסְעוּד – خربة مسعود. חורבה של חניה רומית מדרום לחברון. בה שרידים של דרך רומית, חמרי בנין וברכה.

חִ’רְבַּת מַסְקוּפָה – خربة مسكوفة. ראה ע' ח'. חסין.

חִ’רְבַּת אל־מֻעַיִד – خربة المعيّد. ראה ע' שפמות.

חִ’רְבַּת מָעִין – خربة ماعين. ראה ע' בית בעל מעון.

חִ’רְבַּת מַעִין – خربة معين ראה ע' מעון א.

חִ’רְבַּת אל־מַעִין - خربة المعين. מקום של ישוב קדום בשפלה, 9 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לחָן יוּנִס: עקבות של בנינים, שברי כלי חרס עתיקים ובורות סתומים.

חִ’רְבַּת אל־מֻעַ’יְסִל – خربة المغيسل. שרידים של ישוב קדום במדבר יהודה, 20 ק"מ ממע' צפ’־מע' למצדה: שרידים של בנין מרובע עם ברכה.

חִ’רְבַּת אל־מֻעַיְסִרָה – خربة المعيسرة. בשפת ים חולה על יד יסוד המעלה: תל נמוך ועליו עקבות של יסודות

חִ’רְבַּת אל־מַעַלִי – خربة المعلي, בגליל העליון בתוך עמק פורה, מדר’־מזר' לקדש נפתלי.

חִ’רְבַּת מִעִלְיָא – خربة معليا. ראה ע' מעליא והשוה גם ההערה לע' עלות.

חִ’רְבַּת מֻעַלַּקָה – خربة معلّقة, 5.5 ק"מ מדר’־דר’־מע' לבית גוברין: יסודות ובורות.

חִ’רְבַּת מַעְן – خربة معن. ראה ע' מנואיס.

חִ’רְבַּת מִעְצַבָּה – خربة معصبة, 5 ק"מ מדרום לאשדוד: עקבות של ישוב, שרידים של בנינים בנויים אבני גויל, חרסים עתיקים על פני האדמה.

חִ’רְבַּת מַעְצוּבּ – خربة معصوب. ראה ע' מצובה,

חִ’רְבַּת מַעְרַבָּה – خربة معربة, 2 ק"מ מדר’־דר־מזר' להרביה: יסודות של אבני גויל, שרידים של ברכות בנויות אבני גויל, חרסים עתיקים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־מַעָ’ָרָה – خربة المغارة, 7 ק"מ מצפון־צפון־מערב לסילת א־טַּ’הְר: שלשה מקאמים, יסודות ושרידים של בנינים, בורות ומערות חצובים, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־מֻעְ’רַם (אל־מַרָעִ’בּ) – خربة المغرم ( المراغب). על יד שעפאט ממערב לה: יסודות של בנינים, חומות עתיקות, מגדל נוצרים.

חִ’רְבַּת אל־מַעַרַשׁ בַּעְרָה – خربة المعرّش بعرة. 4.5 ק"מ מדר’־מע' לבית גוברין: חומות הרוסות של בניינים רבועיים, משקופים ומזוזות פזורים, גתות ובתי־בד. ראה ע' מורשת, מורשת גת.

חִ’רְבַּת אל־מַפְגַ’ר – خربة المفجر. חורבות יריחו מהתקופות הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה. בחפירות, שנערכו במקום זה, נתגלו שרידים של שני ארמונות של מלכי האֻמָוִים מהמאה השמינית, ובשפך העיים נמצאה אבן עם כתובת כופית 282. כמו"כ נתגלו שרידים של חומה, גשר, ברכה, מסגד ובנינים אחרים, שברי עמודים, כותרות ובסיסים 283.

חִ’רְבַּת אל־מַפְרַק – خربة المفرق. מקום של ישוב קדום בעבר הירדן בשפת המדבר, 18 ק“מ מצפ’־מזר' לקלעת א־זרקא שעל שפת היבוק. בה תחנת מסה”ב החג’אזית ובה עובר צנור הנפט העיראקי ועל ידם מצודה וחָ’ן. במקום זה נמצאת גם מצבת אבן (Menhir) מהתקופה הפריהיסטורית.

חִ’רְבַּת אל־מִצְבָּח – خربة المصباح, כפר (בסוף 1945 לפי אומדנה 600 תו' מוסלמים) וחורבות של ישוב קדום, 12 ק"מ ממע’־דר’־מע' לרם אללה. יסודות, פסיפסים, גתות, בורות, קברים חצובים וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־מַצְלִח – خربة المصلح. ראה ע' משאל.

חִ’רְבַּת מַצְלַחִיתּ – خربة مصلحيت. מקום של ישוב קדום בשפתה הצפונית של בקעת בית נטופה: יסודות, ערמות אבנים, שרידים של מגדל ובורות.

חִ’רְבַּת אל־מַצָנִע – خربة المصانع. מקום של ישוב ביזנטי, 2 ק"מ מצפ’־מזר' ללִפְתָּא: כנסיה חצובה בחלקה בסלע, בורות, ברכה חצובה, חרסים ביזנטיים ואבני פסיפס, בוָדִי מצאנע שבצד מזרח קבר חצוב ובו אפריז וחקוי לבניה, קברים אחרים וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־מִצְעַר – خربة المصعر. מקום של ישוב גדול במואב, 13 ק"מ מדר’־מע' למעבר הארנון מַחָצַ’תִ אל־חַגּ'. החורבות הרבות, הבורות והמערות המטויחים הם מהתקופה הערבית הקדומה. הישוב הערבי נבנה על חורבות של ישוב, שהתקיים בתקופת הברונזה הקדומה, בשלב הראשון של תקופת הברונזה התיכונה ובתקופת הברזל הקדומה 284.

חִ’רְבַּת אל־מַקְהַז – خربة المقهز. חורבה של ישוב קדום בשפלה, 12 ק"מ מדר’־מע' לבית גוברין: אבני־בנין מסותתות.

חִ’רְבַּת מַקִיקָה – خربة مقيقة. שרידים של ישוב קדום מדר’־מע' לכפר שעפאט הקרוב לירושלים: שני יקבים הרוסים, בור ומערה.

חִ’רְבַּת אל־מַרָבַּעָה – خربة المرابعة, 4 ק"מ ממזרח לבית־אל: שרידים של יסודות חצובים בסלע.. עקבות של קיר, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת מֻרְבָּת בַּדְרָן – خربة مربات بدران. מקום שהיה מבוצר יפה בתקופת הפריחה של עמון ומוקף מגדלים עגולים (רֻגֻ’ם אל־מַלְפ’וּף) לשמירה על מבואות עיר הבירה, 14 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לרבת בני עמון.

חִ’רְבַּת מַרְג' אל־בַּיְנָה – خربة مرج البينة. ראה ע' ח'. גֻ’עַיְלָה.

חִ’רְבַּת אל־מַרָגִ’ם א – خربة المراجم. 3 ק"מ מדרום למג’דל בני פ’צ’ל: יסודות וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת אל־מַרָגִ’ם ב – خربة المراجم. 2ק"מ מדר’־מע' לאדורים: קירות הרוסים, יסודות של בניינים בנויים אבנים גדולות וגסות.

חִ’רְבַּת אל־מַרְגַ’מָה – خربة المرجمة. מקום של ישוב בתקופת הברונזה המאוחרת מעל לעין סָמִיָה. ממזרח להר בעל חצור. בו גלו כלי ברונזה משנת 1500 לפסה"בקירוב 285.

חִ’רְבַּת אל־מִרְד – خربة المرد. מקום של ישוב רומי־ביזנטי במדבר יהודה, 3.5 ק“מ מצפ’־מזר' למנזר מר סבא, 14 ק”מ מדר’־מזר' לירושלים: שרידים של מצודה, שרידים חשובים של כנסיה ביזנטית, יסודות של בנינים, פסיפסים, בורות, ברכות, אמת־מים, גשר וקברי סלעים. ראה ע' הי’רקניה.

הם

חִ’רְבַּת מָרוּס – خربة ماروس. מקום של ישוב בתקופת התלמוד על הר מצפ’־מע' לצפת. בו קברי־סלעים מהתקופה ההיא, יסודות, גתות ומערה עם דלת של אבן.

חִ’רְבַּת אל־מִרַיְגָ’תּ – خربة المريجات. כפר ערבי קטן בגליל, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לסכנין.

חִ’רְבַּת מַרִינָה – خربة مرّينة. מקום של ישוב קדום, 6 ק"מ מצפון לחלחול: חורבות של בתים, יקבים, באר.

חִ’רְבַּת אל־מֻרַיְעָה – خربة المريعة. מקום של ישוב קדום מדר’־מזר' לקיר מואב.

חִ’רְבַּת אל־מֻרַיְעָ’ה – خربة المريغة. מקום של עיר מסחר ותעשיה חשובה בימי קדם על פרשת דרכים באדום, 14 ק"מ ממע' דר’־מע' למעון 286.

חִ’רְבַּת אל־מַרְכַּז – خربة المركز. 17 ק"מ מדרום לחברון: עקבות של יסודות, גלי אבנים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת מַרְמִיתָּא – خربة مرميتا. מקום של ישוב ביזנטי ממזרח להר־טוב: קירות הרוסים, בורות, מערות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת מֻרָן א – خربة مرّان, בשפלה, מדרום לבית גוברין. ראה ע' מרות.

חִ’רְבַּת מֻרָן ב – خربة مرّان, על הר מדרום לדרך קרית יערים – קביבה. ראה ע' מרנת.

חִ’רְבַּת מַרְסִע – خربة مرسع. 3 ק"מ מצפ’־מזר' לכפר עציון: יסודות של בניינים, ערמות אבנים, בורות, אבני פסיפס לְבָנוֹת על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־מַרָעִ’בּ – خربة المراغب. יסודות של בנינים, קירות עתיקים ומגדל נוצרים על יד שעפאט הקרובה לירושלים.

חִ’רְבַּת מַרְעַשׁ – خربة مرعش, 1 ק"מ מדר’־מע' לבית גוברין: יסודות, בורות, מערות, עקבות של רחוב עתיק, ראה ע' מראשה.

חִ’רְבַּת אל־מֻרַצַּץ א – خربة المرصّص. מקום של ישוב קדום מאד לרגלי הר אַבּוּ דִיס, לצד הק"מ האחד עשר בדרך ירושלים–יריחו. בו דולמנים, חומה ומגדל, חורבה של כנסיה עם פסיפס, באר ובורות 287.

חִ’רְבַּת אל־מֻרַצַּץ ב – خربة المرصّص. כפר ערבי קטן, 11 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לשכם.

חִ’רְבַּת אל־מַרַשְׁן – خربة المرشان, כפר ערבי קטן בשפלה, 4 ק"מ מדר’־מזר' לברור חיל. בו יסודות, שברי כלי חרס וזכוכית עתיקים, שברי שיש על יד הבאר.

חִ’רְבַּת מְרַשְׁרַשׁ – خربة مرشرش. ראה ע' מרשרש.

חִ’רְבַּת מַרְתּ א־סַּיל – خربة مرت السيل, בשפלה, 7 ק"מ ממערב לבית גוברין: יסודות, בורות, ברכות ומערות.

חִ’רְבַּת מַרְתִּינָא – خربة مرتينا. עקבות של בניינים, 7 ק"מ מצפ’־מע' לדומה (דוימה).

חִ’רְבַּת אל־מֻשַׁיְרִפָה א – خربة المشيرفة, בגליל העליון סמוך לים. ראה ע' משרפות מים.

חִ’רְבַּת אל־מֻשַׁיְרִפָה ב – خربة المشيرفة, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לבית לחם: יסודות, בארות, מערות.

חִ’רְבַּת אל־מֻשַׁיְרִפָה ג – خربة المشيرفة, מקום של ישוב נבטי מצפון לנחל ארנון 288.

חִ’רְבַּת אל־מֻשַׁיְרִפָה ד – خربة المشيرفة, 3 ק"מ מצפ’־מע' לנצרת: מכלאה מרובעת, מגדל, חדרים.

חִ’רְבַּת מִשְׁמִשׁ – خربة مشمش, בגליל העליון, 2 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לאילון: חורבות של עיר קטנה, בתים קיימים עם פתחים וחלונות, בית־בד, קברים, בורות חצובים בסלעים עם אומנות בנויות.

חִ’רְבַּת אל־מַשְׁרָב – خربة المشراب. שרידים של בנין עם פסיפס ומערה סמוך לוָדִי אל־קִלְתּ 3 ק"מ מצפ’־מזר' לח’ין חטרור.

חִ’רְבַּת אל־משְׁרַפָה – خربة المشرفة. מקום של ישוב רומי־ביזנטי בשפלה, מדר’־מזר' לעזה: גלי אבנים, בורות סתומים, שברי כלי חרס ושיש מהתקופות הרומית והביזנטית.

חִ’רְבַּת אל־מַשָׁשׁ – خربة المشاش. מקום של ישוב מהתקופה הרומית, 16 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לבאר שבע. על ראשו של תל גדול נמצאים מצודה הדומה למצודות הגבול (limes) הרומיות ויסודות של חומה רומית, לצד צפון־מזרח יסודות וחומות מהתקופה הנבטית. יתכן שיש כאן עקבות של ישוב קדום יותר. השוה ע' חצר שועל.

חִ’רְבַּת מֻשְׁתָּה – خربة مشتة, בשומרון, 1.5ק"מ ממערב לעַרָבָּה.

חִ’רְבַּת מַתְּוִי – خربة متوي. כפר הרוס, 4.5 ק"מ מדר’־מע' לתמנת חרס (חָרִס).

חִ’רְבַּת אל־מֻתַּוְתַּן – خربة المتوتن. 8 ק"מ ממזרח לרמלה.

חִ’רְבַּת מִתְ’לִיָה – خربة مثلية. מקום של ישוב קדום בארץ החוף, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לעתלית: יסודות של בנינים, חמרי בנין עתיקים, באר, בורות, קברים וגת.

חִ’רְבַּת אל־מֻתַּקַלַּבָּת – خربة المتقلّبات, בשומרון, סמוך לנחל כרית, 10 ק"מ ממזרח לבית דַגַ’ן ב.

חִ’רְבַּת אל־מִתְּרָז – خربة المتراز. 6 ק"מ מדר’־מע' לקרית יערים: עקבות של ישוב, בורות, גתות, מערות.

חִ’רְבַּת נַבְּהָן – خربة نبهان, סמוך לקו מסה“ב ירושלים – יפו, 0.5 ק”מ מצפון לדיר א־שַּׁיְח': חומות הרוסות, שברי עמודים, משקיף, גתות, מערות.

חִ’רְבַּת נַבּוּח – خربة نبّوخ. ישוב חרב בשומרון, 1 ק"מ מדר’־מזר' לכפר קֻצְרָה.

חִ’רְבַּת א־נַּבִּי בּוּלְץ – خربة النبي بولص. מקום של ישוב ביזנטי בעמק בין בית נתיף ובין בית ג’מאל. הישוב החרב נקרא בפי הערבים על שם השליח פאולוס. בו כנסיה חובה וחורבות ויסודות של בניינים אחרים, ברכה, מקאם עם כפה קמורה ומרתפים.

חִ’רְבַּת א־נַּבִּי בַּלְיָן – خربة النبي بليان. 1.2 ק"מ מצפ’־מזר' לגבעת עדה.

חִ’רְבַּת א־נַּבִּי הוּג' – خربة النبي هوج. ראה ע' ח‘. הוג’.

