לוגו
הקדמה: חיים של שפע מאת א. שטיינמן
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

“חיים של שפע” הוא השם שנתן אליעזר שטיינמן לאסופת מסות אשר כתב בארבעים השנים האחרונות לחייו. היה בדעתו להוציאם לאור בארבעה כרכים והתכנית המפורטת נמצאה בעזבונו בכתב יד. אולם גם לאחר מיון קפדני של שפע כתבי־יד לא נמצאו כל המסות אשר שמן נרשם בתכנית. משהגיעה עת הכינוס, נמצא כי הכותרת “חיים של שפע”, שמרומזת בה תפיסת חיים מגובשת, יפה לאסופת מסות, מהן גם כאלו שלא נמצאו בתכנית המקורית אך הן משלימות את מכלול העניינים הנידונים בה.

ארבעה הכרכים של “חיים של שפע” יכילו איפוא גם מסות שנדפסו בכתבי עת שונים ותרכז מיטב הגותו של א. שטיינמן הן בתחום הספרות והן בתחומים אחרים.

רוב המסות רואות כאן אור לראשונה. אחדות מהן נמצאו בכתב יד ואחרות מודפסות במכונת־כתיבה. לפעמים לא נמצא אלא עותק שני, מטושטש מעט, ולא נתפנה המחבר לעשות בו תיקונים והגהות.

עשיתי כמיטב יכולתי כדי להבהיר את הסתום ולהשלים את האותיות החסרות. קווים מרוסקים בגוף הספר מלמדים שלא תמיד עלה בידי לפענח את הכתוב ולא מלאני ליבי לשים דברים בפי אבי. לא התרתי לעצמי אלא לתת כותרות־משנה לכל כרך. הכותרת “עתים לספרות” – כרך א' – שאולה מסידרה בשם זה שנדפסה בכתבי עת שונים בתקופות שונות. “השער החכמה ושער האיוולת” – כרך ב' נגזר מתוכנן של המסות המובאות בו. “עולם בבחינת אלוהים” – כךר ג' – הוא שם שנתן המחבר לאסופה של מאמרים קודם שצירפם לתכנית “חיים של שפע”. “קול הדממה הדקה” – כרך ד' – אף הוא נרמז בכמה מסות הכלולות בו.

רק מעט ממאות המסות הדנות בנושאים ספרותיים מצאו את מקומן במבחר זה. נכנסו בו בעיקר אלו הדנות בנושא כעניין לעצמו ולא אלו שעניינן דברי הערכה או ביקורת על ספר זה או אחר. אלו ימצאו את תיקונן בקבצים אחרים העתידים לראות אור בעתיד.

ולא נותר לי עוד אלא להודות לגב' חגית הלפרין ורות שינפלד מן האוניברסיטה של תל־אביב אשר עבודתן השקדנית והמסורה במיון החומר וסידורו הניחה את היסוד לכינוס וההוצאה של עזבון א. שטיינמן ז"ל.


המלביה"ד – נתן שחם