לוגו
והיא הדעת...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

כשהאדם יידע: הוא מה הוא, יידע גם מה הוא אלוהים.

– עד כדי כך אתה מצמצם את אלוהים?

– יכול אתה לומר גם אחרת: כשאדם יידע מה הוא אלוהים, יידע גם: הוא מה הוא.

– עד כדי כך אתה משגיב את האדם?

– עד כדי כך היא חידת מהותי־אני, מהותך־אתה, מהות־כל־אדם.

– והימצא האדם אי־פעם חידתו זו?

– לכשימצא את חידת האלוהים.

– ואת זו?

– “לא יראנו אדם וחי” (שמות ל"ג, כ).

והיא הדעת –

“דע את עצמך”!…