לוגו
"הומו"...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

האדם, ה“הומו” – לא היה יכול ליצור כלל את המושג־אלוהים, לולא שיש בו מן האלוהיות, והאדם לא היה יכול ליצור כלל את המושג שטן, לולא שיש בו מן השטניות.

וכשאדם על דגל חייו ודרכו בעולם חורת באותיות גדולות: “הומו” – הוא בזה אינו מתנכר לאלוהיוּת שבו, אך הוא בזה נותן ידו גם לשטניות שבו.

וכשאדם על דגלו זה חורת: “צלם אלוהים” הוא בכך כותב עצמו־כלו לאלוהים, מקבל עליו מלכותו היא לבדה. אך הוא בזה עוד אינו משבית את השטניות והשדיות שבתוכו.