לוגו
מדבריו
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מי שמזלזל בקרנות, עושה מעשה של קלות דעת שאין לה כפרה. מי החותר תחת הקרנות, תחת הסימפתיה של ההמונים לקרנות, עושה מעשה פשע לאומי. הקרנות הן לעת עתה חוט-השדרה של כל החיים הכלכליים שלנו ושל כל המפעל הציוני. ואף לעתיד יהיו להן לקרנות תפקידים חשובים. ההון הלאומי יהא תמיד בבחינת חלוץ העובד לפני ההון הפרטי. תמיד יהיו לקרנות תפקידים ותעודות, שלהון הפרטי לא יהיה שווה להביא את הקרבנות הדרושים לשמם.

X

הפוליטיקה שלנו צריכה להיות פוליטיקה ממשית, אותה הפוליטיקה שנהל וייצמן, הפוליטיקה האפורה במקצת של יצירת ערכין, של יצירת נכסים מתוך עמל ומאמצים, של יצירת בסיס פוליטי מתוך רבוי אוכלסים, מתוך רבוי עמדות וביצור עמדות.

X

כל השלשלת הזאת: מרות לאומית וסמכות לאומית עליונה, הנהלה ציונית חזקה, כנסת ישראל, הון לאומי וסקטור לאומי של המשק, הודאה בעיקר הפיקוח הלאומי על עניני ההון והעבודה גם יחד – כל אלה שלובים ורתוקים יחד. ואין זה דבר שבמקרה, כי חסידי אמונת היחוד של האיניציאטיבה הפרטית, של משחק הכחות החפשי, של חירות-היחיד הגמורה – שוללים את כל השלשלת הזאת גם יחד, או שהם מודים במקצת וכופרים בהרבה, נותנים את הדברים לשעורים ועל תנאי, ולכל היותר הם מודים בהם.

X

אנו רואים תפקידים גדולים, תפקידים מכריעים, להון הלאומי לתקנת המצב הרעוע ולבנין הארץ בכלל, אלא שלשם כך יש צורך בשותפות הפעולה של ההון הלאומי עם ההון הפרטי. ההון הלאומי לא ייעשה כח מניע בעל משקל והשפעה מכרעת בחיינו הכלכליים, אם לא ימצא את הדרך לעבודה שיטתית משותפת עם ההון הפרטי, עם החוגים הכלכליים השונים שבישוב.

X

החנוך הלאומי במולדת – פירושו קודם כל חנוך לשם בנין האומה במולדת, לשם תפקידים ממשיים, פרודוקטיביים, בבנין הלאומי – חנוך לשם הבראת המבנה החברתי והכלכלי של האומה במולדת, חנוך לשם חדוש יסודות-חיים ודרכי-חיים, חנוך לעבודה, לחיי חברה חדשים, חנוך של הכשרת הלבבות והידים כאחד.