לוגו
הרחבת גבולין
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

יש צורך בהרחבת הגבולין. המסחר והתעשיה צריכים לתפוס מקום חשוב בפוליטיקה הישובית שלנו. יש צורך בעזרה מאורגנת לאיניציאטיבה הפרטית במקצועות האלה; יש צורך במוסדות לקרדיט למסחר ולתעשיה, לצרכי השקעה ומחזור, במדה רחבה הרבה יותר ממה שיש לנו, יש צורך בקרדיט אפותיקאי בזול ובתנאים נוחים לבנין בתים ובתי-חרושת בערים, יש צורך בעזרה שיטתית ליצירת התנאים הנחוצים למפעלי החרושת: המצאת מגרשים לבנין, כח מניע וכדומה בתנאים נוחים בעזרת המוסדות העירוניים והמרכזיים. יש צורך בעבודה פוליטית לשם השפעה על הפוליטיקה הכלכלית של הממשלה, שתהא מכוונת לצרכיה של התעשיה החדשה ותגן על תוצרת הארץ על ידי שיטות מכס ומסים מתאימה, ואולם אל יבואו להעמיד את התעודות האלה בנגוד לתעודה העיקרית, המרכזית: להתישבות החקלאית. אם אין חקלאות עברית, אין גם מסחר עברי ותעשיה עברית, ומי שגורס, להלכה או למעשה, התישבות עירונית במקום התישבות חקלאית, מסחר ותעשיה במקום עבודת האדמה – אינו אלא טועה ומטעה את הרבים. יסוד ושורש מפעלנו היא החקלאות.

ואין פירושו של דבר המשך עבודת ההתישבות החקלאית בצורות ובגבולות שעד עכשיו. יותר מאשר בכל מקצוע אחר יש כאן צורך ב“הרחבת גבולין”. עבודת ההתישבות החקלאית אינה צריכה להצטמצם בחוגים, אשר המרכז החקלאי הוא בא-כחם. יש מקום להעביר חלק מן העליה החדשה מבעלי-הבתים ובעלי-המשפחות, לחקלאות ממש ולמשקים חקלאיים למחצה בקרבת הערים. בני-ברק ומגדיאל, חסידי יאבלונה וחסידי קוז’יניץ יוכיחו.

יש ברכה בתנועה זו, יש בה כדי להרבות את עמדותינו החקלאיות למחצה, ודי בדבר זה, כדי לחייב את ההסתדרות הציונית לתמוך בה עד מקום שידה מגעת.