לוגו
הקדמה למקבץ המאמרים 'מה עלינו לעשות?'
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

רבים מאד מבין הציונים מציגים את השאלה: “מה צריך הציוני לעשות, במה ישקיע את כוחותיו?” קונטרס זה בא להשיב על שאִלתות אלו כמיטב־היכולת. הקורא אינו צריך לצפות, כמובן, שכאן יפתחו לפניו אפקים חדשים, שתתגלה איזו תכנית מקורית לעבודה הציונית, אשר איש לא שמע עדיין את שמעה. תכנית־עבודתנו היתה ונשארה אותה תכנית ישנה וידועה־לכל, אלא שהיא נשתכחה, כנראה, במידה כזאת, שיהא בזה משום תועלת להחיותה שוב בזכרוננו.

ליתר בהירות חילקנו תכנית זו לשלשה חלקים.

החלק הראשון יוקדש לשאלת התכוּנה לקראת הקונגרס השביעי, כלומר לעבודה המיוחדת של שנה זו.

החלק השני יוקדש לעבודת־הקבע הציונית בכלל. חלק זה יכיל כמה פרקים מיוחדים:

א. הקרן הקיימת ואוצר־ההתישבות;

ב. תעמולה ותרבות;

ג. פעולת החוגים;

ד. יזמת יחידים;

ה. פעולת הנוער המתלמד.

החלק השלישי יוקדש במיוחד לשאלת העבודה בארץ־ישראל.