לוגו
מעשי תקפו של "המזרחי"
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

שוּב תגרה בּין פּוֹעלים. מַהלוּמוֹת, פּצעים, כּלימה. וּמוּבן מאליו, שגם הפּעם יד ״המזרחי״ בּאמצע.

הסתדרוּת זוֹ, הקיימת, כּידוּע, אך כּדי לשמוֹר כּי ארץ-ישׂראל ועַם ישׂראל יִּבָּנוּ על פּי ״תוֹרת ישׂראל״, לא מצאה לנגדה עד היוֹם מטרה יוֹתר נשׂגבה מאשר לשסוֹת פּוֹעל בּפוֹעל, להפיח מדָנים בּין אחים, להעטוֹת בּכל הדרכים חרפּה על הישוּב העוֹבד בּארץ. ואם לא הצליח הדבר על ידי אִרגוּן פּוֹעלים דתיים בּעלי הכּרה, בּאשר אלה, בּמידה שהיוּ מסתדרים, היוּ משתחררים מהשפּעתוֹ של ״המזרחי״ והיוּ מוֹצאים להם מקוֹם, מבּלי לוַתר על דעוֹתיהם ועל מנהגיהם בּעניני דת, בּהסתדרוּת העוֹבדים הכּללית, הרי עוֹמדים לרשוּתוֹ גם טיפּוּסים אחרים, וגם אמצעים אחרים.

לא מקרה הוּא הדבר, שמדי הַגיע עוֹנת הקוֹנגרס הציוֹני, מן ההכרח הוּא שתפרוֹץ תגרה בּין ״המזרחי״ וּ״פוֹעליו״ וּבין שאר ציבּוּר הפּוֹעלים, וּמוּבטחת לוֹ ההזדמנוּת לטַלגרף לכל תפוּצוֹת ישׂראל על זדוֹנם ורשעתם של הפּוֹעלים ה״כּלליים״, על דרך האַלָמוּת והכּפיה אשר בּחרוּ בּה פּריצי ישׂראל אלה, על רדיפתם את ״הפּוֹעל הדתי״. וכל מפיר שביתה, וכל מַשׂכּיר את עצמוֹ להכּוֹת ולפצוֹע, הרי הוּא נעשׂה בּאוֹתה שעה למגן על רוּח התוֹרה והמסוֹרה.

הרי הקוֹנגרס מתקרב. ישנה בּמה אשר מעליה חוֹבה להוֹפיע וּלהוֹכיח את זכוּת הקיוּם. הלא מלבד תקציב החינוּך המוּבטח למַפרע, ישנם עוֹד תקציבים: לבריאוּת, לעבוֹדה, לישוּב, אשר אין לוַתר עליהם כּלל וּכלל, ונדרשים מעשׂים אשר יוֹכיחוּ, אשר ישמשוּ בּסיס איסטרטגי, והמעשׂים נשמעים ל״מזרחי״ – וּבאים.

את פּרטי המאוֹרעוֹת יספּר בּגליוֹן זה סוֹפרנוּ מחיפה. ראוּיים, לדעתנוּ, הדברים כּי יבוֹאוּ לפני בּירוּר ציבּוּרי. אוּלם גם מחוּץ לפרטים אלה ואחרים רשאים אנוּ לקבּוֹע את דרכּוֹ של ״המזרחי״ בּבנין הארץ: בּאשר ניצוּל ושעבּוּד, בּאשר הֲפָרַת שביתה, בּאשר חתירת קבּלנים תחת העבוֹדה העצמאית של הפּוֹעל המאוּרגן, בּאשר שִׂטנה והסתה על הפּוֹעל והסתדרוּתוֹ – שם הוּא.

סיון תרפ״ה.