חִ’רְבַּת א -נַּבִּי טָטָא – خربة نبي طاطا. ראה ע' נרבתא.

חִ’רְבַּת א־נַבִּי יוּשַׁע – خربة النبي يوشع. מקום של ישוב בתקופות הברונזה והברזל הקדומה על הר, 3 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לא־סַּלְט. הבדוים של הסביבה מיחסים קבר גדול הנמצא שם להושע בן אלה.

חִ’רְבַּת א־נַבִּי עֻזַיְר (אל־עֻזַיר) – خربة النبي عزير ( العزير ). מקאם עם כתובות סמוך לעַוַרְתָּא מדרום־מערב.

חִ’רְבַּת א־נַבִּי עַנִּיר – خربة النبي عنّير, 10 ק"מ מצפ’־מע' לרם אללה.

חִ’רְבַּת א־נַבִּי צֵלָח – خربة النبي صالح. 2.5 ק"מ מדר’־מע' לתרקומיה.

חִ’רְבַּת א־נַּבְּרָה (א־נַּבְּרַתַּיִן) – خربة النبرة ( النبرتين). ראה ע"ע כפר נבוריא ונבוריא.

חִ’רְבַּת נַגְ’ד – خربة نجد. מקום של ישוב רומי־ביזנטי סמוך לכפר נג’ד, ממזר’־צפ’־מזר' לעזה: יסודות, חדרים תתקרקעים, בורות, ברכות, קברים.

חִ’רְבַּת נֻגַ’יְמִיָה – خربة نجيميّة. 4 ק"מ ממזרח לערב (עַרְבַּתּ אל־בַּטַּוְף): עקבות של בנינים, בורות, אבנים פזורות.

חִ’רְבַּת נִגְ’ם – خربة نجم. 1 ק"מ מדר’־מע' לאמאוס (עִמְוֹס): חורבה של מגדל נוצרים ובור.

חִ’רְבַּת וִגִ’ם א־צֻּבְּח – خربة نجم الصبح. מקום של ישוב גדול בימי קדם סמוך ליישוב היהודי אילת השחר (ששאל את שמו מהשם הערבי). סמוך לכביש ראש פנה–מטולה: יסודות וקירות של בנינים, עמודים, בורות.

חִ’רְבַּת א־נַגַ’מָה – خربة النجمة, ישוב חרב בשומרון. 2.5 ק"מ מצפ’־מזר' לכפר קֻצְרָה.

חִ’רְבַּת נִגְ’מַתּ אל־הַוְדַלִי – خربة الهودلي. מקום של ישוב בתקופה הרומית, 4 ק"מ ממזרח ללטרון: חורבות של בניינים רבועיים, קשת. בורות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת נִגְ’מַתּ חֻ’נַיְפִ’ס – خربة نجمة خنيفس. שרידים של ישוב קדום, 5.5 ק"מ מצפ’־מזר' לסְנְגִ’ל.

חִ’רְבַּת א־נַּגַ’סָה – خربة النجسة, 9.5 ק"מ מצפ’־מזר' לזכרון יעקב.

חִ’רְבַּת א־נַּגְ’ר א – خربة النجّار, 3.5 ק"מ מצפ’־מע' לבית לחם: שרידים של בניינים, מדרגות בהר, קבר חצוב, חציבות בסלעים, רצפת פסיפס.

חִ’רְבַּת א־נַּגְ’ר ב – خربة النجّار, ישוב חרב בשומרון, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לכַּפְר קָסִם.

חִ’רְבַּת א־נַּגָּ’רָה – خربة النجّارة. 12 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לפתח תקוה: בנינים הרוסים, בית־ בד, בורות, קברים.

חִ’רְבַּת נַדָה (ח'. אל־עַדַס) – خربة ندة ( خ. العدس). עקבות של ישוב, חרסים ביזנטיים, 2 ק"מ ממערב לגבעון.

חִ’רְבַּת נוּח (בִּנְתּ נוּח) – خربة نوح ( بنت نوح). מקום של ישוב, 5 ק"מ מדר’־מזר' לדירבאן: גלי אבנים, קברי־סלעים, מדרגות הרים עתיקות, מעין עם חדר וקשת.

חִ’רְבַּת א־נֻוַיְטִיע – خربة النويطيع. ראה ע' נטעים.

חִ’רְבַּת נֻוַיְטִף – خربة نويطف, בשפלה, 1 ק"מ מדר’־מזר' לעַגּ’וּר: עקבות של יסודות ושל רחוב עתיק, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת א־נֻּוַיְרִיָה – خربة النويريّة, 5 ק"מ מצפ’־מע' לטָבִּעָ’ה שעל שפת ים כנרת: גלי אבנים מסותתות, באר וגת חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת א־נַּוָמִיס – خربة النواميس. ראה ע' ח'. א־נמוס.

חִ’רְבַּת נִוְפַ’ל – خربة نوفل. ישוב חרב בשרון, 4.5 ק"מ מצפ’־מזר' לקלקיליה.

חִ’רְבַּת נַזְלַתּ רַחָל – خربة نزلة رحّال. ישוב חרב בשומרון, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לזַוְיָה.

חִ’רְבַּת א־נַזְלָה – خربة النزلة. עקבות של ישוב קדום בעמק, במרחק 3 ק"מ מצפ’־מע' לזכרון יעקב. כיום נמצא בו ישוב ערבי קטן.

חִ’רְבַּת א־נֻּחַ’יְל – خربة النخيل. ישוב חרב בשומרון, 1 ק"מ מצפ’־מזר' לזָוִיָה.

חִ’רְבַּת נַחָלִין – خربة نحالين. עקבות של ישוב בשומרון, 2.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבאקא א־שַׁרְקִיָּה: שרידים של ישוב, תל קטן עם קברים וחרסים.

חִ’רְבַּת א־נַּחְם (עַנְהֻם) – خربة النحم ( عناهم). מקום של ישוב עתיק, 7 ק"מ מדר’־מזר' לג’נין: חורבות של בנינים, יסודות וערמות גדולות של אבנים.

חִ’רְבַּת א־נַּחָס – خربة النحاس. בתקופה הישראלית (800–1200 לפסה"נ) אחד המרכזים של מכרות הנחושת בעמק הערבה, 36 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לים המלח. בו ערמות גדולות של פסולת הנחושת וחורבות רבות של כורי התוך, חומות ובנינים גדולים לעובדים. לדעת נ. גליק, המחפש במקום זה את מקומה של עיר נחש (ע"ש), היה כאן בימי שלמה מחנה של שבויים, שעבדו במכרות 289.

חִ’רְבַּת א־נָּטָה – خربة الناطة, 3.5 ק"מ מדר’־מזר' לבית סחור.

חִ’רְבַּת א־נָּטִף – خربة الناطف. 3.5 ק"מ מד’־מזר' לבית נובא.

חִ’רְבַּת נּיבּ – خربة نيب. עקבות של חורבות, 3 ק"מ מדר’־מע' לטור לוסה (טָלוּזָה).

חִ’רְבַּת נִיחָא – خربة نيحا. מקום של ישוב בתקופת הברזל ובתקופה הרומית, 5 ק"מ ממערב לכפר גלעדי: יסודות של קירות, אבני־בנין פזורות, חרסים משתי התקופות.

חִ’רְבַּת א־נִּילָה – خربة النيلة. ראה ע' נעילא.

חִ’רְבַּת נִינָה – خربة نينة. מקום של ישוב קדום בשפלה סמוך לכפר שַׁחְמָה, ממזר’־דר’־מזר' לקטרה: יסודות וחמרי בנין עתיקים, בורות, שברי כלי חרס עתיקים.


חִ’רְבַּת נַיְפַעְה – خربة نيفعة. ראה ע' מיפעת.

חִ’רְבַּת א־נַּיְרַבָּה – خربة النيربة. מקום של ישוב עתיק במרחק 1.5 ק"מ מצפ’־מע' לעַנַבִּתָּא, בדרך מטול כרם לשכם. אַלְט 290 מזהה את המקום הזה עם העיר נְרַבְּדָה הנזכרת ב־248 EA. ודלמן 291 עם נרבתא (ע"ש).

חִ’רְבַּת נִיָתָּה – خربة نياتة, 1 ק"מ מדרום לדַיְרַבָּן: יסודות של בניינים, מזוזות, בורות, בתי־בד, טחנות, ברכות מרוצפות.

חִ’רְבַּת א־נָּמוּס א – خربة الناموس, 6 ק"מ מדרום לאשדוד: בורות הרוסים, חרסים, שברי שיש.

חִ’רְבַּת א־נָּמוּס ב – خربة الناموس, 2 ק"מ מצפ’־מע' לרוחמה: בנינים הרוסים, חדרים מקומרים על גבעה, בורות, ברכה, עמוד, אבני גויל.

חִ’רְבַּת א־נִמְרָה – خربة النمرة. מקום של ישוב בתקופת הברזל הקדומה במזרחו של חצי־הגלעד הדרומי.

חִ’רְבַּת נָסוּס – خربة نسوس. 5.5 ק"מ מדרום לדָלִית אל־כרמל: שפך עיים, חרסים עתיקים על פני הקרקע, קברי־סלעים וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת נַסְם גִ’בְּרִין – خربة نسم جبرين. מקום של ישוב קדום בין דומה (דַוְיִמָה) לבין בית גוברין.

חִ’רְבַּת נֻעַיְלָא – خربة نعيلا. ראה ע' ח'. דנעילה.

חִ’רְבַּת א־נֻּעַיְר – خربة النعير. 4 ק"מ מצפ’־מזר' לבית נובא.

חִ’רְבַּת נִעְלָן – خربة نعلان. השוה ע' נחלי געש.

חִ’רְבַּת א־נָּעַם – خربة الناعم. ראה ע' ינעם.

חִ’רְבַּת נַצִיבּ – خربة نصيب. מקום של ישוב קדום במואב, 8 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לרַבָּה (רבת מואב), בדרך לנחל ארנון.

חִ’רְבַּת א־נֻצַיְבּ – خربة النصيب. עקבות של ישוב במדבר יהודה, 8 ק"מ מצפ’־מז' לחלחול.

חִ’רְבַּת נֻצַיְבָּה – خربة نصيبة, 1 ק"מ מדר’־מע' לראס אל־אחמר: חומות הרוסות, יסודות, בורות.

חִ’רְבַּת נִצְף גֻ’בַּיִל – خربة نصف جبيل. מקום של ישוב קדום בשרון, 4 ק"מ מדרום לטול כרם.

חִ’רְבַּת נַצְר א־דִּין – خربة نصر الدين. כפר ערבי קטן, 1.5 ק"מ מדר’־מע' לטבריה.

חִ’רְבַּת א־נַּצָרָה – خربة النصارة, 3 ק"מ מצפ’־מע' לחברון: בנינים הרוסים, יסודות, יקבים ובורות.

חִ’רְבַּת א־נַּצְרִיָה – خربة النصريّة. עקבות של ישוב קדום, 2.5 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לעין שמר.

חִ’רְבַּת א־נֻצְרָנִי – خربة النصراني, 200 מ' ממזרח לתל בית מִרְסָם: עקבות של בתים הרוסים, בורות, בית־בד, מערות.

חִ’רְבַּת א־נַקְבּ – خربة النقب. 3 ק"מ מדרום מזרח לגבע של הכותים.

חִ’רְבַּת נַקְבּ אל־חַמְלָה – خربة نقب الحملة. מקום של ישוב קדום על הר בארץ הנגב, 40 ק"מ מדר’־מזר' לעַסְלוג'.

חִ’רְבַּת נַקְבּ שְׁתַּר (ח'. רָאס א־נַּקְבּ) – خربة نقب شتر ( خ. راس النقب). מצודת־גבול אדומית חזקה החולשת על וָדִי חִסְמָה בדרום אדום ועל הדרך המובילה מכאן לג’בל שָׁרָא.

חִ’רְבַּת א־נָּקָה – خربة الناقة, 1.5 ק"מ מדר’־מע' לאִדְנָא: יסודות של בתים, שרידים של שלש מכלאות, מערות.

חִ’רְבַּת נֻקַיִבּ עַסַיְמִר – خربة نقيب عسيمر. מרכז של מכרות נחושת בתקופה הערבית של ימי הביניים, בערבה מדרום לים המלח, 1 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לח'. נַחָס: חורבות של מכרות, כורי התוך, בתי דירה וערמות פסולת 292.

חִ’רְבַּת נָקוּרָה – خربة ناقورة. 1 ק"מ מדרום להר טוב: עקבות של יסודות, בורות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת א־נֻּקַיְבּ – خربة النقيب. מקום של ישוב חרב ממזרח לים כנרת. 1.5 ק"מ מצפ’־מזר' לעין גב.

חִ’רְבַּת א־נַּקַקִיר – خربة النققير. מקום של ישוב קדום בקרבת רמה בנפתלי, בדרך מעכו לצפת: יסודות של בנינים, ערמות אבנים, שברי עמודים, גת וקברי סלעים.

חִ’רְבַּת א־נַּשָׁא (ח'. א־דַּיְר) – خربة النشاء ( خ. الدير). 4.5 ק"מ מצפ’־מזר' לקלקיליה: חורבות של בנינים, בור, שתי ברכות, חמרי בנין־עתיקים.

חִ’רְבַּת נַתִּיף – خربة نتيف, 1.5 ק"מ מדר’־מע' לעַיְלַבּוּן: יסודות, גלי אבנים, בורות, קבר חצוב בסלע. ראה ע' בית נטופה.

חִ’רְבַּת א־נַּתְשׁ – خربة النتش, 3 ק"מ מדר’־מזר' לבית לחם: חומות הרוסות.

חִ’רְבַּת סַבּוּבָּה – خربة سبّوبة. יסודות של בנינים, 1.5 ק"מ מצפון למג’דל בַּנִי פַ’צַ’ל.

חִ’רְבַּת סַבּוּר – خربة سبور, 5 ק"מ מצפ’־מע' לברכות שלמה.

חִ’רְבַּת א־סַבְּחָה – خربة السبحة. בורות וקבר בנוי, 1 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לצוּר בָּהָר.

חִ’רְבַּת סִבְּטַרִי – خربة سبطري. תל של ישוב קדום מדרום לכַּפְר עָנָא (אונו). חרסיו מעידים, שהמקום היה מיושב בתקופת הברונזה הקדומה ויתכן גם בתקופת הברונזה התיכונה. ישובו נתחדש בתקופה הביזנטית ונמשך עד התקופה הערבית הקדומה.

חִ’רְבַּת סָבִּיָה – خربة سابية. ראה ע' כפר סבא א.

חִ’רְבַּת א־סֻבַּיְטָה – خربة السبيطة. לפנים עיר ביזנטית בנגב, 30 ק"מ מדרום לחלוצה. יושביה נפלו לפי חרב הערבים בעלותם על הארץ בראשותו של עמר אבן אל־עָץ (634). באחדות מחורבות העיר העתיקה שוכנים עתה ערבים בדוים למחצה. ראה ע' א־סביטה.

חִ’רְבַּת סֻבַּיְע – خربة سبيع. שרידים של ישוב בשפלה, 7 ק"מ מצפ’־מזר' לבית גוברין.

חִ’רְבַּת סַבָּנָא – خربة سبانا. מקום של ישוב בתקופה הרומית על הרמה, 9 ק"מ מדר’־מזר' לכפר אל־מַעָ’ר בנפת טבריה: יסודות, גלי אבנים, בורות ומדרגות בהרים.

