לוגו
זה לעומת זה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שתי ידיעוֹת הוֹפיעוּ בּימים האחרוֹנים בּעתוֹנוּת הערבית, האחת נתאַמתה כּבר והשניה עוֹמדת להתאַמת. מזכּיר מיוּחד נתמנה על-ידי הנציב העליוֹן, שתפקידוֹ המפוֹרש הוּא לשמש קשר בּין הנציבוּת והמנהיגוּת הערבית. לא בּרוּר מדוּע היה צוֹרך בּיצירת משרה מיוּחדת זאת, לאחר שרוֹב הפקידים הארצישׂראליים הנם ערבים וּודאי אינם תלוּשים מן המנהיגוּת הערבית, לאחר שלמנהיגוּת הזאת ישנם צינוֹרוֹת רבּים למדי כּדי לבוֹא במגע עם השלטוֹן. רצינית יוֹתר היא שאלה אחרת: אם אמנם הוּרגש צוֹרך ב“שוּלחן ערבי” מיוּחד בּקרב מזכירוּת הנציבוּת, מדוּע לא מרגיש איש בּצוֹרך של “שוּלחן יהוּדי”? הן אם לא הספיק לשלטוֹן הצינוֹר של הועד הפּוֹעל הערבי ושל המוֹעצה המוּסלמית לגבּי הערבים, לא יוּכל להספיק לוֹ גם צינוֹר הסוֹכנוּת היהוּדית והועד הלאוּמי לגבּי היהוּדים. ואמנם, לא הרי ראָיוֹן ותזכּיר ושׂיחה כּהרי ישיבה בּתוֹך האדמיניסטרציה וחדירה לתוֹך מכוֹנת השלטוֹן.

והידיעה השניה, שהוֹפיעה בּעתוֹנוּת הערבית ועוֹמדת להתאַמת, אינה מדבּרת אמנם על מינוּי אלא על התפּטרוּת, ואוּלם גם היא חוּליה בּאוֹתה השרשרת: סגן-מנהל מחלקת הקרקעוֹת – אַחד היהוּדים המעטים ששׂרדוּ בּפּקידוּת הגבוֹהה בּמנגנוֹן הארצישׂראלי, עוֹמד לעזוֹב את משׂרתוֹ. מה קרה? הן יצא שם טוֹב לפּקיד הזה, הממלא את תפקידוֹ זה שנים רבּוֹת בּנאמנוּת וּבכנוּת. שוּם פּגם לא נמצא בּוֹ. הוּא לא נאשם בּדבר, וּבעבוֹדתוֹ לא קרה כּל אסוֹן ועל-ידיו לא חלה שוּם תקלה. וּבכל זאת – תזמין הממשלה פּקיד אחר בּמקוֹמוֹ, ואפשר להיוֹת בטוּח כּי האחר הזה לא יהיה יהוּדי. יתכן מאד, כּי גם להתפּטרוּתוֹ הקרוֹבה של מר [משה] דוּכן ינתנוּ טעמים “פּרטיים”, כּאשר ניתנוּ טעמים “פּרטיים” לעזיבת המשטרה על-ידי היהוּדים, אוֹ – אם רוֹצים – לכּניסה הבּלתי-מַספּקת של היהוּדים לשוּרוֹת המשטרה. יתכן מאד, שמיניסטר-המוֹשבוֹת, אם ישאלהוּ איש בּפּרלמנט על סיבּוֹת-התפּטרוּתוֹ של סגן-מנהל הקרקעוֹת, לא יענה תשוּבה אשר תחריד בּגילוּיה הציני, כּאשר שמענוּה לגבּי נוֹרמן בּנטביטש. אפס, מקרים אלה של התפּטרוּת יהוּדים ממשרוֹת ממשלתיוֹת מ“טעמים פּרטיים”, התרבּוּ מדַי מכדי שנהיה משוֹללי רשוּת לשאוֹל: האוּמנם אין סיבות כּלליות לתוֹפעוֹת “פּרטיוֹת” אלה? האוּמנם מרצוֹנם הטוֹב הוֹלכים היהוּדים ומתפּטרים ממשרוֹת ממשלתיוֹת, החל משוֹטר וגמוֹר בּסגן-מנהל מחלקה (הלא אין לנו יהוּדים מנהלי מחלקוֹת, ועל כּן אינם יכוֹלים להתפּטר)?

התוֹפעה אינה חדשה. התפּטרוּתוֹ של מר דוּכן אינה מקרה יוֹצא מן הכּלל. היא גם מתקשרת מאליה בּמינוּי “מזכּיר ערבי” מיוּחד לשירוּת הנציב העליוֹן. שמה של התוֹפעה הוּא: ערביזציה של הפּקידוּת הארצישׂראלית, ההוֹלכת בּד בּבד עם דחיקת רגל היהוּדים מתוֹך הפּקידוּת.


ו' שבט תרצ"ג (2.2.1933)