לוגו
הכרזתו של אורמסבי-גור
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הכרזתו של אורמסבי-גור / ברל כצנלסון

1


אוֹרמסבּי-גוֹר 2הכחיש בּבית-הנבחרים את הידיעה כּי נוֹצרה בּרית העיריוֹת העבריוֹת: תל-אביב, ראשוֹן-לציוֹן, פּתח-תקוה, רחוֹבוֹת וַחדרה. כּזאת מטלגרף לנוּ סוֹפרנוּ המיוּחד מלוֹנדוֹן מט״ו בּיוּני.

היִתכן הדבר? והלא כּוּלנוּ היינוּ עדים החוֹרף הזה למאמצי העיריוֹת והמוֹשבוֹת להתאַחד לשם פּעוּלוֹת כּלכּליוֹת משוּתפוֹת? והלא קראנוּ בּעתוֹנים את הדין-וחשבּוֹן של האסיפה המיסדת שיצרה את ההתאַחדוּת הזאת? שמענוּ, כּמוּבן, כּי הממשלה המקוֹמית מבּיטה עליה בּעין יפה, וכי בֶּרנַרד רוֹזֶנבּלט, מחוֹלל הרעיוֹן, נסע ללוֹנדוֹן כּדי לקבּל את האישוּר הרשמי מאת משׂרד המוֹשבוֹת. והנה – להדָ״ם 3! הממשלה האנגלית מוֹדיעה, כּי כּל זה לא היה ולא נברא. לא ההתאַחדוּת ולא העיריוֹת והמוֹשבוֹת הנכנסות בּתוֹכה לא יִפּוּ את כּוֹחוֹ של אוֹרמסבּי-גוֹר למסוֹר הוֹדעה כּי הן חזרוּ בּהן, כּי הסתלקוּ משאיפתן להתאַחד וּלהגבּיר את כּוֹחן המשקי והישוּבי, וּלהרים את מצב אוּכלוֹסיהן. אין זאת כּי הממשלה הבּריטית היא היא שהחליטה לבלתי אַשר את ההתאַחדוּת הזאת, לראוֹתה כּאילוּ איננה.

הכרזה זוֹ, אשר ניתנה מפּיו של אוֹרמסבּי-גוֹר, ידיד הציוֹנוּת המפוּרסם, הנָה מכּה חדשה לכוֹחוֹת היצירה של הישוּב העברי בּארץ-ישׂראל, מוֹפת חדש למאמציה של ממשלת המַנדט לסייע לבנינה של הארץ וּלהגשמת ״הבּית הלאוּמי״.

התאַחדוּת של מספּר עיריוֹת לשם תכנית פּעוּלה משקית וישוּבית בּכוֹחוֹת משוּתפים אינה דבר חדש בּעוֹלם. זהוּ אחד החזיוֹנוֹת הפּרוֹגרסיביים בּיוֹתר בּחיים המוּניציפַּליים של אירוֹפּה ואמריקה.

בּארץ-ישׂראל אין חיים מוּניציפּליים. יש רק שלט ריק, מעשׂה-תרמית. בּמקוֹם נבחרי ציבּוּרהטילה עלינוּ ממשלת-המנדט את ממוּניה שלה לראשי עיריוֹת. והישוּב העברי, זה שמתחילת בּריאתוֹ התחיל יוֹצר לעצמוֹ את מוֹסדוֹת השלטוֹן המקוֹמיים, עממיים ונבחרים, ישוּב זה המחכּה בּכליוֹן-עינים עד אשר תקיים הממשלה את הבטחתה ותוֹציא את ההלוָאה הארץ-ישׂראלית לפיתוּח הארץ, קצר כּוֹחוֹ בּתוֹחלת הממוּשכה והחליט להשתמש בּכוֹח העזרה ההדדית, בּכוֹח האִרגוּן העצמי, וּלהקים מפעל כּלכּלי רב-ערך, המבשׂר תקוּפה חדשה לארץ, כּי עלוּל הוּא לעשׂוֹת את ארץ-ישׂראל, ארץ החלוּקה והנדבוֹת, לארץ של השקעוֹת כּלכּליוֹת. ואחרי הנסיוֹן המוּצלח של עיריית תל-אביב למצוֹא שוּק לאוֹבּליגַציוֹת שלה בּאמריקה 4, נוֹצרה ההתאחדוּת המרחיבה את פּעוּלתה גם על המוֹשבוֹת החקלאיוֹת.

והנה בּאה לעינינוּ ממשלת המנדט, אשר תפקידה, כּידוּע, וכוּ׳ והיא גוֹזרת על המפעל הזה, הבּריא, המחַדש, המעשיר את הארץ.

על אינטרסים של מי מגינה הממשלה בּגזירה זוֹ?

אוּלם, אַל ירַתע הישוּב מפּני גזירוֹת וּמפּני הרוּחוֹת החדשוֹת המנַשבוֹת בּמשׂרד המוֹשבוֹת. על המוֹשבוֹת, ועל תל-אביב בּפרט, לא להרכּין את הראש בּפני הגזירה החדשה. צריך לאסוֹר מלחמה נמרצה בּגזירה זוֹ, המתנַקשת בּאוֹטוֹנוֹמיה המקוֹמית אשר רכשנוּ לנוּ בּמשך שנוֹת יצירה וקרבּנוֹת. אַל נשקוֹט ואַל ניכָּנע.


סיון תרפ״ה.


  1. “דבר”, גליוֹן 16, כ“ו בּסיון תרפ”ה, 18.6.1925. דבר היוֹם.  ↩

  2. אורמסבּי–גוֹר. נתמַנה על ידי הממשלה האנגלית כּקצין מקַשר וחבר ועד–הצירים הראשוֹן, שעלה לארץ בּראשוּתוֹ של ד"ר וייצמן בּשנת 1918. היה סגן מיניסטר המוֹשבוֹת בּשנוֹת 1922–1929.  ↩

  3. [ראשי–תיבוֹת: לא היוּ דברים מעוֹלם]  ↩

  4. בּשנת 1923 הוּשׂג בּניוּ–יוֹרק מלוה של 75000 לא"י לעיריית תל–אביב נגד אוֹבּליגציוֹת שלה.  ↩