חִ’רְבַּת א־סַבַּע – خربة السبع. ראה ע' שבע ואת ההערה לע' באר שבע.

חִ’רְבַּת סַבִּע – خربة سبع. 5.5 ק"מ מדר’־מזר' לעגּ’וּר: יסודות של בנין רבוע, בורות, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת סַבְּעַיְן – خربة سبعين. חורבות, 4 ק"מ. דר’־מזר' לג’נין.

חִ’רְבַּת סַבִּר – خربة سبر, 0.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבית השטה.

חִ’רְבַּת סַבַּתָּה א – خربة سبتة, 1.5 ק"מ מצפ’־מע' לחברון: חורבות, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת סַבַּתָּה ב – خربة سبتة, שרידים של ישוב, 3.5 ק"מ מדר’־מזר' לגבע של כותים.

חִ’רְבַּת סִדַיְן – خربة سدين. ישוב קדום מצפון לצור.

חִ’רְבַּת סִדְרַתּ עַלְיָא – خربة سدرة عليا, 1.5 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לעמיעד.

חִ’רְבַּת א־סַּהלָה – خربة السهلة. עקבות של ישוב קדום בגליל, 2.5 ק"מ מדר’־מזר' לפקיעין: גלי אבנים, בורות ושרידי מדרגות עתיקות בהרים.

חִ’רְבַּת א־סַּהְלָתּ – خربة السهلات, 5 ק"מ מצפון לסְלְוָד. ראה ע' ח'. בָּטִן.

חִ’רְבַּת סַהְרִיג' – خربة سهريج, 1 ק"מ מדר’־מע' לכפר ורבורג. ראה ע' ח‘. א־צַּ’הָרִיג’.

חִ’רְבַּת סְוַדְיָה – خربة سوديّة, 3 ק"מ מצפ’־מזר' ללטרון: גתות וקברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת סֻוַיגִ’רָה – خربة سوجرة. מקום בשפלת החוף, 5 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לאכזיב. הוא היה מיושב בתקופת הברונזה ושוב מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית הקדומה: חומות בנויות אבני גזית, שרידי מגדל, שברי עמודים, שרידים של רצפת פסיפס, בורות, קברי־סלעים ומערות.

חִ’רְבַּת א־סַּוַוִין – خربة السووين. עקבות של ישוב, 2 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לבת שלמה: יסודות של בנינים, חרסים עתיקים על פני האדמה. אבני פסיפס ומערות.

חִ’רְבַּת א־סֻּוַיְדָה – خربة السويدة, בעמק הירדן, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לרָס אֻם זוּקָה: מגדל נוצרים, קברים, ארון מתים.

חִ’רְבַּת א־סָּוִיָה – خربة الساوية. ראה ע' ח'. ברקית.

חִ’רְבַּת א־סֻּוַיְטִי (א־סֻּוַיְס) – خربة السويطي ( السويس). 4.5 ק"מ מדר’־מזר' לדומה (דָוִימָה): יסודות של כנסיה עם אגן טבילה, מערות, בארות.

חִ’רְבַּת א־סְוַיִכָּה – خربة السويكة. מקום של ישוב ביזנטי 2 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לרם אללה: שרידים של בנינים ופסיפסים, שרידים ארכיטקטוניים, בורות, מערות, בית־בד, דרך עתיקה. אולי יש לחפש במקום זה את השַׂכוּ. שבה עבר שאול בחפשו אחרי דוד ושמואל.

חִ’רְבַּת סֻוַיְמָה א – خربة سويمة, בעמק הירדן. ראה ע' בית הישימות.

חִ’רְבַּת סֻוַיְמָה ב – خربة سويمة, באדום, מצפ’־מזר' לא־טפילה.

חִ’רְבַּת (רג’ם) א־סוַיף – خربة (رجم) السويف, 4.5 ק"מ מדר’־מע' לבית גוברין: יסודות של מגדלי נוצרים, בורות, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת סוַיְרִיָּה – خربة سويريّة. מקום של ישוב בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל הקדומה, מצפ’־מזר' לעכו.

חִ’רְבַּת א־סָּוָמִיר – خربة السوامير. מקום של ישוב קדום ממזרח לעתלית, 1 ק"מ מדר’־מע' לעין עַ’זל: גלי אבנים, מערות, קברי־סלעים, באר עתיקה, חרסים מהתקופה הרומית ומקאם. בתקופת שלטון הצלבנים היה במקום זה כפר בשם Casale Samarita, שבו ישבו כנראה אז או קודם לזמן ההוא שומרונים. היום נמצא בו ישוב ערבי קטן.

חִ’רְבַּת סַוְמֵעָה – خربة سومعة, 800 מ' מצפ’־מזר' לשעפאט: גדר של אבנים גדולות, שרידים של בנין רבוע. חדר מקומר, בורות, כלי צור מעובדים.

חִ’רְבַּת סוּמַרָה א – خربة سومرة, מצפון־מזרח לט’הריה. ראה ע' שמיר א.

חִ’רְבַּת סוּמַרָה ב – خربة سومرة, בהרי שומרון, ממזרח ליָסוּף. ראה ערך שמיר ב.

חִ’רְבַּת סוּמַרָה ג – خربة سومرة, מקום של ישוב קדום בשפלה, 14 ק“מ מדר’־מזר' לעזה. בו מקאם אל־חַגָּ’ה חָכִּמָה. ביום י”א תשרי תש"ז (16.10.46) עלתה על הקרקע במקום זה קבוצת “תקומה” של הפועל המזרחי.

חִ’רְבַּת א־סּוּס – خربة السوس. בשפלה, 3 ק"מ מדר’־מע' לעַגּ’וּר.

חִ’רְבַּת סוּסִיָּה א – خربة سوسيّة. מקום של ישוב גדול, 3 ק“מ מצפ’־מזר' לאשתמוע. בו נתגלתה חורבה של בית כנסת עתיק 293, כאן גם שרידים ארכיטקטוניים, בורות, מערות ודרך עתיקה. השוה ע”ע אשתמוע וחצר סוסה.

חִ’רְבַּת סוּסִיָּה ב – خربة سوسيّة. עקבות של חורבות בשומרון, 2 ק"מ מצפ’־מע' לכַּפְר דִּיךּ.

חִ’רְבַּת סוּפָה – خربة سوفة. ראה עטרות שופן.

חִ’רְבַּת א־סּוּק א – خربة السوق. חורבה של בנין רבוע עם בור מקומר בפנה הצפונית־המערבית של חומה מרובת הזויות, סמוך לירושלים.

חִ’רְבַּת א־סּוּק ב – خربة السوق. מקום של ישוב קדום מדר’־מע' לרבת בני־עמון. ראה ההערה לע' אבל כרמים.

חִ’רְבַּת סוּק אל־חָ’ן – خربة سوق الخان. בית חניה ומצודה בגליל התחתון, 3.5 ק"מ מדרום למושבה סג’רה.

חִ’רְבַּת א־סַּוָקִי – خربة السواقي. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית של ימי הבינים, 5 ק"מ מצפ’־מזר' לעזה, בדרך למג’דל: יסודות של בניינים, שרידים ארכיטקטוניים, רצפת פסיפס, ברכה הרוסה, בורות, קברים, חרסים רומיים, ביזנטיים וערביים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת סוּק מָזִין – خربة سوق مازين. ראה ע' שוקמזון.

חִ’רְבַּת א־סָּוָּרִיף – خربة السواريف. קברים מקומיים בשפלה, 2 ק"מ מדר’־מע' לחמאמה.

חִ’רְבַּת א־סַּוַרִכָּה – خربة السوركة. ראה ע' ח'. א־סמילי.

חִ’רְבַּת סַחְבָּה – خربة سحبة. עקבות של ישוב במדבר יהודה, 11 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לחלחול.

חִ’רְבַּת סִחָן – خربة سحان. ראה ע' צאנן.

חִ’רְבַּת א־סחְנָה – خربة السحنة. ראה ע' שאונה.

חִ’רְבַּת א־סֻּטוּח – خربة السطوح, 2 ק"מ מדרום לבית דַרָס.

חִ’רְבַּת א־סַּטִח (א־סַּטָּה) – خربة السطح ( السطّة), 1 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לעַגּ’וּר: עקבות של חומות, אבנים פזורות, בור, קבר, מערה.

חִ’רְבַּת א־סַּטִּי – خربة السطّي. ראה ע' שטנא.

חִ’רְבַּת סִיָּה – خربة سيّة. מקום של ישוב בתקופות הרומית והביזנטית ושוב בימי הצלבנים, 1 ק"מ מדרום לג’ביה שבנפת רם אללה: שרידים של בנינים, בורות, גתות, קברי־סלעים, שברי פסיפס ושרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת א־סִּיח – خربة السيح. מקום של ישוב ביזנטי (?) בגליל, 2 ק"מ ממערב לפ’סוטה: חורבות של בניינים, אבנים מסותתות, עמודים, מזוזות, בורות, גת, קברים.

חִ’רְבַּת סַיָּח – خربة سيّاح. 3 ק"מ מדר’־מע' ליבנה: חרסים ביזנטיים, אבני פסיפס ואבני־בנין על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת סִיחָן – خربة سيحان. מקום של ישוב קדום בגולן על יד וָדִי סַקוּכִּי.

חִ’רְבַּת סַיְלוּן – خربة سيلون. ראה ע"ע שילה ובית שלוני.

חִ’רְבַּת א־סִימִיָא א – خربة السيميا. מקום של ישוב ביזנטי, 4 ק"מ מדר’־מזר' לדומה (דַוְיָמָה): יסודות של בניינים עם מזוזות ועמודים, בורות, חציבות בסלעים, מערה.

חִ’רְבַּת א־סִימִיָא ב – خربة السيميا. חורבות של עיר, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לט’הריה: שרידים של בנינים, משקופים חרוטים, מזוזות, עמודים, אבני שוליים, בורות, לצד דרום קברים חצובים עם עמודים.

חִ’רְבַּת סִיע – خربة سيع. מקום של ישוב רומי־ביזנטי, מהלך שעה אחת מדרום לתרמס עיא: חורבות של בניינים בנויים אבני גזית, בורות וברכה חצובים, קבר גדול עם ציורים, בחלקו חצוב בסלע ובחלקו בנוי מעל פני האדמה.

חִ’רְבַּת א־סִּיָע' – خربة السيّاغ, 1 ק"מ מצפ’־מע' לדַיְרַבָּן: יסודות של בנין, אבן של גת.

חִ’רְבַּת סִיָעָ’ה – خربة سياغة. ראה ע' בית פעור.

חִ’רְבַּת סַיְף – خربة سيف. 2 ק"מ מצפ’־מע' לתרקומיה.

חִ’רְבַּת סִיר – خربة سير. 7 ק"מ ממע' ד’־מע' לשכם: קברי־סלעים, מדרגות הרים, בור. בשטח החורבות קיים ישוב ערבי קטן.

חִ’רְבַּת א־סִּיָר א – خربة السيار. 2 ק"מ מצפ’־מזר' לנעְלִין.

חִ’רְבַּת א־סִּיָר א – خربة السيار. 1ק"מ מצפ’־מזר' לבית סחור.

חִ’רְבַּת א־סַּיָּרָה – خربة السّيارة, 10 ק“מ ממזרח לצפת, 1.5 ק”מ מדר’־מע' לגשר בנות יעקב: שרידים של בניינים הבנויים אבני בזלת.

חִ’רְבַּת סִירִין – خربة سيرين. שרידים של ישוב בגליל, 5 ק"מ מדר’־מע' לעמיעד.

חִ’רְבַּת סִכָּה – خربة سكّة. חורבות של ישוב ביזנטי, 2 ק"מ מדר’־דר’־מע' לדומה (דוימה): שרידים של יסודות, חדרים תתקרקעיים, באר, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת א־סָכּוּתּ – خربة الساكوت. 5. מקום של ישוב קדום על שטח גדול בדרום עמק בית שאן, 7 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לטירת צבי: יסודות של בנינים, גלי אבנים וחרסים רומיים וערביים על פני הקרקע, יסודות על יד המעין, לצד צפון בית קברות עתיק. השוה גם ע' תל א־סכות.

חִ’רְבַּת א־סִּכָּךּ – خربة السكاك, 8 ק"מ מדר’־מע' לאדורים.

חִ’רְבַּת א־סִּכְּר – خربة السكر. חורבות של ישוב גדול בתקופה הנבטית־הרומית, 15 ק"מ מדר’־מזר' למידבא 294.

חִ’רְבַּת סכְּרִיָה – خربة سكريّة, בשפלה, 5 ק"מ מדר' לעראק אל־מנשיה: שרידים של חָ’ן, יסודות, אבנים וחרסים עתיקים על פני הקרקע. שרידים ארכיטקטוניים וכתובת ערבית.

חִ’רְבַּת סֻכְּרַיְר – خربة سكرير. חורבה של בית־חניה ערבי בחצי דרך השיירות בין אשדוד ליבנה: חָ’ן הרוס, יקבים, בור, באר בנויה וברכה.

חִ’רְבַּת סִלּוּ (בַּיִתּ סִלּו) – خربة سلّو ( بيت سلّو). מקום של ישוב קדום, 5 ק"מ מדרום לצוריף.

חִ’רְבַּת סַלּוּגָ’ה – خربة سلّوجة. מקום של ישוב רומי־ביזנטי בשפלה, מצפ’־מזר' למג’דל: יסודות בנויים אבני גויל, בורות וברכות הרוסים, פסיפסים גסים, חרסים רומיים וביזנטיים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת סִלוּקִיָא – خربة سلوقيا. ראה ע' סלוקיא.

חִ’רְבַּת סַלְחַבּ – خربة سلحب. שרידים של ישוב קדום בשומרון, 3.5 ק"מ מצפון לטוּבָּס.

חִ’רְבַּת סֻלְטָן אִבְּרָהִים – خربة سلطان ابراهيم. 9 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לעין כרם.

חִ’רְבַּת סֻלַיְחָתּ – خربة سليحات. מקום של ישוב עתיק בצפון הגליל, קרוב לעמק הירדן.

חִ’רְבַּת סֻלַיְמָנִיָתּ – خربة سليمانيّات. ראה ע' טלימון.

חִ’רְבַּת סַלַם – خربة سلم. חורבה מיושבת מצפ’־מע' לעמק חולה.

חִ’רְבַּת סַלְמָה – خربة سلمة, בשפלה, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לעקרון: יסודות של בניינים וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת א־סַּלָּמָה א – خربة السلّامة, בגליל, ראה ע' צלמין.

חִ’רְבַּת א־סַּלָּמָה ב – خربة السلّامة, סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת סַלַמִיָּה – خربة سلميّة. ראה ע' כפר סלמה.

חִ’רְבַּת סַלְעָה – خربة سلعة קברים חצובים בסלעים עם גומחות ומערות בשומרון, 4 ק"מ ממערב לסִנְגִ’ל.

חִ’רְבַּת סִמְבִּס – خربة سمبس, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לברור חיל: שרידים של קירות בנויים אבני גויל, בורות הרוסים, חרסים עתיקים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת סַמְוִיל – خربة سمويل. תל גדול, יסודות, עקבות של חורבות, בורות ומערות,

1.2 ק"מ מדרום לכפר א־נַּבִּי־סַמְוִיל. ראה ע' מצפה (המצפה) א.

