לוגו
רבינו בחיי בר משה אל קהלות אראגון
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה‘, זכרו תורת משה עבד ה’ המזכירים את ה‘, אל דמי לכם אצילי ונבוני הקהלות הנקהלים אשר בכל חבל אראגון, האל יהי לכם לסתרה, ואמתו צנה וסוחרה. הנה קול המולות פריצי עמנו מארץ מרחקים, להפר העדות והחקים, הכתובות בספר תורת משה עבד ה’, הלא הוא הפטיש החזק רבינו משה בר מיימון זצ"ל, השם אותות ומופתים בתורת האל, ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ועתה קמו שלשה חרשי משחית, וישלחו אחד מהם לחכמי צרפת ויפתום בפיהם ובלשונם יכזבו להם, ודברו סרות על רבינו הנזכר, עד אשר פתום בשקריהם ובפחזותם, וכאשר כתבו אלינו מחכמי פרובינצה שהחרימו כל לומד שום חכמה מהחכמות החצונות, והקורא בספר המדע ומורה הנבוכים, וילכו חשכים ואין נוגה להם, כי טח מראות עיניהם.

לזאת בערה בנו אש הקנאה ואין מכבה, ונר תורת ה' טרם יכבה, מהרנו להשיב גמול החטאים בנפשותם, על ראשם, והחרמנום ונידונום, כי הם הרחיבו פיהם האריכו לשונם על רבינו הנזכר ועל ספריו לסתור דבריו כאשר שמעתם באזניכם ותראו בעיניכם בנוסח הכתב השלוח לכם עם זה אליכם, מקהלנו קהל סרקסטה יצ"ו. על כן אקרא אליכם בקול גדול כי אתם משכילים ואת הנולד רואים, ולשם קדוש ישראל המחולל קנאים, החלצו מאתכם אנשים לנקום נקמתו ולהלביש כל אחד מהם קללה כמדו, כי לא האמינו בה' ובמשה עבדו, והצור ברחמיו דרכיו יורנו ויבער הרע מקרבנו, וישפות שלום לכם כחפץ הסר אל משמעתכם וזוכר תמיד טובתכם.

המתפאר בזכרכם בחיי ב"ר משה