לוגו
"אמת בנלית"
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בוא וראה: ארכיאולוגים כי ימצאו איזה מאובן, שהוא אחד ואין דומה לו, מה שמירה שומרים אותו, וכמה זהירות נוהגים בו. והן כל פרט־אדם בעולם הוא בעצם “מימצא” כזה, שלפניו, מיום היות אדם, לא היה כן ואחריו, עד סוף כל הדורות, לא יהיה כן –

ובכל זאת…

אמת בנלית. לעמוד ולהשמיעה – מגוחך. אך אתה, אם רק רגע ביום תיתן היטב דעתך ולבך עליה, יעברך רעד. והוא, רעד זה, לא יהיה בנלי.

הוא – לא! כלל וכלל לא!