חִ’רְבַּת סַמּוּנְיָה – خربة سمّونية. ראה ע' סימוניא.

חִ’רְבַּת א־סַּמּוּרָה – خربة السمّورة, 6 ק"מ מדר’־מע' לצפת: יסודות וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת סַמַח – خربة سمح. שרידים של ישוב קדום בשטח הישוב החקלאי אֵילון (ע"ש) בגליל העליון: יסודות של בנינים, קברים ובורות חצובים.

חִ’רְבַּת סַמַח' – خربة سمخ. מקום של ישוב קדום גדול בגולן, 3.5 ק"מ מצפ’־מזר' לאל־מזיריב. בו קבר גדול חצוב בסלע 295.

חִ’רְבַּת סָמִי – خربة سامي. בשפלה, 5 ק"מ מדר’־מזר' למג’דל: יסודות וברכה הרוסה סמוך למקאם א־נַבִּי סָמִי, חרסים עתיקים ושברי שיש על פני הקרקע

חִ’רְבַּת סָמִיָה – خربة سامية, 3.5 ק"מ מצפון לחָ’ן א־לֻבָּן: בנינים הרוסים על יד המעין ועל יד וָדִי אל־מַחָמִי, מערות.

חִ’רְבַּת א־סִּמְיָה – خربة السمية. ראה ע' אשען,.

חִ’רְבַּת סֻמַיְט – خربة سميط. חומות הרוסות וקֻבָּה בשומרון, 6 ק"מ מדר’־דר’־מע' לטוּבָּס.

חִ’רְבַּת סֻמַּיְל – خربة سمّيل, 3 ק"מ מדר’־מע' לעקרון: באר, בור הרוס, יסודות, קברים, מערות וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת א־סֻּמַיְלִי – خربة السميلي,בשפלה, 7 ק"מ ממזרח לברור חיל: תל נמוך עם עקבות של חורבות, אבנים פזורות, חרסים עתיקים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת סָמְכִּיָה –- خربة سامكية. מקום של ישוב קדום מצפ’־מע' להר בעל חצור: יסודות וחומות בנויות אבנים גסות.

חִ’רְבַּת א־סָּמַן – خربة السمن. ראה ע' חשמון.

חִ’רְבַּת א־סָּמָן – خربة السمان. חורבה מיושבת, 5 ק"מ מדרום לשאר ישוב.

חִ’רְבַּת סַמְעָא – خربة سمعا. מקום של ישוב קדום מדר’־מע' לחברון: חומות הרוסות, קברים ומערות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת סֻמָּקָה – خربة سمّاقة. מקום של ישוב קדום על הר הכרמל, 3 ק"מ מדרום לדָלִיַת אל־כרמל. בין שרידיו הרבים נמצאים חורבה של בית־כנסת עתיק וקבר יהודי עם מנורה בעלת שבעה קנים 296 , חרסי החורבה הם מהתקופות הרומית והביזנטית.

חִ’רְבַּת סַמְרָה – خربة سمرة, 7 ק"מ מדרי־מזר' למסמיה אל־כַּבִּירָה: יסודות, מערות, באר.

חִ’רְבַּת א־סַּמְרָה א – خربة السمرة. בעמק הירדן, 6 ק"מ מצפ’־מזר' ליריחו: יסודות של בניינים, מחצבות, מערות.

חִ’רְבַּת א־סַּמְרָה ב – خربة السمرة. 13 ק"מ מדר’־ מזר' לטוּבָּס: יסודות של בתים, בורות, מערות, עקבות של רחוב עתיק.

חִ’רְבַּת א־סַּמְרָה ג – خربة السمرة. 2.5 ק"מ מצפון לבִּדְיָה.

חִ’רְבַּת א־סַּמְרָה ד – خربة السمرة. חורבות של ישוב קדום, 12 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לקיסרין: יסודות של בניינים, בורות, מערות ודרך עתיקה.

חִ’רְבַּת א־סַּמְרָה ה – خربة السمرة. 35 ק"מ מצפ’־מזר' לרבת בני־עמון. ראה ע' גַּדָּה.

חִ’רְבַּת א־סַּמְרָה ו – خربة السمرة. 8 ק"מ מצפון ליריחו: תל ועליו יסודות של חומה ושל בנינים, ברכה ומדרגות בהר.

חִ’רְבַּת סֻמְרָה – خربة سمرة, 5.5 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לתל ערד.

חִ’רְבַּת סַמָרָה – خربة سمارة. מקום של ישוב בתקופה הרומית על הר סלעים סמוך לג’נין: יסודות וקירות של בניינים, מערות, ברכה חצובה.

חִ’רְבַּת א־סַּמִרִיָה – خربة السمريّة. מקום של ישוב בתקופת הברונזה הקדומה, 7 ק"מ מדר’־דר’־מע' לבית־שאן.

חִ’רְבַּת סָמְתָּה – خربة سامتة. כפר בעבר הירדן מזרחה, מצפ’־מע' לגרש.

חִ’רְבַּת א־סַּנָבִּרָה – خربة السنابرة. מקום של ישוב בתקופת הברונזה התיכונה בעמק תרקומיה, בין חברון לבין בית גוברין: חומות הרוסות ויסודות של אבנים מסותתות, בורות, גת עם אומנות, שטח מרוצף אבני פסיפס לבנות, מערות. כיום קיים במקום זה ישוב ערבי קטן.

חִ’רְבַּת סַנְבָּרִיָה – خربة سنبريّة. מקום של ישוב קדום סמוך לכפר סנבריה, 2.5 ק"מ ממערב לדפנה. השוה ע' סברים.

חִ’רְבַּת סִנַּיְנָה – خربة سنّينة. דולמן וערמות אבני בזלת ממזרח לראש פנה.

חִ’רְבַּת א־סַּנִיפָה – خربة السنيفة, 12 ק“מ מצפ’־צפ’־מע' לצפת: גלי אבנים, חציבות בסלעים. רצפה עגולה של גת ובור. יתכן שיש לזהות אותה עם סניפתא, מקום המובלע בגבול עולי בבל, לפי גרסות א־ב. השוה מבוא עמ' מ”ט. מס' 12.

חִ’רְבַּת סִן א־נָּבְּרָה – خربة سن النابرة. ראה ע' סנבראי.

חִ’רְבַּת סַנְסִין – خربة سناسين. יסודות של בנינים, 3 ק"מ ממערב לבית לחם.

חִ’רְבַּת סַנַפְחָה – خربة سنفحة. כפר וחורבות רבות באדום, ממערב לא־טפילה.

חִ’רְבַּת א־סַּעְבַּנִיָה – خربة السعبنية. עקבות של ישוב קדום בגליל, סמוך לאל־בקיעה (פקיעין): יסודות של בנינים, גלי אבנים בלתי מסותתות.

חִ’רְבַּת סַעַד – خربة سعد, 4 ק"מ מדרום לדַיְרַבָּן.

חִ’רְבַּת א־סַּעַד – خربة السعد. מקום של ישוב קדום בגליל התחתון בין א־שַׁגַ’רָה ובין לוביה. החרסים שעל פני הקרקע הם מהתקופה הרומית. על שני תלים קטנים נמצאים גלי אבנים בלתי מסותתות, מזוזות, בורות, מערות, גתות וקברים חצובים בסלעים. רידֵי־ווֹ משער, כי כאן מקומה של העיר סעת הנזכרת בעלילת כרת מלך הצידונים, שנתגלתה באוגרית 297.

חִ’רְבַּת סַעְדָה – خربة سعدة. מצודה חרבה, יסודות של בתים ובורות בשפלה, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לעַג’וּר.

חִ’רְבַּת סַעַדִי – خربة سعدي. מקום של עיר ביזנטית בנגב, קרוב לעוג’א אל־חפיר: בארות, מערות, שפך־עיים, אבוסים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת סַעְוָה – خربة سعوة. ראה ע' ישוע.

חִ’רְבַּת סֻעַדְיָה (קַרְיַת סָעִידָה) – خربة سعدية ( قرية سعيدة). שדה חורבות גדול, 2 ק"מ מצפ’־צפ’־ מע' לביתר: יסודות של בניינים, בנין הרוס, יקבים, שברי עמודים, באר, גת, קבר חצוב.

חִ’רְבַּת סַעְסַע – خربة سعسع. ראה ע' כפר סאסאי.

חִ’רְבַּת סָעִרָה – خربة ساعرة. 2 ק"מ מדר’־מע' לדירבָּן: יסודות של בנינים.

חִ’רְבַּת א־סֻּפַיְרָה – خربة السفيرة. עקבות של חורבות בעמק אל־בקיעה, 8 ק"מ מדר’־מזר' לטָמּוּן.

חִ’רְבַּת א־סַּפְרָה – خربة السفرة. חורבה של ישוב קדום, 2 ק"מ מדרום ללטרון: קירות הרוסים של בניינים, בסיסי עמודים, בורות חצובים, אבני בית־בד.

חִ’רְבַּת סֻקִיְפָ’ה – خربة سقيفة, 4 ק"מ מדר’־מע' לבית גוברין: גלי אבנים, יסודות של בנינים.

חִ’רְבַּת א־סִּר – خربة السرّ. ראה ע' קַצְר א־סִּר.

חִ’רְבַּת סִר – خربة سر, בשומרון, 2 ק"מ מצפון לעזון: מדרגות־הרים, קברי־סלעים, באר.

חִ’רְבַּת א־סִּרְבּ – خربة السرب. שרידים של מחנה רומי וקבר, 4 ק"מ מדר’־מע' לטַמּוּן.

חִ’רְבַּת סַרְג’וּנָה – خربة سرجونة, 2.5 ק"מ ממע’־דר’־מע' לחמי טבריה. ראה ע' סרוגניא.

חִ’רְבַּת סַרָה – خربة سرّة. 5 ק“מ ממזרח ללבונה: יסודות, בורות, מכבש של גת. חִ’רְבַּת סָרָה – خربة سارة, 2.5 ק”מ מדר’־מזר' לכפר תבור: חומות הרוסות, בורות, גתות, שברי עמוד בזלת, קבר חצוב.

חִ’רְבַּת א־סָּרָה – - خربة السارة. על יד עַיִן סָרָה, 2 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לחברון.

חִ’רְבַּת סֻרוּח אל־פַ’וְקָא – خربة سروح الفوقا. ישוב קדום בגליל העליון, 1 ק"מ מדרום לכפר סרוח הקרוב לתרביח’א: קירות הרוסים, בורות, שרידים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת סָרוּנָה – خربة سارونة. מקום של ישוב קדום, 4.5 ק"מ מצפ’־מע' ליבנאל, בראשית וָדִי סרונה. בו מעין מים רבים, פסיפסים, חורבות של בתים ואבנים מחוטבים בחטובים ביזנטיים־נוצריים. אין תל במקום זה. שכבת העיים אינה עמוקה ובה רק חרסים רומיים, ביזנטיים וערביים. כותרות של עמודים קורינטיים וביזנטיים מח'. סרונה הועברו למושבות יבנאל ובית גן בהבנותן. בסרונה נמצאים גם בית קברות רומי 298 ושרידים של בית כנסת עתיק 299. On 162, 4.

חִ’רְבַּת סַרוּרָה – خربة سرورة, 8 ק"מ מדר’־מזר' ליוטה

חִ’רְבַּת סַרְטַבָּה א – خربة سرطبة, בגליל העליון, 3 ק"מ מדר’־מע' לג’רמק: חומות הרוסות, בורות, בית בד, קברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת סַרְטַבָּה ב – خربة سرطبة, בגליל התחתון, 2 ק"מ מצפון לבית גן.

חִ’רְבַּת א־סַרִי – خربة السرّي, 5 ק"מ מדר’־מע' לאדורים: קירות הרוסים, בורות, גת, מערות, קברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת א־סֻּרַיִךּ – خربة السريق. ראה ע' שורק, והשוה גם ע' כפר שורק.

חִ’רְבַּת סָרִין – خربة سارين. ראה ע' ח'. אל־קצר.

חִ’רְבַּת סַרִיסָה – خربة سريسة. ישוב חרב בשומרון, _ 2.5 ק"מ מדר’־מע' לחֻוָּרָה: בורות וקברים חצובים, אבני־בנין פזורות,

חִ’רְבַּת סַרִיסָה – خربة سريسة. מקום של ישוב ביזנטי גדול בשפלה, 1 ק"מ מדרום לדיר מֻחַיְסִן: על שטח גדול חומות הרוסות, יקבים ובורות חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת סִרִיסְיָא – خربة سريسيا. ראה ע' בעל שלישה.

חִ’רְבַּת א־סַּרְכַּס – خربة السركس, כפר (400 תו' מוסלמים) ממזרח לחדרה, ובו שרידים של ישוב קדום.

חִ’רְבַּת סַרְמִיתָּה – خربة سرميتة. שרידים של ישוב בשומרון, 3 ק"מ ממזרח לבית אֻמְרִין.

חִ’רְבַּת סֻרְסֻק – خربة سرسق, 4.5 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לבית שאן.

חִ’רְבַּת סַרְסַרָה – خربة سرسرة, 0.6 ק"מ מדרום לדיר בַּלוּט.

חִ’רְבַּת א־סִּתּ לַיְלָה – خربة الستّ ليلى, 4.5 ק"מ ממזר' צפ’־מזר' לבנימינה: תל עם שרידים של חומות, בורות, מכבש של גת, אבוסים עשויים אבן, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת א־סִּתּ נַפִיסָה – خربة الستّ نفيسة, 2 ק"מ מצפון לנחלת יהודה: קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת עֻבָּא – خربة عباة. כפר חרב, 2 ק"מ ממזרח לג’נין. בו קבר חצוב בסלע עם ארון־מתים וחרסים רומיים וערביים. השוה ע' אבץ.

חִ’רְבַּת עַבָּד א – خربة عبّاد. חורבה של ישוב קדום בגליל, סמוך לאל־בקיעה (פקיעין): יסודות של חומות בנויות אבנים קטנות, ערמות אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת עַבָּד ב – خربة عبّد. מקום של ישוב קדום בשפלה, מצפון לבית גוברין. ראה ע' שוכה א.

חִ’רְבַּת אל־עַבָּד א – خربة العبد, בשפלה, מצפון לבית נתיף: יסודות, גלי אבנים, שרידי בנין, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת אל־עַבָּד ב – خربة العبد, סמוך לכפר אל־ג’למה: שרידי בנין וקבר מהתקופה הרומית 300.

חִ’רְבַּת אל־עָבִּד א – خربة العابد, ליד הכפר עַג’ור מדרום לו.

חִ’רְבַּת אל־עָבִּד ב – خربة العابد, 2 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לכפר עציון: בנינים הרוסים, גלי אבנים, בורות, שרידים ארכיטקטוניים

חִ’רְבַּת עַבְּדָה א – خربة عبدة, ממזרח לאכזיב. ראה ע' עבדון.

חִ’רְבַּת עַבְּדָה ב – خربة عبدة, סמוך לאדורים ולכביש חברון – באר שבע: חומות הרוסות, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת עבְּדוּן – خربة عبدون. מקום של ישוב ביזנטי–ערבי ממערב לתחנת מסה"ב זכרון יעקב.

חִ’רְבַּת עַבְּד א־נַּבִּי – خربة عبد النبي. 5.5 ק"מ מדר’־מזר' לבית נבאלא: יסודות, גלי אבנים, בורות וקברים חצובים.

