לוגו
חליפת המכתבים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

“משה כתב ספרו ופרשת איוב” (ב“ב י”ד).

אמן! כי הזכות והצדקה לבוא במלאכוּת אלוהים אל האדם ולשים לפניו את משפטיו, משפטי אלוהים – זכות וצדקה זאת ישנה רק לאשר יבוא במלאכוּת האדם אל אלוהים לשים לפניו את משפטו, משפט האדם עם אלוהים.

ומשה אשר הביא לנו את המכתב – “מכתב אלוהים חרות על הלוחות”, הוא שהביא אל אלוהים את המכתב – מכתב האדם חרות על חרסו של איוב.

והוא, זה האיש העומד בינינו ובין אלוהים

הוא זה האיש!