חִ’רְבַּת עַבְּד אל־עָל – - خربة عبد العال. חורבה של בנין גדול עם מגדלים, קשתות וקמרונים ומערה, מדר’־מזר' לשכם.

חִ’רְבַּת אל־עַבְּהַר – خربة العبهر. יסודות של בנינים וגלי אבנים, 7 ק"מ ממערב לבית גָ’לָא.

חִ’רְבַּת עַבָּס – خربة عبّاس, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לעמיעד.

חִ’רְבַּת עַבָּסִיָה – خربة عبّاسيّة. מקום של ישוב מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית הקדומה, 2 ק"מ מדר’־מזר' לבַּצָּה (בצת): שרידי חומה בנויה אבנים גדולות, גתות, בורות. בחורבות עקבות של מנורות בעלות שבעה קנים.

חִ’רְבַּת עַבְּתִּיָה – خربة عبّاتية. מקום של ישוב קדום, 6 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לצפת: יסודות של חומות, גלי אבנים, גת, בורות, מערות, קברות עם ארונות מתים.

חִ’רְבַּת אל־עַגּ’וּרִי (א־דַּהַיְשָׁה) – خربة العجّوري (الدهيشة). מקום של ישוב קדום מאד סמוך לכפר זרנוקה בשפלה, 4 ק"מ מצפ’־מזר' ליבנה: קבר וחרסים מתקופת הברונזה התיכונה, קברים וחרסים מהתקופה הרומית ושרידים ארכיטקטוניים מהתקופה הביזנטית.

חִ’רְבַּת אל־עִגְ’לִיָּא – خربة العجليّا. מקום של ישוב רומי־ביזנטי, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לתרביח’א: יסודות, גלי אבנים, בורות, גת, קברי סלעים, ארון מתים עשוי אבן עם מכסה, בסיס של עמוד.

חִ’רְבַּת עַגַ’לָן – خربة عجلان. ראה ע' עגלון א.

חִ’רְבַּת אל־עגַ’מִי – خربة العجمي. 3 ק"מ ממזר' צפ’־מזר' לבנימינה: חורבה, גלי אבנים, בורות בית בד, דרך עתיקה, מקאם.

חִ’רְבַּת עַג’נְג’וּל – خربة عجنجول. ישוב ערבי קטן בשטח של חורבות, 4.5 ק"מ מצפ’־מע' לאמאוס (עִמְוָס).

חִ’רְבַּת עִגְ’ס א־רָס – خربة عجس الرّاس. בשפלה, 7 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לאל־מג’דל: יסודות בנויים אבני גויל, בורות, חרסים ביזנטיים וערביים של ימי הבינים.

חִ’רְבַּת אל־עַגַ’רִימָה – خربة العجريمة, 11 ק"מ מדר’־מע' לט’הריה.

חִ’רְבַּת אל־עַדִנִי – خربة العدني. מקום של ישוב קדום בשפלה בין דיר אל־בלח ובין תל ג’מה. ראה ע' א־שיח' נָאוּר.

חִ’רְבַּת אל־עֻדַיְסָה – خربة العدّيسة, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לחברון: חומות, בורות, מערות, מגדל בנוי אבנים בלי מלט על יסוד של סלע, חרסים ביזנטיים וערביים.

חִ’רְבַּת אל־עֻדַיִיסִיָה – خربة العدّيسيّة, 4 ק"מ מדר’־מע' לבית נבאלא: ערמות אבנים, בורות ומערות חצובים.

חִ’רְבַּת אל־עַדַס א – خربة العدس. מקום של ישוב ביזנטי בשפלה מדרום לזכריה: חורבות וחרסים מהתקופה ההיא ומהתקופה הערבית של ימי הבינים על שטח גדול.

חִ’רְבַּת אל־עַדַס ב – خربة العدس. ממערב לגבעון. ראה ע' ח'. נַדָה

חִ’רְבַּת עַדָסַה – خربة عداسة. ראה ע' חדשה ב.

חִ’רְבַּת עֻדְ’פוּר – خربة عذفور. מקום של ישוב קדום מצפון לחַ’לַּתּ א־שַּׁעַבּ, 9 ק"מ מצפ’־מזר' לשכם: יסודות, ערמות אבנים, בארות, קברים חצובים, בצד דרום מערות־קברים ובורות.

חִ’רְבַּת אל־עַדָר – خربة العدار. ראה ע' עדר.

חִ’רְבַּת אל־עַדְרָה – خربة العدارة, 8 ק"מ מדר’־מע' לעזה: יסודות, בורות, גלי חרסים מהתקופה הביזנטית ומהתקופה הערבית של ימי הביניים.

חִ’רְבַּת עַוְבָּה – خربة عوبة. מקום של ישוב גדול מצפון לחָ’לִצָה שבשפת עמק החולה: יסודות, ברכה, מערות, קברים. השוה גם ע' וָדִי עַוְבָּה.

חִ’רְבַּת אל־עַוְגָ’א – خربة العوجا. מקום של עיר ביזנטית בקצה הנגב בגבול ארץ־ישראל ומצרים, 60 ק"מ מדר’־מע' לבאר שבע. בה נמצאת היום משטרת הגבול. השוה ע' חפיר אל־עוג’א.

חִ’רְבַּת אל־עַוְגָ’ה אל־פַ’וְקָא – خربة العوجة الفوقا. חורבה על ישוב עתיק על גבעה, שבחלקה היא מלאכותית, ליד כניסת הנחל אל־עוג’ה לתוך עמק הירדן, מצפ’־צפ’־מע' ליריחו.

חִ’רְבַּת אל־עַוְגָ’ה א־תַּחְתָּא – خربة العوجة التحتا. חורבה של ישוב קדום בעמק הירדן, במרחק 7 ק"מ ממזרח לקודמת: בנינים הרוסים ויסודות, טחנות הרוסות, תעלות, ברכה, עקבות של ישוב עתיק בשפת הנחל, מקאם א־שיח' אברהים.

חִ’רְבַּת עוּד – خربة عود, בשפלת הנגב, 7 ק"מ מצפ’־מע' לתל אבו הרירה: עקבות של ישוב, בהם בורות בנויים אבני גויל, שפך־עיים וחרסים ביזנטיים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת עַוְדָה – خربة عود, 4.2 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לאשדוד: עקבות של חורבות, באר, חרסים עתיקים.

חִ’רְבַּת אל־עוּדָה – خربة العودة. חורבות ובורות בגליל, 1.5 ק"מ מצפון לקלעת אל־קֻרַיְן.

חִ’רְבַּת אל־עֻוַיִבָּה – خربة العويبة. אחד ממרכזי מכרות הנחושת מימי שלמה בעמק הערבה 301.

חִ’רְבַּת עֻ’וַיְנָה אל־פַ’וְקָא – خربة غوينة الفوقا. יסודות, בורות ומערות, 4.5 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לאשתמוע.

חִ’רְבַּת עֻ’וַיְנָה א־תַּחְתָּא – خربة غوينة التحتا. חומות הרוסות. קשת ומערות, 1.5 ק"מ מדר’־מע' לקודמת.

חִ’רְבַּת עַוְפַ’ר – خربة عوفر, 4 ק"מ מדר’־מע' לשכם.

חִ’רְבַּת אל־עַוְצָץ – خربة العوصاص, מקום של ישוב קדום ממזרח לחָ’לִצְה שבקצה עמק חולה: יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות, קברי־סלעים, כלי צור.

חִ’רְבַּת אל־עַוְרָה – خربة العورة. מקום של ישוב ביזנטי־ערבי בדרך שיח' מוּנָס־ג’ליל, 1 ק"מ מצפ’־מע' לקרית שאול.

חִ’רְבַּת עוּרִיס – خربة عوريس. 4 ק"מ מדר’־מזר' לקלקיליה: מגדל נוצרים הרוס, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת עַ’זָּה – خربة غزّة. עקבות של ישוב קדום בנגב, 35 ק"מ ממזרח לבאר שבע.

חִ’רְבַּת עַזּוּן א – خربة عزّون. ישוב רומי־ביזנטי בשרון בקרבת הכפר עזון, 10 ק"מ ממזרח לקלקיליה: חומה, ברכות קטנות, קברים, חציבות בסלעים. בחורבה קיים כיום ישוב ערבי קטן.

חִ’רְבַּת עַזּוּן ב ^(עַזוּן אִבְן עַטְמָה) – خربة عزّون ( عزّون ابن عطمة). ישוב ערבי קטן במקום של ישוב קדום, סמוך למושבה רעננה: יסודות של בנינים, באר, שברי פסיפס, קברים.

חִ’רְבַּת עַזוּן א־רָס – خربة عزّون الراس. 13 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לפתח תקוה: ברכות קטנות, גת חצובה קברי־סלעים, בורות, שקערוריות חצובות בסלעים, לצד צפון חומה עתיקה (אל־קֻציְר).

חִ’רְבַּת עִזָּז – خربة عزّاز. ראה ע' ח'. אל־עדיסיה.

חִ’רְבַּת עַ’זִיָה – خربة غزية, 8 ק"מ מדר’־מזר' לחדרה.

חִ’רְבַּת אל־עֻזַיְז (עַזִיז) – خربة العزيز (عزيز). חורבות של ישוב ניכר, 3 ק"מ ממזרח ליוטה: שרידים של בתים, רחובות, בנין עם עמודים, גתות ושרידים ארכיטקטוניים. ראה ע' כפר עזיז.

חִ’רְבַּת אל־עַזִיזָה – خربة العزيزة, 4 ק"מ מצפון לבית גוברין.

חִ’רְבַּת אל־עזִיזִיָתּ –- خربة العزيزيات, בגבול ארץ ישראל וסוריה, 2 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לשאר ישוב: יסודות, קירות, בורות.

חִ’רְבַּת אל־עֻזַיְרָתּ – خربة العزيرات, ליד עַוַרְתָּא מצפון־מזרח. ראה ע' א־נבי עֻזַיְר.

חִ’רְבַּת עַזִיַת אל־פַ’וְקָא –- خربة عزيّة الفوقا. מקום של ישוב קדום מדרום לצור.

חִ’רְבַּת עַזִיַת אל־תַּחְתָּא –- خربة عزيّة التحتا. סמוך לקודמת.

חִ’רְבַּת עַ’זָלָה – خربة غزالة, מצפון לים כנרת: יסודות, גדרות בנויות אבני בזלת גסות, דולמנים השוה ע' זהלוק.

חִ’רְבַּת אל־ע’זָלָה – خربة الغزالة, כפר באמצע הבשן. בו חורבות של ישוב בתקופה הערבית של ימי הביניים.

חִ’רְבַּת אל־עַ’זַלָתּ – خربة الغزلات, 9 ק"מ מדר’־מזר' למושבה רמתים.

חִ’רְבַּת עַטּוּס – خربة عطّوس. מקום של ישוב קדום, מהלך חצי שעה מצפון לח'. סנאברה, בדרך לבית גוברין: יסודות ושרידי בנינים, חומות הרוסות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת עַטוּף – خربة عطوف. כפר קטן במקום של ישוב עתיק מצפ’־מזר' לשכם: יסודות, בורות, בארות, מערות.

חִ’רְבַּת עַטוּרָה – خربة عطورة. מקום של ישוב קדום מצפ’־מזר' לחסמה, אצל אבסביוס, 26,26 On הכפר Arg69°. השוה ע' עטרות.

חִ’רְבַּת עַטּוּשָׁה – خربة عطّوشة. ראה ע' עטושא.

חִ’רְבַּת עַטַיְסִי – خربة عطيسي. תל וחורבות, 8 ק"מ מצפ’־מע' לבַּלַד א־שְַׁיְח': שרידי בנינים, אבנים פזורות, חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת.

חִ’רְבַּת עַטַלָּה – خربة عطّلة, 5 ק"מ מדרום־מערב לבית גוברין.

חִ’רְבַּת עַטָס – خربة عطاس. עקבות של ישוב קדום בשפלה, סמוך לתל א־צָּפִי.

חִ’רְבַּת עַטָרָה – خربة - عطارة. ראה ע"ע עטרות א, בעל תמר ותֹמר דבורה.

חִ’רְבַּת עַטָרוּד – خربة عطارود. ישוב קדום על הר מדרום לעין עַבּוּס: תל, יסודות, גלי אבנים, מערות, בורות, גתות, חרסים רומיים, חציבות בסלעים ומדרגות חצובות בהר.

חִ’רְבַּת עַטָרוּס – خربة عطاروس. ראה ע' עטרות ג.

חִ’רְבַּת עַי – خربة عي. מקום של ישוב קדום, 10 ק"מ מדר’־מע' לקיר מואב. ראה ע' עַיָּה.

חִ’רְבַּת עִיד – خربة عيد. מקום של ישוב ביזנטי, חצי ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לגבעון: גלי אבנים, בורות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת עִיד אל־מִיָה (עִיד אל־מָא) – خربة عيد الميّة ( عيد الماء). ראה ע' עדלם.

חִ’רְבַּת עַיוּן מוּסָה – خربة عيون موسى. מקום של ישוב בתקופת הברזל הקדומה מעל למעינות המים הנובעים במעלה הר נבו 302.

חִ’רְבַּת אל־עַיטה (אל־עַיְטַנִיָה) – خربة العيطة ( العيطنيّة). מקום של ישוב קדום על הר מעל לנַבִּי שַׁעיבּ בנפת טבריה.

חִ’רְבַּת אל־עַיטָוַיָה 303 – خربة العيطاويّة. מקום של ישוב קדום בעמק עכו סמוך לתל קיסאן, 10 ק"מ מדר’־מזר' לעכו. הישוב התקיים במקום זה בתקופת הברונזה המאוחרת ושוב מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית הקדומה.

חִ’רְבַּת עַיְטוּן – خربة عيطون. ראה ע' עטולים.

חִ’רְבַּת אל־עַיְטַנִיָה – خربة العيطنيّة. ראה ערך ח'. אל־עיטה.

חִ’רְבַּת אל־עַיְכָּה – خربة العيكة. ראה ע' ח’רבת אל־עיתא.

חִ’רְבַּת עַיְן בַּיְתּ טֻלְמָה – خربة عين بيت طلمة. מקום של ישוב בימי הביניים, 1 ק"מ מצפון למוצא.

חִ’רְבַּת עַיְן אל־בֻּסְתָּן – خربة عين البستان, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לצפת: יסודות של בנינים וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת עַיְן דִלְבָּה – خربة عين دلبة. מעין ועל ידו ברכה ואמת־מים, 7 ק"מ מדר’־מע' לחברון בדרך לבאר שבע.

חִ’רְבַּת עַיְן א־זֻּעָקָה – خربة عين الزعقة. מקום של ישוב קדום בעמק בית שאן, 2 ק"מ מדר’־מזר' לאל־בירה: בנינים הרוסים ואבנים פזורות

חִ’רְבַּת עַיְן חַור – خربة عين حور. עקבות של ישוב על יד מעין, 2.5 ק"מ ממזרח לחניתה. ראה ע' חניתא ארעיתא.

חִ’רְבַּת עַיְן חֻרַיְעָה – خربة عين حريعة. תל וחורבה של ישוב קטן, 1 ק"מ מצפ’־מזר' ליבנאל, בשטח המושבה: אבני בזלת גדולות וקטנות, חרסים מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל הקדומה 304.

חִ’רְבַּת עַיְן חַטָן – خربة عين حطان. ראה ע' עיטם ב.

חִ’רְבַּת עַיְן אל־חַיָּה – خربة عين الحيّة. עקבות של ישוב עתיק בעמק הירדן, 4 ק"מ ממע' לגִ’סְר אל־מֻגָמִע: יסודות של בנינים.

חִ’רְבַּת עַיְן אל־חָיִךּ –- خربة عين الحايك, 2 קילומטר ממזרח ליערות הכרמל.

חִ’רְבַּת עַיְן אל־חַלְפָ’ה (חַפְנָה) – خربة عين الحلفة ( حفنة), 5 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לרם אללה: יסודות וקירות של בניינים, מזוזות, בורות, בית־בד.

חִ’רְבַּת עַיְן אל־חַרָמִיָה – خربة عين الحراميّة, 5.5 ק"מ ממזרח ליָסוּף: שרידים של ישוב עתיק, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת עַיְן טֻלְמָה – خربة عين طلمة, 4 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לעין כרם: מרתפים מימי הבינים, קירות הרוסים, בורות, אמת מים.

חִ’רְבַּת עַיְן אל־כֵּנִיסָה – خربة عين الكنيسة כנסיה הרוסה, יסודות של בניינים ומערות, 4 ק"מ מדר’־מע' לביתר.

חִ’רְבַּת עַיְן א־לַּוְזָה – خربة عين اللوزة, 2 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לרם אללה: חומות הרוסות, מדרגות־הרים

חִ’רְבַּת עַיְן אל־מֻחַיִמָה – خربة عين المحيمة, 10 ק"מ מצפ’־מע' לרם אללה: שרידים של בנינים, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת עַיְן מֻשַׁרִקָה – خربة عين مشرّقة, 1 קילומטר ממזרח לעַגּ’ול: בנין בנוי אבנים מסותתות, גת, בורות, שברים ארכיטקטוניים, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת עַיְן סִבְּיָה – خربة عين سبية, 3.5 קילומטר מדר’־מע' לרם אללה.

חִ’רְבַּת עַיְן א־סַּהִלָה – خربة عين السهلة. ישוב ערבי קטן במקום של ישוב עתיק בשומרון, 4.5 ק"מ מדר’־מע' לאֻם אל־פַ’חְם.

חִ’רְבַּת עַיְן עַיְנָה – خربة عين عينة. שרידים של ישוב קדום, 5.5 ק"מ מצפ’־צפ’־מזר' לתרמס עיא.

חִ’רְבַּת עַיְן עִמְרָן – خربة عين عمران. מקום של ישוב קדום בקרבת אדורים: מעינות, ברכות ושברי כלי חרס עתיקים.

חִ’רְבַּת עַיְן אל־עָף – خربة عين العاف, 5 קילומטר ממערב לרמה בנפתלי: יסודות, גלי אבנים, קירות בנויים בלי מלט, פלח רֵחַיִם, גת.

חִ’רְבַּת עַיְן א־תּוּתּ – خربة عين التوت, בין דיר יסין לבין מוצא: בנינים מקומרים הרוסים, בור, אבוס.

חִ’רְבַּת עַיְנוּן – خربة عينون. כפר חרב ובו קירות הרוסים, קמרונים, מקאם, בורות, מיכל־מים עם סולם מדרגות, חציבות ושקערוריות בסלעים.

חִ’רְבַּת עַ’יָצָ’ה – خربة غيّاضة. מקום של ישוב קדום, 3 ק"מ מדרום ליבנה.

חִ’רְבַּת אל־עַ’יָּצִ’יָה – خربة الغيّاضية. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית הקדומה, 7 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לעכו: תל קטן, קברי־סלעים וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־עַיְתָּא – خربة العيتا, גם אל־עַיְכָּה, אל־מֻנְטָר, צַ’הְר אל־עִרָק, סמוך לכפר חַטִין: גלי אבנים, מגדל רבוע קטן, בור קטן.

חִ’רְבַּת אל־עַיְתָּוִיָה – خربة العيتاوية. ראה ע' חי. אל־עיטויה.

חִ’רְבַּת אל־עַיְתַּיִּם – العيتّيم. ר' ע' אל־חמימה א.

חִ’רְבַּת עֻכּבֻּר – خربة عكبر. בעמק הירדן סמוך לח'. אל־עַוְגָ’ה א־תחתא: יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת עֻכַּיְמָה – خربة عكيمة, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לעמיעד.

חִ’רְבַּת עַכְּרוּס – خربة عكروس. מקום של ישוב בתקופה הרומית, 16 ק"מ מצפ’־מזר' לעכו: יסודות של בניינים, בורות, גתות, קברי־סלעים עם ארונות מתים.

חִ’רְבַּת אל־על - خربة العال. ראה ע' אלעלה.

חִ’רְבַּת עַלָא א־דִּין – خربة علاء الدين. 4 ק"מ ממז' לדאלית אל־כרמל: חומות הרוסות, יסודות, גתות, בורות, קברי־סלעים, לצד דרום ברכות.

חִ’רְבַּת אל־עִלוּ – خربة العلو. מקום של ישוב קדום מדרום לנחל קדרון.

חִ’רְבַּת עַלָוִיָה –- خربة علاوية. עקבות של ישוב קדום בגליל העליון, ממערב לדאלאתה.

חִ’רְבַּת אל־עַלָוִנָה – خربة العلاونة. מקום של ישוב ביזנטי על הר בין בית אִכְּסָא ובין קֻבַּיְבָּה:. קירות של בנין רבוע, מערות וקברי־סלעים.

חִ’רְבַּת עַלּוּס – خربة علّوس, בשפלה, 3 ק"מ מצפ’־מזר' לתל א־צָּפִי.

חִ’רְבַּת עַלִי – خربة علي. ישוב ביזנטי במעלה ההר, 1 ק"מ מצפון ללבונה (א־לֻבָּן): שרידים של כנסיה עם רצפת פסיפס, עמודים ובסיסיהם, גת, מערות וקברים.

חִ’רְבַּת אל־עַלְיָא א – خربة العليا, 3 ק"מ מצפון־מזרח לבית־אל. ראה ע' אהליא.

חִ’רְבַּת אל־עַלְיָא ב – خربة العليا, ישוב מהתקופה הרומית סמוך לבית לחם: חורבות של בנין עם פסיפסים וגומחות, בורות וקברים חצובים בסלעים.

חִ’רְבַּת אל־עַלְיָא ג – خربة العليا, מקום של ישוב מהתקופה הביזנטית עד התקופה הערבית של ימי הביניים, מהלך חצי שעה מדר’־מזר' לבית גַ’מוּל שבנפת חברון: קירות הרוסים, יסודות, בורות, מערות, חציבות בסלעים, חרסים משתי התקופות, דרך עתיקה לזנוח (זנוע) ולדיר עַסְפ’וּר.

חִ’רְבַּת אל־עַלְיָא ד – خربة العليا, 6 ק"מ מדר’־מזר' לראש פנה: דולמנים וגלי אבנים.

חִ’רְבַּת עַלְיָא –- خربة عليا. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית הקדומה, 1 ק"מ מצפון לתרשיחא: בנין בנוי אבני גזית (כנראה מימי הבינים), בורות, מערות, קברים, חרסים מהתקופה הרומית המאוחרת ומהתקופה הערבית של ימי הביניים. ראה ע' חלי

חִ’רְבַּת עַלִין (עִלִּין) – خربة علين ( علّين). ר' ע' חלן.

חִ’רְבַּת עַלִי קַוְקָה – خربة علي قوقة, 3 ק"מ מדר’־מע' לאם אל־פ’חם: יסודות של בנינים ושרידים של תרבות חקלאית ישנה.

חִ’רְבַּת עַלְיָתָּא – خربة علياتا. מקום של ישוב קדום ברמה, בדרך בין סִנְגִ’ל לג’לג’וּליה, 20 ק"מ מדרום לשכם: יסודות של בנינים, גלי אבנים, עמודים, קברים.

חִ’רְבַּת עֻלָם – خربة علم, 2 ק"מ מדר’־מזר' לעַוַרְתָּא.

חִ’רְבַּת עַלַמוּן – علمون. מקום של ישוב עתיק בגלעד, 15 ק"מ מדר' מע' לגרש.

חִ’רְבַּת אל־עָלַמִי – خربة العلمي. ראה ע' עזקה.

חִ’רְבַּת עִ’לָנִיָה – خربة غلانية, 2 ק"מ ממזר’־צפ’־מזר' לעין עירון.

חִ’רְבַּת עַלָּק – خربة علّاق, ממערב לקרית יערים.

חִ’רְבַּת אל־עַלַקָה – خربة العاقة, 6 ק"מ מצפ’־מזר' לט’הריה.

חִ’רְבַּת אל־עֻמְדָן – خربة العمدان, 2 ק"מ מדרום לדירבאן: אבני־מיל רומיות.

חִ’רְבַּת עֻמְד אל־קַרְיַתַּיִן – خربة عمد القريتين, סמוך לאל־קריתין, 7 ק"מ מדר’־מזר' לאשתמוע.

חִ’רְבַּת עַלְמִיתּ – خربة علميت. ראה ע"ע עלמון ועלמת.

חִ’רְבַּת אל־עַמוּד – خربة العمود. מקום של ישוב בתקופה הרומית ובימי הבינים בארץ החוף ממזרח לאכזיב: יסודות של בנינים, אבני־בנין פזורות, גת.

חִ’רְבַּת עַמוּדָה א – خربة عمودة, 3 ק"מ מצפ’־צפ’־מע' לרם אללה: יסודות, אבני־בנין עתיקות, מערה.

חִ’רְבַּת עַמוּדָה ב – خربة عمودة, תל קטן בשפלה, קרוב לכפר בַּרְבַּרָה. חרסיו רומיים וביזנטיים.

חִ’רְבַּת עַמוּדְיָה – خربة عمودية. ישוב קדום בנגב, 10 ק"מ מדר’־מזר' למֻחַרַקָה: יסודות, שרידי עמודים, בורות, כלי צור, באר בנחל בצד מזרח.

חִ’רְבַּת אל־עֻמוּר – خربة العمور. כפר (225 תו' מוסלמים) וחורבה של ישוב קדום מדרום־מערב לקרית יערים.

חִ’רְבַּת עַמּוּרִיָה א – خربة عمّوريّة. מימין לדרך מירושלים לשכם, 3 ק"מ מצפ’־מזר' למזרעה א־שרקיה: שרידים של בנין רבוע, בורות חצובים, חציבות בסלע, קברים.

חִ’רְבַּת עַמּוּרִיָה ב – خربة عمّوريّة. בשפלה, 7 ק"מ מצפון לעַגּ’ור: שרידים של מגדל וקמרונים, חציבות בסלעים, קברים.

חִ’רְבַּת אל־עֻמַיְרִי – خربة العميري. מקום של ישוב עתיק סמוך לגבול, 2 ק"מ מדר’־מז' לשאר ישוב.

חִ’רְבַּת אל־עַמקָה – خربة خربة العمقة. מקום של ישוב עתיק מדרום לקיר מואב.

חִ’רְבַּת עַמַּר – خربة عمّر, 6.5 ק"מ מדרום ליהודיה: יסודות, בורות, חרסים מתקופת הברזל על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת עַמְר – خربة عمر, 2.5 ק"מ מצפון לכפר זכריה: יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת עַמְרָה – خربة عمرة, 5.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבאר שבע.

חִ’רְבַּת אל־עמַרִי – خربة العمري עקבות של יסודות ובורות, 13 ק"מ מצפון לבאר שבע.

חִ’רְבַּת אל־עַמִיריָָּה – خربة العميريّة. מקום של ישוב בתקופת הברונזה המאוחרת ושוב מהתקופה הרומית עד ימי הבינים 305.

חִ’רְבַּת אל־עֻמְרָן – خربة العمران. בשפלה, 4 ק"מ ממזרח לדירבאן: גלי אבנים, גת חצובה בסלע.

חִ’רְבַּת עַ’נָאִם – خربة غنائم. ראה ע' ינום.

חִ’רְבַּת אל־עִנָבּ – خربة العناب, בשפלה, 0.5 ק"מ מצפ’־מע' לעַגּ’וּר.

חִ’רְבַּת עַנָבּ אַל־כַּבִּירָה – خربة عناب الكبيرة. מקום של ישוב רומי־ביזנטי על הר קרוב לט’הריה וסמוך לכביש חברון – באר שבע: חורבות רבות של בנינים ושל כנסיה, בורות, גתות, מערות, אבני־בנין ועמודים.

חִ’רְבַּת ענָבּ א־צַּעִ’ירָה – خربة عناب الصغيرة. קרוב לקודמת: יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת עַנָהַם – خربة عناهم. חורבה של ישוב בשומרון, 1.5 ק"מ מדר’־מע' לאל־יָמוּן.

חִ’רְבַּת אל־עֻנַיְזִיָה – خربة العنيزية. ישוב ביזנטי מהלך רבע שעה מצפון לבית עִזָּה.

חִ’רְבַּת אל־עַ’נָיִם – خربة الغنايم. ראה ע' ח'. אֻם אל־עַמַד ג.

חִ’רְבַּת עַנִין – خربة عنين. מקום של ישוב ביזנטי־ערבי בעמק הירדן, 1.5 ק"מ מצפ’־מע' למושבה מנחמיה, בשטח המושבה: פסיפסים ביזנטיים, שרידי חומות מהתקופה הערבית של ימי הבינים וחרסים משתי התקופות הללו 306. תל אֻם זַיְד הסמוך לישוב זה הוא אולי מקומה של ענם, עיר הלויים ביששכר (ע"ש).

חִ’רְבַּת עַנִּיר – خربة عنّير. 10 ק"מ מצפון־מערב לרם אללה: קירות של בניינים הרוסים, בית־בד, עמודים, חדר חצוב עם קשת בפתח, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת אל־עַסְגָ’ה – خربة العسجة. חורבה של ישוב בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת עַסַיְלָה (עֻסַיְלָה) خربة – عسيلة ( عُسيلة). 5 ק"מ מדר’־מע' לט’הריה: יסודות, גלי אבנים, בית־בד, מערות, רחוב עתיק.

חִ’רְבַּת עֻסְכֻּר – خربة عسكر. מקום של ישוב קדום מדרום לאל־פֻינְדֻק, 2 ק"מ משכם: חורבות של בנינים, חדרים מקומרים חצובים בסלעים, בורות. ראה עין סוכר.

חִ’רְבַּת עַסְכַּרִיָה – خربة عسكريّة, 4 ק"מ מדרום לאַבּוּ קַשׁ: חורבה של מצודה, שרידים של בנינים אחרים, יסודות, בנינים מקומרים, בורות.

חִ’רְבַּת עַסַן – خربة عسن. ראה ע' עשן.

חִ’רְבַּת אל־עַסָפִנָה – خربة العسافنة. ראה ע' גבע ד.

חִ’רְבַּת עַסְקַלוּן – خربة عسقلون. מקום של ישוב ביזנטי ממערב לכביש בָּבּ אל־וָד – בית גוברין: יסודות ושרידים של בנינים, בורות.

חִ’רְבַּת עַסְקַלָן א – خربة عسقلان. ראה ע' אשקלון.

חִ’רְבַּת עַסְקַלָן א – خربة عسقلان. מקום של ישוב קדום בין ביתוניה ובין בית חורון תחתון: יסודות, שרידים של בנינים, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת אל־עַפְרִיתּ – خربة العفريت. ראה ערך ח', אל־עַפְרָתָּה.

חִ’רְבַּת אל־עַפְרָתָּה – خربة العفراتة, בשומרון, 1 ק"מ מצפ’־מזר' ליתמה: בנין חרב בנוי אבנים בלי מלט, מגדלים, קשתות וקמרונים, מערה חצובה בסלע.

חִ’רְבַּת עַצִידָה – خربة عصيدة. מקום של ישוב ביזנטי סמוך לק"מ ה־25 בכביש ירושלים – חברון: שרידים של כנסיה ביזנטית עם פסיפס 307, בורות, גתות ומערות 308.

חִ’רְבַּת עַצִיְם – خربة عصيم. מקום של ישוב קדום בגלעד מדרום לאִרְבִּד.

חִ’רְבַּת אל־עֻצַיְפִ’רִיָה – خربة العصيفريّة. חורבות של עיר, 10 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לעזה: יסודות של בניינים, בורות, כותרות שיש ושברי עמודים, באר.

חִ’רְבַּת אל־עַצָל – خربة العصال. השוה בית האצל.

חִ’רְבַּת אל־עַצַם – خربة العصم. ראה ע' עצם.

חִ’רְבַּת עַצָפָה – خربة عصافة, 2 ק"מ מדר’־מזר' לכפר קדום, בכרוניקות של השומרונים קרית עצאפה, שבה ישבו שומרונים עד סוף ימי מסעי הצלב: יסודות, קירות של בניינים הרוסים, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת עַצְפ’וּרָה – خربة عصفورة, על גבעה ממז' לחולדה: יסודות, גלי אבנים, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת עַקָבָּה – خربة عقابة, 4.5 ק"מ מצפ’־מזר' לטובְּס: מכלאות חרבות, בורות חצובים.

חִ’רְבַּת עֻקְבֻּר – خربة عقبر. ישוב ביזנטי קרוב לרמלה, מדרום לקו מסלת הברזל: יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת עַקְבּרָה – خربة عقبرة. ראה ע' עכברא.

חִ’רְבַּת אל־עַקְד – خربة العقد. 1 ק"מ ממז' לאמאוס (עִמְוָס): יסודות, גתות, מערות.

חִ’רְבַּת אל־עקְדָה א – خربة العقدة. ישוב עתיק בשפלה, 2 ק"מ מצפ’־מזר' לבּרַיג': בנין הרוס מעל לבאר, קירות הרוסים של בניינים, בורות, גת חצובה.

חִ’רְבַּת אל־עקְדָה ב – خربة العقدة. בשומרון, 3 ק"מ מדר’־מע' ליַעְבַּד.

חִ’רְבַּת אל־עֻקוּד – خربة العقود, 2 ק"מ מצפון מזרח לשכם: בית חניה הרוס, עקבות של בנינים אחרים, בור, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת עֻקוּד אל־מֻנְיָה – خربة عقود المنية. עקבות של ישוב קדום בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת אל־עֻקַיְבָּה – خربة العقيبة. ישוב ערבי קטן במקומו של ישוב קדום בגליל העליון, 4 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לצפת: יסודות של בנינים, אבנים מסותתות פזורות, גתות, מקום גדור. ראה ע' כפר עקביה.

חִ’רְבַּת אל־עַקִל – خربة العقل. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית הקדומה, 1 ק“מ ממערב לשומרון (סבסטיה), בין הכביש ובין קו מסה”ב.

חִ’רְבַּת עַקְרַבָּה א – خربة عقربة. ראה ע' עקרבה.

חִ’רְבַּת עַקְרַבָּה ב – خربة عقربة. מקום של ישוב קדום מצפון לנחל ארנון, 3 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לערער. המקום הזה היה מיושב בסוף תקופת הברונזה הקדומה ובתחלת תקופת הברונזה התיכונה ושוב מהתקופה ההלניסטית עד התקופה הערבית הקדומה 309.

חִ’רְבַּת עַקְרַבָּנִיָה – خربة عقربانية, בעמק נחל כרית, 4.5 ק"מ מדרום לטַמּוּן.

חִ’רְבַּת אל־עַרָאִס – خربة العرائس. ראה ע' יערוט.

חִ’רְבַּת אל־עַרַבּ א – خربة العرب. מקום של ישוב ביזנטי בשפלה, 1.5 ק"מ מצפון לעַגּ’וּר: שרידים של כנסיה קטנה עם שלש אפסידות, שתי חורבות בוָדִי אל־עַרַבּ הסמוך.

חִ’רְבַּת אל־עַרַבּ ב – خربة العرب. 2.5 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לבית גוברין: יסודות של בנינים ושל מגדל, מערות, חרסים עתיקים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת ערְבָּדָה – خربة عربادة. חומות בזלת גסות בגליל, 2.5 ק"מ ממערב לכפר כָּמָה.

עד כאן קובץ 20

חִ’רְבַּת עֻ’רָבָּה – خربة غرابة. ראה ע' גרב.

חִ’רְבַּת אל־עַ’רְבִּי – خربة الغربي, 1 ק"מ מדרום מזרח לנִעְלִין.

חִ’רְבַּת עַרַבִּיָּה – خربة عربيّة, 5 ק"מ ממז' לחברון: יסודות, גלי אבנים, בורות.

חִ’רְבַּת עַרְבִּיתָא (עַרְבָּתָּא) – خربة عربيتا ( عرباتا). ראה ע' רבית.

חִ’רְבַּת עַרָה – خربة عرة. מקום של ישוב קדום באדום, מדרום לא־טפילה.

חִ’רְבַּת אל־עַרָה – خربة العرّة. עיר חרבה בנגב, 3 ק“מ מצפ’־מזר' לאל־מַשָׁשׁ. הישוב בעיר זו התקיים מהתקופה הישראלית עד סוף ימי בית שני (תקופת הברזל הקדומה עד התקופה ההלניסטית) ויתכן גם בתקופה הרומית. ראה ע”ע ארר והרר.

חִ’רְבַּת אל־עַרוּבּ – خربة العرّوب. חורבות של ישוב קדום סמוך לכפר עַרוּבּ בוָדִי אל־ערוב, מדרום לבית לחם: ברכה ואמת־מים הנמשכת מעין אל־ערוב ומערות. השוה ע"ע ברָכה וח'. בֻּרַיְכּוּתּ.

חִ’רְבַּת עַרוּבִּין – خربة عروبين. עקבות של ישוב קדום בגליל, 15 ק"מ ממזרח לבענה.

חִ’רְבַּת אל־עַרוּגִ’י – خربة العروجي. מקום של ישוב קדום במואב, מדר’־מזר' למידבא.

חִ’רְבַּת אל־עִרְוָה – خربة العروة. מקום של ישוב קדום סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת אל־עִ’רוּר – خربة الغرور. מקום של ישוב קדום בעמק הירדן, בדרך יריחו – בית שאן, 12 ק"מ מצפון לנחל כרית (וַדִי פָ’רִעָה): שרידים של חומה רבועה עם מגדל, בורות, יסודות, קברי־סלעים ודרך רומית.

חִ’רְבַּת אל־עָ’רִיבּ – خربة الغاريب, 5 ק"מ מדר’־מע' לבית לחם.

חִ’רְבַּת אל־עֻ’רַיְבּ – خربة الغريب. מקום של ישוב ביזנטי־ערבי מצפ’־מזר' לעכו: יסודות, אבני בנין מהוקצעות, גתות, בתי־בד, בורות ומערות.

חִ’רְבַּת אל־עֻרַיְמָה – خربة العريمة. ראה ע' כנרת א.

חִ’רְבַּת עֻרִיס – خربة عريس. מגדל נוצרים הרוס, בורות ומערות בשרון, 4 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לקלקיליה.

חִ’רְבַּת אל־עַרָאִס – خربة العرائس, בשומרון, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לאֻם א־שּׁוּף.

חִ’רְבַּת אל־עַרָאִשׁ – خربة العرائس. בשומרון, 2 ק"מ מצפ’־מע' לאֻם אל־פַ’חְם.

חִ’רְבַּת אל־עֻרְמָה – خربة العرمة. ראה ע' ארומה.

חִ’רְבַּת עִרְמָה – خربة عرمة. ראה ע' ח'. א־רָס ה.

חִ’רְבַּת עַַ’רַּנְדַל – خربة غرندل. ראה ע"ע אֵילִם וערנדילה.

חִ’רְבַּת עַרנוּתִּיָה – خربة عرنوتية, 1.5 ק"מ מדר’־מזר' לגופנה: חומות, יסודות בנויים אבני גזית, בורות, גתות.

חִ’רְבַּת עַרָעִר – خربة عراعر. ראה ע' ערער ג.

חִ’רְבַּת עַרְעַרָא – خربة عرعرا. ראה ע' ערער א.

חִ’רְבַּת עַרְעַרָה – خربة عرعرة. מקום של ישוב קדום בשרון, 5 ק"מ ממזרח למג’דל יָבָּא.

חִ’רְבַּת עִרְק – خربة عرق. ראה ע' ארדה.

חִ’רְבַּת אל־עִרָק – خربة العراق. מקום של ישוב קדום באדום, מצפון לפטרה.

חִ’רְבַּת עִרָק (עִרָק א־דַּיְר) – خربة عراق ( عراق الدير ). מקום של ישוב נזירים נוצריים בתקופה הביזנטית. ממערב לדיר א־דִּוָן: מערות רבות, ששמשו דירות לנזירים. בקירות המערות חצובים שבכי יונים (קולומבריונים) וצלבים וחרותות כתובות יוניות וכופיות.

חִ’רְבַּת עִרָק בַּנִי חַסַן – خربة عراق بني حسن. עקבות של ישוב קדום בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת עִרָק אל־מֻעֻיָּן – خربة عراق المعيّان. עקבות של ישוב קדום בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת עִרָק א־סִכָּרָה – خربة عراق السكارة. עקבות של ישוב קדום בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת עִרָק א־שַּׁרָתּ – خربة عراق الشرات, 0.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבית גוברין: יסודות, רצפת פסיפס, בורות, מערות, קברים חצובים.

חִ’רְבַּת עַרְקוּבּ – خربة عرقوب. שרידים של ישוב גדול סמוך לשפך נהר א־רֻקָּד לירמוך.

חִ’רְבַּת אל־עַרְקוּבִּיָה – خربة العرقوبيّة, 8 ק"מ מדר’־מע' ליבנה: יסודות, ברכה, אבני־בנין מפוזרות, חרסים עתיקים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־עֻרְקָן – خربة العرقان, 4.5 ק"מ ממע’־דר’־מע' לבית נתיף: יסודות של בנין ושברים ארכיטקטוניים.

חִ’רְבַּת עֻרְקָן אל־חָ’לָה – خربة عرقان الخالة, 2 ק"מ מצפ’־מע' לבית־גוברין: בורות חצובים, מערות, קברים, אבני־בנין מפוזרות.

חִ’רְבַּת עֻרְקָן א־סֻּקוּר – خربة عرقان السقور. 1 ק"מ מדר’־דר’־מזר' לבית דג’ן שבשומרון: חורבות ומערות עתיקות.

חִ’רְבַּת אל־עִשָּׁה – خربة العشّة, בעמק בית שאן, 2 ק"מ מדר’־מע' לבית יוסף. ראה ח'. זַבְּעָה.

חִ’רְבַּת אל־עֻשָּׁה – خربة العشّة, בשפת ים כנרת, 2.5 ק"מ מצפ’־מזר' לכפר נחום: שרידים של ברכות, גלי אבנים.

חִ’רְבַּת עַ’שַׁיְנָה – خربة غشينة. ראה ע' אשנה א.

חִ’רְבַּת עַשָׁיִר – - عشاير, 3 ק"מ מצפון לטול כרם.

חִ’רְבַּת אל־עָשִׁק – خربة العاشق. מקום של ישוב עתיק בשפתו המזרחית של ים כנרת. לדעת דלמן היה במקום זה נמלה של סוסיתא (ע"ש)310.

חִ’רְבַּת עַתִּיר – خربة عتّير. ראה ע' יתיר א.

חִ’רְבַּת אל־עַתְּר – خربة العتر. ראה ע' עתר.

חִ’רְבַּת אל־עַתַּר – خربة العتر. מקום של ישוב קדום בגלעד הדרומית.

חִ’רְבַּת עַתְּרַבָּה – خربة عتربة. מקום של ישוב ביזנטי סמוך לדיר דִבָּן בנפת חברון: יסודות, פסיפס, מערות.

חִ’רְבַּת אל־פ’וּל – خربة الفول. חורבות של שני ישובים, 3 ק"מ מדרום ללטרון, ביניהן עברה דרך עתיקה: יסודות, חדרי־דירה תתקרקעים, בורות, מערות, שרידים של כנסיה קטנה.

חִ’רְבַּת פ’וּלִיָה א – خربة فوليّة, 2.5 ק"מ מצפון־מערב לבית גוברין: יסודות של בנינים, עמודי שיש, אבני־בנין.

חִ’רְבַּת פ’וּלִיָה ב – خربة فوليّة, בגליל התחתון, 5 ק"מ מדר’־מע' ללוביה.

חִ’רְבַּת אל־פַ’וְקָן – خربة الفوقان, מקום של ישוב קדום סמוך לא־סַלְט.

חִ’רְבַּת אל־פַ’וָקִסָה – خربة الفواقسة. מקום של ישוב ביזנטי גדול על ראש הר במרחק 2.5 ק"מ ממזרח לכפר אל־מאלחה (מנחת): שרידי בנינים, גת, מערות, בורות, מחצבות עתיקות, שברי כלי חרס עתיקים,

חִ’רְבַּת אל־פַ’וָּר – خربة الفوّار, 2 ק"מ מדר’־מע' לדָלִיַתּ א־רוּחָה.

חִ’רְבַּת אל־פַ’וָּרָה – خربة الفوّارة, בשפלה, 1.3 ק"מ מדר’־מזר' לתל א־נג’ילה: אבני־בנין, חרסים ושברי זכוכית עתיקים פזורים על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת אל־פֻ’חַ’יְחִירָה – خربة الفخيخرة. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית הקדומה בעמק יזרעאל, 4 ק"מ ממזרח לאבו שושה.

חִ’רְבַּת פֻ’חַ’יְתּ – خربة فخيت, במדבר יהודה, 4 ק"מ מדר’־מזר' ליוטה: קירות הרוסים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת פַ’חְל – خربة فحل. ראה ע' פחל.

חִ’רְבַּת פַ’חַס – خربة فحس. מגדל נוצרים בשרון 9 ק"מ מצפ’־מזר' לקלקיליה.

חִ’רְבַּת אל־פֻ’חַרִי – خربة الفحّري, 6 ק"מ מדר’־מזר' לחָ’ן יוּנִס: תל קטן ועליו חרסים עתיקים.

חִ’רְבַּת אל־פֻ’חַ’רָנִיָה – خربة الفخرانية, 2.5 ק"מ מצפ’־מע' לחלחול.

חִ’רְבַּת אל־פַ’חְ’תּ – خربة الفخت. בשרון ליד הכביש, 7 ק"מ מצפון לטול כרם.

חִ’רְבַּת אל־פ’חְ’תָּה – خربة الفختة, 6.5 ק"מ מדרום לט’הריה.

חִ’רְבַּת פֻ’יטַיְס – خربة فطيس. ראה ע' פ’וטיס.

חִ’רְבַּת פַ’יְנָן – خربة فينان. ראה ע' פונן.

חִ’רְבַּת פִ’יק – خربة فيق. ראה ע' אפק ד.

חִ’רְבַּת פֻ’כְּחָא – خربة فكحا, 1.5 ק"מ מצפ’־מע' לטוּבְּס: יסודות, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת פָ’לוּן – خربة فالون, ראה ע' פלון.

חִ’רְבַּת אל־פַ’לָּח (שַׁעְבּ אל־פַ’לְּח) – خربة الفلّاح (شعب الفلّاح), 2.5 ק"מ מצפ’־מזר' לבית גוברין, בדרך לחברון: יסודות של בנינים, חציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת פֻלַיָה – خربة فليّة, 4 ק"מ מצפון־מערב לטרלוסה (טַלּוּזָה).

חִ’רְבַּת פַ’לִיח (פֻלַיְח) – خربة فليح. ראה ע"ע חלף ופלוגתא.

חִ’רְבַּת פַ’לַמִיָה – خربة فلمية. קברי־סלעים ליד הכפר פַ’לַמָה.

חִ’רְבַּת פַ’לַקָא – خربة فلقا. ישוב קדום בדרומה של מואב.

חִ’רְבַּת פֻ’נַיְתִּר – خربة فنيتر. אבני־בנין פזורות מצפון לדרך בוָדִי עָרָה, 3.5 ק"מ מצפון־מזרח לכַּפְר קָרְע.

חִ’רְבַּת פְ’נִס – خربة فانس, בגליל, 12 ק"מ מדרום לפַ’סּוּטָה: יסודות של קירות, אבני־בנין מסותתות, בורות, בית בד, קברי־סלעים.

חִ’רְבַּת אל־פַ’נַשׁ - خربة الفنش. ראה ע' כרתיה.

חִ’רְבַּת פָ’ס – خربة فاس. ראה ע' לוחית.

חִ’רְבַּת פַ’סָּה – خربة فسّة, 5 ק"מ ממערב לעַגּ’ול: חורבות של בניינים, יסודות, חמרי בנין עתיקים.

חִ’רְבַּת פֻ’סַיְסִיְתּ – خربة فسيسيات, 3 ק"מ מדר’־דר’־מע' לבית השטה: חומות הרוסות ויסודות של בנינים.

חִ’רְבַּת פַ’סָּסָה – خربة فساسة. יסודות של בנינים בשפלה. 4 ק"מ מצפ’־מע' לבית גוברין.

חִ’רְבַּת פָ’ע’וּר – خربة فاغور. ראה ע' פעור ב.

חִ’רְבַּת פַ’עוּשׁ – خربة فعوش. ראה ע' ח'. נִגְ’מַתּ אל־הַוְדָלִי.

חִ’רְבַּת פַ’צִִל – خربة فصايل. ראה ע' פסאליס.

חִ’רְבַּת פַ’צִל דָנִיָל – خربة فصل دانيال. מקום של ישוב קדום בגליל, 10 ק"מ מצפ’־מזר' לתרשיחא.

חִ’רְבַּת פֻ’קַיְקִס א – خربة فقيقس. מקום של ישוב קדום בקרבת אדורים.

חִ’רְבַּת פֻ’קַיְקִס ב – خربة فقيقس. מקום של ישוב בתקופת הברונזה ובתקופה הנבטית סמוך לראש מי נמרים במואב. השוה ע' חֹרֹנַיִם.

חִ’רְבַּת פַ’קָס – خربة فقاس, 9 ק"מ מדרום־מערב לשכם: שרידים של בניינים עם חדרים תתקרקעים, משקוף מקושט בפתוחים, חציבות בסלע.

חִ’רְבַּת פֻ’קַיקִעָה (א־שַׁיְח' בַּרְקָן) – خربة فقيقعة ( الشيخ برقان), 3 ק"מ מדר’־מע' לבית אלפא: מגדלים הרוסים, מקאם א־שיח' בַּרְקָן.

חִ’רְבַּת אל־פָ’ר – خربة الفار. ראה ע' ברסמה.

חִ’רְבַּת פַ’רָג' – خربة فرّاج (ח' אל־בִּיָר). מקום של ישוב רומי־ביזנטי ממערב לבית חנינא: בורות וקברי־סלעים, ברכה בחלקה חצובה ובחלקה בנויה.

חִ’רְבַּת פִ’רְגָ’ס – خربة فرجاس, 3 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לדומה (דוימה): יסודות של בניינים, מערות ובורות.

חִ’רְבַּת פַ’רַד – خربة فرد, בשפלה, 10 ק"מ ממע' להר־טוב: יסודות של בניינים, בורות חצובים, אבנים פזורות, מערות.

חִ’רְבַּת פִ’רְדַוְס – خربة فردوس. ראה ע' ח'. פרידיס.

חִ’רְבַּת פַ’רְדוּסִי – خربة فردوسي. בשומרון, 1 ק"מ מצפון לקַרְוַתּ בני חסן.

חִ’רְבַּת פָ’רָה – خربة فارة. תל וחורבות של ישוב קדום בראש נחל פרת. ראה ע' פרה (הפרה).

חִ’רְבַּת פַ’רְוָה – خربة فروة. ראה ע' בדן.

חִ’רְבַּת פֻ’רַיְדִיס – خربة فريديس. ראה ע' הרודיון.

חִ’רְבַּת אל־פַ’רְיָה – خربة الفريّة. מקום של ישוב קדום בגבעות הסמוכות לעמק יזרעאל, מצפון מערב למשמר העמק. אבסביוס, 26 ,28 On זהה אותו בטעות עם עפרים (ע"ש).

חִ’רְבַּת פֻ’רַיְחִיָה – خربة فريحية, 6 ק"מ מצפ’־מז' לקלקיליה.

חִ’רְבַּת פֻ’רַיְר – خربة فرير, 1.5 ק"מ מצפ’־מזר' לריחניה שבהרי שומרון: יסודות של בנינים, גלי אבנים, קברים, מערות.

חִ’רְבַּת אל־פֻ’רְן – خربة الفرن. ישוב ביזנטי ממזר' לנבי רובין.

חִ’רְבַּת אל־פָ’רִסִיָה – خربة الفارسيّة. ראה ע' כפר פרשאי.

חִ’רְבַּת פִ’רָסִין – خربة فراسين. מקום בשומרון של ישוב בתקופה הביזנטית ובימי שלטון הממלוכים, 4 ק"מ מצפ’־מזר' לבְּקָא א־שַׁרְקִיָּה. ש. קליין הציע לזהות את המקום הזה עם כפר פרשאי (ע"ש). התל הנמצא במקום זה מעיד על ישוב עתיק יותר.

חִ’רְבַּת פִ’רְעָה – خربة فرعة. מקום של ישוב קדום בקרבת אדורים: מעין, באר, יסודות וחורבות של בנינים, מערות חצובות בסלעים.

חִ’רְבַּת פַ’רַשׁ – خربة فرش. 5 ק"מ מצפון לבית גוברין.

חִ’רְבַּת פֻ’רְתּ – خربة فرت. ראה ע' פ’תורה.

חִ’רְבַּת פַ’תּוּח – خربة فتّوح. 1.5 ק"מ ממז' ליוטה: קירות, יסודות, בורות, מערות וחציבות בסלעים.

חִ’רְבַּת פַ’תּוּם – خربة فتوم. 9 ק"מ מצפון־מזרח לבית גוברין: יסודות של בניינים, בורות עם מדרגות, מערות.

חִ’רְבַּת אל־פָ’תּוּנָה – خربة الفاتّونة. מקום של ישוב מהתקופה הרומית עד התקופה הערבית מצפון לבַּשִׁיתּ, בדרך ליבנה: בורות סתומים, אבני־בנין, חרסים רומיים, ביזנטיים וערביים.

חִ’רְבַּת פֻתַּיִח – خربة فتيح, בשפלה, 5 ק"מ מצפ’־מזר' לבית פַ’גָּר.

.חִ’רְבַּת פַ’תָּתָּה – خربة فتّاتة. עקבות של ישוב קדום בשפלה, 4 ק"מ מדרום לישוב הקבוץ גת. ראה ע' יפתח.

חִ’רְבַּת צֻבִּחָה – خربة صبحة, 2 ק"מ מדרום־דרום־מזרח לבית צפאפה: בורות וקבר בנוי.

חִ’רְבַּת צֻבַּיְח – خربة صبيح. בשרון, 4 ק"מ מצפ’־מע' לקלנסוה: תל נמוך, יסודות של שתי ברכות, אבני־בנין, חרסים רומיים.

חִ’רְבַּת א־צַּהָרִיג' א – خربة الصهاريج. מקום של ישוב גדול באדמת פרדס חנה, 4 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לקיסריה: חמרי בנין מפוזרים, חרסים רומיים וביזנטיים ושברי שיש על פני הקרקע, רצפות פסיפס, קברים ושברי ארונות־מתים.

חִ’רְבַּת א־צַּהָרִיג' ב – خربة الصهاريج. מקום של ישוב עתיק בשפלה, 2 ק"מ ממזר’־דר’־מזר' לשפיר (א־סַּוָפִיר א־שָׁמְלֵיָה): בורות בנויים אבני־גויל, חרסים עתיקים ואבני פסיפס על פני הקרקע.

חִ’רְבַּת א־צוּבְּיָה – خربة الصوبيّة. מקום של ישוב קדום מצפ’־מע' לביתוניה.

חִ’רְבַּת א־צֻוַיְדָה – خربة الصويدة. מקום של ישוב עתיק בבקעת הירדן, על יד מקורות וָדִי שַׁעִיבּ ראה ע' צרתן.

חִ’רְבַּת א־צּוּמַעָה – خربة الصومعة. מקום של ישוב קדום מצפ’־מזר' לשעפאט, סמוך לק"מ ה־5 בדרך ירושלים – שכם.

חִ’רְבַּת א־צֻוָּנָה – خربة الصوّانة, חורבות של ישוב, 4 ק"מ מדר’־מזר' לבצת (בַּצְה): בנינים חרבים. בורות חצובים ומקומרים, שברי עמודים, קברים.

חִ’רְבַּת א־צֻוָּנְתּ – خربة الصوّانات. מקום של ישוב עתיק בשפלה מצפון לבית נתיף: מחצבות של אבן צור, כלי צור.

חִ’רְבַּת צוּפִיָה – خربة صوفية, בשפלה, 3 ק"מ מדר’־מע' לזכריה: בורות, גלי אבנים, מערות.

חִ’רְבַּת צוּפִין – خربة صوفين. מקום בשרון של ישוב בתקופה הרומית, 1.5 ק"מ מצפ’־מזר' לקלקיליה: גלי אבנים, בורות חצובים, ברכות, מערות, שברים של רצפת פסיפס, לצד צפון קברי סלעים.

חִ’רְבַּת צוּר – خربة صور. מקום של ישוב קדום באדום, מדר’־מע' למעון.

חִ’רְבַּת א־צּוּר – خربة الصور. ראה ע' טי’רוס.

חִ’רְבַּת א־צוּרָה – خربة الصورة. מקום של ישוב בתקופה הרומית ובימי הביניים על הר החולש על השפלה, סמוך לכפר עַגּ’ור, מצפ’־מזר' לבית גוברין: חומות הרוסות, בורות, מערות, שריד של בית־בד, אבני־מיל רומיות, משקוף ועליו צלבים נוסח מלטה.

חִ’רְבַּת צוּרַתַּיְן – خربة صورتين. חורבה של מגדל נוצרים, 4 ק"מ ממערב לשכם.

חִ’רְבַּת א־צַּחְ’רָה – خربة الصخرة. עקבות של חורבות ויסודות של בניינים סמוך לדיר אסניד, מצפ’־צפ’־מזר' לה.

חִ’רְבַּת א־צַּיָד – خربة الصيّاد. עקבות של חורבות, 6 ק"מ מצפון לשכם.

חִ’רְבַּת א־צַּיָּדָה – الصيّادة. ראה ערך נקב (הנקב).

חִ’רְבַּת (צ’הְרַתּ) א־צַּיָּח – خربة ( ضهرة ) الصيّاح. מקום של ישוב גדול סמוך ליבנה, בין הכביש ובין קו מסה"ב: חרסים עתיקים, אבני־גויל ואבני פסיפס על פני הקרקע חִ’רְבַּת צִיחָן – خربة صيحان. ישוב ביזנטי מדר’־מזר' לעזה, בדרך לבאר שבע.

חִ’רְבַּת א־צִּירָה – خربة الصيرة. חורבות רבות, גלי אבנים וארון מתים בגליל התחתון, 1 ק"מ מצפ’־מע' לנָעוּרָה.

חִ’רְבַּת צִירַתּ אַל־בַּיְצָ’א – خربة صيرة البيضاء, 1 ק"מ מדר’־מע' לח'. כרזין.

היה

חִ’רְבַּת צַלָח – خربة صلاح. מקום של ישוב עתיק מדר’־מע' לגבעת שאול, סמוך לקברי הסנהדרין בירושלים, ראה ע' צלע האלף.

חִ’רְבַּת צָלִח – خربة صالح. יסודות של בניין גדול ובורות סמוך לרמת רחל, משמאל לדרך לבית לחם.

חִ’רְבַּת צַלַנְתַּח – خربة صلنتح. תחנה פריהיסטורית ובה כלי צור מדרום לט’הריה.

חִ’רְבַּת צֻמַּיְל – خربة صميّل. מקום של ישוב עתיק מדר’־מע' לרמלה. חרסיו הם מתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה ומהתקופות הביזנטית והערבית הקדומה.

חִ’רְבַּת צַנְדָחַנָּה - خربة صنداحنّة. מקום של ישוב ביזנטי ובו שרידים של בסיליקי עם אפסיס ויסודות של בתים בשפלה, ממזרח לתל צנדחנה (מראשה).

חִ’רְבַּת א־צָּעַבִּיָה – خربة الصاعبيّة. מקום של ישוב עתיק סמוך לאדורים.

חִ’רְבַּת צַעַד – خربة صعد. מקום של ישוב עתיק, 4 ק"מ מצפ’־מע' לכפר חטין. ראה ע' צֵר.

חִ’רְבַּת א־צֻּעַ’יַּר – خربة الصغّير. חומות הרוסות, 6 ק"מ ממע’־צפ’־מע' לעין כרם.

חִ’רְבַּת א־צָּעִ’ירָה – خربة الصغيرة, 11 ק"מ ממע' לבית נתיף: יסודות של בתים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת צָפָא – خربة صافا, 2.5 ק"מ מצפון לבית אִמַּר: יסודות, בורות חצובים, עמוד ובסיסו, עמוד של שיש.

חִ’רְבַּת א־צָּפָא – خربة الصافا, מצפון לחלחול: יסודות, גלי אבנים, בורות, מערות.

חִ’רְבַּת א־צָּפִי – خربة الصافي. מקום של ישוב ביזנטי מצפון לתל א־צָּפִי (לִבְנָה).

חִ’רְבַּת צָפִיָה – خربة صافية. ראה ע' צוער.

חִ’רְבַּת א־צָּפִיָה – خربة الصافية. ראה ערך מצפה (המצפה) ב.

חִ’רְבַּת א־צַּפְצָפָה – خربة الصفصافة. מקום של ישוב בתקופות הרומית והביזנטית בגליל התחתון, 1 ק"מ מצפי־מזר' לעין דור: יסודות של קירות, שרידי פסיפסים, בית בד, אבנים מהוקצעות.

חִ’רְבַּת צַפְצַפָה – خربة صفصفة, 3 ק"מ מדר’־מז' לבני